untitled

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "untitled"

Transkripts

1 Ziņojumu lietošanas pamācība DIABĒTA ĀRSTĒŠANAS VADĪBAS PROGRAMMATŪRA

2 2. lpp. Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu). Šajā ziņojumā tiek atspoguļota pacienta uzvedība izvēlētajā laikposmā. Tas sniedz pārskatu par to, vai pacients stingri ievēro glikozes mērīšanu, bolus notikumus un insulīna sūkņa darbību. 4. lpp. Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums). Šajā ziņojumā tiek apkopoti glikozes, ogļhidrātu un insulīna mērītāja (ja piemērojams, arī glikozes sensora) dati izvēlētā laikposmā. Tas sniedz pārskatu par pacienta glikozes līmeņa vadību (dienā, naktī un ēdienreizēs) un izsmeļošus statistikas datus. Pamācības lietošana Katrs CareLink Pro ziņojuma veids un tā sastāvdaļas aprakstītas turpmākajās nodaļās. Ziņojuma dati, kas izmantoti paraugziņojumu ģenerēšanai, ir fiktīvi. Šajā pamācībā ir parādīti ziņojumu paraugi. Jūsu ziņojumi no tiem var atšķirties. 12. lpp. Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums). Šajā ziņojumā ietverti glikozes, ogļhidrātu mērījumi un dati par insulīnu katrā stundā izvēlētajā laikposmā. Tā ir notikumu dienasgrāmata, kurā tiek atzīmēti katras stundas rādītāji, kā arī dienas vidējie un kopējie rādītāji. 15. lpp. Device Settings Report (ierīces iestatījumu ziņojums). Šajā ziņojumā ir dati par pacienta insulīna sūkņa vai Guardian (uzraudzības) monitora iestatījumiem izvēlētajā augšupielādes laikā. To var izmantot pārējo ziņojumu interpretēšanai vai kā pacienta ierīces iestatījumu reģistru. 17. lpp. Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums). Šajā ziņojumā tiek apkopoti dati par glikozes, ogļhidrātu un insulīna līmeni izvēlētajā dienā. Tas sniedz detalizētu informāciju par pacienta glikozes līmeņa vadību, bolus notikumiem un izsmeļošus statistikas datus. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 1

3 Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu) CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 2

4 Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu ieskats) Ziņojums par režīma ievērošanu atspoguļo pacienta insulīna sūkņa, glikozes mērītāja(-u) un glikozes sensora (ja tiek izmantots) datus. Tas var sniegt ieskatu pacienta glikozes līmeņa vadības stilā. Ziņojumā par režīma ievērošanu tiek apkopoti dati līdz pat 2 nedēļām. Turpmāk aprakstītas šī ziņojuma sadaļas. Date column (datuma sleja) Šajā slejā var parādīties Partial Day (daļējas dienas) simbols, norādot, ka par konkrēto dienu iegūti tikai daļēji dati. Tas var notikt, ja sūknim vai Guardian mainīts laiks. Glucose measurements (glikozes mērījumi) Glikozes mērījumu sadaļā ir mērītāja rādījumu skaita un glikozes sensora lietošanas ilguma slejas. Summary row (kopsavilkuma rinda) Summārās vai dienas vidējās vērtības tiek parādītas katras slejas apakšā. Simbols Nozīme diena ar daļējiem datiem Daļēji dati: par dienu ir tikai daļēji dati. Šie dati ietverti grafikos un summāros datos, bet nav ietverti dienas vidējos lielumos vai standartnovirzēs. Apturēšana zema līmeņa dēļ: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis sūknis. Bolus events (bolus notikumi) Bolus notikumu sadaļā ir 5 slejas, kas atspoguļo šādu notikumu kopējo skaitu: (1) manual boluses manuāli veikti bolus notikumi, (2) Bolus Wizard events Bolus Wizard notikumi, (3) Bolus Wizard boluses with a food component Bolus Wizard notikumi ar ēšanas komponentu, (4) Bolus Wizard boluses with a correction component Bolus Wizard notikumi ar korekcijas komponentu un (5) Bolus Wizard calculator overrides Bolus Wizard kalkulatora ignorējumi. Priming events (fill events) (uzpildes jeb piepildīšanas notikumi) Uzpildes jeb piepildīšanas notikumu sadaļā ir to notikumu slejas, kas ir saistīti ar sūkņa kanulas vai caurulīšu uzpildi (jeb piepildīšanu), kā arī notikumu skaits un izmantotā insulīna daudzums. Atkarībā no sūkņa modeļa šajā sadaļā izmantotie termini atšķiras. Pump suspends (sūkņa apturējumi) Tabulas pēdējā slejā parādīts laikposms (stundās un minūtēs), kurā sūknis bija apturēts. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 3

5 Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums) PIEZĪME: šī lapa tiek parādīta vienīgi tad, ja ir pieejami sensora dati. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 4

6 CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 5

7 CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 6

8 Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums ieskats) Sensora un mērītāja pārskata ziņojums atspoguļo pacienta insulīna sūkņa, glikozes mērītāja(-u) un glikozes sensora datus. Tas izceļ interesējošās zonas, kuras nepieciešams papildus izmeklēt. Šis ziņojums var saturēt vairākas lapas. Ziņojuma dati ļauj noteikt, kāda ir pacienta diabēta vadības kvalitāte un līmenis. Aplūkojot dažādās diagrammas un grafikus, var identificēt, kāda ir kvalitātes kontrole tipiskā dienā un visā ziņojuma laikposmā. Simbols vai Nozīme AG (glikoze asinīs) rādījums: sūkņa vai mērītāja ziņotās glikozes vērtības. Ārpus grafika: mērītāja glikozes vērtība >400 mg/dl (22,22 mmol/l) vai <40 mg/dl (2,22 mmol/l). Vidējais mērķa diapazonā: visu glikozes vērtību vidējais lielums atrodas pacienta mērķa diapazonā. Vidējais ārpus mērķa diapazona: visu glikozes vērtību vidējais lielums atrodas ārpus pacienta mērķa diapazona. Sensora pieraksts: glikozes sensora veikts nepārtraukts pieraksts. Pārtraukts: pārtraukta saziņa starp sensora raidītāju un insulīna sūkni. Vidējais: visu sensora glikozes pierakstu vidējais lielums. Pamata: nepārtraukta insulīna padeve ar insulīna sūkni. Īslaic. pamata: īslaicīgas izmaiņas insulīna padeves pamata ātrumā. Bolus: insulīna padeve ar sūkni, lai novērstu vai koriģētu augstu glikozes līmeni. Apturēt: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis lietotājs. Laika maiņa: laika maiņa insulīna sūknī vai Guardian (uzraudzības) pulkstenī. Injicētais insulīns (v.): ziņota insulīna injekcija. Apturēšana zema līmeņa dēļ: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis sūknis. Vingrinājumi: lietotāja ievadīta notikuma atzīme, kas norāda fiziskas nodarbības. Cits: lietotāja noteikta notikuma atzīme, kas norāda medikamentu lietošanu, sliktu pašsajūtu, stresu utt. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 7

9 Sensor Overlay Charts and Graphs (sensora pārklājuma diagrammas un grafiki) PIEZĪME: sensora pārklājuma diagrammas un grafiki parādās vienīgi tad, ja ir sensora dati. 24-Hour Glucose Sensor Overlay Readings and Averages (24 stundu glikozes sensora pārklājums rādījumi un vidējās vērtības) Šajā grafikā apvienoti visi glikozes sensora pieraksti par katru dienu, kad glikozes sensors bija uzlikts. Laika zonas, kas atbilst pacienta ēdienreižu laikposmiem, atzīmētas virs grafika dzeltenos blokos. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija rāda sensora glikozes pierakstu vidējo lielumu. Glucose Sensor Overlay Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods Readings and Averages (glikozes sensora pārklājums no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreižu laikposmos rādījumi un vidējie lielumi) sensora rādījumi hipodiapazonā ēdienreize dienas sensora pierakstu pārklājumi ik pēc stundas visu sensora glikozes pierakstu vidējais lielums mērķa diapazons meklējuma laikposms periodam no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreizēm Bedtime-to-Wake-Up (no gulētiešanas līdz pamošanās laikam) Šajā grafikā apvienoti glikozes sensora pieraksti starp gulētiešanas laiku un pamošanos par ziņotā laikposma katru dienu, kad glikozes sensors bija uzlikts. Gulētiešanas un pamošanās laiki ir pielāgoti pacientam un norādīti virs grafika. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija ir sensora glikozes pierakstu vidējais lielums. Meal Periods (ēdienreižu laikposmi) Šajos grafikos apvienoti sensora glikozes pieraksti pirms ēšanas un pēc ēšanas. Laikposms, analizēto ēdienreižu skaits, ogļhidrātu patēriņš, insulīna vidējie lielumi un vidējais ogļhidrātu daudzums uz insulīna bolus devu katrai ēšanas reizei norādīts virs grafika. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija ir sensora glikozes pierakstu vidējais lielums ēšanas laikposmā. visu pierakstu vidējais lielums meklējuma laikposmā dienas sensora pieraksti meklējuma laikposmam, pārklājumi ik pēc stundas CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 8

10 Meter Overlay Charts and Graphs (mērītāja pārklājuma diagrammas un grafiki) 24-Hour Glucose Overlay Readings and Averages (24 stundu glikozes pārklājums rādījumi un vidējās vērtības) Šajā grafikā parādītas glikozes mērītāja vērtības katrā stundā, kas reģistrētas ziņojuma laikposmā. Apkopotie dati ļauj identificēt pacienta glikozes līmeņa vadības ikdienas modeli. Grafika augšdaļas joslā parādīts asins glikozes rādījumu skaits stundā un asins glikozes rādījumu vidējais lielums. Asins glikozes dati tiek attēloti zem joslas. ēdienreize kopējais AG rādījumu skaits stundā vidējais AG rādījums stundā AG rādījums vidējais AG rādījums stundā (ārpus mērķa diapazona) vidējais AG rādījums stundā (mērķa diapazonā) CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 9

11 Statistics (statistika) Statistikas tabulā ir redzams turpmāk raksturoto mērījumu kopsavilkums. Definīcijas Avg BG (vid. AG) (mg/dl): visu mērītāja glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi. BG Readings (AG rādījumi): mērītāja glikozes vērtību skaits (kopējais un dienas vidējais). Readings Above Target (rādījumi virs mērķa): mērītāja glikozes vērtību skaits virs mērķa (kopējais un dienas vidējais). Readings Below Target (rādījumi zem mērķa): mērītāja glikozes vērtību skaits zem mērķa (kopējais un dienas vidējais). Sensor Avg (sensora vid.) (mg/dl vai mmol/l): visu sensora iegūto glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi. Avg AUC (vid. AUC) >140 (mg/dl) vai Avg AUC (vid. AUC) >7,77 (mmol/l): vidējais hiperglikēmijas risks, parādīts ar augstu mērķi, balstoties uz pacienta iestatījumiem. Avg AUC (vid. AUC) <70 (mg/dl) vai Avg AUC (vid. AUC) <3,88 (mmol/l): vidējais hipoglikēmijas risks, parādīts ar zemu mērķi, balstoties uz pacienta iestatījumiem. Avg Daily Carbs (g) (vid. dienas ogļhidr. (g)): vidējais dienas ogļhidrātu patēriņš un standartnovirze. Carbs/Bolus Insulin (g/u) (ogļhidr./bolus insulīns (g/v.)): vidējais ogļhidrātu patēriņš uz piegādāto bolus insulīna vienību. Avg Total Daily Insulin (U) (vid. kopējais dienas insulīns (v.)): vidējais pamata un bolus insulīns un standartnovirze. Avg Daily Basal (U) (vid. dienas pamata (v.)): vidējais dienas pamata insulīns (v. un procenti no kopējā). Avg Daily Bolus (U) (vid. dienas bolus (v.)): vidējais dienas bolus insulīns (v. un procenti no kopējā). PIEZĪME: dienas vidējās vērtības un standartnovirzes atspoguļo tikai tās dienas, par kurām ir nepārtraukti un pilnīgi 24 stundu dati. Dienas, kurās notika laika izmaiņa vai par kurām ir daļēji dati, tiek izslēgtas no aprēķina, bet tās tomēr tiek parādītas grafikos un kopējos rezultātos. vidējais lielums un standartnovirze daudzums dienā kopējais procenti CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 10

12 Glucose Overlay Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods (glikozes pārklājums no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreižu laikposmos) rādījumi un vidējie lielumi Glikozes rādījumi no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un vidējo lielumu grafiks parāda pēdējo mērītāja reģistrēto glikozes vērtību definētajā gulēšanas laikposmā un pirmo mērītāja reģistrēto glikozes vērtību definētajā pamošanās laikposmā katrā pārskata perioda dienā. Atbilstošās gulētiešanas un pamošanās laika glikozes vērtības ir savienotas ar punktētu līniju. The Meal Period (Breakfast, Lunch, and Dinner) (ēdienreižu laikposmu grafikos (brokastis, pusdienas un vakariņas)) apvienotas mērītāja glikozes vērtības pirms un pēc ēšanas katrā ziņojuma laikposma dienā. Šajos grafikos parādītās mērītāja glikozes vērtības ir saistītas ar ēdienreizi. meklējuma laikposms periodam no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreizēm AG rādījumu kopskaits, kas iegūti šajā laikposma daļā Ja kādā laikposmā iegūta vairāk nekā 1 mērītāja glikozes vērtība, grafiks tiek ģenerēts, pamatojoties uz to mērītāja glikozes vērtību, kas iegūta vistuvāk bolus notikumam. Grafiki palīdz identificēt dienas modeļus pacienta glikozes vērtībām pirms un pēc ēšanas, izmantojot datus laikposmā no aptuveni 2 stundām pirms ēšanas līdz 5 stundām pēc ēšanas. AG rādījums visu AG rādījumu vidējais lielums šai laikposma daļai (ārpus mērķa) visu AG rādījumu vidējais lielums šai laikposma daļai (mērķa iekšpusē) Glucose, Carbohydrates, Insulin (glikoze, ogļhidrāti, insulīns) Šajā grafikā ir ietvertas sensora glikozes vērtības, kas reģistrētas kalibrēšanas vajadzībām un kā apstiprinājuma dūrieni pirkstā, ogļhidrātu patēriņš, kas reģistrēts Bolus Wizard kalkulatorā, piegādātais pamata un bolus insulīns, injicētais insulīns. Pacienta ēdienreižu laikposmi atzīmēti virs grafika. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Ja ziņojuma laikposmā ir dati par vairāk nekā 14 dienām, šim grafikam var būt vairākas lapas. ēdienreižu laikposmi AG rādījums sensora pieraksts patērēto ogļhidrātu skaitlis bolus apturēt CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 11

13 Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums) CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 12

14 Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums ieskats) Reģistrācijas žurnāla ziņojums tabulas veidā atspoguļo pacienta insulīna sūkņa un glikozes mērītāja(-u) divu nedēļu datus. Tabulā ietilpst rindas ar ziņojuma dienām un slejas ar stundām, kas izveido datu šūnas. Šajā ziņojumā nav sensora datu. Datu šūnas Katra datu šūna atbilst noteiktai dienas stundai ziņojuma laikposmā, un tajā var būt līdz trim vērtībām: (1) mērītāja rādījumi, (2) ogļhidrātu grami un (3) bolus veidā ievadītās insulīna vienības. Ziņojuma augšpusē izcelti laikposmi, kas atbilst ēdienreizēm. Nākamajās sadaļās aprakstīts katrs datu šūnas elements. Glikozes vērtības Asins glikozes vērtības tiek parādītas datu šūnas augšdaļā. Glikozes vērtības, kas ir virs vai zem pacienta mērķa diapazona, tiek izceltas. Ja vienas stundas laikā iegūst vairākas vērtības, tas tiek norādīts ar punktu glikozes vērtības šūnas augšējā labajā stūrī, un, pamatojoties uz šādām prioritātēm, tiek parādīta visekstremālākā vērtība: tiek parādīta viszemākā no vērtībām, kas ir zem pacienta mērķa; ja zemo vērtību nav, bet ir vērtības virs pacienta mērķa, tiek parādīta visaugstākā vērtība; ja nav zemo un augsto vērtību, tiek parādīta no pacienta mērķa diapazona centra vistālāk esošā vērtība. Ēdienreizes Ēdienreižu laikposmi atbilst pacienta norādītajiem ēšanas laikposmiem, un tie tiek parādīti ziņojuma augšdaļā. Ogļhidrātu vērtības, kas reģistrētas pēc Bolus Wizard aprēķiniem, tiek summētas katru stundu un parādītas melnajā kvadrātā datu šūnas vidū. Ja ēdienreizes periodā kādu stundu nav reģistrētas ogļhidrātu vērtības, tiek parādīts Skipped meal (izlaistas ēdienreizes) simbols. Simbols Nozīme Glikoze <70 mg/dl (<3,88 mmol/l): glikozes vērtība ir zem pacienta mērķa apakšējās robežas. Glikoze >140 mg/dl (>7,77 mmol/l): glikozes vērtība ir virs pacienta mērķa augšējās robežas. Ogļhidrātu vērtība: kopējā ogļhidrātu vērtība; parādītā vērtība ir attiecīgās dienas attiecīgajā stundā patērētais kopējais ogļhidrātu daudzums. Vairāki rādījumi: visekstremālākā vērtība, ja stundas laikā ir iegūtas vairākas glikozes vērtības; prioritāte ir hipoglikēmiskajām vērtībām. Sūkņa pārtīšana: ir notikusi insulīna sūkņa pārtīšana (parasti, ja maina rezervuāru, arī likvidējot nosprostojumus). Apturēt: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis lietotājs. Manuāls bolus vai bolus ar korekciju: ar Bolus Wizard opciju aprēķinātā bolus deva vai manuāli padotā bolus deva, ja glikozes mērītāja rādījums ir ārpus pacienta mērķa diapazona. Izlaista ēdienreize: ēdienreizes laikposmā nav reģistrēti ogļhidrāti. Laika maiņa: insulīna sūkņa pulkstenī mainīts laiks. Daļēji dati: par dienu ir tikai daļēji dati. Šie dati ietverti grafikos un summāros datos, bet nav ietverti dienas vidējos lielumos vai standartnovirzēs. Apturēšana zema līmeņa dēļ: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis sūknis. Vingrinājumi: lietotāja ievadīta notikuma atzīme, kas norāda fiziskas nodarbības. Cits: lietotāja noteikta notikuma atzīme, kas norāda medikamentu lietošanu, sliktu pašsajūtu, stresu utt. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 13

15 Bolus Datu šūnas apakšējā daļā tiek parādītās ieprogrammētās bolus devas vienas stundas laikā. Ja bolus insulīna vērtība iegūta no manuālas bolus ievadīšanas vai Bolus Wizard korekcijas, vērtība ir apvilkta ar apli. diena ar daļējiem datiem sūkņa pārtīšana ēdienreize izlaista ēdienreize Apturēšana un laika maiņa Ja pacienta insulīna sūknis bija apturēts vai tika mainīts sūkņa pulksteņa laiks, attiecīgajā(-ās) stundā(-ās), kad šāds notikums tika reģistrēts, datu šūnas augšējā kreisajā daļā tiek parādīts atbilstošs simbols. sūkņa apturējumi stundas laikā iegūtu vairāku glikozes vērtību visekstremālākā vērtība ogļhidrāti piegādātais insulīns Daily Totals (dienas summāro vērtību) sleja Dienas summāro vērtību slejā tiek apkopota informācija par katru ziņojuma laikposma dienu. Pirmajā rindā tiek parādīta glikozes mērītāja dienas vidējā vērtība un mērītāja reģistrēto rādījumu skaits. Otrajā rindā tiek parādīts kopējais dienas ogļhidrātu patēriņš, pamatojoties uz Bolus Wizard ogļhidrātu komponentu. Trešajā rindā tiek parādīts kopējais ievadītā insulīna daudzums un bolus veidā ievadītā insulīna daļa procentos. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 14

16 Device Settings Snapshot (ierīces iestatījumu ekrāna kopija) CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 15

17 Device Settings Snapshot (ierīces iestatījumu ekrāna kopija ieskats) Ierīces iestatījumu ekrāna kopijas ziņojumā iekļauti pacientam pielāgotie insulīna sūkņa vai Guardian (uzraudzības) monitora iestatījumi, kas bija aktīvi tajā dienā un laikā, kad tika nolasīti pacienta ierīces rādījumi. Ziņojumā ir iestatījumu tabulas, kas atbilst ierīces galvenajām izvēlnēm: pamata, bolus, sensora un utilītprogrammai. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 16

18 Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums) CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 17

19 Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums ieskats) Detalizētajā dienas ziņojumā ir dati, kas iegūti no pacienta insulīna sūkņa, asins glikozes mērītāja(-iem) un glikozes sensora (ja tiek lietots), kas sniedz ieskatu pacienta insulīna kontrolē, iekļaujot reakciju uz ogļhidrātu uzņemšanu un insulīna ievadīšanu. Šajā ziņojumā ir viena datu diena, un ziņojums ir iedalīts trīs zonās, kas aprakstītas nākamajās nodaļās. Simbols Nozīme Sensora pieraksts: glikozes sensora veikts nepārtraukts pieraksts. Pārtraukts: pārtraukta saziņa starp sensora raidītāju un insulīna sūkni. AG (glikoze asinīs) rādījums: mērītāja reģistrētā glikozes vērtība. Ārpus grafika: mērītāja glikozes vērtība >400 mg/dl (22,22 mmol/l) vai <40 mg/dl (2,22 mmol/l). Savienotais AG: bezvadu savienojumu mērītāja AG vērtības automātiski tiek sūtītas uz insulīna sūkni. Kalibrācijas AG: mērītāja glikozes vērtība, ko izmanto sensora kalibrēšanai. Pamata: nepārtraukta insulīna padeve ar insulīna sūkni. Īslaic. pamata: īslaicīgas izmaiņas insulīna padeves pamata ātrumā. Bolus: insulīna padeve ar sūkni, lai nepieļautu vai koriģētu augstu glikozes līmeni. Apturēt: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis lietotājs. Laika maiņa: laika maiņa insulīna sūknī vai Guardian (uzraudzības) pulkstenī. Sensora trauksmes signāls: apstākļi, kas saistīti ar sensora funkcionalitāti, izraisījuši trauksmi, kas jāreģistrē sūknī. Sensora trauksmes signāli parādās grafika glikozes joslā, bet sūkņa trauksmes signāli insulīna joslā. Injicētais insulīns (v.): pacients ziņoja par insulīna injekciju. Glikozes trauksmes signāls: brīdinājums par augstu vai kāpjošu glikozes līmeni. Brīdinājums par zemu vai krītošu glikozes līmeni. Tiek parādīti arī prognozējami brīdinājumi. Apturēšana zema līmeņa dēļ: pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana, ko ierosinājis sūknis. Vingrinājumi: lietotāja ievadīta notikuma atzīme, kas norāda fiziskas nodarbības. Cits: lietotāja noteikta notikuma atzīme, kas norāda medikamentu lietošanu, sliktu pašsajūtu, stresu utt. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 18

20 Glucose, Carbohydrates, and Insulin (glikoze, ogļhidrāti un insulīns) Šajā grafikā ir pārskats par pacienta glikozes līmeņiem, ogļhidrātu un insulīna uzņemšanu izvēlētajā dienā. Šis grafiks ietver mērītāja glikozes vērtības, sensora glikozes vērtības (ja lieto sensoru), ogļhidrātu uzņemšanu (vai Guardian ēdienreižu marķierus), kas reģistrēts Bolus Wizard kalkulatorā, piegādāto pamata un bolus insulīnu, injicēto insulīnu. Laika zonas, kas atbilst pacienta ēdienreižu laikposmiem, atzīmētas virs grafika dzeltenos blokos. Grafika apakšpusē ar aplīti apvilktie skaitļi atbilst ierakstiem Bolus Events (bolus notikumu) tabulā (atrodas ziņojuma apakšdaļā). Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Asins glikozes mērītāja rādījumi tiek attēloti ar punktiem, kam pierakstītas atbilstošās skaitliskās vērtības. Ogļhidrātu patēriņš attēlots melnajā joslā zem glikozes rādījumiem. Zaļā līnija grafika apakšdaļā attēlo insulīna padevi no sūkņa, ieskaitot pamata un īslaicīgo pamata padeves ātrumu, bolus ievades un apturējumus. PIEZĪME: insulīna padeve tiek attēlota vienībās/stundā logaritmiskā mērogā. Tas ļauj pamanīt pamata padeves izmaiņas, kas ir relatīvi mazas, tādējādi tās var parādīt kontekstā ar ievadītajiem bolus. ēdienreize AG rādījums sensora pieraksts kalibrācijas AG bolus CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 19

21 Bolus Events Data (bolus notikumu dati) Bolus notikumu datu tabulā ietverts mērījumu kopsavilkums un Bolus Wizard kalkulatora iestatījumi katrā bolus notikumā. Datu tabulas augšdaļā numurētie bolus notikumi atbilst ziņojuma augšdaļā ar aplīti apvilktajiem skaitļiem uz Glucose, Carbohydrates, and Insulin (glikozes, ogļhidrātu un insulīna) grafika X ass. Tabulas ieraksti aprakstīti tālāk. Bolus Event (bolus notikums): norāde uz Glucose, Carbohydrates, Insulin (glikozes, ogļhidrātu, insulīna) grafiku. Time (laiks): laiks, kad noticis bolus notikums. Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion (ievadītā bolus norma (v.) + kvadrāta porcija): ievadītais bolus daudzums, pārdalīts normālajā un kvadrāta daļā. Recommended Bolus (U) (ieteicamās bolus ievades (v.)): Bolus Wizard kalkulatora ieteiktās bolus ievades. Difference (U) (starpība (v.)): starpība starp ievadīto un ieteikto bolus. Carbs (g) (ogļhidrāti (g)): uzņemtie ogļhidrāti. Carb Ratio Setting (g/u) (ogļhidr. attiecības iestatījums (g/v.)): parāda iestatījumu, kuru izmanto, lai aprēķinātu ieteiktās bolus devas pārtikas daļu. Food Bolus (U) (pārtikas bolus (v.)): insulīns, kas vajadzīgs uzņemto ogļhidrātu nosegšanai (pārtikas bolus + korekcijas bolus = ieteicamais bolus). BG (AG) (mg/dl vai mmol/l): mērītāja glikozes vērtības, kas saistītas ar bolus notikumu. BG Target Setting (AG mērķa iestatījums) (mg/dl vai mmol/l): glikozes mērķa diapazons (pamatojoties uz pacienta iestatījumiem). Insulin Sensitivity Setting (insulīna jutības iestatījums) (mg/dl/v. vai mmol/l/v.): glikozes līmeņa pazemināšanās, ko rada 1 insulīna vienība (pamatojoties uz pacienta iestatījumiem). Correction Bolus (U) (korekcijas bolus (v.)): insulīns, kas vajadzīgs augsta glikozes līmeņa koriģēšanai (pārtikas bolus + korekcijas bolus = ieteicamais bolus). Active Insulin (U) (aktīvais insulīns (v.)): piegādātais bolus insulīns, kas vēl nav absorbēts. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 20

22 Statistics (statistika) Informācija no statistikas tabulām kombinācijā ar citiem ziņojuma ierakstiem ļauj salīdzināt pacienta rezultātus dažādos ziņojumu laikposmos un noteikt zonas papildu izmeklēšanai. Pirmajās divās slejās doti detalizēti statistikas dati un vidējie lielumi norādītajā dienā. Pēdējās 2 slejās ir detalizēti dati par visu ziņojuma laikposmu. Statistikas tabulā ir parādīti turpmāk raksturotie dati. Avg BG (vid. AG) (mg/dl vai mmol/l): visu ar mērītāju iegūto glikozes vērtību vidējais lielums. BG Readings (AG rādījumi): mērītāja glikozes vērtību kopskaits. Readings Above Target (rādījumi virs mērķa): mērītāja glikozes vērtību kopējais skaits virs mērķa. Readings Below Target (rādījumi zem mērķa): mērītāja glikozes vērtību kopskaits zem mērķa. Avg Sensor Gluc.(sensora vid. glik.) (mg/dl vai mmol/l): visu sensora iegūto glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi. Avg. AUC (vid. AUC) >140 (mg/dl) vai Avg AUC (vid. AUC) >7,77 (mmol/l): vidējais hiperglikēmijas risks (vērtība pamatojas uz pacienta mērķa diapazonu). Avg. AUC (vid. AUC) <70 (mg/dl) vai Avg AUC (vid. AUC) <3,88 (mmol/l): vidējais hipoglikēmijas risks (vērtība pamatojas uz pacienta mērķa diapazonu). Daily Carbs (dienas ogļhidrāti) (g): dienā uzņemtie kopējie ogļhidrāti. Carbs/Bolus Insulin (g/u) (ogļhidr./bolus insulīns (g/v.)): vidējais ogļhidrātu patēriņš uz bolus insulīna vienību. Total Daily Insulin (U) (kopējais dienas insulīns (v.)): izmantotā kopējā pamata un bolus insulīna vidējais lielums. Daily Basal (dienas pamata): dienas pamata insulīna vidējais lielums (v. un procenti no kopējā dienas insulīna). Daily Bolus (dienas bolus): dienas bolus insulīna vidējais lielums (v. un procenti no kopējā dienas insulīna). Primes (or Fills) (uzpilde jeb piepildīšana): sūkņa uzpildes (jeb piepildīšanas) notikumu skaits un izlietoto insulīna vienību skaits. Atkarībā no sūkņa modeļa šeit parādītā terminoloģija var atšķirties. PIEZĪME: ja ir Bolus Wizard opcijas notikums, bet sekojošais bolus notikums tiek atcelts pirms padeves sākuma, šajā tabulā tiks atspoguļots Bolus Wizard notikums, nevis bolus notikums. CareLink Pro ziņojumu lietošanas pamācība 21

23 2010 Medtronic MiniMed, Inc. Autortiesības aizsargātas _a

untitled

untitled D I A BĒ TA Ā R S T Ē Š A N A S VA DĪ B AS PR O G R AM M AT ŪR A Ziņojuma rokasgrāmata Report sastādīšanas Interpretation Guide 2007 Medtronic MiniMed. Autortiesības aizsargātas. MP6025274-321 _Date 120707

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

grusniba

grusniba Grūsnības noteikšana laboratorijā piena un asins paraugos Dita Krastiņa SIA Piensaimnieku laboratorija, Ulbrokā Kā sauc šo laboratorijā izmantojamo grūsnības noteikšanas metodi? ELISA (enzyme-linked immunosorbent

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai k

Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai k Jebkuras neskaidrības, negadījuma vai palīdzības nepieciešamības gadījumā tuvāk esošajam darbiniekam ir nekavējoties jāsazvana bērna ārstējošais vai konsultējošais ārsts un vecāki. Vecāku tālrunis: Ārsta

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk