PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,"

Transkripts

1 PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

2 Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8 Datu pieprasījumi (par 2013.gadu) Ziņojuma II. Daļa. Emisiju inventarizācija Enerģijas galapatēriņa un CO 2 emisiju izmaiņu analīze (2013.gads pret 2005.gadu) Vietējā saražotā elektroenerģija un siltums (SIA Fortum Jelgava dati) Ziņojuma III. Daļa. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns Pielikumi Pielikums Saņemtie dati enerģētikas jomā, par 2013.gadu tabula. Katlu mājas Jelgavā tabula. Jelgavas pilsētas būvju platība atbilstoši galvenajam lietošanas veidam tabula. Elektrības patēriņš, Jelgavas pilsētā SIA Fortum Jelgava sniegtie dati tabula. Siltumenerģijas patēriņš (centralizētajā siltumapgādes sistēmā), Jelgavā tabula. Saražotā siltumenerģija Jelgavā tabula. Saražotā elektroenerģija Jelgavā tabula. Izlietotie kurināmā resursi Jelgavā, Kopā: tabula. Tajā skaitā koģenerācijas stacijās tabula. SIA "Fortum Jelgava" īstenotie infrastruktūras projekti Jelgavas pilsētas pašvaldības un to iestāžu un uzņēmumu sniegtie dati tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Pilsētsaimniecība sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā

3 5.7.tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Pilsētsaimniecība sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Sporta servisa centrs sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības muzeju sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. Jelgavas zinātniskās bibliotēkas sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas autobusu parks sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas autobusu parks par degvielas patēriņu administrācijas vajadzībām 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas autobusu parks par degvielas patēriņu sabiedriskajam transportam 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde renovētās daudzdzīvokļu ēkas ( ) Jelgavā tabula. SIA Medicīnas sabiedrība Optima 1 sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Medicīnas sabiedrība Optima 1 sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā

4 5.26.tabula. SIA Jelgavas poliklīnika sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas poliklīnika sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas tirgus sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Jelgavas tirgus sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA "Jelgavas Ūdens" sniegtie dati par siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA "Jelgavas Ūdens" sniegtie dati par degvielas patēriņu 2013.gadā tabula. SIA Latio namsaimnieks dati tabula. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija dati tabula. ZREA pārrēķinātie CSDD dati enerģijas patēriņš privātam un komerciālajam transportam, MWh tabula. AS Latvijas Gāze dati Pielikums tabula. Enerģijas galapatēriņa (MWh) tabula, 2013.gads Pielikums Oglekļa dioksīda emisijas tabula. CO 2 emisijas, 2013.gads tabula. Vietēji saražotā elektrība un saistošās CO 2 emisijas tabula. Vietējā saražotā siltumenerģija (centrālapkure, koģenerācijas stacija) un atbilstošās CO 2 emisijas Pielikums Enerģijas galapatēriņa un CO 2 emisiju izmaiņu analīze (2013.gads pret 2005.gadu) tabula A.ENERĢIJAS GALA PATĒRIŅŠ CENTRALIZĒTS [MWh] (izmaiņas) tabula B. CO 2 vai CO 2 ekvivalentas emisijas (izmaiņas) tabula C. Vietēji saražotā elektroenerģija un atbilstošās CO 2 emisijas (izmaiņas) tabula D. Vietējā siltuma/aukstuma ražošana (centrālā siltumapgāde/dzesēšana, koģenerācijas stacijas) un atbilstošās CO 2 emisijas (izmaiņas) Pielikums Aprēķinu metodoloģija

5 18.tabula. Izmantotā kurināmā (SIA Fortum Jelgava) mērvienību pārvēršana uz MWh Pielikums - Investīcijas tabula. Faktiski veiktās investīcijas Jelgavas pilsētā energoefektivitātes paaugstināšanas uzlabošanas pasākumos ( ), EUR tabula. Plānotās investīcijas (energoefektivitātes paaugstināšanas projekti), gada Investīciju plāns Jelgavas pilsētas pašvaldībai tabula. Plānotās investīcijas (energoefektivitātes paaugstināšanas projekti), gada Investīciju plāns Jelgavas pilsētas pašvaldībai Pielikums - Monitoringa ziņojuma iesniegšanas atskaite un automātiski izveidotais pārskats par progresa rezultātiem no Mēru Pakta mājas lapas tiešsaistes sistēmas

6 Ievads Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns g. (turpmāk - Rīcības plāns) izstrādāts izpildot 2009.gada 26.martā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa parakstītā PILSĒTAS MĒRU PAKTA prasības, tas tika apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr. 14/4 un iesniegts Mēru pakta birojam Saskaņā ar Mēru Pakta saistībām, 2 gadus pēc Rīcības plāna iesniegšanas, pašvaldībai jāiesniedz Monitoringa pārskats, aizpildot Monitoringa veidlapu, kas pieejama Mēru pakta mājas lapā tiešsaistē, neveicot emisiju inventarizāciju, brīvprātīgi papildus iesniedzot Rīcības plāna ieviešanas ziņojumu. Šāda ziņojuma sagatavošana ik pēc 2 gadiem ir administratīvi grūti izpildāma, tādēļ noteikts, ka Rīcības plānu ieviesēji var sniegt Pārskata un monitoringa ziņojumu par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna ieviešanu pēc 4 gadiem pilnā apmērā, tajā iekļaujot informāciju par Rīcības plāna kopējo stratēģiju, ieviestajām aktivitātēm vai rīcībām un tā rezultātā panākto CO 2 izmešu samazinājumu, veicot emisiju inventarizāciju. Šī informācija ievadāma Uzraudzības formā/veidlapā Mēru pakta mājas lapā tiešsaistē 1. Jelgavas pilsētas Rīcības plāns iesniegts Mēru Pakta birojam 2011.gadā, 2014.gada vasarā mēru Pakta birojs publicēja vadlīnijas un paraugu Pārskata un monitoringa ziņojuma izstrādei, un Jelgavas pilsētai Pārskata un monitoringa ziņojums jāiesniedz 2015.gadā. Termiņš Ziņojuma iesniegšanai gada 23.februāris. Ziņojums sastāv no 3 daļām: I.Daļa. Kopējā stratēģija jāiekļauj informācija par izmaiņām Rīcības plānā ietvertajā stratēģijā, kā arī atjaunota informācija par personāla piesaisti un finansiālo kapacitāti. II.Daļa. Emisiju inventarizācija enerģijas gala patēriņa un radīto CO 2 emisiju aprēķināšana 3 sektoros: - Ēkas, iekārtas ražošana (sīkāk iedalās: pašvaldību, terciārais, dzīvojamais, rūpniecības, publiskais apgaismojums); - Transports (pašvaldības, sabiedriskais un privātais); - Pārējie (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība). III.Daļa. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns galveno aktivitāšu ieviešanas statusa uzraudzība. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas Lēmumu Nr. 10/5 un saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes un biedrības Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (turpmāk - ZREA) noslēgto līgumu Nr. 03/83 (turpmāk - Līgums), ZREA ir sagatavojusi Pārskata un Monitoringa ziņojumu par Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna gadam ieviešanu (turpmāk Ziņojums) iesniegšanai Mēru pakta birojam un Jelgavas pilsētas Domei. Ziņojums tika izstrādāts saskaņā ar Mēru Pakta vadlīnijām Vadlīnijas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu atskaitēm un plāna uzraudzībai (1.versija 2014.g. maijs) b=0%e2%80%8f 2 6

7 Ziņojuma izstrādi veica ZREA personāls. Ziņojums sastāv no 84 lapām un no 6 pielikumiem: 1.Pielikums - Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un uzņēmumu, kā arī citu iestāžu un uzņēmumu iesniegtie dati par elektroenerģijas, siltumenerģijas un energoresursu patēriņu 2013.gadā. 2.Pielikums - Enerģijas galapatēriņa tabula (MWh) 2013.gadā Jelgavas pilsētā. 3.Pielikums Aprēķinātās CO 2 emisijas 2013.gadā Jelgavas pilsētā. 4.Pielikums Enerģijas galapatēriņa un CO 2 emisiju izmaiņu analīze (2013.gads pret 2005.gadu). 5.Pielikums - Aprēķinu metodoloģija. 6.Pielikums Investīcijas. 7.Pielikums Monitoringa ziņojuma iesniegšanas atskaite un automātiski izveidotais pārskats par progresa rezultātiem no Mēru pakta mājas lapas tiešsaistes sistēmas. 7

8 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija 1) Vispārējais CO 2 samazinājuma mērķis (%)* 2020.gada mērķis 20% Ilgtermiņa mērķis, 25% 2030.gads. Bāzes gads 2005 Mērķa gads 2020 Iedzīvotāju daudzuma prognozes līdz 2020.gadam ~ * Absolūtais samazinājums 2) Vīzija Resursu ziņā efektīva pilsēta, kuras mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, samazinot CO 2 izmešu īpatsvaru Jelgavas teritorijā, palielinot atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu, modernizējot transporta nozari un veicinot energoefektivitāti. 3) Koordinācija un izveidotās organizācijas struktūras enerģētikas rīcību ieviešanā Par Jelgavas pilsētas attīstības politikas dokumentu izstrādi un ieviešanu tostarp arī enerģētikas jomā atbildīga ir Jelgavas pilsētas pašvaldības domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde. 4) Piesaistītā personāla kapacitāte enerģētikas rīcību ieviešanai Rīcības plāna izstrāde Rīcības plāna ieviešanas uzraudzība Vai piesaistīts Pilna Vai piesaistīts Pilna laika Iestādes/speciā laika ekvivalents ekvivalents (FTE) 3 Jā/nē listi (FTE) 3 Jā/nē darbinieks/i darbinieks/i (jā/nē), 0,5; 1; (jā/nē), 0,5; 1 ; 2? 2? Vietējā Jā 1,0 Jā 0,5 pašvaldība Vietējā Jā 1,0 Jā 2,0 reģionālā enerģētikas aģentūra Ārējais Jā 1,0 Nē konsultants Mēra pakta Nē Nē teritoriālais koordinators Cits Nē Nē Paskaidrojošā informācija 5) Ieinteresēto personu un pilsoņu iesaiste Ziņojuma izstrādē iesaistīti pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki (datu apkopošana), terciārā sektora 4, rūpniecības sektora pārstāvji un valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvji (datu vākšana), to koordinējot enerģētikas aģentūrai. Aprēķinu veikšanai piesaistīti enerģētikas aģentūras speciālisti, kā arī organizētas konsultācijas ar datu sniedzēju institūcijām. 3 Full-time equivalent (FTE) jobs kopējās nostrādātās stundas jādala ar vidējo ikgadējo pilna laika nostrādāto stundu skaitu. 1.0 nozīmē, ka nodarbinātā persona pielīdzināma pilna laika darbiniekam, 0,5 nepilna laika 4 Terciārais sektors tertiary sector termins Mēru pakta birojā ēkas,kas paliek ārpus pašvaldību sektora un rūpniecības sektora un dzīvojamā sektora - slimnīcas, biroji, universitātes, lielveikali, NĪ uzņēmumi, utt. 8

9 6) Kopējais budžets Rīcības plāna ieviešanai Avots Līdz šim faktiski iztērētie līdzekļi (EUR) Kopējais plānotais budžets (EUR) Laika periods Vietējās pašvaldības investīcijas (kapitāls) Vietējās pašvaldības ne investīcijas (darba algas, iekārtas, telpu izmantošana, semināri) No citiem avotiem (ES fondiem, nacionālais atbalsts, privātais finansējums) investīcijas (kapitāls) No citiem avotiem (ES fondiem, nacionālais atbalsts, privātais finansējums) ne investīcijas (darba algas, iekārtas, telpu izmantošana, Kopējais plānotais budžets (EUR) Plānotais budžets kopā (EUR) (ieskaitot) , , , , ,72 x x x , , , , ,81 x x x semināri) Papildus informācija, ja nepieciešams: Informācija par līdz šim iztērētiem līdzekļiem ( ) Rīcības plāna u.c. ar energoefektivitāti saistīto aktivitāšu ieviešanai saņemta no pašvaldības par īstenotajiem projektiem (skat. 19.tabula). Informācija par kopējo plānoto budžetu gadam Rīcības plāna u.c. ar energoefektivitāti saistīto aktivitāšu ieviešanai saņemta no pašvaldības par plānotajiem projektiem (Investīciju plāns gadam) (skat. 20. tabula). Informācija par kopējo plānoto budžetu gadam Rīcības plānā iekļauto un citu ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistīto aktivitāšu ieviešanai saņemta no pašvaldības par plānotajiem un uzsāktajiem projektiem (Investīciju plāns gadam saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmu gadam, Stratēģiskā daļa un rīcības plāns) (skat. 21.tabula). Tā kā plānotais investīciju apmērs gadam Investīciju plānā izteikts vienā kopējā summā (EUR), tad, ņemot vērā pašvaldības veikto ieguldījumu proporciju no kopējām investīcijām Rīcības plāna un citu ar energoefektivitāti saistīto aktivitāšu ieviešanā iepriekšējos gados un ņemot vērā pieaugušo tendenci pašvaldību proporcijai investīcijās, tika pieņemts, ka pašvaldības investīcijas nākotnē no kopējā investīciju apjoma veidos 15%, pārējā daļa tiks segta no ES fondu vai Nacionālo atbalsta programmu līdzekļiem vai privātā sektora ieguldījumiem. 9

10 1.attēls. Plānotās investīcijas Jelgavā no gadam (EUR) Kopā , , , , , , Citi avoti Pašvaldība 2.attēls. Faktiski ieguldīto investīciju avoti Jelgavas pilsētā no gadam, EUR Nacionālais Pašvaldības ES Privātais KOPĀ ) Finansējuma avoti, kas izmantoti līdz šim SEAP ieviešanai (%) Publiskais: Vietējās izpildvaras pašu resursi 11,6 % Nacionālie fondi un programmas 5,2 % ES fondi un programmas 31,2 % Privātais: 52,0 % KOPĀ 100,00% Papildus informācija, ja nepieciešams: Procentuālais sadalījums aprēķināts no gadā īstenoto projektu finansējuma avotiem. 10

11 3.attēls Investīciju avotu struktūra Jelgavas pilsētā no gadam 12% 52% 31% 5% KOPĀ PAŠV., EUR KOPĀ NAC., EUR KOPĀ ES, EUR KOPĀ PRIV., EUR 4.attēls. Investīcijas Jelgavas pilsētā gadam, EUR Kopā Citi avoti Pašvaldība Faktiskās investīcijas Plānotās investīcijas ) Uzraudzības process Enerģētikas aģentūra (ZREA) ir atbildīga par Rīcības plāna ieviešanas uzraudzību. Datu apkopošana par Jelgavā ieviestajiem projektiem notiek regulāri, to veic gan ZREA, gan Jelgavas pilsētas dome. Reizi gadā tiek veikta apkopoto datu sinhronizācija starp Jelgavas pilsētas domi un ZREA, un tiek veikts plāna ieviešanas pārskats. 11

12 Galvenie šķēršļi Rīcības plāna ieviešanai (nedaudz / vidēji/ daudz/ neattiecas) Visi sektori Pašvaldības sektors Terciārais sektors Dzīvojamais sektors Transporta sektors Ierobežoti finanšu avoti daudz daudz vidēji daudz daudz Trūkst vai vājš normatīvo aktu nedaudz vidēji nedaudz vidēji vidēji ietvars Tehniskās ekspertīzes nedaudz vidēji nedaudz nedaudz nedaudz trūkums Atbalsta trūkums no ieinteresētajām vidēji vidēji nedaudz daudz vidēji pusēm Politiskā atbalsta trūkums citos administratīvajos nedaudz nedaudz neattiecas nedaudz nedaudz līmeņos Politisko prioritāšu maiņa neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas vietējā mērogā Nesaderība ar nacionālās nedaudz nedaudz neattiecas neattiecas neattiecas politikas virzienu Tehnoloģiju augstās izmaksas vidēji daudz vidēji vidēji vidēji Papildus komentāri Tā kā Ziņojums Mēru Pakta birojam iesniedzams līdz 2015.gada 23.februārim, kad vairumā iestāžu dati par 2014.gadu vēl nav apkopoti, tad kā atskaites gads izvēlēts 2013.gads, par ko ir pieejama informācija gada dati tiek salīdzināti ar bāzes gada gada datiem. Informācija par veiktajām investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai, CO 2 izmešu un saistīto gāzu samazināšanai ir jāapkopo par periodu no 2005.gada līdz 2013.gadam, lai iegūtu kopējo investīciju apmēru uz 2013.gada beigām. No iegūtajiem datiem jāizstrādā enerģētikas galapatēriņa bilance MWh) un jāaprēķina CO 2 izmeši par 2013.gadu. ZREA veica datu pieprasījumus dažādām valsts iestādēm un tās kapitālsabiedrībām, uzņēmumiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, kā arī komersantiem. Datu pieprasījumi (par 2013.gadu) N.p. k. Iestāde/uzņēmums Pieprasīto Datu veids Datu saņemšana 1. LR Centrālā Saražotā un patērētā siltumenerģija, Pieprasītie dati Statistikas pārvalde elektroenerģija (MWh, energoresursu konfidenciāli, nevar (CSP) patēriņš (MWh), ēku un būvju platības sniegt. Iesniedza (m 2 ), transportlīdzekļu skaits un veids tikai katlu māju pilsētā, patērētie resursi (l). sarakstu 2. Valsts Zemes Dienests (VZD) Ēku un būvju platības pēc piederības (m 2 ) atbilstoši galvenajam lietošanas veidam 12 ( ). Dati saņemti pilnā apmērā

13 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr Par būvju klasifikāciju). 3. A/S Sadales tīkls Elektroenerģijas patēriņš (KWh) pa lietotāju grupām pilsētā. 4. SIA Fortum Jelgava 5. Jelgavas pilsētas dome par pašvaldību, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām Saražotās siltumenerģijas apjoms (katlu mājās, koģenerācija stacijā, centrālajā siltumapgādes sistēmā kopā, un piegādes pa lietotāju grupām, saražotās elektroenerģijas apjoms koģenerācijas stacijā (MWh), izmantoto kurināmā resursu veidi un apjomi. Informācija par investīciju projektiem, kā rezultātā samazināsies CO 2 izmeši (EUR, veiktie darbi un prognozes par CO 2 samazinājumu). Datu papildinājums par izmantoto resursu proporciju siltuma un elektrības ražošanā; kā arī dati par 2014.gadu. Elektroenerģijas patēriņš, Siltumenerģijas patēriņš, gāzes patēriņš, transportlīdzekļu izmantotie resursi (dīzelis, benzīns, l) Pašvaldības vai ārējās (citi avoti) faktiskās investīcijas, ne-investīcijas no gadam (EUR) Plānotais kopējais pašvaldības vai ārējais (cits avots) budžets investīcijām (Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktivitātēm) un ne-investīcijām no gadam (EUR) Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktivitātēm izmantotā finansējuma avoti ( gadam, ieskaitot): procentuāli jāparāda pašvaldības resursi, Nacionālo fondu un programmu resursi, ES fondu un programmu resursi, privātie resursi. Informācija par investīciju projektiem, kā rezultātā iegūti enerģijas patēriņa ietaupījums (MWh/gadā) samazināsies CO 2 izmeši (EUR, veiktie darbi, plānotie enerģijas ietaupījumi, un prognozes par CO 2 samazinājumu) Galvenie šķēršļi Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna ieviešanā Veiktās ēku renovācijas (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: adrese, gads, kopējās izmaksas, līdzfinansējums, ārējais finansējums (EUR), enerģijas patēriņš apkurei (MWh/gadā) pirms un pēc renovācijas). Mājsaimniecību skaits pa gadiem ( ), pēc lietotā kurināmā veida un ēku platības Jelgavā. ( ) Dati saņemti pilnā apmērā ( ) Dati saņemti un Informācija saņemta * Informācija saņemta Informācija saņemta , Informācija saņemta Informācija iesniegta , Informācija iesniegta Informācija iesniegta , Informācija saņemta

14 6. SIA Latio namsaimnieks 7. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Jelgavas pilsētas lielākie rūpniecības uzņēmumi 9. VAS Latvijas Dzelzceļš (LDZ) 10. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 11. A/S Latvijas Gāze (LG) Veiktās ēku renovācijas (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: adrese, gads, kopējās izmaksas, līdzfinansējums, ārējais finansējums (EUR), enerģijas patēriņš apkurei (MWh/gadā) pirms un pēc renovācijas). Katlu māju skaits, saražotās siltumenerģijas apjomi (MWh/gadā) un patērētās siltumenerģijas apjoms, izmantotie resursi apkurei. Patērētā siltumenerģija (MWh/gadā), izmantotie resursi apkurei (veids, apjoms), patērētā elektroenerģija KWh), patērētā degviela (litri), veiktie ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (gads, kopējās izmaksas, līdzfinansējums, ārējais finansējums (EUR), enerģijas patēriņš apkurei (MWh/gadā) pirms un pēc renovācijas. Katlu māju skaits, saražotās siltumenerģijas apjomi (MWh/gadā) un patērētās siltumenerģijas apjoms, izmantotie resursi apkurei. Jelgavas pilsētā reģistrēto (fizisko un juridisko personu) automobiļu nobraukums (km) 2013.gadā (uz ) pa automašīnu veidiem un patērējamās degvielas veidiem. Klientu skaits un dabasgāzes piegādes apjoms (iedalot pa juridiskām personām un privātām mājsaimniecībām) Informācija iesniegta Datu pieprasījums izsūtīts , Informāciju neiesniedza. Atbildes saņemtas no 2 uzņēmumiem: no SIA EVOPIPES un no SIA MERCO LINK. Dati izsūtīti , Informāciju neiesniedza. Dati saņemti pilnā apmērā ( ) Dati saņemti pilnā apmērā ( ) *Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējos datus veido tās iestāžu un kapitālsabiedrību iesniegtie dati no: 1) Jelgavas pilsētas domes administrācijas Izglītības pārvalde, 2) Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvā pārvalde, 3) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra, 4) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Pilsētsaimniecība, 5) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde, 6) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Sporta servisa centrs, 7) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, 8) Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 9) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, 10) Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 11) Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, 12) Jelgavas muzeja krātuve, 13) Jelgavas Zinātniskās bibliotēka (t.sk. par Bibliotēka Pārlielupe, Miezītes bibliotēka, Bērnu bibliotēka Zinītis ), 14) SIA Jelgavas autobusu parks, 15) SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, 16) SIA Medicīnas sabiedrība Optima 1, 14

15 17) SIA Jelgavas poliklīnika, 18) SIA Jelgavas pilsētas slimnīca, 19) SIA Jelgavas tirgus, 20) SIA Jelgavas Ūdens. Minēto Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un uzņēmumu, kā arī citu iestāžu un uzņēmumu iesniegtie dati iekļauti šī ziņojuma 1.pielikumā. Savāktie dati ir apkopoti un sagrupēti un vajadzības gadījumā sasummēti, atbilstoši Ziņojuma II. Daļai Emisiju inventarizācija. 15

16 Ziņojuma II. Daļa. Emisiju inventarizācija Emisiju Inventarizācijas uzraudzība 1) Inventarizācijas gads ) Iedzīvotāju skaits inventarizācijas gadā (Dati uz ) (samazinājums par 10 %, salīdzinot ar bāzes gadu) 3) Emisijas faktori (jā/nē): IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Klimata Jā Pārmaiņu Starpvaldību padomes standarta metodika un parametri LCA (Life Cycle Assessment) Dzīves cikla izvērtējums Nē 4) Emisiju ziņošanas vienības (jā/nē): tonnas CO 2 Jā tonnas CO 2 ekvivalents Nē 5) Metodoloģija un datu avoti: Ziņojuma CO 2 emisiju aprēķināšanai izmantota tā pati metodoloģija, kas tika izmantota Rīcības plānā. Par pamatu oglekļa dioksīda (CO 2 ) emisiju apjoma aprēķināšanai pieņem attiecīgā gada visa veida enerģijas patēriņu Jelgavas pilsētas teritorijā neatkarīgi no tā, kurā vietā šī enerģija tiek saražota. CO 2 emisijas tiek aprēķinātas atsevišķi elektroenerģijas patēriņam, siltumenerģijas patēriņam centralizētās siltumapgādes sistēmā, degvielas patēriņam transportā un gala enerģijas patēriņam mājsaimniecībās, rūpniecībā, valsts un pašvaldības iestādēs un pakalpojumu sektorā. No siltumnīcefektu izraisošo gāzu kopas tiek aprēķinātas tikai CO 2 emisijas. Emisiju aprēķināšanā tiek izmantota standarta metodika un parametri, kas balstās uz Klimata Pārmaiņu Starpvaldību padomes (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) izstrādātajām vadlīnijām. CO 2 emisiju aprēķinos neņem vērā energopatēriņus, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas atrodas ārpus pašvaldības kompetences, kā jūras un dzelzceļa transports, visu veidu kravu tranzīts, aviācijas pakalpojumi, lauksaimniecības un celtniecības transporttehnikas izmantošana. Netiek ņemtas vērā arī emisijas no rūpniecības tehnoloģijām, saldētavām un gaisa kondicionēšanas sistēmām, dabīgiem organisko vielu pūšanas procesiem, notekūdeņu attīrīšanas baseiniem un cieto sadzīves atkritumu uzglabāšanas vietām, kā arī atklātiem dedzināšanas procesiem. CO 2 aprēķināšanā tiek pielietoti emisijas faktori, kas balstās uz Latvijā pielietotiem kurināmo fizikālo īpašību vidējiem lielumiem un IPCC izstrādātajiem metodiskiem norādījumiem. CO 2 aprēķināšanai no elektroenerģijas patēriņa tiek izmantots emisiju faktors, kas raksturo vidējo Latvijas elektroenerģijas ražošanas struktūru, jo Jelgavas elektroenerģijas patēriņš tiek nodrošināts no dažādiem elektroenerģijas ražošanas avotiem. CO 2 aprēķināšanai no siltumenerģijas patēriņa centralizētās siltumapgādes sistēmā tiek izmantots emisiju faktors, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz siltumenerģijas ražošanas struktūru un kurināmā struktūru attiecīgā gadā. Ziņojumā iekļautie dati iegūti no to turētājiem, kā norādīts sīkāk Datu pieprasījumu tabulā šī Ziņojuma lpp. Dati par pašvaldību ēku faktisko enerģijas patēriņu (elektrība un siltums) 2013.gadā tika iegūti no Jelgavas pilsētas pašvaldības, kur tie tika ievākti centralizēti no pašvaldības administrācijas, iestādēm un kapitālsabiedrībām. Par elektroenerģijas patēriņu pa patērētāju grupām dati iegūti no A/S Sadales tīkls, par siltumenerģijas patēriņu 2013.gadā pa patērētāju grupām iegūti no SIA Fortum Jelgava (centralizētā apkure), par izmantotā kurināmā gāzes patēriņu 2013.gadā pa lietotāju veidiem (juridiskās personas un mājsaimniecības) dati iegūti no A/S Latvijas Gāze, par pārējo kurināmo veidu izmantošanu privātmājās, dati iegūti no Jelgavas pilsētas domes Būvvaldes (datos atspoguļotas jauno ēku apkures, kurināmā veids (gāze/ cietais kurināmais/šķidrais kurināmais) un atbilstoši katras ēkas platība, m 2 ). Tā kā Latvijā vidējais ēku siltumenerģijas 16

17 patēriņš ir KWh/m 2 gadā (aprēķinos vidējais pieņemtais ēku siltumenerģijas patēriņš 200 KWh/m 2 gadā), tad saskaitītās platības tika sareizinātas ar aprēķinos pieņemto ēku siltumenerģijas patēriņu. Piemēram, cietais kurināmais (malka, šķelda, granulas, u.c.)= ,85 m 2 * 200 KWh/m 2 = kwh = ,97 MWh. Tā kā par 2005.gadu nebija pieejami kvalitatīvi dati par pašvaldības ēku enerģijas patēriņu Rīcības plāna izstrādes laikā (2010.gadā), tad pašvaldību sektora enerģijas galapatēriņš tika aprēķināts, balstoties uz statistikā pieejamās informācijas par apkurināmās kvadratūras platību pašvaldību sektorā, aprēķinot, ka pašvaldību ēkas ir 1,9% no kopējām pilsētas apkurināmajām platībām, tādejādi izrēķinot patērēto kurināmā apjomu. Savukārt, veicot datu apkopošanu par 2013.gadu tika savākti faktiskie enerģijas patēriņa dati atsevišķi no pašvaldības administrācijas un katras pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības atsevišķi, un šajā gadījumā dati ir daudz precīzāki un kvalitatīvāki. Līdz ar to pašvaldību sektorā 2013.gada dati īsti nav salīdzināmi ar bāzes gada datiem. Dati par publisko apgaismojumu sniegti no pašvaldības administrācijas. Aprēķinot transporta enerģijas patēriņu un CO 2 izmešu apjomu Jelgavas pilsētai, tika ņemti vērā pašvaldības un to iestāžu un kapitālsabiedrību sniegtie dati (t.sk. SIA Jelgavas autobusu parka par pilsētas autobusu maršrutos patērēto degvielu). Privātā un komerciālā transporta sektora enerģijas patēriņš tika noteikts, balstoties uz CSDD sniegtajiem datiem par Jelgavas pilsētā fizisko un juridisko personu reģistrēto transporta līdzekļu skaitu (iedalot pēc izmantojamiem resursiem) uz 2013.gadu, to veiktajiem vidējiem nobraukumiem (atņemot pašvaldību sektora un publiskā transporta sektora datus) un pieņemot, ka Jelgavā reģistrētie transporta līdzekļi no kopējā gada laikā veiktā nobraukuma, pusi nobraukuši pa pilsētu (kopējie faktiskie nobraukumi samazināti par 50%, pirms iekļaušanas aprēķinos), kā arī pieņemot, ka ar dīzeļdegvielu darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km patērē vidēji 7 litrus dīzeļdegvielas, ar benzīnu darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km vidēji patērē 8 l degvielas, ar autogāzi darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km vidēji patērē 9 l autogāzes. Emisiju Inventarizācijas rezultāti A. Enerģijas galapatēriņš Sektors ĒKAS, IEKĀRTAS, RŪPNIECĪBA: TRANSPORTS: Pašvaldības ēkas un iekārtas* Jā Terciārās (ne pašvaldības) ēkas un iekārtas Jā Dzīvojamās ēkas Jā Publiskais apgaismojums Jā Rūpniecība Jā Pašvaldību transports Jā Sabiedriskais transports Jā Privātais un komerciālais transports Jā LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN nē ZIVSAIMNIECĪBA * Iekļauti dati arī par pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, t.sk., SIA. Iekļauts (jā / nē) Apkopotie dati iekļauti Enerģijas galapatēriņa tabulā (10.tabula 2.Pielikumā), pārvēršot datus vienā mērvienībā MWh. Emisiju Inventarizācijas rezultāti B. Enerģijas piegādes Avoti Pašvaldības zaļās elektrības iepirkums Iekļauts (jā/nē) Nē 17

18 Vietējā saražotā elektroenerģija, kas piegādāta patērētājiem: Vējš Nē Hidroenerģija Nē Fotoelementu šūnu (saules enerģija) Nē Ģeotermālā Nē Kombinētā siltuma un elektroenerģija (koģenerācijas stacija) Jā Cits Nē Vietējā siltuma ražošana: Kombinētā siltuma un elektroenerģija (koģenerācijas stacija) Jā Centrālapkure (tikai siltums) Jā Cits: Saražots testēšanas, kondensācijas režīmā un pašpatēriņam Jā B1. Pašvaldības zaļās elektrības iepirkums Zaļās elektrības iepirkums pašvaldībās (MWh) Zaļās elektrības iepirkums - CO 2 emisiju faktors pašvaldībās (t/mwh) Nē Nē B3. Vietējās/piegādātās elektroenerģijas ražošana Kombinētā siltuma un elektroenerģija (koģenerācijas stacija) SIA Fortum Jelgava Kopējā saražotā elektroenerģija (MWh) ,11 No AER saražotā elektroenerģija (MWh) ,16 Izmantotie resursi elektroenerģijas ražošanai (MWh): Dabasgāze ,94 Šķelda ,16 Kūdra 3 455,01 CO 2 /CO 2 ekvivalentās emisijas (t): 4 666,38 Fosilie resursi Aprēķins: ,94*0, ,01 * 0,23 Atjaunojamie resursi Aprēķins: ,16 * 0, ,83 499,55 B4. Vietējā siltumenerģijas ražošana Koģenerācijas stacija SIA Fortum Jelgava Kopējā saražotā siltumenerģija (MWh) ,23 No AER saražotā siltumenerģija (MWh) ,64 Izmantotie resursi siltumenerģijas ražošanai (MWh): Dabasgāze ,60 Šķelda ,64 Kūdra 7 397,99 CO 2 /CO 2 ekvivalentās emisijas (t): Fosilie resursi 8 922,15 Aprēķins: ,60*0, ,99*0,23 Atjaunojamie resursi 1 069,66 Aprēķins: ,64 * 0,01 Centrālizētā siltumapgāde (katlu mājas) SIA Fortum Jelgava Kopējā saražotā siltumenerģija (MWh) ,02 No AER saražotā siltumenerģija (MWh) 0 Izmantotie resursi siltumenerģijas ražošanai (MWh): Dabasgāze ,02 Šķelda 0 18

19 CO 2 /CO 2 ekvivalentās emisijas (t): Mazās katlu mājas (LLU, LDZ) Kopējā saražotā siltumenerģija (MWh) No AER saražotā siltumenerģija (MWh) Izmantotie resursi siltumenerģijas ražošanai (MWh): CO 2 /CO 2 ek. Emisijas (t): Kūdra 0 Fosilie resursi ,86 Aprēķins: ,02*0,202 Atjaunojamie resursi 0 Fosilie resursi Atjaunojamie resursi KOPĀ SARAŽOTĀ SILTUMENERĢIJA, KAS PIEGĀDĀTA (MWh) Informācijas nav ,25 Iegūtie dati par saražoto enerģiju un energoresursu patēriņu izmantoti aprēķiniem, lai, izmantojot pieņemtos CO 2 emisiju faktorus (tco 2 /MWh) dažādiem kurināmā veidiem, veiktu bāzes emisiju inventarizāciju (CO 2 emisijas (t) / CO 2 ekvivalentās emisijas (t)) atskaites gadā (skat. 3.Pielikumu, 11., 12., 13.tabulu). CO 2 Emisijas C1. Pieņemtie CO 2 emisiju faktori (t/mwh) BEI gads bāzes gada emisiju inventarizācija g. Elektrība: nacionālā 0,460 0,460 vietējā 0,109 MEI gads Monitoringa emisiju inventarizācija g. 5 0,032 - palielinoties atjaunojamo energoresursu īpatsvaram, samazinās CO 2 emisijas faktors pilsētā, jo tiek vietēji ražota elektroenerģija koģenerācijas procesā 4 666,38 / ,99 = 0,032 t/mwh Siltums Fosilais kurināmais: Dabasgāze 0,202 0,202 Sašķidrinātā gāze 0,231 0,225 pēc LVIF 6 datiem Dīzelis 0,267 Benzīns 0,249 Atjaunojamā enerģija Biodegviela - Cita biomasa 0,01 0,266 pēc LVIF datiem 0,247 pēc LVIF datiem 0,254 - Ievērtēts, jo Jelgavas autobusu parka izmantotajai dīzeļdegvielai ir 5% biodegvielas piejaukums 0,01 * Vērtība ir zemāka, ja koksne ir iegūta ar ilgtspējīgām metodēm, un augstāka, ja koksne ir iegūta ar metodēm, kas nav ilgtspējīgas 5 Emisiju faktori ņemti no Latvijā gadā izmantotajiem emisiju faktoriem, kuri nedaudz mainījušies kopš 2009.gada, skat.: 1) 90.lpp. VADLINIJAS_LV.pdf 2) 5.lpp. 6 LVIF Latvijas vides investīciju fonds 19

20 Izstrādājot Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.gadā, tika aprēķināts, ka bāzes gadā Jelgavas pilsētas teritorijā CO 2 izmešu daudzums bija tonnas. Lai sasniegtu Mēru Paktā noteiktos mērķus, CO 2 izmešu daudzums līdz 2020.gadam būtu jāsamazina par 20% (par vismaz tonnām). Balstoties uz faktisko un modelēto (attiecībā uz transportu) datu aprēķiniem, 2013.gadā kopējo CO 2 izmešu daudzums Jelgavas pilsētā bija tonnas, kas ir par 7,1 % (7 655 t) mazāk CO 2 izmešu nekā bāzes gadā (2005.gadā). Enerģijas galapatēriņa un aprēķināto CO 2 emisiju izmaiņu analīzes rezultāti atspoguļoti 4.Pielikuma 14., 15., 16., 17.tabulā. Enerģijas galapatēriņa un CO 2 emisiju izmaiņu analīze (2013.gads pret 2005.gadu) Kopumā, 2005.gadā Jelgavas pilsētai fiksētais enerģijas galapatēriņš bija MWh, kas radīja t CO 2 emisijas. Lai sasniegtu Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā noteikto mērķi CO 2 emisiju samazinājumu par 20% 2020.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu (2005), CO 2 emisiju apmērs jāsamazina par tonnām līdz 2020.gadam. Apkopojot un inventarizējot enerģijas patēriņa un ražošanas datus Jelgavas pilsētā uz 2013.gadu, kas ir atskaites gads Monitoringa ziņojuma iesniegšanai Mēru pakta birojam, kopējais enerģijas galapatēriņš pilsētā 2013.gadā bija MWh, kas ir par 21,9 % vairāk nekā 2005.gadā, bet radīto kopējo CO 2 izmešu apjoms 2013.gadā bija t, sasniedzot samazinājumu par 7,1%, salīdzinot ar bāzes gadu. 5.attēls. Kopējais enerģijas patēriņš pa (MWh) lieliem sektoriem Jelgavā 2005 un 2013.gadā Kopā pa ēkām, iekārtām (+26%) Kopā par transportu (+6%) KOPĀ (+22%) 20

21 Tonnas 6.attēls. CO 2 emisijas (t)jelgavā 2005 un 2013.gadā Ēkas un iekārtas (-13%) Transports (+10%) Kopā (-7,1%) Sektori 7.attēls. Kopējā enerģijas patēriņa struktūra (%) Jelgavā 2013.gadā 17% 83% Kopā pa ēkām, iekārtām (+26%) Kopā par transportu (+6%) Nr. Sektors Izmaiņu analīze pa sektoriem I ĒKAS un IEKĀRTAS Šis sektors ir lielākais enerģijas patērētājs. Kopējais CO 2 emisiju apjoms, kas radies no siltumenerģijas un elektroenerģijas izmantošanas ēkās un iekārtās, 2013.gadā ir t (samazinājums par 13%, salīdzinot ar 2005.gadu), kaut arī kopumā patērētā enerģija ir MWh (pieaugums par 26%). Elektroenerģijas patēriņš kopējā ēku un iekārtu sektorā pieaudzis par 3%, sasniedzot MWh, salīdzinot pret bāzes gadu, un radot emisijas mazākā apmērā: MWh (samazinājums par 70% pret bāzes gadu). Šāds CO 2 emisiju samazinājums pie gandrīz nemainīga patērētā elektroenerģijas apjoma ir izskaidrojams ar to, ka ņemot vērā izmantoto atjaunojamo energo resursu daļas palielinājumu elektroenerģijas ražošanā, CO 2 emisiju apjoma aprēķināšanā jāizmanto zemāks CO 2 emisiju faktors. Siltumenerģijas patēriņš kopējā ēku un iekārtu sektorā pieaudzis par 18% un bija MWh, bet CO 2 emisijas no šī patērētā siltuma samazinājās par 27% un bija t. 21

22 Patērētais kurināmā daudzums ēku un neiekārtu sektorā pieaudzis: dabasgāzes kā kurināmā patēriņš pieaudzis par 130% un bija MWh, radot emisijas t (pieaugums par 130%), un izmantotās koksnes kā kurināmā apjoms arī pieaudzis par 12 % un bija MWh, radot 173 t CO 2 emisijas (pieaugums par 12%). Šie rezultāti liecina par to, ka izmantoto fosilo resursu daļa ēku un iekārtu sektorā ir palielinājusies, bet palielinājies arī izmantoto atjaunojamo energoresursu apjoms, tādēļ kopumā radīti mazāk CO 2 izmeši. Turklāt 8 gadu periodā notikusi pilsētas attīstība, pieaudzis ēku un iekārtu skaits, kas patērē enerģiju, tāpēc kopumā enerģijas patēriņa pieaugums ir loģisks iznākums. Datu avots: Dati par pašvaldību ēku faktisko 2013.gada enerģijas patēriņu (elektrība un siltums) tika iegūti no Jelgavas pilsētas pašvaldības, kur tie tika ievākti centralizēti no pašvaldības administrācijas, iestādēm un kapitālsabiedrībām. Par elektroenerģijas patēriņu pa patērētāju grupām dati iegūti no A/S Sadales tīkls, par siltumenerģijas patēriņu 2013.gadā dati pa patērētāju grupām iegūti no SIA Fortum Jelgava (centralizētā apkure), par izmantotā kurināmā gāzes patēriņu 2013.gadā pa lietotāju veidiem (juridiskās personas un mājsaimniecības) dati iegūti no A/S Latvijas Gāze, par pārējo kurināmo veidu izmantošanu privātmājās, dati iegūti no Jelgavas pilsētas domes Būvvaldes (datos atspoguļotas jauno ēku apkures, kurināmā veids (gāze/ cietais kurināmais/šķidrais kurināmais) un atbilstoši katras ēkas platība, m 2 ). Tā kā Latvijā vidējais ēku siltumenerģijas patēriņš ir KWh/m 2 gadā (aprēķinos vidējais pieņemtais ēku siltumenerģijas patēriņš 200 kwh/m 2 gadā), tad saskaitītās platības tika sareizinātas ar aprēķinos pieņemto ēku siltumenerģijas patēriņu. Piemēram, cietais kurināmais (malka, šķelda, granulas, u.c.) = ,85 m 2 * 200 KWh/m 2 = KWh = ,97 MWh. Dati par publisko apgaismojumu sniegti no pašvaldības administrācijas. 8.attēls. Enerģijas galapatēriņa struktūra (%) ēkās un iekārtās pa sektoriem Jelgavā 2013.gadā 36,6 5,5 13,6 Pašvaldību ēkas (+614%) Terciārais sektors (+7%) 0,5 43,8 Dīvojamās ēkas (-15%) Publiskais apgaismojums (+2%) Rūpniecība (+168%) % 1.1. Pašvaldības ēkas un iekārtas Tā kā Rīcības plāna izstrādes laikā 2010.gadā par 2005.gadu nebija pieejami kvalitatīvi dati par pašvaldības ēku enerģijas patēriņu, tad pašvaldību sektora enerģijas galapatēriņš tika aprēķināts, balstoties uz statistikā pieejamās informācijas par apkurināmās kvadratūras platību pašvaldību sektorā, pieņemot, ka pašvaldību ēkas ir 1,9% no kopējām pilsētas apkurināmajām platībām, tādejādi izrēķinot patērēto kurināmā apjomu. 22

23 1.2. Terciārais sektors Savukārt, veicot datu apkopošanu par 2013.gadu, tika savākti faktiskie enerģijas patēriņa dati atsevišķi no pašvaldības administrācijas un katras pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības atsevišķi, un šajā gadījumā dati ir daudz precīzāki un kvalitatīvāki. Līdz ar to pašvaldību sektorā 2013.gada dati īsti nav salīdzināmi ar bāzes gada datiem, aprēķinātās izmaiņas procentos ir ļoti lielas (pieaugums). Kopumā šajā sektorā enerģijas galapatēriņš 2013.gadā ir MWh un radot CO 2 emisijas t apmērā. Patērētā elektroenerģija pašvaldību ēkās ir MWh, radot CO 2 emisijas 323 t apmērā. Patērētā siltumenerģija 2013.gadā ir MWh, radot t CO 2 emisijas. Dabasgāzes kā kurināmā patēriņš pašvaldību ēkās 2013.gadā bija MWh, radot CO 2 emisijas 496 t, koksnes patēriņš ēku apkurināšanai 51 MWh (0,5 t CO 2 emisijas). Šim rezultātam var būt vairāki iemesli: 1) jāsecina, ka izmantojot dažādas datu vākšanas metodes, dati attiecībā uz enerģijas patēriņa apakš kategorijām, piemēram, pašvaldības ēkām un iekārtām, uz šo brīdi nav salīdzināmi pret 2005.gadu, bet ņemot vērā 2013.gadā kvalitatīvi savāktos datus, tas būs iespējams nākamajos monitoringa ziņojumos. Kopējā enerģijas patēriņa bilance par un 2013.gadu ir salīdzināma, jo kopējie enerģijas patēriņa dati par 2005.gadu bija pieejami statistikā; 2) astoņu gadu periodā noticis dabisks attīstības process, pieaudzis pašvaldības administrācijas lielums, tāpat arī pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību skaits, patērējot vairāk elektroenerģiju un siltumenerģiju. Pašvaldības sektorā izveidotas vairākas jaunas iestādes vai struktūrvienības, piemēram, Pašvaldības administrācija paplašināta, izveidojot Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Iepirkumu pārvaldi. Paplašinājušās arī pašvaldības iestādes, piemēram, pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecības paspārnē izveidots Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, uzbūvēts Zemgales olimpiskais centrs, kur Jelgavas pilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, darbību uzsākusi jauna pirmsskolas izglītības iestāde Ķipari, izveidota pašvaldības iestāde Reģionālais tūrisma informācijas centrs. Turklāt vairumā pašvaldības iestāžu uzlabots komforts ierīkotas kondicionēšanas sistēmas, kas iepriekš nebija. Lai veicinātu pilsētas attīstību kopumā un piesaistītu tūristus, pilsētā būtiski pieaudzis dažādu regulāro brīvdabas pasākumu skaits, kuru nodrošināšanai jāpatērē elektroenerģija. Pilsētā uzstādītas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas (SIA Jelgavas ūdens ), kas palielina kopējo elektroenerģijas patēriņu. Izmantojot dažādas datu vākšanas metodes, dati attiecībā uz enerģijas patēriņa apakš kategorijām, kā terciārais sektors uz šo brīdi nav salīdzināmi pret 2005.gadu, bet ņemot vērā kvalitatīvi savāktos datus par 2013.gadu, tas būs iespējams nākamajos monitoringa ziņojumos. Tomēr kopējā enerģijas bilance par un 2013.gadu ir salīdzināma, jo kopējie enerģijas patēriņa dati par 2005.gadu bija pieejami statistikā. Kopumā šajā sektorā enerģijas galapatēriņš 2013.gadā sasniedzis MWh, bet CO 2 emisiju apmērs ir t. Patērētā elektroenerģija terciārā sektora ēkās un iekārtās 2013.gadā ir MWh, radot CO 2 emisijas 1 375t apmērā. 23

24 Patērētā siltumenerģija 2013.g. ir MWh, radot t CO 2 emisijas Dzīvojamās ēkas Kopumā dzīvojamo ēku sektors patērē visvairāk enerģijas ēku un iekārtu grupā, radot lielāko emisiju apmēru gadā patērētās enerģijas apjoms bija MWh, CO 2 emisiju apmērs bija t. Patērētā elektroenerģija dzīvojamā sektora ēkās un iekārtās 2013.gadā bija MWh un radīja CO 2 emisijas t apmērā. Patērētā siltumenerģija dzīvojamās ēkās saglabājusies aptuveni iepriekšējā līmenī, sasniedzot MWh, bet radīto CO 2 emisiju apjoms bija t. Dabasgāzes kā kurināmā izmantotais apjoms nav būtiski mainījies un bija MWh, un radīja t CO2 emisijas, savukārt patērētās koksnes kā kurināmā apjoms sasniedzis MWh un radīja 172 t CO 2 emisijas. Izmantojot dažādas datu vākšanas metodes, dati attiecībā uz enerģijas patēriņa apakš kategorijām, kā dzīvojamās ēkas, uz šo brīdi nav salīdzināmi pret 2005.gadu, bet ņemot vērā 2013.gada kvalitatīvi savāktos datus, tas būs iespējams nākamajos monitoringa ziņojumos. Kopējā enerģijas bilance ēkām un iekārtām par un 2013.gadu ir salīdzināma, jo kopējie enerģijas patēriņa dati par 2005.gadu bija pieejami statistikā. Kopējais enerģijas patēriņš (MWh) 2013.gadā ēku un iekārtu sektorā (tai skaitā dzīvojamo ēku) pret 2005.gadu ir audzis par 26%, bet CO 2 emisijas samazinājušās par 13%. Enerģijas patēriņa pieaugumu dzīvojamo ēku sektorā var izskaidrot ar jaunu ēku izbūvi no 2005.gada - gan privāto, gan daudzdzīvokļu, kur enerģijas patēriņš pilsētai attīstoties būtu bijis daudz lielāks, bet to samazina pilsētā veiktie 11 daudzdzīvokļu ēku renovācijas darbi, kas tika veikti līdz 2013.gadam. Iedzīvotāju pārliecināšanā par renovācijas nepieciešamību daudz darba ieguldījusi Zemgales Reģionālā Enerģētikas aģentūra un lielākais namu apsaimniekotājs Jelgavā SIA Jelgavas nekustamā un īpašuma pārvalde. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde līdz 2013.gadam ir renovējusi 9 daudzdzīvokļu ēkas, kur vidēji pēc renovācijas siltumenerģijas ietaupījums sasniedz 50%. Pa vienai daudzdzīvokļu ēkas renovācijai Jelgavā īstenojuši arī citi namu apsaimniekotāji: SIA Latio namsaimnieks un SIA PB7. CO 2 samazinājums panākts izmantojot CO 2 neitrālu enerģijas ražošanu no biomasas, kas ir SIA Fortum Jelgava nopelns Publiskais apgaismojums Šajā sektorā 2013.gadā elektroenerģijas patēriņš bija praktiski nemainīgs, salīdzinot ar bāzes gadu 2891 MWh, pieaugot par 2%, bet radīto CO 2 emisiju apmērs samazinājās par 70% un bija 92 t. Pie gandrīz tāda paša elektroenerģijas patēriņa 2013.gadā kā bāzes gadā, tik būtiskas CO 2 izmaiņas rodas, jo pēc Mēru pakta vadlīnijām, jāaprēķina atbilstošais CO 2 emisiju faktors elektroenerģijas ražošanai, kas mainās atkarībā no elektroenerģijas ražošanā izmantoto resursu proporcijas, jo ražošanā izmantoti vairāk atjaunojamie energo resursi, jo mazāks ir CO 2 emisiju faktora koeficients. Šis koeficients jāņem vērā, aprēķinot radīto izmešu apjomu no elektroenerģijas patēriņa gadā koģenerācijas stacija siltuma un elektroenerģijas ražošanai izmantoja koksni, kas bāzes gadā netika izmantota vispār, līdz ar to elektroenerģijas ražošana kopumā radīja mazāk CO 2 izmešus un tas ietekmēja arī patērētās elektroenerģijas izmešu apjomu 24

25 publiskā apgaismojuma sektorā. Ielu apgaismojums ir uzlabots vecās kvēlspuldzes nomainītas ar jauniem LED gaismekļiem, kas ir energoefektīvāki, taupa enerģiju, bet neskatoties uz energoefektīvo apgaismojumu, patēriņš ielu apgaismojumā nedaudz pieaudzis, jo būtiski ir palielināts apgaismojamo ielu garums, salīdzinot pret bāzes gadu Rūpniecība Rūpniecības sektors ir otrs lielākais ēku un iekārtu grupā enerģijas apjoma patēriņā kopumā tas ir pieaudzis uz MWh uz 2013.gadu (par 168%), arī radīto CO 2 emisiju apmērs pieaudzis par 94%, salīdzinot pret bāzes gadu, un bija t. Elektroenerģijas patēriņš rūpniecības sektorā 2013.gadā bija MWh (pieaugums par 124%), taču CO 2 izmeši samazinājušies par 34% un bija t. Savukārt siltumenerģijas patēriņš rūpniecības sektorā pieaudzis par 101% un 2013.gadā bija MWh, CO 2 emisijas pieauga par 24% un bija t. Konstatēts būtiskas patērētās dabasgāzes kā kurināmā izmantotais apjoma pieaugums par 921%, kas bija MWh un radīja CO 2 emisijas t apmērā. Šī sektora kopējos rezultāts pieaugumu gan enerģijas un kurināmā patēriņā, gan radīto CO 2 emisiju pieaugumā var skaidrot ar rūpniecības sektora pieaugumu kopumā radītas jaunas rūpnīcas, notikusi izaugsme un attīstība, palielinot ražošanas apjomus un jaudas. Pie rūpniecības sektora attiecībā uz datiem var piebilst, ka, visticamāk gan patērētās enerģijas apjoms (MWh) un radīto CO 2 izmešu daudzums ir vēl lielāks nekā šeit minētais, jo šīs analīzes veikšanai rūpniecības sektorā izmantoti enerģijas ražotāju un piegādātāju sniegtie dati. Diemžēl individuālie rūpniecības uzņēmumu dati nav pieejami. II TRANSPORTS Transporta sektora enerģijas patēriņš kopumā ir palielinājies par 6 % ar kopējo resursu patēriņu MWh uz 2013.gadu. Kopējais transporta sektora radīto CO 2 emisiju apjoms 2013.gadā bija t (10% pieaugums pret 2005.gadu). Transporta sektorā kopumā patērētās dīzeļdegvielas apjoms pieaudzis par 310% un bija Mwh, radot t CO 2 emisijas (pieaugums par 308% pret bāzes gadu), savukārt benzīna patēriņš samazinājies par 70% un bija Mwh, radot CO 2 emisijas t (samazinājums par 70%). Būtiski pieaudzis autogāzes patēriņš par 178%, atskaites gadā sastādot Mwh ar t CO 2 emisijām (pieaugums par 171%). Kopumā astoņu gadu periodā fizisko personu un juridisko personu reģistrēto transporta līdzekļu skaits būtiski ir pieaudzis visos sektoros, kas pie kopējās valsts un pilsētas izaugsmes tendences minētajā periodā ir loģisks rezultāts. Astoņu gadu laikā būtiski mainījies populārākais transporta līdzekļu izmantojamo resursu veids visos sektoros benzīna patēriņam samazinoties un pieaugot dīzeļdegvielas patēriņam un autogāzes patēriņam. Aprēķinot transporta enerģijas patēriņu un CO 2 izmešu apjomu Jelgavas pilsētai, tika ņemti vērā pašvaldības un to iestāžu un kapitālsabiedrību sniegtie dati (t.sk. SIA Jelgavas autobusu parka par pilsētas autobusu maršrutos patērēto degvielu). Privātā un komerciālā transporta sektora enerģijas patēriņš tika noteikts, balstoties uz CSDD sniegtajiem datiem par Jelgavas pilsētā fizisko un juridisko personu reģistrēto transporta līdzekļu skaitu (iedalot pēc izmantojamiem resursiem) uz 2013.gadu, to veiktajiem vidējiem nobraukumiem (atņemot pieejamos pašvaldības sektora un publiskā transporta sektora datus) un pieņemot, ka Jelgavā reģistrētie transporta līdzekļi no kopējā gada laikā (2013.g.) veiktā nobraukuma, pusi nobraukuši pa pilsētu (kopējie faktiskie nobraukumi samazināti par 50%, pirms iekļaušanas aprēķinos), kā arī pieņemot, ka ar dīzeļdegvielu darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km patērē vidēji 7 litrus dīzeļdegvielas, ar benzīnu darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km 25

26 Mwh vidēji patērē 8 l degvielas, ar autogāzi darbināmie transporta līdzekļi uz 100 km vidēji patērē 9 l autogāzes. 9.attēls Degvielas patēriņš (MWh) Jelgavā 2013.g Pašvaldības autoparks Publiskais transports Sektori Privātais un komerciālais transports Kopā par transportu Dīzeļdegviela Benzīns Kopā 10.attēls. Enerģijas patēriņa struktūra (%) transportā 2013.gadā Jelgavā 3% 6% 91% Pašvaldības autoparks Publiskais transports (-60%) Privātais un komerciālais transports (+17%) 2.1. Pašvaldības transports 2013.gadā pašvaldības sektorā patērēta dīzeļdegviela MWh apmērā, radot 649 t CO 2 emisijas un benzīns 581 MWh apmērā, radot 143 t CO 2 emisijas. Uz 2005.gadu pašvaldību transportam patērētā enerģija netika uzrādīta Rīcības plānā, līdz ar to par izmaiņu tendenci šajā sektorā nevar spriest, kopējais fiksētais 26

27 2.2. Publiskais transports 2.3. Privātais un komerciālais transports resursu patēriņš uz 2013.gadu (3 021 MWh) un aprēķinātās CO 2 emisijas (792 t) kalpos par pamatu nākamā atskaites perioda emisiju inventarizācijai. Kopumā publiskā transporta enerģijas patēriņš 2013.gadā samazinājies par 60% (7 618 MWh), līdz ar to radīto CO 2 emisiju apmērs arī samazinājies par 58% (2 021 t), salīdzinot pret 2005.gadu. Dīzeļdegvielas patēriņš pieaudzis par 100% (7 237 MWh), radot 1 925t CO 2 emisijas (99% pieaugums, salīdzinot pret 2005.gadu), bet benzīns netika patērēts 2013.gadā. Toties no sabiedriskā transporta dīzeļdegvielas patēriņa, 5% sastāda biodegvielas patēriņš, līdz ar to, var aprēķināt, ka 2013.gadā tika patērētas 380 MWh biodegviela, radot 96 t CO 2 emisijas. Kopumā enerģijas patēriņa samazinājums publiskā transporta sektorā skaidrojams ar to, ka izmantotais transports ir modernizēts (jauni autobusi) un energo efektīvāks. Dīzeļdegvielas patēriņa palielināšanos var skaidrot ar publiskā transporta sektora attīstību (transporta maršrutu skaita un biežuma palielināšana, autoparka palielināšana), bet kopējo emisiju apmēra samazinājumu ietekmē fakts, ka pilsētas autobusu parks ir modernizēts (ekonomiskāki motori autobusiem) un sabiedriskā transporta izmantotajā dīzeļdegvielā ir 5% biodegvielas piejaukums, līdz ar to šai degvielai ir mazāks emisiju faktors. Kopumā privātā un komerciālā transporta enerģijas patēriņš 2013.gadā pieaudzis par 17% ( MWh), bet to radīto CO 2 emisiju apmērs pieaudzis par 20% ( t), salīdzinot pret 2005.gadu. Dīzeļdegvielas patēriņš pieaudzis par 339% ( MWh), radot t CO 2 emisijas (339 % pieaugums) salīdzinot pret 2005.gadu, bet benzīna patēriņš samazinājies par 64% ( MWh) 2013.gadā, radot CO 2 emisiju samazinājumu par 64% (6 333 t). Pieaudzis arī autogāzes patēriņš par 170% (5 726 MWh), kas radīja t CO 2 emisijas (pieaugums par 177%). Enerģijas (dīzeļdegviela un autogāze) patēriņa palielināšanos var skaidrot ar kopēju dzīves līmeņa uzlabošanos astoņu gadu laikā, likumsakarīgi pieaugot gan privātā, gan komerciālā transporta līdzekļu skaitam. Notikusi arī autoparka atjaunošanās izmantotos vecos transportlīdzekļus aizstājuši jaunāki modeļi, kuru dzinēji ir modernāki un mazāk patērē resursus un mazāk rada piesārņojumu. 27

28 Vietējā saražotā elektroenerģija un siltums (SIA Fortum Jelgava dati) Kopumā pilsētas koģenerācijas stacijā, kura savu darbību uzsāka 2013.gada septembrī, atskaites gadā (2013) tika saražota elektroenerģija MWh apmērā (pieaugums par 465% pret bāzes gadu), radot t CO 2 emisijas (pieaugums par 435% pret bāzes gadu). 11.attēls. Vietēji saražotā elektroenerģija (MWh) Jelgavā attēls. CO 2 emisijas (t) no vietējās saražotās elektroenerģijas Jelgavā

29 Kopumā pilsētā saražotā siltumenerģija 2013.gadā bija MWh (pieaugums par 9% pret bāzes gadu), radot t CO 2 emisijas (samazinājums par 27% pret bāzes gadu). 13.attēls. Vietēji saražotā siltumenerģija (Mwh) Jelgavā Koģenerācija (+187%) Centrālās siltumapgādes uzņēmums (- 40%) Kopā (+9%) attēls. CO2 emisijas (t) no vietēji saražotās siltumenerģijas Jelgavā Koģenerācija (+45%) Centrālās siltumapgādes uzņēmums (- 40%) Kopā (+9%)

30 Šo samazinājumu ietekmēja jaunās koģenerācijas stacijas darbības uzsākšana 2013.gada pēdējā ceturksnī, kur tika saražota MWh siltumenerģijas (pieaugums par 187% pret bāzes gadu), radot t CO 2 emisijas (pieaugums par 45% pret bāzes gadu). Koģenerācijas stacija darbojās testēšanas un kondensācijas režīmā pirmajos tās darbības mēnešos, par enerģijas nesēju izmantojot gan kūdru (~5% no kopējo izmantoto resursu apjoma), gan biomasu (~ 71% no kopējo izmantoto resursu apjoma), gan joprojām izmantojot gāzi (~24% no kopējo izmantoto resursu apjoma), līdz ar to, neskatoties uz to, ka izmantotās gāzes īpatsvars siltumenerģijas ražošanā 2013.gadā bija mazāks par 32%, salīdzinot pret bāzes gadu, tas tomēr negatīvi ietekmēja kopējo radīto CO 2 emisiju apmēru (pieaugums) no siltumenerģijas ražošanas koģenerācijā. Pārējās katlu mājās saražotās siltumenerģijas apmērs pilsētā bija ,02 MWh (samazinājums par 40% pret bāzes gadu), radot CO 2 emisiju samazinājumu par 40% ( t). 15.attēls Izmantotie resursi (Mwh) vietējās elektroenerģijas ražošanai Jelgavā Kūdra Dabasgāze Biomasa attēls. Vietējās elektroenerģijas ražošanā izmantoto resursu struktūra, Jelgavā, 2013.g. 5% 24% 71% Kūdra Dabasgāze Biomasa 30

31 17.attēls. Izmantotie resursi (MWh) siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā Kūdra Dabasgāze (-32%) Biomasa attēls Kopējā siltumenerģijas ražošanā zimantotie reursi (MWh) Jelgavā Dabasgāze (-38%) Biomasa Kūdra

32 19.attēls. Kopējā siltumenerģijas ražošanā izmantoto resursu struktūra Jelgavā, 2013.g. 3% 40% 57% Dabasgāze Biomasa Kūdra Jāņem vērā, ka sasniegto CO 2 izmešu samazinājumu būtiski ietekmēja jaunās SIA Fortum Jelgava biomasas koģenerācijas stacijas darbības uzsākšana 2013.gada septembrī, kas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā izmanto zaļo kurināmo biomasu. Pirmajos darbības mēnešos koģenerācijas stacija darbojās testēšanas režīmā, tāpēc patērētās dabasgāzes apjoms 2013.gadā vēl ir ievērojams, taču 2014.gada patēriņā dominē biomasa, līdz ar to CO 2 izmešu samazinājums ir daudz lielāks. 32

33 Ziņojuma III. Daļa. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns Ziņojuma III.DAĻĀ.- Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns apkopojamas un analizējamas pilsētā veiktās aktivitātes, kas veicina situācijas uzlabošanu energoefektivitātes jomā. 1) Nosaukums Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns g. 2) Oficiālās apstiprināšanas datums ) Lēmuma pieņemšanas institūcija, Jelgavas pilsētas dome kas apstiprinājusi plānu 4) Rīcības plāna mājas lapa Informācija par pašvaldības realizētajām aktivitātēm atrodama portālā kā arī enerģētikas aģentūras mājas lapā 5) Biznesa (kā parasti) (BAU Rīcības plānā netika iekļauts busines as-usual) prognozes līdz 2020 (ja piemērojams) 7 : CO 2 emisijas, t CO 2 (ek.)/gadā Enerģijas galapatēriņš MWh/gadā 6) Piezīmes par metodoloģiju 7) Rīcību ietekmes aplēses 2020.gadā attiecībā uz: BEI (izvēle 1) bāzes emisiju inventarizācija vai MEI (izvēle 2) monitoringa emisiju inventarizācija attiecībā pret bāzes gadu. Rīcības plānā netika iekļauts Ziņojuma III.DAĻĀ jāsagrupē pa dažādiem sektoriem nozīmīgākie investīciju projekti (vismaz 3), kas bija plānoti Rīcības plānā, kā arī papildus īstenotie vai uzsāktie projekti, norādot veiktās investīcijas (EUR) un prognozētos enerģijas ietaupījumus (MWh/gadā), atjaunojamās enerģijas ražošanas apmēru MWh/gadā un CO 2 izmešu samazinājumus t/gadā. Pie nozīmīgākajiem realizētajiem un īstenošanas procesā esošajiem projektiem tika pieskaitīti visi projekti ( ) un veikto investīciju (EUR) apmērs, kas iekļauti šī Ziņojuma 6.Pielikuma 19.tabulā. Plānoto investīciju apmērs (EUR) no un gadu periodam un detalizēti projekti uzskaitīti 6.pielikuma 20. un 21.tabulā. 7 Atsauces scenārijs noteikts kā prognozes enerģijas pieprasījumam un CO 2 emisijām, pieņemot, ka esošā tendence ekonomikā, tehnoloģijās, iedz. skaita ziņā turpinās, bez izmaiņām esošā enerģētikas un klimta politikā nekā nedarīšanas scenārijs. 33

34 Pielikumi 34

35 1.Pielikums Saņemtie dati enerģētikas jomā, par 2013.gadu 1.tabula. Katlu mājas Jelgavā Avots: CSP 2.tabula. Jelgavas pilsētas būvju platība atbilstoši galvenajam lietošanas veidam Klasifikatora kods Būvju galvenais lietošanas veids m Rūpnieciskās ražošanas ēkas ,98 Nedzīvojamās ēkas (atbilstoši tālāk tabulā norādītajiem 12 klasifikācijas kodiem) , Viesnīcu ēkas 9 512, Citas īslaicīgas apmešanās ēkas 988, Biroju ēkas , Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas , Ēkas plašizklaides pasākumiem , Muzeji un bibliotēkas 5 753, Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas , Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas , Sporta ēkas , Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas , Kulta ēkas , Citas, iepriekš neklasificētas ēkas ,99 11 Dzīvojamās mājas , Viena dzīvokļa mājas , Divu dzīvokļu mājas 8 675, Triju vai vairāku dzīvokļu mājas , Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas ,70 Būvju platība atbilstoši kadastra subjekta statusam N.p.k. Īpašnieka juridiskais statuss m 2 1. Valsts īpašumā esošās ēkas ,53 2. Pašvaldību īpašumā esošās ēkas ,66 Avots: VZD 35

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012

Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS gadam Rīgā 2012 Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra RĪCĪBAS PLĀNS 2013. gadam Rīgā 2012 SATURA RĀDĪTĀJS lpp. 1. PAMATINFORMĀCIJA 2 2. MĒRĶU UN UZDEVUMU RAKSTUROJUMS 3 3. INVESTĪCIJU PLĀNS 2013. gadam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti 18.6.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 153/13 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) EIROPAS PARLAMENTS

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010, tālrunis 67012350, fakss

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak

IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemak IEDZĪVOTĀJU CEĻVEDIS EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETĀ Vai Jūs zinājāt, ka Eiropas Savienībai (ES) ir savs budžets un ka katra ES dalībvalsts tajā veic iemaksas? Ik gadus tie ir aptuveni 140 000 000 000 kas ietekmē

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk