“Apstiprinu “ LJA prorektors J

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "“Apstiprinu “ LJA prorektors J"

Transkripts

1 1M E INFORMĀCIJAS TEHNOL ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL ned. FIZIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta FIZIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta KUĢU ELEKTROTEHN. UN ELEKTRON. ANGĻU VAL un ned. Lekt. MOTA 124 ANGĻU VAL un 6.ned. Lekt. MOTA 124 Asoc. viesprof. TEREBKOVS Asoc.viesprof. BARKĀNS 321 DATORPROJEKTĒŠANA 1 (AutoCAD) ned. (br.izv.) MATEMĀTIKA (LEKC.) Asoc. viesprof. BARKĀNS 321 MATEMĀTIKA (LEKC.) Asoc.viesprof. BARKĀNS 321 MATEMĀTIKA (PRAKT.) Prof. GASPARJANS 318 EVERTOVSKIS 313 Asoc. viesprof. TEREBKOVS Asoc. viesprof. BARKĀNS Asoc.viesprof. BARKĀNS EVERTOVSKIS 313 FIZIKA (PRAKT.) EVERTOVSKIS 313 FIZIKA (LEKC.) EVERTOVSKIS 313 FIZIKA (LEKC.) INŽENIERGRAF. UN TĒLOTĀJĢEOM ned. EVERTOVSKIS ELEKTROTEHNIKA ANGĻU VAL ned. Lekt. PIOTROVSKA MATER. TEHN ned. Prof. PRIEDNIEKS LEJA Viesdoc. VEIDE Lekt. PIOTROVSKA 328 B INŽENIERMEHĀNIKA (LEKC.) INŽENIERMEH. (LEKC.) Tikai 17. ned. FILOZOFIJA (LEKC.) PAVLOVSKIS 306 FILOZOFIJA (LEKC.) 306 PAVLOVSKIS MATER. TEHNOL. (PRAKT.) Prof. PRIEDNIEKS B2 INŽENIERMEH. (PRAKT.) TERMODINAMIKA UN Lekt. NIKOLAJEVS SILTUMPĀRVADE 117 TRANSPORTA EKONOMIKA Doc. IVANOVA TERMODINAMIKA UN ELEKTROTEHNIKA 1.- Lekt. NIKOLAJEVS 117 SILTUMPĀRVADE 15.ned. 207 INŽENIERMEH. (LEKC.) ned. Prof. INDRIKSONS INŽENIERMEH. (PRAKT.) FILOZOFOJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS 306 INŽENIERMEH. (PRAKT.) FILOZOFOJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS 306 INŽENIERMEHĀNIKA (LEKC.) ned. INŽENIERMEHĀNIKA ELEKTROTEHNIKA (LEKC.) 1.-3.ned. MATEM. (LEKC.) 1.-4.ned. MATER. TEHN ned. Asoc.viesprof. Asoc.viesprof. BARKĀNS 321 Prof. PRIEDNIEKS MATEM. (LEKC.) 1.-4.ned. BARKĀNS 321 KUĢU ELEKTROTEHN. ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRON ned. ANGĻU VAL ned. Lekt. MOTA 124 TRANSPORTA EKONOMIKA Doc. IVANOVA ANGĻU VAL ; 6.- ANGĻU VAL. Lekt. PIOTROVSKA 328 Lekt. PIOTROVSKA ned. Lekt. MOTA 124 KUĢU DĪZEĻIEK. UN TURBĪNAS 1.-7.ned. Viesasist. JURAĻEVIČS KUĢU DĪZEĻIEK. UN TURBĪNAS 1.-7.ned. Viesasist. JURAĻEVIČS SILTUMTEHNIKA ned. SILTUMTEHNIKA ned. Lekt. NIKOLAJEVS Lekt. NIKOLAJEVS

2 2M M218.NAA ned. LIETIŠĶĀ ĶĪMIJA Viesdoc. GAIDUKOVS ned ned. JŪRN. Lekt. KASAKOVSKA 125 Lekt. KASAKOVSKA ned. PRAKSE DARBN ned. Lekt. HELPEJS Darbn. PRAKSE DARBN ned. Lekt. HELPEJS Darbn. DATORPROJEKT. 2 (Auto CAD) (br. izv.) ned. INŽENIERMEHĀNIIKA (LEKC.) VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ un ned. INŽENIERMEHĀNIIKA (LEKC.) ned. TERMODIN. UN SILTUMPĀRVADE METINĀŠANA (TEOR.) ned. Lekt. HELPEJS 125 METINĀŠANA (TEOR.) ned. Lekt. HELPEJS 125 Asoc.viesprof. TEREBKOVS Lekt. KASAKOVSKA METIN. (PRAK.) ned. Darbn. vad. ALEKSANDROVS Darbn. METIN. (PRAK.) ned. Darbn. vad. ALEKSANDROVS Darbn. 125 Viesasist. IVAŅINOKA Lekt. NIKOLAJEVS 117 TERMODIN. UN SILTUMPĀRVADE Lekt. NIKOLAJEVS ; 18.ned. Sākums plkst JURĢIS 14.; 18.ned. JŪRNIECĪBAS ANGĻU VALODA KUĢU ELEKTROTEHN. UN ELEKTRON. KUĢU VADĪBAS SISTĒMAS ned. VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ un ned ned. KUĢU REMONTA TEHN ned. LEONOVIČS 328 KUĢU ELEKTROTEHN. UN ELEKTRON ned. NAA telpās vai 427 JURĢIS Lekt. PIOTROVSKA 328 Asoc. prof. GOLUBEVS 220 Viesasist. IVAŅINOKA ned. INŽENIERMEH. (PRAKT.) TRANSP. EKONOMIKA Doc. IVANOVA JŪRNIECĪBAS ANGĻU VALODA 18.ned. Lekt. KASAKOVSKA 125 KUĢU PALĪGMEH. UN SIST ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST ned. Lekt. RASTOPČINS ; 18.ned. Sākums plkst JURĢIS ; 18.ned. JURĢIS ned. 17.ned. KUĢU UZBŪVE UN TEORIJA ned. JŪRN. Lekt. PIOTROVSKA 328 KUĢU PALĪGMEH. UN 117 SIST ned. TRANSP. EKONOMIKA Doc. IVANOVA JŪRNIECĪBAS ANGĻU VALODA ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST. Tikai 14.ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST. Tikai 14.ned. KUĢU PALĪGMEH. UN SIST. Tikai 14.ned. Lekt. KASAKOVSKA 125

3 4E M KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 14.ned. KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 14.ned. Viesasist. SAJAHOVS LIET. ĶĪM ned. Viesdoc. GAIDUKOVS BARIGINA 129 KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 14.ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 14.ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU MĒRTEHNIKA Viesasist. SAJAHOVS TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA 16.ned. MALIŠKO KUĢU MĒRTEHNIKA ned.Asoc.viesprof. TEREBKOVS Asoc.viesprof. TEREBKOVS JŪRN. Lekt. KASAKOVSKA 125 KUĢU VADĪBAS SISTĒMAS KUĢU ELEKTROIEK ned KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 13..ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL. 13..ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU Asoc. prof. GOLUBEVS 220 TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA ned. MALIŠKO KUĢU DĪZEĻIEK. UN TURBĪNAS ned. KUĢU DĪZEĻIEK. UN TURBĪNAS ned. LIETIŠĶĀ ĶĪMIJA ned. JŪRN. ANGĻU VAL un ned. JŪRN. ANGĻU VAL un ned ned ned. JŪRN. ANGĻU VAL un ned. Lekt. MOTA 124 KUĢU ELEKTROTEHN. UN ELEKTRON ned ned ned. Viesasist. JURAĻEVIČS Viesasist. JURAĻEVIČS Viesdoc. GAIDUKOVS BARIGINA 129 Lekt. MOTA 124 Lekt. MOTA ; ned. ELEKTROIEKĀRTAS Prof. GASPARJANS 209 KUĢU REMONTA TEHN. LEONOVIČS 328 KUĢU VAD. SIST. Asoc. prof. GOLUBEVS 220 KUĢU REMONTA TEHN. LEONOVIČS 328 KUĢU INTEGRĒTĀS Prof. GASPARJANS DATORVADĪBAS SIST. 318 KUĢU VAD. SIST. Asoc. prof. GOLUBEVS 220 KUĢU ELEKTROIEK. KUĢU VADĪBAS Asoc. prof. Viesasist. SAJAHOVS 220 TEHN. EKSPL. 13.ned. SISTĒMAS GOLUBEVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEKĀRTAS KUĢU INTEGRĒTĀS DATORVADĪBAS SIST. KUĢU INTEGRĒTĀS DATORVAD. SIST ned. KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS KUĢU ELEKTROIEK. TEHN. EKSPL ned. Viesasist. SAJAHOVS TEHNIKA 16.; 18.ned. MALIŠKO TEHNIKA 16.; 18.ned. MALIŠKO Prof. GASPARJANS 318 Prof. GASPARJANS 318 TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA ned. MALIŠKO TEHNIKA ned. MALIŠKO KUĢU DĪZEĻIEK. UN TURBĪNAS 1.-3.ned. DARBA AIZSARDZ. UN LIKUMDOŠ ned. KUĢU TEHNISKAIS MENEDŽMENTS ned. Tikai 1.ned. Tikai 1.ned. Viesasist. JURAĻEVIČS Lekt. BAHOLDINA Viesdoc. BREIHA Prof. BRŪNAVS

4 1V V MATEM. (LEKC.) 1.-4.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) MATEMĀTIKA (LEKCIJA) ANGĻU VAL ned. TRANSPORTA EKONOMIKA FILOZOFIJA (LEKC.) MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS MATEM. (LEKC.) 1.-4.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. ELEKTROIEK. 14.ned. ĶĪMIJA ned. PASTARE BARIGINA 129 MATEMĀTIKA (LEKCIJA) MATEMĀTIKA (PRAKT.) DARBA AIZSARDZ. UN LIKUMDOŠ ned. Lekt. BAHOLDINA 126 Doc. IVANOVA ĶĪMIJA ned. PAVLOVSKIS MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS ANGĻU VAL ned. PASTARE BARIGINA FILOZOFIJA (LEKC.) PAVLOVSKIS 306 FIZIKA (LEKC.) Doc. ĀRMANS 313 FIZIKA (LEKC.) Doc. ĀRMANS 313 DARBA AIZSARDZ. UN LIKUMDOŠ ned. Lekt. BAHOLDINA 126 FIZIKA (PRAKT.) Doc. ĀRMANS 313 FIZIKA (PRAKT.) Doc. ĀRMANS 313 TRANSP. EKONOMIKA Doc. IVANOVA FILOZOFIJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS 306 DARBA AIZSARDZ. UN LIKUMDOŠ ned. Lekt. BAHOLDINA 126 FILOZOFIJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS 306 CILV. ATTIECĪBU PSIHOL. (LEKC.) KUĢOŠANAS DROŠĪBA Prof. ŠIMKUVA CILV. ATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA (PRAKT.) Prof. ŠIMKUVA CILV. ATTIECĪBU PSIHOL. (LEKC.) Prof. ŠIMKUVA EVERTOVSKIS KUĢOŠANAS DROŠĪBA EVERTOVSKIS KUĢOŠANAS DROŠĪBA EVERTOVSKIS KUĢOŠANAS DROŠĪBA EVERTOVSKIS CILV. ATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA (PRAKT.) Prof. ŠIMKUVA B2 TRANSP. EKONOMIKA Doc. IVANOVA KUĢU TEORIJA ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS KUĢU TEORIJA ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS

5 1V MATEM. (LEKC.) 5.-8.ned. MATEMĀTIKA (LEKCIJA) MATEMĀTIKA (PRAKT.) ELEKTROIEK. 14.ned. MELNGAILIS ELEKTROIEK. 14.ned. MELNGAILIS ELEKTROIEK. 14.ned. MELNGAILIS DARBA AIZSARDZ. UN LIKUMDOŠ ned. Lekt. BAHOLDINA 126 PASTARE ĶĪMIJA ned. BARIGINA Lekt. BUIVIDE- 18.ned. FIZIKA (LEKC.) Doc. ĀRMANS 313 FILOZOFIJA (LEKC.) PAVLOVSKIS 306 FIZIKA (PRAKT.) Doc. ĀRMANS 313 Lekt. BUIVIDE- KUĢU TEORIJA ned. FILOZOFIJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS 306 ANGĻU VAL ned. Lekt. BUIVIDE- CILV. ATTIECĪBU PSIHOL. (LEKC.) Prof. ŠIMKUVA KUĢOŠANAS DROŠĪBA EVERTOVSKIS KUĢOŠANAS DROŠĪBA EVERTOVSKIS Lekt. BUIVIDE- CILV. ATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA (PRAKT.) Prof. ŠIMKUVA B2 ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. ELEKTROIEK ned. MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS MELNGAILIS

6 2V235.NAA LIETIŠĶĀ ĶĪMIJA ned. Viesdoc. GAIDUKOVS 129 ELEKTROIEK ned. NAVIGĀCIJA UN LOCIJA ned. KARA KUĢU DZĪVOTSP ned. KARA KUĢU DZĪVOTSP ned. KARA KUĢU DZĪVOTSP ned. Viesdoc. p.i. ČERS 126 Doc. ZIŅĢIS Viesdoc. p.i. ČERS 126 Viesdoc. p.i. ČERS 126 ELEKTROIEK ned. MELNGAILIS KARA KUĢU KUĢU VADĪŠANA UN SARDZES DIEN ned.Viesdoc. ŽURBINS VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ un ned. Viesasist. IVAŅINOKA ELEKTROIEK. 13.; 15..ned. KARA FLOTES KAUJAS LĪDZ ned. AUZA KARA FLOTES KAUJAS LĪDZ ned. AUZA TEORĒTISKĀ MEHĀNIKA ned. JŪRAS KARA TIESĪBAS ned. JŪRN. 16. un 18.ned. JŪRNIECĪBAS ANGĻU VALODA DZĪVOTSP ned. Viesdoc. p.i. ČERS TRANSP. EKONOMIKA Doc. IVANOVA MELNGAILIS NAVIG. UN LOCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS NAVIG. UN LOCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS Prof. INDRIKSONS Viesdoc. PLANKOVA Lekt. PIOTROVSKA Lekt. PIOTROVSKA KARA FLOTES VĒSTURE Prof. ŠIMKUVA B2 KARA FLOTES VĒSTURE Prof. ŠIMKUVA B2 ELEKTROIEK. 14..ned. MELNGAILIS 211 ELEKTROIEK. 3.; 7.; ned. ELEKTROIEK. 3.; 7.; 13.ned. MELNGAILIS MELNGAILIS

7 3V V KUĢU SARDZES Lekt. LŪKINS 418 NODROŠ ned. KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (PRAKT.) ned. Doc. IVANOVA NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS NAVIG. METEOROLOĢIJA NAVIGĀCIJA 5.-7.ned. NAVIG. METEOROLOĢIJA Viesdoc. BRIEDE ned. Doc. ZIŅĢIS ned. Viesdoc. BRIEDE NAVIG. METEOROLOĢIJA NAVIG. METEOROLOĢIJA ned. Viesdoc. BRIEDE ned. Viesdoc. BRIEDE 313 NAVIG. METEOROL. (Prakt. nodarb. - 2 lekcijas viesdoc. noteiktajā laikā) Viesdoc. BRIEDE 313 KUĢA VAD. Teorija: 1.-6.ned.; Prakse Mix grupai: nedēļa NAVIG. METEOROL. (Prakt. nodarb. - 2 lekcijas viesdoc. noteiktajā laikā) Viesdoc. BRIEDE 313 KUĢA VAD. Prakse Mix grupai: 7.-8.nedēļa Mix grupa (12.cilvēki) NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS DIPLOMDARBU IZSTRĀDES PAMATI UN PREZENT. IEMAŅAS (br.izv.) ned. ARNICĀNE Mix grupa (12.cilvēki) NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS JŪRN. Lekt. PIOTROVSKA 328 CIVILĀ AIZSARDZĪBA 1.-7.ned. RUGĀJS NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS NAVIG ned. Doc. ZIŅĢIS RLS UN ECDIS IZMANT. KUĢA VAD. Prakse Mix grupai: nedēļa Doc. KORŽEŅEVSKIS / JŪRN. ASTRONOMIJA Doc. IZMAILOVA 211 (PRAKT.) (12.cilvēki) JŪRNIECĪBAS ASTRONOMIJA Doc. IZMAILOVA 211 JŪRN. KUĢU UZBŪVE UN TO EKSPLUAT ned. DARBA AIZS. UN Lekt. BAHOLDINA LIKUMD ned. Viesdoc. BREIHA Doc. KUĢA VAD. (PRAKT.) (12 cilvēki) ned. KORŽEŅEVSKIS KUĢU VADĪŠANA, Doc. MANEVR. UN SAR KORŽEŅEVSKIS JŪRN. KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (LEKC.) Doc. IVANOVA VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ ned. KUĢU SARDZES NODROŠ ned. Lekt. LŪKINS 418 DIPLOMDARBU IZSTRĀDES PAMATI UN PREZENT. IEMAŅAS (br.izv.) ned. CIVILĀ AIZSARDZĪBA 1.-7.ned. RUGĀJS (PRAKT.) (12.cilvēki) ARNICĀNE KUĢA VAD. Teorija: 8.-9.ned. Prakse: ned. (12 cilvēki) KUĢA VAD. Teorija: 8.-9.ned. Prakse: ned. (12 cilvēki) Prakse Mix grupai: nedēļa JŪRN. ASTRONOMIJA Doc. IZMAILOVA 211 KUĢU VADĪŠANA, MANEVR. UN SAR JŪRNIECĪBAS ASTRONOMIJA KUĢU UZBŪVE UN TO EKSPLUAT ned. DARBA AIZS. UN LIKUMD ned. JŪRN ned. VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ ned. Doc. ANIŅA KUĢA VAD. Doc. IZMAILOVA 211 Lekt. BAHOLDINA Viesdoc. BREIHA Lekt. PIOTROVSKA 328 Doc. ANIŅA KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (PRAKT.) Doc. IVANOVA KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (LEKC.) Doc. IVANOVA Teorija: 1.-4.ned. NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS NAVIGĀCIJA ned. Doc. ZIŅĢIS Studiju kursu KUĢA VADĪŠANĀ un praktiskajās nodarbībās MIX grupā piedalās visi tie, kuri netiek pamatgrupu praktiskajās nodarbībās, kurās studējošo limits ir 12 cilvēki!

8 3V KUĢA VAD. (PRAKT.) (12 cilvēki) ned NAVIG. METEOROLOĢIJA ned. NAVIG. METEOROLOĢIJA ned. Viesdoc. BRIEDE 313 NAVIG. METEOROL. (Prakt. nodarb. - 2 lekcijas viesdoc. noteiktajā laikā) Viesdoc. BRIEDE 313 Doc. KORŽEŅEVSKIS Viesdoc. BRIEDE 313 KUĢA VAD. Teorija: 1.-6.ned.; Prakse Mix grupai: nedēļa Mix grupa (12.cilvēki) (PRAKT.) (12.cilvēki) KUĢU SARDZES NODROŠ ned. DIPLOMDARBU IZSTRĀDES PAMATI UN PREZENT. IEMAŅAS (br.izv.) ned. ARNICĀNE CIVILĀ AIZSARDZĪBA 1.-7.ned. RUGĀJS Lekt. LŪKINS 418 NAVIGĀCIJA ned. Lekt. LŪKINS NAVIGĀCIJA ned. Lekt. LŪKINS NAVIG ned. Lekt. LŪKINS RLS UN ECDIS IZMANT. KUĢA VAD. Prakse Mix grupai: nedēļa Doc. KORŽEŅEVSKIS / JŪRN. ASTRONOMIJA Doc. IZMAILOVA 211 JŪRNIECĪBAS ASTRONOMIJA Doc. IZMAILOVA 211 JŪRN. KUĢU UZBŪVE UN TO EKSPLUAT ned. DARBA AIZS. UN Lekt. BAHOLDINA LIKUMD ned. Viesdoc. BREIHA VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ ned. Doc. ANIŅA KUĢU VADĪŠANA, Doc. MANEVR. UN SAR KORŽEŅEVSKIS JŪRN. KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (LEKC.) Doc. IVANOVA NAVIGĀCIJA (7.-18.ned.) Lekt. LŪKINS 418 KVALITĀTES VADĪBA JŪRAS TRANSP. (PRAKT.) Doc. IVANOVA Studiju kursu KUĢA VADĪŠANĀ un praktiskajās nodarbībās MIX grupā piedalās visi tie, kuri netiek pamatgrupu praktiskajās nodarbībās, kurās studējošo limits ir 12 cilvēki!

9 4V V KUĢA VAD. 1.grupa 1.-6.ned.; 2.grupa ned.; KUĢU VAD., MANEVR. UN SAR Sākums plkst ned. ANDERSONS KUĢU VAD., MANEVR. UN SAR ned. KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned. JŪRN. KUĢA VADĪŠANA JŪRN. ASTRONOMIJA ned. Doc. IZMAILOVA 211 PERSONĀLA, KUĢA TILT. KOMAND. UN RES. VADĪBA (notiek kopā ar 4V369.grupu) 1.grupa teorija (20 cilv.) 1.,2. 4.ned. 2.grupa teorija (20 cilv) 6.-8.ned. 3.grupa teorija (20 cilv)8.-10.ned. Prakse (max 5.cilv. grupā): 1.grupa ned. 2.grupa -9., 12..ned. 3.grupa Lieldienu ned grupai būs citi papildlaiki JANSONS 404 Viesdoc. MAŠIŅENKOVS 417 ECDIS (br.izv.) 1.grupa ned. 2.grupa ned. STELPA ANDERSONS 410 Doc. KRIŽUS SAKARU ORG. UN GMDSS 3.grupa ned. Lekt. ZUTS; SAKARU ORG. UN GMDSS 1.grupa 1.-9.ned. 2.grupa ned. Sākums plkst ned. ANDERSONS KUĢU VAD., MANEVR. UN SAR ned. KUĢU SARDZ. NODR ned. Lekt. LŪKINS 418 KUĢA VADĪŠANA 405 JŪRN. KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned Doc. KRIŽUS SAKARU ORG. UN KUĢU NAVIG. GMDSS TEHN. LĪDZ. 3.grupa 3.; 11..ned ned Lekt. ZUTS; Doc. KRIŽUS KUĢU SARDZ. NODR ned. JŪRN. VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ ned. Doc. ANIŅA KUĢU TEORIJA ned. SAKARU ORG. UN GMDSS 3.grupa ned. JŪRN. ASTRONOMIJA ned. Doc. IZMAILOVA 211 KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZ ned Doc. KRIŽUS PERSONĀLA, KUĢA TILT. KOMAND. UN RES. VADĪBA (notiek kopā ar 4V366.grupu) Lekt. LŪKINS 418 SAKARU ORG. UN GMDSS 3.grupa ned. Lekt. ZUTS; Lekt. ZUTS; SAKARU ORG. UN GMDSS 1.grupa 1.-9.ned. Lekt. ZUTS 2.grupa ned. SAKARU ORG. UN GMDSS 3.grupai Lieldienu nedēļā no plkst telpā 1.grupa teorija (20 cilv.) 1.,2. 4.ned. 2.grupa teorija (20 cilv) 6.-8.ned. 3.grupa teorija (20 cilv)8.-10.ned. Prakse (max 5.cilv. grupā): 1.grupa ned. 2.grupa -9., 12..ned. 3.grupa Lieldienu ned grupai būs citi papildlaiki JANSONS 404 Viesdoc. MAŠIŅENKOVS 417 SAKARU ORG. UN GMDSS 1.grupa 1.-8.ned. 2.grupa ned. JŪRN. KUĢU TEORIJA ned. VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ ned. KUĢA VAD. 1.grupa 1.-6.ned.; 2.grupa ned.; Lekt. ZUTS SAKARU ORG. UN GMDSS 1.grupa 7.-9.ned.; 2.grupa ned. Lekt. ZUTS; ANDERSONS KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned Doc. KRIŽUS 405 Lekt. BUIVIDE- Lekt. PIOTROVSKA KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned Doc. KRIŽUS KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned Doc. KRIŽUS KUĢU NAVIG. TEHN. LĪDZEKĻI ned Doc. KRIŽUS Lekt. ZUTS Lekt. BUIVIDE- Lekt. PIOTROVSKA Doc. ANIŅA ECDIS (br.izv.) 1.grupa ned. 2.grupa ned. ALEKSANDROVS 410

10 1P P MATEM. (LEKC.) 5.-8.ned. MATEMĀTIKA (LEKCIJA) INFORM.ĀCIJAS Prof. GASPARJANS 318 TEHNOLOĢIJA MATEMĀT. (PRAKT.) Asoc. viesprof. TEREBKOVS Lekt. VEILANDE 306 INFORM.ĀCIJAS TEHNOLOĢIJA Prof. GASPARJANS Asoc. viesprof. TEREBKOVS OSTU TEHN. UN PROC. Lekt. BUIVIDE- 318 FIZIKA (LEKC.) EVERTOVSKIS 313 FIZIKA (PRAKT.) EVERTOVSKIS 313 MATEMĀT. (PRAKT.) VIDES PIESĀRŅ. NOVĒRŠ un ned. OSTU EKONOMIKA UN LIKUMD ned. Viesasist. IVAŅINOKA Asoc. viesprof. RIJKURE 405 Lekt. BUIVIDE- MEHANIZ ned. OSTU TEHN. UN PROC. MEHANIZ ned. KVALITĀTES VAD. JŪRAS TRANSPORTĀ (LEKC.) SPECIALIZ. ANGĻU VAL ned. OSTU EKONOMIKA UN LIKUMDOŠANA Doc. BANKOVIČS 211 Doc. BANKOVIČS 211 Doc. IVANOVA Prof. PRIEDNIEKS Lekt. BUIVIDE- Asoc. viesprof. RIJKURE FILOZOFIJA (LEKC.) PAVLOVSKIS 306 JŪRAS TIESĪBAS Viesdoc. PLANKOVA ned. Lekt. BUIVIDE- JŪRAS TIESĪBAS Viesdoc. PLANKOVA 405 FILOZOFIJA (PRAKT.) PAVLOVSKIS OSTU EKONOMIKA UN LIKUMD. Asoc. viesprof. RIJKURE 405 KVALITĀTES VAD. JŪRAS TRANSPORTĀ (PRAKT.) EKONOMIKAS MATEM. METODES ned. Asoc. viesprof. BUIĶIS 313 STATISTIKA ned. Asoc. viesprof. BUIĶIS 313 GRĀMATVED. UN FINANS ned. Viesprof. BŪMANE 313 GRĀMATVED. UN FINANS ned. Viesprof. BŪMANE 313 GRĀMATVED. UN FINANS. 1., 3.-6.ned. EKONOMIKA ned. Viesprof. ŠKAPARS 313 EKONOMIKA ned. Viesprof. ŠKAPARS 313 EKONOMIKA ned. Viesprof. ŠKAPARS 313 Doc. IVANOVA Prof. PRIEDNIEKS SPEC. ANGĻU VAL. 16..un 18.ned. Lekt. BUIVIDE- SPEC. ANGĻU VAL. Tikai 18.ned. Lekt. BUIVIDE- B2 STATISTIKA ned. Asoc. viesprof. BUIĶIS 313 SPEC. ANGĻU VAL ned. Lekt. BUIVIDE- Viesprof. BŪMANE 313

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts LJA Senāta sēdē protokola Nr. STUDIJU VIRZIENS Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumte

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts LJA Senāta sēdē protokola Nr. STUDIJU VIRZIENS Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumte LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts LJA Senāta sēdē 25.02.2019. protokola Nr. STUDIJU VIRZIENS Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS III daļa

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

VSIA "Latvijas Vēstnesis", MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("L

VSIA Latvijas Vēstnesis, MK noteikumi Nr.619 Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju (L VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2013 04.09.2012. MK noteikumi Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" ("LV", 142 (4745), 07.09.2012.) [stājas spēkā 08.09.2012.]

Sīkāk

SV_Mehanika_parskats_2014_2015

SV_Mehanika_parskats_2014_2015 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības PĀRSKATS par 2014./2015. studiju gadu Apstiprināts Senātā 09.12.2015.

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2005.gada 6.jūlija rīkojumu Nr. 505 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0062 Profesija Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā 29.02.2016. Nr.VS33-16-3-nts Rīgas 33.vidusskolas drošības noteikumi Izdoti

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p

Apstiprināts ar rīkojumu Nr /35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda p Apstiprināts ar 25.03.2019.rīkojumu Nr.01-12.1/35 A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atklātās atlases akadēmiskajam darbam (daiļlaika

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būtu lietas kursā ko nevajag pārkāpt un kāds par to ir

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra Kursa nosaukums angliski Culture of language and speech Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

Kārtējā biedru kopsapulce gads

Kārtējā biedru kopsapulce gads Kārtējās biedru sapulces protokols Nr. 25 2019. gada 15. martā, plkst. 12.30. Luminor Bankas centrālajā ofisā, Skanstes ielā 12, Rīgā. 2019. gada 15. martā Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk LKKA)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Microsoft Word - MMK_Brosura_2007.doc

Microsoft Word - MMK_Brosura_2007.doc Latvijas Lauksaimniecības universitāte Mācību metodiskā konference Studiju kvalitāte Konferences materiāli Jelgava 2007 Studiju kvalitāte Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference: konferences materiāli

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., /2020. akadēmiskajam ga

A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., /2020. akadēmiskajam ga A/S Transporta un sakaru institūts (turpmāk tekstā - TSI) NOLIKUMS par ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi 2018./2019., 2019. /2020. akadēmiskajam gadam projekta "Transporta un sakaru institūta akadēmiskā

Sīkāk

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE

2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE 2019/2020 DARBAM TALANTAM STUDIJU PROGRAMMU KATALOGS BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE SATuRS: PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS... 3 FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU... 5 EFEKTĪVAS STUDIJU METODES...

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0493/2018 22.10.2018 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācīšanās Virtuālajā Realitātē P O T E N C I Ā L S I N O VAT Ī VĀ M M Ā C Ī B U S T R AT Ē Ģ I J Ā M UN M Ā C Ī B U M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N A I L a n a D r e i m a n e KUR SĀKSIM? KĀPĒC VR MĀCĪBU

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Sporta izglītības interešu programma 018. - 00.gads Siguldas Minimoto programma (-5 g.v. bērniem) SJC Triāls programma (6-1 g.v. jauniešiem) Siguldas Triāls junioriem (14-18 g.v. junioriem) Motosports

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA APSTIPRINĀTI LJA Senāta sēdē. protokols Nr.157 NOTEIKUMI Rīgā Par Latvijas Jūras akadēmijas un LJA Jūr

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA APSTIPRINĀTI LJA Senāta sēdē. protokols Nr.157 NOTEIKUMI Rīgā Par Latvijas Jūras akadēmijas un LJA Jūr LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA APSTIPRINĀTI LJA 26.05.2014.Senāta sēdē. protokols Nr.157 NOTEIKUMI Rīgā 26.05.2014. Par Latvijas Jūras akadēmijas un LJA Jūrskolas formas tērpu veidiem un valkāšanas kārtību 1.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere 15.05.2019. Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību s saraksts 2019./2020.m.g.-2021./2022.m.g. Mācību priekšmets Izmantojamā

Sīkāk

JURIDISKĀ KOLEDŽA

JURIDISKĀ KOLEDŽA J U R I DISKĀ KOLEDŽA Apstuprināts: JK padomes sēdē 17.03.2016., prot.nr.3-01/40 Studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums Studiju programmu Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx Datums Supervizors Pasākums Laiks Vieta Pieteikšanās 30.10.2017. Simona Orinska, Mg. sc. sal., Mag.art., mākslas terapeite 11:00 16:00 MĀ TELPA mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs,

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauni

LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauni LAIPNI LŪGTI VIDZEMES AUGSTSKOLĀ! Studijas ir laiks, kuru jūs atcerēsieties visu savu mūžu. Laiks, kas ir ne tikai skaists un bezrūpīgs, bet arī jauniem izaicinājumiem un atziņām pārbagāts. Izmantojiet

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĶĪMIJAS FAKULTĀTE studiju virziena IEKŠĒJĀ DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA PĀRSKATS 2015/2016. akadēmiskais gads Studiju virziens

LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĶĪMIJAS FAKULTĀTE studiju virziena IEKŠĒJĀ DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA PĀRSKATS 2015/2016. akadēmiskais gads Studiju virziens LATVIJAS UNIVERSITĀTE ĶĪMIJAS FAKULTĀTE studiju virziena IEKŠĒJĀ DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA PĀRSKATS 2015/2016. akadēmiskais gads Studiju virziens akreditēts no 05.06.2013 līdz 04.06.2019 Studiju virziena

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE AKADĒMISKĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA LĀZERTEHNOLOĢIJAS LICENCĒŠANAS PIETEIKUMS Studiju virziens Mehānika un

RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE AKADĒMISKĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA LĀZERTEHNOLOĢIJAS LICENCĒŠANAS PIETEIKUMS Studiju virziens Mehānika un RĒZKNS AUGSTSKOLA INŽNIRU FAKULTĀT AKADĒMISKĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA LĀZRTHNOLOĢIJAS LICNCĒŠANAS PITIKUMS Studiju virziens Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 201

Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 201 Studiju virziena Ekonomika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mārketings un tā inovācijas pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016.studiju gadu Rīga, 2016 SATURA RĀDĪTĀJS 1.

Sīkāk

ŠAJĀ NUMURĀ: * RA viesojas aizsardzības ministrs * Par talantīgajiem RA absolventiem * RA pārstāvji biznesa forumā Polijā ESI GAIDĪTS INFORMĀCIJAS DIE

ŠAJĀ NUMURĀ: * RA viesojas aizsardzības ministrs * Par talantīgajiem RA absolventiem * RA pārstāvji biznesa forumā Polijā ESI GAIDĪTS INFORMĀCIJAS DIE ŠAJĀ NUMURĀ: * RA viesojas aizsardzības ministrs * Par talantīgajiem RA absolventiem * RA pārstāvji biznesa forumā Polijā ESI GAIDĪTS INFORMĀCIJAS DIENĀ RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ! 2015. gada 10. aprīlī plkst.

Sīkāk

KURSA KODS EkonP981-I; EkonP126-II; EkonP137-III STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Uzņēmumu finanšu vadība I, II, III Kursa

KURSA KODS EkonP981-I; EkonP126-II; EkonP137-III STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Uzņēmumu finanšu vadība I, II, III Kursa KURSA KODS EkonP981-I; EkonP6-II; EkonP137-III STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Uzņēmumu finanšu vadība I, II, III Kursa nosaukums angliski Company finance management Studiju

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx VISPĀRĒJIE TIESĪBU PRINCIPI: TIESISKĀ DROŠĪBA UN TIESISKĀ PAĻĀVĪBA. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 415

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

EN

EN LV LV LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 15.10.2009. COM(2009) 538, galīgā redakcija KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI, EIROPAS PARLAMENTAM, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI

Sīkāk

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads 7. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 7. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2006 Literatūra Literatūra 7. klasei, A. Kalve, Pētergailis,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa. Pašvaldības administrācija

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJAS STANDARTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 642 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0134 Profesija Sociālais rehabilitētājs Kvalifikācijas līmenis 4

Sīkāk