Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir ci

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir ci"

Transkripts

1 Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir cita, jo lai gan it kā dzīvojam visi tepat līdzās, katrs saskata kaut ko atšķirīgu. Ir tik daudz lietu, ko redzēt! Katrs saskata, to, ko vēlas. Viens, ejot pa ielu, redz nebeidzamu asfaltu - ceļu, kurš turpinās, otrs vēro un skaita, cik daudz mašīnu pabrauc garām, pamana to atšķirības. Kāds iedziļinās dabas norisēs, ievēro laika zīmes, zāli, ziedus, sniega segas biezumu un saules ceļu, bet cits, turpat blakus, interesējas par cilvēkiem, kā viņi izskatās, kā runā. Daži pat spēj saprast, kā apkārtējie cilvēki jūtas... Kā jūtas? Arī jūtas katrs sevī veido pats. Vienā vietā var atrasties divi cilvēki, abiem tā pati diena, tā pati vide apkārt. Tomēr viens neapmierināts, īgns, nav mierā ne ar sauli, ne lietu, ne cilvēkiem, pat pavasaris, mūzika, saldējums nešķiet gana labi. Cits, turpat blakus, ir priecīgs, smaida. Pat tad, ja kaut kas neveicas, viņš spēj saskatīt labo, mācās no savām kļūdām. Laimīgs. Pasaule ir spogulis, tā rāda mums to, ko vēlamies saskatīt un sniedz pretī to, ko esam iedomājušies. Kādu dienu tu sapratīsi, ka pasaule, kurā tu dzīvo, ir tevis radīta. Tas būs tavu labo vai, varbūt, slikto domu atspulgs. Redzi labo, saskati labo ik lietā tev apkārt, dari labo un tu sajutīsi, kā tava pasaule mainīsies. Tava laimīgā zeme ir tevī pašā! Sk.Inga Biju ļoti iepriecināta, ka arī mūsu skolā 26.februārī notika erudīcijas konkurss, kas līdzīgs vērotajam televīzijā, un man bija gods tajā pārstāvēt savu klasi. 5.ac, 6.ac, 7.a, 8.a un 9.a klasi pārstāvēja divu skolēnu komandas, bet 7.c, 8.c un 9.c klašu skolēni startēja individuāli. Katram dalībniekam vai komandai bija jāatbild uz jautājumiem piecās jomās novada, bibliotēkas, mūzikas, matemātikas un dabaszinību. Daudzi jautājumi konkursā bija vienkārši, bet gadījās arī daudz āķīgu, uz kuriem izdomāt atbildes nemaz nebija viegli. Uz tiem atbildēt bija visinteresantāk, lai gan bija nepieciešams nopietni apdomāties. Uz dažiem jautājumiem, kuri izskanēja kādai citai klasei, es nespētu atbildēt, it īpaši mūzikas tēmā. Visvienkāršāk bija atbildēt uz matemātikas un bioloģijas jautājumiem. Domāju, ka šo pasākumu varētu rīkot katru gadu un ieviest to kā vienu no mūsu skolas tradīcijām. Sandra Kumakova, 9.a Es brīnījos, kā mūsu klases meitenes Laine Novicka un Stefānija Niedra neatbildēja uz daudziem viegliem jautājumiem. Jautājumi bija viegli! Edgars Ivanovs, 5.c Konkursa rezultāti: 5.-6.klašu grupā uzvarēja 6.c klases komanda Dārts Ušacka un Niks Vīns (attēlā). 7.a-9.a klašu grupā uzvaru guva 9.a klases komanda - Linda Matule un Sandra Kumakova. 7.c 9.c klašu grupā, startējot individuāli, līderos izvirzījās Andis Uga Lasmanis (9.c), par vienu punktu apsteidzot Matīsu Skangali (9.c), bet par diviem Viktoriju Kristiānu Kudrjavcevu (7.c) 1

2 Lai radītu skolēniem iespēju attīstīt savas pašizpausmes prasmes un radošās prasmes, organizējām latviešu valodas metodisko nedēļu. Darbu sākām jau iepriekšējā nedēļā, atraktīvi prezentējot vienu bērnu žūrijas grāmatu. Sākumskolas klases bija sagatavojušas īstas teātra izrādes, kurās piedalījās arī audzinātājas. Metodiskajā nedēļā katru dienu norisinājās kāda aktivitāte: PIRMDIENA Radošo mīklu diena OTRDIENA Glītrakstu diena TREŠDIENA Teātra diena (skolā viesojās lielo leļļu teātris ar izrādi Pelēkais vilks un zelta cālēns ) CETURTDIENA Latviešu valodas pēcpusdiena. Skolas zālē klašu grupas rādīja savas valodas zināšanas lasītprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi, runātprasmi, kermeņa valodu. Skolēniem bija jārāda, cik labi viņi zina latviešu tautas pasakas, jāsaliek sakāmvārdi, jādzejo ar atskaņām, jārāda un jāmin vārdi, spēlējot mēmo šovu un jārada jauna pasaka, satiekoties dažādiem tēliem. Pēcpusdienas noslēgumā skolēnus uzrunāja un apbalvoja direktora vietniece mācību darbā. Metodiskās nedēļas aktivitātēs tika iesaistīti visi sākumskolas skolēni. Sk.Inese Jirgena Makulatūras vākšanas konkurss Tīrai videi Jau trešo gadu skola piedalās makulatūras vākšanas konkursā, ko organizē Zaļā josta sadarbībā ar SIA Līgatnes papīrs, AS Latvijas valsts meži un Valsts izglītības satura centru. Tas tika izsludināts gada 22.septembrī ar mērķi, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu produktu izgatavošanā, iesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu saglabāšana. Skolā makulatūras konkurss tika organizēta starp klasēm. Aktīvākās varam redzēt apkopojuma tabulā. Kopumā savāktas gandrīz 4 tonnas makulatūras. Priecājamies, ka balvā saņemsim par katru nodoto tonnu 5 kg otrreizēji pārstrādāta biroja vai zīmēšanas papīra. Darbu koordinēja skolas bibliotekāre Dz. Kraukle Klase Kopā kg Iegūtā vieta 1.c a c a 76 3.c a c a 22 5.c a 47 6.c a c 67 8.a - 8.c a 24 9.c 209 Citi: 703 Kopā: 3717kg 2

3 Marts aizsākās ar sociālo zinību skolotāju Aijas Semjonovas, Sandras Sūnas un sākumskolas skolotāju organizēto metodisko nedēļu, kur skolēni nedēļas laikā iepazina dažādas novada vietas, iestādes, veikalus un pakalpojumu sniedzējus, apkopojot un prezentējot iegūto informāciju noslēguma pasākumā. Metodiskās nedēļas ietvaros klases veica daudzpusīgus uzdevumus, tostarp mācījās pareizi rakstīt, noformēt, nosūtīt un saņemt vēstules, izmantojot pasta pakalpojumus. Daudzām klasēm bija interesantas noslēguma prezentācijas, bet žūrija bija diezgan barga un uzdeva papildus sarežģītus jautājumus. Pasākumu laikā uzzinājām daudz jauna par Iecavu un tās apkārtni, jo ikviena klase dalījās iegūtajā pieredzē. Interesanti bija izdomāts, ka uz uzstāšanos klases tika aicinātas, risinot āķīgu uzdevumu saistībā ar klases telpas numuru. Viena no interesantākajām prezentācijām bija 9.c klasei, jo bija jūtams klases kopīgais gars, skatoties viņu video, bet arī visas pārējās klases bija centušās. Mūsu, 9.a klases, uzdevums bija noskaidrot cik Iecavā ir veikalu, kur tie atrodas, ko tajos var iegādāties un kā var tajos norēķināties. Pavisam mēs kopā saskaitījām 33 veikalus, ieskaitot gan lielveikalus, gan privātos veikalus, gan tirgus būdiņas. Mēs bijām diezgan pārsteigti, ka ciematā ir tik daudz veikalu un pat ir veikals ar vienu un to pašu nosaukumu un vēl uz tās pašas ielas ( Lats Baldomes ielā). Sociālo zinību nedēļa bija diezgan interesanta un jautra, ar piedzīvojumiem. Sandra Kumakova, 9.a No 2.līdz 6.martam skolā risinājās Sociālo zinību nedēļa. Klasēm bija dots uzdevums iepazīt kādu Iecavas iestādi. 6.a klases īpašais uzdevums bija uzzināt informāciju par banku pakalpojumiem Iecavā. Notika saruna ar 5.c klasi, kurā 6.a uzdeva jautājumus par 5.c klases skolēniem par visu, kas saistīts ar pastu, bet 6.a klasei bija jāatbild uz 5.c jautājumiem par savas klases tēmu. Nedēļas nogalē klases prezentēja nedēļas darba rezultātus. Anna Kalniņa, Simona Haritonova un Gvido Montrims Sociālo zinību nedēļa arī sākumskolā 5.c klases skolēni stāsta par pastu Skolas avīze izsludina konkursa aktivitātes aprīļa avīzes numura avīzes numura sagatavošanai. JEBKURAM mūsu skolā!!! Viss par un ar jokiem! Zīmējam karikatūras! Atceramies jocīgus atgadījumus! Atceramies pieklājīgas anekdotes. Smieklīgas frāzes. Smieklīgas fotogrāfijas. Smieklīgs atjautības uzdevums? Varbūt tev ir vēl kāda ideja? NODERĒS! Stiep šurp uz avīzi! Kad? Jo ātrāk, jo labāk, bet ne vēlāk par 10.aprīli! P.S. Vari arī iesūtīt e-pastā 3

4 Līdz brīvdienām katru dienu, ieejot klasē, vērojām pārmaiņas. Izrādās, čaklākas par iesētajiem augiem, bija dažas nezāļu sēklas, kas izdīga pirmās. Augu dienasgrāmatā veicam pirmos ierakstus. Izmantosim iespēju savā starpā sazināties ar citiem konkursa dalībniekiem Lai mums visiem izdodas, lai augi un zināšanas pat tiem aug ar katru dienu! 3.a klases audzinātāja Dz. Pavāre Komplekts saņemts, projekts sākas! Konkursu Dārznīca organizē Latvijas Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Eiropas Savienības atbalstu. Projekta mērķis ir motivēt skolēnus padziļināti interesēties par dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī katra indivīda lomu tās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pieteicāmies projektam arī iepriekšējos divus gadus, bet neiekļuvām laimīgo 1000 dalībnieku skaitā. Šogad mums paveicās- laicīgi pieteicāmies projektā Dārznīca un 3. martā esam saņēmām komplektu, kurā ir trīs augu pīlādža, ciedru priedes un piparmētru sēklas. Ir arī viss nepieciešamais audzēšanai augsne, podiņi, mēslojums un Augu dienasgrāmata. Tajā ierakstīsim veiktās darbības, mūsu novērojumus un secinājumus par stādu dzīvi projekta laikā. Augi augs uz 3.a klases palodzes Iepazīstamies ar sūtījuma saturu. Artis sagatavo augsni sējai. Ramona stāda ciedru priedi. Artis sēj parasto pīlādzi. Madara stāda piparmētras. Pirmie dīgsti. 4

5 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta "Līdz varavīksnei tikt" tautas deju kolektīvu atlases skatē 15.martā skolas deju kolektīvs Ineses Jirgenas vadībā ieguvis 1.pakāpes diplomu (42,3 punkti). Apsveicam! 6.c klases meitenes Dita Laura Cinate, Agnese Jurgina un Amanda Jakobi, kā arī 9.c klases skolēns Matīss Skangalis uzdrošinājās demonstrēt savas prasmes un iemaņas kultūras nama organizētajā Popielā. Meitenes, skolotājas Ievas Plēsumas vadībā, apguva deju soļus un vārdus dziesmai Gummy bear, bet Matīss Skangalis patstāvīgi apguva kustības un vārdus dziesmai Rīga hauta, kā rezultātā meitenēm trešā vieta, bet Matīsam ceturtā. Prieks, ka mūsu skolēni ir tik atraktīvi un darboties griboši! Sk.Ieva Plēsuma Pavasara brīvdienās sākumskolas skolotājas piedalījās izglītības līderu forumā Iespēju tilts Valmierā. Katru gadu pasākumam izvirzīta viena vadošā tēma, kam veltītas diskusijas, pieredzes darbnīcās piedāvāti reāli risinājumi, ko skolotājiem no visas Latvijas likt lietā, atgriežoties savās mācību klasēs. Kā radīt rītdienas skolu šodien? Kādu Latvijas ekonomikas nākotni rada mūsu izglītības sistēma? Kāda ir globālā izpratne par pārmaiņām izglītībā? Kāda ir skolēnu motivējoša mācību vide, un kā tā var sekmēt jaunu zināšanu apguvi? Tie bija jautājumi, ar kuriem dalījās pieredzē dažādu organizāciju, asociāciju, firmu un vadošie profesionāļi Latvijā un pasaulē. Kāda ir Latvijas esošā situācija, un kādi ir Latvijas skolēnu un skolotāju digitālās pratības attīstības iespējamie scenāriji mācību saturā, mācību metodēs, skolotāju profesionālajā pilnveidē un tehniskajās iespējās? Diskutējām un uzklausījām arī Lielbritānijas pieredzi, kur šie jautājumi jau ir nonākuši nākamajos attīstības posmos. Sk.Inese Jirgena 5

6 21. februārī mēs, 6. c klase, projektu nedēļas ietvaros devāmies uz Nacionālo teātri, kur skatījāmies izrādi Sarkangalvīte un vilks, jo mūsu projekta tēma skan - Rīgas teātri. Visiem tas bija liels piedzīvojums, jo Dailes teātri jau bijām apmeklējuši, bet šajā teātrī bijām pirmo reizi. Pēc visu domām, Nacionālais teātris ir daudz skaistāks, krāšņāks un piesātinātāks ar vēstures elpu nekā Dailes teātris. Arī izrāde bija ļoti saistoša, spraigiem notikumiem pilna, kas gan nedaudz atšķīrās no brāļu Grimmu pasakas par Sarkangalvīti un vilku. Arī dekorācijas bija neparastas, bet mednieka skaļais šāviens trūkties lika ikvienam skatītājam. Nākošajā dienā rakstījām recenziju par šo izrādi, pētījām, kādi aktieri spēlēja šajā izrādē un kas bija režisors. Aicinām visus apmeklēt teātra izrādes, jo tas ir ļoti vērtīgi ikkatra personības pilnveidē! 6.c klase Mēs ar klasi sestdien 21.februārī bijām uz teātra izrādi "Sarkangalvīte un Vilks". Izrāde ilga 1.50 un mēs sēdējām labās vietās. Izrādei bija divi cēlieni. Pēc pirmā cēliena mēs ar draugiem (klasesbiedriem) aizgājām paskatīties vai var kaut ko nopirkt. Nopirkt varēja, bet cenas bija dārgas. Otrā cēliena beigās mednieks izšāva tukšu patronu un tas bija jautri. Atpakaļ ar skolotāju Jāni un Kristapu braucām ar mašīnu un klausījāmies mūziku. Normunds Jurēvics, 6.c Turpinot erudītu konkursa Gudrs, vēl gudrāks izziņas tēmu, arī mēneša mīklā iekļauti atminējumi, kas saistīti ar dažādu mācību priekšmetu tēmām. Par mīklu iespējams nopelnīt maksimālo punktu skaitu skolas avīzes konkursā. 1. ĶĪMIJA. Melnais zelts. 2. KRIEVU VAL. Krievu rakstnieka uzvārds, grāmata Bērnu žūrijā ĢEOGRĀFIJA. Saules sistēmas trešā planēta 8. LATV.VAL. Lokāmos lietvārdus iedala sešās 11. FIZIKA. Gāzveida apvalks apkārt zemei 12. INFORMĀTIKA. Izvadierīce, bez kuras nav iespējams redzēt datorā veicamās darbības 13. MŪZIKA. Grafiska zīme mūzikas pierakstīšanai 14. BIOLOĢIJA. Organisma neuzņēmība pret slimībām 16. SOC.ZINĪBAS. Kā var atrisināt dažādas problēmas? 17. DABASZINĪBAS. Augs, kas aug mežā. Īpaša nozīme Jāņos 19. SOC.ZINĪBAS. Vērtīgākā īpašība 20. VIZ.māksla (mūzika). Vienādu vai līdzīgu elementu vairākkārtēja atkārtošanās noteiktos intervālos. HORIZONTĀLI: 21. INFORMĀTIKA. Ierīce attēlu ievadīšanai datorā 22. KRIEVU VAL. Ļoti slavens krievu dzejnieks, kura vārdā nosaukta iela Iecavā 23. ANGĻU VAL. Kas angļu gramatikā ir a, an un the? 27. SOC.ZINĪBAS. Bez kā nevar iztikt visu dzīvi? 28. LATV.VAL. Noliegums. 27. SOC.ZINĪBAS. Bez kā nevar iztikt visu dzīvi? 29. LITERATŪRA. Rakstniece, kurai šogad 150.jubileja 30. SOC.ZINĪBAS. Ko nevar nopirkt par naudu? 31. LITERATŪRA. Rakstnieks, kura vārdā nosaukta iela Iecavā 32. MŪZIKA. Pasaulē visslavenākais ērģeļmūzikas komponists 33. MĀJTURĪBA. Auduma izgatavošana uz stellēm 6

7 1 2 3 s VERTIKĀLI: 1. MATEMĀTIKA. Ko matemātiskās izteiksmēs apzīmē ar burtu (a,b,c,x u.c)? 3. LITERATŪRA. Edvarda Virzas slavenākais darbs 5. SPORTS. Sporta veids, kas no atlēta prasa spēju ātri skriet un lekt 6. DABASZINĪBAS. Mājdzīvnieks 7. VIZUĀLĀ māksla. Māksliniecisko formu veidojošais faktors, kas nodrošina mākslas darba veselumu, visu tā komponentu vienotību. 9. LATV.VAL. Vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, procesus. 10. INFORMĀTIKA. Mazākā informācijas mērvienība 15. MĀJTURĪBA.Priekšmets koka detaļu savienošanai 18. LATV.VAL. Atbild uz kautājumu kam? 19. SPORTS. Vieglatlētikas disciplīna, kura ilgst divas dienas un to izpilda tikai vīrieši 24. MŪZIKA. Stīgu instruments 25. DABASZINĪBAS. Mājputns 26. MĀJTURĪBA (dabaszinības). No kādiem miltiem cep baltmaizi? 29. MATEMĀTIKA. Ģeometriska figūra bez stūriem 7

8 Iecavas internātpamatskola Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās jau sesto gadu. Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug. Šogad grāmatu pasaule saistīja 53 žūrijas ekspertus - tai skaitā 10 pieaugušos. 9.c klases skolnieka Matīsa vecmāmiņa Biruta Skangale kā žūrijas eksperte piedalās jau otro gadu, 4. a klases skolnieki Teodors lasīšanā iesaistīja tēti Juri Voitkēviču, bet Alvis mammu- Mairitu Bringuli. Pieaugušo žūrijas ekspertu grupā bija arī skolotāji Sarmīte Ignatjeva, Ruķere Veronika, Dzintra Pavāre, Kristīne Zabarovska, Ieva Plēsuma, Dale Oškalne, Ligita Putniņa. Uz noslēguma pasākumu Lielajiem lasīšanas svētkiem Ķīpsalā 28. februārī tika aicināts 4. a klases skolēna Teodora tētis Juris Voitkēvičs, lai saņemtu Tēvu akcijas uzvarētāja pateicību un balvu - Bērnu zinātnes centra Z(in)oo ģimenes abonementu. Klātienē svētkus apmeklēja un vēroja arī Teodors ( saņemot organizatoru sarūpētās balvas) un skolas bibliotekāre. Svētki pulcēja ļoti kuplu dalībnieku skaitu no visiem Latvijas novadiem. Svētku dalībnieki ar nepacietību gaidīja, kad tiks paziņotas grāmatas uzvarētājas, lai varētu salīdzināt ar savu izdarīto izvēli balsis saņēma grāmata Runcis Puncis (5+ grupā 1. vieta), E. Uspenskis Tēvocis Fjodors, suns un kaķis balsis (9+ grupā 1. vieta),m. Dimsone Rozā kvarca brālība- 685 balsis(11+ grupā 1. vieta), R.Rigss Miss Peregrīnes nams brīnumbērniem -673 balsis (15+ grupā 1. vieta), Vecāku žūrijas grāmata -laureāte M. Zālīte Pieci pirksti.(1309 balsis) Svētku noskaņu krāsaināku vērš organizatoru sarūpētais koncerts un kopā darbošanās. Lasīšanas programmas koordinatore skolā bibliotekāre Dz. Kraukle 23.marta rītā Iecavā bija iespēja aplūkot ASV militāro tehniku, kas ieradusies mūsu valstī miera sardzē. Daļa tanku un bruņumašīnu bija apskatāmi pie Iecavas vidusskolas, kurp bija devušies arī daudzi no mūsu skolas skolēniem un skolotājiem. Draudzīgie ASV karavīri, tostarp sievietes, bija ļoti draudzīgi un labprāt fotografējās kopā ar skolēniem. Bērniem bija iespēja aplūkot tankus no iekšpuses, gan uzkāpt tiem uz jumta, ko visi arī aizrautīgi darīja. VAI BIJI VĒRĪGS? Skolēnu brīvlaikā bija novērojamas divas retas un interesantas dabas parādības. Naktī uz trešdienu Latvijas debesis izgaismoja sen neredzēta krāšņuma ziemeļblāzma, kuru varēja redzēt ikviens, kurš šajā laikā nebija devies gulēt. Ziemeļblāzma ir mainīga parādība - parasti tā parādās tikai brīžiem, debesis var iekrāsoties dažādās krāsās mainīgā intensitātē. Savukārt, piektdien, 20.martā ap debesīs bija novērojams saules aptumsums. Saules aptumsums ir Saules, Zemes un Mēness stāvoklis, kad Mēness nostājas starp Sauli un Zemi, tādā veidā pilnībā vai daļēji aptumšojot Zemes virsmu. Parādība bija labi novērojama arī tepat, Iecavā, kur starp mākoņiem ļoti labi varēja saskatīt saules ripas daļu, kas aptumsuma laikā vairāk atgādināja mēnesi. Attēlos: Saules aptumsuma norise Saules aptumsuma skats Iecavā 20.martā. Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola. Galvenā redaktore: Inga Čipena Redkolēģija: S.Kumakova, N.Pulle, K.Ļemešenoks. 8

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Школа как потребитель

Школа как потребитель Globālā izglītība sociālajās zinībās. Sabiedriskās preces un pakalpojumi: Kas ir patērētājs? Sociālās zinības 6.B klase Skolotājs Jevgenijs Butorins 2016.gada 26.janvārī Ekonomista uzdevums Prece Kas pirka?

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācija Spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu septītā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kuldīga 2014 Saturs Ievads...3 1.Ēku celtnieks...4 1.2.Celtnieku

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk