Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads"

Transkripts

1 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

2 7. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 7. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2006 Literatūra Literatūra 7. klasei, A. Kalve, Pētergailis, 2009 Matemātika Matemātika 7. klasei 1. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, Matemātika 7. klasei 2. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei. 1.daļa, S. Januma, Zvaigzne ABC, 2017 Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei. 2.daļa, S. Januma, Zvaigzne ABC, 2017 Bioloģija Bioloģija 7. klasei, E. Nagle, Lielvārds, 2011 Grāmata būs nepieciešama 1. pusgadā Grāmata būs nepieciešama 1. pusgadā Ģeogrāfija Mūzika Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei, A. Biseniece, Zvaigzne ABC, 2016 Kontūrkartes, Jāņa Sēta, 2017 Latvijas vēsture pamatskolai 2, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, 2012 Pasaules vēsture pamatskolai 2, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, 2013 Mūzika 7. klasei, I. Grauzdiņa, Zvaigzne ABC, 2005 Mūzika 8. klasei, I. Grauzdiņa, Zvaigzne ABC, 2006 Solutions Pre-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2017 Solutions Pre-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, klasei: - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, klasei: Darba burtnīca - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 klick Kursbuch A1, B. Frolich, Klett-Langenscheidt, 2013 klick Arbeitsbuch A1, B. Frolich, Klett-Langenscheidt, 2013 Darbam klasēs. Abas grāmatas izmanto 7. klasē Paliek pie skolēna līdz 8.klases 2.pusgadam Darba burtnīca. Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011

3 8. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 8. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2007 Literatūra Literatūra 8. klasei, A. Kalve, Pētergailis, Matemātika Matemātika 8. klasei 1. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2014 Matemātika 8. klasei 2. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2014 Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei, S. Januma, Zvaigzne ABC, Bioloģija Bioloģija 8. klasei, R. Gribuste, Lielvārds, 2012 Ģeogrāfija Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei, I. Druva-Druvaskalne, Zvaigzne ABC, 2011 Kontūrkartes, Jāņa Sēta, 2017 Grāmata būs nepieciešama 1. pusgadā Ir jau, turpina no 7. klases. Ķīmija 8. klasei, I. Vilks, Zvaigzne ABC, 2014 s burtnīca 8. klasei, E. Šilters, Lielvārds, s burtnīca 9. klasei, E. Šilters, 2014 Ķīmija 8. klasei, M. Drille, Zvaigzne ABC, 2013 Ķīmijas burtnīca 8. klasei, J. Kuklis, Zvaigzne ABC, 2016 Abas burtnīcas izmanto gan 8. klasē, gan 9. klasē. Paliek pie skolēna, nav jānodod bibliotēkā Paliek pie skolēna, nav janodod bibliotēkā Latvijas vēsture pamatskolai 3, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, 2013 Pasaules vēsture pamatskolai 3, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, 2014 Solutions Pre-Intermediate Student's book, 2. izdevums, T. Falla, Paul Ir jau, turpina no 7. klases. A Davies, Oxford, 2012 Solutions Pre-Intermediate Workbook, 2. izdevums, T. Falla, Paul A Ir jau, turpina no 7. klases. Davies, Oxford, 2012 Solutions Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2017 Solutions Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Darba burtnīca būs nepieciešama 2. pusgadā. Paliek pie skolēna, nav Davies, Oxford, 2017 jānodod bibliotēkā 8. klasei: - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, klasei: Darba burtnīca - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 klick Kursbuch A2, B. Frohlich, Klett-Langenscheidt, klick Arbeitsbuch A2, B. Frohlich, Klett-Langenscheidt, Darba burtnīca. Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 7. klasei: - Zdravstvuj, eto ja!, I. Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014

4 9. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 9.klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2008 Literatūra Literatūra 9. klasei, A. Kalve, Pētergailis, 2012 Matemātika Matemātika 9. klasei 1. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2014 Matemātika 9. klasei 2. daļa, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2014 Uzdevumu krājums matemātikā 9. klasei, S. Januma, Zvaigzne ABC, 2014 Bioloģija Bioloģija 9. klasei, R. Gribuste, Lielvārds, 2013 Grāmata nepieciešama 1. pusgadā Grāmata nepieciešama 2. pusgadā Ģeogrāfija Latvijas ģeogrāfija 9. klasei, G. Šustere, Zvaigzne ABC, 2013 Kontūrkartes, Jāņa Sēta, klasei, I.Vilks, Zvaigzne ABC, 2013 s burtnīca 8. klasei, E. Šilters, Lielvārds, s burtnīca 9. klasei, E. Šilters, 2014 Ir jau, turpina no 7. klases. Ir jau, turpina no 8. klases. Ķīmija Ķīmija 9. klasei, M. Drille, Zvaigzne ABC, 2014 Latvijas vēsture pamatskolai 4, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, Pasaules vēsture pamatskolai 4, S. Goldmane, Zvaigzne ABC, 2016 Solutions Intermediate Student's book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2012 Solutions Intermediate Workbook, 2. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, klasei: - Zdravstvuj, eto ja!, J.Pestune, Zvaigzne ABC, klasei: Darba burtnīca - Zdravstvuj, eto ja!, J.Pestune, Zvaigzne ABC, 2014 klick Kursbuch B1, S. Fleer, Klett-Langenscheidt, 2014 klick Arbeitsbuch B1, S. Fleer, Klett-Langenscheidt, 2014 Ir jau, turpina no 8. klases. Ir jau, turpina no 8. klases. Darba burtnīca. 8. klasei: - Zdravstvuj, eto ja!, J.Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 Schritte International 3 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2014

5 Latviešu valoda Latviešu valoda 10. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 10. klasei, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2011 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Darbam klasēs Bioloģija Bioloģija vidusskolai 1.d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, A klase 10. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2016 s uzdevumu krājums 10.klasei, U. Dzērve, Lielvārds, 2007 Ķīmija Ķīmija 10. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, 2013 Solutions Upper-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Solutions Upper-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Putj 1- Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 Paliek pie skolēna līdz 11.klases pavasara brīvlaikam Darba burtnīca. Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011 (ar priekšzin.) Schritte international 4 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber verlag, 2016 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007

6 10. C klase Latviešu valoda Latviešu valoda 10. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 10. klasei, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2011 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Ekonomika vidusskolām : Darba burtnīca, I. Jorņina, Turība, 2014 Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm, Ņ. Zaķe, Turība, 2016 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 1.d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, 2008 Darbam klasēs Darbam klasēs. Darbam klasēs 10. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2016 s uzdevumu krājums 10.klasei, U. Dzērve, Lielvārds, 2007 Ķīmija Ķīmija 10. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, 2013 Solutions Upper-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Solutions Upper-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Paliek pie skolēna līdz 11.klases pavasara brīvlaikam Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra, Difusion,. Darba burtnīca. Nos vemos! Libro del alumno A1 : A2 Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011 Schritte international 4 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber verlag, 2016 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007

7 10.E klase Latviešu valoda Latviešu valoda 10. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 10. klasei, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2011 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Darbam klasēs Bioloģija Bioloģija vidusskolai 1.d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2016 s uzdevumu krājums 10.klasei, U. Dzērve, Lielvārds, 2007 Ķīmija Ķīmija 10. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, 2013 Solutions Upper-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Solutions Upper-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Putj 1- Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 Paliek pie skolēna līdz 11.klases pavasara brīvlaikam Darba burtnīca. Schritte international 4 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber verlag, 2016 Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009

8 10.G klase Latviešu valoda Latviešu valoda 10. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 10. klasei, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2011 Dabaszinības Dabaszinības 10. klasei, I. Jansone-Henkuzene, Lielvārds, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2016 s uzdevumu krājums 10.klasei, U. Dzērve, Lielvārds, 2007 Solutions Upper-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Solutions Upper-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Putj 1- Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 Paliek pie skolēna līdz 11.klases 2. pusgadam Darba burtnīca. Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011 Schritte international 4 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber verlag, 2016 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007

9 10. H klase Latviešu valoda Latviešu valoda 10. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 10. klasei, B. Āboltiņa, Zvaigzne ABC, 2011 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Ekonomika vidusskolām : Darba burtnīca, I. Jorņina, Turība, 2014 Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm, Ņ. Zaķe, Turība, 2016 Dabaszinības Dabaszinības 10. klasei, I. Jansone-Henkuzene, Lielvārds, 2012 Darbam klasēs Darbam klasēs. Darbam klasēs Pasaules vēsture vidusskolai 1.d., I. Misāns, Zvaigzne ABC, 2003 Solutions Upper-Intermediate Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Solutions Upper-Intermediate Workbook, 3. izdevums, T. Falla, Paul A Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Putj 1- Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007 Paliek pie skolēna līdz 11.klases 2. pusgadam Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra, Difusion, AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, Darba burtnīca. Darba burtnīca. Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Schritte international 1 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, 2011 Schritte international 4 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber verlag, 2016 Putj klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2007

10 11. A klase Latviešu valoda Latviešu valoda 11. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 11. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2014 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 3.d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, 2009 Ķīmija 11. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Ķīmija 11. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, Neorganiskā ķīmija vidusskolai, G. Rudzītis, Zvaigzne ABC, 2003 Izvēles grāmata Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2. sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Upper-Intermediate Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, Solutions Upper-Intermediate Work book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, Solutions Advanced Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Putj 2 - Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2009 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, Darba burtnīca. Burtnīca būs nepieciešama 2. pusgadā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, Schritte international 5 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2016

11 11.C klase Latviešu valoda Latviešu valoda 11. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 11. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2014 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Ekonomika vidusskolām : Darba burtnīca, I. Jorņina, Turība, 2014 Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm, Ņ. Zaķe, Turība, 2016 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 3. d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Ķīmija 11. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, Ķīmija Neorganiskā ķīmija vidusskolai, G. Rudzītis, Zvaigzne ABC, 2003 Izvēles grāmata Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2. sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Upper-Intermediate Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, Solutions Upper-Intermediate Work book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, Solutions Advanced Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2018 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra, Difusion,. Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, (ar Schritte international 5 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2016 priekšzin.)

12 11. E klase Latviešu valoda Latviešu valoda 11. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 11. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2014 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 3. d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, 2009 Ķīmija 11. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Ķīmija 11. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, Neorganiskā ķīmija vidusskolai, G. Rudzītis, Zvaigzne ABC, 2003 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2. sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Upper-Intermediate Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Upper-Intermediate Work book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Advanced Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2018 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Putj 2 - Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2009 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 Izvēles grāmata.... Darba burtnīca. Burtnīca būs nepieciešama 2. pusgadā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, (ar Schritte international 5 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2016 priekšzin.)

13 11.G klase Latviešu valoda Latviešu valoda 11. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 11. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2014 Dabaszinības Dabaszinības 11. klasei, I. Jansone-Henkuzene, Lielvārds, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2. sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Upper-Intermediate Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Upper-Intermediate Work book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Advanced Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, 2018 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Putj 2 - Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, Darba burtnīca. Burtnīca būs nepieciešama 2. pusgadā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag, (ar priekšzin.) Schritte international 5 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2016

14 11.H klase Latviešu valoda Latviešu valoda 11. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2012 Matemātika Matemātika 11. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2014 Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Ekonomika Ekonomika vidusskolām : Darba burtnīca, I. Jorņina, Turība, 2014 Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm, Ņ. Zaķe, Turība, 2016 Dabaszinības Dabaszinības 11. klasei, I. Jansone-Henkuzene, Lielvārds, 2012 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2. sēj., V. Purēns, RaKa, Pasaules vēsture vidusskolai 2.d., I. Misāns, Zvaigzne ABC, Solutions Upper-Intermediate Student book, 2. izdevums, T. Falla,. Paul A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Upper-Intermediate Work book, 2. izdevums, T. Falla, Paul. A. Davies, Oxford, 2013 Solutions Advanced Student's book, 3. izdevums, T. Falla, Paul A. Davies, Oxford, Paliek pie skolēna, nav jānodod bibliotēkā Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra,. Paliek pie skolēna, nav jānodod Difusion, bibliotēkā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Putj 2 - Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2009 AusBlick 1 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 1 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2007 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, Paliek pie skolēna, nav jānodod bibliotēkā. AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 Darba burtnīca. Burtnīca būs nepieciešama 2. pusgadā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, I.Ivanova, Zvaigzne ABC, 2014 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2012 Schritte international 2 Kursbuch, D. Niebisch, Hueber Verlag,

15 (ar priekšzin.) Schritte international 5 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2016

16 12.A klase Latviešu valoda Latviešu valoda 12. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2014 Matemātika Matemātika 12. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2012 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 4. d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, 12. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Ķīmija Ķīmija 12. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, 2011 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2.sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Advanced Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul. A.Davies, Oxford, 2013 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Putj 3 - Darba burtnīca krievu valodā 12. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Schritte international 3 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2014 (ar priekšzin.) Schritte international 6 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2017

17 12.C klase Latviešu valoda Latviešu valoda 12. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2014 Matemātika Matemātika 12. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2012 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 4. d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, 12. klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Ķīmija Ķīmija 12. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, 2011 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2.sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Advanced Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A.Davies, Oxford, 2013 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra, Difusion,. Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, Paliek pie skolēna,nav jānodod bibliotēkā. Paliek pie skolēna,nav jānodod bibliotēkā Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Schritte international 3 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2014 (ar priekšzin.) Schritte international 6 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2017

18 12.E klase Latviešu valoda Latviešu valoda 12. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2014 Matemātika Matemātika 12. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2012 Bioloģija Bioloģija vidusskolai 4. d., L. Sausiņa, Zvaigzne ABC, Ķīmija Ķīmija 12. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2.sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Advanced Student book, 2. izdevums, T. Falla, Paul A.Davies, Oxford, 2013 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, Paliek pie skolēna, nav jānodod bibliotēkā Nos vemos! Cuaderno de ejercicios A1 : A2, E. M. L. Ivorra,. Paliek pie skolēna, nav jānodod Difusion, bibliotēkā Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Putj 3 - Darba burtnīca krievu valodā 12. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Schritte international 3 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2014 (ar priekšzin.) Schritte international 6 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2017

19 12.G klase Latviešu valoda Latviešu valoda 12. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2014 Matemātika Matemātika 12. klasei, E. Slokenberga, Lielvārds, 2012 Ekonomika Ekonomika vidusskolām, J. Birzniece, Turība, 2014 Dabaszinības Dabaszinības 12. klasei, I. Jansone-Henkuzene, Lielvārds, 2012 Ķīmija Ķīmija 12. klasei, Ā. Kaksis, Lielvārds, klasei, E. Šilters, Lielvārds, 2008 s uzdevumu krājums 11. un 12. klasei, S. Vinogradovs, Lielvārds, 2008 Latvijas un pasaules vēsture vidusskolai 2.sēj., V. Purēns, RaKa, Solutions Advanced Student book, 2. izdevums, T. Falla, Oxford, Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Putj 3 - Darba burtnīca krievu valodā 12. klasei, J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 AusBlick 2 Kursbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, 2009 AusBlick 2 Arbeitsbuch, A. Fischer-Mitziviris, Hueber, Franču valoda Vite et Bien 1 A1 : A2, C. Miguel, CLE International, klasei - Zdravstvuj, eto ja!, J. Pestune, Zvaigzne ABC, 2009 Putj klasei, 2. izd., J. Marčenko, Zvaigzne ABC, 2014 Schritte international 3 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2014 Schritte international 6 Kursbuch, S. Hilpert, Hueber Verlag, 2017

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Mācību literatūras saraksts 2014. / 2015. m. g. 7. klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) izglītības programma, kods 2301 11 11 (vispārizglītojošā) V. Veckāgana. 7.klasei.

Sīkāk

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere 15.05.2019. Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību s saraksts 2019./2020.m.g.-2021./2022.m.g. Mācību priekšmets Izmantojamā

Sīkāk

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum 6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora 18.05.2012. rīkojumu Nr. VS6-12-14-rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (10.-12.kl.)

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba

Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju modulis:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija Paldies par paveikto! 1. semestris 2015. / 16. Sekmīgākie 7.b Raiļana Viktorija 7.b Kaļva Ketija Lorēna 7.b Ozola Austra 7.b Jakovļeva Liāna 7.c Linkums Oskars 7.c Sarksņa Marta 7.c Kravale Katrīna Paula

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals SOCIOLOĢIJA 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Talsu 2.vidusskola, 12.klase Eva Karina Freija 2. Izplatītāko sociālo tīklu ietekme uz jauniešu dzīvesveidu, droša sociālo tīklu lietošana

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen February 21, 2018 1 LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība (2001-2016) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konference: Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija 2018.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

DAUGAVPILS PEDAGOGISKA UNIVERSITATE

DAUGAVPILS PEDAGOGISKA UNIVERSITATE 1. pielikums Bakalaura studiju programma ''Filoloģija'' (specializācija vācu filoloģijā) Jauno studiju kursu apraksti 2002./2003. studiju gads Kursa nosaukums: Kursa vadītāja: Kursa apjoms: Vācu valodas

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ

Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr. 443900963 Tālrunis 64473732 e- pasts lizuma.vidusskola@gulbene.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Lizums 204 Saturs Lizuma vidusskolas vispārīgs

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Microsoft Word pielikums_studiju kursu apraksti

Microsoft Word pielikums_studiju kursu apraksti Kursa nosaukums Ievads valodniecībā (I) Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1 Kredītpunkti 2 KP Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 36 st. Zinātnes nozare Filoloăija Zinātnes apakšnozare Valodniecībā

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln

Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes pilnveidošana, mācot domāt, sadarboties, meklēt atbildes

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums Reģ. Nr. 3513802582, Gregora ielā 13A, Rīga, LV-1046 Tālrunis 67622161; fakss 67615743, e-pasts: patnis@patnis.lv Direktore: Agnese Pūtele, Mg.paed. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017 SATURS 1. Privātās

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta informatīvs biļetens Redaktore Ilona Dukure 304. telpa, Mūkusalas

LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta informatīvs biļetens Redaktore Ilona Dukure 304. telpa, Mūkusalas LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta informatīvs biļetens Redaktore Ilona Dukure 304. telpa, Mūkusalas ielā 5, Rīgā, LV-1423 ilona.dukure@lnb.lv Iznāk kopš

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens Septembris, 2010

Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens Septembris, 2010 Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens Septembris, 2010 AKTUALITĀTES Uzmanību! Spodrības dienas bibliotēkā! 2010./2011.st. g. spodrības dienas bibliotēkā mēneša pēdējā piektdienā. Bibliotēka

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr 0 UZDEVUMU PIEMĒRI. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektrizācija, lādiņu mijiedarbība, elektrostatiskā indukcija... Papildini teikumus! Ieraksti atbilstošos

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Vingrinājums Nr.1 Vingrinājuma veids: īsais klasifikācijas vingrinājums (Latvijas redakcija) Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežot

Vingrinājums Nr.1 Vingrinājuma veids: īsais klasifikācijas vingrinājums (Latvijas redakcija) Punktu skaitīšana: Comstock (šāvienu skaits nav ierobežot Vingrinājums Nr.1 Mērķi: 2 IPSC mērķi, 3 Mini popperi, 3 soda mērķi Minimālais šāvienu skaits: 7 Iespējamais punktu skaits: 35 Ieroča stāvoklis: ierocis pielādēts, makstī, patrontelpa tukša Starta pozīcija:

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar sp 4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2018.gadam (7.pielikums)

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2018.gadam (7.pielikums) 7.pielikums Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.15 (Rīgas domes 27.marta saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā) Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā m 04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

“Apstiprinu “ LJA prorektors J

“Apstiprinu “    LJA prorektors J 1M335.01 1E322.01 INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. FIZIKA (PRAKT.)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens NOVEMBRIS, 2010

Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens NOVEMBRIS, 2010 Liepājas Universitātes bibliotēkas informatīvais biļetens NOVEMBRIS, 2010 AKTUALITĀTES Uzmanību! Bibliotēkas darba laiks novembrī! Sestdien, 13.novembrī bibliotēka ir atvērta no 9:00 16:00. Trešdien, 17.novembrī

Sīkāk