EnAud_Skolas_1_Iecava_1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EnAud_Skolas_1_Iecava_1"

Transkripts

1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913

2 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV Ēkas kadastra numurs (kadastra apzīmējums) 1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja --- novērtējums veikts ēkas daļai) 2. Ēkas apsaimniekotājs 2.1. Nosaukums 2.2. Reģistrācijas numurs 2.3. Administratīvā adrese 2.4. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 2.5. Cita informācija Energoauditors 3.1. Vārds, uzvārds Edgars Sturmovičs 3.2. Sertifikāta numurs EA Organizācija* SIA Latvijas namsaimnieks 3.4. Organizācijas reģistrācijas numurs Kontaktinformācija (tālrunis, , e-pasts, adrese) Piezīme. * Fiziska vai juridiska persona. 4. Ēkas apsekošanas datums Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums II. Pamatinformācija par ēku 2. Ekspluatācijā nodošanas gads Stāvi 3.1. pagrabs ir (tehniskais stāvs) 3.2. tipveida stāvi tehniskie stāvi 1 (pagrabs) 3.4. mansarda stāvs nav 3.5. jumta stāvs nav 2 Ēkai ir 3 stāvi, 3 kāpņu telpas un pagrabs. Ēkai nav bēniņu. Gala sienas būvētas no dobo keramikas ķieģeļu mūra 510 mm biezumā ar silikātķieģeļu mūra apdari 130 mm biezumā ar iekšējo apmetumu. Ēkas fasādes sienas gāzbetons 250 mm biezumā. Ēkas pārsegumi dzelzsbetona paneļi 220 mm biezumā ar izdedžu siltumizolējošo slāni pagraba pārsegumā. Ēkai ir siltinātas metāla ieejas durvis uz kāpņu telpām un koka durvis uz pagrabu.

3 4. Dzīvokļi 4.1 skaits kopējā platība (m 2 ) (bez lodžijām un balkoniem) 4.3. telpu augstums (m) aprēķina temperatūra ( o C) aprēķina platība (m 2 ) cita informācija Kāpņu 5.1. skaits 3 telpas 5.2. platība (m 2 ) aprēķina platība (m 2 ) telpu augstums (m) aprēķina temperatūra ( o C) 14.0* 6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs 5.6. cita informācija telpas nosaukums Pagrabs 6.2. platība (m 2 ) telpu augstums (m) aprēķina temperatūra ( o C) 10.0* 6.5. aprēķina platība (m 2 ) aprēķina platībā neietilpst 6.6. cita informācija Citas telpas 7.1. telpas nosaukums Komerctelpas Koplietošanas telpas 7.2. platība (m 2 ) telpu augstums (m) aprēķina temperatūra ( o C) * 7.5. aprēķina platība (m 2 ) cita informācija Kopējā aprēķina platība (m 2 ) Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) 10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi garums (m) ~48.6 m platums (m) 9.06 m - gala siena, m - kopējais platums augstums (m) 8.3 m (pēc inventarizācijas lietas) Aptuveni 44% koka logu ēkā nomainīti pret PVC tipa logiem ar atbilstošu siltuma pretestību LBN prasībām. Ēkā ir siltinātas metāla ieejas durvis uz kāpņu telpām. Kāpņu telpās ieviesta dienas gaismas vadības sistēma. Siltummezglā iespējama regulēšana. 11. Cita informācija Koka logu termiskā pretestība neatbilst būvnormatīva LBN prasībām, nepieciešama to nomaiņa. 12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija pielikumā Nr.1 uz 10 lapām. Pielikums Nr.2 Priekšnoteikumi energoauditā aprēķinātās ekonomijas sasniegšanai. Pielikums Nr.3 SIA Iecavas siltums apliecinājums par energopatēriņu ēkai Skolas ielā 1, Iecavā. Piezīmes: 1. * Aprēķina temperatūra pieņemta, jo energoaudits nav veikts apkures sezonā. 3

4 III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas 1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas. Nr. p.k. Norobežojošā konstrukcija 1.1. Ārsienas Materiāls(-i) Dobo keramikas ķieģeļu (510) un silikātķieģeļu (130) mūris ar iekšējo apdari Dobo keramikas ķieģeļu mūris (640) ar iekšējo apdari Dobo keramikas ķieģeļu mūris (510) ar iekšējo apdari Dobo keramikas ķieģeļu mūris Biezums Laukums Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) Termiskā tilta garums Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients mm m 2 W/(m 2 K) W/(m K) m C W/K Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru

5 1.2. Jumta pārsegums (380) ar iekšējo apdari Gāzbetona paneļi (250) ar iekšējo apdari Gāzbetona paneļi (250) ar iekšējo apdari Dobais dzelzsbetona panelis ar izlīdzinošo betona kārtu vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā ~ Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā starpība) (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru starpība) (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) Pagraba pārsegums Dobais dzelzsbetona panelis Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā 14.0 (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru starpība) (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru starpība) Dobais ~ Saskaņā ar LVS (dzīvokļu

6 1.4. Logi dzelzsbetona panelis ar izdedžu slāni un betona izlīdzinošo kārtu, iekšējā apdare dzīvokļos EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā iekštelpu un pagraba temperatūru starpība) 4.0 (kāpņu telpu un pagraba temperatūru starpība) PVC tipa logi (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) Koka logi (dzīvokļu iekštelpu un ārgaisa temperatūru starpība) Durvis (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru starpība) Stikla bloki (kāpņu telpu un ārgaisa temperatūru starpība) Koka Metāla

7 PVC tipa Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T 2.1. faktiskais normatīvais* Piezīmes. 1. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". 2. Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītās norobežojošo konstrukciju platības atšķiras no tehniskā projekta AR daļā uzrādītajām, jo energoaudita aprēķinos ir ņemtas vērā platības, kas iekļauj ēkas apkurināmās telpas. Savukārt AR daļā uzrādītas ēkas norobežojošo konstrukciju platības, kuras nepieciešams siltināt, iekļaujot arī tās daļas, kurām nav tieša kontakta ar apkurināmu telpu. Ēkas energoaudita pārskatā un AR daļā uzrādīto platību salīdzinājums: 2.1. Pozīcija 1.1. Ārsienas Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība ārsienām m 2 (nav ņemtas vērā lodžiju šķērssienu platības, starpstāvu pārsegumu laukumi,, sienu, kas nesaskaras ar silto telpu, platība un cokola platība). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā platība m 2, t.sk. cokols (1 m dziļumā) m 2, fasādes sienas m Pozīcija 1.2. Jumta pārsegums Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība m 2 (nav ņemtas vērā starpsienu un parapeta platības). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā siltināmā platība m 2., t.sk.jumta siltināmā daļa m 2, jumta pārsegums virs kāpņu telpām 11.2 m 2, parapetu augšas un sāni 45.0 m Pozīcija 1.3. Pagraba pārsegums Ēkas energoaudita pārskatā uzrādītā platība m 2 (nav ņemtas vērā starpsienu platības). Tehniskā projekta AR daļā uzrādītā platība m 2. 7

8 IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums 1. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā 1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju aprēķina laukums m tilpums ~ 2710 m aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 0.65 (1/h) 1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju aprēķina laukums --- m tilpums --- m aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte --- (1/h) aprēķinātā izmantotā infiltrācija --- (1/h) 1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients H ve (W/K) esošais 1.4. Cita informācija Enerģijas patēriņa sadalījums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai (pamatojoties uz izmērītajiem datiem) Enerģijas patēriņa sadalījums Vidējais (MWh gadā) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) Vidējais koriģētais* (MWh gadā) 2.1. Apkurei Dzesēšanai Karstā ūdens sagatavošanai Mehāniskajai ventilācijai Kopā Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju --- Īpatnējais koriģētais (kwh/m 2 gadā) Piezīme. * Aprēķināts, ņemot vērā normatīvos ārējos klimatiskos apstākļus (tikai apkurei). 3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā Kopējais Enerģijas ieguvumu sadalījums (MWh gadā) 3.1. Iekšējie siltuma ieguvumi (ar ieguvumu izmantošanas koeficientu) 3.2. Saules siltuma ieguvumi (ar ieguvumu izmantošanas koeficientu) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) Ieguvumu izmantošanas koeficients Cita informācija --- 8

9 4. Siltuma piegāde/ražošana 4.1. Siltumenerģijas piegādes sistēma X centralizēta siltumapgāde lokāla siltumapgāde 4.2. Lokālās siltumapgādes apkures katla pārbaudes apkures katls akts* pielikumā nav (ir/nav) pārbaudes akta datums Cita informācija --- Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4.pielikumu. 5. Siltuma sadale apkures sistēma 5.1. Apkures sistēma X vienas caurules divu cauruļu 5.2. Siltummezgla tips atkarīgā pieslēguma shēma X neatkarīgā pieslēguma shēma 5.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos nav (ir/nav) 5.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Cauruļvadu siltumizolācija apmierinošā stāvoklī Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) Ēkā iespējama siltuma regulēšana Cita informācija Karstā ūdens sadales sistēma 6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra ( o C) o C 6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra ( o C) o C 6.3. Karstā ūdens sagatavošana X sagatavošana siltummezglā centralizēta apgāde individuālā 6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips bez cirkulācijas X ar cirkulāciju 6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Cauruļvadu siltumizolācija apmierinošā stāvoklī Cita informācija Dzesēšana 7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā nav (ir/nav) 7.2. Pārbaudes akta datums Cita informācija Ēkā nav ierīkota dzesēšanas sistēma. Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu. 9

10 V. Enerģijas patēriņš un uzskaite 1. Enerģijas patēriņa dati (ja pieejama informācija, pārskatā iekļauj datus par pēdējiem pilniem pieciem gadiem vai sezonām) 1.1. Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei Kalendāra gads Patēriņš (MWh) Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai 1.3. Enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai, kas nepieciešams kondicionēšanas sistēmas iekārtu darbināšanai 1.4. Enerģijas patēriņš telpu ventilācijai, kas nepieciešams mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtu darbināšanai Kalendāra gads Patēriņš (MWh) Kalendāra gads Patēriņš (MWh) Kalendāra gads Patēriņš (MWh) Cita informācija Enerģijas uzskaite 2.1. Siltumenerģijas skaitītājs apkurei X ir; uzstādīšanas datums: --- nav kopā ar karstā ūdens siltuma patēriņu ir; uzstādīšanas datums: nav 2.2. Siltumenerģijas skaitītājs karstajam X ūdenim 2.3. Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs X ir; uzstādīšanas datums: nav 2.4. Cita informācija Ieteicams uzstādīt termoregulātorus un individuālos siltuma uzskaites skaitītājus. 10

11 Nr. p.k. Pasākums un tā apraksts VI. Ēkas renovācijas priekšlikumi Sasniedzamais rādītājs un mērvienība* Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma) MWh gadā kwh/m 2 gadā 1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai 1.1. Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati, izoproku vai analogu materiālu 10 cm biezumā, t.sk. cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 1.0 m dziļumā 10 cm biezumā (siltumvadības koeficients λ W/(m*K)), armējot ar apmetuma sietu un uzklājot dekoratīvo apmetumu. Logailu siltināšana 3 cm vai tehnoloģiski iespējamā iestrādes biezumā (siltumvadītspējas koeficients λ W/(m*K)). Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt šuvju un plaisu blīvēšanu un stiprināšanu, kā arī plaknes ierāvumu līdzināšanu Kāpņu telpu sienu siltināšana ar akmens vati, izoproku vai analogu materiālu 10 cm biezumā, t.sk. cokola siltināšana ar ekstrudēto U= W/m 2 K Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā. U= W/m 2 K Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta % Pasākuma īstenošanas rezultātā iegūtais finansiālais ietaupījums Ls/m 2 gadā 11

12 putupolistirolu 1.0 m dziļumā 10 cm biezumā (siltumvadības koeficients λ W/(m*K)), armējot ar apmetuma sietu un uzklājot dekoratīvo apmetumu. Logailu siltināšana 3 cm vai tehnoloģiski iespējamā iestrādes biezumā (siltumvadītspējas koeficients λ W/(m*K)). Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt šuvju un plaisu blīvēšanu un stiprināšanu, kā arī plaknes ierāvumu līdzināšanu Jumta un kāpņu telpas izbīdījuma daļas jumta pārseguma siltināšana ar akmens vati vai analogu materiālu 20 cm biezumā (siltumvadītspējas koeficients λ W/(m*K)), ierīkojot lietus ūdens notecei nepieciešamos slīpumus, kā arī aeratorus, un jumta seguma atjaunošana. Jumta lūkas siltināšana ar akmens vati vai analogu materiālu 10 cm biezumā (siltumvadības koeficients λ W/(m*K)) Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā. U= 0.18 W/m 2 K Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā. U= 0.26 W/m 2 K

13 vati vai analogu materiālu 10 cm biezumā vai pēc tehnoloģiski iespējamā iestrādes biezuma (siltumvadītspējas koeficients λ W/(m*K)) Veco (dubultais stiklojums koka rāmī) logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa, U=1.3 W/ (m2*k). Stiklojumam jābūt selektīvajam pārklājumam, kā arī rāmja profilā jāizmanto energoefektīvie Termix distanceri vai analogi. Pagraba logiem paredzēt ventilāciju, kā arī samazināt kopējos izmērus ailes aizmūrēt ar vieglbetona blokiem vai analogu materiālu un siltināt tāpat kā ēkas cokolu Kāpņu telpu logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem U=1.3 W/(m2*K), lielākajam logam samazinot kopējos izmērus ailes aizmūrēt ar vieglbetona blokiem vai analogu materiālu un siltināt tāpat kā ēkas fasādi. Stiklojumam jābūt selektīvajam pārklājumam, kā arī rāmja profilā jāizmanto Saskaņā ar LVS EN ISO termiskā tilta vērtība iekļauta U vērtības aprēķinā. U= 1.3 W/m 2 K. ψ = 0.25 W/mK. U= 1.3 W/m 2 K. ψ = 0.25 W/mK

14 energoefektīvie Termix distanceri vai analogi Stikla bloku un durvju, kas atrodas tiem blakus, nomaiņa pret PVC tipa logu un durvīm, samazinot kopējos izmērus ailes aizmūrēt ar vieglbetona blokiem vai analogu materiālu un siltināt tāpat kā ēkas fasādi. Koka durvju, kas atrodas blakus veikala durvīm, aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem vai analogu materiālu un siltināt tāpat kā ēkas fasādi. U= W/m 2 K. ψ = 0.25 W/mK Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai 2.1. Pāreja uz energoefektīvākiem LED vai diožu tipa apgaismes ķermeņiem kāpņu telpās. Elektroenerģijas ietaupījums netiek ietverts ēkas enerģijas bilancē. 3. Citi ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi 3.1. Ventilācijas sistēmas tīrīšana. Ventilācijas šahtu atjaunošana Apkures sistēmas optimāla darbības režīma izvēle (apkures padeves temperatūras pazemināšana par 2 o C 3 o C no plkst līdz 6.00) Apkures sistēmas pārbūve uz divcauruļu sistēmu ar apakšējo sadali. Visiem dzīvokļiem Nerada tiešu ietaupījumu, bet nepieciešams, lai uzlabotu iekštelpu mikroklimatu un samazinātu mitruma saturu gaisā. Šis pasākums palīdzēs novērst ēkas konstrukciju bojāšanos mitruma ietekmē. Netiek ietverts kopējā ēkas enerģijas bilancē. Netiek ietverts kopējā ēkas enerģijas bilancē. 14

15 izbūvēt horizontālo apkures sistēmu ar uzskaites individuālu nodrošināšanu. Centralizēti nomainīt apkures radiatorus dzīvokļos un uzstādīt termoregulējošos ventiļus. Kopā Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma) MWh gadā kwh/m 2 gadā % Piezīmes. 1. *Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients U (W/(m 2 K)), ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m K)). 15

16 1. Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums, t.sk.: VII. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas Pārskata VI nodaļā norādīto pasākumu numuri: Rādītāji Mērvienība Esošā situācija kwh/m 2 gadā (īpatnējais koriģētais) 1.1. apkurei kwh/m 2 gadā (īpatnējais koriģētais) 1.2. dzesēšanai kwh/m 2 gadā karstā ūdens sagatavošanai kwh/m 2 gadā mehāniskajai ventilācijai kwh/m 2 gadā Ēkas norobežojošo konstrukciju W/K siltuma zudumu koeficients H T 3. Ēkas ventilācijas siltuma W/K zudumu koeficients H ve 4. Gaisa apmaiņas intensitāte** 1/h Iekšējie siltuma ieguvumi ēkā kwh/m 2 apkures periodā 6. Saules siltuma ieguvumi ēkā kwh/m 2 7. Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums gadā, t.sk.: apkures periodā (ar ieguvumu koeficientu) (ar ieguvumu koeficientu) , 2.1., Sasniedzamie rādītāji pēc priekšlikumu īstenošanas (varianti*) (ar ieguvumu koeficientu ) 6.52 (ar ieguvumu koeficientu ) kwh/m 2 gadā apkurei kwh/m 2 gadā dzesēšanai kwh/m 2 gadā karstā ūdens sagatavošanai kwh/m 2 gadā mehāniskajai ventilācijai kwh/m 2 gadā Izmērītais oglekļa dioksīda kg CO 2 gadā (CO 2 ) emisijas novērtējums 9. Aprēķinātais oglekļa dioksīda kg CO 2 gadā (CO 2 ) emisijas novērtējums 10. Cita informācija Piezīmes. * Norāda vismaz vienu sasniedzamo variantu. ** Ja norādītais gaisa apmaiņas intensitātes rādītājs ir mazāks par 0,5, sasniedzamo parametru vērtējumā tiks izmantota vērtība 0,5. Energoauditors Edgars Sturmovičs 16

17 (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 17

18 Pielikums Nr.1 Ēkas apsekošanas fotodokumentācija Ēkas aerofotogrāfija (avots 18

19 Skats uz ēkas D fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm biezumā, šķērssienas no keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā, šķērssienas uz silto telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. Daļa logu dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem. Ēkai ir stikla bloki un koka durvis uz koplietošanas telpām, kuru siltuma noturība neatbilst LBN

20 Skats uz ēkas D fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm biezumā, šķērssienas no keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā, šķērssienas uz silto telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. Daļa logu dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem. Ēkai ir stikla bloki un koka durvis uz koplietošanas telpām, kuru siltuma noturība neatbilst LBN

21 Skats uz ēkas A fasādi. Lodžiju šķērssienas būvētas no keramikas ķieģeļiem 250 mm biezumā, šķērssienas uz silto telpu būvētas no keramikas ķieģeļiem 510 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. 21

22 Skats uz ēkas A fasādi. Fasādes sienas būvētas no keramikas ķieģeļiem 380 mm un 510 mm biezumā ar ārējo silikātķieģeļi 130 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. 22

23 Skats uz ēkas Z fasādi. Sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm biezumā, šķērssienas uz silto telpu no keramikas ķieģeļiem 640 mm biezumā, kāpņu telpas šķērssienas būvētas no keramikas ķieģeļiem 380 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. Daļa logu dzīvokļos nomainīti uz energoefektīviem PVC tipa logiem. Skats uz ēkas R fasādi. Fasādes sienas būvētas no keramikas ķieģeļiem 380 mm un 510 mm biezumā ar ārējo silikātķieģeļi 130 mm biezumā. Sienu siltuma noturība neatbilst LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām. 23

24 Skats uz ēkas Z fasādi. Kāpņu telpas sienas būvētas no gāzbetona paneļiem 250 mm biezumā un dobajiem keramikas ķieģeļiem 380 mm biezumā. Ēkas kāpņu telpās ir veci koka logi, kuru siltumpretestība neatbilst LBN Nepieciešams veikt to nomaiņu uz mūsdienu prasībām atbilstošiem logiem un durvīm. Ēkas kāpņu telpās ir siltinātas metāla ieejas durvis. Ēkas kāpņu telpās ir vecas koka ieejas durvis uz pagrabu, kuru siltumpretestība neatbilst LBN Nepieciešams veikt to nomaiņu uz mūsdienu prasībām atbilstošām durvīm. Ēkas kāpņu telpās ir siltinātas metāla ieejas durvis. 24

25 Daļai no ieliktajiem PVC tipa logiem ir nekvalitatīva instalācija, vietām var redzēt montāžas putas. Tāda logu nomaiņa nedod sagaidāmo energoefektivitātes efektu. Ēkā ir ~56% energoneefektīvu logu, kas neatbilst LBN prasībām, tādējādi rodas papildus siltuma zudumi. Nepieciešams veikt to nomaiņu uz mūsdienu prasībām atbilstošiem PVC tipa logiem. 25

26 Ēkas jumts, tas nav siltināts un notiek lieli siltuma zudumi. Nepieciešams veikt jumta siltināšanu. Ēkas jumta lūka, caur kuru notiek papildus siltuma zudumi. Rekomendējams veikt lūkas siltināšanu. 26

27 Ēkas pagrabs. Cauruļvadi ir nosiltināti un izolācijas stāvoklis ir apmierinošs. 27

28 Pielikums Nr.2 Priekšnoteikumi energoauditā aprēķinātās ekonomijas sasniegšanai 1. Ieteikumi prognozētās siltumenerģijas ekonomijas nodrošināšanai: Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības koeficientiem U (W/(m 2 K)) jāatbilst LBN normatīvajām vērtībām; Vidējiem meteoroloģiskiem datiem tuvāko apkures sezonu laikā jāsakrīt ar LBN Būvklimatoloģija dotajā reģionā; Nepieciešams nodrošināt ēkas apkures sistēmas un apgaismojuma sistēmas darbību bez traucējumiem un pārtraukumiem visu apkures sezonas periodu; Ēkā nedrīkst intensificēt dabīgo ventilāciju; Ēkas norobežojošās konstrukcijas un apkures sistēmu nepieciešams uzturēt tehniskajā kārtībā; Dzīvokļu un citu iekštelpu apkures temperatūra apkures sezonā nedrīkst būt augstāka par energoaudita aprēķina temperatūru; Energoauditā ieteiktos energoefektivitātes pasākumus nepieciešams realizēt kvalitatīvi, atbilstoši ieteiktajiem risinājumiem; Nepieciešams veikt konstrukciju nosusināšanas darbus; Ēkas apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem jābūt informētiem un jāievēro ieteikumi par siltumenerģijas ekonomiju. 2. Ēkas renovācijas laikā veicamie pasākumi. Lai sasniegtu energoaudita pārskatā prognozēto piegādātās enerģijas ietaupījumu, ēkas energoefektivitātes pasākumi jāīsteno atbilstoši materiālu specifikācijai, kura ir norādīta energoaudita pārskata VI. daļā. Paredzētos siltumizolācijas materiālus nepieciešams izvēlēties ar tādu biezumu un siltumvadītspējas koeficientu, kā tas ir norādīts energoaudita pārskatā. Renovācijas laikā nepieciešams nodrošināt objekta būvuzraudzību un projekta autoruzraudzību. Nepieciešams sekot līdzi, vai visi ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi tiek veikti atbilstoši uzstādīšanas tehnoloģijām. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu ieteicams veikt saskaņā ar sertificētu sistēmu ETAG 004. ETAG būvizstrādājumiem ir atzinīgs novērtējums par produkta 28

29 piemērotību paredzētajam lietojumam, vadoties pēc produkta atbilstības sešām obligātajām būvizstrādājumu prasībām. Ievērojot šīs 6 prasības, ETAG 004 dod pamatotu vērtējumu par fasādes energoefektivitāti un darbmūžu >25 gadiem. Gadījumos, kad tiek slēgti līgumi, rīkoti konkursi un sastādītas tāmes, ETAG 004 ir pamatota un efektīga prasība. 3. Pēc projekta pabeigšanas renovētās ēkas ekspluatācijas laikā veicamie pasākumi. Pēc ēkas renovācijas pabeigšanas ir iespējams veikt 2 pārbaudes testus ēkas gaisa caurlaidības pārbaudi, izmantojot Blower Door tehnoloģiju, un ēkas termogrāfisko apsekojumu apkures periodā, izmantojot termokameru. Blower Door tehnoloģija ļauj izmērīt ēkas gaiscaurlaidību, pārliecināties par ēkas būvkvalitāti, kontrolēt veikto būvdarbu kvalitāti ēkas būvprocesā, kā arī identificēt konkrētas defektu vietas konstrukcijās, siltuma zudumus. Liela, nekontrolēta gaisa plūsma rada papildu siltuma zudumus ēkā, caurvēju, mitruma bojājumus konstrukcijās un telpu pārkaršanu vasarā. Atklājot neblīvās vietas, tās iespējams noblīvēt, izmantojot attiecīgus materiālus. Termogrāfiskās apsekošanas rezultātā tiek noteiktas vietas ar pazeminātu siltumnoturību. Par ēkas ekspluatāciju atbildīgajam namīpašniekam regulāri jāveic ēkas apsekošana, kuras laikā tiek veikta ēkas inženierietaišu, telpu, pieguļošo teritoriju pilnīga tehniskā stāvokļa pārbaude. Nekavējoties ir jānovērš konstatētie konstrukciju defekti un bojājumi. Nepieciešams veikt iedzīvotāju apmācību, kuru laikā tiek izskatīti jautājumi par ēkas energoefektivitātes pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, ietverot informāciju par uzstādītajām ekspluatējamām iekārtām, pareizu iestrādāto materiālu ekspluatāciju pēc rokasgrāmatām un ražotāju prasībām, enerģijas uzskaites sistēmas analīzi, kā jārīkojas ar termoregulatoriem, kā pareizi vēdināt telpas. Ir nepieciešams veikt energoresursu patēriņa monitoringu. Tas ir jāveic sistemātiski un iegūtie dati jāfiksē žurnālā. Nepieciešams ņemt vērā, ka energoaudita pārskatā prognozētais ietaupījums iegūts, pamatojoties uz to, ka pēc renovācijas darbu pabeigšanas, tiks nodrošināta energoaudita aprēķinā norādītā temperatūra, ņemot vērā temperatūras samazināšanu nakts laikā. Lai ēkas ekspluatācijas laikā nepieļautu siltumizolācijas materiāla saslapināšanos, jāseko līdzi, lai lietus ūdens novades sistēma būtu sakārtota un teknes būtu tīras. Patīkama ēkas mikroklimata uzturēšanai svarīga ir pareiza telpu vēdināšana. Pārlieku biežas vēdināšanas rezultātā tiek nevajadzīgi patērēta telpu siltumenerģija, vai pretējas 29

30 darbības gadījumā netiek nodrošināts pietiekošs svaigā gaisa daudzums un tiek radīts neveselīgs telpas klimats. Ziemā logus vislabāk ir atvērt plaši un uz īsu laiku. 30

31 Pielikums Nr. 3 31

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Ēkas Stabu ielā 17 apsekošanas atzinums un uzturēšanas pasākumi Izpildīja:

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No20-4701 m. tel. 26452292 (apsekotājs un tā rekvizīti licences vai

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283

SIA Kaviguda Medņi, Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283 SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr. 40003989857 t. 26303264 www.kaviguda.lv apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr. 20-6024; t. 28327682 (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150 APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI + - 7 300* 150 + - 7 300* 120 SASTĀVS -Apmetuma sistēma virs siltinājuma

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 46010124202, būves kadastra nr. 46010124202 001), Skolas ielā 14, Dobelē, vienkāršotās fasādes atjaunošanas ieceres

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener e ektivitātes pakalp juma l umu ROKASGRĀMATA Kā organizēt

Sīkāk

DVS-parsegums-VAS_2016_a

DVS-parsegums-VAS_2016_a Rīga, Zvaigznāja gatve 315, LV 1082 Tālr.: 29198183, epasts: 1es1@inbox.lv, vienotais reģ. Nr. 40103411805, Būvkomersanta reģ. Nr. 9267R TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS Skola; kadastra Nr. 78500050327,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Izpildītājs: Aigars Fridrihsons

Izpildītājs: Aigars Fridrihsons Roberts Rubins; LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-4408 no 2014.gada 29.janvāra, tālrunis: 29852421 Mareks Gabrišs; būvinženieris, tālrunis: 26553723, e-pasts: mareks.gabriss@gmail.com (apsekotājs un tā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. Recticel Group nodarbina aptuveni 8400 cilvēkus 28 pasaules

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Būveksperts: Raimonds BRETŠNEIDERS 2015.gada 28.februārī. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien.

Būveksperts: Raimonds BRETŠNEIDERS 2015.gada 28.februārī. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien.reģ.Nr.43603068123 www.buvesbirojs.lv Mob.t. 29 39 66 91 buvesbirojs@inbox.lv Raimonds BRETŠNEIDERS, p.k.141062-10020

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Projekts Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana (28.05.2010. Vienošanās Nr. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021) Projektu līdzfinansē Eiropas

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules

Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules Uponor Ecoflex rūpnieciski izolētās caurules Saturs Sistēmas apraksts un pielietošanas joma Sistēmas apraksts un pielietošanas joma Sistēmas apraksts Pielietošanas joma Apliecinātā kvalitāte 6 Produktu

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr , būves kadastra nr ), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vi

PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr , būves kadastra nr ), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vi PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr. 1700 040 0410, būves kadastra nr. 1700 040 0410 001), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija izstrādāta

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. A. Daugavvanaga Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns aktualizēts 02.08.2017. Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs Izpildes laiks

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts5.12

Paskaidrojuma raksts5.12 BK DAĻAS PASKAIDROJUMA RAKSTS Projektējamā ēka LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS atrodas Rīgā, Jelgavas ielā 1. Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta, pamatojoties uz

Sīkāk

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519 Kompleksu gāzes sistēmu risinājumi Ražošana/Montāža/Pārdošana 2019 Komandas pieredze Pieredzes un azarta sinerģija kopš 1994. gada Padomju gāzes staciju modernizācijas eksperti Vairums darbinieku strādā

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

KUPOLS Mājas lapa: Facebook: Twitter:

KUPOLS Mājas lapa:   Facebook:   Twitter: Mājas lapa: www.kupols.lv Facebook: www.facebook.com/kupols Twitter: www.twitter.com/kupols_lv SATURS 3 5 7 11 15 17 21 Par uzņēmumu Lapene Vasarnīca Birojs Birojs Mini Pirts Kontakti 1 PAR UZŅĒMUMU Lode

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk