ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas"

Transkripts

1 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada 15.augustā Sēde sasaukta plkst Sēdi atklāj Darba kārtība: 1. Par atklāta konkursa Par Rojas vidusskolas direktora amatu rezultātiem 2. Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/ Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.231 (Protokols Nr.12, 2.punkts) grozījumiem 4. Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem 5. Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 10, Roja, Rojas novadā, lietošanas kārtības līgumu 6. Nav publicējams ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 7. Nav publicējams ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu 8. Par nekustamo īpašumu Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā 9. Par zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā 10. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Vēveri, Roja, Rojas novads 11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Liepu iela 3, Roja, Rojas novads 12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā 13. Par nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu 14. Par nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu 15. Par Rojas novada domes lēmumu Nr.124, Nr,125, Nr.126, Nr.127, Nr.128 atcelšanu 16. Par nekustamiem īpašumiem kapu vajadzībām Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: apstiprināt augstāk minēto darba kārtību. Sēdi vada: Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa Protokolē: Domes sekretāre Gunta Dambiņa 1

2 Piedalās deputāti: Eva KĀRKLIŅA Eduards KLEINBERGS Inga OTMANE Edgars GRĪNĪTIS Haralds VALDEMĀRS Mareks ŠTĀLS Nepiedalās: Jānis KALNIŅŠ nezināmu iemeslu dēļ Jānis ŽOLUDS nezināmu iemeslu dēļ Ingus VECKĀGANS darba dēļ Piedalās: Jānis Pūce izpilddirektors, Jānis Pāvuliņš jurists, Agnese Veckāgane Attīstības nodaļas vadītāja, Ligita Šnore teritorijas plānotāja, Aiga Grunte galvenā grāmatvede, Santa Veide. 1. Par atklāta konkursa Par Rojas vidusskolas direktora amatu rezultātiem Ziņo Izglītības, sporta un kultūras komitejas priekšsēdētāja Inga Otmane Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.154 Par atklāta konkursa Par Rojas vidusskolas direktora amatu rezultātiem. Lēmums pievienots protokolam. 2. Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.155 Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017. Lēmums pievienots protokolam. 3. Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.231 (Protokols Nr.12, 2.punkts) grozījumiem Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.156 Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.231 (Protokols Nr.12, 2.punkts) grozījumiem. Lēmums pievienots protokolam. 2

3 4. Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.157 Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. Lēmums pievienots protokolam. 5. Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 10, Roja, Rojas novadā, lietošanas kārtības līgumu Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.158 Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 10, Roja, Rojas novadā, lietošanas kārtības līgumu. Lēmums pievienots protokolam. 8. Par nekustamo īpašumu Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.161 Par nekustamo īpašumu Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā. Lēmums pievienots protokolam. 9. Par zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.162 Par zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā. Lēmums pievienots protokolam. 10. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Vēveri, Roja, Rojas novads Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.163 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Vēveri, Roja, Rojas novads. Lēmums pievienots protokolam. 3

4 11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Liepu iela 3, Roja, Rojas novads Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.164 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Liepu iela 3, Roja, Rojas novads. Lēmums pievienots protokolam. 12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.165 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā. Lēmums pievienots protokolam. 13. Par nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.166 Par nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu. Lēmums pievienots protokolam. 14. Par nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.167 Par nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu. Lēmums pievienots protokolam. 15. Par Rojas novada domes lēmumu Nr.124, Nr,125, Nr.126, Nr.127, Nr.128 atcelšanu Ziņo Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Edgars Grīnītis Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.168 Par Rojas novada domes lēmumu Nr.124, Nr,125, Nr.126, Nr.127, Nr.128 atcelšanu. Lēmums pievienots protokolam. 4

5 16. Par nekustamiem īpašumiem kapu vajadzībām Ziņo priekšsēdētāja Eva Kārkliņa Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (, E.Kleinbergs, I.Otmane, E.Grīnītis, H.Valdemārs, M.Štāls), pret nav, atturas nav, Dome nolemj: pieņemt lēmumu Nr.169 Par nekustamiem īpašumiem kapu vajadzībām. Lēmums pievienots protokolam. Sēdi beidz plkst Sēdes vadītāja Protokoliste G.Dambiņa 5

6 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 1.punkts) Rojā Nr.154 Par atklāta konkursa Par Rojas vidusskolas direktora amatu rezultātiem Izskatot atklāta konkursa Par Rojas vidusskolas direktora amatu kandidātu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, un konkursa komisijas iesniegto lēmumu ar kuru par konkursa uzvarētāju atzīta Santa Veide, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17. panta (3) punkta 2) daļu, Rojas novada dome nolemj: 1. Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma par Santas Veides, iecelšanai Rojas vidusskolas direktora amatā saņemšanas dienu, iecelt Santu Veidi, par Rojas vidusskolas direktori, nosakot mēneša darba algu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi un pārbaudes laiku trīs mēneši. 2. Uzdot Rojas novada domes izpilddirektoram Jānim Pūcem, saskaņot Rojas vidusskolas direktora kandidatūru ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. 6

7 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 2.punkts) Rojā Nr.155 Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu, Rojas novada dome nolemj: 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2017 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā (pievienots pielikums Nr.1). 2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.pantā noteiktajā kārtībā.

8 1.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.155 Par saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: SAISTOŠIE NOTEIKUMI Rojas novadā Nr.9/2017 APSTIPRINĀTS ar Rojas novada domes 2017.gada 15.augusta sēdes lēmumu Nr.155 (protokols Nr.11) c. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā komersantam Rojas novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu (turpmāk - alkoholiskie dzērieni) ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. 2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk - Atļauja) tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem. 3. Atļauju (pielikumā) paraksta pašvaldības priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors. II. Atļaujas izsniegšanas kārtība 4. Atļaujas saņemšanai komersants iesniedz iesniegumu Rojas novada domē (vai elektroniski e-pastā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), kurā norāda: 4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni; 4.2. ražošanas vietu (adresi); 4.3. ražošanai paredzēto:

9 saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros); absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros). 5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju; 5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu). 6. Atļauja netiek izsniegta, ja: 6.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus; 6.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kurā nav iespējams to tehniski nodrošināt; 6.4. ražošanu plānots uzsākt: ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestāžu teritorijā; daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājās. III. Atļaujas anulēšana 7. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos: 7.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 7.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 7.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību, sadzīves apstākļus un citu personu tiesību aizsardzību. 8. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā norādīto adresi. IV. Noslēguma jautājumi 9. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Eva Kārkliņa

10 Pielikums Rojas novada domes 2017.gada 15.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā" ATĻAUJA Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā Rojas novadā.. Nr. Komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese: Ražošanas vieta (adrese): Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms (litros): Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros): Atļaujas derīguma termiņš: Pašvaldības izpilddirektors (personiskais paraksts) V.Uzvārds

11 Rojas novada pašvaldības 2017.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr. 9/2017 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā" paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2. Īss projekta satura izklāsts 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rojas novadā. Nav attiecināms. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējams, ir komersanti, kuri Rojas novada administratīvajā teritorijā nodarbosies ar vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums sniegs atbalstu komersantiem jaunu ražotņu izveidē. Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, veicinot jaunas komercdarbības veidus. Institūcija un/vai amatpersona, pie kuras persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Rojas novada pašvaldības policija vai Valsts policija, kas ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu vai izpildi. Iesniedzējs vēršas Rojas novada domē ar noformētu pieteikumu. Konsultācijas nav notikušas. Eva Kārkliņa

12 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 3.punkts) Rojā Nr.156 Par Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.231 (Protokols Nr.12, 2.punkts) grozījumiem Lai nodrošinātu likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un pamatojoties uz Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas punktu 23, Rojas novada dome nolemj: Grozīt Rojas novada domes 2016.gada 15.novembra lēmuma Nr.231 (Protokols Nr.12, 2.punkts) lemjošās daļas 2.,3. un 4.punktus, izsakot tos šādā redakcijā: 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu, 7 859,01 EUR, (projekta kopējās izmaksas ,97 EUR); 3. Projekta iesnieguma Nr FL06-F Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ietvaros 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases ,00 EUR apmērā uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes, ar aizņēmuma izņemšanas laiku 2017.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu. 4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos LR FM Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomē, lai izvērtētu Rojas novada iespējas. Projekta iesnieguma Nr FL06-F Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana īstenošanai 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases ,00 EUR apmērā uz 5 (pieciem) gadiem pēc Valsts Kases noteiktās procentu likmes, ar

13 aizņēmuma izņemšanas laiku 2017.gadā, bez atliktā pamatsummas maksājuma, garantējot aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu ar Rojas novada pašvaldības budžetu.

14 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 4.punkts) Rojā Nr.157 Par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem Rojas novada domes noteiktajā termiņā ir saņemti septiņi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmajai daļai un 8. panta pirmajai daļai atbilstoši pieteikumi par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātēm Guntu Dambiņu, Alisi Krūmiņu, Aiju Segliņu, Ivetu Pastori, Daci Broku, Baibu Rozefeldi, Ilgu Mazkalniņu, kā arī ir saņemti šo vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu rakstveida paziņojumi, ka kandidātes piekrīt savu kandidatūru pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, minētās kandidātes atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajām prasībām un viņām nav likumā noteikto ierobežojumu kļūt par vēlēšanu komisijas loceklēm. Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10. panta pirmo, otro un trešo daļu: (1) Dome pārbauda, vai pieteiktais kandidāts atbilst likumā noteiktajām prasībām (6.pants). (2) Par katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.(3) Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā. Rojas novada dome nolemj: 1. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Alisi Krūmiņu; 2. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Aiju Segliņu; 3. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Guntu Dambiņu; 4. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Ivetu Pastori; 5. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Baibu Rozefeldi; 6. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Ilgu Mazkalniņu; 7. Ievēlēt par Rojas novada vēlēšanu komisijas locekli Daci Broku.

15 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 5.punkts) Rojā Nr.158 Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 10, Roja, Rojas novadā, lietošanas kārtības līgumu Izskatot nekustamā īpašuma Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā, domājamās daļas īpašnieka [..] iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līguma noslēgšanu, pamatojoties uz Civillikuma 1070.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas punktiem 19) un 27), Rojas novada dome nolemj: Uzdot Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, noslēgt ar [..] līgumu par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību Selgas ielā 10, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , atbilstoši līgumprojektam. [..]

16 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 8.punkts) Rojā Nr.161 Par nekustamo īpašumu Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā Rojas novada dome izvērtē no nepieciešamību no Rojas novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , 0,4 ha platībā, atdalīt divas jaunas zemes vienības un izveidot katru no atdalītajām zemes vienībām par atsevišķu īpašumu. Rojas novada dome pieņēma lēmumu Nr.191 Par ceļa servitūtu īpašumā Mazdārziņi 6 Rojā, Rojas novadā, pamatojoties uz kuru, ar nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 18, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , īpašnieku, tika noslēgts līgums par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu, piešķirot nekustamajā īpašumā Mazdārziņi 6 Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , ceļa servitūta tiesību uz braucamo ceļu, teritorijā, kas iezīmēta šī līguma grafiskajā pielikumā, par labu nekustamajam īpašumam Plūdoņa ielā 18, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas otro punktu: Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:[..] 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;[.], pašvaldībai ir lietderīgi minēto ceļa (ielas) teritoriju atdalīt atsevišķā īpašumā 0,0340 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā). Tāpat, ņemot vērā, ka daļa no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , ir veidota šaurā joslā, starp blakus esošo nekustamā īpašumu Talsu iela 29, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienību , un autoceļu P-126 (Plūdoņa ielu), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu , kā arī citā veidā būtu organizējama piekļūšana nekustamajam Talsu iela 29, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , tādēļ ir lietderīgi no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atdalīt zemes vienību 0,1184 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā). Ar Rojas novada pašvaldības 2011.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.22/2011 Rojas novada teritorijas plānojums gadam, noteikts, ka nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu , atrodas Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūves (DzS) teritorijā, bet šobrīd visai zemes vienībai teritorijai ir noteikts neatbilstošs zemes lietošanas 16

17 mērķis NĪLM kods zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, tātad visai bijušās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platībai grozāms lietošanas mērķis, atsevišķā īpašumā atdalāmajai ceļa (ielas) teritoriju 0,0340 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā), nosakot zemes lietošanas mērķi - NĪLM kods 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, bet visai pārējai nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , platībai un no tās atdalāmajai jaunizveidojamajai zemes vienībai 0,1184 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā), nosakāmi zemes lietošanas mērķis NĪLM kods 0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Izvērtējot Rojas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta punktiem 2) un 13), 21.panta pirmās daļas punktiem 23) un 27), Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, punktiem un 18., Rojas novada dome nolemj: 1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , 0,4 ha platībā, jaunizveidojamu zemes vienību ceļa vajadzībām 0,0340 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā), atbilstoši grafiskajam pielikumam (pievienots pielikums Nr.3), izveidojot atdalīto jaunizveidoto zemes vienību par atsevišķu īpašumu un piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai adresi un īpašumam nosaukumu Nobrauktuve Plūdoņa ielā, Rojā, Rojas novadā. 2. Noteikt no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atdalāmajai jaunizveidojamai zemes vienībai Nobrauktuve Plūdoņa ielā, Rojā, Rojas novadā, 0,0340 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā), zemes lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 3. Atdalīt no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , 0,4 ha platībā, jaunizveidojamu zemes vienību 0,1184 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā) atbilstoši grafiskajam pielikumam (pievienots pielikums Nr.3), izveidojot atdalīto jaunizveidoto zemes vienību par atsevišķu īpašumu un piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai adresi un īpašumam nosaukumu Talsu iela 31, Rojā, Rojas nov. 4. Noteikt no nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas nov., kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atdalāmajai jaunizveidojamai zemes vienībai Talsu iela 31, Rojā, Rojas novadā, 0,1184 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā), zemes lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 5. Mainīt nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , nosaukumu uz Talsu iela 33, Roja, Rojas nov., piešķirot adresi - Talsu iela 33, Roja, Rojas novadā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , pēc divu 17

18 jaunizveidotu zemes vienību atdalīšanas, paliekošajai zemes vienībai 0,2476 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā). 6. Bijušās nekustamā īpašuma Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā, kadastra Nr , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , pēc divu jaunizveidotu zemes vienību atdalīšanas, paliekošajai zemes vienībai 0,2476 ha platībā (vairāk vai mazāk, ka izrādīsies uzmērot dabā) Talsu iela 33, Roja, Rojas novadā, mainīt zemes lietošanas mērķi uz - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 7. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 pa pastu vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā. 8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese Lielajā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 18

19 3.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.161 Par nekustamo īpašumu Mazdārziņi 6, Rojā, Rojas novadā 19

20 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 9.punkts) Rojā Nr.162 Par zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā Rojas novada domē saņemts iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 1495, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ha platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies uzmērot dabā) un nosaukumu Mazvālodzītes. Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību un izvērtējot lietderības apstākļus, Ministru kabineta noteikumi Nr. 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, Rojas novada dome nolemj: 1. Iznomāt zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā, kadastra Nr ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies uzmērot dabā) uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā (pievienots pielikums Nr.4). 2. Lēmumu piecu dienā pēc to parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, 3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese Lielajā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 20

21 4.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.162 Par zemi Mazvālodzītes, Rudē, Rojas novadā 21

22 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 10.punkts) Rojā Nr.163 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Vēveri, Roja, Rojas novads Rojas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/443, ), kurā lūgts mainīt zemes lietošanas mērķus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,4000 ha platībā. Rojas novada dome konstatē: 1. Nekustamais īpašums Vēveri, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ), sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (kopplatība 10,4000 ha). 2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Vēveri, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , noteikts viens zemes lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 10,4000 ha platībā, kas neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajam zemes lietošanas mērķim, tāpēc to nepieciešams mainīt, nosakot zemes lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 10,4000 ha platībā. 4. Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma 9.panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība. Atbilstoši minēto noteikumu 2.punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67.panta piekto daļu, 84.pantu 86.panta otrās daļas 3.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma 22

23 lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība punktiem 2. un un18., Rojas novada dome nolemj: 1. Mainīt nekustamā īpašuma Vēveri, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (10,4000 ha platībā), zemes lietošanas mērķi, nosakot to: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 10,4000 ha platībā, (pievienots pielikums Nr.5). 2. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma Vēveri, Roja, Rojas novads īpašniekam [..]. 3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, 4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (adrese Lielā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 23

24 5.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.164 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Vēveri, Roja, Rojas novads 24

25 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 11.punkts) Rojā Nr.164 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Liepu iela 3, Roja, Rojas novads Rojas novada pašvaldībā saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/436, ), kurā lūgts mainīt zemes lietošanas mērķus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,0200 ha platībā. Rojas novada dome konstatē: 1. Nekustamais īpašums Liepu iela 3, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ), sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (kopplatība 1,0200 ha). 2. Nekustamais īpašums pieder [..]. 3. Pēc kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , noteikts viens zemes lietošanas mērķis: Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 1,0200 ha platībā. 4. Konstatēts, ka iepriekš izdots administratīvais akts par zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Liepu iela 3, Roja, Rojas nov. (kadastra Nr ). Rojas novada dome ir tiesīga izdot jaunu administratīvo aktu, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr punktam, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas plānojumam un faktiskajai zemes eksplikācijai un lietošanas mērķim. 5. Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastru likuma 9.panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība. Atbilstoši minēto noteikumu 2.punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 25

26 teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas punktu 23), Administratīvā procesa likuma 67.panta piekto daļu, 84.pantu 86.panta otrās daļas 3.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība punktiem 2. un un18., Rojas novada dome nolemj: 1. Atcelt Rojas novada domes 2016.gada 15.marta lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3., 17.punkts) Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma Liepu ielā 3, Rojā, Rojas novadā. 2. Mainīt nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Roja, Rojas novads (kadastra Nr ) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (1,0200 ha platībā), zemes lietošanas mērķus, nosakot tos sekojoši: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 0,4200 ha platībā; Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 0,4600 ha platībā; Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 0,1400 ha platībā. (pievienots pielikums Nr.6). 3. Informēt nekustamā īpašuma īpašnieci [..] ka saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta trešās un sestās daļas, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pēc kadastrālās vērtības, kas noteiktas uz taksācijas gada 1. janvāra. 4. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Roja, Rojas novads īpašniecei [..]. 5. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, 6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (adrese Lielā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 26

27 6.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.164 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Liepu iela 3, Roja, Rojas novads 27

28 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 12.punkts) Rojā Nr.165 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/480, ), kurā lūgts atļaut no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā (kadastra Nr ) atdalīt zemes vienību 8,3000 ha platībā ar kadastra apzīmējumu , piešķirot tai jaunu nosaukumu Mežpļavnieki. Rojas novada dome konstatē: 1. Nekustamais īpašums Pļavnieki, Rojas novadā (kadastra Nr , kopplatība 19,2000 ha), sastāv no trim zemes vienībām: 1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 4,0000 ha); 2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 6,9000 ha); 3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 8,3000 ha); 2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.618, zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem. 3. Prasītājs vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Pļavnieki, Rojas novadā (kadastra Nr , kopplatība 19,2000 ha), no kopējā īpašuma atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (platība 8,3000 ha) un piešķirt tai jaunu nosaukumu Mežpļavnieki, sadalīšanas mērķis: atdalīt un pēc tam atsavināt no līdzšinējā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 2 (divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem un noteiktie zemes lietošanas mērķi neatbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams tos mainīt, nosakot sekojošus zemes lietošanas mērķus: paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , 6,9000 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķus: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 4,1000 ha platībā; kas sastāv no zemes lietošanas veidiem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai skaitā pļavas 3,7000 ha, zem ūdens 0,4000 ha, 28

29 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 2,8000 ha platībā, kas sastāv no zemes lietošanas veida: mežs 2,8000 ha. atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , 8,3000 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 8,3000 ha platībā; 5. Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma vienai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem noteiktie zemes lietošanas mērķi atbilst zemes eksplikācijai un faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt, saglabājot esošos zemes lietošanas mērķus: paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , 4,0000 ha platībā saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 3,8000 ha platībā; Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 0,2000 ha platībā. 6. Atdalāmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 8,3000 ha) nav adresācijas objekts. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kādas ir nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā (kadastra Nr ) eksplikācijas un izvērtējot lietderības apsvērumus, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15. panta 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība punktiem 16., 17.2., 18. un 36. punktu, Zemes ierīcības likuma 8.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu, Rojas novada dome nolemj: 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Pļavnieki, Rojas novadā (kadastra Nr , kopplatība 19,2000 ha), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (8,3000 ha platībā) (pievienots pielikums Nr.7). 2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu piešķirt jaunu nosaukumu Mežpļavnieki. 3. Atdalītai zemes vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu , 8,3000 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 8,3000 ha platībā; 4. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , 6,9000 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķus: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 4,1000 ha platībā; 29

30 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 2,8000 ha platībā. 5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu , 4,0000 ha platībā saglabāt esošos zemes lietošanas mērķus: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 3,8000 ha platībā; Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) 0,2000 ha platībā. 6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējai [..]. 7. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV

31 7.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.165 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pļavnieki, Rojas novadā 31

32 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 13.punkts) Rojā Nr.166 Par nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-9/470, ), kurā lūgts piešķirt adresi: Krastakmeņi, Kaltene, Rojas nov., LV nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (0,0800 ha platībā). Rojas novada dome konstatē: 1. Nekustamais īpašums Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads (kadastra Nr , kopplatība 0,0800 ha), sastāv no vienas zemes vienības: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 0,0800 ha); 2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr , zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem. 3. Prasītājs vēlas piešķirt jaunu adresi: Krastakmeņi, Kaltene, Rojas nov., LV nekustamā īpašuma Krastakmeņi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (0,0800 ha platībā). Rojas novada dome saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta 4 1 daļā noteikto un atbilstoši MK noteikumos Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu. Rojas novada dome nolemj: 1. Piešķirt nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltenē, Rojas novadā, kadastra Nr zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un uz tās esošajai ēkai/būvei dārza māja ar būvju kadastra apzīmējumu jaunu adresi: Krastakmeņi, Kaltene, Rojas nov., LV 3264, saglabājot nosaukumu Krastakmeņi (pievienots pielikums Nr.8). 32

33 2. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, 4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese Lielajā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 33

34 8.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.166 Par nekustamā īpašuma Krastakmeņi, Kaltene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu 34

35 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 14.punkts) Rojā Nr.167 Par nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/493, ), kurā lūgts piešķirt adresi: Zaķsili, Žocene, Rojas nov., LV nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (0,3074 ha platībā). Rojas novada dome konstatē: 1. Nekustamais īpašums Zaķsili, Žocene, Rojas novads (kadastra Nr , kopplatība 0,3074 ha), sastāv no vienas zemes vienības: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (platība 0,3074 ha); 2. Nekustamais īpašums pieder [..], īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr , zemesgrāmatā nav reģistrētas atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem. 3. Prasītājs vēlas piešķirt jaunu adresi: Zaķsili, Žocene, Rojas nov., LV nekustamā īpašuma Zaķsili zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (0,3074 ha platībā). Rojas novada dome saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta 4 1 daļā noteikto un atbilstoši MK noteikumos Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu. Rojas novada dome nolemj: 1. Piešķirt nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocenē, Rojas novadā, kadastra Nr zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu jaunu adresi: Zaķsili, Žocene, Rojas nov., LV 3264, saglabājot nosaukumu Zaķsili (pievienots pielikums Nr.9). 2. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 3. Lēmumu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, 35

36 4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese Lielajā ielā 4, Liepāja, LV 3401). 36

37 9.PIELIKUMS Rojas novada domes lēmumam Nr.167 Par nekustamā īpašuma Zaķsili, Žocene, Rojas novads jaunas adreses piešķiršanu 37

38 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 15.punkts) Rojā Nr.168 Par Rojas novada domes lēmumu Nr.124, Nr,125, Nr.126, Nr.127, Nr.128 atcelšanu Rojas novada domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts Nr.3-10/496, ), kurā lūgts atcelt domes lēmumus attiecībā uz nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu maiņu un atjaunot tos iepriekšējā stāvoklī. Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju par to, kāda ir nekustamo īpašumu eksplikācija un lietderības apsvērumi, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15. panta 13. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.panta piekto daļu, 84.pantu, 86.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība punktiem 16., 17.2., 18. un 36. punktu, Zemes ierīcības likuma 8.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Rojas novada teritorijas plānojumu, Rojas novada dome nolemj: 1. Atcelt Rojas novada domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu Nr.124 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Krišjāņi, Kaltenē, Rojas novadā. 2. Atcelt Rojas novada domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu Nr.125 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Andzēni, Kaltenē, Rojas novadā. 3. Atcelt Rojas novada domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu Nr.126 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Bajāri, Kaltenē, Rojas novadā. 4. Atcelt Rojas novada domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu Nr.127 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Bandari, Kaltenē, Rojas novadā. 5. Atcelt Rojas novada domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu Nr.128 Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā Skaldari, Kaltenē, Rojas novadā. 6. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt iesnieguma iesniedzējam. 7. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienestam, Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.

39 8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV

40 ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pasts: LĒMUMS (Protokols Nr.11, 16.punkts) Rojā Nr.169 Par nekustamiem īpašumiem kapu vajadzībām Ievērojot Rojas novada domes lēmumu Nr.2. Par meža zemju atsavināšanu kapsētas paplašināšanai un jaunas ierīkošanai, Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.371 Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā (publicēts Latvijas Vēstnesis gada 20. jūlijā, Nr. 143 (5970)), 2017.gada 1.augusta aktu Par valsts nekustamo īpašumu - "Rojas meža kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) un "Melnsila jaunie kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā, pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas punktu 17), Rojas novada dome nolemj: 1. Pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - kapsētas izveidošanai un uzturēšanai, pieņemt bez atlīdzības Rojas novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus: 1) nekustamo īpašumu "Rojas meža kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) - zemes vienību 2,53 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums ), tai skaitā meža zemi 2,45 ha platībā, - Rojas novadā; 2) nekustamo īpašumu "Melnsila jaunie kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) - zemes vienību 0,496 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums ), tai skaitā meža zemi 0,496 ha platībā, - Rojas novadā. 2. Piekrist šī lēmuma 1.punktā minētos īpašumus pieņemt īpašumā ar nosacījumiem: 1) Rojas novada pašvaldībai Rojas meža kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) un "Melnsila jaunie kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) bez atlīdzības jānodod valstij, ja tie vairs netiek izmantoti pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - kapsētas izveidošanai un uzturēšanai. 2) Rojas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Rojas meža kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ) un "Melnsila jaunie kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr ): 40

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Izskatot būvvaldes ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai noteiktu sarkanās līnijas Ādažu

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par Lāčplēša laukuma pārbūves projektu 7. lpp. Lielvārdes novadā darbojas ļoti aktīvas nevalstiskās organiz

Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par Lāčplēša laukuma pārbūves projektu 7. lpp. Lielvārdes novadā darbojas ļoti aktīvas nevalstiskās organiz Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par Lāčplēša laukuma pārbūves projektu 7. lpp. Lielvārdes novadā darbojas ļoti aktīvas nevalstiskās organizācijas 8. lpp. Tūrisma operatori, gidi un masu mediji

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr. 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, e-pasts:dome@preili.lv konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA 2018.gada 24.aprīļa sēde Nr.4 Domes sēdē skatīti šādi darba kārtības jautājumi un pieņemti lēmumi: 1. Par grozījumiem Baldones vidusskolas darbinieku amatalgu sarakstā. 2. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk