7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valo"

Transkripts

1 7.-9. Elfrīda Kokoriša Jekaterina Semenkova- Lauce Mācību satura un valodas apguve matemātikā Mācību līdzeklis skolēnam Projekts «Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai» Nr. 008/000/DP/.../08/IPIA/VIAA/00

2 UDK 8.74:5(075.) Ko 76 Elfrīda Kokoriša, Jekaterina Semenkova-Lauce MĀCĪBU SATURA UN VALODAS APGUVE MATEMĀTIKĀ SKOLĒNIEM KLASĒ Mācību līdzeklis skolēnam Projekta vadītāja: Anita Šaltāne Redaktore: Mākslinieciskais redaktors: Edgars Švanks Tehniskā redaktore: Inta Veinšteina Korektore: Diāna Spertāle Recenzentes: Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Iespiests... tipogrāfijā 0, LVA ISBN

3 Satura rādītājs Ievads...5. Darbības ar racionāliem skaitļiem...6. Pirmskaitļi un saliktie skaitļi. Skaitļu dalāmība.... Daļas un procenti. Proporcijas Pakāpes, to īpašības. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju Izteiksmes ar mainīgajiem. Monomi. Polinomi. Saīsinātās reizināšanas formulas Lineārs vienādojums. Lineāro vienādojumu sistēma Koordinātu plakne. Funkcija un ar to saistītie jēdzieni Lineārā nevienādība. Lineāro nevienādību sistēma Tiešā proporcionalitāte. Lineārā funkcija Ievads ģeometrijā. Leņķis, tā veidi, bisektrise. Attālums Ar taišņu savstarpējo novietojumu saistītie leņķi Trijstūru veidi. Trijstūra elementi. Trijstūra vienādības pazīmes Kvadrātsakne, tās īpašības Algebriskās daļas, darbības ar tām Apgrieztā proporcionalitāte. Ievads nelineāro sistēmu risināšanā Daudzstūris. Četrstūri, to īpašības Trapece Kvadrātvienādojums. Vjeta teorēma Kvadrātfunkcija. Gafiku pārveidojumi Kvadrātnevienādība. Intervālu metode...0. Riņķa līnija un riņķis, tā elementi. Centra leņķis un ievilkts leņķis Taisnleņķa trijstūris. Trigonometriskās funkcijas. Pitagora teorēma....

4 . Trijstūra laukums Četrstūra laukums Skaitļu virknes jēdziens. Aritmētiskā un ģeometriskā progresija Kombinatorika, statistika un varbūtība...5 Pievērs uzmanību apzīmējumiem! Likums vai definīcija, kura jāiemācās. Svarīga jauna informācija Atgādinājums par iepriekš mācīto piemēra vai atrisinātā uzdevuma apzīmējums: piemēru uzskaitījums vispārīgs darbības apraksts norāde uz darbību dotajā piemērā norāde uz izmantoto formulu uzdevuma apzīmējums uzdevumi pašpārbaudei 4

5 Ievads Mācību līdzeklis bilingvālajā izglītībā Mācību satura un valodas apguve matemātikā klasē ir palīgs skolēniem svarīgāko matemātikas pamatizglītības standarta tematu apgūšanā. Autores piedāvā mācību līdzekli izmantot kā papildmateriālu pamatskolas skolēniem patstāvīgam darbam, kā arī gatavojoties tematiskajiem pārbaudes darbiem vai 9. klases noslēguma eksāmenam matemātikā. Mācību līdzekļa priekšrocība ir vienkārša valoda, īss, shematisks teorētiskā materiāla izklāsts, uzdevumu atrisinājumu paraugi ar skaidrojumiem un daudzveidīgi uzdevumi patstāvīgai risināšanai. Katra temata noslēgumā skolēns var pārbaudīt savas zināšanas, izpildot pašpārbaudes uzdevumus. Lai skolēns pārliecinātos par atrisinājumu pareizību, mācību līdzekļa beigās ir atbildes. Autores iesaka ar katru piedāvāto tematu strādāt secīgi: vispirms iepazīties ar teorētisko materiālu, izpētīt un izprast atrisinātos uzdevumu piemērus, pēc tam piemērus atrisināt patstāvīgi un risinājumu salīdzināt ar paraugā doto. Lai nostiprinātu uzdevumu risināšanas prasmes, skolēnam jāatrisina katrā tematā dotie uzdevumi un jāveic pašpārbaude. Pēc autoru domām, tas dod iespēju skolēnam iegūt adekvātu pašvērtējumu par savām prasmēm un neskaidrajiem jautājumiem. Tas motivēs tālākā sadarbībā ar skolotāju uzlabot savus mācību sasniegumus. Punktu skaits Pašsajūta pēc pašpārbaudes Mācību līdzeklis ir izveidots pēc iespējas draudzīgs skolēnam, izmantojot vizuālos ceļvežus vienotus apzīmējumus, kuri vada skolēnu no vienas secīgas darbības uz nākamo. 5

6 . Darbības ar racionāliem skaitļiem Skaitļu kopas Kopa ir dažādu objektu apvienojums, kuriem piemīt noteikta pazīme. Šie objekti ir kopas elementi. Kopa klase alfabēts vārdnīca Kopas elementi skolēni burti vārdi Kopas apzīmē ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem. Ja kopā ir noteikts elementu skaits, tad kopa ir galīga. To pieraksta, uzskaitot visus kopas elementus figūriekavās { }. Ja ar A apzīmē visu iespējamo atzīmju kopu, tad to pieraksta šādi: A = {; ; ; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0}. Vārda sakne burtu kopa ir {s; a; k; n; e}. Burti s, a, k, n, e ir dotās kopas elementi. a B elements a pieder kopai B c B elements c nepieder kopai B. Ir dota kopa B, kuras elementi ir skaitļi ; ; ; 4; 5. Pasvītro pareizo apgalvojumu! a) B b) 5 B c) 0 B d) 6 B Ja kopā nav neviena elementa, tā ir tukša. Tukšu kopu apzīmē ar. Matemātikā ir vairākas bezgalīgas skaitļu kopas. Veselie negatīvie skaitļi Z - Z - ={... ; ; } Naturālie skaitļi N rodas skaitīšanas procesā. Nulle nav naturāls skaitlis. N = {; ; } 0 Veselie pozitīvie skaitļi Z + Z + ={; ; ; } Veselie skaitļi Z ir naturālie skaitļi, negatīvie skaitļi un nulle. Z = { ; ; ; 0; ; ; ; } Daļskaitļi Parastas daļas un decimāldaļas ;- ; -6, Racionālie skaitļi Q tie, kurus var pierakstīt daļas veidā m, kur m ir vesels skaitlis (m Z), n n ir naturāls skaitlis (n N). ;- 4 ; 050, ; ; Q, jo - 4 =- = = = ;, ; ; 6. 6

7 Lai izteiktu parasto daļu a b ar saucēju b. kā decimāldaļu, tās skaitītājs a ir jādala = : = 05, 4 = : 4 = 075, = : = 0, Skaitļus dalot, iegūst galīgu decimāldaļu (piemēram, 0,5; 0,75) vai bezgalīgu decimāldaļu (0,.). Galīgai decimāldaļai aiz komata ir noteikts ciparu skaits, bet bezgalīgai bezgalīgi daudz ciparu. a b skaitītājs parastā daļa saucējs Decimāldaļas periods ir cipars vai ciparu grupa, kas bezgalīgi atkārtojas decimāldaļai aiz komata. To pieraksta iekavās. 9 = 0,.= 0,() Lasa šādi: Nulle komats divi periodā =, =,( 8) Lasa šādi: Viens komats astoņpadsmit periodā. Uzraksti parastās daļas kā decimāldaļas ar periodu! 7,0000 : = 0,58 = 0,58() a) 6 b) - c) d) e) f) - g) Pārbaudi, vai dotās nevienādības ir patiesas! Pareizās nevienādības pasvītro! a) = 0,( ) b)0,7=0,(7) c) 0,(6) < 0,(6) d) > e) 9 5 0,( 6 ) 0,(4)>0,(4) 4. Doti skaitļi 0; 0,5; 5; 4 ;, ; 6; - 9 ;,(); 40; ; ; 8 7 ; 7,0. No šiem skaitļiem izraksti a) racionālos skaitļus; b) veselos skaitļus; c) nepāra skaitļus; d) pāra skaitļus; e) naturālos skaitļus. Skaitļu kopu paplašināšana N Z Q R 7

8 Matemātisko darbību īpašības Saskaitīšanas īpašības: a + b = b + a (a + b) + c = a + (b + c) Reizināšanas īpašības: a. b = b. a (a. b). c = (a. b). c (a + b). c = a. c + b. c (a b). c = a. c b. c Ir decimāldaļas, kurām nevar noteikt periodu, šādi skaitļi ir iracionālie skaitļi. Iracionālos skaitļus nevar pierakstīt kā parasto daļu. Iracionālo skaitļu kopu apzīmē ar I. π =,459 e =,788 Divi racionālie skaitļi ir savstarpēji apgriezti, ja to reizinājums ir vienāds ar. Skaitļi un ir savstarpēji apgriezti skaitļi, jo = = =. Matemātisko darbību īpašības = = = , 0, =, 4 ( 50 0, ) = 40, = 4, = + = + 7 = 4 + = 4 + = Rēķini! Izmanto darbību īpašības! a) 7, +, 5+ 4, , b) ,5 c),5. 0,0 0,0.,5 d) 4, , Darbības ar negatīviem skaitļiem Sakarības darbībām ar negatīviem skaitļiem: ( a) = +a (+a) = a +( a) = a +(+a) = +a ( ). ( ) (+) ( ). (+) ( ) (+). ( ) ( ) (+). (+) (+) 8 Risinot izteiksmes ar negatīviem skaitļiem, pievērš uzmanību rezultāta zīmes noteikšanai (skat.. att.). 6 ( 5) = = 4 (+)= 4 = 7 ( 0,6) ( + 5 ) =

9 6. Rēķini! Katra iegūtā atbilde ir kādas izteiksmes loceklis! 0 + = 0-6, 5 00 = 5: 9 = = : = :(- 0,) = 0 : 5 = = = 4, + 008, = = - 00 = 8, 5, = 4 ( -5) = ,5 0,44= - (- )= 5 : - 0,5= ( - 8)= 5 5 = Kāpināšana Kāpināt skaitli a pakāpē b nozīmē reizināt a skaitli b reizes pašu ar b sevi. To pieraksta šādi: a = c a. 4a. a a = c breizes 5 =.... = = = = = 7 ( -) 4 = ( ). ( ). ( ). ( ) = 6-4 =... = Aprēķini izteiksmes vērtību! Ievēro darbību secību! a) 06, , +, d) (-) b) c) ( ) Izlabo kļūdas! Atrisini! 8 6, - 06, 4 + 5, 4+ 5, a) = b),5. 7=45 c) : = 4 ( ) =- d),5. 0 = 50 e) - 6 f),5. 00 =500,0 g) 0 : 0, = h) 8 : 5 = 4 i) 5 7 = 4 j) = 6 6 9

10 Skaitļa modulis Skaitļa modulis ir attālums starp koordinātu sākumpunktu un punktu, kas atbilst dotajam skaitlim. - 5 = 5 - = =0 9. Nosaki nezināmo skaitli: a) = b) = c) + = 0 d) = 4 Skaitļi, kuri atrodas vienādā attālumā no nulles, bet atšķiras ar zīmēm, ir savstarpēji pretēji skaitļi. 5 un 5 ir savstarpēji pretēji skaitļi un - ir savstarpēji pretēji skaitļi Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Vai, ir vesels skaitlis? ( p.). Nosauc vismazāko naturālo skaitli! ( p.). Kā sauc skaitļus 9 un 9? ( p.) 4. Aprēķini 00 vērtību! ( p.) 5. Vai ir pareiza vienādība : =? Ja nē, tad aprēķini izteiksmes vērtību! 4 ( p.) 6. Vai skaitļa 5 apgrieztais skaitlis ir 5? ( ) + = ir ( p.) 7. Atrisini un noskaidro, vai vienādība 05, 4 5, patiesa! ( p.) 8. Pārveido daļu 4 kā decimāldaļu ar periodu! ( p.) 9. Uzraksti nezināmā skaitļa vērtības, ja = 4! ( p.) 0. Aprēķini izteiksmes 8 0, 5-, 7 : 0 vērtību! 0

11 . Pirmskaitļi un saliktie skaitļi. Skaitļu dalāmība Skaitļa dalītāji un dalāmie. Pirmskaitļi un salikti skaitļi Skaitļa dalītāji ir skaitļi, ar kuriem dotais skaitlis dalās bez atlikuma. Skaitlis bez atlikuma dalās ar,,, 4, 6,. Tātad,,, 4, 6, ir skaitļa dalītāji. Skaitļa dalāmie ir skaitļi, kuri dalās ar doto skaitli bez atlikuma. Skaitļi 4, 8,, 6 dalās ar 4. Tātad 4, 8,,6 ir skaitļa 4 dalāmie.. Uzraksti visus dalītājus skaitļiem ; 6; ; 4; 6; 7!. Uzraksti trīs dalāmos skaitļiem ; ; 5; 0; ; 4! Pirmskaitļi ir naturālie skaitļi, kas dalās tikai ar un paši ar sevi. Skaitlis nav pirmskaitlis. ; ; 5; 7; ; ; ir pirmskaitļi. Saliktie skaitļi ir naturālie skaitļi, kas dalās ne tikai ar un sevi pašu, bet arī ar citiem skaitļiem. Skaitļi 4; 6; 8; 9; 0; ir saliktie skaitļi. Skaitļa dalāmības pazīmes Dalāmības pazīmi nosaka pēc skaitļa pēdējā cipara Dalāmības pazīmi nosaka pēc skaitļa ciparu summas Ar dalās skaitļi, kuru pēdējais cipars dalās ar., 8, 40 dalās ar Ar 5 dalās skaitļi, kuru pēdējais cipars dalās ar 5. 5, 5, 0 dalās ar 5 Ar 0 dalās skaitļi, kuru pēdējais cipars ir 0. 70, 00, 60 dalās ar 0 Ar dalās skaitļi, kuru ciparu summa dalās ar. 5 dalās ar, jo 5 + =6 un 6 dalās ar Ar 9 dalās skaitļi, kuru ciparu summa dalās ar 9. 6 dalās ar 9, jo 6 + =9 un 9 dalās ar 9

12 . Zvaigznītes * vietā ieraksti ciparu, lai iegūtu patiesu apgalvojumu! Norādi visus iespējamos variantus! a) * dalās ar c) 4* dalās ar 5 e) ** dalās ar un 5 b) *9 dalās ar d) 4*5 dalās ar 9 4. Uzraksti visus trīsciparu skaitļus, kuru pierakstā ir tikai cipari 0, un 5, un kuri a) dalās ar b) dalās ar 5 Skaitļu lielākais kopīgais dalītājs un mazākais kopīgais dalāmais Jebkuru saliktu skaitli var uzrakstīt kā pirmskaitļu reizinājumu, t. i., sadalīt pirmreizinātājos. 8 =.. 7 =. 7 Salikto skaitli sadala pirmskaitļu reizinājumā šādi: pārbauda, vai skaitlis dalās ar vismazāko pirmskaitli, izdala ar to un pieraksta rezultātu; pārbauda, vai dalījums vēlreiz dalās ar, ja nedalās tad dala ar nākamo pirmskaitli, t. i.,, tad 5 utt., kamēr rezultātā iegūst. Sadalīt skaitli 60 pirmreizinātājos var arī tā: Skaitli 60 sadala pirmreizinātājos šādi: Dalīšanas rezultāts 60 dotais skaitlis Tātad 60 =... 5 =.. 5. Pirmskaitlis, ar kuru dala 5. Sadali pirmreizinātājos skaitļus! a) 6 b) 4 c) 80 d) 0 e) 80 f) 0 Divu vai vairāku skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir lielākais skaitlis, ar kuru dalās dotie skaitļi. To apzīmē ar L. Lai noteiktu L (, 0), noskaidro skaitļu un 0 visus dalītājus. dalās ar,,, 4, 6, bet 0 dalās ar,,, 5, 6, 0, 5, 0.

13 Abu šo skaitļu kopīgie dalītāji ir,,, 6, starp kuriem 6 ir lielākais kopīgais dalītājs. Tātad L(; 0) = 6. Lai noteiktu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, rīkojas šādi: skaitļus sadala pirmreizinātājos skatīt () nosaka skaitļiem kopīgos pirmreizinātājus skatīt () sareizina iegūtos kopīgos pirmreizinātājus skatīt (). Lai noteiktu L (; 8), rīkojas šādi: () () () =.. () 8 =.. () L (; 8) =. = 6 6. Aprēķini! a) L(5; 6) b) L(6; 8) c) L(8; 7) d) L(60; 80) e) L(4; 0; 4) Savstarpēji pirmskaitļi ir skaitļi, kuru lielākais kopīgais dalītājs ir. Skaitlis dalās ar,,, 4, 6,, skaitlis 5 dalās ar, 5, 7, 5. Skaitļu un 5 lielākais kopīgais dalītājs ir, tātad skaitļi un 5 ir savstarpēji pirmskaitļi. Mazākais kopīgais dalāmais ir mazākais skaitlis, kas dalās ar dotiem skaitļiem. To apzīmē ar M. Lai noteiktu M(6; 8), pārbauda, ka ar 6 dalās 6,, 8, 4, 0 un ar 8 dalās 8, 6, 4,... Skaitļu 6 un 8 kopīgie dalāmie ir 4, 48, 7 utt. Mazākais no tiem ir 4, tātad M(6; 8) = 4. Lai noteiktu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, rīkojas šādi: skaitļus sadala pirmreizinātājos skatīt () izraksta pirmā skaitļa visus pirmreizinātājus skatīt () pievieno tos pirmreizinātājus no otrā skaitļa sadalījuma, kuru trūkst skatīt () sareizina iegūtos pirmreizinātājus skatīt (). Lai noteiktu M (0; 5), rīkojas šādi: () 0 () () 0 =.. 5 () 5 =. 5 () M (0; 5) =.. 5. = Aprēķini! a) M(4;7) b) M(6; 9) c) M(; ; 5) d) M(; 7; 6) e) M(5; 8)

14 . Daļas un procenti. Proporcijas. Lielveikalā ir izpārdošana. Preču cenas samazinātas līdz 70%. Ģimene dodas iepirkties un plāno pirkumiem iztērēt ne vairāk kā 50 latus. Meita grib nopirkt džemperi, dēls džinsu bikses, māte zābakus, bet tēvs kurpes. Vai pietiks naudas, lai visi nopirktu to, ko vēlas? Aizpildi tabulu pēc parauga! Preces nosaukums Cena Ls Atlaide Atlaide Ls Izpārdošanas cena Ls Meiteņu džemperi 9 Viriešu kurpes 0 50% Zēnu džinsu bikses 0 45% no 9=9 =6 9 6 = Sieviešu zābaki 40 Izpārdošanas cena visām precēm kopā, Ls Daļa no skaitļa a b no c = c a c a = = b b no 90 = = = = 60 0, no 7,5 = = 0,. 7,5 =,5 Skaitļa aprēķināšana, ja zināma tā daļa a b no c = c a c b = : = b a Daļu rēķini Dalīt ar daļu nozīmē reizināt ar apgrieztu daļu! no 90 = = : = = 5 0,7 no = 8, = 8, : 0,7 = 80 : 7 = 0 Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa a apretb= a: b= b Ja iespējams, daļu saīsina! 4 4 pret 6= 4: 6= = 6 pret 5 = : 5 = = = = 06, sant. pret Ls 0,48 = = sant. pret 48 sant. = = : 48 = = = 05, Mērvienību pārveidojumi: t = 000 kg kg = 000 g km = 000 m m = 00 cm cm = 00 mm. Uzraksti kā daļu, ja iespējams, saīsini! Aprēķinus veic tikai tad, ja ir vienādas mērvienības! a) 450 g pret,8 kg = 450 g pret 800 g = b) m pret,6 km c) 75 kg pret 0,5 t d) 0,7 Ls pret,8 Ls e) 0 min pret h f) h 5 min pret 5 h 4

15 . Atjauno,,izdzisušās rindiņas! a) no 48, =... = 48,... 48, =... = 4, b) 0 no = 4,... = 4,... 4,... = = 8 c) 0, no = 8 = 8 :... =...: = 40 d) 07, no = 4, =...: 07, = 4 :... = Aprēķini! 4 a) no 4, = c) 7 no 5 = e) 06, no 54, = b) no = 4, d) 5 no = 44 f) 08, no= Procentu rēķini % = = 00, % = = 0, 5 5% = = 05, Procenti no skaitļa Skaitļa aprēķināšana, Viens skaitlis kā a% noc= a c a = c = % no 5 = = = jeb = 06, 5= = ja zināmi tā procenti a% no= c a c = c: = a 45% no = 9 = 9 : 45 = = = jeb = 9: 0, 45 = 0 otra skaitļa procenti a apret b= a: b= = % b Iegūto daļu paplašina līdz simtdaļām! 4 pret 5= 4 80 = 4: 5= = 08, = = 80% 5 00 ( jeb = 4: 5= = = 80% cm pret m = 9 : 00 = = 9 = % Aprēķini nezināmo! a) % no 800 = b) 5% no y = 8 c) 0% no 7,4 = z d) 56% no t = 4 6. Automašīnu stāvvietā ir 80 vietas. Tagad 70% no visām vietām ir aizņemtas. Vai stāvvietā vēl var novietot 5 mašīnas? Procents ir skaitļa simtā daļa! % = = 00, 00 5

16 7. Ir aizpildīti 40% Flash atmiņas ietilpības, tas ir 89, MB. Kāda ir Flash atmiņas ietilpība MB? Iegūto rezultātu pārveido GB, ja GB = 04 MB! 8. Vecāki Jurim iedeva kabatas naudu 0 Ls nedēļai. Juris iet uz kino. Viņš plāno nopirkt biļeti par,50 Ls. Aprēķini, cik % no 0 Ls Jurim atliks! Proporcija malējie locekļi a : b = c : d jeb vidējie locekļi a b = c d Proporcijas pamatīpašība a. d = b. c Proporcijas nezināmā locekļa izteikšana b c a d a d a = b = c = d = b c d c b a Ja gatavo upeņu ievārījumu, 5 litriem ogu jāpievieno kg cukura. Cik kg cukura jāņem, ja ir litri ogu? No dotajiem lielumiem uzraksta atbilstības 5 litri ogu... kg cukura litri ogu... kg cukura 5 Sastāda proporciju = No proporcijas izsaka nezināmo un aprēķina tā vērtību = = 4 : 5= 4, 8 kg 5 Atbilde. Lai pagatavotu upeņu ievārījumu, ir jāņem 4,8kg cukura. 9. Celtnieks 0 dienās nopelna 50Ls. Cik latu viņš nopelna 6 dienās? Tiešā proporcionalitāte cik reižu palielinās viena lieluma skaitliskā vērtība, tik reižu palielinās arī otra lieluma vērtība. Uzdevumos ar proporcionāliem lielumiem izmanto trejskaitļu shēmu. Ja 4 āboli sver 600 gramus, lai noskaidrotu, cik sver 7 tādi paši āboli, rīkojas šādi (skat. tabulu): :4 :4 4 āboli 600 g. ābols : 4 = 50 g 7 7 āboli = 050 g = kg g 6

17 ja uzdevuma risināšanā izmanto proporcijas pamatīpašību, tad sastāda trejskaitļu shēmu tabulā ābolu skaitu raksta zem ābolu skaita, bet to masu otrā kolonnā vispirms aprēķina ābola masu aprēķina 7 ābolu masu 0. Aizpildi tabulas, zinot, ka dotie lielumi ir tieši proporcionāli! Formulē uzdevumu tekstu! a) Preču skaits Cena (Ls) b) Preču skaits Cena (Ls) c) Preču skaits Cena (Ls) 5 5,75 4, Apgrieztā proporcionalitāte cik reižu palielinās viena lieluma vērtība, tik reižu samazinās otra lieluma vērtība. Uzdevumos ar apgriezti proporcionāliem lielumiem vienā proporcijas pusē jāraksta apgrieztā atbilstība, bet otra pusē jāraksta tiešā atbilstība. Saimnieks plānoja apsēt 4ha lauka dienā. Viņš strādāja vairākas dienas. Katru dienu viņš apsēja 6ha un darbu pabeidza dienas pirms plānotā termiņa. Cik dienas bija plānots sēt? Cik dienās veica paredzēto darbu? Cik ha lauka apsēja? no dotajiem lielumiem uzraksta atbilstības 4ha dienā... dienas 6ha dienā... dienas sastāda proporciju. Ņem vērā apgriezti proporcionālus lielumus! 4 = - 6 izmantojot proporcijas pamatīpašību, uzraksta vienādojumu 4 = 6( ) atver iekavas 4 = 6 8 pārnes saskaitāmo, tā zīmi maina uz pretējo 4 6 = 8 atņem līdzīgos saskaitāmos (4 6 = ) = 8 vienādojuma abas puses izdala ar ( ) = ( 8) : ( ) = 9 tik dienas bija plānots sēt = 9 = 6 tik dienās pabeidza sēju 4. 9 = 6 tik ha apsēja Atbilde. Plānoja sēt 9 dienas, bet pabeidza sēju 6 dienās. Apsēja 6 ha. 7

18 . Grāmatas tulkotāja plānoja katru dienu iztulkot 8 lappuses. Viņa katru dienu iztulkoja tikai 6 lappuses, tāpēc bija jāstrādā par 5 dienām ilgāk. Cik dienās tulkotāja plānoja iztulkot grāmatu? Cik dienās viņa pabeidza darbu? Cik lappuses iztulkoja? Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Daļas 4 5 skaitītājs ir skaitlis.... ( p.). no 4 ir ( p.). Cik minūšu ir stundas daļā? ( p.) 4. Cik santīmu ir 0% no latiem? ( p.) 5. Dārzā aug 6 ābeles jeb 5 Cik koku ir dārzā? no visiem kokiem. ( p.) 6. Grāmatā ir 90 lappuses. Zēns izlasīja 0 lappuses. Kāda daļa no grāmatas vēl jālasa? ( p.) 7. Ražošanā % jeb 4 detaļas no dienā izgatavotajām bija brāķis. Cik detaļu izgatavoja vienā dienā? ( p.) 8. Klasē ir 7 meitenes, bet zēnu ir par 9 mazāk. Cik % no visiem skolēniem ir zēni? ( p.) 9. Sētnieks 00 m var uzkopt stundās. Cik stundās viņš uzkops 750 m? ( p.) 0. 8 zirgiem barības pietiek 5 dienām. Cik dienām pietiktu barības, ja būtu 0 zirgi? 8

19 4. Pakāpes, to īpašības. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju Skaitļa pakāpes Iemācies lasīt skaitliskās izteiksmes! Izteiksme To lasa: Izteiksme To lasa: + skaitļu un summa skaitļa kvadrāts 6 ( 4) skaitļu 6 un 4 starpība skaitļa kubs skaitļu un reizinājums 4 skaitļa ceturtā pakāpe : skaitļu un dalījums - skaitļu un kvadrātu starpība. Uzraksti tekstam atbilstošo matemātisko izteiksmi! Atrisini, ja tas ir iespējams! a) skaitļa 5 kvadrāts b) skaitļa a kubs c) skaitļu un - kvadrātu starpība d) skaitļu b un summas kvadrāts 4 e) skaitļu - un - kvadrātu reizinājums 5 f) skaitļa divkāršots kvadrāts. divkāršots reizina ar trīskāršots reizina ar kāpinātājs a b = c pakāpe kāpināšanas bāze. Aizpildi tabulas! = = 4 = 4 a bāze b kāpinātājs c pakāpe = 4 = 9 4 = , 0,07. Rēķini un sakārto atbildes augošā secībā! Ja aprēķins būs pareizs, tad izlasīsi vārdu! 5. 4 (6 + 4) ( ). 5 4 (6 8) 5 g s u i t d ī r 9

20 ( 6) 0 = ; 4 = 4 Kāpināšanas īpašības Pakāpju īpašības a 0 = un a = a a m. a n = a m+n a m : a n = a m n (a m ) n = a m.n a n. b n = (a. b) n (a. b) n = a n. b n a b a b m m m = a = b a b m m m + 5 = = = = : = = = = n + 4 n 4 n + - : = n = 4 = 64 5 ( ) ( ) = ( - 5 ) - = - = - 0, -0, ( ) = = = = ( 5) = 00 ( ) = = = = 5 5 0, :( 0, ) ( 0, ) 004, 00 = = = 8 50 Uzdevumu risināšanā jāizmanto viena vai vairākas formulas un jāievēro darbību secība = = 7 : 7 = 7 = 7 = ( ) ( ) = = = = 4 4 ( 4 ) ( ) ( ) = 4 ( ) ( 7 ) = = = 4 = ( 4) = = = = = = = = = = =

21 4. Risini! Izmanto pakāpju īpašības! a) 4 4 d) ( ) 0 b) ( ) e) c) ( ) 4 0 ( ) ( ) ( ) Ê Ë Á ˆ f) 7 g) Ê Á ˆ 5 Ë, h) i) Lai iegūtu pareizu vienādību, zvaigznītes * vietā liec atbilstošo izteiksmi! a). * = 8 e) ( 4 ). * = 5 i) ( 0 : *) = 4 b) ( ). (*) = 4 f) 8 : * = j) ( ) 5 : * = 7 c) (. *) : = g) 5 * = 7 k) (*) = 6 d). (*) = 4 h) (. ). * = l) = ( ) * Skaitlis ar negatīvu veselu kāpinātāju 4 - = = = = = = 8. a -n n =, a 0 a Izteiksmes ar negatīvām pakāpēm pārveido atbilstoši pakāpju īpašībām a) = ( ) = = ( ) 5 b) : = = = ( )( ) c) ( ) = = = 9 a un ir a savstarpēji apgriezti skaitļi 6. Aprēķini! Ievēro darbību secību! - - a) + 4 b) d) h) ( - + ) - g) ( 8, ) - 5 c) ( ) - - e) ( ) - f)

22 Lai salīdzinātu (0,) un 5, rīkojas šādi: izpilda pirmā skaitļa kāpināšanu - 0, 0 izpilda otrā skaitļa kāpināšanu 5 = ( ) = = = = = salīdzina iegūtos rezultātus 5>5, tātad (0,) - >5. 7. Salīdzini! a) un - b). un + c) un ( ) ( ) - - d) 5 un 5 e) 0, un 05, f) un g) 5 un 0, h) un ( ) i) j) 0 7 un un 8. Izlabo kļūdas atrisinājumos! Ieraksti taisnstūrī pareizo atrisinājumu! ) 5 0 = 5 9) ( ) = 9 )... = 4 0) ( ) = ) 6 = ) 4 = 4) + 4 = 6 ) 4 0 = 5) ( ) =. = 4 ).. = 5 6). = 4 5 4) 5 6 7) 4 : 4 = 4 5) : = 4 8) - =- 4 9 = 6) + = 5 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Pieraksti īsāk izteiksmi...! ( p.). Salīdzini ( ) 0 un ( )! ( p.). Vienkāršo a. a 5!

23 ( p.) 4. Uzraksti skaitļu un z kvadrātu summu! ( p.) 5. Aprēķini 5. 0,! ( p.) 6. Salīdzini (0,) - un (0,) -4! ( p.) 7. Aprēķini izteiksmes 6 6 ( p.) 8. Sakārto skaitļus 4 ; ; 6 vērtību! - un 4 augošā secībā! ( ) - ( p.) 9. Aprēķini izteiksmes --4 vērtību! ( p.) 0. Salīdzini - 7 un 7!

24 5. Izteiksmes ar mainīgajiem. Monomi. Polinomi. Saīsinātās reizināšanas formulas. Darbību secība a + b. (c d : e) 4 a) Dārzā iestādīja 0 ābeles, bumbieres par vairāk nekā ābeles un ķiršus reizes vairāk nekā ābeles. Cik augļu kokus iestādīja dārzā? Uzraksti izteiksmi, kā aprēķina koku skaitu dārzā! b) Dārzā iestādīja ābeles, bumbieres par vairāk nekā ābeles un ķiršus reizes vairāk nekā ābeles. Cik augļu kokus iestādīja dārzā? Uzraksti izteiksmi, kā aprēķina koku skaitu dārzā! 54 (6 + 7 : ) MATEMĀTISKA IZTEIKSME sastāv no skaitļiem, burtiem, darbību zīmēm, iekavām utt. 5m (6 +7mn) SKAITLISKA IZTEIKSME sastāv no skaitļiem, darbību zīmēm, iekavām ALGEBRISKA IZTEIKSME sastāv no skaitļiem, burtiem, darbību zīmēm, iekavām 54 (6 + 7 : ) = = 54 (6 +,5) = = 54 9,5 = = 44,5 Skaitliskās izteiksmes VĒRTĪBA To iegūst, izpildot darbību (5a + b) = = 5a + 0ab + 9b P() = + 7. Ja =, tad P() =. + 7 = 0 (b c) = b + c + (b c) = b c. ( + ) = = = = (4 ) Darbības ar algebriskajām izteiksmēm iekavu atvēršana un ieslēgšana iekavās + (izteiksme) izteiksme namainās (izteiksme) izteiksmē mainās zīme uz pretējo a. (izteiksme) izteiksmē katru locekli reizina ar a līdzīgo locekļu savilkšana saskaita vai atņem koeficientus (skaitļus), bet mainīgie (burti) nemainās saīsinātas reizināšanas formulas lietošana (a b) (a + b) = a b (kvadrātu starpība) (a b) = a + ab + b (starpības kvadrāts) (a + b) = a + ab + b (summas kvadrāts) sadalīšana reizinātājos iznesot pirms iekavām kopīgo reiznātāju saīsināto reizināšanas formulu izmantošana grupēšanas paņēmiena izmantošana izteiksmes VĒRTĪBAS aprēķināšana izteiksmē mainīgā vietā ievieto skaitli un izpilda darbības 5 + ir skaitļu 5 un summa (skaitliska izteiksme); (m n) ir divkāršota skaitļu m un n starpība (algebriska izteiksme); ( y)³ ir skaitļu un y starpības kubs (algebriska izteiksme); (t + p)(t p) ir skaitļu t un p summas un starpības reizinājums (algebriska izteiksme). 4

25 . Tabulas kreisajā kolonnā uzraksti algebrisku izteiksmi! ) skaitļu k un c summa ) trīskāršota skaitļu a un b starpība ) skaitļu un y kvadrātu starpība 4) skaitļu v un r summas kvadrāts 5) skaitļu t un m kubu summa. No dotajām izteiksmēm pirmajā stabiņā izraksti skaitliskas izteiksmes, bet otrajā stabiņā algebriskas izteiksmes kopā ar burtu! Izlasi vārdus, ko izveidoja katra stabiņa burti! (T) ( + 4)³ (D) (E) + 5. (E) 5% no 7³ 6+ 5 (Ā) ( + ): 7 (V) (a b)² (V) (I) a + b ( 8- ) a (Z) (S) + m 4. Aprēķini izteiksmes A() = 5 vērtību, ja a) = b) = c) = 0, d) =-! 5 Algebriskas izteiksmes sastādīšana Klasē meiteņu ir par 7 vairāk nekā zēnu. Cik skolēnu ir klasē? Uzraksti algebrisku izteiksmi, kā aprēķina skolēnu skaitu klasē! Lai uzrakstītu algebrisku izteiksmi, kā aprēķina skolēnu skaitu klasē, rīkojas šādi: apzīmē zēnu skaitu ar z, tad meiteņu skaitu izsaka izteiksme z +7. saskaita zēnu un meiteņu skaitu kopā z + (z + 7) = z + z + 7 = z + 7. Atbilde. Klasē ir z + 7 skolēni. 5. Par autobusa īri stundā jāmaksā a lati par stundu un vēl b lati par katru nobraukto kilometru. Kura no dotajām izteiksmēm izsaka autobusa īres izmaksas, ja ekskursijas ilgums ir 0 stundas, bet ceļa garums ir 50 km? a) 60ab b) 50a + 0b c) 50b + 0a d) 500(a+b) 6. Sviesta daudzumu S, ko var iegūt no 00 litriem piena, ja tā tauku procents ir t, var aprēķināt pēc formulas S(t) =, t 0,. Aprēķini, cik kg sviesta var iegūt no 00 l piena, ja tā tauku procents ir a) 4 ; b),8; c),5! 5

26 Definīcijas apgabals Algebriskajā izteiksmē ne vienmēr var ievietot jebkuru skaitli. Tas atkarīgs no uzdevuma teksta vai darbībām, kuras jāizpilda. Katrai izteiksmei jābūt ne tikai matemātiski pareizai, bet arī jāatbilst dzīves īstenībai. Definīcijas apgabals ir visu to mainīgā () vērtību kopa, ar kurām izteiksmei ir jēga. Dalīt ar 0 nedrīkst! Izteiksmes ( - ) definīcijas apgabals ir jebkurš reāls skaitlis. Īsāk to pieraksta R. Klasē ir k skolēni, tad mainīgā k vērtība ir naturāls skaitlis, pie tam ne pārāk liels. k var būt robežās no līdz 40 (k nevar būt 0 vai 0,5 u. c., jo uzdevums ir par cilvēkiem). Izteiksmes + 5 definīcijas apgabals ir visu reālo skaitļu kopa, -7 izņemot 7, jo tajā ievietojot vietā 7, saucējā iegūst nulli, bet ar nulli dalīt nedrīkst. Atbildi var pierakstīt ar skaitļu intervālu apvienojumu: (, 7) (7,+ ). 7. Nosaki izteiksmes definīcijas apgabalu! a) 5 b) : ( ) c) - d) ( 4 + 7) Izteiksmju vienkāršošana iekavu atvēršana un līdzīgo locekļu savilkšana 7a + 5a a + = a + a. (b c) = ac bc (0 ) : 5 + (9 + ). = ( + 5) + (4 ) = = = 6 7 = 0 : 5 : : +. = = 0, = 9 + 5,8 8. Atver iekavas un savelc līdzīgos locekļus! a) 4a a + a c) 7( + ) + (4 ) e) 0,5(4 + 6) (0,5 + ) b) 5b (7b + ) d) (6m 4n). + m n f) (0a² 0) : 5 + a. a a 6

27 9. Uzraksti izteiksmi, kura apraksta doto situāciju! Vienkāršo izteiksmi! a) No viena lauka novāca tonnas kartupeļu, bet no otra lauka reizes vairāk. Cik tonnu kartupeļu novāca no abiem laukiem kopā? b) No pilsētas vienlaicīgi pretējos virzienos izbrauca divas automašīnas. Vienai no tām ātrums bija v km/h, bet otrai par 0 km/h mazāks. Kāds attālums būs starp mašīnām pēc h? c) Skolēnam bija Ls 5. Viņš nopirka k burtnīcas par 8 santīmiem katru un b klades par 46 santīmiem katru. Cik santīmu skolēnam atlika pēc pirkuma izdarīšanas? Monomi un polinomi Monoms ir skaitļu, mainīgo (burtu) un pakāpju reizinājums. Reizināšanas zīmi starp skaitli un burtu parasti neraksta. a³ 0,ny y Koeficients ir skaitlis burtu priekšā. Skaitli burta priekšā var nerakstīt. Polinoms ir monomu algebriskā summa. Monomi, no kuriem veidots polinoms, ir polinoma locekļi. + y a 4b² + m 5m Līdzīgie locekļi ir monomi, kuriem mainīgie ir vienādi. Polinoma līdzīgos locekļus savelk, saskaitot to koeficientus. Darbības ar monomiem un polinomiem Monomus un polinomus saskaitīt vai atņemt nozīmē atvērt iekavas un savilkt līdzīgos locekļus. ( + ) + ( + y) = + / + / + y = + y 7 + ( 4) (4 ) = = 6 + (iekavas) saskaitāmo zīmes nemaina (iekavas) saskaitāmo zīmes maina uz pretējām 7

28 0. Saskaiti vai atņem monomus un polinomus! a) 6 + (a ) (4 + a) b) ( + 4y) -( - + y) c) mn (5 7mn) 8 + (6mn ) Monomu reizināšanā, kāpināšanā un dalīšanā izmanto likumus par pakāpēm. Vispirms izpilda darbības ar koeficientiem, pēc tam ar mainīgajiem. 5 0, y = ( 5 0, ) (? ) y = 5, + y 5, y ( ab) = ( ) ( a ) ( b ) = 7a b a = una = a m n m+ n a a = a m n m-n a : a = a m n mn ( a ) = a ( a b) n = a n b n a b m a = b m m a + a = a a. a = a a : a = 4a : a = a a = a 5 5 4mnk: 6mnk= ( 4: 6) ( m : m)( n : n ) ( k: k) = 5 m 4 n k = mn. Izpildi darbības ar monomiem! a) 6a a b b), y ( 05 6 ) c) - 4 5, ac d) ( 5 b 5 ) e) 9 :(- 6 ) f) ab : 0ab Polinoma reizināšana un dalīšana ar monomu a. (b + c d) = a. b + a. c a. d (m + n) : k = m : k + n : k ( + 4) = ( 4) = ( ab -ab):(- 5ab) = ab :(-5ab)-ab:(- 5ab) =- 0, 6ab + 0, a. Izpildi darbības ar monomiem un polinomiem! a) ( 7). + 9 ( + ) c) 5y ( y-y )-0 y b) ( ab- 5ab ): ab + 5b d) 5a +( 5ab 4 + 5ab ): 5ab -7b 8

29 Polinoma reizināšana ar polinomu (reizināšanas zīmi parasti neraksta) (a + b). (c + d) = ac + ad + bc + bd (m n)( + y) = + my n ny ( + 5)( ) = ² = ² (a )(a + 0) + 5a = a² + 0a a 0 + 5a = a² + 4a 0 ( + b)(c 6) (b + 4) = c + bc 6b bc 4c = 6b c. Sareizini polinomus un vienkāršo izteiksmes! a) (z +)(z 8) z² c) (a 7)(a + ) + (4 a)(a + ) b) 4mn + (m n)(m + n) d) (k )(k + v) (k v )(k + ) Saīsinātās reizināšanas formulas (a 4 )(a + 4 ) = a² - 4² = a² - 6 ( 9 )² + 8 = ² = ² + 8 5mn (m + n) = 5mn (4m + mn + 9n ) = 5mn 4m mn 9n = 4m 7mn 9n 4. Iztrūkstošo polinoma locekli ieraksti zvaigznītes * vietā! a) ( a- *)( a+ *) = a -9 c) ( m- 7) = m -* + 49 b) ( a+ 5) = a + * + 5 d) (* - ) = y - y + Kvadrātu starpības formula a b = (a b)(a + b) Starpības vai summas kvadrāta formula (a b) = a ab + b (a + b) = a + ab + b 5. Vienkāršo izteiksmes! a) ( y)² ( y) d) (² + y) ( + y)² 6y b) (a + 5)² + (a 5)² e) (4a )(a ) + a c) (n 4)(n + 4) n(n 8) f) (² + 6) : ( + ) 6. Aprēķini skaitliskās izteiksmes vērtību! Izmanto saīsinātās reizināšanas formulas!

30 Polinoma sadalīšana reizinātājos ab + ac = a(b + c) Iznest pirms iekavām kopīgo reizinātāju nozīmē katru polinoma locekli izdalīt ar kopīgo reizinātāju = ( - ) a + ab 5abc = a( + b 5bc) m(a +) 7(a + ) = (a + )(m 7) 5a + 5b a b = 5(a + b) (a + b) = (a + b)(5 ) 7. Sadali reizinātājos! a) 6kn + 4k b) - c) 4a 6 d) y + y - y e) 5(a + b) (a + b) f) g) c d + y(c d) h) km kn + 9m 9n i) 8 7m + 6m 8. Pētnieciskais uzdevums. mēģinājums. Izvēlies jebkurus divus skaitļus! Pie šo skaitļu summas pieskaiti šo pašu skaitļu starpību. Rezultātu dali ar! Mēģinājumu atkārto reizes! Uzraksti secinājumus!. mēģinājums. No skaitļu summas atņem šo skaitļu starpību un rezultātu dali ar! Mēģinājumu atkārto reizes! Uzraksti, kādu likumsakarību saskatīji!. mēģinājums. Apzīmē iedomātos skaitļus ar burtiem a un b, izdari iepriekš norādītās darbības un izskaidro novēroto! 0

31 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Vienkāršojot izteiksmi 4a a + a, iegūst... ( p.). Ja b =, tad izteiksmes 5b 7b skaitliskā vērtība ir... ( p.). Skaitļu c un d summas kvadrāts ir izteiksme... ( p.) 4. Izteiksmei + 5 nav jēgas, ja vērtība ir ( p.) 5. Ja vienkāršo izteiksmi ( + ) 5 ( ), tad iegūst... ( p.) 6. Ja sareizina polinomus (a + 4b)(a b) un savelk līdzīgos locekļus, tad iegūst... ( ) ( p.) 7. Vienkāršo izteiksmi m-7n un uzraksti iegūto rezultātu! ( p.) 8. Guntim ir lats. Viņš nopērk zīmuļus par 6 santīmiem katru un y pildspalvas par 9 santīmiem katru. Uzraksti izteiksmi, pēc kuras var aprēķināt, cik naudas Guntim atlika. ( p.) 9. Pielieto saīsinātas reizināšanas formulas! Kura izteiksme nav identiski vienāda ar pārējām? A. u + B. - - u C. u + u+ 05, D. u + u+ ( p.) 0. No laivu piestātnes pa upi divas tūristu grupas vienlaicīgi dodas pretējos virzienos. Upes straumes ātrums ir km/h. Cik liels būs attālums starp laivām pēc stundas, ja abu laivu ātrums stāvošā ūdenī ir vienāds?

32 6. Lineārs vienādojums. Lineāro vienādojumu sistēma Zēnam ir 60 santīmi. Viņš nopirka burtnīcas, bet par atlikušo naudu varēja nopirkt vēl 4 burnīcas. Cik maksā viena burtnīca? Atrisinājums.... tik santīmu maksā viena burtnīca;... tik santīmu zēns samaksāja par divām burtnīcām; 4... tik santīmu zēnam būtu jāmaksā par četrām burtnīcām; tik santīmu zēnam atlika, kad viņš samaksāja par divām burtnīcām. 4 = = 60 6 = 60 = 60 : 6 = 0 Atbilde. Viena burtnīca maksā 0 santīmu. Vienādojumu var pārveidot formā a + b = 0, kur a un b ir skaitļi, bet ir mainīgais. Tas ir lineārs vienādojums. Skaitļi a un b ir koeficienti. Atrisināt vienādojumu nozīmē atrast visus tos skaitļus, kurus ievietojot mainīgā vietā, iegūst patiesu skaitlisku vienādību. Vienādojuma atrisinājumu sauc par sakni. Vienādojums 5-0 = 0 ir lineārs vienādojums. Tā sakne ir, jo 5. 0 = 0. Lai atrisinātu vienādojumu a+ b =0, izmanto divas īpašības, kuras sauc par ekvivalentiem pārveidojumiem. ) Vienādojuma abām pusēm drīkst pieskaitīt vai atņemt vienu un to pašu skaitli vai izteiksmi. Praktiski rīkojas šādi: izteiksmi ar mainīgo a atstāj vienādojuma kreisajā pusē, bet skaitli b pārnes uz labo pusi, mainot tā zīmi uz pretējo a+ b- b = 0 -b a =-b ) Vienādojuma abas puses drīkst reizināt vai dalīt ar vienu un to pašu skaitli, kurš nav nulle.

33 Praktiski rīkojas šādi: vienādojuma labo un kreiso pusi dala ar skaitli a a: a =-b: a b =- a + 5= 0 =-5 =-5 : =-5-7 = - 7 = = 0 = 0:( -7) - = = = - =-:( -4) = 0 = = 4 jeb =0,75 Vienādojuma a + b = 0 sakņu skaits. Ja a 0, bet b ir jebkurš skaitlis, tad ir b viena sakne =- a Ja a = 0, bet b 0, tad nav sakņu Ja a = 0, un b = 0, tad sakne ir jebkurš skaitlis R 0, - 4= 0 0, = 4 = 4: 0, = 0 Atbilde. = 0 5 ( + 6) = 4 5 6= = Atbilde. - ( - ) = = - - = - - = - + 0= 0 Atbilde. R. Atrisini lineārus vienādojumus! a) - 8 = 0 b) - 0 = 6-6 c)5( + 6) = 6-4 d) 5+ = -5 e) + ( + 7) = 4( - ) + 9 f) 4 = 8 g) 5, - 5 = 0, 5 h) - ( 6, + ) = -, 4 i) 9+ 8 = + ( + ) Ja no 00 atņem trīskāršotu nezināmo skaitli, tad iegūst pieckāršotu nezināmo skaitli. Atrisinājums.... nezināmais skaitlis. 00 = 5 5 = 00 8 = 00 = 00 : ( 8) =,5 Atbilde. Nezināmais skaitlis ir,5.

34 . Uzraksti doto apgalvojumu kā vienādojumu! Apzīmē nezināmo skaitli ar! Atrisini uzrakstīto vienādojumu! a) Ja nezināmo skaitli pareizina ar 6, tad atņem, rezultātā iegūst divkāršotu nezināmo skaitli. b) Ja nezināmajam skaitlim pieskaita 4, rezultātu reizina ar 4, tad atņem 4, rezultātā iegūst 4. c) Ja no nezināmā skaitļa atņem 9 un iegūto rezultātu divkāršo, tad iegūst nezināmo skaitli. d) Ja nezināmo skaitli pareizina ar 7, tad atņem, iegūst 8.. Zemnieki iestādīja 4 augļu kokus. Cik dažādu šķirņu augļu koku iestādīja, ja bumbieru bija reizes vairāk nekā ķiršu, bet ābeļu bija reizes vairāk nekā ķiršu? 4. Dēls ir par gadiem jaunāks nekā tēvs, bet vectēvs ir par 6 gadiem vecāks nekā tēvs. Cik gadu katram, ja mazdēls ir 4 reizes jaunāks par vectēvu? Divas draudzenes iepirkās. Viņas iztērēja vienādu naudas summu. Viena nopirka sieriņus Kārums un ābolu sulu, bet otra nopirka tādus pašus sieriņus un apelsīnu sulu. Cik maksā viens sieriņš, ja ābolu sula maksā 46 santīmus, bet apelsīnu sula maksā 64 santīmus? Cik naudas iztērēja katra meitene? Atrisinājums:... tik santīmu maksā viens sieriņš tik santīmu samaksāja viena draudzene tik santīmu samaksāja otra draudzene = jo draudzenes iztērēja vienādu naudas summu. - = = 8 (santīmi) = = = = 00 santīmi jeb Ls = = 00 santīmi jeb Ls. Atbilde. Sieriņš maksā 8 santīmus. Katra meitene iztērēja Ls. 5. Divu skaitļu summa ir 4. Ja vienu no tiem reizina ar 4, bet otram pieskaita 4, tad skaitļi kļūst vienādi. Aprēķini dotos skaitļus! 4

35 Lineāru vienādojumu sistēma Ja doti divi vienādojumi ar diviem nezināmajiem, kuriem jāatrod kopīgais atrisinājums, jāveido vienādojumu sistēma. To var atrisināt ar: Lineāru vienādojumu sistēma a+ by= c a+ by= c ievietošanas paņēmienu rīkojas šādi: no viena vienādojuma izsaka vienu nezināmo otrajā vienādojumā izteiktā nezināmā vietā ievieto iegūto izteiksmi atrisina iegūto vienādojumu atgriežas pie izteiktā nezināmā un aprēķina to uzraksta atbildi saskaitīšanas paņēmienu rīkojas šādi: veic darbības, lai vienam mainīgajam būtu pretēji koeficienti saskaita abus vienādojumus aprēķina vienu nezināmo ievieto vienā vienādojumā aprēķināto nezināmo aprēķina otru nezināmo uzraksta atbildi grafisko paņēmienu (skat. 9. tematu) rīkojas šādi: no abiem vienādojumiem izsaka mainīgo y uzzīmē funkciju grafikus ja grafiki krustojas, nosaka krustpunkta koordinātas uzraksta atbildi 4 zīmuļi un klade maksā 80 santīmus, bet zīmuļi un klades maksā 75 santīmus. Cik maksā zīmulis, cik klade? Atrisinājums. Uzraksta vienādojumu sistēmu... tik santīmu maksā zīmulis. y... tik santīmu maksā klade. 4+ y = 80 + y = 75 Risinot ar ievietošanas paņēmienu, rīkojas šādi: no. vienādojuma izsaka y y = vienādojumā y vietā ievieto iegūto izteiksmi + ( 80-4) = 75 atrisina iegūto vienādojumu = 75-5 = = -85 =-85 :(-5) = 7 atgriežas pie y un aprēķina izteiksmes vērtību y = = 68+ = 80. Lai pārliecinātos, ka uzdevums atrisināts pareizi, izpilda pārbaudi. 47+ = 68+ = 80 Pārbaude. 7+ = = 75 Atbilde. Zīmulis maksā 7 santīmus, bet klade maksā santīmus. 5

36 6. Atrisini 5. uzdevumu, izmantojot vienādojumu sistēmu! Ja vienādojumu sistēmā viena mainīgā koeficienti ir pretēji skaitļi vai viegli tos iegūt, tad izmanto saskaitīšanas paņēmienu. Atrisināt vienādojumu sistēmu + y = 5! 7-4y =- 6 Risinot ar saskaitīšanas paņēmienu, rīkojas šādi: veic darbības, lai vienam mainīgajam būtu pretēji koeficienti pareizina. vienādojuma abas puses ar, lai iegūtu 4y. saskaita abus vienādojumus y = 0 7-4y = y- 4y = 0-6 =-6 abas vienādojuma puses dala ar =-6 : aprēķina nezināmo =- ievieto.vienādojumā aprēķināto nezināmo ( ) + y = 5 aprēķina nezināmo y - 6+ y = 5 y = 5+ 6 y = y = : Atbilde. =- y = 55, y = 55, 7. Divu skaitļu summa ir 0, bet šo skaitļu starpība ir 4. Aprēķini abus skaitļus! 8. Motorlaivas ātrums pa straumi ir km/h, bet pret straumi ir 5 km/h. Aprēķini straumes ātrumu un motorlaivas ātrumu stāvošā ūdenī! 9. Kurš no dotajiem skaitļu pāriem ir vienādojumu sistēmas - y = 7 atrisinājums? + y = 9 a) = 8 = 7 = 0 = 9 y = b) y = 0 c) y = d) y = 6

37 Ja a a b, b tad ir viens atrisinājums skaitļu pāris (;y) Vienādojuma sistēmas a+ by= c a+ by= c Ja a a atrisinājumu skaits b c =, b c tad nav atrisinājuma. Ja a a b c =, b c tad ir bezgalīgi daudz atrisinājumu. Vienādojumu sistēmai y = 5 + 6y = 0 Vienādojumu sistēmai + y = 5 + 6y = 0 Vienādojumu sistēmai + y = 5 + 6y = 5 ir viens atrisinājums, jo 6 nav viens atrisinājuma, jo 5 = 6 0 ir viens atrisinājusm, jo 5 = = Noskaidro, cik atrisinājumu ir lineāro vienādojumu sistēmai! a) - y = 5 + y = 5 b) y- = 5y- 5 = y = 4 c) + y = 6 d) + y = 4 - y = 8. Izvēlies izdevīgāko paņēmienu un atrisini vienādojumu sistēmu! a) - y = 5 + y = 5 b) y- = 5y+ = 7 c) y = + y = d) + y = 4 - y = 5. Ābols maksā 6 santīmus, bumbieris maksā 8 santīmus. Māte nopirka ābolus un bumbierus. Par pirkumu viņa samaksāja 96 santīmus. Cik ābolu un cik bumbieru māte nopirka? Pārbaudi, vai dotās atbildes pareizas! Papildini uzdevumu ar nosacījumu, lai tam būtu viena atbilde! Āboli Bumbieri Divu skolu skolēnu skaita attiecība ir 5 :. Cik skolēnu ir katrā skolā, ja vienā skolā ir par 4 skolēniem vairāk nekā otrā? 4. Makā ir 0 santīmu un 0 santīmu monētas, kopā lati. Cik katra veida monētu ir makā, ja kopā ir monēta? 7

38 5. Māte nopirka zemenes. Ja katram ģimenes loceklim dotu pa zemenēm, tad vienas ogas nepietiktu. Ja katram iedotu pa 8 ogām, tad 7 ogas paliktu pāri. Cik cilvēku ir ģimenē? 6. Attālums starp Rīgu un Daugavpili ir 40 km. Velosipēdists šo ceļu var veikt stundās, bet motociklistam jābrauc tikai 4 stundas. Abi braucēji vienlaikus izbrauc no šīm pilsētām viens otram pretim. Pēc cik ilga laika viņi satiksies? Cik km būs nobraucis katrs no viņiem? Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Vai skaitlis 5 ir vienādojuma = sakne? ( p.). Cik atrisinājumu ir vienādojumam = 9? ( p.). Vienādojumu + = 0 sauc par... vienādojumu. ( p.) 4. Atrisini vienādojumu 7 = 4! ( p.) 5. Apzīmē nezināmo lielumu ar un uzraksti uzdevuma nosacījumiem atbilstošu vienādojumu: Divi draugi kopā izmakšķerēja 8 zivis. Cik zivju izmakšķerēja katrs, ja viens noķēra reizes vairāk zivju nekā otrs? ( p.) 6. Divu skaitļu starpība ir 5, bet summa ir 5. Aprēķini šos skaitļus! ( p.) 7. Cik atrisinājumu ir vienādojumu sistēmai y+ = 5y+ 4 =? ( p.) 8. Atrisini vienādojumu sistēmu y- = 5y+ 4 =! ( p.) 9. Attālums starp divām pilsētām ir 80 km. Vienlaicīgi no abām pilsētām viens otram pretī izbrauca divi autobusi. Vienam no tiem vidējais ātrums bija par 0 km/h lielāks nekā otram. Līdz satikšanās brīdim autobuss ar lielāko ātrumu brauca stundas, bet otrs autobuss brauca stundas. Aprēķini katra autobusu ātrumu! ( p.) 0., +,4y = 7,68. Nosaki un y vērtības, ja tie ir naturāli skaitļi! 8

39 7. Koordinātu plakne. Funkcija un ar to saistītie jēdzieni Taisne, uz kuras atzīmēta nulle, izvēlēts vienības nogrieznis (attālums starp 0 un ) un norādīts virziens, ir koordinātu taisne C A B Uz koordinātu taisnes var atzīmēt punktus un pierakstīt to koordinātas skaitļus, kas atbilst dotajiem punktiem. Zīmējumā A(,5), B(), C( 4). Bultiņa uz koordinātu taisnes norāda virzienu, kurā pieaug punktu koordinātas. Jo vairāk pa labi atrodas punkts, jo lielāka tā koordināta. Plaknē novelk divas savstarpēji perpendikulāras koordinātu taisnes ar kopējo sākumpunktu O. Tās veido koordinātu plakni. Horizontālā ass, kas vērsta no kreisās puses uz labo, ir abscisu jeb O ass. Vertikālā ass, kas vērsta uz augšu, ir ordinātu jeb Oy ass. Koordinātu asis sadala koordinātu plakni četrās daļās kvadrantos. II kvadrants O abscisu ass O M III kvadrants ordinātu ass Oy I kvadrants IV kvadrants Zīmes kvadrantos: y I + + II + III IV + Punkta M koordinātas uz O ass ir un uz Oy ass ir. To pieraksta šādi: M( ; ). Skaitlis = ir punkta M abscisa, bet skaitlis y = ir punkta M ordināta. 9

40 . Koordinātu plaknē uzzīmē lauztu līniju ABCDE, kuras punktu koordinātas ir A ( ; ), B (0; ), C (; ), D (4; ), E (5; )! Ieraksti tabulā atbilstošo punktu ordinātas, izmantojot grafiku! y Cik uz lauztās līnijas ir tādu punktu, kuru ordināta ir 0? Apzīmē tos ar lielajiem burtiem F, G utt. Vai punkti V( ; 0), Z(; ), T(0; ) pieder lauztai līnijai? Ikdienā bieži sastopamies ar lielumiem, kas ir savstarpēji saistīti. Tabulā atspoguļoti daži savstarpēji saistītu lielumu piemēri. Konstants lielums Mainīgs lielums Izteiksme Velosipēdista ātrums ir 9 km/h Nobrauktais laiks ir t h Nobrauktais attālums S = 9. t(km) Piena pakas cena ir 0,48 Ls Nopirkto paku skaits ir gab. Pirkuma cena C = 0,48. (Ls) Kvadrātam ir 4 vienādas malas Malas garums ir a cm Kvadrāta perimetrs P = 4. a(cm) Taisnstūra garums ir dm Taisnstūra platums ir z dm Taisnstūra laukums S =. z(dm ) Mainīgie lielumi, kuri atrodas tabulas otrajā kolonnā, ir neatkarīgie lielumi jeb neatkarīgie mainīgie. Tie var mainīties atkarībā no nosacījumiem. Izteiksmju vērtības, kas atrodas trešajā kolonnā, ir atkarīgas no neatkarīgā mainīgā vērtības. Tie ir atkarīgie lielumi vai atkarīgie mainīgie. Velosipēdists ceļo pa Latviju, braucot ar vienmērīgu ātrumu 9km/h. Viņa maršruts sadalīts četros posmos. Pirmo posmu velosipēdists nobrauca h, otro h, trešo,5h, ceturto h. Izveido tabulu, kur pirmajā ailē ierakstīts laiks, bet otrajā tam atbilstošais ceļš. Laiks t(h) h h,5h h Nobrauktais attālums s(km) 9. =9(km) 9. =8(km) 9.,5=,5(km) 9. =7(km) Velosipēdista braukšanas laiks ir neatkarīgs lielums, taču nobrauktais attālums ir atkarīgs no braukšanas laika. Ja velosipēdista ātrums ir 9km/h, tad stundās viņš nobrauks 9. =8km Tātad dotajam laikam t atbilst viens vienīgais attālums s. Funkcija ir viena mainīgā atkarība no otrā mainīgā, ja katrai neatkarīgā mainīgā vērtībai atbilst ne vairāk kā viena atkarīgā mainīgā vērtība. Funkciju var uzdot četros veidos: vārdiski, ar formulu, ar tabulu, ar grafiku. 40

41 s(km) t (h). att. Velosipēdists pēc katra maršruta posma, izņemot pēdējo, atpūšas pusstundu. Velosipēdista kustības grafiku var attēlot koordinātu plaknē šādi (. att.): zīmē horizontālo asi, izvēlas vienības nogriezni uz tās horizontālā ass ir laiks (t). Vienības nogrieznis uz tās ir stunda zīmē vertikālo asi, izvēlas vienības nogriezni uz tās vertikālā ass ir attālums (s). Vienības nogrieznis uz tās ir 9km pārbauda, kādos kvadrantos atrodas grafiks grafiks atrodas I kvadrantā, jo t>0, s>0 tabulā dotos datus atliek kā punktus koordinātu plaknē. Uz dotā grafika ar melno līniju atzīmēti posmi, kad velosipēdists brauc, ar sarkano kad viņš atpūšas. No grafika var nolasīt, ka velosipēdists ceļā pavadīja 9 stundas un nobraucis 67,5km.. Nolasi no grafika (skat.. att.), cik tālu ir aizbraucis velosipēdists pēc 5 stundām un cik stundās viņš nobrauca 54km! Lai konstruētu funkcijas y = grafiku (skat.. att.),. att. y izveido vērtību tabulu, kurā ieraksta dažas vērtības un aprēķina tām atbilstošās y vērtības 0 y 4 0 uzzīmē koordinātu plakni, izvēlas vienības nogriezni koordinātu plaknē atliek punktus no tabulas un savieno tos (skat.. att.) 4

42 . Sastādi vērtību tabulu un konstruē funkciju grafikus! a) y = b) y = + 4 c) y = + d) y = Punkts pieder funkcijas grafikam, ja abas tā koordinātas ievieto funkcijas izteiksmē un iegūst pareizu identitāti. Lai noskaidrotu, vai punkts M(; 5) pieder funkcijas f() = + grafikam, rīkojas šādi: = un y = 5 ievieto funkcijas izteiksmē 5 =. + 5 = 5 Tā kā iegūta patiesa vienādība, punkta M koordinātas apmierina funkcijas izteiksmi, tad tas pieder funkcijas grafikam. Punkts F(9; 4) nepieder funkcijas f() = 4 9, 4. grafikam Lai noteiktu skaitļa y vērtību, ja punkts N( ; y) pieder funkcijas f( )= grafikam, rīkojas šādi: nosaka punkta N( ; y) zināmo koordinātu = aprēķina punkta nezināmo koordinātu = ievieto izteiksmē f( )= y = f( ) = =- - punkta N koordinātas ir ( ; - ). Lai noteiktu skaitļa vērtību, ja punkts P(; 4) pieder funkcijas f() = + grafikam, rīkojas šādi: nosaka punkta P(; 4) zināmo koordinātu y = 4 aprēķina punkta nezināmo koordinātu y = f() = 4 ievieto izteiksmē f() = + 4 = + lineārs vienādojums, kurš jāatrisina = 4 = = : ( ) =,5 punkta P koordinātas ir (,5; 4). 4. Dota funkcija f( ) =. - 4 Nosaki punkta nezināmo koordinātu, ja tas pieder funkcijas grafikam: a) A(; y) b) C( 4; y) c) B(; 8) d) D(; 4 ) Funkcijas y = f() definīcijas apgabals ir visas neatkarīgā mainīgā vērtības, ar kurām izteiksmei f() ir jēga. Definīcijas apgabalu apzīmē šādi: D(f). 4

43 Lai noteiktu funkcijas definīcijas apgabalu, rīkojas šādi: izpēta funkcijas izteiksmi nosaka, kādām vērtībām tā ir definēta. Funkcijas y = f() vērtību apgabals ir visas atkarīgā mainīgā y vērtības. Vērtību apgabalu apzīmē šādi: E(f). y = f() 7,5 y. att. Definīcijas apg. Definīcijas un vērtību apgabalus var nolasīt no funkcijas grafika.. attēlā attēlotajai funkcijai D(f) = [ 4; 4] un E(f) = [ ; 7,5] -4 O 4 - Vērtību apgabals Funkcija y = + y Funkcijas izteiksme izteiksme + definēta jebkurai vērtībai izteiksme = y = definēta jebkurai vērtībai, izņemot = 0 izteiksme definēta jebkurai nenegatīvai vērtībai ( 0) Funkcijas definīcijas apgabals D(f) = ( ; + ) vai D(f) = R D(f) = ( ; 0) (0;+ ) vai 0 D(f) = (0;+ ) vai 0 Funkcijas grafiks y y 4. att. 5. att. 6. att y Funkcijas vērtību apgabals E(f) = ( ; + ) vai E(f) = R E(f) = ( ; 0) (0;+ ) vai y 0 E(f) = [0;+ ) vai y 0 4

44 5. Sastādi vērtību tabulu un konstruē funkciju grafikus! Nosaki funkciju definīcijas un vērtību apgabalus! a) y = 5 b) y = + c) y = d) y = + Funkcija ir augoša, ja, palielinoties vērtībai, palielinās y vērtība. (skat. 8. att.) Funkcija ir dilstoša, ja, palielinoties vērtībai, samazinās y vērtība. (skat. 7. att.) Funkcija ir konstanta, ja, palielinoties vērtībai, y vērtība nemainās. (skat. 9. att.) Funkcijas saknes jeb funkcijas nulles ir funkcijas grafika krustpunkti ar asi. (skat. 7., 8. att.) Funkcijai var nebūt sakņu (skat. 9. att.) vai var būt vairākas saknes. Augošas funkcijas piemērs. Funkcijas sakne ir = y Dilstošas funkcijas piemērs. Funkcijas sakne ir = 0 y Konstantās funkcijas piemērs. Funkcijai sakņu nav y att. 8. att. 9. att Funkcijas lielākā vērtība ir lielākā iespējamā mainīgā y vērtība. Tas ir funkcijas maksimums (skat. 0. att.). Grafikā funkcijas lielākā vērtība ir visaugstākais punkts, ko tas sasniedz uz y ass. Funkcijas mazākā vērtība ir mazākā iespējamā y mainīgā vērtība. Tas ir funkcijas minimums (skat.. att.). Grafikā funkcijas mazākā vērtība ir viszemākais punkts, ko tas sasniedz uz y ass. 44

45 y 0. att. y. att Funkcijas lielākā vērtība y =, ja =. To raksta šādi: y ma =. Mazākās vērtības funkcijai nav. Funkcijas mazākā vērtība ir y =, ja =. To raksta šādi: y min =. Lielākās vērtības funkcijai nav. Funkcija ir pozitīva (y>0), ja viss tās grafiks atrodas virs O ass. Funkcija ir negatīva (y<0), ja viss tās grafiks atrodas zem O ass. y y y y = f() y = f() y = f() Funkcija y=f() ir pozitīva t.i., y>0, ja ( ; + ) Funkcija y=f() ir negatīva t.i., y<0, ja ( ; + ) Funkcija mainās intervālos: y>0, ja ( 4; 0) (funkcija ir pozitīva) y<0, ja (0; 4) (funkcija ir negatīva) 6. Nosaki sakarību starp un y! Aizpildi tabulu! Uzraksti funkcijas izteiksmi! 0,5 y 4 Konstruē funkcijas grafiku! Izpēti funkcijas īpašības! 7. Atkārto jēdzienus, kas ir saistīti ar funkcijām! Papildini teikumus!. Koordinātu plakni veido divas, _ kas ir savstarpēji.. Horizontālo koordinātu asi sauc par, bet koordinātu asi sauc par ordinātu jeb Oy asi.. Koordinātu asis plakni sadala četros. 4. Skaitļus un 8 sauc par punkta A( ; 8). 45

46 5. Punkts D(0; 00) atrodas uz ass. 6. sauc par funkcijas. 7. Atkarīgo mainīgo sauc par funkcijas. 8. apzīmē ar D(f). 9. Funkcijas ir funkcijas vismazākā vērtība. Izmantojot funkcijas grafiku, izpēti tās īpašības! y = f() y -7-4 O 4-8 ) Funkcijas definīcijas apgabals ir D(f) = [ 8; 4] ) Funkcijas vērtību apgabals ir E(f) = [ 8; ] ) Ja [ 8; 5,5) (0; 4], tad funkcija aug; ja ( 5,5; 0), tad funkcija dilst 4) Funkcijas saknes ir = 7 un = 4 5) Funkcijas vislielākā vērtība ir y =, ja = 5,5, t.i., yma = 6) Funkcijas mazākā vērtība ir y = 8, ja = 0, t. i., ymin = 8 7) y>0, ja ( 7; 4 ) 8) y<0, ja [ 8; 7) ( 4; 4] 5 y 4 8. Izpēti funkcijas, izmantojot dotos grafikus! a) b) c) 5 y 4 5 y Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Kurā kvadrantā atrodas punkts D( ; 4)? ( p.). Koordinātu plaknē atzīmē punktus P( ; ), R(; ), S(; ), T( ; )! Savieno tos ar nogriežņiem! Kā sauc iegūto figūru? Aprēķini tās perimetru! 46

47 ( p.). Grāmatas cena,0 Ls/gab. Izsaki pirkuma cenu, ja nopirktas grāmatas un vēl dāvanu maisiņš par 0,65 Ls! Atrodi iegūtās funkcijas vērtību, ja = ; 5; 0! ( p.) 4. Kādai jābūt y vērtībai, lai punkts A(; y) piederētu funkcijas y = 5 grafikam? ( p.) 5. Kādai jābūt y vērtībai, lai punkts B(; ) piederētu funkcijas y = + 5 grafikam? (6 p.) Pēc funkcijas grafika nosaki: a) funkcijas definīcijas apgabalu, b) funkcijas vērtību apgabalu, c) funkcijas saknes, d) intervālus, kuros funkcija ir augoša, e) intervālus, kuros funkcija ir negatīva, f) funkcijas lielāko vērtību! 5 y ( p.) 7. Izdomā un uzzīmē funkcijas grafiku, ja D(f) = [ 5; 4], E(f) = [ ; 6], funkcijas sakne =! 47

48 8. Lineārā nevienādība. Lineāro nevienādību sistēma Kurš monitors lielāks, ja M izmērs pa diagonāli ir 48,64cm, bet M izmērs pa diagonāli ir colla? (colla =,54cm) Atrisinājums..,54 = 5,4 (cm). 5,4 > 48,64. Tātad M > M. Atbilde. Monitors M ir lielāks nekā monitors M. Vienādības un nevienādības simboli: = (vienāds), > (lielāks), < (mazāks), (lielāks vai vienāds jeb ne mazāks), (mazāks vai vienāds jeb ne lielāks) Ikdienā bieži jāprot salīdzināt, piemēram, trolejbusa pietura ir tuvāk nekā tramvaja pietura, šodien ārā ir siltāks nekā vakar, es eju ātrāk nekā tu utt. Īsāk to visu pieraksta ar nevienādību simboliem. Skaitliska nevienādība Ja divus skaitļus vai skaitliskas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas skaitliska nevienādība. Ar zīmēm < un > veido stingrās nevienādības, ar zīmēm un veido nestingrās nevienādības. Par skaitlisku nevienādību var pateikt, vai tā ir patiesa vai aplama < 5; 5 > 6 un 8, 0 ir patiesas nevienādības, bet 4 < 6 un 5 ir aplamas.. Nosaki, vai skaitliskā nevienādība ir patiesa vai aplama! a),7 < 7, b) 6,4 > 4,6 c) 9,4 9,40 d), 0 e) 0, < 0 Lasot nevienādību no kreisās uz labo pusi vai otrādi, tās patiesums nemainās. Patiesas nevienādības ir a < b, a c, b a, c b jeb b c un b = c, c < d, a b d u.c. (skat. att.) c a b d 48

49 . Savieto tabulas. kolonnas nevienādības ar atbilstošo apgalvojumu. kolonnā! Uzraksti nevienādību un tai atbilstošo apgalvojumu! a 0 c 0 d < b 5 e 74 f 5 ) skaitlis... ir mazāks vai vienāds ar pieci ) skaitlis... nav lielāks par trīsdesmit ) skaitlis... nav mazāks nekā septiņi simti četrdesmit trīs 4) skaitlis... ir mazāks nekā mīnus viens 5) skaitlis... ir vismaz pieci 6) skaitlis... ir nenegatīvs. Uzraksti apgalvojumus kā nevienādības, izmantojot zīmes =; <; >; ;! a) Automašīnas ātrums (v), braucot apdzīvotā vietā, nedrīkst pārsniegt 50 km/h. b) Mācību stundas ilgums (s) ir 40 min. c) Ezera dziļums (g) ir lielāks nekā metri. d) Kastes masa (m) ir vismaz 0 kg. e) Ceļa platums (p) ir ne lielāks kā 8 metri. f) Koka augstums (h) ir mazāks nekā 0 m. Skaitliskas nevienādības īpašības ekvivalenti pārveidojumi Ja patiesas nevienādības abām pusēm pieskaita vai no tām atņem vienu un to pašu skaitli, tad iegūst patiesu nevienādību. Ja a > b, tad a + c > b + c. Ja 5 >, tad 5 + > + jeb 7 >. Ja 4 < 0, tad 4 < 0 jeb 5 <. Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar vienu un to pašu pozitīvu skaitli, tad iegūst patiesu nevienādību. Ja a < b un c > 0 (c ir pozitīvs), tad a. c < b. c. Ja - 5 <, tad 5. <. jeb 0 < Ja 0, tad. 0. jeb 0. 49

50 Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar vienu un to pašu negatīvu skaitli, tad nevienādības zīmi maina uz pretējo un iegūst patiesu nevienādību. Ja a < b un c < 0 (c ir negatīvs), tad a. c > b. c. Ja 0,5 <,, tad 0,5. ( ) >,. ( ) jeb >,6. Ja 4, tad. ( ) 4. ( ) jeb 6. Ja A < B un k > 0 k < 0 tad A. k > B. k A. k < B. k 4. Izmantojot skaitliskas nevienādības īpašības, uzraksti nevienādību, ko iegūst, ja nevienādības 0 > a) abām pusēm pieskaita skaitli 7 c) abas puses reizina ar ( ) b) no abām pusēm atņem skaitli 9 d) abas puses dala ar 5 Nosacītā nevienādība Nevienādība, kurā ar apzīmēts nezināmais (mainīgais), ir nosacītā nevienādība, piemēram, < 7; +. Nosacīto nevienādību patiesums atkarīgs no mainīgā () skaitliskās vērtības. Nosacītā nevienādība 5 > ir patiesa, ja = 0, jo skaitliska nevienādība. 0 5 > jeb 5 > ir patiesa. Nevienādība ir aplama, ja =, jo skaitliska nevienādība. 5 > jeb > ir aplama. Nosacītā nevienādība 0 > ir patiesa ar jebkuru vērtību, jo, nulli reizinot ar jebkuru skaitli, iegūst nulli un 0 > ir patiesa skaitliska nevienādība. To attēlo uz skaitļu ass šādi: ( ; + ) 5. Dota patiesa nevienādība. Salīdzini mainīgo ar 0! a) 7 7 b) < 4 c) > 5 d) <

51 Atrisināt nosacīto nevienādību nozīmē atrast visas tās mainīgā vērtības, ar kurām dotā nevienādība kļūst par patiesu skaitlisku nevienādību, vai pamatot, ka tādu vērtību nav. Nosacītajām nevienādībām parasti ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, kurus var attēlot uz skaitļu ass un pierakstīt ar skaitļu intervālu. Neiekrāsotu punktu uz skaitļu ass atliek kā, ja ir stingrās nevienādības (< vai >). Iekrāsotu punktu atliek kā, ja ir nestingrās nevienādības ( vai ). > a < a b b a a b b (a;+ ) ( ;a) [b;+ ) ( ;b] 6. Attēlo nevienādības atrisinājumu uz skaitļu ass un nosauc divus skaitļus, vienu kas der un otru kas neder par dotās nevienādības atrisinājumu! a) a 9 b) b 0 c) c < 0 d) 0. d > 5 e) 0. e f) 0,5 0 Lineārā nevienādība Lineārā nevienādība ir nevienādība, kura dota vai to var pārveidot formā a > b vai arī a < b; a b; a b, kur a un b ir skaitļi, bet ir mainīgais. Divas vai vairākas nevienādības ir ekvivalentas, ja tām ir vienādas atrisinājumu kopas. Risinot nevienādības, drīkst veikt tikai ekvivalentus pārveidojumus. Tas nozīmē doto nevienādību pārveidot par vienkāršāku, izmantojot iepriekš apskatītās nevienādību īpašības. Nevienādības < 6 un < ir ekvivalentas, jo tām ir vienādi atrisinājumi < un < un atrisinājumu kopas ( ; ). Nevienādības + < un < 9 nav ekvivalentas, jo skaitlis ir otrās nevienādības atrisinājums, bet nav pirmās nevienādī- - bas atrisinājums, jo dalīt ar 0 nedrīkst. 7. Noskaidro, kuras dotās nevienādības ir ekvivalentas nevienādībai > 5! a) > 5 b) > 5 c) + > d) 4 + e) 5 < 5 5

52 Atrisināt nevienādības! 0 < Neatkarīgi no mainīgā vērtības nevienādības kreisā puse ir vienāda ar nulli, bet nulle ir mazāka par viens. Tā ir patiesa skaitliska nevienādība, tāpēc lineārā nevienādība ir patiesa ar jebkuru mainīgā vērtību. Atbilde. 0,5 Spriežot līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, nulle ir mazāka par,5. Tāpēc šai nevienādībai nav atrisinājuma. Saka atrisinājums ir tukša kopa, to apzīmē ar. 6 5 ( + ) Lai atrisinātu nevienādību, rīkojas šādi: atver iekavas pārnes nezināmos uz nevienādības kreiso pusi, bet skaitļus uz labo pusi, mainot to zīmes uz pretējām savelk līdzīgos saskaitāmos 4 5 dala nevienādības abas puses ar 4 5 :4 nevienādības atrisinājumu attēlo uz skaitļu ass,5 Atbilde. ( ;,5],5,5 < 45 Lai atrisinātu nevienādību, rīkojas šādi: dalot nevienādības abas puses ar negatīvu skaitli, nevienādības zīmi maina uz pretējo > 45 :(-5, ) >-0 nevienādības atrisinājumu attēlo uz skaitļu ass Atbilde. ( 0; + ) Atrisini nevienādības! Atbildi attēlo uz skaitļu ass un uzraksti kā skaitļu intervālu! 5 a) 6 > 0 d) ( 4) 0,5 ( 0) + 4 b) - 8 e) ( + ) - ( + ) + c) 5( - ) < + ( + ) f) ( - )( + ) > ( - )( + ) g) - 00, <-0

53 Kalniņu ģimenē ir 4 cilvēki. Visi nolēma aizbraukt uz kalnu slēpot. Ceļa izdevumi ir Ls 0, slēpošanas inventāra noma katram ir Ls,50. Cik latu katrs cilvēks drīkst atļauties tērēt citiem izdevumiem, lai brauciena izmaksas nepārsniegtu Ls 40? Apzīmējumi.... tik latus citiem izdevumiem drīkst tērēt katrs; 4... tik latus citiem izdevumiem drīkst tērēt visi kopā; 4.,5 = 4... tik latu izmaksās slēpošanas inventāra noma; tik latu izmaksās brauciens. Atrisinājums. uzraksta nevienādību saskaitāmos, kas nesatur mainīgos, pārnes uz nevienādības labo pusi savelk līdzīgos saskaitāmos nevienādības abas puses izdala ar :4 4 Atbilde. Katrs brauciena dalībnieks citiem izdevumiem drīkst tērēt ne vairāk kā Ls Zemnieku saimniecība atrodas starp Siguldu un Cēsīm. Zemnieks vēlas pārdot izaudzētos kartupeļus. Siguldā viņam piedāvā samaksāt Ls 0,09 par kilogramu, bet Cēsīs 0, Ls/kg. Transporta izdevumi uz Siguldu ir Ls,50, bet uz Cēsīm ir Ls 6,50. Cik kg kartupeļu zemniekam jāpārdod, lai izdevīgāks darījums būtu tos pārdot Siguldā? 0. Velosipēdistu grupa izbrauca no Daugavpils uz Krāslavu plkst.8 0. Viņiem jāierodas Krāslavā ne vēlāk kā plkst. 0. Ar kādu vidējo ātrumu jābrauc velosipēdistiem, ja attālums starp pilsētām ir 48 km? Nevienādību sistēma, divkārša nevienādība Ja uz skaitļu ass atlikti divi skaitļi a un b, bet skaitlis ir starp tiem, tad ir patiesas divas lineāras nevienādības: a < un < b. a b Apgalvojumu, ka mainīgais vienlaikus apmierina abas nevienādības, var pierakstīt kā > a nevienādību sistēmu vai kā divkāršu nevienādību a < < b. < b 5

54 Divkāršās nevienādības un arī nevienādību sistēmas atrisinājums ir skaitļu intervāls (a; b). To pieraksta šādi: (a; b). c d jeb c d m n < < jeb < n > m c d m n [c;d] (m;n) Ar kādām mainīgā vērtībām izteiksmes + vērtība ir lielāka nekā 4, bet mazāka vai vienāda ar 5? Atrisinājuma. veids. 4 < < 4,5 < Atrisinājuma. veids. + >- 4 + >-5 4 >-5,,5,5 Atbilde.. Atbilde. (,5; ). Atrisini divkāršo nevienādību! a) 5< - < 8 b) c) < - 5 < 7 d) Nevienādību sistēmā var apvienot divas vai vairākas lineārās nevienādības. Atrisināt nevienādību sistēmu nozīmē atrast visu nevienādību kopīgos atrisinājumus vai noskaidrot, ka tādu nav, ko pieraksta šādi. 54 Atrisini nevienādību sistēmu Atrisinājums > 7! Lai atrisinātu nevienādību sistēmu, rīkojas šādi: veic nevienādību ekvivalentus pārveidojumus >- 5 < 5,

55 nevienādību atrisinājumus attēlo uz skaitļu ass 8,5 Atbilde. [ 8;,5).. Atrisini nevienādību sistēmu! a) b) 4-5 < ( + 6) ( - 7) c) - <- 5 - ( - 7) 4 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Vai skaitliskā nevienādība 8 < 4 ir patiesa? ( p.). Vai skaitlis 5 ir nevienādības > atrisinājums? ( p.). Uzraksti nevienādību, kuras atrisinājums ir attēlots zīmējumā! ( p.) 4. Atrisini nevienādību + 6-8! Atbildi uzraksti kā skaitļu intervālu! ( p.) 5. Lasis sver kg, bet forele sver 6 mārciņas ( mārciņa ir aptuveni 0,46 kg). Kura zivs ir smagāka? ( p.) 6. Atrisini nevienādību -6 -! Atbildi uzraksti kā skaitļu intervālu! ( p.) 7. Atrisini divkāršu nevienādību ! Atbildi uzraksti kā skaitļu intervālu! ( p.) 8. Ar kādu mainīgā vērtību izteiksmes 5y + vērtība ir lielāka nekā izteiksmes y - vērtība un mazāka nekā 6? ( p.) 9. Matemātikas eksāmena. daļas astoņu uzdevumu atrisināšanai paredzētais laiks nepārsniedz h. Cik minūtes vidēji skolēns var risināt vienu uzdevumu? ( p.) 0. Klasē ir 5 skolēni. Divpadsmit no tiem prot angļu valodu, desmit vācu un krievu, bet 5 skolēni zina visas trīs valodas: angļu, vācu un krievu. Vai izteiktie apgalvojumi ir patiesi? Ja nav, tad sastādi uzdevumu ar patiesiem apgalvojumiem! 55

56 9. Tiešā proporcionalitāte. Lineārā funkcija Tieši proporcionāli lielumi ir s = v. t s ceļs (km) v ātrums (km/h) t laiks (h) nobraukto kilometru skaits un patērētā benzīna daudzums; nobrauktais attālums (km) un ceļā pavadītais laiks (h); nopirkto pildspalvu skaits un maksa par pirkumu. Sakarības starp diviem lielumiem var izteikt vārdiem Ejot ar vienmērīgu ātrumu 4 km/h, cilvēks 0 minūtēs (0,5 h) var noiet km. stundā viņš noies 4 km, stundās noies 8 km, stundās noies km utt. parādīt tabulā Laiks (h) 0,5 Noietais ceļš (km) 4 8 uzrakstīt ar formulu s = 4t, kur ātrums v =4 km/h, bet laiku apzīmē ar t, ceļu ar s attēlot grafiski (skat.. att.) s. att. Vienu no diviem savstarpēji sakarīgiem lielumiem parasti var izvēlēties brīvi, to sauc par neatkarīgo mainīgo jeb argumentu. Otra mainīgā vērtība ir jāaprēķina pēc noteikta likuma, tāpēc to sauc par atkarīgo mainīgo. Sakarība, kurā katram neatkarīgajam mainīgajam () atbilst tikai viens atkarīgais mainīgais (y), ir funkcija. 0 t. attēlā redzamo sakarību sauc par tiešo proporcionalitāti, jo neatkarīgajam mainīgajam t palielinoties vairākas reizes, tikpat reižu palielinās arī atkarīgais mainīgais s. Funkcija y = k ir tiešā proporcionalitāte, k proporcionalitātes koeficients, k Tiešās proporcionalitātes grafiks ir taisne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu O(0; 0). Ja k > 0, tad funkcija ir augoša (skat..att.) Ja k < 0, tad funkcija ir dilstoša (skat..att.).

57 y y. att.. att.. Papildini teikumus! Izmanto tematā skaidrotos terminus! a) Tieši proporcionālu lielumu piemērs ir nopirkto burtnīcu un par pirkumu. b) Uzrakstīt ar formulu vai attēlot grafiski var starp tieši proporcionāliem lielumiem. c) Ar formulu y = k var uzrakstīt funkciju. d) Mainīgo sauc par mainīgo, bet y sauc par mainīgo. e) Tiešās proporcionalitātes grafiks ir. Konstruēt tiešās proporcionalitātes funkcijas y = (k = ) un y= (k = )! (skat. 4.att.) a) Funkcijas y = grafiks (skat. 4. att.) ir taisne koordinātu plaknes I un III kvadranta bisektrise (dala tos uz pusēm). Tā ir augoša funkcija, jo palielinoties vērtībai, palielinās arī y vērtība. b) Funkcijas y = mainīgo vērtības ir savstarpēji pretēji skaitļi un grafiks ir II un IV kvadranta bisektrise (skat. 4. att.). Tā ir dilstoša funkcija, jo palielinoties vērtībai, samazinās y vērtība. y 4. att. y = y = 0 Lai konstruētu taisni, jāzina vismaz divi punkti, caur kuriem tā ies. Lai konstruētu tiešās proporcionalitātes grafiku, viens punkts jau ir zināms, tas koordinātu sākumpunkts O (0;0) Lai taisni varētu novilkt precīzāk, sastāda vērtību tabulu ar vairāku punktu koordinātām. 57

58 Konstruēt funkciju y = un y = 0,4 grafikus! a) y = (skat. 5.att.) Rīkojas šādi: izvēlas vērtības un aprēķina atbilstošās y vērtības ja =, tad y =. ( ) = ; ja =, tad y =. = 6. sastāda vērtību tabulu 0 y 0 6 koordinātu plaknē atliek tabulā norādīto punktu koordinātas un uzzīmē grafiku 5. att. y b) y = 0,4 (skat. 6.att.) Rīkojas šādi: izvēlas vērtības un aprēķina atbilstošās y vērtības ja = 5, tad y = 0,4. ( 5) = ; ja = 5, tad y = 0,4. 5 =. sastāda vērtību tabulu y 0 koordinātu plaknē atliek tabulai atbilstošos punktus un uzzīmē grafiku y 6. att. y = 0 y = att. y. Starp dotajām funkcijām nosaki, kuras ir tiešās proporcionalitātes funkcijas! Konstruē to grafikus! a) y = + b) y =- c) y = -0, d) y = 0, Dots funkcijas y = grafiks (skat. 7.att.). Saskatīt likumsakarību starp mainīgajiem un y! Sastādīt vērtību tabulu! Noteikt, vai punkts A( 8; 0) pieder funkcijas grafikam! y = 0 Rīkojas šādi: nolasa atbilstošās punktu koordinātas un sastāda vērtību tabulu 0 y Ja = 8, tad y =. ( 8) = 6. Tā kā 6 0, tad punkts A ( 8; 0) nepieder funkcijas grafikam. 58

59 . Pabeidz aizpildīt tiešās proporcionalitātes funkcijas vērtību tabulu! Nosaki k! Uzraksti šo funkciju ar formulu y = k! y Gatavojot ābolu kompotu, cukura daudzumu y (kilogramos) atkarībā no ūdens daudzuma (litros) rēķina pēc formulas y = 0,. Sastādi vērtību tabulu cukura daudzuma izmaiņām, ja ūdens daudzums mainās no l līdz 0 l (veselos skaitļos)! Māte nopirka piena paku par 4 santīmiem un vairākas biezpiena paciņas, katru par 8 santīmiem. Maksa par pirkumu var mainīties atkarībā no biezpiena paciņu skaita. Ja maksu par pirkumu apzīmē ar y, bet biezpiena paciņu skaitu ar, tad formula y = 8+ 4 izsaka maksas par pirkumu izmaiņas atkarībā no biezpiena paciņu skaita. Funkcija y = a+ b ir lineārā funkcija. neatkarīgais mainīgais, y atkarīgais mainīgais, a un b skaitļi (koeficienti). Lineārās funkcijas grafiks ir taisne. Ja a > 0, tad lineārā funkcija ir augoša, bet ja a < 0, tad dilstoša, tāpat kā tiešās proporcionalitātes funkcija (skat.. un. att.). Skaitlis b norāda funkcijas krustpunktu ar Oy asi. Tā koordinātas ir (0; b). Ja b = 0, tad lineārā funkcija y = a ir tiešā proporcionalitāte. Konstruēt funkcijas y = - grafiku! Noteikt funkcijas grafika krustpunktu koordinātas ar koordinātu asīm! Rīkojas šādi: 0 y Ja vairākām lineārām funkcijām ir vienāds koeficients a, bet koeficienti b ir dažādi, to grafiki ir paralēlas taisnes. sastāda vērtību tabulu ja =, tad y =. ( ) = = utt. koordinātu plaknē atliek punktus, kuru koordinātas ir tabulā. Caur punktiem novelk taisni. 59

60 y y = 0 funkcijas grafika krustpunktu ar Oy asi var noteikt, ja vietā liek 0. Atbilde redzama tabulā un grafikā. Tātad lineārās funkcijas y = - grafiks krusto Oy asi punktā (0; ). Lai aprēķinātu krustpunktu ar O asi, y vietā liek 0 un jāatrisina vienādojums y = - = = : = 4 Tātad funkcijas grafiks krusto O asi punktā (4; 0). 5. Doto lineāro funkciju grafikus konstruē vienā koordinātu plaknē! Kuru funkciju grafiki ir paralēlas taisnes? Uzraksti katras funkcijas grafika krustpunktus ar koordinātu asīm! a) y = + b) y = - 4 c) y =- + d) y =-- 6. Upes straume nes baļķi ar ātrumu 40 m/min. Izvēlies atbilstošu mērogu un konstruē grafiku! 7. Izdomā piemēru, kur ikdienā tiek izmantota tiešā proporcionalitāte vai lineāra funkcija (tie varētu būt dažādi maksājumi)! Uzraksti atbilstošu formulu un sastādi vērtību tabulu! 60 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Tieši proporcionāli lielumi ir telefonsarunas ilgums un par to. ( p.). Formulā y = neatkarīgais mainīgais ir. ( p.). Ar formulu y = 7 ir uzrakstīta funkcija. ( p.) 4. Ja funkcijas y = 5 arguments ir, tad funkcijas vērtība ir. ( p.) 5. Ja punkts (; m) pieder funkcijas y = + grafikam, tad m =. ( p.) 6. Funkciju y = + un y = grafiku krustpunkta koordinātas ir ( ; ).

61 ( p.) 7. Uzraksti funkcijas y = 4 grafikam divu paralēlu taišņu formulu piemērus (tiešās proporcionalitātes un lineārās funkcijas)! ( p.) 8. Zināms, ka litra medus masa ir,4 kg. Uzraksti formulu, kas izsaka medus masas y (kilogramos) atkarību no tilpuma (litros)! Cik kg medus ir litros? Cik litru medus jāņem, lai tā masa būtu 7 kg? ( p.) 9. Vienā koordinātu plaknē konstruē funkciju y = +; y = - ; y = +4 grafikus! Kā mainās funkcijas y = + b grafika novietojums koordinātu plaknē, ja mainās b vērtība? ( p.) 0. Vienā koordinātu plaknē konstruē funkciju y =- + ; y = + ; y = + grafikus! Kā mainās funkcijas y = a + grafika novietojums koordinātu plaknē, ja mainās a vērtība? 6

62 0. Ievads ģeometrijā. Leņķis, tā veidi, bisektrise. Attālums Ģeometrija ir matemātikas nozare, kas pēta ģeometrisko figūru īpašības un savstarpējo novietojumu. Ģeometrijas pamatjēdzieni ir punkts, līnija, virsma. Punkts Asociācijas smilšu grauds Attēlojums A Punktu apzīmējumi A, B, M ar lielajiem alfabēta burtiem. Punkta piederība taisne. a A a un B a. Stars taisnes daļa uz vienu pusi no punkta uz taisnes. A S B uz taisnes AB ir divi stari SA un SB (pirmo nosauc sākumpunktu) Nogrieznis taisnes daļa starp diviem punktiem. Punkti ir nogriežņa galapunkti. n A A B Nogrieznis AB. uz taisnes n atrodas nogrieznis AB jeb AB n. Attālums starp diviem punktiem ir nogriežņa garums. B M B Līnija, taisne Asociācijas diegs, mats Attēlojums d A B Līniju apzīmējumi d, n ar mazo burtu vai AB ar diviem lielajiem burtiem. Taišņu savstarpējais novietojums a b a b perpendikulāras taisnes m un n ir krustiskas taisnes c d AB k m c paralēlas taisnes A B Attālums no punkta A līdz taisnei k ir perpendikula AB garums. n n d k Virsma, plakne Asociācijas galds, ziepju burbulis Attēlojums B α A C Virsmu apzīmējumi α ar grieķu alfabēta burtu vai ABC ar lielajiem burtiem, nosaucot daudzstūra virsotnes. Plakņu, taišņu un punktu savstarpējais novietojums A N k D t C taisne t krusto plakni ABCD punktā N un N ABCD; taisne c nekrusto plakni ABCD jeb c ABCD (paralēlas); taisne k atrodas plaknē ABCD jeb k ABCD. B c. Uzraksti attēlos redzamos a) līniju piemērus; b) virsmu piemērus! 6. att.. att.. att. 4. att. 5. att.

63 . Apskati 6. attēlu un nosaki, kuri apgalvojumi ir patiesi! a) Taisnes m un AC krustojas punktā A. b) B AC. c) Riņķa līnijai un taisnei AC ir kopīgs punkts C. d) B m. C A m B 6. att.. Taisnei piemīt vairākas īpašības: a) uz taisnes ir bezgalīgi daudz punktu; b) caur diviem dažādiem punktiem var novilkt tikai vienu taisni; c) taisne sadala plakni divās pusplaknēs. Šīm īpašībām piekārto atbilstošos attēlus! K L 7. att. 8. att. 9. att. 4. Uzzīmē taisni a, uz tās atliec punktus B un C, bet ārpus tās dažādās pusplaknēs punktus D un E! Pieraksti to, izmantojot simbolus un! Kā vēl var nosaukt taisni a? Cik staru ir uz dotās taisnes? 5. Plaknē uzzīmē trīs taisnes! Cik krustpunktu tām var būt? Apskati visus iespējamos gadījumus un uzzīmē atbilstošus zīmējumus! Nogriezni raksturo tā garums skaitlis, kas parāda, cik vienības nogriežņu satur atliktais nogrieznis. Ja nogrieznis sastāv no vairākām daļām (nogriežņiem), tad tā garums vienāds ar atsevišķo daļu garumu summu. Garuma mērvienības ir mm, cm, dm, m un km. Punkti M, N, K un L secīgi atlikti uz vienas taisnes. Noteikt nogriežņu MN, KL un ML garumus, ja NK = 5 cm, MK = 8 cm un NL = 9 cm! Apskati 0. attēlu! 5 cm M N K L Atrisinājums 8 cm 9 cm 0. att. MN = 8 5 = (cm), KL = 9 5 = 4 (cm), ML = = (cm). 6

64 6. Uzzīmē taisni t! Uz tās atliec punktus B, R un P tā, ka R BP! a) Nosauc zīmējumā redzamos nogriežņus! b) Aprēķini garāko nogriezni, ja īsāko nogriežņu garumi ir 7 mm un 8 mm! 7. Nogriežņa AB garums ir 0 cm. Uz nogriežņa atlikts punkts C. Aprēķini nogriežņus AC un BC, ja a) nogrieznis AC ir reizes garāks nekā BC; b) AC : CB = : ; c) nogrieznis BC ir par 8 cm garāks nekā AC! Ja AB + BC = AC, tad punkti A, B un C atrodas uz vienas taisnes. Trīs punkti var atrasties uz vienas taisnes un var arī neatrasties. Ja zināmi visi trīs attālumi starp punktiem, tad var noskaidrot, vai punkti atrodas uz vienas taisnes. A B C Ja trīs punkti neatrodas uz vienas taisnes, tad katrs attālums starp diviem punktiem ir mazāks nekā abu pārējo attālumu summa. TP < TR + RP TR < TP + RP RP < TR + TP T R P 8. Pieņemsim, ka pilsētu var attēlot kā punktu, bet šoseju kā taisni. Noskaidro, vai trīs dotās pilsētas atrodas uz vienas taisnes! a) Pļaviņas, Madona un Gulbene b) Jelgava, Tukums, Saldus Pļaviņas Madona 47 km Jelgava Saldus 8 km Madona Gulbene 50 km Jelgava Tukums 56 km Pļaviņas Gulbene 97 km Tukums Saldus 70 km Leņķis, tā bisektrise Leņķis ir plaknes daļa, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu. Šo punktu sauc par leņķa virsotni, bet starus par leņķa malām. Leņķi apzīmē šādi. Tulkojumā no latīņu valodas leņķis stūris, kakts. 64

65 B A C ABC K α (leņķa zīmi tad parasti nelieto) Leņķa lielumu nosaka pēc tā, cik plati atvērtas tā malas. Leņķus mēra grādos, izmantojot transportieri. K α Leņķu veidi Šaurs leņķis 0 < < 90 Taisns leņķis 90 Plats leņķis 90 < < 80 Izstiepts leņķis 80 Atvērts leņķis 80 < < 60 Pilns leņķis Uzzīmē doto leņķi un nosauc tā veidu, ja a) A = 80 b) = 60 c) MNK = 90 d) α = 0 Leņķa bisektrise Leņķa bisektrise ir stars, kura sākumpunkts ir leņķa virsotnē un kurš sadala leņķi divās vienādās daļās. Stars AB ir leņķa CAD bisektrise. CAB = BAD A C D B 0. Stars TU ir leņķa STV bisektrise. Aprēķini leņķi UTV, ja a) leņķis STV ir 0 b) leņķis STU ir 4. Uzzīmē taisnu leņķi, sadali to trīs vienādās daļās un novelc malējo leņķu bisektrises! Aprēķini leņķi starp novilktajām bisektrisēm! 65

66 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Taisnes daļa uz vienu pusi no kāda tās punkta kopā ar šo punktu ir. ( p.). Plaknes daļa, ko ierobežo divi stari ar kopēju sākumpunktu, ir. ( p.). Izstiepta leņķa lielums ir. ( p.) 4. Uzzīmē dotajiem apgalvojumiem atbilstošu zīmējumu un pieraksti tos ar simboliem: a) punkts A pieder taisnei m; b) punkts B nepieder taisnei m! ( p.) 5. Punkti M, N, K dotajā secībā atrodas uz vienas taisnes. Aprēķini NK garumu, ja MN = 7cm, MK = 7dm! ( p.) 6. Stars OK ir leņķa AOB bisektrise. Aprēķini KOB, ja AOB = 68! ( p ) 7. Nogrieznis VZ ir 4cm. Punkts T sadala nogriezni attiecībā : 4. Aprēķini nogriežņu VT un TZ garumus! ( p.) 8. Nosaki apgalvojumu patiesumu! a) Taisne ir bezgalīga, bet redzēt un uzzīmēt var tikai daļu no tās. b) Pagarinot leņķa malas, iegūst lielāku leņķi. c) Skatoties uz 0 lielu leņķi caur lupu, kura palielina reizes, redzams 60 liels leņķis. ( p.) 9. Cik dažādu krustpunktu var būt stariem? Izveido zīmējumus visiem iespējamiem gadījumiem! ( p.) 0. Uzraksti visus lielos latviešu alfabēta burtus, kuros ir vienādi nogriežņi! 66

67 . Ar taišņu savstarpējo novietojumu saistītie leņķi Taisnes, kuras nekrustojas, ir paralēlas taisnes a b Paralēlas taisnes apzīmē šādi: a b Taisnes sakrīt a b Tās apzīmē šādi: a = b Taisnes, kuras krustojas, ir krustiskas taisnes a O Tās apzīmē šādi: a b = O O krustošanās punkts Taisnes krustojas b Taisnes, kuras krustojas un veido taisnu leņķi, ir perpendikulāras taisnes a O b Tās apzīmē šādi: a b O krustošanās punkts Paralēlu taišņu piemēri Sliedes ir paralēlas Galda malas ir paralēlas Loga malas ir paralēlas Paralēlu taišņu īpašības Caur punktu ārpus taisnes var novilkt tikai vienu taisni, kas ir paralēla dotajai. Divas taisnes, kas ir paralēlas trešajai taisnei, ir paralēlas savā starpā. Ja a c un b c, tad a b a c b Divas taisnes, kas ir perpendikulāras pret trešo taisni, ir savā starpā paralēlas. Ja a c un b c, tad a b c Taisne, kas ir perpendikulāra pret vienu no divām paralēlajām taisnēm, ir perpendikulāra arī pret otru paralēlu taisni. Ja a b un c a, tad c b. c Ja taisne krusto vienu no paralēlajām taisnēm, tad tā krusto arī otro pirmajai taisnei paralēlo taisni. a c b b a b a 67

68 Ja taisnes nav paralēlas un nesakrīt, tad tās krustojas. Divām taisnēm krustojoties, veidojas četri leņķi. Blakusleņķi ir divi leņķi, kuriem ir viena kopīga mala, bet pārējās divas malas veido izstieptu leņķi. un, un, un 4, un 4 ir blakusleņķi Divi leņķi, kas rodas, krustojoties divām taisnēm, un kas nav blakusleņķi, ir krustleņķi. un, un 4 ir krustleņķi Blakusleņķu summa ir 80 o + = 80 o + = 80 o + 4 = 80 o + 4 = 80 o a b 4 Krustleņķi ir vienādi = = 4. Divām taisnēm krustojoties, viens no blakuslenķiem ir reizes lielāks nekā otrs. Cik liels ir katrs leņķis?. Krustojoties divām taisnēm, veidojas četri leņķi. Divu leņķu summa ir 0 o. Aprēķini katru no četriem leņķiem!. Krustojoties divām taisnēm, trīs iegūto leņķu summa ir 0 o. Aprēķini katru no četriem leņķiem! a b a b c 6 8 Kāpšļu leņķi: un 5 4 un 8 un 6 un 7 Kāpšļu leņķi ir vienādi = 5 4 = 8 = 6 = 7 Iekšējie šķērsleņķi: 4 un 6 un 5 Iekšējie šķērsleņķi ir vienādi 4 = 6 = 5 Iekšējie vienpusleņķi: 4 un 5 un 6 Iekšējo vienpusleņķu summa ir 80 o =80 o + 6 =80 o a b 4. att.. attēlā = 5 o. Aprēķini pārējos leņķus! ) = 4 = 5 o, jo un 4 krustleņķi un tie ir vienādi; ) = 80 o = 80 o 5 o = 55 o, jo un ir blakusleņķi, kuru summa ir 80 o. ) = = 55 o, jo un ir krustleņķi, kas ir vienādi. 68

69 . attēlā NMO : LMN = :. Lai aprēķinātu NMO, LMN, izmanto apzīmējumus nezināmajiem lielumiem: tik ir NMO tik ir LMN + =80 o, jo NMO un LMN ir blakusleņķi, kuru summa ir 80 o 4 = 80 o = 80 o : 4 = 45 o, t.i., NMO = 45 o =. 45 o = 5 o, t.i., LMN = 5 o. L R M. att. N O 4. Divas paralēlas taisnes krusto trešā taisne. Aprēķini iegūtos leņķus, ja viens no tiem ir 68 o! 69

70 . Trijstūru veidi. Trijstūra elementi. Trijstūra vienādības pazīmes Trijstūris ir daudzstūris, kuram ir trīs malas. Malas AB, BC, AC Virsotnes A, B, C Leņķi CAB, ABC, BCA Leņķis CAB ir pretleņķis malai BC, mala BC ir pretmala leņķim CAB. Leņķis ABC ir pretleņķis malai AC, mala AC ir pretmala leņķim ABC. Leņķis BCA ir pretleņķis malai AB, mala AB ir pretmala leņķim BCA. Trijstūrī pret lielāko malu atrodas lielākais leņķis. CAB > BCA BC > AB A Trijstūra perimetrs P ir trijstūra malu summa: P(ABC) = AB + BC + AC b c Trijstūra leņķu summa ir 80 o. CAB+ ABC+ BCA=80 o B a C Malas AB pieleņķi ir CAB un CBA; malas BC pieleņķi ir BCA un ABC; malas AC pieleņķi ir CAB un BCA Jebkura trijstūra mala ir īsāka nekā divu pārējo malu summa un lielāka nekā šo malu starpība. AC BC < AB < AC + BC AB AC < BC < AB + AC AB BC < AC < AB + BC B D G E A F C. att.. Cik trijstūrus vari saskaitīt. att.? Nosauc šos trijstūrus!. Uzzīmē trjstūri EFG! Nosauc trijstūra a) malas EF pretleņķi b) malas FG pieleņķus c) leņķa EFG pretmalu Lai noteiktu, vai ir trijstūris, kura malu garumi 7 cm, 8 cm un 0 cm, rīkojas šādi: salīdzina trijstūra jebkuru divu malu summu ar trešās malas garumu 7 < 0 + 8, 8 < 0 + 7, 0 > izdara secinājumu par iegūto nevienādību patiesumu tā kā 0 > 7 + 8, tad tāds trijstūris neeksistē. 70. Vai iespējams trijstūris, kura malu garumi ir: a) cm, cm, 8 cm b) 6 dm, 8 dm, 7 dm Lai noteiktu, vai ir trijstūris, kura leņķi ir vienādi 0 o un 70 o, rīkojas šādi: trijstūra divu leņķu summu salīdzina ar tā visu leņķu summu 80 o, tā kā 0 o + 70 o > 80 o, bet jebkura trijstūra leņķu summa ir 80 o, tad tāds trijstūris neeksistē.

71 Lai aprēķinātu trijstūra leņķus, ja to lielumu attiecība ir ::, sastāda vienādojumu un rīkojas šādi: ar apzīmē vienu vienību tik ir viena vienība izsaka katra leņķa lielumu, izmantojot vienību tik grādu ir pirmais leņķis tik grādu ir otrais leņķis tik grādu ir trešais leņķis sastāda vienādojumu, zinot, ka trijstūra leņķu summa ir 80 o + + = 80 o atrisina vienādojumu 5 = 80 o = 80 o : 5 = 6 o tik liela ir viena vienība un arī pirmais leņķis. 6 o = 7 o tik liels ir otrais un trešais leņķis Atbilde. Trijstūra leņķi ir 6 o, 7 o, 7 o. Trijstūru iedalījums pēc leņķiem Šaurleņķa trijstūrim visi leņķi ir mazāki par 90 o CAB < 90 o ABC < 90 o BCA < 90 o B Platleņķa trijstūrim viens leņķis ir lielāks par 90 o ABC > 90 o B Taisnleņķa trijstūrim viens leņķis ir vienāds ar 90 o CAB = 90 o B BC, AC katetes; AB hipotenūza. A C A C A C Trijstūru iedalījums pēc malām Dažādmalu trijstūrim ir dažāda garuma malas: B Vienādsānu trijstūrim sānu malas ir vienādas: AB, BC sānu malas, AB = BC; AC pamats CAB, BCA leņķi pie pamata. B Vienādmalu trijstūrim visas malas ir vienādas: AB = BC = AC B A C A C A C 7

72 4. Nosaki katra trijstūra veidu un, kur tas iespējams, trijstūra leņķu lielumus! D a) B C b) N c) A M K d) P K e) K f) F C P O C D L M Trijstūra elementi Trijstūra augstums ir novilkts perpendikulāri pret trijstūra malu. B Trijstūra bisektrise sadala trijstūra leņķi uz pusēm un atrodas trijstūra iekšpusē. B Trijstūra mediāna savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu. B E F E F C A C A D A D C Jebkurā trijstūrī var novilkt trīs mediānas, trīs augstumus, trīs bisektrises. 5. a) Uzzīmē šaurleņķa trijstūri DEF! Izmēri trijstūra perimetru! Novelc tā bisektrisi DA! b) Uzzīmē platleņķa trijstūri KLM! Novelc tā mediānu LB! c) Uzzīmē taisnleņķa trijstūri PRS, ja tā hipotenūza ir PR! Kā sauc malas PS un RS? Nosauc malas PS pretleņķi! Sānu malas ir vienādas AB = BC Leņķi pie pamata ir vienādi BAC = BCA 7 Vienādsānu trijstūra īpašības A B D C Augstums, kas novilkts pret pamatu, ir gan bisektrise, gan mediāna. BD AC (BD augstums) AD = DC (BD mediāna) ABD = CBD (BD bisektrise)

73 Ja vienādsānu trijstūra pamats ir cm, perimetrs 8 cm, lai aprēķinātu tā sānu malas garumu, rīkojas šādi: atceras, ka vienādsānu trijstūra sānu malas ir vienādas, tad dotajam trijstūrim ir divas vienāda garuma malas vienādsānu trijstūra perimetra formula ir P = a + a +b, kur a sānu mala, b pamats ievietojot formulā perimetra un zināmās malas garumu, iegūst lineāru vienādojumu 8 = a + a +, to atrisina a = 8 a = 6 a = 6 : ( ) = (cm) tik liela ir dotā trijstūra sānu mala. Atbilde. Vienādsānu trijstūra sānu malas ir cm garas. 6. Vienādsānu trijstūra viena mala ir cm, bet otra mala 8 cm. Aprēķini trijstūra perimetru! Vienādmalu trijstūra īpašības Malas ir vienāda garuma AB = BC = AC Leņķi ir vienādi BAC = BCA = ABC=60 o A C B Visas vienādmalu trijstūra bisektrises ir gan augstumi, gan mediānas Lai aprēķinātu vienādmalu trijstūra perimetru, ja tā mala ir 0,5 cm, tad rīkojas šādi: malas garumu pareizina ar 0,5. =,5 (cm). Atbilde. Vienādmalu trijstūra perimetrs ir,5 cm. A B 4 = + 4 C Trijstūra ārējais leņķis ir trijstūra iekšējā leņķa blakusleņķis. Trijstūra ārējais leņķis ir vienāds ar divu trijstūra iekšējo leņķu summu, kuri nav tā blakusleņķi. = + 4 Lai aprēķinātu trijstūra ABC leņķu B un C summu, ja leņķa A ārējais leņķis ir 6 o, rīkojas šādi: izmanto trijstūra ārējā leņķa īpašību, ka tā lielums ir vienāds ar divu iekšējo leņķu summu, kas nav tā blakusleņķi, tātad B + C =6 o 7

74 Trijstūra viduslīnija ir nogrieznis, kas savieno divu malu viduspunktus. Viduslīnija DE ir paralēla trijstūra malai AC DE AC A Trijstūra viduslīnijas īpašības D B E C Viduslīnija DE ir vienāda ar pusi no trijstūra malas AC DE = AC Jebkurā trijstūrī var novilkt trīs viduslīnijas. Lai aprēķinātu perimetru vienādmalu trijstūrim, ja tā viduslīnijas garums ir 4cm, rīkojas šādi: tā kā viduslīnija ir vienāda ar pusi no atbilstošās trijstūra malas, tad vienādmalu trijstūra mala ir divreiz garāka nekā tai atbilstošā viduslīnija, 4 cm. = 8 cm, vienādmalu trijstūrī visas malas ir vienādas, tad P =. a P =. 8 = 4 (cm). Ja trijstūra ABC perimetrs ir 8 cm un tajā ir novilktas trīs viduslīnijas (skat.. att.), tad trijstūra DEF perimetru aprēķina šādi: D B E pēc trijstūra viduslīnijas īpašības DE = AC, DF= BC, EF= AB izsaka trijstūra DEF perimetru P( DEF) = DE + EF + FD = AC + BC + AB = A F C. att. (AC + BC + AB) = P( ABC) =. 8 = 4 (cm). Divi trijstūri ir vienādi, ja tos var uzlikt vienu uz otra tā, ka tie sakrīt. Pierakstot vienādus trijstūrus, svarīga ir burtu secība, kas norāda atbilstošās malas un leņķus. Atbilstošās malas un atbilstošie leņķi ir tie, kas ir savā starpā vienādi. Piemēram, AB un KL ir atbilstošās malas; ACB un KML ir atbilstošie leņķi. Atbilstošos elementus raksta noteiktā secībā (skat.. att.) 74

75 Ja ABC = KLM (skat.. att.), tad B L AB = KL AC = KM BC = LM ABC = KLM BAC = LKM ACB = KML 7. Trijstūri ABC, DEF un KLM ir vienādi, AB = cm, EF = 4 cm, KM = 5 cm. Aprēķināt katra trijstūra nezināmās malas! A C K M. att. Trijstūru vienādības pazīmes. pazīme Ja viena trijstūra divas malas un leņķis starp tām ir atbilstoši vienādi ar otrā trijstūra divām malām un leņķi starp tām, tad trijstūri ir vienādi (mlm). pazīme Ja viena trijstūra mala un tās pieleņķi ir atbilstoši vienādi ar otrā trijstūra malu un tās pieleņķiem, tad trijstūri ir vienādi (lml). pazīme Ja viena trijstūra malas ir atbilstoši vienādas ar otrā trijstūra malām, tad trijstūri ir vienādi (mmm) B B B B B B C C C C C C A A A A A A rabc = ra B C ) AB = A B ) BC = B C ) ABC = A B C rabc = ra B C ) AB = A B ) ABC = A B C ) BAC = B A C rabc = ra B C ) AB = A B ) BC = B C ) CA = C A 8. Trijstūris ABC ir vienāds ar trijstūri DEF. Uzzīmē trijstūrus un atzīmē vienādos leņķus un malas! 9. Nosaki, vai dotie trijstūri ir vienādi! Vienādiem trijstūriem uzraksti vienādības pazīmi! a) A F cm E c) A F cm 60 4 cm cm cm 4 cm cm cm E B cm C D B cm 60 C D b) A F cm E d) A F cm E B 75 cm 60 C D 4 cm 4 cm B cm C D 75

76 Doti divi trijstūri rabd un race un tiem ir vienādas malas AB = AC, AD = AE (skat. 4. att.). Lai pierādītu, ka BD = CE, rīkojas šādi: B C Dots. Pierādīt. ABD un ACE, AB = AC, AD = AE. BD = CE. D A E Pierādījums Trijstūros ABD un ACE ir: ) AB = AC; ) AD = AE; ) BAD = CAE, jo tie ir krustleņķi, bet krustleņķi ir vienādi. Tātad ABD = ACE (mlm). Vienādiem trijstūriem atbilstošās malas ir vienādas, tātad BD = CE. 0. Nosaki vienādo trijstūru pārus, atbildi pamato, izmantojot trijstūru vienādības pazīmes! A a) b) B c) A B C E C E B D A C D D. Uzzīmē kvadrātu ABCD! Novelc tā diagonāles AC un BD! Atrodi zīmējumā vienādus trijstūrus un pierādi, ka tie ir vienādi! 76 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Trijstūrī CDE nosaki malas DE pretleņķi! ( p.). Trijstūra viduslīnija ir 4 cm. Aprēķini malas garumu, kurai viduslīnija ir paralēla! ( p.). Vai ir trijstūris, kura malas ir cm, 4 cm, 5 cm garas? Atbildi pamato! ( p.) 4. Aprēķini trijstūra leņķus, ja to lielumu attiecība ir : 4 : 4! ( p.) 5. Vienādsānu trijstūra pamats ir 0 cm, bet perimetrs P ir 4 cm. Aprēķini trijstūra sānu malas garumu!

77 ( p.) 6. Trijstūrī ABC A = 70 un B = 50. Nosaki trijstūra garāko un īsāko malu! C ( p.) 7. Vienādsānu trijstūrī leņķis pie pamata ir 45. Aprēķini pārējos trijstūra leņķus! Nosaki trijstūra veidu! D ( p.) 8. a) Aprēķini trijstūra DEC leņķu D un C summu, ja leņķa E ārējais leņķis CEF ir 40! b) Izpēti zīmējumu! Aprēķini trijstūra nezināmos leņķus! ( p.) 9. Vienādmalu trijstūrī novilktas divas mediānas. Kādu leņķi tās veido krustojoties? ( p.) 0. Pierādi, ka zīmējumā redzamie trijstūri ir vienādi, ja zināms, ka AB = CB, AD = CD! B 40 E C F A D 77

78 . Kvadrātsaknes jēdziens Vienādojumā = 4 nezināmā vietā var ievietot skaitli un, jo = 4 un ( ) = 4. Lai atrisinātu šo vienādojumu, jāveic darbība, kas ir pretēja kāpināšanai kvadrātā. Šī darbība ir kvadrātsaknes izvilkšana jeb kvadrātsaknes aprēķināšana. Skaitļa kvadrātsakne ir skaitlis, kura kvadrāts ir vienāds ar doto skaitli. Sakni no negatīva skaitļa izvilkt nevar! 6 saknes zīme Kvadrātsakne no 9 ir un, jo = 9 un - 9 kvadrātsakne no 6 49 ir 6 7 un - 6 7, jo 6 7 ( ) = = un = kvadrātsakni no 5 izvilkt nevar, jo 5 = 5 un arī -5 5 zemsaknes izteiksme. Risini galvā! ( ) = a) = 6 c) = 9 5 e) = 8 b) = 0 d) =, f) = 6 Skaitļa aritmētiskā kvadrātsakne, tās īpašības Aritmētiskā kvadrātsakne no skaitļa a ir nenegatīvs skaitlis (t. i., pozitīvs vai nulle), kura kvadrāts ir vienāds ar skaitli a. To apzīmē ar a un lasa: aritmētiskā kvadrātsakne no a vai vienkārši: sakne no a. Kvadrātsakņu īpašības ( a) = a a = a a b = a b a b = a b a a = b b a a = b b 78 = ; = 4 9 = = -5 nevar aprēķināt, jo sakni no negatīva skaitļa izvilkt nevar. Izteiksmei - ir jēga, ja ir pozitīvs skaitlis vai nulle, tāpēc jāatrisina nevienādība: [; + )

79 . Nosaki, ar kādām mainīgā vērtībām izteiksmes ir definētas! a) + c) - e) + 4 b) - d) 5 + f) + =,44, º =, ; 5 =,6067. º Šie skaitļi ir iracionālie skaitļi.. No skaitļiem 6 ; 7 ; 0, 9; 009, ; 0,(7); izraksti visus iracionālos skaitļus! = = = ( ) = = = = 6 = = = = = = = 00 Risinot uzdevumus, izmanto vairākas kvadrātsakņu, pakāpju īpašības un saīsinātās reizināšanas formulas! 0 ( 5) = ( 5) = 95 = = ( 5 4) ( 5 4) = 49 = 49 = 7 a b = (a b)(a + b) (a b) = a ab + b (a + b) = a + ab + b ( + ) = + + ( ) = = Aprēķini! Ievēro darbību secību! a) 9 6 e) 5 6 b) 06, f) 4 4 j) i) ( - 4 ) m) r) 4-40 n) s)( + ) c) 9 4 0, 5 g) k) o)( + )( - ) t)( -) 8 d), h) 5 6 l) 5 5 p)( - )( + ) u)( 5 - ) 79

80 Lai noteiktu nezināmo vienādojumā kvadrātā. To pieraksta šādi: = 4 = 6. Pārbaude. 6 = 4. = 4, skaitlis 4 jākāpina 5. Aprēķini nezināmo skaitli! Ieraksti atbilstošo burtu atbilžu skalā! Ja atrisinājums būs pareizs, iegūsi vitamīna nosaukumu: = (n) = 5 (s) - = (a) = (k) + = 4 (o) - = 0 (t) = 8 (ī) = 9 (r) Atbilžu skala Līdzīgas kvadrātsaknes Līdzīgas kvadrātsaknes ir kvadrātsaknes ar vienādām zemsaknes izteiksmēm Kvadrātsaknes un -5 ir līdzīgas, jo abām ir vienāds zemsaknes skaitlis. Kvadrātsaknes 05, a un ir dažādas zemsaknes izteiksmes a un b. b nav līdzīgas, jo tām Saskaitīt un atņemt drīkst tikai līdzīgas kvadrātsaknes = = ( 6-4 ) + = + 6. Aizpildi tabulu: a = 7, b = a = b = 4 a =, b = a = 4 5, b = 5 a = 7, b = 7 a. b a : b a + b a b a b

81 7. Kvadrāta malas garums ir cm, bet taisnstūra garums cm un platums cm. Kuras figūras perimetrs un laukums ir lielāks? Pieļauj, ka =,7. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes Sakni 50 nevar izskaitļot galvā, bet to var pārveidot un aprēķināt vērtību. To dara šādi: zemsaknes skaitli sadala reizinātājos tā, lai no viena reizinātāja varētu izvilkt sakni 50 = 5 uzraksta kvadrātsakni no reizinājuma kā sakņu reizinājumu 5 = 5 izvelk kvadrātsakni no tā reizinātāja, kur tas ir iespējams 5 = 5 uzraksta iegūto skaitļa un saknes reizinājumu 5 = 5 Šādu darbību sauc par reizinātāja iznešanu pirms saknes zīmes. To izmanto, vienkāršojot izteiksmes ar saknēm, kurām ir atšķirīgas zemsaknes izteiksmes = = = + = = = + 5 = = = 8. Savieno piemēru ar pareizo atbildi! Sejiņu savieno ar to sakni, kuru pārveidot nav iespējams! Piemērs Atbilde Vienkāršo izteiksmes! Izmanto sakņu īpašības! a) 54-6 b) c) 54-4 d)0, e) f)( + 7) ( )( + ) g)( 8 + 7) h) 6 - j) 5 9 k) 5 0 i) ( 5 + 6) - 0 l) + + 8

82 Izteiksme 8 - = ir identitāte, jo 8 = 4 = 4 = - = izteiksme 00-8 = ir identitāte, jo 00-8 = 0-9 =, bet = izteiksme = 4 nav identitāte, to pārbauda, izmantojot kalkulatoru. 0. Pārbaudi, vai vienādības ir pareizas! Ja rodas grūtības, izmanto kalkulatoru! a) = 9 d) - = g) 6-4 = b) = 5 e) 6-5 =- h) 7-8 = c) + 8 = 8 f) = 4 i) 80-5 = 45 Reizinātāja ienešana zem saknes zīmes Darbība, kas ir pretēja reizinātāja iznešanai pirms saknes zīmes, ir reizinātāja ienešana zem saknes zīmes. Lai ienestu reizinātāju zem saknes zīmes izteiksmē 7, rīkojas šādi: skaitlisko reizinātāju pārveido par kvadrātsakni no skaitļa kvadrāta 7 = 7 uzraksta kvadrātsakņu reizinājumu 7 = 9 7 pārveido kvadrātsakņu reizinājumu par kvadrātsakni no reizinājuma 9 7 = 97 sareizina skaitļus zem kvadrātsaknes 97 = 6 Lai noteiktu, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas skaitlis 7, rīkojas šādi: nosaka par 7 mazāko skaitli, kuram var noteikt kvadrātsakni 4 = nosaka par 7 lielāko skaitli, kuram var noteikt kvadrātsakni 9 = secina, ka 7 atrodas starp skaitļiem un. 8

83 . Uz skaitļu ass starp veseliem skaitļiem (skat.. att.) izvieto saknes 0,, 7,, 5,! Lai salīdzinātu 7 un 6, izmanto reizinātāja ienešanu zem saknes zīmes. 7 = 4 7 = 8 8 > 6,tātad 7 > 6.. att.. No diviem skaitļiem izvēlies un nosaki lielāko skaitli! Tam atbilstošo burtu ieraksti ar bultiņu norādītajā vietā atbilžu skalā! Ja visu būsi paveicis pareizi, tad atbilžu skalā izlasīsi matemātiskas darbības nosaukumu angļu valodā. 6 6, m a d u t d i e t r t i e o Atbilžu skala n Sakne saucējā Paņēmienu, kad atbrīvojas no saknes saucējā, sauc par daļas atbrīvošanu no iracionalitātes (ar vārdu iracionalitāte norāda uz kvadrātsakni). Lai izteiksmē 5 atbrīvotos no kvadrātsaknes saucējā, rīkojas šādi: 5 daļas skaitītājs un saucējs jāpareizina ar tādu pašu sakni kā saucējā = izpilda darbības ar saknēm ja ir iespējams, daļu saīsina = = =5 5 a a = a = = = = = = = = = + + = ( a-b) ( a+ b) = a - b ( -) ( + ) = ( ) - = - = ( + 5 ) ( - 5) = ( ) -( 5) = = - 5= - 8

84 Ja daļas saucējā ir summa vai starpība, kas satur kvadrātsakni, piemēram,, tad rīkojas šādi: + daļas skaitītājs un saucējs jāpareizina ar izteiksmi kā saucējā, tikai šajā izteiksmē otrajam loceklim ir pretēja zīme ( ) = + ( + ) ( ) izpilda nepieciešamās darbības ar saknēm ( ) = ( + ) ( ) ( ) = = ja ir iespējams, daļu saīsina = ( ) = ( ) ( + 6) ( 6) ( ) ( 6) 6 = ( ) = 6 6 ( ) ( ) ( ) = = + ( + ) ( ) ( ) ( ) + = = = + = = ( + ) = +. Atbrīvo daļas no saknes saucējā! = a) 8 d) - g) - 7 j) b) e) + h) k) - + c) 4 5 f) - i) - + l)

85 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. 6 ( p.). Aprēķini 5! ( p.). Aprēķini ( 5)! ( p.). Aprēķini 5,! ( p.) 4. Pamato, vai izteiksme - 5 = 6 ir identitāte! ( p.) 5.Norādi, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas 7! ( p.) 6. Aprēķini 00! ( p.) 7. Pamato, vai izteiksme + = 7 ir identitāte! ( p.) 8. Aprēķini ( 5 - )( 5 + )! ( p.) 9. Vienkāršo a - b + 4 a - b! ( p.) 0. Atbrīvo daļu 7 no saknes saucējā! 85

86 4. Algebriskās daļas, darbības ar tām Laimas veikalā pārdevējai jāiesaiņo 0 dāvanas. Cik stundas viņai jāsaiņo dāvanas, ja stundā viņa var iesaiņot 0 dāvanas? Cik ilgi jāsaiņo, ja stundā iesaiņos 0; 40; k dāvanas? Rezultāti apkopoti tabulā: Stundā iesaiņoto dāvanu skaits k Stundu skaits k Daļveida izteiksme 0 izsaka sakarību starp stundu skaitu un paveikto darbu. k Ja palielinās iesaiņoto dāvanu skaits k, tad samazinās darbam nepieciešamo stundu skaits un otrādi ja samazinās k, palielinās stundu skaits. Dalīt ar 0 nedrīkst! Matemātiska izteiksme Skaitliska izteiksme + ; ( 5) : 4 Algebriska izteiksme - y 5a- b;( + y); ; ; c + - y Racionāla izteiksme - y 5a- b;( + y); ; c + - y Iracionāla izteiksme Vesela izteiksme 5a- b;( + y) Algebriska daļa - y ; c + - y Algebriskās daļas definīcijas apgabals ir visas tās mainīgā vērtības, kurām daļas saucējs nav vienāds ar 0. Izpildot darbības ar algebriskām daļām, parasti pieņem, ka visas darbības tiek veiktas šo daļu definīcijas apgabalā. 86

87 Daļas pamatīpašība Algebriskās daļas vērtība nemainās, ja tās skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu izteiksmi, kuras vērtība nav 0. 5 ( = = daļas skaitītājs un saucējs ir reizināts ar ( + ) +, izmantojot papildreizinātāju. ( + )( - ) ( + )( - ):( + ) ( + )( - ) = = = - daļas skai- ( + ) ( + ):( + ) ( + ) tītājs un saucējs ir dalīts ar izteiksmi ( + ), t. i., daļa ir saīsināta ar ( + ). Lai saīsinātu algebrisku daļu, rīkojas šādi: daļas skaitītāju un saucēju sadala reizinātājos ( + 4) = 6 ( 4) ( + 4) o iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām vai o izmantojot saīsinātās reizināšanas formulas, vai o izmantojot grupēšanas paņēmienu; atrod kopīgo reizinātāju skaitītājā un saucējā ( + 4) skaitītāju un saucēju izdala ar kopīgo reizinātāju 5 ( + 4) 5 = = ( - 4) ( + 4) = ( - )( + ) = - + ( + 7) A C B C A A: B = = B B: D A B. Saīsini daļas! a) 5 a 5a b) b -5 ab -5a c) d) a - a - a+ e) mn - mn mn - mn 87

88 Daļas vērtība nemainās, ja vienlaikus maina zīmes uz pretējām daļas skaitītājam un saucējam - A - B = A B ; daļas skaitītājam un visai daļai A A =- - vai - A = - A B B B B ; visai daļai un daļas saucējam A A B =- - B vai - A = A B - B. A. ( ) = A A un ( A) sauc par pretējām izteiksmēm. A + ( A) = 0 A B - - A B A = - - B -A -B Doto daļu var uzrakstīt vēl trīs dažādos veidos! m- n m- n n m n m =- =- - = Uzraksti katru daļu trīs veidos, mainot zīmes! a) 4a b) + 7-7m c) d) - a - b c+ d Šādi vienkāršo izteiksmes: a - a - a - a = = = - 5a aa ( - 5) - a( 5- a) 5 - a 9 - ( - )( + ) = = - ( - )( + ) =- - ( - ) ( - ) + Daļu reizināšana un kāpināšana Daļu kāpināšanu var aizvietot ar reizināšanu. A C A C a = B D B D b a a a = = b b b 88 Šādi sareizina daļas un rezultātu saīsina: a ab a ( a b) a a = b a ( b a)( b+ a) = 4 4 = b+ a a+ b 4

89 . Sareizini daļas un saīsini rezultātu! a) 7y y b) 5 8 c y c d d + y c) b b b + 5 d) m mn n m+ n Daļu dalīšana Šādi izdala daļas un saīsina rezultātu: = - : Izdali daļas un saīsini rezultātu! + 4 ( + 4) ( - ) ( + 4) = = + 4 5( - ) (+ 4) 5( - ) 5 M A M B : = = N B N A M B N A a) 8 b a : 6 b a b) a - b m - n a- b : n+ m c) - y c - d : ( + y) c - d d) y y : + y 4( + y) Lai aprēķinātu izteiksmes vērtību, ja c =, d =-, izdala daļas, saīsina rezultātu šādi: 8d 5c : 9d 0c d c 8d 0c = 5c 9d d c = = 4cd= 4 (- ) =-8 5. Vienkāršo izteiksmi un aprēķini tās vērtību, ja a = 6! a a : ( ) 4a 48a a 6 a Daļu saskaitīšana un atņemšana Šādi saskaita vai atņem daļas un saīsina, ja tas ir iespējams: = ( + ) 4 = = = Lai vienādotu saucējus, izmanto daļas pamatīpašību. Pēc tam daļas atņem un saīsina. y y - y y = y- y - ( y- )( y+ ) = = = y + y- y - y - Lai algebriskās daļas saskaitītu un atņemtu, ja to saucēji ir dažādi, rīkojas šādi: A B + = S S A B - = S S A+ B S A- B S ja iespējams, daļu saucējus sadala reizinātājos a + 5 b -5 a + 5 b -5 - = - = a + ab b + ab aa ( + b) bb ( + a) 89

90 atrod daļu kopsaucēju ab( a+ b) paplašina daļas, lai to saucēji būtu vienādi ar kopsaucēju ( b ( a a + 5 b -5 ba ( + 5) -ab ( -5) = - = = aa ( + b) bb ( + a) ab( a+ b) saskaita vai atņem daļu skaitītājus, kopsaucēju nemainot, ab + 5b- ab+ 5a = = ab( a+ b) 5b+ 5a skaitītājā savelk līdzīgos locekļus = = ab( a+ b) ja iespējams, skaitītāju sadala reizinātājos un daļu saīsina 5( b+ a) 5 = = ab( a+ b) ab ( m- n ( m+ n m n mm ( n) n( m n) m mn nm n m+ n - m- n = m -mn-n = = ( m+ n)( m-n) ( m+ n) ( m- n) ( m+ n)( m-n) 6. Saskaiti vai atņem daļas! a) a a a + + a - b) am + bn a- b - m - n n+ m c) d) ( a - b) ( b- a - ) a+ b b+ a + e) c - d c d c+ d - + c- d f) b + b + 7. Vienkāršo izteiksmi! a) b) a - b - ab a+ b c) y - z y z y + y + - : - z a b b - d) a + 4 a 8- a - - z a - a a a

91 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). No izteiksmēm +; 4 5 ; algebriskā daļa ir. -5 ( p.). Turpini teikumu: Izteiksmei nav jēgas, ja = + 7 ( p.). Turpini likumu par daļas zīmju maiņu: - - = - - = ( p.) 4. Sareizini daļas 7! 7 + ( p.) 5. Saīsini daļu 5 a 5a! ( p.) 6. Saīsini daļu d - d +! 6 ( p.) 7. Atņem daļas - n - 6n un rezultātu saīsini! - n 5 ( p.) 8. Saskaiti daļas 5 - b + b un rezultātu saīsini! b -5 ( p.) 9. Izdali daļas - y c- d : + y c - d 0-0 ( p.) 0. Vienkāršo izteiksmi - ja = 0,!! un aprēķini tās vērtību, 9

92 5. Apgrieztā proporcionalitāte. Ievads nelineāro sistēmu risināšanā Ģimene nolēma vienā dienā iestādīt augļu dārzu. Viņi nopirka 0 stādus. Ja viens cilvēks iestādīs 0 stādus, tad vajadzēs cilvēkus, lai darbu paveiktu vienā dienā. Ja katrs iestādīs stādus, vajadzēs 0 cilvēkus. Ja katrs iestādīs 5 stādus, vajadzēs 8 cilvēkus utt. Aprēķinus var atspoguļot tabulā šādi: Viena cilvēka iestādīto stādu skaits Darbā iesaistīto cilvēku skaits Tabulā redzamo sakarību starp dienā iestādīto stādu skaitu un darba veikšanai nepieciešamo cilvēku skaitu var attēlot grafiski. Sakarību, kurā pozitīvam neatkarīgajam mainīgajam palielinoties, pozitīvais atkarīgais mainīgais tikpat reižu samazinās, sauc par apgriezto proporcionalitāti. Cilvēku skaits 6 No tabulas redzams, ka palielinoties iestādīto stādu skaitam, samazinās darbā iesaistīto cilvēku skaits. 0 Stādu skaits 0 Šos lielumus sauc par apgriezti proporcionāliem lielumiem. Apgriezti proporcionāli lielumi, piemēram, ir: kustības ātrums un kustības laiks; preces cena un preču daudzums, ko var nopirkt par noteiktu naudas summu; degvielas patēriņš un attālums, ko var nobraukt ar doto degvielas daudzumu.. Atzīmē četrstūrī ar,,+ piemērus, kuros ir apgriezti proporcionāli lielumi! a) Ja saldējuma cena ir 0 santīmi, tad Jānis var nopirkt 5 saldējumus. Cik saldējumus viņš varēs nopirkt par to pašu naudu, ja saldējuma cena būs 5 santīmi? 9 b) Taisnstūra laukums ir 60cm², bet tā garums ir 0cm. Kā mainīsies taisnstūra platums, ja garumu palielinās reizes, bet laukumu nemainīs?

93 c) Ja pakā ir 00 rakstāmpapīra lapu, tad pakas biezums ir,5cm. Cik cm bieza būs papīra paka, kurā ir 500 tādu pašu lapu? d) Motocikla benzīna bāka, kuras tilpums ir 0 litri, ir pilna. Cik km var nobraukt motocikls, ja benzīna patēriņš ir 5 litri uz 00km? Cik km nobrauks, ja 00km braucienam nepieciešami 4 litri benzīna? k Sakarību y =, kur k 0, 0, y 0 sauc par apgrieztās proporcionalitātes funkciju. ir neatkarīgais mainīgais jeb arguments, y ir atkarīgais mainīgais jeb funkcijas vērtība. k ir skaitlis, kuru sauc par proporcionalitātes koeficientu.. Kura no funkcijām ir apgrieztā proporcionalitāte? a) y = b) y = c) y = d) y = + Apgrieztās proporcionalitātes funkcijas grafiku sauc par hiperbolu, ja k > 0, hiperbolas zari atrodas I un III kvadrantā un tā ir dilstoša funkcija (. att. k = ), ja k < 0, hiperbolas zari atrodas II un IV kvadrantā un tā ir augoša funkcija (. att. k = ). k Lai uzzīmētu funkcijas y = grafiku, rīkojas šādi: izvēlas gan negatīvas, gan pozitīvas vērtības ( 0), aprēķina atbilstošās y vērtības un sastāda vērtību tabulu, koordinātu plaknē atliek punktus, kuru koordinātas ir skaitļu pāri no vērtību tabulas, caur punktiem novelk liektas līnijas, kuras tuvojas O un Oy asīm, tās nekrustojot. Lai konstruētu funkcijas y = un y =- grafikus, rīkojas šādi: sastāda vērtību tabulu katrai funkcijai y = y =- koordinātu plaknē atzīmē punktus, kuru koordinātas ir skaitļu pāri no vērtību tabulas, un caur šiem punktiem novelk liektas līnijas 9

94 y y = y. att.. att. y = Konstruē funkciju grafikus! a) y = b) y =- c) y =- 6 d) y = 4 Pēc funkcijas grafika nosaki: ) funkcijas vērtību, ja = ; ; ; ; ) argumenta vērtību, ja y = ; ; ; ; ) vērtības, ja y < 0; 4) y vērtības, ja > 0! 4. Tabulā dotas dažas apgrieztās proporcionalitātes funkcijas un y vērtības. Nosaki koeficientu k! Uzraksti funkciju un aizpildi tabulu! 0,5 4 y Nelineāro vienādojumu sistēmu risināšana Funkciju grafikus var izmantot nelineāro vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšanā. Atrisinājumi ir funkciju grafiku krustpunkti. Ja funkciju grafiki nekrustojas, tad atrisinājuma nav. y 5= Atrisini grafiski vienādojumu sistēmu 7! y = Atrisinājums. no pirmā vienādojuma y 5 = izsaka mainīgo y y = + 5 patvaļīgi izvēlas vērtības un ieraksta tās vērtību tabulā

95 vienādojumā y = + 5 mainīgā vietā liek izvēlētos skaitļus, aprēķina atbilstošās y vērtības un ieraksta tās tabulā 0 y 5 7 koordinātu plaknē atliek funkcijai atbilstošos punktus un novelk taisni 7 7 y 7 7 līdzīgi sastāda vērtību tabulu otrajai funkcijai y = 7 koordinātu plaknē atliek otrajai funkcijai atbilstošos punktus un tos savieno. No funkciju grafika nolasa krustpunktu koordinātas A (;7) un B (,5; ). Tie ir vienādojumu sistēmas atrisinājumi. Atbilde. Vienādojumu sistēmas atrisinājumus var pierakstīt divos veidos: y = = 7 un y =-5, =- jeb (; 7) un (,5; ). y A Atrisini grafiski vienādojumu sistēmu! a) y =- b) y = c) y =- y = y =- d) 5 y = y = y = + 4 B Noteikt, cik atrisinājumu ir vienādojumam - 5 = Atrisinājums.! vienādojuma kreiso un labo pusi uzraksta kā funkcijas un apvieno sistēmā uzskicē abu funkciju grafikus 5 y =- y = Funkciju grafiki taisne un hiperbola nekrustojas, tātad uzrakstītajai vienādojumu sistēmai nav atrisinājumu. Atbilde. 95

96 6. Konstruē grafikus un nosaki, cik atrisinājumu ir vienādojumam! a) =- b) = c) 05, - 05, = d) 0 0 =- Lai noskaidrotu, vai punkts pieder funkcijas grafikam, dotajā formulā un y vietā ievieto punkta koordinātas veic aprēķinus pārbauda, vai vienādības abu pušu rezultāti ir vienādi, t. i., vai vienādība ir patiesa izdara secinājumus: ja vienādība ir patiesa, tad punkts pieder funkcijas grafikam, ja vienādība ir nepatiesa, tad punkts nepieder funkcijas grafikam. Vai funkcijas y = 5 grafikam pieder punkti A (,5; 5), B (5; ) un C (50; 0,)? 5 Atrisinājums. 5 = iegūst 5 5, tātad punkts A nepieder funkcijas y = 5 grafikam. - = 5 iegūst =, tātad punkts B pieder funkcijas y = 5 grafikam , = iegūst 0, =, tātad punkts C pieder funkcijas y = grafikam. Atbilde. Punkti B un C pieder, bet punkts A nepieder funkcijas y = 5 grafikam. 7. Vai funkcijas y = 50 grafikam pieder punkti A ( 5; 0), B (5; 00) un C 50 ;? k 8. Nosaki, ar kādu k vērtību punkts A ( ; 0) pieder funkcijas y = grafikam! k 9. Zināms, ka hiperbola y = un taisne y = k + b iet caur punktu M (; ). Nosaki k un b vērtības! Uzraksti abas funkcijas un uzzīmē to grafikus! 96

97 0. Lai izvestu sniegu no Raiņa bulvāra, kravas mašīnām jāveic pa braucieniem katrai. a) Cik braucienu veiktu katra mašīna, ja sniegu izvestu ar mašīnām? b) Cik mašīnu vajadzētu, lai izvestu visu sniegu, ja katra mašīna varētu veikt tikai 6 braucienus? Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Funkcijas y ( p.). Formulā y = nosaukums ir. = - atkarīgais mainīgais ir. ( p.). Funkcijas y = 7 grafiks ir. ( p.) 4. Ja funkcijas y = 05, vērtība ir, tad arguments ir. k ( p.) 5. Punkts A (5; 8) pieder funkcijas y = grafikam, ja k =. ( p.) 6. Funkciju y = 4 un y = 4 grafiku krustpunktu koordinātas ir ( ; ) un ( ; ). ( p.) 7. Taisnstūra laukums ir 0 cm. Taisnstūra garums ir a, bet platums ir b. Formula, kura izsaka taisnstūra garuma atkarību no platuma, ir. ( p.) 8. Nosaki vienādojuma 6 = - atrisinājumu skaitu, uzskicē funkciju grafikus! ( p.) 9. Atrisini vienādojumu sistēmu 6 y =- y =- +! ( p.) 0. Tālbraucējs aprēķināja: ja vidējo braukšanas ātrumu palielinātu no 80 km/h līdz 90 km/h, tad galapunktā nonāktu par h 0 min ātrāk. Cik km garš ir viss maršruts? 97

98 6. Daudzstūris. Četrstūri, to īpašības Ikdienā sastopamies ar priekšmetiem, kuriem ir daudzstūra forma, visbiežāk ar četrstūriem. To modeļi varētu būt ģeometriskie ornamenti, kas rotā gan apģērbu, gan telpas, gan celtnes, vai sadzīves priekšmeti, piemēram, galds, māja, reklāmas plakāts, mobilais telefons u. c. Daudzstūris (n stūris) ir vienkārša slēgta lauzta līnija kopā ar tās ierobežoto plaknes daļu Ieliekts Izliekts, ja katrs leņķis mazāks par 80 Trijstūris Četrstūris Piecstūris sešstūris n stūris Ar vienu pāri paralēlu malu trapece Ar diviem pāriem paralēlu malu paralelograms rombs taisnstūris kvadrāts Bez paralēlām malām Nogrieznis, kas savieno divas daudzstūra virsotnes, kuras neatrodas blakus, ir tā diagonāle. Izliektā daudzstūrī jebkura diagonāle atrodas tā iekšpusē. Piecstūris ABCDE ir izliekts un tā viena diagonāle ir BE (skat.. att.). Trijstūra leņķu summa ir 80 Ieliekta divpadsmitstūra diagonāle d ir ārpus daudzstūra (skat.. att.). B C A D E. att.. att. Turpmāk pētīsim tikai izliektu daudzstūru īpašības. Izliekta n-stūra leņķu summa ir 80. (n ), kur n ir daudzstūra malu skaits. 98

99 Aprēķināt desmitstūra leņķu summu! 0-stūra leņķu summa ir 80. (0 ) = = 440. Daudzstūra leņķu summa ir 980. Cik malu ir šim daudzstūrim? 80. (n ) = 980 n = 980 : 80 n = n = Atbilde. Dotajam daudzstūrim ir malas.. Aizpildi tabulu pēc dotā parauga! Nosaukums Malu skaits n Leņķu summa = 80. (n ) četrstūris (4 ) = 80. = 60 a) 5 b) 70 = 80. (n ) c) septiņstūris d) 8 e) 60. Uzzīmē četrstūri, piecstūri, sešstūri, jebkuru citu daudzstūri! Sadali daudzstūrus trijstūros! Aprēķini daudzstūra leņķu summu, saskaitot trijstūru leņķu summas! Salīdzini iegūto rezultātu ar daudzstūra leņķu summas aprēķinu pēc formulas! Četrstūris, kuram ir divi pāri paralēlu malu, ir paralelograms. N K MNKL paralelograms MN LK, O NK ML.. att. M L Paralelograma perimetrs ir visu malu garumu summa (skat..att.) P = MN + NK + KL + LM = MN + NK = ML + LK Paralelograma īpašības: ) Paralelograma pretējās malas ir vienāda garuma MN = LK, NK = ML. ) Paralelograma pretējie leņķi ir vienāda lieluma M = K, N = L. 99

100 ) Paralelograma katras malas pieleņķu summa ir 80 M + N = 80, N + K = 80, M + L = 80, N + K = 80. 4) Paralelograma diagonāle sadala to divos vienādos trijstūros MNK = KLM utt. 5) Paralelograma diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm MO = OK, NO = OL.. Aprēķini paralelograma leņķus, ja a) viens no tiem ir 56 ; b) divu leņķu summa ir 0 ; c) viens no leņķiem ir 4 reizes lielāks nekā otrs; d) paralelograma leņķu attiecība ir :! 4. Uzzīmē paralelogramu! Aprēķini paralelograma perimetru, ja vienas malas garums ir 8 cm, bet otras malas garums ir 5cm! Paralelograma perimetrs ir 0cm. Paralelograma garākā mala ir vienāda ar īsāko diagonāli, kura sadala paralelogramu divos trijstūros. Katra trijstūra perimetrs ir 5cm. Aprēķini paralelograma malas! Lai noteiktu, vai četrstūris ir paralelograms, var izmantot definīciju (pārbaudīt malu paralelitāti), bet var arī izmantot paralelograma pazīmes. Pirmās trīs pazīmes ir iepriekš aplūkoto īpašību apgrieztie apgalvojumi, bet ceturtā definīcijas un īpašības apvienojums divām malām. Pazīmes var izmantot arī paralelograma konstruēšanai vai praktiskai izgatavošanai. Paralelograma pazīmes: ) Četrstūris ir paralelograms, ja tā pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma. ) Četrstūris ir paralelograms, ja tā pretējie leņķi ir pa pāriem vienāda lieluma. ) Četrstūris ir paralelograms, ja tā diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm. 4) Četrstūris ir paralelograms, ja tā divas malas ir paralēlas un vienāda garuma. 6. a) Novelc divas krustiskas taisnes! Uz katras taisnes no krustpunkta uz abām pusēm atliec attiecīgi vienādus nogriežņus! Savieno nogriežņu galapunktus! Kādu četrstūri ieguvi? b) Sameklē divus pārus attiecīgi vienāda garuma nogriežņus! (Piemēram, zīmuļus, lineālus, pildspalvas u. c.) Izveido paralelogramu! Kura pazīme to pamato?

101 7. Kuri četrstūri ir paralelogrami, ja a) dotas četrstūra malas, b) leņķi, c) diagonāļu daļas? Paralelograms, kura visas malas ir vienāda garuma, ir rombs. N M K L 4. att. 4. attēlā visi redzamie četrstūri ir rombi. Rombam piemīt visas paralelograma īpašības, bet ir vēl divas īpašības, kuras piemīt tikai rombam: ) romba diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras (skat. 4. att.) MK LN ) romba diagonāles ir romba leņķu bisektrises NMK = LMK utt. 8. Uzzīmē rombu ABCD! Uzraksti visas romba īpašības! Kā paraugu vari izmantot paralelograma īpašības. 9. Romba ABCD leņķis C ir 50. Aprēķini romba pārējos leņķus un trijstūra AOD leņķus, ja O ir diagonāļu krustpunkts! Līdzīgi paralelogramam, arī rombam ir pazīmes, pēc kurām nosaka, ka četrstūris ir rombs. 0. Papildini teikumus, kuros izteiktas romba pazīmes! Kā paraugu vari izmantot paralelograma pazīmes. a) Ja paralelograma diagonāles ir, tad tas ir rombs. b) Ja paralelograma divas blakusmalas ir, tad tas ir rombs. c) Ja paralelograma diagonāles dala uz pusēm, tad tas ir rombs. d) Ja četrstūra visas malas ir, tad tas ir rombs. 0

102 Paralelograms, kuram visi leņķi ir taisni, ir taisnstūris. Taisnstūra perimetrs P = (a + b) Taisnstūrim piemīt visas paralelogramma īpašības. a b. Daudzpunktu vietā ieraksti vienu no dotajiem vārdiem: pretējie, pieleņķu, malas, trijstūros, diagonāles un iegūsi taisnstūra īpašības! ) Taisnstūra pretējās ir vienāda garuma. ) Taisnstūra leņķi ir vienāda lieluma. ) Taisnstūra katras malas lielumu summa ir 80. 4) Taisnstūra krustpunktā dalās uz pusēm. 5) Taisnstūra diagonāle sadala to divos vienādos. Taisnstūra diagonāļu īpašību apskatīsim ar pierādījumu. Taisnstūra diagonāles ir vienāda garuma. Dots: ABCD taisnstūris Jāpierāda: AC = BD A B 0 Pierādījums. D Par trijstūriem DAB un CBA secināsim, ka ) leņķis A un leņķis B ir taisni leņķi (90 ), ) AB ir kopīga mala (katete), ) AD = BC, kā taisnstūra pretējās malas. Tātad trijstūri DAB un CBA ir vienādi ( DAB = CBA) pēc pazīmes mala, leņķis, mala vai katete, katete. Tāpēc BD = AC kā vienādu trijstūru atbilstošās malas (hipotenūzas). Teorēma ir pierādīta. Lai noteiktu, vai četrstūris ir taisnstūris, izmanto taisnstūra pazīmes: ) Ja četrstūra trīs leņķi ir taisni, tad tas ir taisnstūris. ) Ja viens no paralelograma leņķiem ir taisns, tad tas ir taisnstūris. ) Ja paralelograma diagonāles ir vienāda garuma, tad tas ir taisnstūris. C

103 . Uzzīmē taisnstūri MNZS, novelc tā diagonāles un krustpunktu apzīmē ar A! Pabeidz teikumus! a) Leņķa MNZ lielums ir. b) Ja MN = 5 cm, tad ZS = cm. c) Ja NS = 5 cm, tad MZ = cm. d) Ja AZ = 6 cm, tad SN = cm. e) Ja NZ = cm un ZS = cm, tad taisnstūra perimetrs ir cm. Ar kvadrāta modeļiem ikdienā sastopamies ļoti bieži, piemēram, cepumi, spilveni, gleznu rāmji, šaha dēlītis. Kvadrātu var definēt, izmantojot citu četrstūru jēdzienus. ) Paralelograms, kura visas malas un visi leņķi ir vienādi, ir kvadrāts. ) Taisnstūris, kura visas malas ir vienādas, ir kvadrāts. ) Rombs, kura visi leņķi ir taisni, ir kvadrāts. a Kvadrāta perimetrs P = 4a Kvadrātam piemīt visas paralelograma, romba un taisnstūra īpašības un kā secinājumu no tām var formulēt vēl vienu īpašību: Kvadrāta diagonāles sadala to četros vienādos vienādsānu taisnleņķa trijstūros.. Aprēķini kvadrāta malu un laukumu, ja tā perimetrs ir cm! Uzzīmē šo kvadrātu un iekrāso trešo daļu no tā! 4. Uz papīra lapas atlikti tikai divi kvadrāta punkti diagonāļu krustpunkts un malas viduspunkts! Uzzīmē kvadrātu! 5. Uzzīmē kvadrātu, taisnstūri un rombu tā, lai to perimetri būtu vienādi ar 0 cm! 6. Uz rūtiņu papīra lapas uzzīmē taisnstūri, kura garums 0 cm un platums cm. Sagriez taisnstūri tā, kā parādīts zīmējumā, un no iegūtajiem 5 gabaliem saliec kvadrātu! 0

104 7. Uz rūtiņu papīra lapas uzzīmē krustu! Sagreiz krustu četrās vienādās daļās un saliec no tām kvadrātu! Kvadrāta malai jābūt tādai pašai kā krusta augstumam un platumam. 8. Uzzīmē taisnstūri 4 9 rūtiņas un pēc tam sagriez to divās daļās tā, lai no tām var salikt kvadrātu! 9. Praktiskais uzdevums. Dots paralelograms. Novelkot taisni paralēli īsākajai malai, atdali rombu! Atlikušo paralelogramu sadali līdzīgi! Šo darbību atkārto vēlreiz! Rezultātā ir iegūti trīs rombi un paralelograms, kura malu garumi ir un. Nosaki sākotnējā paralelograma malu garumus! Mēģini iegūt visus iespējamos 8 atrisinājumus! 04 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Taisnstūra pretējās malas ir garuma. ( p.). Paralelograma vienas malas pieleņķu summa ir. ( p.). Romba diagonāles ir. ( p.) 4. Nosauc zīmējumos redzamās figūras! ( p.) 5. Uzzīmē taisnstūri KTRV, novelc tā diagonāles. To krustpunktu apzīmē ar O! Turpini vienādību TO =! ( p.) 6. Aprēķini izliekta divpadsmitstūra iekšējo leņķu summu! ( p.) 7. Aprēķini romba ABCD leņķus, ja O ir diagonāļu krustpunkts un DAO =! ( p.) 8. Caur punktu P taisnstūra NMKT iekšpusē novilktas divas taisnes perpendikulāri taisnstūra malām. Pierādi, ka iegūtie četrstūri ir taisnstūri! ( p ) 9. ABCD ir paralelograms. Paralēli malai BC novilkta taisne, kas malu AB krusto punktā E, bet malu CD krusto punktā F. Pierādi, ka četrstūris AEFD ir paralelograms! ( p.) 0. Skolēnam bija kvadrātveida papīra loksne, kuras malas garums ir 0 cm. Viņš sāka griezt šo kvadrātu cm platās joslās: vispirms nogrieza no vienas malas, pēc tam no otras malas, tad no trešās, no ceturtās un atkal no pirmās malas utt. Cik cm gara bija 5. josla? Cik cm 0. josla? Cik joslas ieguva, sagriežot visu kvadrātu? A O B D A B C

105 7. Trapece. Ceļotājs dodas uz Četrstūru valsti. Lai iekļūtu valstī, viņam pareizi jāsavieto četrstūru attēli (skat.. att.) un to nosaukumi. Palīdzi ceļotājam! 5 A. PARALELOGRAMS B. ROMBS C. KVADRĀTS D. TAISNSTŪRIS E. TRAPECE 4. att. Četrstūris, kuram ir paralēlas tikai divas malas, ir trapece. Paralēlās malas ir pamati, bet neparalēlās ir sānu malas. Nogriežņi, kas savieno trapeces pretējās virsotnes, ir diagonāles. Trapeces visu leņķu summa ir 60, bet sānu malu pieleņķu summa ir 80. Trapeces MNKL sānu malas ir MN un KL. Pamati ir ML un NK, NK ML Diagonāles ir MK un NL. Trapeces perimetrs P = MN + NK + KL + ML. M N K L. Izmēri trapeces leņķus un aprēķini visu leņķu summu (skat.. att.)! Aprēķini sānu malas MN pieleņķu summu! Aprēķini sānu malas KL pieleņķu summu! N K. Izmēri trapeces malu garumus un aprēķini perimetru (skat.. att.)! M. att. L 4. Uzzīmē trapeci, kuras garākais pamats ir 4 cm un šī pamata pieleņķi ir 45 un 70! Apzīmē trapeces virsotnes ar burtiem, aprēķini pārējos leņķus un pieraksti to! Trapeces perimetrs ir 4 cm. Tās viena sānu mala ir par cm garāka nekā otra, īsākais pamats ir par cm garāks, bet garākais pamats vēl par cm garāks nekā garākā sānu mala. Aprēķini trapeces malu garumus! + Atrisinājums. apzīmē īsāko trapeces malu ar. pārējās malas izsaka, izmantojot (skat.. att.) sastāda vienādojumu = att. + 05

106 atrisina vienādojumu 4+ 8 = 4 4 = 6 īsākās malas garums = 4 pārējo malu garumi + = 5, + = 6, + 5 = 9. Atbilde. Trapeces malu garumi ir 4 cm, 5 cm, 6 cm un 9 cm. 5. Trapeces ABCD malu garumu attiecība ir AB:BC:CD:AD = :::. Aprēķini trapeces malu garumus, ja tās perimetrs ir 0 cm! Trapeču veidi Dažādmalu visas malas ir dažāda garuma Vienādsānu pamatu pieleņķi ir vienādi diagonāles ir vienāda garuma Taisnleņķa viena sānu mala ir perpendikulāra pamatam A B Uzzīmē vienādsānu trapeci un tās vienādās malas un leņķus pieraksta šādi: D C ABCD vienādsānu trapece AD = BC un AC = BD D = C, A = B 6. Uzzīmē vienādsānu trapeci MNKL, ja MN = NK = 5 cm! Cik cm gara ir mala KL? E K F 7. Dots: EFGH vienādsānu trapece, EH = HG = cm, K ir EF viduspunkts, HKG = 60 H G Jāaprēķina: P (EFGH) E F Uzzīmē taisnleņķa trapeci un tās perpendikulārās malas un taisnos leņķus pieraksta šādi: EFGH taisnleņķa trapece EH EF un EH HG H G E = H = 90 06

107 8. Vai dotie apgalvojumi ir patiesi? a) Taisnleņķa trapeces diagonāles ir vienāda garuma. b) Taisnleņķa trapeces sānu malu pieleņķu summa ir 80. c) Taisnleņķa trapeces visi leņķi ir taisni. d) Taisnleņķa trapeces sānu malas nevar būt vienāda garuma. Trapeces viduslīnija Trapeces ABCD viduslīnija ir nogrieznis PT B C tā savieno sānu malu viduspunktus tā ir paralēla pamatiem PT BC, PT AD P T tās garums ir puse no pamtu summas A D PT = BC + AD 9. Vienādsānu trapeces diagonāle ar īsāko pamatu veido 0 leņķi, bet ar sānu malu 00 leņķi. Trapeces pamati ir 4 cm un 0 cm. Aprēķini trapeces leņķus un viduslīniju! 0. Dots: ABCD trapece, BAC = 40, DAC = 5, ACD = 85. B C Jāaprēķina: Trapeces ABCD leņķi. A D. Vienādsānu trapeces platā leņķa bisektrise atdala no tās rombu un dala garāko pamatu uz pusēm. Aprēķini trapeces leņķus un malas, ja trapeces perimetrs ir 0 cm!. Praktiskais uzdevums. Birojā izvietoti 4 trapečveida galdi. Pie tiem strādā 4 darbinieki. Parasti viņi sēž tā, kā parādīts 4. attēlā. a) Ja sanāksmē piedalās 0 cilvēki, tad pietiek ar diviem galdiem, kurus novieto tā, kā rādīts 5. attēlā. Uzzīmē, kā var apsēsties 0 cilvēki! b) Uzzīmē galdu un cilvēku izvietojumu, ja sanāksmē jāpiedalās 4 cilvēkiem! 4. att. 5. att. 07

108 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Kurā zīmējumā nav attēlota trapece? A B C D ( p.). Trapeces visu leņķu summa ir. ( p.). Trapeces malu garumi ir 5 cm, cm, 5 cm un 0 cm. Tā ir trapece (veids). ( p.) 4. Trapeces viena pamata pieleņķi ir 54 un 8. Aprēķini trapeces pārējos leņķus! ( p.) 5. Trapeces malas ir cm, 6 cm, 8 cm un 5 cm. Aprēķini trapeces perimetru! ( p.) 6. Aprēķini taisnleņķa trapeces leņķus, ja viens no tiem ir 40! ( p.) 7. Trapeces pamatu garumi ir cm un 8 cm. Aprēķini trapeces viduslīnijas garumu! Cik garos nogriežņos diagonāle sadala viduslīniju? ( p.) 8. Taisnleņķa trapeces viens leņķis ir 45, īsākais pamats ir 4 cm, viduslīnija ir 0 cm. Aprēķini trapeces īsāko sānu malu! ( p.) 9. Trapeces malu attiecība ir :::5, bet viduslīnija ir cm. Aprēķini trapeces perimetru! ( p.) 0. Vienādsānu trapeces platā leņķa bisektrise ir paralēla sānu malai. Bisektrise atdala no trapeces vienādmalu trijstūri. Aprēķini trapeces leņķus un malas, ja trapeces perimetrs ir 0 cm! 08

109 8. Kvadrātvienādojums. Vjeta teorēma Kvadrātvienādojums Kvadrātvienādojums ir vienādojums, ko pieraksta šādi: a + b + c = 0, kur a 0. Izpēti tabulā dotos kvadrātvienādojumu koeficientus! Kvadrātvienādojums Kvadrātlocekļa koeficients a Lineārā locekļa koeficients b Brīvais loceklis c + 5 = 0 5 = = 0 5 = = = a kvadrātloceklis a kvadrātlocekļa koeficients b lineārais loceklis b lineārā locekļa koeficients c brīvais loceklis Lai noskaidrotu, vai vienādojums ( + ). + 4 = 9 ir kvadrātvienādojums, jāatver iekavas un jāveic nepieciešamie pārveidojumi. To dara šādi: uzraksta vienādojumu ( + ). + 4 = 9 atver iekavas = 9 pārnes kreisajā pusē visus vienādojuma saskaitāmos = 0 savelk līdzīgos saskaitāmos + 5 = 0 iegūtais vienādojums + 5 = 0 ir kvadrātvienādojums, kur a =, b =, c = 5.. Nosaki, kuri no vienādojumiem ir kvadrātvienādojumi! a) k + = 0 c) 4 = e) + + =0 g) = 0 i) ( + ) = 5 b) 5 = 0 d) ( ) = f) = 0 h) - = 4 j) =

110 Atkarībā no koeficientu a, b un c vērtībām ir vairāki kvadrātvienādojumu veidi. Nepilnie kvadrātvienādojumi Pilnie kvadrātvienādojumi ja b = 0 a + c = 0 48 = 0 ja c = 0 a + b = 0 5 = 0 ja b = 0, c = 0 a = 0 5 = 0 reducētais, a = + b + c = 0 = 0 pilnais, a a + b + c = = = 0 Jebkuru pilno kvadrātvienādojumu var pārveidot par reducēto kvadrātvienādojumu. Lai pilno kvadrātvienādojumu pārveidotu par reducēto kvadrātvienādojumu, rīkojas šādi: uzraksta pilno kvadrātvienādojumu + 5 = 0 dala visus vienādojuma koeficientus ar koeficienta a vērtību, tā kā a =, tad + 5 : 5 uzraksta reducēto kvadrātvienādojumu + - = 0. Aizpildi tabulu! Kvadrātvienādojums Kvadrātlocekļa koeficients a Lineārā locekļa koeficients b Brīvais loceklis c Pilnais vai nepilnais a)5 8 + = pilnais b) = 0???? c)? 6 7? d) 4 = 0???? e)? 6 0? f)? 0 7? Kvadrātvienādojumu risināšana Lai atrisinātu pilno kvadrātvienādojumu, nosaka diskriminantu D un saknes un. b D b D D = b - a c = - + = - - 4, a un a 0 Vienādojuma + 5 = 0 diskriminantu aprēķina šādi: nosaka vienādojuma + 5 = 0 koeficientus a, b, c a = ; b = ; c = -5

111 ievieto vienādojuma koeficientu vērtības diskriminanta formulā D = b 4. a. c = 4.. ( 5) = = 64 Izmantojot diskriminanta vērtību, nosaka kvadrātvienādojuma sakņu skaitu Diskriminanta formula D = b 4. a. c Ja D > 0, tad kvadrātvienādojumam ir divas dažādas saknes b D b D = + = a a Ja D = 0, tad kvadrātvienādojumam ir divas vienādas saknes, b 0 b = + =, a a Ja D < 0, tad kvadrātvienādojumam sakņu nav Izpēti piemēros dotos kvadrātvienādojumu risinājumus: + 5= =0 + =0 D = 4.. ( 5) = 64 D = 4 4. ( ). ( 4) = 0 D = ( ) 4.. = 8 Vienādojumam ir divas dažādas saknes = = = 64 8 = - - = - - =- 6 Vienādojumam ir divas vienādas saknes 4 0 = - + = ( ) 4 0 = - + = ( ) 4 4 = = Vienādojumam sakņu nav. Aizpildi tabulu! Kvadrātvienādojums Diskriminants D = b 4. a. c Vienādojuma saknes un. a) = 0 D = ( 8) = 4 b) = 0 c) 6 +7 = 0 d). (5 ) = 4. (+) e) ( + ) ( ) = 8

112 Nepilno kvadrātvienādojumu risināšana a Vienādojumu a = 0 risina šādi: a = 0 = 0 : a = 0 = 0 = 0 5 = 0 = 0 : 5 = 0 = 0 = 0 Vienādojumu a + c = 0 risina šādi: + c = 0 a = 0 -c a =-c =-c: a c =- a c c = - =- - a a 48 = 0 = = 48 = 48 : = 6 = 6 = 4 =- 6 =-4 = 0 = 0 : = 0 = 0 = 0 6 = 4 = = = = = =- =- Vienādojumu a + b = 0 risina šādi: a + b = 0. (a + b) = 0 Ir divi atrisinājumi: ) = 0 ) a + b =0 a =-b b =- b: a =- a b =- a 5 = 0. ( 5) = 0 ) = 0 ) 5 = 0 = 5 + = + = 0 + = 0. ( + ) = 0 ) = 0 ) + = 0 = 4. Atrisini nepilnos kvadrātvienādojumus! a) = 75 c) + 5 = 0 e) k 00 = 0 g) y = 6y i) + 49 = b) y = 0 d) 0y + y = 0 f) = 4 h) ( + ) = 0 j) ( + ) =

113 Lai atrisinātu kvadrātvienādojumu ( + ) = 4, rīkojas šādi: izskaitļo kvadrātsakni no 4 + =± 4 =± aplūko divus gadījumus atkarībā no iegūtās saknes vērtības ) + = ) + = = = = = Atbilde. =, =. 5. Atrisini kvadrātvienādojumus! a) ( + ) = 9 b) ( ) = 6 c) ( 4) = 0 Vjeta teorēma Ja reducētā kvadrātvienādojuma (a=) diskriminants D 0, tad tā sakņu reizinājums vienāds ar brīvo locekli c, bet sakņu summa ir vienāda ar lineārā locekļa koeficientam pretējo skaitli ( b). Lai atrisinātu reducēto vienādojumu = 0, rīkojas šādi: nosaka vienādojuma diskriminantu D = b -4 a c = (-) -4 - ( )= 6 salīdzina diskriminantu ar 0, lai noskaidrotu kvadrātvienādojuma sakņu skaitu, 6>0, tad dotajam kvadrātvienādojumam ir divas dažādas saknes =- uzraksta Vjeta teorēmu + = uzraksta iespējamos sakņu reizinājumus ( ). = vai. ( ) = aprēķina sakņu summu un noskaidro derīgo sakņu pāri + ( ) = (neder) un + ( ) = (der) (- ) =- pārbauda Vjeta teorēmas nosacījumus - + = tātad =, = Atbilde. = un = +b+c=0 Ja D 0, tad. = c + = b Ja D<0, tad kvadrātvienādojumam nav sakņu un Vjeta teorēma neizpildās.

114 6. Izmantojot Vjeta teorēmu, aizpildi tabulu! Vienādojums sakņu reizinājums. sakņu summa + 6 = = = = 0 ( ) = ( + ) + ( 9) = 0 Vjeta teorēmas izmantošana, lai sastādītu vienādojumu, ja dotas tā saknes. Lai sastādītu kvadrātvienādojumu, kura saknes ir = un =, rīkojas šādi: nosaka sakņu reizinājumu, kas ir koeficients C c =., c =. = 6 nosaka sakņu summu, tas ir koeficients ( b) ( b)= + = + = 5 nosaka koeficientu b b = 5, b = 5 : ( ) = 5 ievieto koeficientus un uzraksta vienādojumu = 0 7. Sastādi kvadrātvienādojumu, izmantojot saknes! sakņu summa sakņu reizinājums. vienādojums Lai atrisinātu kvadrātvienādojumu + b + 6 = 0, kura sakne ir, aprēķina koeficienta b vērtību un otro sakni. To dara šādi: vietā ievieto zināmo sakni + b. + 6 = 0 veic nepieciešamos pārveidojumus 4 + b. + 6 = b= 0 b = 0 b = 0 : b = 5 vienādojumā + b + 6 = 0 ievieto b = = 0 pēc Vjeta teorēmas nosaka kvadrātvienādojuma otro sakni. =6. =6 4 = 6 : = Atbilde. b = 5, =

115 8. Kvadrātvienādojuma viena sakne ir. Aprēķini nezināmo koeficientu un otro sakni! a) + b = 0 b) b + = 0 c) + + c = 0 Dots kvadrātvienādojums = 0. Nerisinot to, aprēķini izteiksmes vērtību: a) b) + + izmanto Vjeta teorēmu + = 8, + = 6 atbilstošās izteiksmes aizvieto ar skaitliskām vērtībām 8 + = 6 = papildina izteiksmi, lai var izmantot saīsinātās reizināšanas formulu (a + b) + = = = = + ( ) - atbilstošās izteiksmes aizvieto ar skaitliskām vērtībām + = 8, + = 6 + = ( + ) = = 6. 8 = 6 6 = 0 9. Dots kvadrātvienādojums + 5 = 0, kura saknes ir iracionāli skaitļi. Nerisinot to, aprēķini izteiksmes vērtības! a) + b). c) ( + ) d) e) Atrodi kvadrātvienādojumu saknes! Atbilstošās figūrās vispirms ieraksti mazāko sakni, pēc tam lielāko. Izmanto iegūtos skaitļus, lai sastādītu nākamo vienādojumu! a) + = 0 b) + =0 = = = = c). + 5 = 0 = = Kvadrātvienādojumu izmanto arī teksta uzdevumu risināšanā. Taisnstūra garums ir par cm lielāks nekā tā platums, bet tā laukums ir 5 cm. Lai aprēķinātu taisnstūra perimetru, rīkojas šādi: taisnstūra platumu apzīmē ar S = a. b P = (a + b). b a 5

116 taisnstūra garumu apzīmē ar + taisnstūra laukums ( + ) sastāda un atrisina kvadrātvienādojumu (+ )=5 + = = 0 = 7 (neder, jo platums ir pozitīvs lielums), = 5 (cm) iegūto platuma vērtību ievieto garuma aprēķināšanas izteiksmē un aprēķina garumu + = 5 + = 7 (cm) aprēķina taisnstūra perimetru P =. (5 + 7) =. = 4 (cm) Atbilde. P = 4 (cm).. Pabeidz uzdevuma risinājumu! Divu viens otram sekojošo naturālo skaitļu reizinājums ir 56. Nosaki abus šos skaitļus! tik ir mazākais skaitlis + tik ir lielākais skaitlis. Viena kvadrāta mala ir par 5 cm garāka nekā otra kvadrāta mala, bet šo kvadrātu laukumu summa ir 5 cm. Aprēķini abu kvadrātu malu garumus! 6 Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Vai skaitlis = ir vienādojuma + = 0 sakne? ( p.). Nosaki a, b un c koeficientus vienādojumam = 0! ( p.). Uzraksti nepilno kvadrātvienādojumu, kuram kvadrātlocekļa koeficients ir, bet lineārā locekļa koeficients ir. ( p.) 4. Pārveido vienādojumu = 0 par reducēto kvadrātvienādojumu! ( p.) 5. Cik sakņu ir vienādojumam = 0? ( p.) 6. Aprēķini vienādojuma 4 = 0 saknes! ( p.) 7. Aprēķini vienādojuma = saknes! ( p.) 8. Aprēķini vienādojuma = 0 saknes! ( p.) 9. Nosaki sakņu reizinājumu un sakņu summu vienādojumam -6-6= 0! ( p.) 0. Sastādi kvadrātvienādojumu, kura saknes ir = un =!

117 9. Kvadrātfunkcija. Grafiku pārveidojumi Kvadrātfunkcija ir funkcija, ko uzraksta šādi: f() = a + b + c, kur a 0. Kvadrātfunkciju piemēri: f() = + 5, kur a =, b=, c = 5 f() = 5, kur a = 5, b= 0, c = 0 f() = 5, kur a =, b = 5, c = 0 Lai noskaidrotu, vai punkts A( ; ) pieder funkcijas f() = grafikam, rīkojas šādi: funkcijas izteiksmē ievieto mainīgo =, y = vērtības =. ( ) veic nepieciešamos aprēķinus =. = pārbauda, vai iegūtā izteiksme ir patiesa vienādība tā kā, tad punkts A( ; ) nepieder funkcijas f() = grafikam.. Noskaidro, kuri punkti pieder funkcijas f() = grafikam! a) A (0; 0) b) B( ; ) c) C(; ) d) D(; 4)? Lai noskaidrotu, ar kādu c vērtību funkcijas f() = + c grafiks iet caur punktu ( ;4), rīkojas šādi: funkcijas izteiksmē ievieto =, y = 4 4 = ( ). ( ) + c risina iegūto vienādojumu 4 = + + c c = + 4 c = c = ( ) : ( ) = c vērtību ievieto funkcijas formulā f() = + Lai sastādītu vērtību tabulu funkcijai f() = un uzzīmētu tās grafiku, rīkojas šādi: sastāda tabulu, kurā ieraksta dažas vērtības. y aprēķina, ievietojot atbilstošās vērtības funkcijas izteiksmē f() = 0 y

118 5 y 4 f() = nolasa tabulā ierakstītās punktu koordinātas un atliek šos punktus koordinātu plaknē savieno punktus ar liektu līniju iegūst funkcijas f() = grafiku (skat.. att.).. att Kvadrātfunkcijas grafiks ir parabola. Tā ir simetriska liekta līnija, kuras simetrijas ass ir paralēla Oy asij. Lai novilktu parabolas simetrijas asi, nosaka parabolas virsotnes koordinātas. b Parabolas virsotnes koordinātu aprēķina pēc formulas =-, a bet koordinātas y vērtību iegūst, ja funkcijas izteiksmē ievieto skaitlisko vērtību. 5 y att. Simetrijas ass Lai aprēķinātu parabolas f() = + virsotnes koordinātas, un konstruētu simetrijas asi, rīkojas šādi: y = + Parabolas virsotne no funkcijas izteiksmes nolasa koeficientu a un b skaitliskās vērtības a = ; b = b lai noteiktu virsotnes koordinātu, formulā =- ievieto koeficientu a un b skaitliskās vērtības a b =- =- =- =- a lai aprēķinātu virsotnes koordinātu y, funkcijas izteiksmē ievieto iepriekš noteikto skaitlisko vērtību = y = ( ) +. ( ) = =. Parabolas f() = + virsotnes koordinātas ir ( ; ) caur parabolas virsotni novelk taisni paralēlu Oy asij. Tā ir funkcijas grafika simetrijas ass (skat.. att.). Parabolas virsotne ir grafika viszemākais vai visaugstākais punkts. Funkcijas saknes ir funkcijas grafika krustpunkti ar asi. Tās aprēķina, ja funkcijas izteiksmi pielīdzina nullei f()=0. 8

119 No funkcijas y = + grafika (skat.. att.) var nolasīt šīs funkcijas saknes = un = 0. Kvadrātfunkcijas saknes ir kvadrātvienādojuma a + b + c = 0 atrisinājumi. Lai noteiktu kvadrātfunkcijas f() = + 4 saknes, nezīmējot grafiku, rīkojas šādi: funkcijas izteiksmi pielīdzina nullei (nepilns kvadrātvienādojums) risina atbilstošo nepilno kvadrātvienādojumu ( + 4) = 0 = = 0 = 4 Atbilde. = 0, = = 0 a + b + c = 0 D = b -4 a c, b D = ± a Ja funkcijas izteiksmē f() = a + b + c kvadrātlocekļa koeficients a ir a > 0, tad parabolas zari vērsti uz augšu, ja a < 0, tad parabolas zari vērsti uz leju. f() = + 4 un a =, tā kā > 0, tad parabolas zari vērsti uz augšu. f() = + 5 un a =, tā kā < 0, tad parabolas zari vērsti uz leju.. Ievieto teikumos atbilstošo teksta fragmentu: parabola, uz augšu, kvadrātfunkcija, a = un >0, = - 6 =-, + 6 = 0! 6 Funkciju f() = + 6 sauc par.tās grafiks ir. Lai noteiktu kvadrātfunkcijas f() = + 6 saknes, jārisina vienādojums.... Dotās parabolas virsotnes koordināta ir = = Dotās funkcijas grafika zari vērsti, jo. Lai konstruētu funkcijas f() = grafiku, rīkojas šādi: b nosaka parabolas virsotnes koordinātas =- a =- - =, y = - - =- 4 tātad parabolas virsotnes koordinātas ir (; 4) atliek parabolas virsotni koordinātu plaknē 9

120 5 y f() = f() = novelk parabolai simetrijas asi caur parabolas virsotni paralēli Oy asij nosaka kvadrātfunkcijas saknes, risinot atbilstošo kvadrātvienādojumu = 0, t. i., c =, b = vienādojumu risina pēc Vjeta teorēmas: = c =- =-, = + =- b + = atzīmē funkcijas saknes koordinātu plaknē nosaka parabolas zaru vērsumu pēc koeficienta a zīmes a =, > 0, tātad parabolas zari vērsti uz augšu sastāda vērtību tabulu dažiem punktiem, kuri pieder funkcijas grafikam 0 y 5 atzīmē punktus koordinātu plaknē, vienlaikus atzīmējot tiem simetriskos punktus pret parabolas simetrijas asi funkcijas grafiku iegūst, savienojot punktus ar liektu līniju. Konstruē funkciju grafikus! a) f() = + b) f() = 0 c) f() = d) f() = Kvadrātfunkcijas izteiksmē f() = a + b + c mainīgā vietā var ievietot jebkuru skaitli, tāpēc kvadrātfunkcijas definīcijas apgabals ir R. Funkcija ir pozitīva (y>0), ja tās grafiks atrodas virs O ass. Funkcija ir negatīva (y<0), ja tās grafiks atrodas zem O ass. 4. Aizpildi tabulu pēc norādītā parauga. kolonnā! Grafika skice f() = 0 = 6, = 8 f() > 0. ( ; 6). (8; + ) f() < 0. (6; 8) 0

121 Kvadrātfunkcijas grafiku pārveidojumi Parabola y = ir vienības parabola. Grafiks f()= + c ir vienības parabola, kas pārvietota c vienības pa Oy asi virzienā uz augšu, ja c > 0, vai uz leju, ja c < 0. f() = + c =, > 0 vienības parabola y = pārvietota vienības pa y asi virzienā uz augšu. f() = 5 c = 5, 5 < 0 vienības parabola y = pārvietota 5 vienības pa y asi virzienā uz leju. y = 5 y Grafiks f() = ( + m) ir vienības parabola, kas pārvietota m vienības pa O asi virzienā pa kreisi, ja m > 0, vai pa labi, ja m < y = 5 y = + f() = ( ) y = (+) m =, < 0 vienības parabola y = pārvietota vienību pa O asi virzienā pa labi. f() = ( + ) m =, > 0 vienības parabola y = pārvietota vienības pa O asi virzienā pa kreisi. y = 5 y Grafiks f() = ( + m) + c ir vienības parabola, kas pārvietota m vienības pa O asi virzienā pa kreisi, ja m > 0, vai pa labi, ja m < 0, un c vienības pa Oy asi virzienā uz augšu, ja c > 0, vai uz leju, ja c < y = ( ) f() = ( ) m =, < 0; c =, < 0 vienības parabola y = pārvietota vienības pa O asi virzienā pa labi un 5 vienības pa Oy asi virzienā uz leju. y = 5 y 4 y = ( )

122 5. Zīmējumos uzskicēti funkciju grafiki. Savieto funkcijas izteiksmi un tai atbilstošo grafiku! a) f() = + b) f() = c) f() = ( ) d) f() = 5 y y y y Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Nosaki parabolas f() = zaru vērsumu! ( p.). Ar kādu b vērtību funkcijas f() = + b grafiks ietu caur punktu ( ; 4)? ( p.). Aprēķini parabolas f() = virsotnes koordinātas! ( p.) 4. Nosaki kvadrātfunkcijas f() = 6 saknes! ( p.) 5. Funkcijas izteiksmē f() = + 6 skaitlis 6 norāda... ( p.) 6. Funkcijas f() = ( 8) izteiksmē skaitlis 8 norāda... (7 p.) 7. Izmantojot vienības parabolu, uzzīmē funkcijas f() = ( ) + grafiku! Nosaki: a) f() d) funkcijas saknes b), ja f() = 5 e) intervālus, kuros funkcija aug c) funkcijas vērtību apgabalu f) intervālus, kuros funkcija ir pozitīva

123 0. Kvadrātnevienādība. Intervālu metode Kvadrātnevienādība ir nevienādība, kuru var uzrakstīt šādi: a + b + c > 0 vai a + b + c < 0 vai a + b + c 0 vai a + b + c 0. Kvadrātnevienādību piemēri ir šādi: + 5 > 0 < 0, < 0, 5 >0, 48 0 Kvadrātnevienādības atrisinājumi ir skaitļi, kurus ievietojot kvadrātnevienādībā, iegūst patiesu skaitlisko nevienādību. Lai noteiktu, vai skaitļi ; ; ir kvadrātnevienādības 0 atrisinājumi, rīkojas šādi: izteiksmē mainīgā vietā ievieto skaitli 0 atrisina skaitlisko nevienādību un novērtē tās patiesumu ir patiesa nevienādība, ir nevienādības 0 atrisinājums. Līdzīgi pārbauda pārējos piemērā dotos skaitļus un : 0 0 nav patiesa skaitliskā nevienādība = nav kvadrātnevienādības 0 atrisinājums ( ) patiesa skaitliskā nevienādība = ir kvadrātnevienādības 0 atrisinājums. Vai skaitlis = ir nevienādības 5 + 6< 0 atrisinājums? Izvēlies vēl dažas vērtības un pārbaudi, vai tās ir dotās kvadrātnevienādības atrisinājumi! Kvadrātnevienādības risināšanai izmanto atbilstošās kvadrātfunkcijas īpašības! Kvadrātnevienādība Atbilstošā kvadrātfunkcija < 0 f() = f() = Kvadrātnevienādība Tā nosaka a + b + c > 0 intervālus, kur funkcija f() = a + b + c ir pozitīva a + b + c < 0 intervālus, kur funkcija f() = a + b + c ir negatīva a + b + c 0 intervālus, kur funkcija f() = a + b + c ir pozitīva un vienāda ar nulli (funkcijas saknes) a + b + c 0 intervālus, kur funkcija f() = a + b + c ir negatīva un vienāda ar nulli (funkcijas saknes)

124 Kvadrātnevienādību risina šādi: nosaka nevienādībai atbilstošo kvadrātfunkciju f() = a + b + c aprēķina kvadrātfunkcijas f() = a + b + c saknes un a + b + c=0 uz skaitļu ass atliek funkcijas saknes, sadalot to intervālos atkarībā no nevienādības zīmes atzīmē intervālu galapunktus tukšus (ja nevienādības zīme ir < vai >) vai iezīmētus (ja nevienādības zīme ir vai ) atkarībā no koeficienta a nosaka parabolas zaru vērsumu (ja a>0, tad zari vērsti uz augšu, ja a<0, tad zari vērsti uz leju) uzskicē parabolu; nosaka intervālus, kuros kvadrātfunkcija ir pozitīva, kuros tā ir negatīva no attēla nolasa nevienādības atrisinājumu un pieraksta kā intervālu 4 > Kvadrātnevienādības atrisināšana. Atbilstošā f() = 4 f() = + 5 f() = + 6 kvadrātfunkcija f() = a + b + c. Nosaka funkcijas saknes - 4 = = 0 jeb atrisina vienādojumu D = ( ) 4. ( ). + 6 = 0 5= a + b + c = 0 = 4 =-6 =64 =± 4 64 = + =± -6 =- = ; =- (- ) 64 = - Funkcijai sakņu nav. -. Uz skaitļu ass atzīmē funkcijas saknes - - ( ) = 4. Atzīmē intervālu galapunktus atbilstoši nevienādības zīmei. Ja nevienādības zīme ir < vai >, tad galapunkti ir tukši, ja nevienādības zīme vai, tad tie ir iezīmēti. 5. Koeficients a norāda parabolas zaru vērsumu. Ja a> 0, tad parabolas zari vērsti uz augšu, ja a<0, tad tie vērsti uz leju. Nevienādības zīme >, tāpēc intervālu galapunkti ir tukši. - Koeficients pie ir (a = ), parabolas zari vērsti uz augšu. Nevienādības zīme, tāpēc intervālu galapunkti ir iezīmēti. - Koeficients pie ir (a = ), parabolas zari vērsti uz leju. Funkcijai nav sakņu, tad nav arī intervālu galapunktu. Koeficients pie ir (a=), parabolas zari vērsti uz augšu. 4

125 6. Ieskicē parabolu caur punktiem, kas ir funkcijas nulles, un nosaka funkcijas zīmes intervālos. Funkcija ir pozitīva, ja funkcijas grafiks atrodas virs O ass. Funkcija ir negatīva, ja funkcijas grafiks atrodas zem O ass. 7. Atbilde. Dotā nevienādība ir 4 > 0, tātad atrisinājums ir intervāli, kur funkcija ir pozitīva (+) ( ; ) (;+ ) Dotā nevienādība ir + 5 0, tātad atrisinājums ir intervāli, kur funkcija ir negatīva ( ) un šo intervālu galapunkti arī ir negatīvi. ( ; - ] [;+ ) Dotā nevienādība ir + 6 0, tātad atrisinājums ir intervāli, kur funkcija ir negatīva ( ) un šo intervālu galapunkti arī ir negatīvi (nav atrisinājuma). Attēlos ir doti kvadrātfunkciju grafiki. Pēc grafikiem nosaki doto nevienādību atrisinājumus! ) ) ) 4) a) y > 0, ja... a) y < 0, ja... a) y > 0, ja... a) y < 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja... 5) 6) 7) 8) a) y < 0, ja... a) y > 0, ja... a) y < 0, ja... a) y > 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja... b) y 0, ja Atrisini kvadrātnevienādības! a) 8 >0 c) e) > 0 g) ( + ) > + 0 b) < d) 6 f) + 6>0 h) + 5 ( ) Lai noskaidrotu, pie kādām mainīgā vērtībām izteiksmes vērtība pārsniedz + vērtību, rīkojas šādi: sastāda atbilstošo kvadrātnevienādību > + risina kvadrātnevienādību > > 0 + > 0 pieraksta atbilstošo kvadrātfunkciju f() = + 5

126 aprēķina funkcijas saknes, izmantojot diskriminanta un sakņu formulas + = 0 D = b 4ac = 4.. ( ) = = 5 b D = - ± a = - + 5, = 5 = - - =-, uz skaitļu ass atzīmē funkcijas saknes atzīmē intervālu galapunktus ( ), ņemot vērā nevienādības zīmi (>) pārbauda parabolas zaru vērsumu, tā kā a =, tad parabolas zari vērsti uz augšu uzskicē parabolu, nosaka intervālus, kuros funkcija ir pozitīva vai negatīva no zīmējuma nolasa nevienādības atrisinājumu ( ; ) ( ; + ) Atbilde. Izteiksmes vērtība pārsniedz + vērtību, ja ( ; ) ( ; + ) Intervālu metode Intervālu metodi izmanto, lai risinātu kvadrātnevienādības. Lai atrisinātu kvadrātnevienādību 6 0 ar intervālu metodi, rīkojas šādi: aprēķina kvadrātfunkcijas f() = 6 saknes 6 = 0 =6 = ± 6 = ± 4 funkcijas saknes atzīmē uz koordinātu taisnes, ņemot vērā nevienādības zīmi -4 4 katrā intervālā nosaka funkcijas zīmi Intervāls Izvēlas skaitli no intervāla Aprēķina funkcijas vērtību un noskaidro, vai tā ir pozitīva vai negatīva ( ; 4) 5 ( 5) 6= 5 6 = 9 > 0 ( 4; 4) = 0 6 = 6 < 0 (4; + ) = 6 6 = 0 > 0 intervālos, kur funkcijas vērtība ir pozitīva, ieliek + zīmi, kur negatīva, tur liek zīmi

127 no attēla nolasa nevienādības atrisinājumu, tā kā 6 0, tad par atrisinājumu der tie intervāli, kur funkcija ir pozitīva un funkcijas saknes arī ir pozitīvas, t. i., ( ; 4] [4; + ). Lai atrisinātu kvadrātnevienādību 5 < 0 ar intervālu metodi, rīkojas šādi: aprēķina kvadrātfunkcijas f() = 5 saknes, pielīdzinot funkcijas izteiksmi nullei 5 = 0 ( 5) = 0 = 0 5 = 0 = 5 atzīmē saknes uz koordinātu taisnes, pārbauda, vai intervālu galapunkti ir tukši un vai iezīmēti, intervālu galapunkti ir tukši, jo nevienādības zīme ir > 0 5 nosaka funkcijas zīmi katrā intervālā Intervāls Izvēlas skaitli no intervāla Aprēķina funkcijas vērtību un noskaidro, vai tā ir pozitīva vai negatīva ( ; 0) ( ) 5 ( ) = + 5 = 6 > 0 (0; 5) 5 = 5 = 4 < 0 (5; + ) = 6 0 = 6 > 0 intervālos, kur funkcijas vērtība ir pozitīva, atzīmē + zīmi, kur negatīva tur ar zīmi pieraksta nevienādības atrisinājumu, ievērojot nevienādības zīmi, par atrisinājumu der tie intervāli, kur ir zīme, t. i., (0; 5) Lai atrisinātu nevienādību 5 < 0 ar intervālu metodi, rīkojas šādi: aprēķina kvadrātfunkcijas f() = 5 saknes 5 = 0 = 0 : 5 = 0 = 0 uz koordinātu taisnes atzīmē = 0 kā tukšu punktu, jo nevienādības zīme ir < nosaka funkcijas zīmi katrā intervālā Intervāls Izvēlas skaitli no intervāla Aprēķina funkcijas vērtību un noskaidro, vai tā ir pozitīva vai negatīva ( ; 0) 5. ( ) = 5. = 5 > 0 (0; + ) 5. = 5. = 5 > 0 Tā kā nav intervāla, kur funkcija būtu negatīva, tad nevienādībai nav atrisinājuma. Atbilde. 7

128 Ar intervālu metodi var risināt arī sarežģītākas nevienādības. Lai atrisinātu nevienādību ( )( 5)( + )>0 ar intervālu metodi, rīkojas šādi: nosaka funkcijas f() = ( )( 5)( + ) saknes ( )( 5)( + ) = 0 = 0 vai 5 = 0 vai + = 0 = = 5 = atzīmē saknes uz koordinātu taisnes, pārbauda, vai intervālu galapunkti ir tukši vai iezīmēti, punkti =, = 5, = ir tukši nosaka funkcijas zīmi katrā intervālā Intervāls Izvēlas skaitli no intervāla - 5 Aprēķina funkcijas vērtību un noskaidro, vai tā ir pozitīva vai negatīva ( ; ) 4 ( 4 )( 4 5)( 4 + ) = 54 < 0 ( ; ) 0 (0 )(0 5)(0 + ) = 0 > 0 (; 5) ( )( 5)( + ) = < 0 (5; + ) 6 (6 )(6 5)(6 + ) = 6 > 0 intervālos, kur funkcijas vērtība ir pozitīva, atzīmē + zīmi, kur negatīva tur atzīmē zīmi pēc attēla nosaka nevienādības atrisinājumu, ievērojot nevienādības zīmi, atrisinājums ir intervāli, kur ir + zīme Atbilde. ( ; ) (5; + ). - Lai atrisinātu daļveida nevienādību 0 ar intervālu ( + ) metodi, rīkojas šādi: nosaka funkcijas f() = - saknes un vērtības, ar kurām ( + ) funkcija nav definēta ( ) = = 0 un + 0, un 0 = 0 atzīmē saknes uz koordinātu taisnes, nosaka, vai intervālu galapunkti ir tukši vai iezīmēti punkti =, = 0 ir tukši, jo šajos punktos funkcija nav definēta, bet = ir iezīmēts punkts - 0 8

129 nosaka funkcijas zīmi katrā intervālā Intervāls Izvēlas skaitli no intervāla ( ; ) ( ; 0) Aprēķina funkcijas vērtību un noskaidro, vai tā ir pozitīva vai negatīva ( )(- ) = - 7 (- ) (- ) = - 7 =- 4 8 ( )(- ) = - (- ) = < 0 = 4 < 0 (0; ) - = - = - =- < ( ) (; + ) 4 4- = = < ( ) intervālos, kur funkcijas vērtība ir pozitīva, ieliek + zīmi, kur negatīva ar zīmi nosaka nevienādības atrisinājumu, ievērojot nevienādības zīmi, atrisinājums ir intervāli, kur ir atzīmēta + zīme Atbilde. ( ; ) (5; + ) Atrisini kvadrātnevienādības ar intervālu metodi! a) ( 6)( + 9) > 0 d) - > 0 g) b) ( + )( 5)( + 4) 0 e) + + ( ) ( - ) ( ) ( - ) ( ) ( - ) < c) ( -)( - 5) 0 f) h) + 8 > i) + - > Pašpārbaude Risini uzdevumus! Iekavās norādīts punktu skaits par katru pareizi atrisinātu uzdevumu. ( p.). Nosaki, vai skaitlis ir nevienādības > 0 atrisinājums! ( p.). Pēc kvadrātfunkcijas grafika nosaki nevienādības y > 0 atrisinājumus (skat. att.)! ( p.). Atrisini kvadrātnevienādību 6 < 0! ( p.) 4. Atrisini kvadrātnevienādību + 0! ( p.) 5. Atrisini kvadrātnevienādību 9 5 0! 8 9

130 ( p.) 6. Pie kādām mainīga vērtībām izteiksmes vērtība pārsniedz + 8 vērtību? ( p.) 7. Atrisini kvadrātnevienādību ( + )( ) < 0 ar intervālu metodi! ( p.) 8. Atrisini kvadrātnevienādību + 0 ar intervālu metodi! ( p.) 9. Nosaki kvadrātnevienādības + 4 < 0 lielāko veselo atrisinājumu! ( p.) 0. Nosaki kvadrātnevienādības 5 < 0 mazāko veselo atrisinājumu! 0

131 . Riņķis, tā elementi. Centra leņķis un ievilkts leņķis Riņķa līnija ir līnija, kuras visi punkti atrodas vienādā attālumā no riņķa līnijas centra, ko parasti apzīmē ar burtu O. Aplūko riņķa līnijas piemērus! Riepa Gredzens Ciparnīca Riņķis ir plaknes daļa, kuru ierobežo riņķa līnija. Cik kopīgu punktu var būt taisnei un riņķa līnijai? I F G O O O Nav kopīga punkta Viens kopīgs punkts I Taisne pieskaras riņķa līnijai Divi kopīgi punkti F un G Taisne krusto riņķa līniju Aplūko riņķa attēlu! Atkārto riņķa līnijas raksturīgo taišņu un nogriežņu nosaukumus! Sekante FG taisne, kas savieno krusto līniju divos punktus Horda DE nogrieznis, kas savieno riņķa līnijas divus punktus F D G E A B O H I C Rāduiss OC nogrieznis, kas savieno riņķa līnijas centru un jebkuru riņķa līnijas punktu Diametrs AB horda, kas iet caur riņķa līnijas centru Pieskare HI taisne, kas pieskaras riņķa līnijai vienā punktā I Riņķa līniju, kuras centrs ir O un rādiuss ir cm, apzīmē šādi: R. l. (O; cm).

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju programma Matemātika Studiju kurss Diskrētā matemātika 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

Matemātikas uzdevumu krājums 6. klasei / Zane Kūlaine/ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 2 5.klases atkārtojums Vieni ir pirmās sķiras vienības; tos skaitlī raksta pirmajā vietā no labās puses. Desmiti ir otrās šķiras vienības; tos skaitlī raksta otrajā vietā no labās puses. Simti ir trešās

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Veselo skaitļu teorija 7.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br 5. klase 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs braukšanas joslas. Pa pirmo joslu jābrauc ar ātrumu no 50 līdz 70 kilometriem stundā, pa otro joslu ar ātrumu no 90 līdz 110 kilometriem stundā,

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda tabulu un izskaidro kā pa skaitļu šķirām jāievieto dotā

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 3.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2007./2008.studiju

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA Armands Gricāns Vjačeslavs Starcevs Lebega mērs un integrālis (individuālie uzdevumi) 2002 . variants skaitļiem, kuri var tikt izteikti 5 skaitīšanas

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra II 4.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Algebriskās struktūras 1.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2010./2011.studiju

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši > > < < > < < 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši vienu reizi ieraksti kādu naturālu skaitli no 1 līdz 5 tā, lai atzīmētās nevienādības būtu patiesas!

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Matemātikas katedra Vjačeslavs Starcevs MATEMĀTISKĀS ANALĪZES SĀKUMU ZINĀTNISKIE PAMATI (izvēles tēmas) 2008 ANOTĀCIJA Piedāvātie materiāli (izvēles tēmas) ir paredzēti matemātikas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PCK34_atr_kopaa

PCK34_atr_kopaa 007./008. mācību gads.nodarbības uzdevumu atrisinājumi. Skat., piem.,.zīm. - - - - -.zīm. Komentārs. Ievērosim, ka arī visu ierakstīto skaitļu summa ir. Interesanti būtu noskaidrot jautājumu: kādiem veseliem

Sīkāk

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas nolēma izpētīt, cik ātri varēs sasniegt ar to ātrumu

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Veselo skaitļu teorija 10.lekcija (datoriķiem) Docētājs: Dr. P.

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss SKAITĻU TEORIJA 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jānis Cīrulis Latvijas Universitāte email: jc@lanet.lv

Sīkāk

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a

5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta a 5.TEMATS Varbūtību teorijas elementi Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs M_11_SP_05_P1 Diofanta adatas Skolēna darba lapa M_11_LD_05_P1 Izloze Skolēna

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis

R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis R ecenzenti: V. Ziobrovskis un D. Kriķis PRIEKŠVĀRDS Spējas m atem ātikā var attīstīt un izkopt, trenējoties dažādu uzdevumu risināšanā, pie tam īpaši svarīgi ir risināt grūtus uzdevum us. Šajā grām atā

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, II Kursa nosaukums angliski A Theory of Probability and Mathematical

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš 4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču

Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču tie ir vārdi, kurus cilvēkbērns apgūst pašus pirmos

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 transporta plūsmas monitorēšanai Roberts Kadiķis Kārlis Freivalds Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 Motivācija Nepieciešamība efektīvāk

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri

O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri O.Lauce ARITMĒTIKAS UN ALGEBRAS DARBĪBU LIKUMI FORMULAS PIEMĒRI O lg a L a u c e ARITM ĒTIKAS UN ALGEBRAS DARBĪBU LIKUMI, FORMULAS, PIEMĒRI

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Rucavas pamatskola Labās prakses piemēri Matemātika 2.klase... 2 Matemātika 3.klase... 4 Sociālās zinības 4.klase... 9 Angļu valoda 4.klase Latv

Rucavas pamatskola Labās prakses piemēri Matemātika 2.klase... 2 Matemātika 3.klase... 4 Sociālās zinības 4.klase... 9 Angļu valoda 4.klase Latv Rucavas pamatskola Labās prakses piemēri Matemātika 2.klase... 2 Matemātika 3.klase... 4 Sociālās zinības 4.klase... 9 Angļu valoda 4.klase... 10 Latviešu valoda 5.klase... 12 Sports 5./6. klase... 14

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

ROKASGRĀMATA. SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITES SISTĒMA Rīgā, gads

ROKASGRĀMATA. SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITES SISTĒMA Rīgā, gads ROKASGRĀMATA. SATIKSMES INTENSITĀTES UZSKAITES SISTĒMA Rīgā, 2018. gads Rokasgrāmata par satiksmes intensitātes uzskaites sistēmu. Rokas grāmatas izstrādi veica SIA,,PROJEKTS EAE Rokasgrāmatu izstrādāja:

Sīkāk

4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br

4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Br 4. GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš

Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš Saturs Ievads...3 Algoritmi...4 Uzdevumi...6 1. uzdevums. Olu kastes...6 2. uzdevums. Lielie cipari...6 3. uzdevums.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2.lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi...

Sīkāk