Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa"

Transkripts

1 2015 Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa

2 Par projektu Projektu Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. Nr. 1-08/508/2014 biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA) realizēja ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu. Kampaņas norises laiks - no gada 10. februāra līdz gada 30. novembrim un tā aptvēra visu Latvijas teritoriju. Projekta mērķi: palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par pārtikas un zaļo parku un dārza atkritumu pārstrādes nepieciešamību; veicināt atbildīgas sabiedrības veidošanos un popularizēt ieguvumus no komposta izmantošanas; rosināt priekšlikumus politikas instrumentu piemērošanai un likumdošanas izstrādāšanai. Projekta tiešā mērķa grupa: mājsaimniecības, privātais sektors, publiskā pārvalde, kas rada bioatkritumus, nodrošina to apsaimniekošanu, pārstrādi un pārvaldi. Projekta galvenie rezultāti: izveidota informatīvā platforma Kompostētāju klubs biedrības LASA mājas lapā noorganizēti divi specializētie semināri: seminārs Zaļo atkritumu apsaimniekošana nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi, gada 23. aprīlī, Ķekavas kultūras namā; seminārs Pārtikas atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde, gada 21. maijā, Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā; apkopta un popularizēta labās prakses bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pieredze pašvaldībās: popularizēta bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde: veicināta atbildīgas sabiedrības veidošanās un popularizēti ieguvumi no komposta izmantošanas un kompostēšanas tehnoloģijas - Kompostētāju kluba sadaļās Aktualitātes un Noderīga informācija. Turpināsim iesākto LASA-i ir piešķirts Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums projektam Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas, Reģ. nr. 1-08/382/2015, norises laiks Paldies visiem, kas piedalījās kampaņā klātienē un neklātienē! Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU 1

3 1. Kompostēšana mājsaimniecībās Kompostēšana ir bioloģisks process, kura norises laikā organiskās vielas optimālos gaisa un mitruma apstākļos tiek pārvērstas par humusam līdzīgu produktu. Organiskā materiāla sadalīšanās notiek mikroorganismu aktivitātes rezultātā. Kompostēšanas procesa gala produkts ir komposts, kas ir bagāts ar humusu vielām un augiem pieejamā formā esošām minerālvielām un mikroorganismiem. Tādēļ kompostam ir liela nozīme, kā augsnes uzlabotājam, kā mēslojumam slēgtajās platībās (siltumnīcā) vai atklātos lauka apstākļos. Apsaimniekojot zaļos atkritumus, tos var atstāt to rašanās vietā, izmantojot: auksto kompostēšanu pļaujot mauriņu, nopļauto zāli apliek ap kokiem vai krūmiem; kompostēšanu plaknē nopļauto zāli atstāj zālienā, pļaujot bez savācējkastes. Līdzīgi var rīkoties arī ar rudens lapām, ja to nav pārmērīgi daudz. Pļaujmašīna sasmalcinās lapas un līdz pavasarim tās būs sadalījušās. No zaļajiem un virtuves atkritumiem var veidot kompostu. Lai kompostēšana noritētu pietiekoši ātri, aktīvi un kvalitatīvi nepieciešams rūpīgi izvēlēties kompostēšanas vietu un kompostēt pareizi. Kompostēšanai nepieciešams: 1) dārza ēnainajā daļā (bet ne zem kokiem un krūmiem, kuru saknes izmantos Jūsu sagatavoto mēslojumu) sagatavot līdzenu gludu laukumu (2 x 1 m), kurā iekārto komposta kaudzi vai novieto kompostēšanas tvertni (skat. 1. attēls); 2) zaļos dārza un virtuves atkritumus liek slāņiem, ievietojot gan zāli, lapas, nezāles, gan arī virtuves atkritumus, kas kalpo par baktēriju un mikroorganismu aktivizētāju. Virtuves un pārtikas atkritumi jāievieto bez iepakojuma plastmasas, stikla un citu atkritumu veidu piejaukuma, kas kompostam ir kā piesārņojums un kompostējot nesadalās. Komposta tvertnē var likt arī izmantotos virtuves papīra dvieļus: 3) komposta kaudze sausā laikā ir regulāri jāaplaista. Labvēlīgai baktēriju un mikroorganismu attīstībai ir nepieciešami 60-70% mitruma; 4) pavasara vasaras rudens periodā komposta kaudze ir vairākas reizes jāapmaisa, lai pievadītu nepieciešamo skābekli un masa vienmērīgi izkarstu. Kompostēšanas procesā izdalās siltums, kas paātrina organisko atkritumu sadalīšanos un nodrošina slimību izraisītāju mikroorganismu un nezāļu sēklu bojāeju. Patogēnie mikroorganismi un helmintu oliņas iznīkst pie 70 C temperatūras. Ja sliekas ir pazudušas no komposta, tad komposts ir gatavs. Gatavs komposts smaržo pēc svaigas zemes, ir melns un irdens. Rudenī komposts jau ir izmantojams kā mēslojums uz krūmiem un kokiem, bet nākamajā pavasarī ar to var iekārtot puķu un sakņu dobes. Nesadalījušos gabaliņus (koku zariņus, lakstus un cietos stublājus) ievietojiet nākamajā komposta porcijā. Komposta kaudzi var visu laiku papildināt un tikai rudenī pārrokot, izmantot jau sadalījušos daļu. Lai masa labāk sadalītos, lielos gabalus vēlams sasmalcināt un veselus koku zarus kompostam neizmantot. Ja esat nolēmuši kompostēt tvertnē, tai ir vajadzīga ventilācija, tvertnei jābūt ar vāku, kas pasargā kompostu no nokrišņiem un grauzējiem. Vēlams kompostējamo masu arī 2

4 samaisīt. Tādējādi tvertnē komposts veidojas ātrāk un ir kvalitatīvāks. Komposta gatavības pakāpes attēlotas 2. attēlā. 1. attēls. Kompostēšanas veidi mājsaimniecībās 2. attēls. Komposta gatavības pakāpes 3

5 Kompostē: virtuves atkritumus (dārzeņu, zaļumu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi), ēdiena un produktu pārpalikumus, dzīvojamo telpu atkritumus (vecie istabas augi, grieztie ziedi), dārza atkritumi (nezāles, nopļauta zāle, augļi, augi, koka lapas, sīki zariņi u.c.). Nekompostē: autiņbiksītes, higiēniskās paketes, cigaretes izsmēķus, kā arī visus citus ne bioloģiskos atkritumus, svaigas gaļas un zivju atlikumus, kaulus, asakas, sapelējušu maizi, dzīvnieku un putnu izkārnījumus. Kompostu izmanto: dārzā, piemājas teritorijā puķu dobēs, ap krūmiņiem, dārza zemes ielabošanai, apstādījumu veidošanā, augsnes uzlabošanai, dārza malu ielabošanai, dārza mēslošanai, dārza un siltumnīcas vajadzībām, istabas puķu mēslošanā u.c. 2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pieredze pašvaldībās Pēc kampaņas Kompostētāju klubs apkopotās 40 pašvaldību pieredzes uzzinājām, ka vairākas pašvaldības jau ir izveidojušas nelielus kompostēšanas laukumus (skat. 3. attēls), kuros notiek zaļo dārza un parku atkritumu kompostēšana, bet to oficiālā darbība netiek legalizēta un apsaimniekotais daudzums neparādās valsts uzskaites datu bāzē, jo vairums šo kompostēšanas vietu neatbilst gada 22. novembra Ministru kabineta MK noteikumiem Nr. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kuri nosaka stingras prasības bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai, kuras attiecas arī uz mazajām, lokālajām kompostēšanas vietām. Sabiedriskās ēdināšanas atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās vēl joprojām ir ieviešanas posmā. Lielākoties šī atkritumu plūsma netiek dalīti apsaimniekota, jo iedzīvotāju motivācija un aktivitāte šķirot virtuves atkritumus ir ļoti zema. Šobrīd tikai atsevišķas pašvaldības ir saņēmušas oficiālas atļaujas izmantot savus kompostēšanas laukumus, tāpēc nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, kas varētu veicināt plašu zaļās dārza un parku biomasas savākšanu un apsaimniekošanu, kā arī oficiālu datu nodošanu par šīm darbībām kopējā valsts pārstrādāto atkritumu statistikā. Komposta ražošanai lielākos apjomos pašvaldībās plaši izmanto kompostēšanu atklātā laukā stirpās (vējrindās) vai kaudzēs. Komposta stirpu veidošanā jāņem vērā: stirpām jābūt pietiekami apjomīgām, lai tajās nodrošinātu optimālu siltuma daudzumu, kā arī kaudzes vidū pietiekamu gaisa plūsmu; vēlamais kaudzes apmērs ir ~ 3 m platumā un 2-3 m augstumā, bet garumā tik, cik atļauj platība; vējrindas veido trapecveida, apmēram 1,5-2 metru augstumā, kuras izvieto valdošo vēju virzienā; 4

6 lai iegūtu kvalitatīvu kompostu un samazinātu smakas, nepieciešams nodrošināt kompostējamā materiāla intensīvu sajaukšanu jeb aerēšanu un papildus mitrināšanu vasarā. Materiāla sajaukšanu var nodrošināt ar traktoram pievienotu komposta jaucēju vai ar traktora kausu pārceļot no vienas vietas uz citu. Šo pieeju izmanto maza apjoma ( m³/gadā) komposta sagatavošanas vietās. Kompostēšanas laukuma izmēram jābūt pietiekamam, lai traktors var izbraukt gar katru stirpu. Minēto tehnoloģiju visbiežāk lieto kompostēšanai pašvaldībās, jo saimniecībā jau ir nepieciešamās jaudas traktors, kas kalpo arī citām saimnieciskajām vajadzībām. 3. attēls. Kompostēšanas laukumi : 1) Skrundas novada pašvaldība; 2) Gulbenes novada pašvaldība; 3) Madonas novada pašvaldība un pārtikas atkritumu savākšana 4) Stopiņu novada pašvaldība Kompostu izmanto: teritorijas apzaļumošanā, kapsētu uzturēšanai, augsnes uzlabošanai, pilsētas labiekārtošanā. Kompostu, kas gatavots no zaļajiem dārza un parka atkritumiem un notekūdeņu dūņām var izmantot, ierīkojot ilggadīgos ātraudzīgos kokaugu stādījumus. To var ienest kā virsmēslojumu un nav obligāti iestrādājams augsnē šāda veida platībās. Sagatavots komposts ir piemērots arī degradētu teritoriju rekultivācijai (2006. gadā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar uzņēmumu "Meliorators J" veiktais pētījums). 5

7 3. Komposta kvalitātes standarti Kvalitatīvu gala produktu kompostu var izmantot pašu vajadzībām un laist brīvā tirdzniecībā. Atkarībā no tā lietotāja vai produkta gala mērķa valsts, nepieciešams ievērot sekojošus standartus kompostam un standarta transformēšanas parametriem: 1) tirdzniecībai Eiropas Savienības teritorijā - jāievēro regulas Nr. 142/2011 (2011. gada 25. februāris) ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (tālāk tekstā regulas 142/2011) prasības, kuras norādītas 10. pantā un V pielikumā. Standarta un alternatīvie transformācijas parametri ir noteikti regulas 142/2011 V pielikuma V pielikumā Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu transformēšana biogāzē, kompostēšana III nodaļa; 2) tirdzniecībai Latvijas teritorijā jāievēro gada 17. aprīļa (prot. Nr ), Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, 3. pielikuma Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā prasības; 3) piemājas dārza teritorijā likumdošanas prasības neattiecas uz mājsaimniecībām, kuru teritorijā kompostē blakusproduktus un citus bioloģiski noārdāmos atkritumus, ja sagatavoto kompostu izmanto pašu vajadzībām. Noteiktais komposta standarts Latvijā vairāk attiecas uz tehnoloģisko procesu, kuru ievērojot, tiek iegūts kvalitatīvs komposts gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, 3. pielikumā Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā noteiktas galvenās prasības (skat. 1. tabula): Parametri 1. tabula. Kompostēšanā ievēro šādus standartus: Kompostēšanas sistēma slēgtā reaktorā slēgtā reaktorā atklātās vējrindās atklātās vējrindās atklātās vējrindās Daļiņu lielums 40 cm 6 cm 40 cm 25 cm 20 cm Temperatūra 60 C 70 C 60 C 65 C 55 C Minimālais atbilstošā temperatūrā noturamais laiks 2 dienas 1 stunda 8 dienas* 3 dienas Piezīme. * Šajā laikā vējrinda tiek apvērsta vismaz 3 reizes ar ne mazāk kā 2 dienu intervālu. Vismaz 10 dienu* 3. Komposta nogatavošanās fāzē, saglabājot komposta temperatūru C grādu amplitūdā, komposta ražotājs novērš: 6

8 3.1. anaerobu apstākļu veidošanos, kas var rasties pārlieku liela mitruma, materiāla sablīvējuma vai pārlieku lielu vējrindu dēļ; 3.2. kompostējamā materiāla pārlieku izžūšanu; 3.3. kompostējamā materiāla putēšanu tā apvēršanas laikā; 3.4. kompostējamā materiāla sajaukšanos ar citiem blakusproduktiem, vielām vai atkritumiem, kā arī kompostējamā materiāla piesārņojumu, tostarp ar patogēniem mikrobiem; 3.5. sēklu izsēšanu kompostā gada vasarā LASA (cita projekta ietvaros) veica novērtējumu kompostējamo atkritumu ķīmiskajam sastāvam laboratorijas apstākļos pēc tā sastāva elementiem un sadalījuma pakāpes. Atkritumu organiskās daļas sastāva noteikšanai (C, H, N, O daudzumi) tika izmantota analītiskās laboratorijas SIA Virsma rīcībā esošā Thermo Scientific hromatogrāfijas iekārta ar CHN-O analizatoru Flash EA (sērija 1112), kas pēc vajadzības tika papildināta arī ar sēra satura noteikšanas iespējām. Paraugs tika kontrolēti sadedzināts iekārtā un pamatsastāva elementu attiecības tika noteiktas, analizējot izdalījušās gāzes. Izlases kopas komposta kaudžu testa rezultāti apkopoti tabulās - valstī centralizēti saražotā komposta kvalitāte - 2. tabulā un mājsaimniecību komposta rezultāti - 3. tabulā. Iegūtie dati parāda, ka kompostējamās masas sausā sastāvā ir vairāk organiskā oglekļa (tā daudzums ir ~29 %) un slāpekļa koncentrācija ir no 0,53 % (lapām) līdz 6,52 % (notekūdeņu dūņām). 2. tabula. Lielo komposta kaudžu sastāva testa rezultāti Sastāvs Mitruma daudzums, C, % H, % N, % Wa, % Zāle (ne lapas), 39,9 ± ,58 ± 2.27 % 5,26 ± 0.31 % 0,53 ± 0.47 % Kūdra 40,7 ± ,85 ± 0.25 % 4,96 ± 0.01 % 0,62 ± 0.37 % Granulas (sausā dūņa) 25,8 ± ,09 ± 3.88 % 5,39 ± 0.59 % 3,83 ± 0.93 % Lapas, zāle 53,8 ± ,13 ± 3.66 % 4,40 ± 0.42 % nav Gatavais komposts 44,4 ± ,34 ± 2.80 % 3,42 ± 0.23 % 3,24 ± 0.19 % Svaigas dūņas 79,3 ± ,69 ± 0.42 % 6,13 ± 0.02 % 5,99 ± 0.14 % Gatavais komposts, 64,5 ± ,12 ± 3.13 % 4,01 ± 0.36 % 2,81 ± 0.10 % Dūņas 85,7 ± ,93 ± 0.15 % 6,40 ± 0.01 % 6,52 ± 0.01 % Salmi 13.2 ± ,73 ± 0.31 % 6,87 ± 0.31 % 0,50 ± 0.27 % 3.tabula. Privātmāju komposta paraugu sastāva testa rezultāti Komposta sastāvs Sadalījuma pakāpe N (%) C (%) H (%) Zāle, nezāles, virtuves atkritumi Nesadalījies 1,38±0,15 15,2±2,0 1,77±0,26 Zāle, nezāles, virtuves atkritumi Pilnībā sadalījies 1,44±0,17 17,4±2,2 2,01±0,26 Zāle, nezāles, virtuves atkritumi Pilnībā sadalījies 2,57±0,44 25,0±5,2 3,04±0,63 Zāle, nezāles, virtuves atkritumi Daļēji sadalījies 0,92±0,13 11,2±1,7 1,32±0,20 Zāle, nezāles, virtuves atkritumi Izejas materiāls 1,25±0,88 13,5±7,9 1,71±1,05 Mājas komposta sastāvdaļas praktiski ir līdzīgas visos atkritumu apsaimniekošanas reģionos. To veido zāles, nezāles, augi, lapas un nelielas daļa virtuves atkritumu (<10 %). 7

9 4. Ierosinātās likumdošanas izmaiņas Zaļo dārza un parku atkritumu apsaimniekošana: I. Palielināt Dabas resursa nodokli par augsnes un kūdras izmantošanu; II. Ieteikums valsts atkritumu saimniecības pārvaldības iestādēm - nepieciešams legalizēt pašvaldību darbību komposta veidošanā, kā arī iekļaut mājsaimniecību kompostēšanu kā atsevišķu pārstrādes veidu, kas samazina noglabāto bioatkritumu daudzumu. Līdz gadam ir jāuzceļ iepriekšējā atkritumu saimniecības plānošanas periodā plānotie kompostēšanas laukumi, kuros varētu kompostēt visa veida bioatkritumus, kā arī jāatbalsta jaunu, nelielu kompostēšanas laukumu izveidi pašvaldībās zaļo dārza un parku atkritumu pārstrādei. III. Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, Rīgā gada 22. novembrī (prot. Nr ): Pašreizējais teksts 29. Ja bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukums atrodas ārpus sadzīves atkritumu poligona, tajā nodrošina: virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējus) savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai novadīšanai poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās, lai veiktu priekšattīrīšanu pirms novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes; koku un krūmu stādījumu ap bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu; iežogojumu un apgaismojumu; laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas: svarus ievesto un izvesto kravu masas reģistrācijai; telpas sargam un operatoram; elektroapgādes sistēmu; ugunsdzēšanas aprīkojumu; ūdensapgādes sistēmu. 15. Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktā nodrošina: ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu; Ieteicamās izmaiņas 29. Ja bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumā pārstrādā tikai zaļos dārza un parka atkritumus, tajā nodrošina: ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, kā arī nodrošinātu mehānismu un transporta pārvietošanos; iežogojumu ar informāciju par kompostēšanas laukuma apsaimniekotāju un darba laiku; ūdensapgādes sistēmu. 15. Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktā nodrošina: ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu; 8

10 15.2. infrastruktūru transportlīdzekļu piekļuvei; tādu sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punkta platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes ne ilgāk kā divas nedēļas bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā trīs mēnešus pārējos sadzīves atkritumus. Videi kaitīgu preču atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu pēc to savākšanas dienas infrastruktūru transportlīdzekļu piekļuvei; tādu sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punkta platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus daudzdzīvokļu ēku konteineru punkti var tikt papildināti ar šķirotu atkritumu konteineriem, nodrošinot to izmantošanu māju iedzīvotājiem. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota norobežota vieta, kur atsevišķos konteineros savāc un uzglabā atšķirotus dažādu veidu sadzīves atkritumus, kurus nevar savu gabarītu vai specifisko īpašību dēļ ievietot sadzīves atkritumu konteineros. Tie ir - videi kaitīgu preču atkritumi, zaļie parka un dārza atkritumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, mēbeļu atkritumi, iedzīvotāju santehnika un būvniecības atkritumi, kas nelielos apmēros veidojas dzīvokļa remontos. Sabiedriskās ēdināšanas atkritumu apsaimniekošana: Jautājumus sabiedriskās ēdināšanas atkritumu apsaimniekošanā turpināsim skaidrot jaunajā projektā Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas, Reģ. nr. 1-08/382/2015, kuru realizēsim ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu, norises laiks : Sabiedriskās ēdināšanas atkritumu (turpmāk tekstā pārtikas atkritumi - PA) apsaimniekošanā LASA risinās sekojošas problēmas: šobrīd Latvijā nav izstrādātas standarta prasības izejmateriāliem (sastāvs, smakas, emisijas), kas ir iegūti no termiski apstrādātiem vai neapstrādātiem PA, kuri tālāk pārstrādājami biogāzes ražotnēs vai kompostējami; turpmākās PA apsaimniekošanas sistēmas pilnveidē, LASA veicinās PA pirmapstrādes centru attīstību Latvijas reģionos - to varētu veikt uzņēmumi, kas ir saņēmuši B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas (biogāzes ražotāji, atkritumu apsaimniekotāji, PA pirmapstrādes uzņēmumi u.c.). Lai to ieviestu praksē, nepieciešams tehnoloģiskā procesa skaidrojums un papildus izpēte PA pirmapstrādes procesiem; likumdošanā nepieciešams ieviest jaunu terminu izejmateriālam, kas iegūts no termiski apstrādātiem vai neapstrādātiem PA, un kuru var turpmāk kompostēt vai pārstrādāt biogāzes ražotnēs. 9

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis ,

Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , Konsolidēti LATVIJAS REPUBLIKA KANDAVAS NOVADA DOME Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv Kandavā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS 19.10.2011. LATVIJAS REPUBLIKA KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009118116 Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610 Fakss 65237611 Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Siguldā 2017.gada 31.maijā Nr.17 Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.9, 10) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā Izdoti saskaņā ar likuma

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Projekts

Projekts Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. 2020. gadam Plānā lietotie saīsinājumi AAL Atkritumu apsaimniekošanas likums; AAP atkritumu apsaimniekošanas plāns; DAV Dalītā atkritumu vākšana;

Sīkāk

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017

SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017 SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2023.GADAM APSTIPRINĀTS SIGULDAS PILSĒTAS SIA JUMIS VALDES LOCEKLE A.SAULĪTE 2017.GADA 29.DECEMBRĪ. 1 SATURS 1. IEVADS... 3 2. VISPĀRĒJĀ

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.2.2019. C(2019) 930 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Komisijas Deleģētais lēmums, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 2021.-2030. gada periodam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Lauksaimniecības produktivitātes uzlabošana, novēršot slāpekļa un fosfora izskalošanos no augsnes ūdenī Glivice 2017

Lauksaimniecības produktivitātes uzlabošana, novēršot slāpekļa un fosfora izskalošanos no augsnes ūdenī Glivice 2017 Lauksaimniecības produktivitātes uzlabošana, novēršot slāpekļa un fosfora izskalošanos no augsnes ūdenī Glivice 2017 Lauksaimniecības zemju mēslošana ir bieži izmantota agronomiska prakse, lai palielinātu

Sīkāk

CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA CIETO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Docents Jānis Zaļoksnis 1 CIETIE ATKRITUMI Ar cietajiem atkritumiem plašākā nozīmē saprot visus jau reiz lietotus sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības materiālus. Sadzīves

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_

Microsoft Word - Getlinu VTDS projekts_ SIA GETLIŅI EKO VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA (2019-2023) Saturs IEVADS 5 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 6 1.1. Vēsture, Getliņi EKO atrašanās vieta, teritorija 6 1.2. Kapitālsabiedrības

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts:

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr , fakss , e-pasts: LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts Atskaite Organiskā mēslojuma OrganiQ efektivitātes noteikšana vasaras kviešos un kartupeļos Pētījuma vadītājs: Pētījuma izpildītāji: Jānis Vigovskis

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

1_2012_aktuala

1_2012_aktuala Aktuālā redakcija Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, spēkā ar 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr. 1/2012 APSTIPRINĀTI ar Ilūkstes novada domes 26.01.2012. lēmumu

Sīkāk

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid

Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» Bismart konference «Vieda pilsētvid Ģeotelpisko datu infrastruktūras nozīme Viedās pilsētas pārvaldībā Ervins Stūrmanis SIA «Mikrokods» ervins@miko.lv Bismart konference «Vieda pilsētvide jeb Smart city» ZRKAC, Svētes 33, Jelgava 15.09.2017

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . Projekts - Konkurss «Caur izpratni aktīvai rīcībai» Ūdens resursu audits skolā Juris Benders LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra Ūdens saimniecības audita uzdevums - noteikt

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

SIA VIDES SERVISS VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA G G. Bauska

SIA VIDES SERVISS VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA G G. Bauska SIA VIDES SERVISS VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016. G. 2020. G. Bauska SATURS IEVADS 3 1.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 4 2.ESOŠĀ SITUĀCIJA 6 3. SVID ANALĪZE 21 4. TIRGUS ANALĪZE 23 5. SIA VIDES SERVISS

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 tālrunis 651 33655,, fakss 651 52352,E-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk