1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela"

Transkripts

1 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV ĒKAS DAĻA Audits veikts visai ēkai 4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [ ] pārdošana, [ ] izīrēšana/iznomāšana, [X] brīvprātīgi, [ ] valsts/pašvaldības publiska ēka 6. ĒKAS RAKSTUROJUMS Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads: n/a Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads: - Stāvu skaits 6 virszemes 1 pazemes [-] mansards [-] jumta stāvs 7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS ATSAUCES VĒRTĪBAS Gandrīz nulles enerģijas ēkas apkures rādītājs ( 40,0 ) Normatīviem atbilstoša ēka ( 90,0 ) Ēkas veidam atbilstošs ēkas vidējais patēriņš ( 152,04 ) Kopējā platība: 4199,7 m 2 Aprēķina platība: 3214,7 m 2 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE UN RĀDĪTĀJS kwh/m 2 gadā Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām Jā [ ] Nē [X] 8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS Neatkarīgs eksperts Kristaps Kašs Reģistrācijas numurs EA Datums Paraksts 3 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI Enerģijas patēriņa novērtējums: kwh/m 2 gadā - apkurei 139,61 - karstā ūdens sagatavošanai 68,14 - mehāniskajai ventilācijai 0 - apgaismojumam 0 - dzesēšanai 0 - papildu 0 Patēriņš kopā 207,75 No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija 0 Koģenerācijā saražotā enerģija 0 Primārās enerģijas novērtējums 270,1 Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 54,9 kg CO2/m 2 gadā Piezīmes. 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei. 2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kwh/m 2 gadā. 3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu _ E _ 1 _ 139,6 _ 2

2 2. lapa 9. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS HT/Aapr 1,46 W/(m 2 K) HTA/Aapr 0,58 W/(m 2 K) HT un HTA faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 10. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS HVe/Aapr 0,37 W/(m 2 K) HVe ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0 % 11. ENERĢIJAS UZSKAITE UN SADALĪJUMS APKURES UN KARSTĀ ŪDENS SISTĒMĀS Apkurei un apkures cauruļvadu zudumi Energonesējs Karstā ūdens apgādei neapkurinātajās pagraba telpās Kalendāra uzskaitītais daudzums Klimata gads nosaukums MWh 4 kwh kwh korekcija, kwh/m 2 gadā kwh kwh/m 2 gadā kwh , , ,0 138, ,0 75, Siltumenerģija 640, , ,4 128, ,6 71, no pilsētas centralizētas 609, , ,6 125, ,4 63, siltumapgādes sistēmas 584, , ,6 116, ,4 65, , , ,0 128, ,0 64,8 12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits): 1) pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā; 2) pielikums, kurā ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu; 13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību Kristaps Kašs (datums 6 ) (vārds, uzvārds) (paraksts 6 ) Piezīmes. 4 Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem trim gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m 3, MJ, kcal vai cita). 5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu. 6 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3 1.pielikums PĀRSKATS PAR EKONOMISKI PAMATOTIEM ENERGOEFEKTIVITĀTI UZLABOJOŠIEM PASĀKUMIEM, KURU ĪSTENOŠANAS IZMAKSAS IR RENTABLAS PAREDZAMAJĀ (PLĀNOTAJĀ) KALPOŠANAS LAIKĀ 1. Ēkas veids Daudzdzīvokļu māja 2. Adrese Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV Ēkas daļa Audits veikts visai ēkai 4. Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI Piegādātās enerģijas CO2 emisiju Pasākuma Pasākuma Sasniedzamais ietaupījums un samazinājums izmaksas Pasākums un tā * atmaksāšan Nr. 1 rādītājs un papildeneģijas izmaiņas apraksts ās laiks** 2 mērvienība 3 kwh kwh/m 2 % kg CO2 gadā EUR Gadi gadā gadā a Ēkas dzīvokļu Gāzbetona sienām ,8 12, ,4 ārsienu siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Lodžiju iestiklošana un margas siltināšana, pagraba kāpņu telpas sienas pret dzīvokļiem siltināšana ar 50mm biezu izolācijas slāni Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm līdz 50mm, un 2.stāva grīdas virs ieejas lieveņa siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Pilastru siltināšana ar vismaz 80mm biezu izolācijas slāni. U 0,16 W/m 2 K Pilastriem U 0,25 W/m 2 K Gala sienām U 0,16 W/m 2 K Starplogu blokiem U 0,13 W/m 2 K Pagraba k.t. sienas pret dzīvokļiem U 0,21 W/m 2 K 2.stāva grīdas virs ieejas lieveņa U 0,21 W/m 2 K Veicot lodžiju iestiklošanu, lodžijas telpā ietverto norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība Ru pieaug par 1,1 m 2 K/W 1b Ēkas dzīvokļu ārsienu siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolācijas slāni. Lodžiju iestiklošana un margas siltināšana, pagraba kāpņu telpas sienas pret dzīvokļiem siltināšana ar 50mm biezu izolācijas slāni Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm līdz 50mm, un 2.stāva Gāzbetona sienām U 0,20 W/m 2 K Pilastriem U 0,31 W/m 2 K Gala sienām U 0,21 W/m 2 K Starplogu blokiem U 0,16 W/m 2 K Pagraba k.t. sienas pret dzīvokļiem U 0,21 W/m 2 K 2.stāva grīdas virs ieejas lieveņa U 0,21 W/m 2 K Veicot lodžiju iestiklošanu, lodžijas ,3 11, ,9 1 Alternatīvus pasākumus apzīmēt ar tādu pašu numuru, kā pamatpriekšlikumam un pievienojot indeksu (a, b, c,..) 2 Detalizētu pasākuma aprakstu skatīt energosertifikāta 2.pielikuma Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, 9.nodaļā. 3 Būvelementa vai termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients, gaisa apmaiņas rādītājs u.c. savstarpēji saistītus pasākumus norādīt vienkopus. 4 Ja pasākums saistīts ar papildu enerģijas pieaugumu, pieaugums norādāms pie attiecīgā pasākuma (iekavās ar mīnus zīmi). 5 Iekļauj visas ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas, t.sk. materiāli, darba spēks sagatavošanas un īstenošanas laikā, nodokļi, citi resursi

4 5. PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI Nr. 1 Pasākums un tā apraksts 2 Sasniedzamais rādītājs un mērvienība 3 Piegādātās enerģijas ietaupījums un papildeneģijas izmaiņas 4 kwh kwh/m 2 gadā gadā CO2 emisiju samazinājums Pasākuma izmaksas 5 * Pasākuma atmaksāšan ās laiks** % kg CO2 gadā EUR Gadi grīdas virs ieejas lieveņa siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Pilastru siltināšana ar vismaz 50mm biezu izolācijas slāni. telpā ietverto norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība Ru pieaug par 1,1 m 2 K/W 2a 2b Ēkas ārsienu, kas robežojas ar kāpņu telpu, siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm līdz 50mm biezu siltumizolācijas slāni, vējtvera griestu siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni, atkritumu tvertnes telpas sienas siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni. Ēkas ārsienu, kas robežojas ar kāpņu telpu, siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm līdz 50mm biezu siltumizolācijas slāni, vējtvera griestu siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni, atkritumu tvertnes telpas sienas siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni. 3 Ēkas tehnisko bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm beramo vati. Jumta virs nekondicionētās telpas 6.stāvā siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas Gāzbetona sienām U 0,16 W/m 2 K; Ķieģeļu sienām U 0,17 W/m 2 K; Atkritumu tvertnes telpas sienām U 0,22 W/m 2 K; Vējtvera griestiem U 0,22 W/m 2 K; Gāzbetona sienām U 0,20 W/m 2 K; Ķieģeļu sienām U 0,22 W/m 2 K; Atkritumu tvertnes telpas sienām U 0,22 W/m 2 K; Vējtvera griestiem U 0,22 W/m 2 K; Tehnisko bēniņu grīda U 0,12 W/m 2 K 6.stāva pārsegums/5.stāva griesti uz neapkurināmo telpu U 0,48 W/m 2 K ,8 3, , ,4 3, , ,3 7, ,2

5 5. PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI Nr. 1 Pasākums un tā apraksts 2 Sasniedzamais rādītājs un mērvienība 3 Piegādātās enerģijas ietaupījums un papildeneģijas izmaiņas 4 kwh kwh/m 2 CO2 emisiju samazinājums Pasākuma izmaksas 5 * Pasākuma atmaksāšan ās laiks** % kg CO2 gadā EUR Gadi gadā gadā slāni.papildus jāveic arī 6.stāva nekondicionētās telpas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni un logu nomaiņu ar U 1,1 W/m 2 K. 4 Pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolācijas slāni. Ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu. 5 Visu dzīvokļu un kāpņu telpu nenomainīto logu nomaiņa, izņemot iestiklotajās lodžijās ietvertie logi. 6 Ēkas ārdurvju nomaiņa un vējtvera durvju blīvēšana nodrošinot to blīvu aizvēršanos, kāpņu telpu izeju uz bēniņiem nomaiņa. 7 Ventilācijas sistēmas tehniskā apkope un papildus ventilācijas pievadu izbūve norobežojošajās konstrukcijās vai logos. 8 Apkures sistēmas pārbūve, izbūvējot divcauruļu apkures sistēmu. Pagraba pārsegums kopā U 0,16 W/m 2 K ,9 4, ,4 U 1,1 W/m 2 K ,2 6, ,3 U 1,6 W/m 2 K ,7 0, ,7 Paredzams, ka pasākuma īstenošanas laikā gaisa apmaiņas kārta dzīvojamajās telpās pieaugs no 0,4 h -1 līdz 0,5 h -1. un kāpņu telpās samazināsies no 0,7h -1 līdz 0,6h -1 (skatīt kopā ar 6. pasākumu) Pagrabā esošo pakures cauruļvadu siltināšana ar vismaz 50mm biezu siltumizolācijas slāni ,6-3, n/a ,3 4, ,9 9 Karstā ūdens Cauruļvadiem jāveic ,2 15, ,0

6 5. PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI Nr. 1 Pasākums un tā apraksts 2 Sasniedzamais rādītājs un mērvienība 3 Piegādātās enerģijas ietaupījums un papildeneģijas izmaiņas 4 kwh kwh/m 2 gadā gadā CO2 emisiju samazinājums Pasākuma izmaksas 5 * Pasākuma atmaksāšan ās laiks** % kg CO2 gadā EUR Gadi apgādes sistēmas pārbūve samazinot cirkulācijas loka garumu. siltināšana ar vismaz 30 mm līdz 50 mm biezu siltumizolācijas slāni. * Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. ** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laika aprēķinam pieņemts centralizētas siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas piegādes tarifs iedzīvotājiem 51,22 EUR/MWh ar PVN.

7 6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums Uzlabojumu varianti Rādītāji Mērvienība 6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr W/(m 2 K) 6.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients Hve/Aapr Izmērītie rādītāji bez korekcijas Aprēķinātie rādītāji 1. variants 2. variants 1a; 2a; 3; 4; 5; 1b; 2b; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 6; 7; 8; 9. Sasniedzamie rādītāji (pēc priekšlikumu īstenošanas) 1,46 0,50 0,52 0,37 0,43 0, Siltumenerģijas atgūšana % Gaisa apmaiņas kārta h -1 Dzīvokļiem 0,4 h - Dzīvokļiem 0,5 h -1 Kāpņu telpai 0,7 h -1 Kāpņu telpai 0,6 h Nepieciešamās enerģijas 207,8 101,2 103,1 novērtējums: t. sk apkurei 139,6 64,2 66, apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju karstā ūdens sistēmā kwh/m 2 gadā 195,5 68,1 37,0 37, ventilācijai 0,0 0,0 0, apgaismojumam 0,0 0,0 0, dzesēšanai 0,0 0,0 0, papildu 0,0 0,0 0,0 Samazinājums, % 51,3 50, Siltuma ieguvumi ēkā: kwh/m 2 gadā 27,82 22,00 22, iekšējie (apkures 20,60 15,70 15, saules periodam) 8,26 7,51 7, ieguvumu izmantošanas apkures 0,964 0,948 0,948 koeficients periodam 6.6. No atjaunojamiem kwh/m energoresursiem ēkā saražotā enerģija gadā 6.7. Primārās enerģijas novērtējums kwh/m 2 gadā 270,1 131,5 134,1 Samazinājums, % Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas kg CO2 gadā novērtējums Samazinājums, % Pasākumu kopuma vienkāršais Investīcijas, EUR (1) , ,00 atmaksāšanās laiks Vienkāršais atmaksāšanās laiks, gadi (2) 22,82 22,64 (1) Investīcijas aprēķinātas atbilstoši šī pārskata 5. nodaļai PRIEKŠLIKUMI PAR PASĀKUMIEM ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI (2) Atmaksāšanās laiks aprēķināts pieņemot siltumenerģijas piegādes tarifu 51,22 EUR/MWh bez PVN. Cita informācija: 7. ēkas energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumu izdevējs Neatkarīgs eksperts Kristaps Kašs Reģistrācijas numurs EA Datums* Paraksts* Dzīvokļiem 0,5 h -1 Kāpņu telpai 0,6 h -1 Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8 1 2. pielikums Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām SKOLAS IELA 24, DOBELE, DOBELES NOV., LV-3701

9 I Vispārīgi 1.1.Ēkas identifikācija Adrese Skolas iela 24, Dobele, Dobeles novads, LV Ēkas kadastra numurs Ēkas daļa (paskaidro, ja Visa ēka novērtējums veikts ēkas daļai) 1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Nosaukums SIA eco.nrg Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Brīvības iela 10B - 8, Dobele, Dobeles nov., LV Kontaktpersona Raimonds Švanks Kontakttālrunis Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā Vārds, uzvārds Kristaps Kašs Sertifikāta numurs vai sertificēšanas EA institūcijas lēmuma Nr Kontaktinformācija (tālrunis, e- SIA Ekodoma pasts, adrese) Ēkas apsekošanas datums Ēkas energosertifikāta numurs BIS-ĒED Ēkas energosertifikāta sagatavošanas datums

10 Energoefektivitātes novērtējuma robežas Vienības nosaukums Ēkas siltumenerģijas patēriņš Laukums, tilpums 3214,7 (ēkas aprēķina platība) Īss procesu apraksts (enerģijas uzskaites veids, skaitītāju daudzums un tml.) Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas (energoresursi, enerģijas veids siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, elektroenerģija un citi) Ēkas siltummezglā no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas saņemtā siltumenerģija tiek izmantots karstā ūdens Ēkā ir uzstādīts viens kopējais sagatavošanai, kā arī siltumenerģija tiek siltumenerģijas patēriņa skaitītājs, kas nodota ēkas apkures lokam siltumslodzes uzskaita ēkā patērēto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. nodrošināšanai apkures periodā. Daļa no ēkai piegādātas siltumenerģijas ir siltumenerģijas zudumi apkures cauruļvados, kas izvietoti nekondicionētajās ēkas telpās. Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms kwh gadā % no kopējā* ,80 100,0% Kopā 2752,7 - PAVISAM KOPĀ ,80 100% Neatkarīgā eksperta piezīmes par enerģijas sadalījumu Piezīme. Tabulā ir jānorāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek patērēta/saražota enerģijas. Tabulu jāaizpilda visos gadījumos, kuri varētu būt sekojoši: Ēkas ar atsevišķu energonesēju uzskaiti visām enerģijas plūsmām; Vairākas ēkas ar vienu energonesēju uzskaiti; Ēkas ar vairākiem energonesējiem; Ēkas ar atslēgtiem dzīvokļiem un nevienmērīgu enerģijas patēriņu; Ēkas ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām; un citas.

11 II Pamatinformācija par ēku 1. Dzīvojamā mājas tipveida projekta numurs vai 103. konstruktīvais risinājums 2. Ekspluatācijā nodošanas gads n/a 3. Stāvi 3.1. pagrabs ir (ir/ nav) 3.2. tipveida stāvi 5 (skaits) 3.3. tehniskie stāvi 1 (skaits) 3.4. mansarda stāvs nav (ir/ nav) 3.5. jumta stāvs ir (ir/ nav) (netiek ekspluatēts un netiek apkurināts) 4. Dzīvokļi 4.1 Skaits kopējā platība (m 2 ) (bez 2880,90 lodžijām un balkoniem) 4.3. telpu augstums (m) 2, aprēķina temperatūra ( o C) 19, aprēķina platība (m 2 ) 2880, cita informācija - 5. Kāpņu 5.1. Skaits 4 telpas 5.2. platība (m 2 ) 333, aprēķina platība (m 2 ) 333, telpu augstums (m) 2, aprēķina temperatūra ( o C) 15, cita informācija - 6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagrabs bēniņi, jumta 6.2. platība (m 2 ) 685,9 stāvs, 6.3. telpu augstums (m) 2,15 mansarda stāvs 6.4. aprēķina temperatūra ( o C) aprēķina platība (m 2 ) cita informācija - 7. Citas telpas 7.1. Telpas nosaukums 6. stāva kopmītnes 7.2. platība (m 2 ) 172, telpu augstums (m) 2, aprēķina temperatūra ( o C) aprēķina platība (m 2 ) cita informācija - 8. Kopējā aprēķina platība (m 2 ) 3214,7 9. Ēkas ārējie izmēri garums (m) 64,8 (ja ēkai ir neregulāra forma, pievienojama skice platums (m) 12,8 pielikumā) augstums (m) 16,9 10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 4 Ēkā veikta daļēja logu nomaiņa (62% no kopējā logu laukuma ir jauni). Atsevišķos ēkas dzīvokļos veikta ārsienu siltināšana no iekšpuses, bet precīzi dati nav iegūstami. 11. Cita informācija 12. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas pielikumā uz 3 lapām.

12 Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām Aprēķina parametri dzesēšanas Aprēķina parametri apkures periodā* periodā* Aprēķina Temperatūra Zonas Aprēķina Augstums, Aprēķina Perioda Gaisa temperatūra Perioda Gaisa Nr. Iekļautās telpas/telpu numurs un platība vidējais tilpums Āra ilgums apmaiņa Aprēķin ilgums apmaiņa p.k grupas nosaukums Aprēķina Āra gaisa nosaukums gaisa a m 2 m m 3 C C dienas 1/h C C dienas 1/h 2880,9 2, ,3 19-0, ,40 ZONA 1 Dzīvokļu telpas ,8 2,50 834,5 15-0, ,70 Ēka netiek dzesēta ZONA 2 Kāpņu telpas 2. Kopā 3214,7 8036,8 Vidēji 2,50 Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

13 6 III Ēkas norobežojošās konstrukcijas 3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas ZONA 1 Ar būvkonstrukciju Temperatūru Enerģijas Būvelementa Konstrukcij saistīto termisko Termiskā starpība starp patēriņš = siltuma as siltuma Norobežojošā Biezums Laukums tiltu siltuma tilta būvkonstrukcijas 10X9Xapkures Materiāls(i) caurlaidības zudumu konstrukcija caurlaidības garums siltajām un dienu skaits X koeficents (U) koeficients koeficients (ψ) aukstajām pusēm stundu skaits mm m 2 W/(m 2 K) W/(m K) m C W/K kwh ,2 0,93 0,02 664,1 19,4 498, ,4 Nr. p.k. 1. Dzīvokļu ārsienas Gāzbetona paneļi Apmetums 2. Pilastri Māla ķieģeļi Gāzbetons Apmetums 3. Silikāta ķieģeļa sienas 4. Gāzbetona paneļi lodžijās 5. Māla ķieģeļi lodžijās 6. Starplogu bloki 7. Pagraba sienas pret dzīvokļiem 8. R puses ieejas ķieģeļu sienas pret dzīvokļiem 9. R puses ieejas lieveņa griesti Silikāta ķieģeļi Apmetums Gāzbetona paneļi Apmetums Māla ķieģeļi Apmetums Alumīnijs Koks Siltumizolācija Betona panelis Apdare Māla ķieģeļi Apmetums Dobais panelis Izdedži ,2 0,54 0,03 173,1 19,4 62,5 5940,5 324,0 1,16 0,04 381,8 19,4 391, ,8 174,1 0,93 0,03 206,7 19,4 168, ,7 45,6 1,01 0,02 52,8 19,4 47,1 4475,3 161,5 1,23 0,03 239,9 19,4 205, ,7 33,8 1,10 0,03 62,8 19,4 39,1 3714,3 30,6 1,27 0,02 64,3 19,4 40,1 3813,1 11,6 0,92 0,03 29,2 19,4 11,5 1096,7

14 7 pret dzīvokļiem 10. Bēniņu pārsegums 11. Neapkurinātās telpas grīda virs dzīvokļiem 12. Pagraba pārsegums 13. Jaunie dzīvokļu logi 14. Vecie dzīvokļu logi 15. Jaunie lodžiju logi 16. Vecie lodžiju logi ZONA 2 1 Apdare 30 Dobjais dzelzsbetona panelis Izdedži/ keramzīts Dobjais dzelzsbetona Dobjais dzelzsbetona panelis Izdedži Divstikla pakešu logi PVC rāmī Dubultais stiklojums ar atdalītiem koka vērtņu rāmjiem Divstikla pakešu logi PVC rāmī Dubultais stiklojums ar atdalītiem koka vērtņu rāmjiem ,0 0,88-0,03 113,1 19,4 529, , ,7 1,28-0,03 54,6 19,4 247, , ,6 0,61-0,03 139,7 19,4 365, ,9 226,7 1,60 0,10 603,7 19,4 423, ,1 143,2 2,80 0,10 381,3 19,4 439, ,8 116,6 1,60 0,10 310,5 19,4 217, ,1 65,6 2,80 0,10 174,7 19,4 201, ,7 Kopā ZONA Ja nepieciešams papildina zonu skaitu

15 8 Nr. p.k. Norobežojošā konstrukcija Materiāls(i) Biezums Laukums Būvelementa siltuma caurlaidības koeficents (U) Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) Termiskā tilta garums Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm Konstrukcij as siltuma zudumu koeficients Enerģijas patēriņš = 10X9Xapkures dienu skaits X stundu skaits mm m 2 W/(m 2 K) W/(m K) m C W/K Kāpņu telpas ārsienas Gāzbetona paneļi ,2 0,95 0,02 56,7 15,4 40,3 3036,6 2. Kāpņu telpas ārsienas 3. Atkritumu tvertnes telpas sienas pret kāpņu telpu 4. Vējtvera griesti pret kāpņu telpu 5. Bēniņu pārsegums 6. Neapkurinātās telpas grīda virs kāpņu telpas 7. Pagraba pārsegums Apmetums Māla ķieģeļi Apmetums Betona panelis Apmetums ,8 1,33 0,02 379,8 15,4 402, ,4 24,0 1,27 0,01 59,5 15,4 31,1 2343,0 Betona panelis 200 5,8 1,47 0,03 19,6 15,4 9,1 683,0 Dobjais dzelzsbetona panelis Izdedži/ keramzīts ,7 0,88-0,03 10,7 15,4 32,9 2477,5 Betona panelis ,6 1,28-0,03 3,6 15,4 17,3 1304,5 Dobjais dzelzsbetona panelis Izdedži ,3 0,61-0,03 8,9 15,4 48,1 3627, Ārdurvis Koks 36,3 3,70 0,08 31,4 15,4 136, ,0 9. Jumta lūkas Metāls 3,1 2,60 0,04 12,2 15,4 8,6 644,7 Koks

16 9 7. Logi Dubultais 27,1 2,80 0,10 72,2 15,4 83,1 6265,6 stiklojums ar atdalītiem koka vērtņu rāmjiem Kopā ZONA Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients H TR 2.1. faktiskais normatīvais Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

17 10 IV Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums 4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās ZONA 1 ZONA 2 KOPĀ Telpas ar dabisko aprēķina laukums, m ,9 333,8 3214,7 ventilāciju tilpums, m ,3 834,5 8036, aprēķinā izmantotā gaisa 0,40 0,70 apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju (1/h) Gaisa plūsmas piegādes -0,40-0,40 temperatūra, o C Telpas ar mehānisko aprēķina laukums, m ventilāciju tilpums, m aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, (1/h) aprēķinātā izmantotā - - infiltrācija, (1/h) Gaisa plūsmas piegādes temperatūra, o C Ēkas ventilācijas siltuma 979,5 198,6 1178,1 zudumu koeficients Hve (W/K) esošais dabiskā ventilācija Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (W/K) esošais mehāniskā Ēkas ventilācijas siltuma 979,5 198,6 1178,1 zudumu koeficients Hve (W/K) esošais kopējais Zonas iekštelpu aprēķina temperatūra o C 19,0 15, Enerģijas patēriņš 93035, ,1 kwh gadā, X ( ventilācijas siltuma zudumu ) X apkures dienu skaits X nodrošināšanai (dabiskā stundu skaits ventilācija) Enerģijas patēriņš - - kwh gadā, X ( ventilācijas siltuma zudumu ) X apkures dienu skaits X nodrošināšanai (mehānikā stundu skaits ventilācija) Kopējais enerģijas 93035, ,1 patēriņš ventilācijas siltuma kwh gadā zudumu nodrošināšanai Cita informācija -

18 11 2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas dati par iekārtām N.p.k. Iekārtas nosaukums, modelis Ražošanas gads Saražotās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Pievienots (jā/nē) Pārbaudes akts* Datums Cita informācija: Ēka netiek dzesēta, kā arī ēkā nav ierīkotas mehāniskās ventilācijas iekārtas. *Saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 26. punktu.

19 Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā* Aprēķina parametri Iekšējie siltuma ieguvumi Saules Ieguvumu Kopējie Kopējie Nr.p.k Zonas numurs un nosaukums No Metaboliskie apgaismojuma ierīcēm No/uz procesiem, priekšmetiem No karstā ūdens sistēmas No/uz AVK sistēmām siltuma ieguvumi izmantošanas koeficients siltuma ieguvumi siltuma ieguvumi kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh gadā Parametri apkures periodā ZONA 1 un ZONA 2 6,8 11,8 14,7-12,7 8,3 0,964 27, Parametri dzesēšanas periodā Dzesēšanas periodā ēka netiek dzesēta Piezīme: * sadalījums saskaņā ar MK 2013.gada 25.jūnija noteikumu nr.348 Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode Cita informācija

20 Siltuma piegāde/ražošana Siltumenerģijas ražošanas iekārtas Iekārtas nosaukums, modelis Ražošanas gads Kurināmā veids Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt mērvienību Lietderības koeficients Saražotās enerģijas daudzums (kwh/gadā) Pārbaudes akts* Pievienots Datums (jā/nē) Ēkā nav uzstādītas siltumenerģijas ražošanas iekārtās, ēka ir pieslēgta pie pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas. Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 22.punktu Siltumenerģijas piegādes sistēma X centralizēta siltumapgāde lokāla siltumapgāde Cita informācija Siltuma sadale apkures sistēma Apkures sistēma X vienas caurules divu cauruļu Siltummezgla tips atkarīgā pieslēguma shēma X neatkarīgā pieslēguma shēma Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos nav (ir/ nav) Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Izolācija novecojusi, veikta daļēja izolācijas atjaunošana Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) Apkures siltumenerģijas patēriņš tiek regulēts ēkas siltummezglā. Ēkai padotais siltumenerģijas apjoms ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras Cita informācija 4.5. Apkures sistēmas dati par iekārtām * N.p.k Iekārtu nosaukums, Ražošanas Vadības Pārbaudes akts*. modelis gads sistēmas raksturojums Pievienots (jā/nē) Datums *Saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 22. punktu Karstā ūdens sadales sistēma Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra ( o C) ~ Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra ( o C) Karstā ūdens sagatavošana X sagatavošana siltummezglā centralizēta apgāde individuālā Karstā ūdens sadales sistēmas tips bez cirkulācijas

21 14 X ar cirkulāciju Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Izolācija novecojusi, veikta daļēja izolācijas atjaunošana Cita informācija Dzesēšana * Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā nav (ir/ nav) Pārbaudes akta datums Cita informācija *Saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju 22. punktu.

22 15 V. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums 5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem) Izmērītie dati***** Aprēķinātie dati** Īpatnējais Elektroenerģija, koriģētais* Vidējais Siltumener Elektroenerģija, vidējais Kopējais CO2 Enerģijas patēriņa Siltumenerģi Kopējais Īpatnējais koriģētais* Īpatnējais sadalījums*** ja, vidējais vidējais (kwh/m (kwh/m vidējais (kwh gadā) ģija, (kwh/m vidējais vidējais (kwh izmešu daudzums kwh (kwh gadā) gadā) gadā) gadā) kwh kwh kwh gadā) gadā, kg =3 4=3/kopējā 10=9/kop =9 plat. ējā plat Apkurei ,1 127, , Karstā ūdens sagatavošanai , , Dzesēšanai Mehāniskajai ventilācijai Apgaismojumam Papildus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a enerģija**** Kopā , , ,6 207, , Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju Ēkā uzstādīts viens kopējs siltumenerģijas skaitītājs, ar kuru tiek mērīts gan ēkas siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai, gan siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai, līdz ar to un sadaļas ailēs no 1 līdz 4 ir apvienotas. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai tika aprēķināts balstoties uz 5 mēnešiem, kuros ēka netiek apkurināta (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts un septembris). Šajā laika periodā visa ēkai piegādā siltumenerģijas tiek patērēta karstā ūdens sagatavošanai. Vasaras īpatnējais siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai tiek pieņemts nemainīgs apkures sezonā. Piezīme. * 1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (2011., 2012., 2013., un 2015.gadu) no tabulām 5.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 5.2.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot daļā. * 2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie dati nedrīkst pārsniegt 10% no izmērītajiem vidējiem datiem. * 3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite. * 4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

23 Kurināmā patēriņš* norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem). Sadalījums pa energoresursiem Gads Kurināmā veids Mērvienība Eksperta izmantotās metodes apraksts Zemākais Emisijas sadegšanas faktors siltums* Piezīme: * norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kwh/mērvienība) Janvāris 5.3. Enerģijas patēriņa dati Kopējais nomērītais ēkas siltumenerģijas patēriņš Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Ēkas novērtējuma robežās netiek veikta enerģijas ražošana. Visa ēkā patērētā enerģija tiek piegādāta no ārējiem enerģijas piegādes tīkliem. Februāris Marts Aprīlis 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) ,80 Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Eksperta izmantotās metodes apraksts Piezīme: Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem Maijs Jūnijs Jūlijs Jūlijs Augusts Augusts Septembris Septembris Oktobris Oktobris Novembris Novembris Decembris Decembris Kopā Kopā

24 Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 81291, ,064084,034680,00,0 0,0 0,0 0,0 0, ,052004,087634, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 91490, ,273227,247342,20,0 0,0 0,0 0,0 0, ,247301,254262, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh ,866657,852173,832464,80,0 0,0 0,0 0,0 0, ,850647,876894, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 77895, ,854181,838855,80,0 0,0 0,0 0,0 0, ,852426,851536, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 92768, ,064361,034814,00,0 0,0 0,0 0,0 0, ,063423,059418, ,0 Kopējais vidējais (kwh gadā) ,1 Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Eksperta izmantotās metodes apraksts Piezīme: Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai Gads Janvāris Februāris Marts Aprīlis 2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 20180, ,020180,020180,023441,021396,020281,016322,019460,020180,020180,020180, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 19048, ,819048,819048,820839,017566,018276,018632,019931,019048,819048,819048, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 17121, ,217121,217121,218768,017235,016863,015265,017475,017121,217121,217121, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 17554, ,217554,217554,220576,020671,017159,012684,016681,017554,217554,217554, , Kopējais enerģijas patēriņš, kwh 17369, , , ,022993,014985,016518,015462,016887,017369,017369,017369, ,0 Kopējais vidējais (kwh gadā) ,7 Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Eksperta izmantotās metodes apraksts Maijs Maijs Jūnijs Jūnijs Jūlijs Jūlijs Augusts Augusts Septembris Septembris Oktobris Oktobris Novembris Novembris Decembris Decembris Kopā Kopā

25 Karstā ūdens patēriņš Gads Karstā ūdens patēriņš, m 3 Kopējais vidējais (m 3 gadā) Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) Karstā ūdens patēriņš, m 3 Eksperta izmantotās metodes apraksts Janvāris Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām) Gads Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Kopējais vidējais (kwh gadā) Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) Kopējais enerģijas patēriņš, kwh Eksperta izmantotās metodes apraksts Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Audita izstrādes laikā, dati par karstā ūdens patēriņu pēdējo gadu laikā nav pieejami. Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Audita izstrādes laikā, dati par koplietošanas elektroenerģijas patēriņu pēdējo gadu laikā nav pieejami. Jūlijs Jūlijs Augusts Augusts Septembris Septembris Oktobris Oktobris Novembris Novembris Decembris Decembris Kopā Kopā

26 6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas Nr. p.k. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums 1. Ēkas ārsienu, kas robežojas ar dzīvokļiem, siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm biezu siltumizolācijas slāni. Siltumizolācijas slāni iespējams veidot ar slīpumu, lai loga rāmji tiktu siltināti ar vismaz 30mm biezu siltumizolācijas slāni, ieteicamais biezums 50mm (ja iespējams). 2.stāva grīdas virs ieejas lieveņa siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Lodžiju aizstiklošana un siltināšana R pusē. Pilastru siltināšana ar 80mm biezu siltumizolācijas slāni. Starplogu bloku tīrīšana 19 VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi Enerģijas % no esošā Izmaksu Enerģijas CO2 emisijas ietaupījums aprēķinātā ēkas Investīcijas, Atmaksāšanās samazinājums, ietaupījums kwh/m kwh gadā* 2 samazinājums, energoefektivitātes EUR** laiks, gadi*** EUR/m kg 2 gadā CO2 gadā novērtējuma ,8 12, ,4 1,32

27 20 un siltinšāna sasniedzot jaunās fasādes siltumizolācijas slāņa biezumu (siltinājums vismaz ar 270mm biezu siltumizolācijas materiālu) Paredzēts ēkā izveidot apmesto vai ventilējamo fasādi. Pirms jaunā siltumizolācijas slāņa uzklāšanas nepieciešams novērst bojājumus uz esošajām norobežojošajām konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām konstrukcijām nav pieļaujama. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients, kas attiecināms uz visiem šajā punktā aprakstītajiem pasākumiem λ 0,036 W/mK. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība gāzbetona sienām ne augstāk kā 0,16 W/m 2 K, pilastriem ne augstāk kā 0,25 W/m 2 K, silikātu ķieģeļu sienām ne augstāk kā 0,16 W/m 2 K, starplogu blokiem U vērtība ne augstāk kā 0,13 W/m 2 K. Iestikloto lodžiju ietvertajām konstrukcijām gāzbetona sienām U vērtība ne augstāk kā 0,46 W/m 2 K un ķieģeļu sienām ne augstāk kā 0,48 W/m 2 K. Pagraba kāpņu telpas sienas pret dzīvokļiem nepieciešams siltināta ar 50mm biezu siltumizolācijas slāni, sasniedzot U vērtību 0,21W/m 2 K. Papildus nepieciešams siltināt arī R puses ieejas mezgla ķieģeļu sienas pret dzīvokļiem ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni un tā paša ieejas mezgla lieveņa griestus pret 2. stāva dzīvokļiem ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni, sasniedzot U vērtības attiecīgi 0,21 W/m 2 K un 0,20 W/m 2 K. Paredzēt veikt lodžiju iestiklošanu un margu siltināšanu ēkas R pusē. Lodžijas margas nepieciešams siltināt ar vismaz 230mm biezu siltumizolācijas slāni (biezums var atšķirties atkarībā no izvēlētā jaunās margas konstruktīvā risinājuma. Būtiski sasniegt lodžijas margas U vērtību vismaz 0,2 W/m 2 K). Lodžijas nepieciešams aizstiklot ar logiem, kuriem U 1,3 W/m 2 K. Lodžiju iestiklošanas rezultātā visām konstrukcijām, kuras tiek iestiklotas termiskā pretestība palielinās par 1,1 m 2 K/W. Pie gala sienām esošās lodžijas sienas Z un D pusē nepieciešams siltināt ar 200mm biezu siltumizolācijas slāni (vienādā līmenī ar pārējo fasādi). Skatīt arī papildus skaidrojumu 6.2. apakšnodaļas 2. punktā. 2. Ēkas ārsienu, kas robežojas ar kāpņu telpu, siltināšana ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni. Logu aiļu siltināšana ar vismaz 30mm biezu siltumizolācijas slāni. Siltumizolācijas slāni iespējams veidot ar slīpumu, lai loga rāmji tiktu siltināti ar vismaz 30mm biezu ,8 3, ,2 0,35

28 21 siltumizolācijas slāni, ieteicamais biezums 50mm (ja iespējams). Atkritumu tvertnes telpas sienas siltināšana ar 150mm biezu izolācijas slāni un vējtvera griestu siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Paredzēts ēkā izveidot apmesto vai ventilējamo fasādi. Pirms jaunā siltumizolācijas slāņa uzklāšanas nepieciešams novērst bojājumus uz esošajām norobežojošajām konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām konstrukcijām nav pieļaujama. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients aprakstīto konstrukciju siltināšanai λ 0,036 W/mK. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība gāzbetona paneļu sienām ne augstāk kā 0,16 W/m 2 K, māla ķieģeļu sienām U vērtība ne augstāk kā 0,17 W/m 2 K, atkritumu tvertnes telpas siltinātajai konstrukcijai U vērtība ne augstāk kā 0,22 W/m 2 K un vējtvera griestu U vērtība ne augstāka kā 0,22 W/m 2 K. Skatīt arī papildus skaidrojumu 6.2. apakšnodaļas 2. punktā. 3. Ēkas tehnisko bēniņu ,3 7, ,2 0,83 grīdas siltināšana ar 300 mm biezu beramās vates slāni. Jumta virs 6. stāva siltināšana ar 200mm biezu siltumizolācijas slāni. Veicot ēkas tehnisko bēniņu grīdas siltināšanu nepieciešams veikt arī jumta seguma nomaiņu (ja būvniecības laikā tiek konstatēti būtiski trūkumi un pastāv bažas par nokrišņu nokļūšanu bēniņu telpā). Kā arī bēniņu sienās nepieciešams iestrādāt ventilācijas restes vai logus ar iespēju regulēt svaigā gaisa padevi bēniņu telpai. Nepieciešamības gadījumā, demontēt esošos izolācijas slāņus, kuri varētu kaitēt kvalitatīvai renovācijas darbu izpildei. Beramās akmens vates aprēķina siltumvadītspējas koeficienta λ 0,041 W/mK. Sasniedzamā bēniņu grīdas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība ne augstāk kā 0,11 W/m 2 K. Jumta virs 6.stāva kopmītnēm cietās minerālvates aprēķina siltumvadītspējas koeficienta λ 0,038 W/mK. Tā kā 6.stāva kopmītņu telpa netiek izmantota un tuvākajā laikā to arī netiek plānots darīt, tad tā ir uzskatāma kā nekondicionējama telpa, kura dod papildus pretestību norobežojošajām konstrukcijām, kuras norobežo kondicionētās telpas. Līdz ar to, lai panāktu 6. stāva pārseguma/5. stāva griestu atbilstošu termisko pretestību, papildus nepieciešams veikt šādus pasākumus: 6. stāva sienu siltināšanu ar 200m biezu siltumizolācijas slāni; 2.stāva logu nomaiņu, nodrošinot to blīvu aizvēršanos, lai samazinātu gaisa apmaiņas kārtu. U vērtība logiem ne augstāka kā 1,1 W/m 2 K.

29 22 Papildus pretestība, ko sniedz nekondicionētā telpa Ru 1,5 m 2 K/W (aprēķins veikts saskaņā ar standarta LVS EN ISO 6946:2009 par Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika, 5.4. apakšpunktā Neapkurināto telpu siltumpretestība, Citas telpas aprakstīto metodoloģiju). Skatīt arī papildus skaidrojumu 6.2. apakšnodaļas 2. punktā. 4. Pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolācijas slāni. Ēkas cokola siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putu polistirolu pa ēkas perimetru ,9 4, ,4 0,46 Veicot ēkas cokola siltināšanu, uzmanību nepieciešams pievērst ēkas pamatu apmales un hidroizolācijas sakārtošanai, lai nepieļautu mitruma nokļūšanu ēkas pamatos un jaunajā siltumizolācijas slānī. Kā arī cokolā nepieciešams iestrādāt pagraba ventilācijas restes vai logus ar iespēju regulēt svaigā gaisa padevi pagrabam. Cokola siltināšanu nepieciešams veikt līdz tiek pārsniegts zemes sasalšanas slānis, parasti 700mm līdz 1300mm zem zemes līmeņa. Siltumizolācijas aprēķina siltumvadītspējas koeficients pagraba pārsegumam λ 0,036 W/(mK) un cokolam λ 0,041 W/(mK). Sasniedzamais pagraba siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība ne augstāk kā 0,16 W/m 2 K. 5. Visu dzīvokļu un kāpņu telpu nenomainīto logu ,2 6, ,3 0,73 nomaiņa. Tiek paredzēts veikt dzīvokļu un kāpņu telpu nenomainīto logu nomaiņu. Jauno logu siltuma caurlaidības koeficients 1,1 W/(m 2 K). Logu rāmjus ieteicams siltināt ar 50mm biezu siltumizolācijas slāni, ja tas nav iespējams, tad ar vismaz 30mm biezu siltumizolācijas slāni (skatīt kopā ar pasākumu Nr.1). Logu aiļu un loga rāmja siltināšana ir būtiska, lai pēc iespējas vairāk samazinātu kondensāta izkrišanas riskus. Paredzēts veikt lodžiju iestiklošanu, līdz ar to nav nepieciešams veikt nenomainīto lodžiju logu un durvju nomaiņu. (skatīt kopā ar pasākumu Nr.1). Esošajiem lodžiju logiem tiek aprēķināt papildus siltuma pretestība no iestiklotās lodžijas telpas, termiskā pretestība palielinās par 1,1 m 2 K/W (U vērtība nomainītajiem lodžiju logiem paaugstinās no 1,6 W/m 2 K līdz 0,615 W/m 2 K un nenomainītajiem lodžijas logiem U vērtība palielinās no 2,8 W/m 2 K līdz 0,737 W/m 2 K. Papildus logu nomaiņai nepieciešams paredzēt vienu no zemāk noteiktajiem papildus pasākumiem (skatīt kopā ar 7. pasākumu): 1. svaigā gaisa pieplūdes kanāla iestrādi logā. Pieplūdes kanālam nepieciešams paredzēt vārstu, kurš ierobežotu maksimāli padodamā gaisa apjomu telpā; 2. svaigā gaisa pieplūdes kanāla izveidošana ēkas ārsienā. Pieplūdes kanālam nepieciešams paredzēt vārstu, kurš ierobežotu maksimāli padodamā gaisa apjomu telpā. Skatīt arī papildus skaidrojumu 6.2. apakšnodaļas 2. punktā.

30 23 6. Ēkas ārdurvju nomaiņa un vējtvera durvju blīvēšana, nodrošinot to blīvu aizvēršanos. Kāpņu telpu izeju uz bēniņiem nomaiņa ,7 0, ,7 0,09 Jauno ārdurvju siltuma caurlaidības koeficients ir 1,8 W/(m 2 K), kāpņu telpas izejām uz bēniņiem U vērtība ne augstāk kā 1,8 W/m 2 K. Nepieciešams nodrošināt durvju blīvu aizvēršanos, paredzot durvīm blīvgumijas un aizvērējmehānismus. Paredzams arī ka pasākuma īstenošanas laikā samazināsies gaisa apmaiņas kārta telpās no 0,7h -1 līdz 0,6h -1. Pasākuma laikā sasniedzamais enerģijas ietaupījums atspoguļots 7. pasākumā. 7. Ventilācijas sistēmas tehniskā apkope ,6-3, n/a n/a Veicot ventilācijas sistēmas tehnisko apkopi tiek paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks izvadīts liekais mitrums kā rezultātā samazināsies kondensāta izkrišanas riski uz dažādām ēkas norobežojošajām konstrukcijām. Dzīvokļos samazināsies ieplūstošās smakas no dabīgās ventilācijas šahtām, kurām tiks veikta tehniskā apkope un sakārtošana. Paredzams, ka pasākuma īstenošanas laikā gaisa apmaiņas kārta dzīvojamajās telpās pieaugs no 0,4 h -1 līdz 0,5 h -1. Pasākuma izmaksas noteiktas gaisa kanālu tīrīšanai un 5. pasākuma pirmā papildus pasākuma realizēšanai. Ja tiek izvēlēts otrais variants, tad ir iespējamas izmaksu atšķirības, taču sasniedzamie rādītāji paliek tādi paši. Šajā pasākumā iekļauts arī sagaidāmais enerģijas patēriņa samazinājums, kas sasniedzams īstenojot 6. pasākumu. Auditora piezīmes: * Visi aprēķini veikti pie dzīvokļu iekštelpu temperatūras 19 o C un kāpņu telpās 15 o C, kāda ir sagaidāma pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas. ** Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. *** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiks aprēķināts pieņemot siltumenerģijas piegādes tarifu 51,22 EUR, tajā skaitā pievienotās vērtības likme siltumenerģijas piegādei iedzīvotājiem 12% apmērā Ēkas tehniskās sistēmas Nr.p.k. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums 1. Bojāto apkures cauruļvadu nomaiņa un siltināšana Enerģijas % no esošā Izmaksu Enerģijas CO2 emisijas ietaupījums aprēķinātā ēkas Investīcijas, Atmaksāšanās samazinājums, ietaupījums kwh/m kwh gadā 2 samazinājums, energoefektivitātes EUR* laiks, gadi EUR/m kg 2 gadā CO2 gadā novērtējuma ,3 4, ,9 0,42

31 24 pagrabstāvā un bēniņos, divcauruļu apkures sistēmas izbūve. Jāveic pagrabā esošo apkures cauruļvadu izolācijas slāņa atjaunošana (vismaz 50 mm biezu siltumizolācijas slāni), kā arī, jāveic bojāto un novecojušo cauruļvadu nomaiņa. Nepieciešams uz sildķermeņiem uzstādīt termostatiskos ventiļus, kā arī jāveic sildķermeņu nomaiņa. Lai uzlabotu siltumenerģijas individuālās regulēšanas iespējas. Pieņemts, ka pēc apkures sistēmas sakārtošanas vidējā telpu gaisa temperatūra apkures sezonā būs 19 o C, kas tiks vienmērīgi nodrošināts visiem ēkas dzīvokļiem. Šobrīd ir vērojams nevienmērīgs nodrošinātās iekštelpu temperatūras sadalījums starp dažādiem ēkas dzīvokļiem. * Izmaksas noteiktas aptuveni, un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. 2. Karstā ūdens ,2 15, ,0 1,60 sistēmas pārbūve. Jāveic pagrabā esošo karstā ūdens apgādes cauruļvadu izolācija (vismaz 30 mm līdz 50mm biezu siltumizolācijas slāni) un nomaiņa. Ietaupījums aprēķināts atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, kas paredz karsta ūdens cirkulācijas loka samazinājumu un atslēgšanos no dvieļu žāvētājiem dzīvokļos. Tā kā ievērojami tiek samazināti karstā ūdens cauruļvadi dzīvokļos, tad ir sagaidāms ievērojams iekšējo siltumu ieguvumu samazinājums apkures sezonā no karstā ūdens cauruļvadiem. Kopējais karstā ūdens cirkulācijas samazinājums apkures sezonā ir 42,6 MWh, jeb 13,26 kwh/m 2. Tā kā šo iekšējo siltuma ieguvumu samazinājumu nāksies kompensēt ar papildus siltumenerģijas pievadīšanu ar apkures sistēmu, tad faktiskais siltumenerģijas samazinājums no konstrukciju siltināšanas ir zemāks, kā gadījumā, ja karstā ūdens apgādes sistēma netiktu pārbūvēta. Iekšējo siltumenerģijas ieguvumu izmaiņas ir ietvertas 6.1. apakšnodaļās aprakstīto EE pasākumu enerģijas ietaupījumā. * Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir tikai informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam nepieciešams izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists. ** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiks aprēķināts pieņemot siltumenerģijas piegādes tarifu 53,23 EUR, tajā skaitā pievienotās vērtības likme siltumenerģijas piegādei iedzīvotājiem 12% apmērā.

32 25 VII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas Prognoze pēc energoefektivitātes Esošā situācija (aprēķinātie dati no paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Starpība 5.tabulas) (saskaņā ar 6. sadaļu) enerģijas Enerģijas patēriņa sadalījums* Kopējais Īpatnējais CO2 emisija Kopējais Īpatnējais CO2 emisija samazinājums patēriņš (kwh/m 2 kgco2gadā patēriņš (kwh (kwh/m 2 kgco2gadā kwh gadā ** (kwh gadā) gadā) gadā) gadā) 7.1. Apkurei , , Karstā ūdens sagatavošanai , , Dzesēšanai 0 0, , Mehāniskajai ventilācijai 0 0, , Apgaismojumam 0 0, , Citi patērētāji*** 0 0, , Kopā ,6 207, , , ,6 Piezīme * datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem. *** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. VIII. Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ Īpatnējais enerģijas Objekta atrašanās Diennakts vidējā Telpas vidējā Nr.p.k. patēriņš (kwh/m 2 Apkures perioda vieta, saskaņā ar LBN gaisa temperatūra gaisa temperatūra gadā) (7. tabula) apkure sezonā o C o ilgums, dienu skaits C ,3 Dobele -0, ,9 18,58 2. XXXXXXXXXX Liepāja 0, ,0 Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2/7.1)X2.1) 57,6 Neatkarīgs eksperts Kristaps Kašs (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) Grādu dienu skaits (( ) X 6)

33 26 PIELIKUMS 1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas 1. Ēkā uzstādīts siltummezgls ar neatkarīgo pieslēguma shēmu un automātisko vadību. 2. Pagrabstāvā apkures cauruļvadi aprīkoti ar balansējošajiem vārstiem. 3. Cauruļvadu izolācija pagrabā pārsvarā ir apmierinošā stāvoklī. Veikta daļēja siltumizolācijas slāņa nomaiņa. 4. Ēkas ventilācijas kanālos ir sakrituši dažādi gruži, kas kavē gaisa apmaiņu dzīvokļos, tādējādi pasliktinot gaisa kvalitāti. Veicot ēkas renovācija, ventilācijas kanālus ieteicams iztīrīt. 5. Nepieciešams sakārtot ēkas betona apmali un lietus ūdens novadīšanas sistēmu, lai nepieļautu cokola bojāšanos. Pirms cokola siltināšanas, nepieciešams novērst konstrukcijas bojājumus.

34 27 6. Ēkas ārdurvis un kāpņu telpu logi ir novecojuši, tos ieteicams nomainīt. 7. Ēkas renovācijas gaitā nepieciešams paredzēt pasākumus, kas nepieļautu dzīvnieku iekļūšanu pagrabā caur ventilācijas atverēm. 8. Ēkas jumta segums labā stāvoklī. Pirms siltināšanas nepieciešams pārliecināties vai jumta segums atsevišķās vietās nav bojāts, it sevišķi pie notekām. 9. Dažos dzīvokļos veikta ārsienas siltināšana no iekšpuses. 10. Ēkas kāpņu telpā manāmas mitruma iekļūšanas pēdas.

35 Attēlā izcelts 6.stāvs, kurš esošajā situācija netiek apkurināts. 12. Ēkas fasādei netika konstatēti būtiski norobežojošo konstrukciju bojājumi.

36 1. lapa ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV ĒKAS DAĻA Audits veikts visai ēkai 4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [ ] jaunbūve, [ ] pārbūvējama, [X] atjaunojama 6. ĒKAS RAKSTUROJUMS Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads: n/a Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads: - Stāvu skaits 6 virszemes 1 pazemes [-] mansards [-] jumta stāvs 7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS ATSAUCES VĒRTĪBAS Gandrīz nulles enerģijas ēkas apkures rādītājs ( 40,0 ) Normatīviem atbilstoša ēka ( 90,0 ) Ēkas veidam atbilstošs ēkas vidējais patēriņš ( 152,04 ) Kopējā platība: 4199,7 m 2 Aprēķina platība: 3214,7 m 2 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE UN RĀDĪTĀJS kwh/m 2 gadā Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām Jā [ ] Nē [X] 8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS Neatkarīgs eksperts Kristaps Kašs Reģistrācijas numurs EA Datums Paraksts 3 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI Enerģijas patēriņa novērtējums: kwh/m 2 gadā - apkurei 64,24 - karstā ūdens sagatavošanai 36,95 - mehāniskajai ventilācijai 0 - apgaismojumam 0 - dzesēšanai 0 - papildu 0 Patēriņš kopā 101,19 No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija 0 Koģenerācijā saražotā enerģija 0 Primārās enerģijas novērtējums 131,5 Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 26,7 kg CO2/m 2 gadā Piezīmes. 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei. 2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kwh/m 2 gadā. 3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu _ C _ 1 _ 64,2 _ 2

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No m. t Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Skolas iela 2, Iecava ELITA DREIMANE, Latvijas Būvinženieru Sav. Sert. No20-4701 m. tel. 26452292 (apsekotājs un tā rekvizīti licences vai

Sīkāk

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Ēkas Stabu ielā 17 apsekošanas atzinums un uzturēšanas pasākumi Izpildīja:

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283

SIA Kaviguda Medņi, Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283 SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr. 40003989857 t. 26303264 www.kaviguda.lv apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr. 20-6024; t. 28327682 (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti

Saistošie noteikumi-publiskie ūdeņi un krasti Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ. Nr 90000067986 Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 Talr. 67910518, fakss 67910532 Stopiņu novadā 2010.gada 15.decembra Nr. 13/10 Stopiņu novadā

Sīkāk

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener

lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener lau i R has Ni h las Stan i Dzintars Jaunzems A ris Kamen ers ROKAS R ATA Kā r anizēt au z z v k u z v jam ēku visaptver u atjaun anu izmant j t ener e ektivitātes pakalp juma l umu ROKASGRĀMATA Kā organizēt

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI * 150 APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums S2 Pamatu sienas siltinājums, caurbrauktuves siltinājums ŠĶĒLUMI + - 7 300* 150 + - 7 300* 120 SASTĀVS -Apmetuma sistēma virs siltinājuma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana Skolas iela 14, Dobele AR daļas skaidrojošais apr SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Vispārīgā daļa Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 46010124202, būves kadastra nr. 46010124202 001), Skolas ielā 14, Dobelē, vienkāršotās fasādes atjaunošanas ieceres

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

Izpildītājs: Aigars Fridrihsons

Izpildītājs: Aigars Fridrihsons Roberts Rubins; LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-4408 no 2014.gada 29.janvāra, tālrunis: 29852421 Mareks Gabrišs; būvinženieris, tālrunis: 26553723, e-pasts: mareks.gabriss@gmail.com (apsekotājs un tā

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. Recticel Group nodarbina aptuveni 8400 cilvēkus 28 pasaules

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

DVS-parsegums-VAS_2016_a

DVS-parsegums-VAS_2016_a Rīga, Zvaigznāja gatve 315, LV 1082 Tālr.: 29198183, epasts: 1es1@inbox.lv, vienotais reģ. Nr. 40103411805, Būvkomersanta reģ. Nr. 9267R TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS Skola; kadastra Nr. 78500050327,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr , būves kadastra nr ), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vi

PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr , būves kadastra nr ), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vi PASKAIDROJUMA RAKSTS Daudzdzīvokļu ēkas (zemes kadastra nr. 1700 040 0410, būves kadastra nr. 1700 040 0410 001), Dzintara ielā 95, Liepājā, fasāžu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija izstrādāta

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk