Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,"

Transkripts

1 Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums Ēkas energosertificēšanas nolūks 6. Ēkas raksturojums pārdošana [ ], izīrēšana/iznomāšana [ ], brīvprātīgi [ ], valsts/pašvaldības publiska ēka [X] Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1987 Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/atjaunošanas gads: Stāvu skaits: 5 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs Kopējā platība: m² Aprēķina platība: m² 7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums Atsauces vērtības Ēkas veidam atbilstošs ēkas vidējais patēriņš Gandrīz nulles enerģijas ēkas apkures rādītājs 45 Normatīviem atbilstoša ēka Ēkas energoefektivitātes klase un rādītājs D Ēkas energoefektivitātes rādītāji Enerģijas patēriņa novērtējums kwh/m² gadā apkurei karstā ūdens sagatavošanai mehāniskajai ventilācijai 0.54 apgaismojumam dzesēšanai 0.00 papildu 1.55 Patēriņš kopā No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija 0.00 Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00 Primārās enerģijas novērtējums kg CO₂/m² gadā Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums kwh/m² gadā Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[ ] Nē[X] 8. Ēkas energosertifikāta izdevējs Neatkarīgs eksperts Reģistrācijas numurs Datums Paraksts 3 Piezīmes: Sandris Liepiņš EA Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei. 2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kwh/m 2 gadā. 3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients H T /A apr 1.14 W/(m²K) H TA /A apr 0.47 W/(m²K) H T un H TA faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients H Ve /A apr 0.43 W/(m²K) H Ve faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0.00% 11. Enerģijas uzskaite un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās Kalendāra gads vai periods (no līdz) nosaukums Energonesējs Apkurei Karstā ūdens apgādei uzskaitītais daudzums 4 kwh kwh klimata korekcija kwh 5 kwh/m² gadā kwh kwh/m² gadā 2011 Elektroenerģi ja 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Elektroenerģi ja 0.00 kwh Elektroenerģi ja 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Centralizētā apkure 0.00 kwh Piezīmes. 4 Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ, kcal vai cita). 5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu. 12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits) 1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (biseed p.pdf) 2) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā (pielikums1.pdf) 2

3 13. Neatkarīga eksperta apliecinājums Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību. Vārds uzvārds: Sandris Liepiņš Reģistrācijas numurs: EA20083 Paraksts 6 Datums 6 Piezīme. 6 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

4 Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas 1. Ēkas veids 2. Adrese 3. Ēkas daļa 4. Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums Viesnīcu un restorānu ēka Sporta iela 8, Daugavpils, LV5401 Ēkas apkurināmās telpas Priekšlikumi par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikums Cokola virszemes daļas un pamatu pazemes daļas siltināšana vismaz 1,0m dziļumā ar ekstrudēto putu polistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/mK), min biezums 100 mm. Pamatu hidroizolācijas izveide. Fasādes daļas siltumizolācijas sistēma ar plāno apmetumu atbilstoši ETAG004 prasībām; Pagrabstāva pārseguma siltināšana ar cietām akmens vates plāksnēm (λ<=0,039 W/(mK)) 100 mm biezumā Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.21 W/(m2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), min. biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.05 (W/m K), ailu blīvēšana infiltrācijas ierobežošanai. Fasādes daļas siltumizolācijas sistēma ar plāno apmetumu atbilstoši ETAG004 prasībām Jumta konstrukciju siltināšana ar vismaz 350 mm siltumizolācijas materiāla plāksnēm (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.11 W/(m2 K), jumta seguma hidroizolācijas pieslēgumu atjaunošana Enerģijas ietaupījums kwh/m 2 gadā % no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma CO 2 emisijas samazinājums, kg CO2 Investīcijas, EUR Atmaksāšanās laiks, gadi 3,6 2,6 3255, ,57 77,93 33,6 24, , ,15 25,90 11,5 8, , ,27 23,89 1. variants Koka logu nomaiņa un koka, metāla konstrukciju durvju nomaiņa pret jauniem logiem ar U<=1,1 W/(m2 K) un jaunām durvīm U<=1,3 W/(m2 K). Stikla bloku nomaiņa pret PVC logiem kāpņutelpās; Ieejas mezgla pārbūve Visu gaismekļu nomaiņa ēkā: 400.gab gaismekļi no 72W uz 24W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 9 600W 5.gab gaismekļi no 20W uz 12W bija pirms nomaiņas = 100W, pēc nomaiņas = 60W 74.gab Kvēlspuldzes no 60W uz 7W bija pirms nomaiņas = 4 440W, pēc nomaiņas = 518W 170.gab kvēlspuldzes no 60W uz 10W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 1 700W 3.gab kvēlspuldzes no 60W uz 13W (āra apgaismojums) bija pirms nomaiņas = 180W, pēc nomaiņas = 39W Nomaiņas rezultātā jauda KOPĀ: no W uz W 9,4 6,7 8489, ,13 29,60 3,6 2,6 3299, ,70 87,57

5 Apkures sistēmas nomaiņa un siltummezgla nomaiņa. Siltummezgla vadība un kontrole ar telemetriju (BMS). Ēkas apkures sistēmas pārbūve uz kompleksu, regulējamu sistēmu, cauruļvadu un to siltumizolācijas maiņu (3050 mm rūpnieciski ražotas izolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)), neefektīvo apkures radiatoru nomaiņa un termoregulācijas vārstu uzstādīšana; sistēmas balansēšana Karstā ūdens apgādes sistēmas nomaiņa; Dvieļu žāvētāju uzstādīšana dušas telpās; karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācija (2040 mm rūpnieciski ražotas izolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) 10,5 7,5 9503, ,05 45,47 3,6 2,6 3294, ,53 37,62 Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana; Piespiedu ventilācijas ierīkošana dušas un WC telpām 1) iekļauj priekšlikumus par pasākumiem, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai; 2) norāda ieteikto pasākumu, tā aprakstu un sasniedzamo rādītāju, norādot nepieciešamās mērvienības; 3) norāda ieteiktā pasākuma plānoto piegādātās enerģijas ietaupījumu, īpatnējo enerģijas ietaupījumu uz ēkas vienu kvadrātmetru gadā un procentuālo ietaupījumu 4) norāda priekšlikuma plānotās īstenošanas izmaksas (var norādīt arī pasākuma atmaksāšanās laiku); 5) ja ēkai īstenotais priekšlikums palielina vai samazina arī kādas citas energosistēmas patēriņu, attiecīgo patēriņu atsevišķi norāda ar attiecīgi pozitīvu vai negatīvu 6) priekšlikumus numurē. Ja tiek piedāvāti alternatīvu priekšlikumu varianti, tos attiecīgi apzīmē (piemēram, 1A, 1B, 1C) un, ja nepieciešams, paskaidro, lai varētu indentificēt, ar kuru vai kuriem citiem pasākumiem tie ir salīdzināmi un mijiedarbojas. 6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums Uzlabojumu varianti (norāda attiecīgos šā pārskata 5. sadaļā ieteikto pasākumu numurus vai apzīmējumus) 1. variants 2. variants Rādītāji Mērvienība Izmērītie rādītāji bez korekcijas Aprēķinātie rādītāji Sasniedzamie rādītāji (pēc priekšlikumu īstenošanas) 6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients H T /A apr W/(m 2 K) 1,14 0, Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients H ve /A apr 0,43 0, Siltumenerģijas atgūšana % 0,00 0, Gaisa apmaiņas rādītājs m 3 /(h m 2 ) 0,50 0,50 0, Nepieciešamās enerģijas novērtējums: 130,47 137,61 59,79 t.sk apkurei 92,48 99,62 36, apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju karstā ūdens sistēmā kwh/m 2 gadā 21,89 21,89 18, ventilācijai 0,54 0,54 0, apgaismojumam 15,56 15,56 4, dzesēšanai 0,00 0,00 0, papildu 0,00 0,00 0,00 Samazinājums, % 56, Siltuma ieguvumi ēkā: kwh/m 2 gadā 45,23 38, iekšējie (apkures periodam) 39,90 34, saules 9,46 6, ieguvumu izmantošanas koeficients apkures periodam 0,92 0, No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā enerģija kwh/m 2 gadā 0,00 0, Primārās enerģijas novērtējums kwh/m 2 gadā 186,19 82,77 Samazinājums, % 55, Oglekļa dioksīda (CO 2 ) emisijas novērtējums kg CO 2 gadā Samazinājums, % ,52

6 7. ēkas energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumu izdevējs Neatkarīgs eksperts Reģistrācijas numurs Datums* Mg.sc.ing. Sandris Liepiņš, sertificēts energoauditors, (371) , LSGŪTIS BS SC, sert. Nr. EA20083 Paraksts* Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7 1 2. pielikums Ministru kabineta gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DIENESTA VIESNĪCA (nosaukums) Ēkas adrese: Sporta iela 8, Daugavpils, LV5401 Ēkas kadastra numurs: Ēkas klasifikācija: 1211 Viesnīcu ēkas Pārskatā par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām pieļaujamas atkāpes, ja informācija pieejama citā formā vai datu salikumā (piemēram, izdrukas no aprēķina programmatūras) vai atbilst precīzākam ēkas energoefektivitātes novērtējuma aprakstam. Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās īstenošanas noteikumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 2.pielikums

8 2 1. Vispārīga informācija 1.1. Ēkas īpašnieks Nosaukums Daugavpils Universitāte Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Vienības iela 13, Daugavpils Kontaktpersona Pēteris Kokins Kontakttālrunis Ēkas pārvaldītājs Nosaukums Daugavpils Universitāte Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Vienības iela 13, Daugavpils Kontaktpersona Pēteris Kokins Kontakttālrunis Ēkas lietotājs Nosaukums Daugavpils Universitāte Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Vienības iela 13, Daugavpils Kontaktpersona Pēteris Kokins Kontakttālrunis Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās īstenošanas noteikumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 2.pielikums

9 Energoefektivitātes novērtējuma robežas Vienības nosaukums (ēka, tās daļa vai zona u. c.) Vienību parametri (m, m 2, m 3 u. c.) Energonesēju sadalījums un īss apraksts (energoresursi, enerģijas veids siltumenerģija apkurei, karstajam ūdenim, elektroenerģija, enerģijas uzskaites veids, skaitītāju daudzums u. tml.) Novērtētais enerģijas apjoms kwh gadā % no kopējā Energonesējs: Centralizētā siltumenerģija Visa ēka Kopējā platība 6065,20 m 2 Siltumenerģija apkurei ,3% Ekspluatējamā platība 4133,8 m 2 Aprēķina platība 3751,2 m 2 Aprēķina tilpums 9378,0 m 3 * Siltumenerģija karstajam ūdenim ,7% Kopā % Visa ēka Kopējā platība 6065,20 m 2 Ekspluatējamā platība 4133,8 m 2 Aprēķina platība 3751,2 m 2 Aprēķina tilpums 9378,0 m 3 * Elektroenerģija Elektroenerģija apkurei ,0% Elektroenerģija apgaismojumam ,0% Elektroenerģija (pārējā) ,0% Kopā % Apgaismojuma novērtēšanai lietots vienādojums: ekas_laukums*11,65*((7*6)/(24*7))*61% (skatīt 1.pielikumā) Neatkarīgā eksperta piezīmes par 10,4% no ēkas siltumenerģijas patēriņa apkurei tiek patērēts ar elektroenerģijas enerģijas sadalījumu resursiem * Neatkarīgā eksperta piezīmes par ekspluatējamo un aprēķina platību sadalījumu Karstā ūdens patēriņš aprēķināts pēc vasaras perioda patēriņa metodes. Visas būves (trīs korpusi) kopējā platība ar visiem pagrabstāviem ir 6065,2 m 2 ; Iekonservētā (viena korpusa) kopējā platība ar pagrabstāvu ir 1931,4 m 2 ; Būves ekspluatējamās daļas (divu korpusu) kopējā platība ar pagrabstāviem ir 6065,2 m2 1931,4 m2 =4133,8 m 2 ; Visi dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu attiecas uz diviem korpusiem, jo trešais korpuss netiek ekspluatēts jau vairāk kā 20 gadus. No divu ekspluatējamo korpusu pagrabstāviem viens ir attiecināms uz apkurināmo daļu (jaunajā projektā ir paredzēta apkure), bet otrs nav apkurināms šobrīd, un nebūs apkurināms arī jaunajā projektā, jo viņa griestu augstums ir zem 1,9m un tur ir tikai komunikācijas. Uz aprēķinu attiecināmā pagrabstāva daļa ir 696,5 m 2 382,6 m 2 = 313,9 m 2, kur kopējā ekspluatējamā apkurināmā platība ir 4133,8 m 2 696,50 m ,9 m 2 = 3751,2 m 2. Aprēķins attiecas tikai uz ekspluatējamo platību apkurināmo daļu. Piezīmes. 1. Tabulu aizpilda, ja uzskaitītās enerģijas bilanci veido vairākas ēkas, enerģijas ražošanas zudumi un siltuma pārvades zudumi ārpus ēkas. Tabulu veido, pamatojoties uz uzskaitītajiem energoresursiem, ko korekti sadala pa ēkām un inženiertehniskajām sistēmām. Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās īstenošanas noteikumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 2.pielikums

10 4 2. Tabulā norāda enerģijas bilanci, iekļaujot vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās, un raksturo, kur tiek patērēta enerģija. 3. Tabulu aizpilda: ēkām ar atsevišķiem energonesējiem visām enerģijas plūsmām; vairākām ēkām ar vienu energonesēju; ēkām ar vairākiem energonesējiem; citos gadījumos Citi nosacījumi, kas ietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu Aprēķinā nav iekļauts neapkurināms ēkas 3.korpuss, 3.korpusa pagrabstāvs un 2.korpusa neapkurināmā pagrabstāva daļa. Skatīt piezīmes tabulā 1.4. Piezīme. Aizpilda, ja ēkā ir platības, kas atslēgtas no apkures, platības ar nevienmērīgu enerģijas patēriņu un ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām, norādot parametrus (piemēram, m 2, temperatūru), kas ietekmē energoefektivitātes novērtējumu. 2. Pamatinformācija par ēku 2.1. Informācija par ēku Klimatiskie dati Meteoroloģisko datu vieta: Daugavpils Apkures perioda ilgums 205 dienas Ārgaisa aprēķina temperatūra apkures periodā 1,3 C Saules starojums apkures periodā debess pusēm 11.5, 59.7, 30.4, 29.8 W/m 2 horizontālai virsmai 43.8 W/m Konstruktīvais risinājums Gads, kad māja nodota ekspluatācijā pagrabs ir (ir/nav) tipveida stāvi 5 (skaits) Stāvi tehniskie stāvi 0 (skaits) mansarda stāvs nav (ir/nav) jumta stāvs nav (ir/nav) Kopējā aprēķina platība (m 2 ) 3636, Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pievieno skici) Dzelzsbetona pamatu, mūra ēka ar dzelzsbetona pārsegumiem garums (m) 51,2 platums (m) 25,3 augstums (m) 21, Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi Nr. p. k. Gads Pasākums 1 n/d Kreisajam korpusam 4.stāvā nomainīti visi logi uz PVC tipa logiem 2 n/d Vidējam korpusam 2.stāvā nomainīti visi logi uz PVC tipa logiem Cita informācija Aprēķinā nav iekļauts neapkurināms ēkas 3.korpuss; Skatīt piezīmes tabulā 1.4. Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās īstenošanas noteikumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 2.pielikums

11 5 Nr. p. k Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām Informācija norādāma par katru ēkas zonu, ja nepieciešams, sadalot apakšzonās Zonas apzīmējums (un nosaukums) Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums Aprēķina platība Zonas aprēķina platība Vidējais augstums Zonas vidējais augstums Aprēķina tilpums Zonas aprēķina tilpums Aprēķina parametri apkures periodā temperatūra aprēķina āra gaisa perioda ilgums pieprasītā gaisa apmaiņa Zonas pieprasītā gaisa apmaiņa m 2 m 2 m m m 3 m 3 C C dienas 1/h 1/h 1. Zona 1 Visa ēka 3751,2 3751,2 2,50 2, ,0 9378,0 18,00 1, ,50 0, Kopā 3751,2 9378,0 18,00 1,3 205 Vidēji 2,50 18,00 1, ,50 Piezīmes. 1. Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus. 2. Ēkām ar izbūvētu dzesēšanas sistēmu parametrus dzesēšanas aprēķinam aizpilda atsevišķā energosertifikāta pielikumā. Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt

12 6 3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas 3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas Nr. p. k. Zonas apzīmējums (un nosaukums) Norobežojošā konstrukcija Materiāls, biezums Laukums Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) Termiskā tilta garums Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients 1 Zona Ārdurvis (koka, metāla) Logi (koka, t.sk. stikla bloki) Logi (Al, PVC) 1.stāva grīda (pagrabstāva pārsegums) Sienas (tipveida) Virszemes daļa (pamatu daļa) mm m 2 W/(m 2 K) W/(m K) m C W/K Durvju rāmji 100mm, koka/metāla pildījums, daļēji 24,96 2,000 0,100 62,40 18,80 56,2 stiklojums Logu dubultie rāmji 100mm, stiklojums 420,36 1,800 0, ,91 18,80 861,7 vai stikla bloki Logu rāmji 80 mm, stiklojums 36,96 1,300 0,100 92,40 18,80 57,3 Grīdas segums un seguma pamatne 80mm, siltumizolācija 758,10 0,380 9,50 288,1 (keramzīts) 80mm, pārseguma plātne 220mm Gāzbetona paneļi mm, apmetums 10mm un 2313,02 0,946 18, ,0 Keramisko ķieģeļu mūris 510mm, apmetums 10mm Dzelzsbetons 400mm, apmetums 55,00 1,617 18,80 88,9 10mm

13 7 7 Griestu apdare, Jumta konstrukcija (tipveida) pārseguma panelis 220mm, siltumizolācija (keramzīts/gāzbetons) 765,95 0,880 18,80 674,4 150mm, betona virskārta 40mm, jumta segums 3mm 8 Perimetrālie termiskie tilti ēkas fasādē 0, ,20 18,80 40,3 9 Termiskie tilti balkonu/lodžiju pieslēgumos ārsienām 0,250 43,70 18,80 10,9 Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais H T (faktiskais) (W/K) 4266,8 siltuma zudumu koeficients H TR H TR (normatīvais)* (W/K) 1749,2 Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

14 8 4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums 4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās* Aprēķina parametri Norādīt pa aprēķina zonām, ja nepieciešams, atsevišķi nodalīt ventilācijas režīmus un apakšzonas, ņemot vērā uzstādīto ventilācijas iekārtu faktiskās darbības robežas. Nr. p. k. Zonas apzīmējums (un nosaukums) Ventilācijas sistēmas veids (dabiskā, mehāniskā) Aprēķina tilpums (m 3 ) Gaisa apmaiņas intensitāte (iekļaujot infiltrāciju) (1/h) Gaisa plūsmas piegādes temperatūra ( C) Darbības ilgums periodā (h) Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā (%) Ventilācijas siltuma zudumu koeficients (W/K) 1 Zona 1 Dabiskā 9378,0 0,50 1, ,0 1594,0 Cita informācija Piezīme. * Ja ēka, zona vai zonas daļa tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas dati par dzesēšanas sistēmu elementiem Nr. p. k. Iekārtas nosaukums, modelis Ražošanas gads Vidējā svērtā elektriskā jauda (kw) Darbības laiks gadā (h) Pievienots gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts NAV Pārbaudes akta sagatavotājs Pārbaudes akta datums Cita informācija Patērētais elektroenerģijas daudzums gadā (kwh)

15 4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā* Norādīt pa zonām, ja nepieciešams, sadalot apakšzonās. Nr. p. k. Zonas apzīmējums (un nosaukums) Metaboliskais siltums no iedzīvotājiem Izkliedētais siltums no ierīcēm No apgaismojuma ierīcēm 9 Iekšējie siltuma ieguvumi, kwh/m 2 No karstā ūdens sistēmām No/uz gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām No/uz procesiem un priekšmetiem Saules siltuma ieguvumi (kwh/m 2 ) Ieguvumu izmantošanas koeficients 1 Zona 1 29,52 (kopā) 6,33 4,06 0,00 0,00 9,46 0,916 45,23 Kopējie siltuma ieguvumi kwh/m 2 kwh gadā Cita informācija Kopējie siltuma ieguvumi 45, Piezīme. * Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi attiecīgajā periodā Siltumenerģijas piegāde/ražošana un pārvade Siltumenerģijas ražošanas iekārtas Kurināmā patēriņš Sezonālais lietderības Pārbaudes akts Iekārtas nosaukums, Ražošanas Kurināmā Saražotās enerģijas daudzums vidēji gadā (norādīt koeficients (noteikts pēc modelis gads veids (kwh/gadā) pievienots arī mērvienību) zemākās siltumspējas) datums (jā/nē) Individuālais Centralizētā siltummezgls siltumenerģija Siltumenerģijas piegādes sistēma X centralizēta siltumapgāde X atkarīgā pieslēguma shēma neatkarīgā pieslēguma shēma lokāla siltumapgāde individuāla siltumapgāde

16 Informācija par objekta (ēkas) energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārpus kondicionētās zonas izvietotiem siltumpārvades tīkliem (tīklu (nav) garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis) Siltumenerģijas zudumi cauruļvados, % Siltumenerģijas zudumi netiek atsevišķi izdalīti Siltumenerģijas zudumi cauruļvados, kwh Siltumenerģijas zudumi netiek atsevišķi izdalīti Siltuma akumulācijas siltumenerģijas zudumi, % Siltumenerģijas zudumi netiek atsevišķi izdalīti Siltuma akumulācijas siltumenerģijas zudumi, kwh Siltumenerģijas zudumi netiek atsevišķi izdalīti Cita informācija 4.4. Siltumenerģijas sadale un atdeve* X vienas caurules Apkures sistēma divu cauruļu cita tipa (norādīt) Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un Centralizētā siltumenerģijas padeves regulācija ēkas siltummezglā uzskaite zonās cauruļvadu garums n/d kondicionētajās zonās, (nav) ārpus kondicionētās zonas Sildelementu un cauruļu tehniskais stāvoklis Sildelementi un apkures radiatori neapmierinošā stāvoklī, novecojuši, apkures sistēma kopumā bez regulācijas iespējas Siltuma akumulācija (ir, nav, tehniskie parametri) Cita informācija Piezīme. * Ja sistēmas atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.

17 4.5. Karstā ūdens sadales sistēma Karstā ūdens piegādes vidējā 55 temperatūra ( C) Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra ( C) 810 x Karstā ūdens sagatavošana 11 sagatavošana siltummezglā centralizēta apgāde individuālā bez cirkulācijas ar cirkulāciju Karstā ūdens sadales sistēmas tips x Cauruļvadu garums n/d kondicionētās zonās, (nav) ārpus kondicionētās zonas Cauruļu tehniskais stāvoklis Neapmierinošā stāvoklī, sistēmu ieteicams pārbūvēt un cauruļvadus ieteicams mainīt Siltuma akumulācija (ir, nav, tehniskie parametri) Cita informācija 5. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums 5.1. Energoresursu patēriņa uzskaite (ja ēka nav tikusi pilnīgi vai daļēji ekspluatēta, šajā sadaļā norāda datus par diviem pilniem gadiem, kad ēkā nodrošināta pilnīga apkure.) Energonesējiem, kuru uzskaite nenotiek regulāri katru mēnesi, var norādīt tikai gada patēriņu Siltumenerģija no siltuma piegādātāja, MWh Gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā ,20 55,60 41,80 25,80 12,50 6,40 1,50 0,00 8,50 23,60 38,00 35,50 314, ,40 74,30 44,20 24,80 9,90 8,00 0,00 0,80 6,90 22,50 43,10 70,20 373, ,90 77,10 77,90 43,80 14,30 12,50 5,80 7,40 10,80 23,60 34,20 54,00 443, ,70 96,90 56,40 31,40 13,00 12,50 1,10 0,80 12,50 20,90 47,40 73,10 432, ,00 90,50 48,50 36,40 19,10 19,30 0,00 0,00 13,00 23,90 46,50 54,10 418,30 Vidēji 396,36

18 Kurināmie 12 Kurināmā veids, kurināmā zemākā siltumspēja kwh/kg Apkures katla vidējais lietderības koeficients, kas noteikts pēc kurināmā zemākās siltumspējas Pārvades siltuma zudumi (%, ja apkures katls atrodas ārpus ēkas kondicionētās zonas robežas) Patēriņš uzskaitītajās mērvienībās (kg, m 3, l) Gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā Vidēji Konversijas koeficients no m 3 vai l uz kg Kurināmā patēriņš, pārrēķināts kwh Gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā Vidēji Ja izmantoti vairāki kurināmā veidi, informāciju sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, kā arī summāro tabulu par kurināmā patēriņu, pārrēķinātu MWh Elektroenerģija, MWh Gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā ,383 8,82 9,382 8,158 6,432 3,528 0,435 0,723 5,16 13,01 17,771 15,194 97, ,395 11,307 9,612 7,845 7,06 3,781 0,443 1,033 5,953 10,093 9,427 9,199 90, ,093 10,424 10,845 9,575 6,409 4,436 2,863 2,985 6,425 10,092 11,544 11, , ,438 14,273 13,083 9,601 6,622 4,599 0,489 0,869 6,69 11,151 24,546 3, , ,505 11,192 11,807 8,468 6,79 4,779 0,338 0,788 0,614 10,129 12,386 14,668 95,464 Vidēji 98,895

19 Citi atsevišķi uzskaitītie dati Aizpilda, ja ir atsevišķa uzskaite, piemēram, karstā ūdens patēriņam, elektroenerģijas patēriņam ventilācijai u. tml. (nosaukums un mērvienība) Gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā vidēji 5.2. Enerģijas patēriņa sadalījums Energoresursu vidējais patēriņš pa mēnešiem un kopā gadā, kwh. Izmantot vidējos patēriņa datus par vismaz pēdējiem diviem gadiem. Norādīt visus energonesējus, to sadalījumu pa sistēmām un mērķiem, enerģijas ražošanas un pārvades zudumus. Energonesējs Sistēma vai mērķis* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā Centralizētā Apkures sistēma siltumapgāde Centralizētā Karstā ūdens siltumapgāde sagatavošana Elektroenerģija Apkures sistēma ,5 4804, Elektroenerģija Apgaismojums ,5 4865, Elektroenerģija Ēkas pārējā ,5 653, Piezīme. * Apkure, karstā ūdens sistēma, apgaismojums u. c. Skaidrojums par vērtībām, kuras iegūtas, pamatojoties uz uzskaitītā patēriņa sadalījumu pa sistēmām, vai kuras aprēķinātas vai pieņemtas standartos noteiktā kārtībā. Apgaismojuma novērtēšanai lietots vienādojums: ekas_laukums*11,65*((7*6)/(24*7))*61% (skatīt 1.pielikumā) (patēriņš 1 stundā, Wh) 10,4% no ēkas siltumenerģijas patēriņa apkurei tiek patērēts ar elektroenerģijas resursiem. Karstā ūdens patēriņš aprēķināts pēc vasaras perioda patēriņa metodes.

20 Enerģijas patēriņa sadalījums Enerģijas patēriņa sadalījums* 3 siltumenerģija, vidējais (kwh) Izmērītais novērtējums* 1 elektroenerģija, vidējais (kwh) kopējais, vidējais (kwh gadā) =3 īpatnējais (kwh/m 2 gadā) 4=3/kopējā platība Apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju (kwh gadā) Apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju* 2 (kwh/m 2 gadā) siltumenerģija, vidējais (kwh) Aprēķinātais novērtējums* 3, * 4 elektroenerģija, vidējais (kwh) kopējais, vidējais (kwh gadā) =9 Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) 10=9/kopējā platība Apkurei , , , Karstā ūdens sagatavošanai , , Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) , , Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) , , Apgaismojumam , , Papildu enerģija , , Pārējais patēriņš* , , Kopā , , , Paskaidrojums par enerģijas patēriņu Apgaismojuma novērtēšanai lietots vienādojums: ekas_laukums*11,65*((7*6)/(24*7))*61% (skatīt 1.pielikumā) (patēriņš 1 stundā, Wh) 10,4% no ēkas izmērītā siltumenerģijas patēriņa vai 10,0 % no ēkas aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa apkurei tiek patērēts ar elektroenerģijas resursiem. Karstā ūdens patēriņš aprēķināts pēc vasaras perioda patēriņa metodes. Piezīmes. 1. * 1 Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot tabulas apakšpunktā. 2. * 2 Aprēķinu veic pa pozīcijām arī tad, ja uzskaite nav dalīta. 3. * 3 Norāda pārējo patēriņu, kas nav atsevišķi detalizējams. 4. * 4 Izmērītās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu un aprēķinātās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu salīdzinājums pa pozīcijām, ja ir vienādi iekštelpu temperatūras nosacījumi (atšķiras mazāk nekā par 10 % un ne vairāk kā par 10 kwh/m 2 gadā).

21 15 6. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi 6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas, inženiertehniskās sistēmas, citi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu priekšlikumi Energoefektivitātes Enerģijas ietaupījums gadā Nr. % no esošā aprēķinātā ēkas paaugstināšanas pasākums un p. k. kwh kwh/m 2 energoefektivitātes novērtējuma sasniedzamais rādītājs/i* Investīcijas, tūkst. EUR Atmaksāšanās laiks, gadi 1. Cokola virszemes daļas un pamatu pazemes daļas siltināšana vismaz 1,0m dziļumā ar ekstrudēto putu polistirolu vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)), sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ψ<=0.1 (W/mK), min biezums 100 mm. Pamatu hidroizolācijas izveide. Fasādes daļas siltumizolācijas sistēma ar plāno apmetumu atbilstoši ETAG004 prasībām; Pagrabstāva pārseguma siltināšana ar cietām akmens vates plāksnēm (λ<=0,039 W/(mK)) 100 mm biezumā ,60 2, ,57 77,93 2. Fasādes sienu siltināšana ar 150 mm akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.21 W/(m 2 K). Logu ailsānu siltināšana ar akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,038 W/(mK)), min. biezums 30 mm, sasniedzot ar norobežojošās konstrukciju saistītā termiskā tilta vērtību ,61 24, ,15 25,90

22 ψ<=0.05 (W/m K), ailu blīvēšana infiltrācijas ierobežošanai. Fasādes daļas siltumizolācijas sistēma ar plāno apmetumu atbilstoši ETAG004 prasībām 3. Jumta konstrukciju siltināšana ar vismaz 350 mm siltumizolācijas materiāla plāksnēm (λ<=0,038 W/(mK)), sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U<=0.11 W/(m 2 K), jumta seguma hidroizolācijas pieslēgumu atjaunošana 4. Koka logu nomaiņa un koka, metāla konstrukciju durvju nomaiņa pret jauniem logiem ar U<=1,1 W/(m 2 K) un jaunām durvīm U<=1,3 W/(m 2 K). Stikla bloku nomaiņa pret PVC logiem kāpņutelpās; Ieejas mezgla pārbūve 5. Apkures sistēmas nomaiņa un siltummezgla nomaiņa. Siltummezgla vadība un kontrole ar telemetriju (BMS). Ēkas apkures sistēmas pārbūve uz kompleksu, regulējamu sistēmu, cauruļvadu un to siltumizolācijas maiņu (3050 mm rūpnieciski ražotas izolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)), neefektīvo apkures radiatoru nomaiņa un termoregulācijas vārstu uzstādīšana; sistēmas balansēšana ,53 8, ,27 23, ,37 6, ,13 29, ,49 7, ,29 44,07

23 6. Karstā ūdens apgādes sistēmas nomaiņa; Dvieļu žāvētāju uzstādīšana dušas telpās; karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācija (2040 mm rūpnieciski ražotas izolācijas čaulas ar atstarojošo pārklājumu (λ<=0,045 W/(mK)) 7. Visu gaismekļu nomaiņa ēkā: 7.1) 400.gab gaismekļi no 72W uz 24W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 9 600W 7.2) 5.gab gaismekļi no 20W uz 12W bija pirms nomaiņas = 100W, pēc nomaiņas = 60W 7.3) 74.gab Kvēlspuldzes no 60W uz 7W bija pirms nomaiņas = 4 440W, pēc nomaiņas = 518W 7.4) 170.gab kvēlspuldzes no 60W uz 10W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 1 700W 7.5) 3.gab kvēlspuldzes no 60W uz 13W (āra apgaismojums) bija pirms nomaiņas = 180W, pēc nomaiņas = 39W Nomaiņas rezultātā jauda KOPĀ: no W uz W (detalizēti skatīt 1.pielikumā) 8. Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana; Piespiedu ventilācijas ierīkošana dušas un WC telpām ,64 2, ,08 36, * (siltumenerģijai) 3,64* (siltumenerģijai) 2,61* (siltumenerģijai) 52180,70* (siltumenerģijai) 87,57* (siltumenerģijai) Piezīmes. * Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma sasniedzamie rādītāji (norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu U un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu vērtības, izmaiņas ventilācijas sistēmā un citas izmaiņas). ** Izmaksas ir indikatīvas, precizējamas pēc būvdarbu veikšanai atbilstošas tāmes sagatavošanas.

24 18 7. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas 7.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas Ar Temperatūru starpība būvkonstrukciju saistīto starp Būvelementa siltuma Termiskā Nr. Zonas termisko būvkonstrukcijas p. k. apzīmējums Materiāls, biezums Laukums caurlaidības tilta Norobežojošā konstrukcija tiltu siltuma (un koeficients garums caurlaidības siltajām un nosaukums) (U) koeficients aukstajām (ψ) pusēm Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients mm m 2 W/(m 2 K) W/(m K) m C W/K 1 Zona 1 Durvju rāmji 80mm, Ārdurvis (PVC, mainītas) pildījums 24,96 1,300 0,050 62,40 19,30 35,6 2 Logu rāmji 80 mm, Logi (PVC, mainīti) stiklojums 420,36 1,100 0, ,91 19,30 514,9 3 Logu rāmji 80 mm, Logi (PVC, esoši) stiklojums 36,96 1,300 0,050 92,40 19,30 52,7 4 Grīdas segums un seguma pamatne 80mm, siltumizolācija 1.stāva grīda (pagrabstāva pārsegums) (keramzīts) 80mm, 758,10 0,202 14,50 152,9 pārseguma plātne 220mm, siltumizolācija 100mm, apmetums 5 Gāzbetona paneļi mm, apmetums 10mm un Sienas (tipveida) Keramisko ķieģeļu 2313,02 0,212 19,30 490,5 mūris 510mm, apmetums 10mm; siltumizolācija 150mm, apmetums 6 Dzelzsbetons 400mm, apmetums Virszemes daļa (pamatu daļa) 10mm, 55,00 0,308 19,30 16,9 siltumizolācija 100mm, apmetums

25 19 7 Griestu apdare, Jumta konstrukcija (tipveida) pārseguma panelis 220mm, siltumizolācija (keramzīts/gāzbetons) 150mm, betona 765,95 0,110 19,30 84,3 virskārta 40mm, jumta segums 3mm, siltumizolācija vismaz 350mm, jumta segums 8 Perimetrālie termiskie tilti ēkas fasādē 0, ,20 19,30 40,3 9 Termiskie tilti balkonu/lodžiju pieslēgumos ārsienām 0,250 43,70 19,30 10,9 Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients H TR H T (faktiskais) (W/K) 1399,0 H TR (normatīvais)* (W/K) 1749,2 Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" Ventilācija ēkas zonās sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas Aprēķina parametri Nr. p.k. Zonas apzīmējums (un nosaukums) Ventilācijas sistēmas veids (dabiskā, mehāniskā) Aprēķina tilpums (m 3 ) Gaisa apmaiņas intensitāte (iekļaujot infiltrāciju) (1/h) Gaisa plūsmas piegādes temperatūra ( C) Darbības ilgums periodā (h) Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā (%) Ventilācijas siltuma zudumu koeficients (W/K) 1 Zona 1 Dabiskā 9378,0 0,50 1, ,0 1594,0 Cita informācija

26 Ventilācija un gaisa kondicionēšana dati par uzstādāmajām iekārtām Iekārtas Nr. Vidējā svērtā Iekārtas Siltuma atgūšanas nosaukums, p.k. elektriskā jauda (kw) ražība (m 3 /h) efektivitāte (%) modelis 20 Plānotais patērētās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Plānotais saražotās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Plānotais darba stundu skaits (h/gadā) 7.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā* Nr. p. k. Zonas apzīmējums (un nosaukums) Metaboliskais siltums no iedzīvotājiem Izkliedētais siltums no ierīcēm Iekšējie siltuma ieguvumi (kwh/m 2 ) No apgaismojuma ierīcēm No karstā ūdens sistēmām No/uz gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām Saules siltuma ieguvumi, (kwh/m 2 ) Ieguvumu izmantošanas koeficients Kopējie siltuma ieguvumi * kwh kwh/m 2 gadā 1 Zona 1 29,52 (kopā) 1,72 3,40 0,00 0,00 6,85 0,919 38, Cita informācija Piezīme. * Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi periodā. Kopējie siltuma ieguvumi 38, Nr. p. k. Telpa vai telpu grupa 1 Visa ēka Gaismekļi* No/uz procesiem un priekšmetiem Luminiscentās spuldzes Kopējā jauda (W/m 2 ) 8. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš Esošā situācija Prognoze Starpība Elektroenerģijas Elektroenerģijas Elektroenerģijas Stundas Kopējā jauda Stundas patēriņš gadā Gaismekļi* gadā (h) (W/m 2 patēriņš gadā patēriņš gadā ) gadā (h) (kwh) (kwh) (kwh) 1,777 (lietderīgā) 11,65 (kopējā) 1335, LED tipa 0,484 (lietderīgā) 3,177 (kopējā) 1335, Kopā 1, , Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, kopējo spuldžu skaitu vai telpu platību. Identificē detalizēti, ja ēkai plānota apgaismojuma nomaiņa (skatīt 1.pielikumā).

27 Nr. p. k Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas Enerģijas patēriņa sadalījums* kopējais patēriņš (kwh gadā) Esošā situācija (aprēķinātie dati no V daļas) īpatnējais (kwh/m 2 gadā) CO 2 emisija (kgco 2 gadā) Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 4. sadaļu) kopējais patēriņš (kwh gadā) īpatnējais (kwh/m 2 gadā) CO 2 emisija (kgco 2 gadā) Starpība enerģijas samazinājums** (kwh gadā) Starpība CO 2 emisijas samazinājums**, (kg CO 2 gadā) PATĒRIŅA SAMAZINĀJUMS 9.1. Apkurei , , Karstā ūdens sagatavošanai , , Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) 0 0, , , , Apgaismojumam , , Papildu enerģija 0 0, , Pārējais patēriņš*** , , Kopā , , AIZVIETOTĀ ENERĢIJA NO FOSILAJIEM ENERGORESURSIEM 9.8. CO 2 emisijas ietaupījumi, aizstājot ar fosilajiem energoresursiem saražoto enerģiju pret enerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem Aizvietotās enerģijas daudzums (kwh gadā) Īpatnējais (kwh/m 2 gadā) CO 2 emisiju samazinājums Pavisam kopā

28 22 Piezīmes. 1. * Datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas norādīti citās energosertifikāta pārskata sadaļās. 2. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO 2 emisijas samazinājums nedrīkst pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem. 3. *** Norāda pārējos patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. 10. Energoefektivitātes rādītāja korekcija apkurei * (ja ēkas vidējais telpu augstums lielāks par 3,5 m) Ēkas vidējais apkurināmo telpu augstums Novērtētais enerģijas patēriņš apkurei Pieļaujamais enerģijas patēriņa līmenis apkurei* (m) (kwh/m 2 gadā) (kwh/m 2 gadā) 2,50 99,62 (pirms atjaunošanas) 110,0 2,50 36,65 (pēc atjaunošanas) 110,0 Piezīme. * Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" punktu. Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energosertifikāta pārskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzēju, sertificētu arhitektu vai būvinženieri, tādējādi paredzot vienādus pasākumus abos dokumentos. Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā Sandris Liepiņš (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) EA20083 (reģistrācijas numurs neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrā vai sertificēšanas institūcijas lēmumā) , (kontaktinformācija tālrunis, epasts, adrese) (uzņēmums, uzņēmuma reģistrācijas numurs (nenorāda, ja neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā ēkas energosertifikātu sagatavojis kā pašnodarbināta persona) 11. Pielikums (ja attiecināms)

29 Pielikums Nr.1 23 Spuldžu tipu, kopējo spuldžu skaitu detalizēts aprēķins luminiscento spuldžu nomaiņai uz LED tipa gaismekļiem Daugavpils universitātes dienesta viesnīcas ēkā (Sporta iela 8, Daugavpils, LV5401; ēkas kadastra numurs: ) esošajā situācijā apgaismojums tiek nodrošināts ar luminiscentajām spuldzēm, kuras plānots nomainīt uz LED tipa gaismekļiem. Kopējā platība 6065,20 m 2 Ekspluatējamā platība 4133,8 m 2 Aprēķina platība (kas attiecas uz pienesumiem no apgaismojuma apkures periodā) 3751,2 m 2 Uzstādītā apgaismojuma jauda KOPĀ: W (esošā situācijā, avots apsekojuma dati). Analizējot datus esošajā situācijā: Apgaismojums tiek lietots visā ēkas aprēķina platībā ar aprēķinu intensitātei 11,65 W/m 2, vidēji 7 stundas dienā, 6 dienas nedēļā ar aprēķinu varbūtību, ka nosacījums izpildās 61% gadījumā. Tika sastādīts vienādojums (ēkas aprēķina laukums)*11,65*((7*6)/(24*7))*0,61 ( šeit (7*6)/(24*7) ir daļa no vienas nedēļas, t.i. 0,25 vai vidēji dienā 6 stundas) rezultāts reizināts ar 24 stundām un 365 dienām (kopā 1335,9 stundas), kur iegūts aprēķinā lietotais patēriņš apgaismojumam kwh gadā. Vidēji 6 stundas dienā un 365 dienas kalendārajā gadā kopā sastāda 2190 stundas ar intensitāti 11,65 W/m 2 un vienlaicīgas lietošanas koeficientu 61,0%, kas faktiski apgaismojuma darba stundas samazina uz 1335,9 h. No vienādojuma [11,65*((7*6)/(24*7))*0,61] izteikta Esošā situācijā kopējā lietderīgā jauda (W/m 2 ): 1,777. Jeb kopējā pilnā apgaismojuma jauda: W / 3751,2 m 2 = 11,65 W/m 2. Projektā plānotā luminiscento spuldžu nomaiņas uz LED tipa gaismekļiem situācijas analīze Uzskaitījums (apsekojuma dati): 400 gab. gaismekļi no 72W uz 24W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 9 600W 5 gab. gaismekļi no 20W uz 12W bija pirms nomaiņas = 100W, pēc nomaiņas = 60W 74 gab. Kvēlspuldzes no 60W uz 7W bija pirms nomaiņas = 4 440W, pēc nomaiņas = 518W 170 gab. kvēlspuldzes no 60W uz 10W bija pirms nomaiņas = W, pēc nomaiņas = 1 700W 3 gab. kvēlspuldzes no 60W uz 13W (āra apgaismojums) bija pirms nomaiņas = 180W, pēc nomaiņas = 39W Nomaiņas rezultātā jauda KOPĀ: no W uz W. Saglabājot esošās situācijas apgaismojuma lietošanas stundas tika sastādīts vienādojums enerģijas ekonomijas aprēķinam, lietojot koeficientu kas veidots no attiecības / = 0,273 vai jaudas patēriņa samazinājuma ekvivalents 3,6687 reizes. No vienādojuma [11,65*((7*6)/(24*7))*0,61]/3,6687 izteikta plānotā kopējā jauda (W/m 2 ): 0,484. Jeb kopējā plānotā pilnā apgaismojuma jauda: W / 3751,2 m 2 = 3,177 W/m 2. Veicot pārrēķinu situācijai pēc apgaismojuma spuldžu un gaismekļu nomaiņas, tika iegūts rezultāts: 58381/3,6687=15913 kwh gadā. Dati un rezultāti norādīti pārskata 6.1 tabulā (7.poz.) un 8.tabulā. Sastādīja neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā Sandris Liepiņš Ministru kabineta noteikumu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās pasākuma Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās īstenošanas noteikumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi 2.pielikums

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Ēkas Stabu ielā 17 apsekošanas atzinums un uzturēšanas pasākumi Izpildīja:

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283

SIA Kaviguda Medņi, Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283 SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr. 40003989857 t. 26303264 www.kaviguda.lv apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr. 20-6024; t. 28327682 (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No20-4701 m. tel. 26452292 (apsekotājs un tā rekvizīti licences vai

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener e ektivitātes pakalp juma l umu ROKASGRĀMATA Kā organizēt

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150 APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI + - 7 300* 150 + - 7 300* 120 SASTĀVS -Apmetuma sistēma virs siltinājuma

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģijas, tām ir izcils dizains un laba gaismas kvalitāte,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk