KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti piere

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti piere"

Transkripts

1 KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā,,atver profesijas durvis Skola: Rīgas 33. vidusskola Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): Tatjana Pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums Pirmdiena, 5.oktobris Atklāšanas pasākums Diskusija Absolventa modelis Grāmatu izstāde Veido savu karjeru pats! Profesiju daudzveidība Kur? Vieta Kam? Mērķa auditorija Par ko? Pasākuma īsa anotācija 111.kab. (konf.zāle) 10.a Konkurētspējīga 21.gs. absolventa modelis-apaļais galds Skolas bibliotēkā kl. skolēni Iepazīstināt skolēnus un skolotājus ar literatūru par izglītību, par mācību iestādēm, par karjeru, par dažādām profesijām. 10. kab. 4.a. Darbs ar leksiku par profesijām Neliels konkurss ar profesiju aprakstiem. Kontaktpersona? T. Savenkova N. Kravčenko I.Zaharova Radošais darbs: Mana sapņu 6.B,3.B,6. C,5.A,8.C kl. Vizuālās mākslas s ietvaros A.Zlamete

2 Klases : Ģimenes locekļu profesijas. Klases : Pārrunas par profesiju daudzveidīgu 21. kab. 1. a Veidot skolēnu izpratni par profesiju daudzveidību, darbu izstāde. 33. kab. 12.a Skolēnu anketēšana par profesiju daudzveidīgu. K. Breidaka M. Alferova Iepazīšanās ar profesiju nosaukumiem (darbs ar vārdiem) 27. kab. 2.a Darbs ar darba lapām V.Burceva Otrdiena, 6.oktobris Jobs and professions 35.kab. 8. c Vārdu krājuma atkārtojums un paplašināšana A. Tartaševa Video par profesijām. 48.kab Bibliotēka 8.b Video par mūsdienu profesijām, pēc filmas-diskusija par pieprasītākam profesijām Latvijas darba tirgū. D.Kapusta Klases : Kas ir karjera? 32. kab. 2.d Projekts: Manu vecāku profesija. J. Zikina Profesiju daudzveidība Angļu valodas Jā es būtu pavārs 10. kab. 4.c Darbs ar leksiku par profesijām Neliels konkurss ar profesiju aprakstiem. 10. kab. 2.a Kustību spēle par tēmu Profesijas Radošais darbs Mana sapņu 7.B,9.A,5. Vizuālās mākslas s ietvaros

3 C,8.B kl. Klases Mana aizraušanās 111.kab. 6. c Skolēnu sagatavotas prezentācijas par saviem hobijiem, aizraušanos, ārpusskolas nodarbībām un sasniegumiem tajos. Klases par profesiju īpatnības 33. kab. 12.a Profesiju psiholoģiskie aspekti. M. Alferova Retorika. Runas meistarība. Applying for a job Krievu valodas : Tēma Dialogs Klases ''Mana sapņu profesija'' 33. kab. 10.a Retorikas saistība ar aktiera un režisora profesiju 211. kab. 9.c Stundas laikā skolēni iepazīsies ar CV rakstīšanas noteikumiem un mācīsies atbildēt uz darba intervijā biežāk uzdotiem jautājumiem. 31. kab. 5.a Saskaņā ar tēmu Dialogs piedāvāt skolniekiem sastādīt dialogus par to, kur strādā viņu vecāki un kādas ir viņu profesijas. 39. kab. 4.a Lomu spēle (Skolnieki izspēlē dažādas profesijas. Kurā profesijā ir viegli iejusties, un kurā profesijā ir grūti iejusties un izspēlēt) M. Alferova T. Korelova- L.Ukrainceva I. Auguste

4 Iepazīšanās ar profesiju nosaukumiem (darbs ar vārdiem) 27. kab. 2.a Darbs ar darba lapām V.Burceva Trešdiena, 7.oktobris Jobs and professions Klases "Es vēlos kļūt par...". Klases : Atvērsim profesiju durvis 35.kab. 6. c Vārdu krājuma atkārtojums un paplašināšana 29.kab. 2.b Saruna par to, kādas prasmes, zināšanas un īpašības nepieciešamas vēlamās profesijas pārstāvjiem. Zīmējumu izstādes veidošana "Es vēlos kļūt par...". Secinājumi par to, ka centīgi jāmācās skolā. 306.kab. 11.a Skolēni sagatavo prezentācijas par viņuprāt vis pieprasītākam profesijām. Paneļdiskusija A.Tartaševa A.Plotņikova T. Savenkova 10. kab. 1.a. (1.gr.) Darbs ar attēliem par profesijām. Kas tā par profesiju? Multiplikācijas filma Ratatouille 10. kab. 3.a. (2.gr.) Multiplikācijas filmas Ratatouille skatīšanas un uzdevumi par to. Radošais darbs Mana sapņu 2.C,4.A,4. C,7.Ckl. Vizuālās mākslas s ietvaros

5 Radošais darbs Mana sapņu 2.C,4.A,4. C,7.Ckl. Vizuālās mākslas s ietvaros Angļu valodas Jobs- characteristics and requirements. Krievu valodas : Tēma Teksta stili Krievu valodas : Tēma Dialoga kultūra 211. kab. 6.a/c Stunda veltīta karjeras izpētei, vārdu krājuma paplašināšanai saistībā ar profesiju dažādību. 31. kab. 6.a Saskaņā ar tēmu Teksta stili piedāvāt skolniekiem uzrakstīt paziņojumu avīzē Manu vecāku profesijas (publicistisko stilu izmantošana) 31. kab. 8.a,c Saskaņā ar tēmu dialoga kultūra piedāvāt skolniekiem sagatavot un novadīt interviju par tēmu par ko tu gribi kļūt? T. Korelova L.Ukrainceva L.Ukrainceva Klases : Kā smaržo dažādi amati? Swedbank skolu programmas ietvaros mācību : Uzņēmējdarbības uzsākšana 27. kab. 2.a Radoši darbi par dažādām profesijām 111.kab. 11.a/b Tās ietvaros bankas eksperti vidusskolas skolēniem saistošā un saprotamā veidā dalās zināšanās par dažādiem finanšu pratības jautājumiem, kas papildina ekonomikas mācību programmu. V.Burceva, G.Parma T. Savenkova

6 Mācību s plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze. Ceturtdiena, 8.oktobris Klases Nākotnes iespēju izzināšana. Jobs and professions 43.kab. 6.a Pārrunas par karjeras veidošanas nepieciešamību jau no skolas sola. Skolēni novērtē karjeras veidošanas jēdzienu izpratni, aizpildot anketu. 35.kab. 5. a, c Vārdu krājuma atkārtojums un paplašināšana I.Pizāne A. Tartaševa "I want to be a " 305. kab. 7. c (2. grupa) Skolēni stāsta par savu nākotnes profesiju, pamato savu izvēli, izveido tēlu. J. Oblakova Klases : Izglītības vērtības Klases : Kādas profesijas tu zini? Klases : Manu vecāku profesijas manos zīmējumos Klases : Mana nākotnes 210 kab. 5.b Izprast saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību. Izpētīt profesiju pieprasījums darba tirgū. 36.kab. 1.c Veidot skolēnu izpratni par profesiju daudzveidību 23.kab. 3.c Pārrunas par vecāku profesijām. Tematiskās s klasēs iepazīties ar vecāku profesijām. Zīmējumu izstāde. 26.kab. 4.c Manas intereses karjeras veidošanā. N. Kravčenko, A. Kolpakova L. Zabrodska J. Dobrinska - Kļitončika V.Locika

7 Multiplikācijas filma Ratatouille Multiplikācijas filma Ratatouille 10. kab. 3.a. (1.gr.) Multiplikācijas filmas Ratatouille skatīšanas un uzdevumi par to. 10. kab. 3.c. (1.gr.) Multiplikācijas filmas Ratatouille skatīšanas un uzdevumi par to. Radošais darbs: Mana sapņu 4.b Vizuālās mākslas s ietvaros Radošais darbs: Mana sapņu 4.b Vizuālās mākslas s ietvaros A.Zlamete Literatūras : 33. kab. 12.a Pārrunas par arhitekta profesiju. M. Alferova Dzejas par pilsētu. V. Brjusovs, A. Čaks Applying for a job kab. 10.a Stundas laikā skolēni iepazīsies ar CV rakstīšanas noteikumiem un mācīsies atbildēt uz darba intervijā biežāk uzdotiem jautājumiem. T. Korelova

8 Krievu literatūra : Tēma oratora māksla 31. kab. 11.b Izmantojot tēlainās izteiksmes līdzekļus un publiskās runas veidošanas principus, piedāvāt skolniekiem sagatavot runu mana mīļākā profesija ir... L.Ukrainceva Profesijas, kuru darbā jāievēro precīzs laiks 27. kab. 2.a Diskusija, Prāta vētra G.Parma Piektdiena, 9.oktobris Klases : Manu vecāku profesijas 34. kab. 4.b Izpēta savas ģimenes locekļu profesijas. N. Stankeviča Klases : 206 kab. 7.c Saruna par karjeras izvēli. N. Kaļiņikova Tikšanās ar policijas darbinieku. Klases : 35.kab. 8. c Pārrunas, skolēnu prezentācijas A. Tartaševa Manu vecāku karjera un tās priekšrocības un grūtības. LR Saeimas atvērto durvju diena Klases : Mana sapņu profesija LR Saeima 11. b Skolēni iepazīstas ar politiķa profesiju, ikdienas ritmu un darba telpām. Noklausās lekciju par LR Saeimas darbu. 24 kab. 1.b Skolēni iepriekš padoma, par ko viņi sapņo kļūt un uz klases stundu atnes priekšmetus, kas atbilst savai sapņu profesijai. Stundas laikā skolēni stāstīs par savu sapņu profesiju un pat to, kas J. Oblakova L. Naumenko

9 vajadzīgas, lai sapnis īstenotos. Klases : Manu vecāku profesijas 22. kab. 3.a Bērni prezentēs savus sacerējumus par tēmu Manu vecāku profesijas. Radošais darbs: Mana sapņu 6.A,5.B,8. A,9.C,9.B, 7.A Vizuālās mākslas s ietvaros Tikšanās ar skolas absolventiem - studentiem Klases Izglītības vērtība. Kādu profesiju izvēlēties? Kur mācīties? 2.kab. 6.c Diskusija ar studentiem par viņu profesijas izvēli un skolas sniegtajām iespējām un pieredzi, kas to ietekmēja kab. 9.c Stunda palīdzēs noskaidrot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību. Apzināties izglītību kā vērtību, motivēt turpināt izglītību. Skolas bibliotēkā 9. kl. Izpētīt izglītošanas iespējas pēc pamatskolas un pēc vidusskolas. Iepazīstināt skolēnus kur var iegūt informāciju par mācību iestādēm, par profesijām. Izprast saistību starp izglītību, profesiju un A.Zlamete T. Korelova N. Kravčenko

10 Advantages and disadvantages of different professions. Klases : Mana nākotnes profesija nodarbinātību. Izpētīt profesiju pieprasījums darba tirgū kab. 7. c Stundā tiks apspriesti dažādu profesiju priekšrocības un trūkumi. Darbs ar vārdu krājumu. 47. kab. 7.b Bērni taisa prezentācijas par savu nākotnes profesiju un uzstājas ar tām klases priekšā. Pēc tam klase apspriežas un izdara secinājumus. T. Korelova L. Dovbenko Klases : Mana mamma vai tētis darbā 27. kab. 2.a Zīmējumi un izstāde. V.Burceva, J.Zikina Pirmdiena, 12.oktobris Ministru kabineta un ārlietu ministrijas apmeklējums valsts pārvalžu atvērto durvju dienu ietvaros "I want to be a " 11.a Skolēni iepazīstas ar politiķa profesiju, ikdienas ritmu un darba telpām kab. 9.b Profesiju īpatnības sievietes, kas nodarbojās ar vīriešu profesijām un otrādi. T. Savenkova J. Oblakova "I want to be a " 305. kab. 12. a (2. grupa) Profesiju īpatnības sievietes, kas nodarbojās ar vīriešu profesijām un otrādi. J. Oblakova Atmini profesiju! 10.kab. 4.c. Viktorīna, kur pēc īsa apraksta jāuzmin profesija. 10. kab. 4.a. Viktorīna, kur pēc īsa apraksta

11 Atmini profesiju! jāuzmin profesija. Radošais darbs : Mana sapņu 6.B,3.B,6. C,5.A,8.C kl. Vizuālās mākslas s ietvaros A.Zlamete Radošais darbs: Mana sapņu 6.B,3.B,6. C,5.A,8.C kl. Vizuālās mākslas s ietvaros Mans iedvesmotājs (vecāki, Pārrunas par filologa profesiju. 33. kab. 12.a Teksta lingvistiskā analīze M. Alferova Angļu valodas : The strangest profession in the world (Mini projekti/prezentācijas) Krievu valodas : Tēma valoda 211. kab. 7. c Interesantu/savādu profesiju prezentācijas 31. kab. 5.a Saruna par svešvalodu un dzimtās valodas zināšanu nepieciešamību veiksmīgai karjerai. T. Korelova L.Ukrainceva Iepazīšanās ar mākslas profesijām. Ētika, 27. kab. 2.a Diskusija, prezentācija V.Burceva Otrdiena, 13.oktobris

12 What do you want to be in the future? 35.kab. 8. c Vārdu krājuma pārbaude un nostiprināšana. Runas prasmju attīstība. A. Tartaševa A Job Interview 305. kab. 12. a (1. grupa) Radošais darbs - skolēni grupās iztēlojas par darba dēvēju vai darbinieku uc organizē darba interviju. J. Oblakova Zīmējumu konkurss 10.kab. 2.a Bērni zīmē dažādu profesiju pārstāvjus. Izvēlās vislabāko zīmējumu. Zīmējumu konkurss 10.kab. 2.a Bērni zīmē dažādu profesiju pārstāvjus. Izvēlās vislabāko zīmējumu. I.Zaharova I.Zaharova Radošais darbs: Mana sapņu 7.B,9.A,5. C,8.B kl. Vizuālās mākslas s ietvaros Klases : Mana aizraušanās Which job is good? 111.kab. 6.C Skolēnu sagatavotas prezentācijas par saviem hobijiem, aizraušanos, ārpusskolas nodarbībām un sasniegumiem tajos kab. 6.a/c Stundas laikā skolēni mācīsies stāstīt kāpēc viņiem patīk/nepatīk kāda no profesijām. Darbs ar leksiku. A.Zlamete T. Korelova-

13 Trešdiena, 14.oktobris Krievu literatūra : Tēma Grieķu mīti What do they do? (Puzzle and board games) Krustvārdu mikla Jobs Krustvārdu mikla Jobs Krustvārdu mikla Jobs 31. kab. 6.a Saskaņā ar iepazīšanos ar antīko literatūru un vēsturi, novadīt sarunu par vēsturnieku un arheologu profesijām. 35.kab. 6.c Vārdu krājuma pārbaude par profesiju tēmu un nostiprināšana 10.kab. 3.a. (1.gr) Bērni strādā ar krustvārdu miklu, kur ir uzzīmēti dažādu profesiju pārstāvji. 10.kab. 3.c. (1.gr) Bērni strādā ar krustvārdu miklu, kur ir uzzīmēti dažādu profesiju pārstāvji. 10.kab. 3.a. (2.gr) Bērni strādā ar krustvārdu miklu, kur ir uzzīmēti dažādu profesiju pārstāvji. L.Ukrainceva A.Tartaševa I.Zaharova I.Zaharova Radošais darbs: Mana sapņu 2.C,4.A,4. C,7.Ckl. Vizuālās mākslas s ietvaros A.Zlamete Pārrunas par gleznotāja profesiju 33. kab. 9.b Stāsta vizuālais lasījums M. Alferova

14 My dream job (Mini projekti/prezentācijas) Krievu literatūra: Tēma Oratora māksla 211. kab. 9.c Savas sapņu profesijas prezentācija 31. kab. 11.a. Izmantojot tēlainās izteiksmes līdzekļus un publiskās runas veidošanas principus, piedāvāt skolniekiem sagatavot runu mana mīļākā profesija ir... T. Korelova L.Ukrainceva Strādājam redakcijā Krievu val., 27. kab. 2.a Lomu spēle V.Burceva 13:00 Dalība konkursā,,profesiju sīrups'' 4. kl. skolēniem Ziemeļvalstu ģimnāzija 4.c klases komanda V. Locika Ceturtdiena, 15.oktobris Klases Manu vecāku izglītība, profesija un nodarbošanās. Who am I? (Quiz) "I want to be a " 43.kab. 6.a Skolēni izpēta savu vecāku profesijas un nodarbošanos, veicina izpratni par saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību. Veido plakātus par savu vecāku profesijām. 35.kab. 5. a, c Vārdu krājuma pārbaude un nostiprināšana 305. kab. 11. b Skolēni stāsta par savu nākotnes profesiju, pamato savu izvēli, izveido tēlu. I.Pizāne A. Tartaševa J. Oblakova

15 Klases : Izglītības vērtības Klases : Par ko tu gribi kļūt? Klases : Ģimenes tradīcijas Zīmējumu konkurss: Mana Skolas bibliotēka 5.b Izpētīt skolas bibliotekāra darba amatu (profesiju): izglītība, amatu apraksti, nodarbinātība, profesiju pieprasījums. 36.kab. 1.c Noskaidrot kādas varētu būt skolēnu nākotnes profesijas, pārrunāt kas jāņem vērā, izvēlētos savu nākotnes profesiju 26.kab. 4.c Ģimenes tradīcijas kad profesija tiek nodota no paaudzes paaudzē. 10. kab. 1.a Bērni prezentēs savus zīmējumus par tēmu Mana. Izvēlēsies labāko. N. Kravčenko, A. Kolpakova L.Zabrodska V. Locika Radošais darbs: Mana sapņu 4.b Vizuālās mākslas s ietvaros A.Zlamete Profesiju daudzveidīga 33. kab. 12.a Vizuālais attēls par profesiju daudzveidīgu. M. Alferova I m a teacher kab. 10.a Skolēni vadīs angļu valodas stundu, mēģinot iepazīt profesiju no iekšpuses. T.Korelova

16 Krievu literatūras : Tēma Arheologi un vēsturnieki 31. kab. 8.a,c.kl. Saskaņā ar to, ka skolnieki stundās apgūst senās pasaules literatūru un Livonijas hronikas, novadīt sarunu par vēsturnieka un arheologa profesijām un par svešvalodu zināšanu nepieciešamību. L.Ukrainceva 13:00 Dalība konkursā, Profesiju sīrups'' 9. kl. skolēniem Iļģuciema vidusskola 9.c klases komanda T. Korelova Strādājam redakcijā Krievu val., 27. kab. 2.a Lomu spēle V.Burceva Mazais ekonomists Matemātika, 27. kab. 2.a Uzdevumi par ekonomiku G.Parma Pasākums: Ugunsdzēsējaglābēja profesijas popularizēšana skolā sakarā ar programmu Ugunsdzēsībai Latvijā - 150! Aktu zāle Sporta zāle 7.-8.kl. Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar ugunsdzēsējuglābēju profesijas vēsturi; uzzinās par ugunsdzēsības sportu Latvijā un visa pasaulē, ka arī tiksies ar VUGD darbiniekiem; varēs apskatīt ugunsdzēsības pulciņa treniņu. A. Kļitončiks J. Dobrinska- Kļitončika Piektdiena, 16.oktobris Noslēguma pasākums Klases : Mana sapņu Radošās darbnīcas: Mans brīvais laiks 206 kab. 7.c Skolēnu prezentācijas par profesijas izvēli. 23.kab. 3.c Iepazīt dažādo interešu izglītības piedāvājumu klāstu, izprast un izzināt savas intereses, prasmes un iemaņas. N.Kaļiņikova J. Dobrinska - Kļitončika

17 Klases : Es gribu kļūt par 22.kab. 3.a. Bērni prezentēs savus zīmējumus un nelielus stāstus par to, kādu profesiju viņi izvēlēsies savā nākotnē Radošais darbs: Mana sapņu 6.A,5.B,8. A,9.C,9.B, 7.A Vizuālās mākslas s ietvaros Izbraukums uz Dizaina un Mākslas muzeju muzeja. Pastaiga par Vecrīgu Rīgas slavenības Vecrīga 6.C klase Iepazīšanās ar mākslinieka dizainera profesiju un radošais darbs muzejā klašu skolēnu radošo darbu izstāde skolā (gaiteņos) R.33.vsk. Skolas kolektīvs un vecāki. Karjeras nedēļas ietvaros izstrādāto labāko skolēnu radošo darbu izstāde skolas gaiteņos. Karjeras izvēles iespējas mūsdienās. 111.kab./konf.zāle/ 12.klase Apaļais galds T.Savenkova Klases : Vajadzības, vēlmes un spējas. Profesiju daudzveidība kab. 9.c Izvērtēt, pārzināt savus dotumus, spējas un intereses, samērot savas intereses un spējas, personīgās īpašības un vērtības, piemērojot visu mūsdienu darba tirgus piedāvājumam. T. Korelova

18 Pasākums: Ugunsdzēsējaglābēja profesijas popularizēšana skolā sakarā ar programmu Ugunsdzēsībai Latvijā - 150! Aktu zāle Sporta zāle 4.-5.kl. Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar ugunsdzēsējuglābēju profesijas vēsturi; uzzinās par ugunsdzēsības sportu Latvijā un visa pasaulē, ka arī tiksies ar VUGD darbiniekiem; varēs apskatīt ugunsdzēsības pulciņa treniņu. A. Kļitončiks J. Dobrinska- Kļitončika Klases : Manu vecāku profesijas Latviešu valoda un literatūra, 27. kab. 2.a Radošie darbi G.Parma Sagatavoja: T. Savenkova Datums:

Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... darba tirgū 2016.gada oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums

Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... darba tirgū 2016.gada oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū 2016.gada 10.-21.oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums Pirmdiena, 10.oktobris Atklāšanas pasākums Kur? Vieta

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit

Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa audit Karjeras nedēļas 2016 pasākumu plāns ES BŪŠU...darba tirgū Simbols: Karjeras kompass Kad? Kas? Pasākuma nosaukums Kur? Pasākuma vieta Kam? Mērķa auditorija Par ko? Pasākuma anotācija Kontaktpersona, e-pasts,

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga

APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga 2017 1 Saturs 1. Karjeras veidošanas aspekti. 3 Terminu skaidrojums 3 Profesionālās

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA NAUDAS PASAULE APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Latvijas Banka, 2019 1. darba lapa pamatskolai Atbildi

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr.4319001137, Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis 65044522, fakss 65020913, e-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv, www.ovg.lv Ogres Valsts

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Tukuma Raiņa ģimnāzijā 18.04.2016. Darba kārtība: 10 00 10 50 tikšanās ar Tukuma Literātu apvienības vadītāju Gunu Rozi (stāsts

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Microsoft Word - Tadenavas bib.

Microsoft Word - Tadenavas bib. Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas 2012. gada darbības pārskats 2012.gads. Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. Bibliotēkas misija: Tadenavas bibliotēka ir Jēkabpils

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk