untitled

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "untitled"

Transkripts

1 D I A BĒ TA Ā R S T Ē Š A N A S VA DĪ B AS PR O G R AM M AT ŪR A Ziņojuma rokasgrāmata Report sastādīšanas Interpretation Guide 2007 Medtronic MiniMed. Autortiesības aizsargātas. MP _Date CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 0

2 p. 2 Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums) Šajā ziņojumā tiek apkopoti glikozes, ogļhidrātu un insulīna mērītāja (ja piemērojams, arī glikozes sensora) dati izvēlētā laikposmā. Tas sniedz pārskatu par pacienta glikozes līmeņa vadību (dienā, naktī un ēdienreizēs) un izsmeļošus statistikas datus. p. 10 Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu) Šajā ziņojumā tiek atspoguļota pacienta uzvedība izvēlētajā laikposmā. Tas sniedz pārskatu par to, vai pacients stingri ievēro glikozes mērīšanu, bolus notikumus un insulīna sūkņa darbību. Kā lietot šo rokasgrāmatu Katrs CareLink Pro ziņojuma veids un tā sastāvdaļas aprakstītas turpmākajās nodaļās. Ziņojuma dati, kas izmantoti paraugziņojumu ģenerēšanai, ir fiktīvi. p. 12 Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums) Šajā ziņojumā ietverti glikozes, ogļhidrātu mērījumi un dati par insulīnu katrā stundā izvēlētajā laikposmā. Tā ir notikumu dienasgrāmata, kurā tiek atzīmēti katras stundas rādītāji, kā arī dienas vidējie un kopējie rādītāji. p. 15 Device Settings Report (ierīces iestatījumu ziņojums) Šajā ziņojumā ir dati par pacienta insulīna sūkņa vai Guardian (uzraudzības) monitora iestatījumiem izvēlētajā augšupielādes laikā. To var izmantot pārējo ziņojumu interpretēšanai vai kā pacienta ierīces iestatījumu reģistru. p. 17 Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums) Šajā ziņojumā tiek apkopoti dati par glikozes, ogļhidrātu un insulīna līmeni izvēlētajā dienā. Tas sniedz detalizētu informāciju par pacienta glikozes līmeņa vadību, bolus notikumiem un izsmeļošus statistikas datus. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 1

3 Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums) PIEZĪME: Šī lapa tiek parādīta vienīgi tad, ja ir pieejami sensora dati. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 2

4 CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 3

5 CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 4

6 Sensor and Meter Overview Report (sensora un mērītāja pārskata ziņojums ieskats) Sensora un mērītāja pārskata ziņojums atspoguļo pacienta insulīna sūkņa, glikozes mērītāja (u) un glikozes sensora datus. Tas izceļ interesējošās zonas, kuras nepieciešams papildus izmeklēt. Šis ziņojums var saturēt vairākas lapas. Ziņojuma dati ļauj noteikt, kāda ir pacienta diabēta vadības kvalitāte un līmenis. Aplūkojot dažādās diagrammas un grafikus, var identificēt, kāda ir kvalitātes kontrole tipiskā dienā un visā ziņojuma laikposmā. Simbols vai Nozīme AG (glikoze asinīs) rādījums: Sūkņa vai mērītāja ziņotās glikozes vērtības Ārpus grafika: Mērītāja glikozes vērtība >400 mg/dl (22,22 mmol/l) vai <40 mg/dl (2,22 mmol/l) Vidējais mērķa diapazonā: Visu glikozes vērtību vidējais lielums atrodas pacienta mērķa diapazonā Vidējais ārpus mērķa diapazona: Visu glikozes vērtību vidējais lielums atrodas ārpus pacienta mērķa diapazona Sensora pieraksts: Glikozes sensora nepārtraukts pieraksts Pārtraukts: Pārtraukta saziņa starp sensora raidītāju un insulīna sūkni Vidējais: Visu sensora glikozes pierakstu vidējais lielums Pamata: Nepārtraukta insulīna padeve ar insulīna sūkni Īslaic. pamata: Īslaicīgas izmaiņas insulīna padeves pamata ātrumā Bolus: Insulīna padeve ar sūkni, lai novērstu vai koriģētu augstu glikozes līmeni Apturēt: Pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana Laika izmaiņas: Laika maiņa insulīna sūknī vai Guardian (uzraudzības) pulkstenī Injicētais insulīns (v.): Ziņota insulīna injekcija CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 5

7 Sensor Overlay Charts and Graphs (sensora pārklājuma diagrammas un grafiki) PIEZĪME: Sensora pārklājuma diagrammas un grafiki parādās vienīgi tad, ja ir sensora dati. 24-Hour Glucose Sensor Overlay Readings and Averages (24 stundu glikozes sensora pārklājums rādījumi un vidējās vērtības) Šajā grafikā apvienoti visi glikozes sensora pieraksti par katru dienu, kad glikozes sensors bija uzlikts. Laika zonas, kas atbilst pacienta ēdienreižu laikposmiem, atzīmētas virs grafika dzeltenos blokos. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija rāda sensora glikozes pierakstu vidējo lielumu. Glucose Sensor Overlay Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods Readings and Averages (glikozes sensora pārklājums no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreižu laikposmos rādījumi un vidējie lielumi) Bedtime-to-Wake-Up (no gulētiešanas līdz pamošanās laikam) Šajā grafikā apvienoti glikozes sensora pieraksti starp gulētiešanas laiku un pamošanos par ziņotā laikposma katru dienu, kad glikozes sensors bija uzlikts. Gulētiešanas un pamošanās laiki ir pielāgoti pacientam un norādīti virs grafika. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija ir sensora glikozes pierakstu vidējais lielums. Meal Periods (ēdienreižu laikposmi) Šajos grafikos apvienoti sensora glikozes pieraksti pirms ēšanas un pēc ēšanas. Laikposms, analizēto ēdienreižu skaits, ogļhidrātu patēriņš, insulīna vidējie lielumi un vidējais ogļhidrātu daudzums uz insulīna bolus devu katrai ēšanas reizei norādīts virs grafika. Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Šajā grafikā krāsojuma intensitāte atbilst attiecīgajā laikposmā notikušo augsto vai zemo noviržu skaitam. Punktotā līnija ir sensora glikozes pierakstu vidējais lielums ēšanas laikposmā. sensora rādījumi hipodiapazonā meklējuma laikposms gulētiešanas un pamošanās periodam un ēdienreizēm Visu pierakstu vidējais lielums meklējuma laikposmā ēdienreizes laikposms dienas sensora pierakstu pārklājumi ik pēc stundas visu sensora glikozes pierakstu vidējais lielums mērķa diapazons dienas sensora pieraksti meklējuma laikposmam, pārklājumi ik pēc stundas CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 6

8 Meter Overlay Charts and Graphs (mērītāja pārklājuma diagrammas un grafiki) 24-Hour Glucose Overlay Readings and Averages (24 stundu glikozes pārklājums rādījumi un vidējās vērtības) Šajā grafikā parādītas glikozes mērītāja vērtības katrā stundā, kas reģistrētas ziņojuma laikposmā. Apkopotie dati ļauj identificēt pacienta glikozes līmeņa vadības ikdienas modeli. Grafika augšdaļas joslā parādīts asins glikozes rādījumu skaits stundā un asins glikozes rādījumu vidējais lielums. Asins glikozes dati tiek attēloti zem joslas. ēdienreizes laikposms kopējais AG rādījumu skaits stundā vidējais AG rādījums stundā AG rādījums AG vidējais rādījums stundā (ārpus mērķa) AG vidējais rādījums stundā (mērķa iekšpusē) CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 7

9 Statistics (statistika) Statistikas tabulā ir redzams zemāk raksturoto mērījumu kopsavilkums. Definīcijas Avg BG (vid. AG) (mg/dl): Visu mērītāja glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi BG Readings (AG rādījumi): Mērītāja glikozes vērtību skaits (kopējais un dienas vidējais) Readings Above Target (rādījumi virs mērķa): Mērītāja glikozes vērtību skaits virs mērķa (kopējais un dienas vidējais) Readings Below Target (rādījumi zem mērķa): Mērītāja glikozes vērtību skaits zem mērķa (kopējais un dienas vidējais) Sensor Avg (sensora vid.) (mg/dl vai mmol/l): Visu sensora iegūto glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi Avg AUC (vid. AUC) > 140 (mg/dl) vai vid. AUC > 7,77 (mmol/l): Vidējais hiperglikēmijas risks, parādīts ar augstu mērķi, balstoties uz pacienta iestatījumiem Avg AUC (vid. AUC) < 70 (mg/dl) vai vid. AUC < 3,88 (mmol/l): Vidējais hipoglikēmijas risks, parādīts ar zemu mērķi, balstoties uz pacienta iestatījumiem Avg Daily Carbs (vid. dienas ogļhidr.) (g): Vidējais dienas ogļhidrātu patēriņš un standartnovirze Carbs/Bolus Insulin (ogļhidr./bolus insulīns) (g/v.): Vidējais ogļhidrātu patēriņš uz padotā bolus insulīna vienību Avg Total Daily Insulin (vid. kopējais dienas insulīns) (v): Vidējais pamata un bolus insulīns un standartnovirze Avg Daily Basal (vid. dienas pamata) (v.): Average daily basal insulin (vidējais dienas pamata insulīns) (v. un procenti no kopējā) Avg Daily Bolus (vid. dienas bolus) (v.): Average daily bolus insulin (vidējais dienas bolus insulīns) (v. un procenti no kopējā) PIEZĪME: Dienas vidējās vērtības un standartnovirzes atspoguļo tikai tās dienas, par kurām ir nepārtraukti un pilnīgi 24 stundu dati. Dienas, kurās notika laika izmaiņa vai par kurām ir daļēji dati, tiek izslēgtas no aprēķina, bet tās tomēr tiek parādītas grafikos un kopējos rezultātos. vidējais lielums un standartnovirze daudzums dienā kopējais procenti CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 8

10 Glucose Overlay Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods (glikozes pārklājums no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un ēdienreižu laikposmos) rādījumi un vidējie lielumi meklējuma laikposms gulētiešanas un pamošanās periodam un ēdienreizēm Glikozes rādījumi no gulētiešanas līdz pamošanās laikam un vidējo lielumu grafiks parāda pēdējo mērītāja reģistrēto glikozes vērtību definētajā gulēšanas laikposmā un pirmo mērītāja reģistrēto glikozes vērtību definētajā pamošanās laikposmā katrā pārskata perioda dienā. Atbilstošās gulētiešanas un pamošanās laika glikozes vērtības savienotas ar punktētu līniju. The Meal Period (Breakfast, Lunch, and Dinner) (ēdienreižu laikposmu grafikos (brokastis, pusdienas un vakariņas)) apvienotas mērītāja glikozes vērtības pirms un pēc ēšanas katrā ziņojuma laikposma dienā. Šajos grafikos parādītās mērītāja glikozes vērtības ir saistītas ar ēdienreizi. AG rādījumu kopskaits, kas iegūti šajā laikposma daļā Ja dotajā laikposmā iegūta vairāk nekā 1mērītāja glikozes vērtība, grafiks tiek ģenerēts, pamatojoties uz to mērītāja glikozes vērtību, kas iegūta vistuvāk ēšanas notikumam. Grafiki palīdz identificēt dienas modeļus pacienta glikozes vērtībām pirms un pēc ēšanas, izmantojot datus laikposmā no aptuveni 2 stundām pirms ēšanas līdz 5 stundām pēc ēšanas. AG rādījums visu AG rādījumu vidējais lielums šai laikposma daļai (ārpus mērķa) visu AG rādījumu vidējais lielums šai laikposma daļai (mērķa iekšpusē) ēdienreižu laikposmi Glucose, Carbohydrates, Insulin (glikoze, ogļhidrāti, insulīns) AG rādījums Šajā grafikā ir ietvertas sensora glikozes vērtības, kas reģistrētas kalibrēšanas vajadzībām un kā apstiprinājuma dūrieni pirkstā, ogļhidrātu patēriņš, kas reģistrēts sensora pieraksts Bolus Wizard kalkulatorā, piegādātais pamata un bolus insulīns, injicētais insulīns. Pacienta ēdienreižu laikposmi atzīmēti virs grafika. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Ja ziņojuma laikposmā ir dati par vairāk kā 14 dienām, šim grafikam var būt vairākas lapas. patērēto ogļhidrātu skaitlis bolus apturēt CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 9

11 Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu) CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 10

12 Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu ieskats) Ziņojums par režīma ievērošanu atspoguļo pacienta insulīna sūkņa, glikozes mērītāja (-u) un glikozes sensora (ja tiek izmantots) datus. Tas var sniegt ieskatu pacienta glikozes līmeņa vadības stilā. Ziņojumā par režīma ievērošanu tiek apkopoti dati līdz pat 2 nedēļām. Turpmāk aprakstītas šī ziņojuma sadaļas. Simbols Nozīme Daļēji dati: Par dienu ir tikai daļēji dati. Šie dati ietverti grafikos un summāros datos, bet nav ietverti dienas vidējos lielumos vai standartnovirzēs. Date column (datuma sleja) Šajā slejā var parādīties Partial Day (daļējas dienas) simbols, norādot, ka par konkrēto dienu iegūti tikai daļēji dati. Tas var notikt, ja sūknim vai Guardian mainīts laiks. diena ar daļējiem datiem Glucose measurements (glikozes mērījumi) Glikozes mērījumu sadaļā ir mērītāja rādījumu skaita un glikozes sensora lietošanas ilguma slejas. Bolus events (bolus notikumi) Bolus notikumu sadaļā ir 5 slejas, kas atspoguļo šādu notikumu kopējo skaitu: (1) manual boluses manuāli veikti bolus notikumi, (2) Bolus Wizard events Bolus Wizard notikumi, (3) Bolus Wizard boluses with a food component Bolus Wizard notikumi ar ēšanas komponentu, (4) Bolus Wizard boluses with a correction component Bolus Wizard notikumi ar korekcijas komponentu un (5) Bolus Wizard calculator overrides Bolus Wizard kalkulatora ignorējumi. Priming events (iniciācijas notikumi) Iniciācijas notikumu nodaļā iekļautas slejas par insulīna sūkņa pārtīšanām, fiksēto iniciāciju skaitu un fiksēto iniciāciju apjomiem, manuālām iniciācijām un manuālo iniciāciju apjomiem. Pump suspends (sūkņa apturējumi) Tabulas pēdējā slejā parādīts laikposms (stundās un minūtēs), kurā sūknis bija apturēts. Summary row (kopsavilkuma rinda) Summārās vai dienas vidējās vērtības tiek parādītas katras slejas apakšā. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 11

13 Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums) CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 12

14 Logbook Report (reģistrācijas žurnāla ziņojums ieskats) Reģistrācijas žurnāla ziņojums tabulas veidā atspoguļo pacienta insulīna sūkņa un glikozes mērītāja (-u) divu nedēļu datus. Tabulā ietilpst rindas ar ziņojuma dienām un slejas ar stundām, kas izveido datu šūnas. Šajā ziņojumā nav sensora datu. Datu šūnas Katra datu šūna atbilst noteiktai dienas stundai ziņojuma laikposmā, un tajā var būt līdz trim vērtībām: (1) mērītāja rādījumi, (2) ogļhidrātu grami un (3) bolus veidā ievadītās insulīna vienības. Ziņojuma augšpusē izcelti laikposmi, kas atbilst ēdienreizēm. Nākamajās sadaļās aprakstīts katrs datu šūnas elements. Glikozes vērtības Asins glikozes vērtības tiek parādītas datu šūnas augšdaļā. Glikozes vērtības, kas ir virs vai zem pacienta mērķa diapazona, tiek izceltas. Ja vienas stundas laikā iegūst vairākas vērtības, tas tiek norādīts ar punktu glikozes vērtības šūnas augšējā labajā stūrī, un, pamatojoties uz šādām prioritātēm, tiek parādīta visekstrēmālākā vērtība: Tiek parādīta viszemākā no vērtībām, kas ir zem pacienta mērķa. Ja zemo vērtību nav, bet ir vērtības virs pacienta mērķa, tiek parādīta visaugstākā vērtība. Ja nav zemo un augsto vērtību, tiek parādīta no pacienta mērķa diapazona centra vistālāk esošā vērtība. Ēdienreizes Ēdienreižu laikposmi atbilst pacienta norādītajiem ēšanas laikposmiem, un tie tiek parādīti ziņojuma augšdaļā. Ogļhidrātu vērtības, kas reģistrētas pēc Bolus Wizard aprēķiniem, tiek summētas katru stundu un parādītas melnajā kvadrātā datu šūnas vidū. Ja ēdienreizes periodā kādu stundu nav reģistrētas ogļhidrātu vērtības, tiek parādīts Skipped meal (izlaistas ēdienreizes) simbols. Simbols Nozīme Glikoze <70 mg/dl (<3,88 mmol/l): Glikozes vērtība ir zem pacienta mērķa apakšējās robežas Glikoze >140 mg/dl (>7,77 mmol/l): Glikozes vērtība ir virs pacienta mērķa augšējās robežas Ogļhidrātu vērtība: Kopējā ogļhidrātu vērtība; parādītā vērtība ir attiecīgās dienas attiecīgajā stundā patērētais kopējais ogļhidrātu daudzums Vairāki rādījumi: Visekstremālākā vērtība, ja stundas laikā ir iegūtas vairākas glikozes vērtības; prioritāte ir hipoglikēmiskajām vērtībām Sūkņa pārtīšana: Ir notikusi insulīna sūkņa pārtīšana (parasti, ja maina rezervuāru, arī likvidējot nosprostojumus) Apturēt: Pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana Manuāls bolus vai bolus ar korekciju: Ar Bolus Wizard opciju aprēķinātā bolus deva vai manuāli padotā bolus deva, ja glikozes mērītāja rādījums ir ārpus pacienta mērķa diapazona Izlaista ēdienreize: Ēdienreizes laikposmā nav reģistrēti ogļhidrāti Laika maiņa: Insulīna sūkņa pulkstenī mainīts laiks Daļēji dati: Par dienu ir tikai daļēji dati. Šie dati ietverti grafikos un summāros datos, bet nav ietverti dienas vidējos lielumos vai standartnovirzēs CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 13

15 Bolus Datu šūnas apakšējā daļā tiek parādītās ieprogrammētās bolus devas. Ja bolus insulīna vērtība iegūta no manuālas bolus ievadīšanas vai Bolus Wizard korekcijas, vērtība ir apvilkta ar apli. diena ar daļējiem datiem sūkņa pārtīšana ēdienreizes laikposms izlaista ēdienreize Apturēšana un laika maiņa Ja pacienta insulīna sūknis bija apturēts vai tika mainīts sūkņa pulksteņa laiks, attiecīgajā stundā, kad šāds notikums tika reģistrēts, datu šūnas augšējā kreisajā daļā tiek parādīts atbilstošs simbols. sūkņa apturējumi ogļhidrāti stundas laikā iegūtu vairāku glikozes vērtību visekstremālākā piegādātais insulīns vērtība Daily Totals (dienas summāro vērtību) sleja Dienas summāro vērtību slejā tiek apkopota informācija par katru ziņojuma laikposma dienu. Pirmajā rindā tiek parādīta glikozes mērītāja dienas vidējā vērtība un mērītāja reģistrēto rādījumu skaits. Otrajā rindā tiek parādīts kopējais dienas ogļhidrātu patēriņš, pamatojoties uz Bolus Wizard ogļhidrātu komponentu. Trešajā rindā tiek parādīts kopējais ievadītā insulīna daudzums un bolus veidā ievadītā insulīna daļa procentos. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 14

16 Device Settings Snapshot (ierīces iestatījumu ekrāna kopija) CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 15

17 Device Settings Snapshot (ierīces iestatījumu ekrāna kopija ieskats) Ierīces iestatījumu ekrāna kopijas ziņojumā iekļauti pacientam pielāgotie insulīna sūkņa vai Guardian (uzraudzības) monitora iestatījumi, kas bija aktīvi tajā dienā un laikā, kad tika nolasīti pacienta ierīces rādījumi. Ziņojumā ir iestatījumu tabulas, kas atbilst ierīces galvenajām izvēlnēm: pamata, bolus, sensora un utilītprogrammai. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 16

18 Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums) CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 17

19 Daily Detail Report (detalizēts dienas ziņojums ieskats) Detalizētajā dienas ziņojumā ir dati, kas iegūti no pacienta insulīna sūkņa, asins glikozes mērītāja (-iem) un glikozes sensora (ja tiek lietots), kas sniedz ieskatu pacienta insulīna kontrolē, iekļaujot reakciju uz ogļhidrātu uzņemšanu un insulīna ievadīšanu. Šajā ziņojumā ir viena datu diena, un ziņojums ir iedalīts trīs zonās, kas aprakstītas nākamajās nodaļās. Simbols Nozīme Sensora pieraksts: Glikozes sensora nepārtraukts pieraksts Pārtraukts: Pārtraukta saziņa starp sensora raidītāju un insulīna sūkni AG (glikoze asinīs) rādījums: Mērītāja reģistrētā glikozes vērtība Ārpus grafika: Mērītāja glikozes vērtība >400 mg/dl (22,22 mmol/l) vai <40 mg/dl (2,22 mmol/l) Savienotais AG: Bezvadu savienojumu mērītāja AG vērtības automātiski tiek sūtītas uz insulīna sūkni Kalibrācijas AG: Mērītāja glikozes vērtība, ko izmanto sensora kalibrēšanai Pamata: Nepārtraukta insulīna padeve ar insulīna sūkni Īslaic. pamata: Īslaicīgas izmaiņas insulīna padeves pamata ātrumā Bolus: Insulīna padeve ar sūkni, lai nepieļautu vai koriģētu augstu glikozes līmeni Apturēt: Pilnīga insulīna padeves sūkņa apturēšana Laika maiņa: Laika maiņa insulīna sūknī vai Guardian (uzraudzības) pulkstenī Sensora trauksmes signāls: Apstākļi, kas saistīti ar sensora funkcionalitāti, izraisījuši trauksmi, kas jāreģistrē sūknī. Sensora trauksmes signāli parādās grafika glikozes joslā, bet sūkņa trauksmes signāli insulīna joslā. Injicētais insulīns (v.): Pacients ziņoja par insulīna injekciju Glikozes trauksmes signāls: Brīdinājums par augstu vai kāpjošu glikozes līmeni. Brīdinājums par zemu vai krītošu glikozes līmeni. Tiek parādīti arī prognozējami brīdinājumi. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 18

20 Glucose, Carbohydrates, and Insulin (glikoze, ogļhidrāti un insulīns) Šajā grafikā ir pārskats par pacienta glikozes līmeņiem, ogļhidrātu un insulīna uzņemšanu izvēlētajā dienā. Šis grafiks ietver mērītāja glikozes vērtības, sensora glikozes vērtības (ja lieto sensoru), ogļhidrātu uzņemšanu (vai Guardian ēdienreižu marķierus), kas reģistrēts Bolus Wizard kalkulatorā, piegādāto pamata un bolus insulīnu, injicēto insulīnu. Laika zonas, kas atbilst pacienta ēdienreižu laikposmiem, atzīmētas virs grafika dzeltenos blokos. Grafika apakšpusē ar aplīti apvilktie skaitļi atbilst ierakstiem Bolus Events (bolus notikumu) tabulā (atrodas ziņojuma apakšdaļā). Pacienta glikozes mērķa diapazons ieēnots pelēks. Kad sensora glikozes pieraksts iziet virs mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli dzeltenā krāsā. Kad sensora glikozes pieraksts iziet zem mērķa, zona starp pierakstu un mērķa diapazonu iekrāsojas bāli sarkanā krāsā. Asins glikozes mērītāja rādījumi tiek attēloti ar punktiem, kam pierakstītas atbilstošās skaitliskās vērtības. Ogļhidrātu patēriņš attēlots melnajā joslā zem glikozes rādījumiem. Zaļā līnija grafika apakšdaļā attēlo insulīna padevi no sūkņa, ieskaitot pamata un īslaicīgo pamata padeves ātrumu, bolus ievades un apturējumus. PIEZĪME: Insulīna padeve tiek attēlota vienībās/stundā logaritmiskā mērogā. Tas ļauj pamanīt pamata padeves izmaiņas, kas ir relatīvi mazas, tādējādi tās var parādīt kontekstā ar ievadītajiem bolus. ēdienreizes laikposms AG rādījums sensora pieraksts kalibrācijas AG bolus CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 19

21 Bolus Events Data (bolus notikumu dati) Bolus notikumu datu tabulā ietverts mērījumu kopsavilkums un Bolus Wizard kalkulatora iestatījumi katrā bolus notikumā. Datu tabulas augšdaļā numurētie bolus notikumi atbilst ziņojuma augšdaļā ar aplīti apvilktajiem skaitļiem uz Glucose, Carbohydrates, and Insulin (glikozes, ogļhidrātu un insulīna) grafika X ass. Tabulas ieraksti aprakstīti tālāk. Bolus Event (bolus notikums): Norāde uz Glucose, Carbohydrates, Insulin (glikozes, ogļhidrātu, insulīna) grafiku Time (laiks): Laiks, kad noticis bolus notikums Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion (ievadītā bolus norma (v.) + kvadrāta porcija): Ievadītais bolus daudzums, pārdalīts normālajā un kvadrāta daļā Recommended Bolus (ieteicamās bolus ievades) (v.): Bolus Wizard kalkulatora ieteiktās bolus ievades Difference (starpība) (v.): Starpība starp ievadīto un ieteikto bolus Carbs (ogļhidrāti) (g): Uzņemtie ogļhidrāti Carb Ratio Setting (ogļhidr. attiecības iestatījums) (g/v.): Parāda iestatījumu, kuru izmanto, lai aprēķinātu ieteiktās bolus devas pārtikas daļu Food Bolus (pārtikas bolus) (v.): Insulīns, kas vajadzīgs uzņemto ogļhidrātu nosegšanai (pārtikas bolus + korekcijas bolus = ieteicamais bolus) BG (AG) (mg/dl vai mmol/l): Mērītāja glikozes vērtības, kas saistītas ar bolus notikumu BG Target Setting (AG mērķa iestatījums) (mg/dl vai mmol/l): Glikozes mērķa diapazons (pamatojoties uz pacienta iestatījumiem) Insulin Sensitivity Setting (insulīna jutības iestatījums) (mg/dl/v. vai mmol/l/v.): Glikozes līmeņa pazemināšanās, ko rada 1 insulīna vienība (pamatojoties uz pacienta iestatījumiem) Correction Bolus (korekcijas bolus) (v.): Insulīns, kas vajadzīgs augsta glikozes līmeņa koriģēšanai (pārtikas bolus + korekcijas bolus = ieteicamais bolus) Active Insulin (aktīvais insulīns) (v.): Piegādātais bolus insulīns, kas vēl nav absorbēts CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 20

22 Statistics (statistika) Informācija no statistikas tabulām kombinācijā ar citiem ziņojuma ierakstiem ļauj salīdzināt pacienta rezultātus dažādos ziņojumu laikposmos un noteikt zonas papildu izmeklēšanai. Pirmajās divās slejās doti detalizēti statistikas dati un vidējie lielumi norādītajā dienā. Pēdējās 2 slejās ir detalizēti dati par visu ziņojuma laikposmu. Statistikas tabulā ir parādīti zemāk raksturotie dati. Avg BG (vid. AG) (mg/dl vai mmol/l): Visu ar mērītāju iegūto glikozes vērtību vidējais lielums BG Readings (AG rādījumi): Mērītāja glikozes vērtību kopskaits Readings Above Target (rādījumi virs mērķa): Mērītāja glikozes vērtību kopējais skaits virs mērķa Readings Below Target (rādījumi zem mērķa): Mērītāja glikozes vērtību kopskaits zem mērķa Avg Sensor Gluc. (sensora vid. glik.) (mg/dl vai mmol/l): Visu sensora iegūto glikozes vērtību vidējais lielums ar standartnovirzi Vid. AUC > 140 (mg/dl) vai vid. AUC > 7,77 (mmol/l): Vidējais hiperglikēmijas risks (vērtība pamatojas uz pacienta mērķa diapazonu) Vid. AUC < 70 (mg/dl) vai vid. AUC < 3,88 (mmol/l): Vidējais hipoglikēmijas risks (vērtība pamatojas uz pacienta mērķa diapazonu) Daily Carbs (dienas ogļhidrāti) (g): Dienā uzņemtie kopējie ogļhidrāti Carbs/Bolus Insulin (ogļhidr./bolus insulīns) (g/v.): Vidējais ogļhidrātu patēriņš uz bolus insulīna vienību Total Daily Insulin (kopējais dienas insulīns) (v.): Izmantotā kopējā pamata un bolus insulīna vidējais lielums Daily Basal (dienas pamata): Dienas pamata insulīna vidējais lielums (v. un procenti no kopējā dienas insulīna) Daily Bolus (dienas bolus): Dienas bolus insulīna vidējais lielums (v. un procenti no kopējā dienas insulīna) Primes (iniciatori): Sūkņa iniciēto notikumu skaits un iniciācijā izlietoto insulīna vienību skaits PIEZĪME: Ja ir Bolus Wizard opcijas notikums, bet sekojošais bolus notikums tiek atcelts pirms padeves sākuma, šajā tabulā tiks atspoguļots Bolus Wizard notikums, nevis bolus notikums. CareLink Pro ziņojuma sastādīšanas rokasgrāmata 21

untitled

untitled Ziņojumu lietošanas pamācība DIABĒTA ĀRSTĒŠANAS VADĪBAS PROGRAMMATŪRA 2. lpp. Adherence Report (ziņojums par režīma ievērošanu). Šajā ziņojumā tiek atspoguļota pacienta uzvedība izvēlētajā laikposmā. Tas

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Mischen Dosieren AME

Mischen Dosieren AME Industrial Solutions Sajaukšana un dozēšana ELEKTRONISKĀS SAJAUKŠANAS UN DOZĒŠANAS SISTĒMAS Ļoti ērti vadāmas Visaugstākā procesa uzticamība Universālas uzklāšanas iespējas Sajaukšanas un dozēšanas sistēmas:

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk