Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču"

Transkripts

1 Labdien, mīļo cilvēk! Savās rokās Tu turi puzlīti, gatavotu no vienkārša bērza saplākšņa, ar tikpat vienkāršiem, visiem zināmiem vārdiem uz tās. Taču tie ir vārdi, kurus cilvēkbērns apgūst pašus pirmos mamma, tētis, māsa, brālis... es... mīlu. Ar to sākas viss. Pasaules izzināšana, attiecības, vērtību apzināšana, mazā cilvēka lielā dzīve. Tu vēlies, lai Tavs bērns izaugtu par cilvēku, kam ir svarīgi būt piederīgam un mīlēt savu ģimeni, tautu, zemi? Puzlīte var Tev un Tavam bērnam palīdzēt saprast, apzināt to, bez kā nevar pastāvēt pasaule, sabiedrība, ģimene mīlestības saiti. Un izdarīs to vienkāršā, bērnam saprotamā veidā spēlējoties un veidojot vārdu kombinācijas ap saistošo vārdiņu mīlu. Bērns sapratīs, kā veidojas ģimene, noliekot centrā vārdiņu tētis, mamma, varbūt vecmamma vai vectēvs. Bērns var nolikt centrā vārdiņu es. Un pateikt tik svarīgo, ko mēs gribētu dzirdēt jo biežāk es mīlu mammu, tēti... Mēs visi vēlamies, lai mūsu bērni šajā zemē Latvijā būtu laimīgi. Taču ne vienmēr tas izdodas arī pašiem... Varbūt, saliekot vārdiņus es mīlu Latviju vai Latvija mīl mani bērna sirsniņā paliks kas svarīgs uz visu mūžu. Muzle gimenes puzle Starp vārdiņiem Tu atradīsi arī vārdu Dievs. Tas ir atkarīgs no Tevis, vai Tavam bērnam šis vārds viņa pasaules uztveres modelī būs svarīgs vai nē. Puzlītes svarīgākā un vērtīgākā daļa ir vēsts, ko sevī nes vārdiņš mīlu, taču ceļš līdz tai ir bērnam tuvs un saprotams trīs formu 84 puzlītes gabaliņi un divas krāsas ļauj bērnam vienkārši un ar prieku darboties veidot gan dažādas ģeometriskas figūras, gan krāsu kombinācijas. Šajā procesā spēles veidā tiek stimulētas bērnam tiks svarīgās pirkstiņu kustības pie tam, ļoti intensīvas, attīstīta loģiskā domāšana un valoda. Pie kam koks ir tik tīkams mazajām rociņām, jo ir īsts un silts! Arī tas vēl nav viss! Puzlīte piedāvā sevi Jūsu ģimenei vai bērnu pulciņam kā jauku, attīstošu galda spēli un iespēju jautri pavadīt laiku vairākās spēlēs, kuru pamatmērķis un doma ir veidot īsus, loģiskus teikumiņus un darīt to sacensības veidā. Puzlīte ir izmantojama arī matemātisko priekšstatu apgūšanā. Tātad bērns spēlējoties jau mācās rēķināt, lasīt un veidot teikumus! Vēlam, lai puzlīte vairo prieku jūsu bērniem un mīlestību jūsu mājās! Mīli, lasi, mācies! 1. lpp

2 Muzle ģimenes puzle Muzle ir lielisks materiāls, lai ar rotaļu palīdzētu bērniem: apgūt tik svarīgo lasītprasmes procesu, vingrināt gramatiski pareizas runas veidošanu, apgūt matemātikas pamatus, attīstīt sīko pirkstu muskulatūru, attīstīt telpisko uztveri, attīstīt iztēli, celt godā vērtības, kas ir tik svarīgas katrā ģimenē mīlestību un cieņu. Spēles mērķauditorija: pirmsskolas ve cuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni. Spēles profesionālie lietotāji: pirmsskolas izglītības skolotāji, skolotāji logopēdi, speciālās izglītības skolotāji, psihologi. Spēles individuālie lietotāji: Bērnu vecāki, ģimenes, auklītes, skolotāju palīgi izglītības un sociālajās iestādēs. Spēles komplekts sastāv no trīs formu puzlītes gabaliņiem divās krāsās: 2. lpp 28 puzles rāmīši ar izņemamu aplīti vidū, 28 puzles gabaliņi ar vārdiņu MĪL vai MĪLU /24+4/, 28 aplīši ar zīmējumu un vārdu.! Mazākiem bērniem vēlams sākt spēli apgūt, sākot ar zīmējumiem, pakāpeniski pārejot arī uz vārdiem. Šādi spēle vispirms izmantojama darbam ar bērniem speciālās izglītības iestādēs. Spēles pamatuzdevums: veidot teikumu no trim vārdiem, kur centrālais vienmēr ir vārdiņš mīl. Strādājot vēlams bērnu mudināt izrunāt vārdus balsī, lai būtu iespēja ieklausīties. Šī bērniem ir ne vien aizraujoša spēle, bet arī nopietns darbs, kas palīdz attīstīt tādas nepieciešamas īpašības kā pacietību, uzmanības noturību, precizitāti un vērīgumu, kā arī ieved bērnu skaņu un burtu pasaulē, kas ir svarīgs priekšnoteikums lasītprasmes apguvei. Tā palīdz izprast sakarību starp priekšmetu un vārdu, skaņu un burtu, kā arī veicina gramatiski pareizas runas veidošanu. Iepazīstot spēli, sākumā bērns vienkārši mēģina salikt kopā puzles gabaliņus, veidojot, piemēram, celiņu, nenoteiktas

3 Muzle gimenes puzle formas laukumu vai ģeometriskas figūras, tukšās vietas pēc izvēles atstājot tukšas vai piepildot ar aplīša gaišo vai tumšo pusi bez vārda vai zīmējuma. Attēls nr. 3 Attēls nr. 1 Attēls nr. 2 Attēls nr. 4 Mīli, lasi, mācies! 3. lpp

4 ! Šis puzles apguves periods ir ļoti nozīmīgs tieši sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšanā, kā arī domāšanas veicināšanā un īpaši telpiskās uztveres attīstībā. Tādējādi šī ir īsta MĀCĀMSPĒLE, jo vienlīdz labi kalpo kā LASĀMSPĒLE un arī kā līdzeklis MATE- MĀTISKO priekšstatu veidošanai. Dodot bērnam noteiktu skaitu detaļu, lai no tām veidotu figūru vai, tieši pretēji izveidojot figūru un pēc tam konstatējot, cik detaļas tai bija nepieciešamas, bērns vingrināsies arī skaitīšanā. Tomēr pamatā tā ir lasāmspēle ar dziļi dvēselisku jēgu mīlēsim visu sev apkārt, tad arī paši būsim mīlēti! Tāpēc arī pirmie mūsu varianti lasīšanai: 1. spēle Teikuma veidošana Spēles uzdevums veidot sakarīgu teikumu no 3 vārdiem. Bērns saņem vai izvēlas 3 puzles gabaliņus - 2 rāmīšus ar izņemamo aplīti vidū un vienu gabaliņu ar sirsnīgo vārdiņu mīl vai mīlu, visus savieno un sāk izvēlēties personāžu savam vēstījumam. Protams, sākumā viss notiek kopā ar pieaugušo. Kopīgi apskatot zīmējumus un nosaucot, veidojas pirmie teikumiņi. 4. lpp Attēls nr. 5 Nākošā pakāpe bērns teikumus veido patstāvīgi un izmanto puzles gabaliņus pēc izvēles. 2. spēle Saistītie teikumi Spēles uzdevums veidot sakarīgus teikumus no 3 vārdiem, kur katrs nākošais sākas ar iepriekšējā teikuma pēdējo vārdu. Bērns izveido pēc iespējas garu taisnu celiņu no puzlītes rāmīšiem un tad izvēlas, kādus vārdus ievietot, lai katru teikumu lasot, tas loģiski pārietu nākamajā. Attēls nr spēle Figūras I Spēles uzdevums veidot sakarīgus teikumus no 3 vārdiem, izvietojot tā, lai sakarīgi varētu izlasīt dažādos virzienos.

5 Bērns brīvi no rāmīšiem izveido dažādas figūras un ievieto vārdus tā, lai katrā virzienā veidojas sakarīga doma. Muzle gimenes puzle Attēls nr. 8 Savukārt 8. attēlā redzams, kā veidojas teikumi uz visām pusēm, ja centrā liek vārdiņu ES! Šīs spēles var spēlēt arī vairāki bērni reizē savā starpā sacenšoties, kuram izdosies atrast ātrāk, vairāk utt. Attēls nr. 7 Tikai 5 puzles gabaliņi, bet izlasāmi sekojoši apgalvojumi: Tētis mīl dēlu. Dēls mīl ģimeni. Dēlu mīl tētis. Ģimeni mīl dēls. Nevajag baidīties no 2 pēdējiem apgalvojumiem tie nav labākais paraugs gramatiski pareizas runas veidošanai, bet tie rodas bērna radošās darbības rezultātā bērns pats meklē variantus un atrod, ka arī tā var izlasīt. 4. spēle Figūras II Spēles uzdevums veidot dažādas simetriskas figūras no puzles rāmīšiem. Spēles dalībnieki saņem vienādu skaitu rāmīšu un veido figūras pēc savas ieceres. Citkārt vienojas par laiku un tik ilgi arī veido. Pēc signāla pārtrauc un vairs neturpina. Vērtējumā piedalās pabeigtās figūras. Parasti uzvarētāji ir visi, jo cits izveido vairāk figūru, bet citam, savukārt, tās ir interesantas, neparastas. Mīli, lasi, mācies! 5. lpp

6 5. spēle Jautrā sacensība Spēles uzdevums veidot sakarīgus teikumus no 3 vārdiem. Kad bērni spēles būtību apguvuši, var veidot dažādus variantus. Piemēram, 1. variants var izdalīt noteiktu skaitu puzlītes gabaliņu spēlētājiem, bet aplīšus ar vārdiem nolikt ar attēliem uz leju galda vidū. Spēlētāji ņem pēc kārtas no galda pa vienam aplītim un skatās, vai viņam tā der, lai veidotos gramatiski pareizs teikums. Ja der, paņem sev, bet, ja neder, noliek atpakaļ, iejaucot aplīšos, lai citi uzreiz neatrod. Uzvar tas, kurš pirmais izveidojis iespējamos teikumus visos puzlītes gabaliņos. 2. variants viena daļa puzlīšu gabaliņu atkal ir pie bērniem, bet aplīšus ar tekstu patur sev spēles vadītājs (sākumā tas būs pieaugušais, bet vēlāk jau kāds no bērniem) un pēc kārtas pa vienam izlasa vārdus. Bērniem jāizvēlas, vai viņiem šis aplītis ir vajadzīgs. Ja neviens nepiesakās, to vienkārši atliek malā un spēles beigās piedāvā otrreiz. Uzvarētājs atkal ir tas, kuram pirmajam izveidoti visi teikumi. Ja pārējie vēl spēlē, viņš var pārliecināties, vai visi teikumi skan pareizi.ja atrod kļūdu pats, to vēl var labot, atdodot atpakaļ nepareizo vārdu un izvēloties citu. 6. lpp! Esam pārliecināti, ka spēlējot atradīsiet vēl jaunus un jaunus variantus. Sākumā iesakām nedot pilnīgi visus vārdus uzreiz, bet izvēlēties daļu, lai bērnam apjoms nebūtu tik liels. Iesakām arī variantus spēlēm MATEMĀTISKO PRIEKŠSTATU veidošanai. Pašas pirmās, kā jau minēts iepriekš, būs darbības ar puzlītes gabaliņiem, kad bērns vienkārši mēģina salikt kopā puzles gabaliņus, veidojot, piemēram, celiņu, nenoteiktas formas laukumu vai ģeometriskas figūras, tukšās vietas pēc izvēles atstājot tukšas vai piepildot ar aplīša tumšo vai gaišo pusi bez vārda vai zīmējuma. Piemēram, /1.,2.,3. un 4.attēls/ Vēlāk mudinām bērnus izpildīt konkrētu pieaugušā norādījumu / uzdevumu. 1. spēle Garā ķēde Spēles uzdevums: Veidot savstarpēji savienotu puzles gabaliņu ķēdes. Viens vai vairāki bērni savieno detaļas rindā vienu aiz otras / var to darīt sacenšoties kuram garākā ķēde!/

7 Saskaitīt salikto gabaliņu daudzumu vai salīdzināt ķēžu garumu, ko veidojuši vairāki bērni, sabīdot tās kopā. Uzdevums var būt arī pretējs salikt nosauktā daudzuma ķēdi, tad pieaugušais nosauc skaitli, bet bērni ņem no kopīgā daudzuma un darbojas patstāvīgi. Uzvar tas, kurš pirmais un nekļūdoties skaitā paveicis uzdevumu. 2. spēle Ģeometriskās figūras Spēles uzdevums: salikt dažādas nosacītas ģeometriskās figūras kvadrātu, taisnstūri, trīsstūri, rombu. Viens vai vairāki bērni savieno puzles gabaliņus tā, lai veidotos ģeometrisko figūru silueti. Mazāki bērni var izmantot figūru attēlus, lielākie var atveidot nosaukto figūru vai censties veidot paši figūras, kādas pazīst. 3. spēle Skaitļa veidošanās Spēles uzdevums: mācīt bērnam izpratni par skaitļu veidošanos katrs nākošais skaitlis ir par vienu lielāks nekā iepriekšējais. Pieaugušā vadībā bērns veido figūru, sākot no 1 puzles gabaliņa pirmajā rindā, nākošajā rindā jau 2, tālāk 3 utt. Muzle gimenes puzle Praktiski darbojoties bērnam izskaidro, kā veidojas katrs nākošais skaitlis pieliekot vienu pie iepriekšējā. Darbojoties rāmīšus sākumā var atstāt ar tukšu vidiņu, vēlāk tos pa rindai aizpildot, tā arī uzskatāmi parādās katrs aplītis, kurš nākošajā rindā nācis klāt /par vienu vairāk/. Attēls nr spēle Nomēri visu, ko vari! Spēles uzdevums: veidot priekšstatu par mērīšanu, mērīt dažādus priekšmetus ar nosacītiem mēriem puzlītes gabaliņiem. Bērniem dod uzdevumu salikt tik garu Mīli, lasi, mācies! 7. lpp

8 puzlītes ķēdi, cik garš ir, piemēram, zīmulis vai papīra loksne utt. Attēls nr. 11 Attēls nr. 10 Savienojot puzles gabaliņus vienādā skaitā un to atkārtojot /noliekot blakus/ noteiktu reižu skaitu, bērnam var uzskatāmi parādīt reizrēķina būtību, kas ļauj domāt par to ar izpratni, nevis tikai iekalt. Vēlāk bērni paši var izvēlēties telpā priekšmetus, kurus mērīt. 5. spēle Mācāmies rēķināt Spēles uzdevums: darbojoties ar konkrēto materiālu puzlītes gabaliņiem mācīties salīdzināt lielumus, pieskaitīt, atņemt un pat reizināt. Pieaugušais dod konkrētus uzdevumus pielikt klāt, atņemt nost un izstāsta uzdevuma būtību piemēram, pie četri pieliekot vienu, iegūstam pieci. To visu var izteikt arī ar skaitļiem 4+1=5; vai, ja no trīs atņem divi, paliek viens /3 2 = 1/ 8. lpp! Attēls nr. 12 Tie ir tikai daži mūsu ieteiktie piemēri. Līdzīgi var apgūt priekšstatus par simetriju un asimetriju, šķirot, grupēt, skaitīt un darīt daudzas jaukas lietas ar vienu vienīgu spēli MUZLI ĢIMENES PUZLI!

9 Puzle sevi piedāvā arī kā jauku galda spēli visai ģimenei: lūk, daži varianti spēle Nr. 1 Spēlētāju skaits: 2 4 Spēles ilgums: +/- 30 minūtes Spēles uzdevums: veidot pēc iespējas vairāk īsu, loģisku teikumu kombinācijas. Pirms spēles puzles gabaliņi tiek sadalīti pa figūrām aplīši ar vārdiem, kuri tiek novietoti ar vārdu uz leju, tukšie rāmīši, un gabaliņi ar vārdiem mīl, mīlu. Katram spēlētājam tiek iedalīts viens gabaliņš MĪLU. Ja spēlētāji ir mazāk par četriem, tad liekie gabaliņi ar vārdu mīlu netiek lietoti. Spēlētāju, kurš uzsāk spēli, nosaka, izmantojot kādu no skaitāmpantiņiem vai arī spēli sāk gados jaunākais dalībnieks. Spēlētājs paceļ aplīti ar vārdu. Ja paceļ tukšo aplīti, to drīkst izmantot kā universālu kauliņu, kurš der visos locījumos. Ja vārds savietojas ar MĪLU, (piem. Mīlu mammu), tad tiek paņemts rāmītis un vārdi tiek savienoti. Rāmītis ar tukšu vidu tiek lietots katru reizi, kad veidojas loģisks teikums un tos var veidot gan horizontāli gan vertikāli. Ja paceltais vārds neveido loģisku teikumu, piem. Mīlu brālis, tad aplītis tiek nolikts atpakaļ ar vārdu uz leju, aplīši tiek atkal sajaukti un spēli turpina nākamais Muzle gimenes puzle spēlētājs, bet ja veido, tad gabaliņi tiek savienoti, un spēlētājam ir tiesības pacelt nākošo gabaliņu ar vārdu. Spēlētājs, kuram ir izdevies izveidot 2 loģiskus teikumus, drīkst paņemt un pievienot savam spēles laukumam jebkurā vietā vienu gabaliņu MĪL, bet gājiens pāriet pie nākošā spēlētāja. Attiecīgi, pēc ceturtā, sestā, astotā, desmitā un divpadsmitā veiksmīgi izveidotā teikuma drīkst paņemt un pievienot vienu gabaliņu Mīl. Vārdu secība pieļaujama divējāda. (piem. Brālis mīl... un...mīl brālis ) Teikumus nevar veidot vienādi vārdi, piem. Meita mīl meitu. Spēli turpina, kamēr ir aplīši ar vārdiem. Spēles uzvarētāju nosaka sekojoši: 1) saskaitot savā spēles laukumā izmantotos aplīšus ar vārdiem (ieskaitot tukšos aplīšus), par katru no tiem spēlētājs iegūst vienu punktu, 2) saskaitot savā spēles laukumā jebkurā virzienā izveidotos teikumus ar 3 vārdiem, par katru no tiem spēlētājs iegūst vienu punktu, Uzvar spēlētājs ar vislielāko punktu skaitu. Vienkāršotā variantā spēles uzvarētāju nosaka saskaņā ar pirmo punktu. Mīli, lasi, mācies! 9. lpp

10 Spēle Nr. 2 Spēlētāju skaits: 2 vai vairāk spēlētājiem, var spēlēt arī viens. Spēles ilgums: +/- 30 minūtes Spēles uzdevums: veidot pēc iespējas vairāk loģiskus teikumus visos virzienos. Spēles gaita tiek salikts spēles režģis, kas sastāv no 8 horizontālām rindām un 7 vertikālām rindām: 2 gabaliņi mīlu var atrasties jebkurā vietā, bet atlikušos 2 gabaliņus mīlu izmanto kā 10. lpp Attēls nr. 13 apakšējos malējos stūra lauciņus, apgriežot tā, lai vārds nav izlasāms. Aplīši tiek nolikti ar vārdiem uz leju, vēlams tos savstarpēji sajaukt. Spēli uzsāk gados jaunākais spēlētājs. Aplīti liek brīvajās vietās, lai veidotos loģiska vārdu kombinācija piemēram, māsa mīl... vai...mīl brāli, spēlētājs met vēlreiz, lai izveidotu pilnu kombināciju-( kāds mīl kādu) vai (es mīlu kādu), ja pilna kombinācija nesanāk, ievieto aplīti kādā no tukšajiem lauciņiem un nodod spēles gājienu nākamajam spēlētājam. Vārdu kombinācijas var veidot dažādos virzienos no kreisās uz labo, no labās uz kreiso, no augšas uz leju un no lejas uz augšu. Ieliekot vārdu aplītī, var veidoties vairākas kombinācijas vienlaicīgi. Par katru pilnu vārdu kombināciju (piem., mamma mīl meitu) spēlētājs saņem 1 punktu, ja vienlaicīgi izveidojas 2 vai 3 pilnas kombinācijas, par katru no tām saņem punktu. Spēles gaitā katrs spēles dalībnieks skaita savus iegūtos punktus, vēlams tos pierakstīt. Par kombināciju es mīlu... spēles dalībnieks saņem 3 punktus. Izvelkot tukšo aplīti, spēles dalībnieks izlaiž gājienu un atliek aplīti malā. Ja izveidojas kombinācijas es mīlu... 2 virzienos, par katru saņem 3 punktus. Saliekot kombināciju, kurā ir vārdiņš mani, spēles dalībnieks saņem 2 punktus. Spēles beigās katrs spēlētājs saskaita kopā savus iegūtos

11 punktus, uzvarētājs ir tas, kurš ir ieguvis visvairāk punktus. Spēle beidzas, kad ar atlikušajiem vārdiem nav iespējams veidot vārdu kombinācijas. Spēle Nr. 3 Spēlētāju skaits: 2 Spēles ilgums: ±30 min. Spēlētāju vecums: 5+ Spēles sastāvdaļas: Spēles komplekts: 1. spēles laukums Attēls nr Divi komplekti aplīši ar vārdiem, iezīmēti ar 0 un x zīmi. Spēles uzdevums: Pa diagonāli pēc kārtas savākt vismaz trīs sava komplekta aplīšus, saglabājot loģisku teikumu uzbūvi horizontālā virzienā. Muzle gimenes puzle Sagatavo spēles laukumu. Atsevišķās kaudzītēs saliek katra komplekta aplīšus ar vārdiem uz leju. Spēlētāji izlozē komplektus un to, kurš uzsāk spēli Pirmais spēlētājs izvēlas aplīti no sava komplekta un liek to pamatnē tā, lai horizontāli veidotos loģisks teikums, piemēram, brālis mīl mammu. Tāpat dara arī otrs spēlētājs. Liekot aplīšus, jāpievērš uzmanība tam, lai pa jebkuru diagonāli sava komplekta aplīši pēc kārtas veidotu rindas pa vismaz 3 aplīšiem vienā rindā, savukārt otra spēlētāja aplīši rindas pa diagonāli neveidotu. Šādi aizpilda visu pamatni, izlietojot pēc iespējas visus aplīšus. Skaita punktus. Par katru rindu, kas veidojas pa diagonāli no 3 aplīšiem pēc kārtas, spēlētājs saņem 3 punktus. Par katru rindu, ko veido 4 aplīši 4 punktus, 5 aplīši 5 punktus, 6 aplīši 6 punktus, 7 aplīši 7 punktus. Punktus visvieglāk skaitīt, ja iziet pēc kārtas pa katru diagonāli. Uzvar spēlētājs ar vislielāko punktu skaitu. Kad spēle galā, kopīgi var izlasīt visu, kas galu galā sanācis, un par to parunāt. :) Vārdu kombinācija ar vienādiem vārdiem nominatīvā un akuzatīvā (piem., brālis mīl brāli) netiek ieskaitīta. Mīli, lasi, mācies! 11. lpp

12 Var izveidot arī interesantākus spēles laukumus, piemēram attēls Nr. 15 un Nr. 16 Attēls nr. 15 Attēls nr. 16 Muzle gimenes puzle Lai mums visiem veicas! Lai mīlestība dzīvo katrā mūsu mājā un katrā no mums! Metodisko materiālu sagatavoja Līvija Baļčūne Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes Ābecītis vadītāja vietniece Spēles izdomāja Līga, Daiga, Jana ar ģimenēm. Ražotājs: SIA "Meistars A" LV Lāčplēša 5, Aizkraukle Ražots Latvijā

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma un dalībnieku skaita Rotaļas apraksts: Katram spēlētājam

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Aktivitātes 1) "Saraksts" Mērķis. Uzzināt un iemācīties naudas izmantošanas iespējas dzīvē. Uzdevumi: rosināt bērnus iesaistīties diskusijā; rosināt b

Aktivitātes 1) Saraksts Mērķis. Uzzināt un iemācīties naudas izmantošanas iespējas dzīvē. Uzdevumi: rosināt bērnus iesaistīties diskusijā; rosināt b Aktivitātes 1) "Saraksts" Mērķis. Uzzināt un iemācīties naudas izmantošanas iespējas dzīvē. rosināt bērnus iesaistīties diskusijā; rosināt bērnus izteikt savu viedokli par naudas lietojumu (ģimenē). Materiāli:

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Relaksejosie_vingrojumi

Microsoft PowerPoint - Relaksejosie_vingrojumi Darba vingrošana Relaksējoši vingrojumi pleciem, mugurai un rokām 1 2 1. vingrojums 2. vingrojums Izpildot šo vingrojumu, nedaudz ieliekties kājās. Vienu roku pārlikt pāri otras rokas plecam, kā parādīts

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī or

Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī or Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs - 2018. gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī organizē biedrība Siguldas Maratona Klubs / Siguldas

Sīkāk

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

IETEICAMIE VINGROJUMI

IETEICAMIE VINGROJUMI IETEICAMIE VINGROJUMI Pirkstu un plaukstu vingrojumi 1. Rokas izstieptas uz priekšu, plaukstas vērstas uz leju. Viens izstiept pirkstus, kamēr sajūt sasprindzinājumu, paturēt 5 Trīs savilkt pirkstus dūrēs,

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Tagad arī tu vari uzzināt vairāk par Katanu un tās iedzīvotāju slavenajiem aizjūras braucieniem. Kartē ir redzamas vairākas salas, uz kurām arī tu tag

Tagad arī tu vari uzzināt vairāk par Katanu un tās iedzīvotāju slavenajiem aizjūras braucieniem. Kartē ir redzamas vairākas salas, uz kurām arī tu tag Tagad arī tu vari uzzināt vairāk par Katanu un tās iedzīvotāju slavenajiem aizjūras braucieniem. Kartē ir redzamas vairākas salas, uz kurām arī tu tagad vari doties piedzīvojumu meklējumos. Spēle sastāv

Sīkāk

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br 5. klase 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs braukšanas joslas. Pa pirmo joslu jābrauc ar ātrumu no 50 līdz 70 kilometriem stundā, pa otro joslu ar ātrumu no 90 līdz 110 kilometriem stundā,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 sēdvietām Stūra modulis Zvilņa modulis Kāju soliņš

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši

> > < < > < < Jauno matemātiķu konkurss 2016./2017. mācību gads 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši > > < < > < < 1. kārtas uzdevumi 1. Nevienādību mīkla Tukšajās rūtiņās katrā rindā un kolonnā tieši vienu reizi ieraksti kādu naturālu skaitli no 1 līdz 5 tā, lai atzīmētās nevienādības būtu patiesas!

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs modulis ar guļvietu Stūra modulis Zvilnis Modulis ar

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju programma Matemātika Studiju kurss Diskrētā matemātika 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015 Ģimenes dienas koncert uzvedums Manai ģimenei. 4-5 vai 6 gadīgiem bērniem. Autore: Vineta Vītola Izmantotais mūzikas materiāls: 1. Dziesma Pavasara ziediņi no CD Zaķīša sapnis Knīpas un knauķi. 2. Vācu

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju soliņš Kāju soliņš ar nodalījumu mantu glabāšanai Vienvietīgs

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Microsoft Word - kompozicija.doc

Microsoft Word - kompozicija.doc Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla Mācību priekšmeta Kompozīcija programma 1. Mērķi: 1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs 2013. gada 10. - 11. augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. Līdz 9:00 9:15 Kapteiņu sapulce Dalībnieku ierašanās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Maziņš esmu es, liels izaugšu es

Maziņš esmu es, liels izaugšu es Maziņš esmu es, liels izaugšu es! PII Sienāzītis bērnu vecāku uzrakstītais projekts Maziņš esmu es, liels izaugšu es! tika apstiprināts un 12. jūnijā aktīvie vecāki pulcējās uz pirmo radošo nodarbību,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education ( Piemērots skolēniem vecuma

Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (  Piemērots skolēniem vecuma Esi biodaudzveidības detektīvs! Tulkots no: HTFC Education (http://hctfeducation.ca/lessons/earth-ecosystems-and-ecology/) Piemērots skolēniem vecuma posmā: Pirmsskola līdz 8. klase Kategorija: Ekosistēmas

Sīkāk

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS NELLEULLA ŠOKOLĀDE MŪSU STĀSTS Ieskaties viņai acīs. Senā valodā viņas vārds nozīmē zeltaina gaisma, mirdzums un spēks. Patiesi ieskaties acīs viņām visām, gaismas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk