Microsoft Word - Domes_lemumi_

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - Domes_lemumi_"

Transkripts

1 DOMES SĒDES LĒMUMI ( ) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 10 (desmit) locekļu sastāvā (protokols Nr. 9, 2) un noteica termiņu kandidātu pieteikšanai darbam Vēlēšanu komisijā līdz 2013.gada 18.septembrim. Lēmumā noteiktajā termiņā saņemti 10 (desmit) pieteikumi par kandidātu izvirzīšanu darbam Vēlēšanu komisijā: 1) reģistrēts pieteikums par Dainas Kučerukas izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāts Andris Dulpiņš; 2) reģistrēts pieteikums par Dagnijas Gurtiņas izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāts Normunds Līcis; 3) reģistrēts pieteikums par Sanitas Tībergas izvirzīšanu, kandidātu izvirza vēlētāju grupa; 4) reģistrēts pieteikums par Stellas Veismanes izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāts Bruno Veide; 5) reģistrēts pieteikums par Aijas Kalvišas izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 6) reģistrēts pieteikums par Sanitas Krauzes izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 7) reģistrēts pieteikums par Gunitas Māleres izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāte Selga Osīte; 8) reģistrēts pieteikums par Vitas Plēpes izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāts Ervīns Grāvītis; 9) reģistrēts pieteikums par Jolantas Liniņas izvirzīšanu, kandidātu izvirza deputāte Guna Lāčauniece; 10) reģistrēts pieteikums par Sabīnes Plēpes izvirzīšanu, kandidātu izvirza vēlētāju grupa. Pieteikumiem pievienotos katra kandidāta rakstveida paziņojumus, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei. Pārbaudot pieteikto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu atbilstību Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktajām prasībām, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu likuma 10.panta 2.daļu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot atsevišķi par katru kandidātu: par Dainu Kučeruku- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Dagniju Gurtiņu - par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta

2 par Sanitu Tībergu- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Stellu Veismani- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Aiju Kalvišu- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Sanitu Krauzi- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Gunitu Māleri- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Vitu Plēpi- par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Jolantu Liniņu - par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta par Sabīni Plēpi - par -15 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, kandidatūra tiek apstiprināta 1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 1.1. Daina Kučeruka 1.2. Dagnija Gurtiņa 1.3. Sanita Tīberga 1.4. Stella Veismane 1.5. Aija Kalviša 1.6. Sanita Krauze 1.7. Gunita Mālere 1.8. Vita Plēpe 1.9. Jolanta Liniņa Sabīne Plēpe 2. Uzdot Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim līdz 2013.gada 11.oktobrim sasaukt Vēlēšanu komisijas pirmo sēdi. 3. Par Vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai. 3

3 Par grozījumiem domes sēdes lēmumā Nr.3, 2 Par Finanšu komitejas sastāva apstiprināšanu Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.10, 2 Par deputāta I.Akulova deputāta pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma pamata, saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas lēmumu Nr.9, 2 Par deputāta kandidāta Andra Silavnieka noteikšanu kā nākamo deputātu Saulkrastu novada domē, ievērojot A.Silavnieka izteikto vēlmi darboties Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par -14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, atturas - 1 (I.Žukovs), 1. Ievēlēt Andri Silavnieku par Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas locekli. 2. Izdarīt domes sēdes lēmumā Nr.3, 2 šādus grozījumus: 2.1. Svītrot lēmuma 1.8.apakšpunktu 2.2. Papildināt lēmumu ar 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā 1.9. Andri Silavnieku 4 Par grozījumiem domes sēdes lēmumā Nr.3, 3 Par Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāva apstiprināšanu Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu Nr.10, 2 Par deputāta I.Akulova deputāta pilnvaru izbeigšanos uz personīgā iesnieguma pamata, saskaņā ar Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas lēmumu Nr.9, 2 Par deputāta kandidāta Andra Silavnieka noteikšanu kā nākamo deputātu Saulkrastu novada domē, ievērojot A.Silavnieka izteikto vēlmi darboties Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par -14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, E.Brumermanis, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, atturas - 1 (I.Žukovs), 1. Ievēlēt Andri Silavnieku par Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas locekli. 2. Izdarīt domes sēdes lēmumā Nr.3, 3 šādus grozījumus: 2.1. Svītrot lēmuma 1.7.apakšpunktu 2.2. Papildināt lēmumu ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā 1.8. Andri Silavnieku 5

4 Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi Izskatot Mihaila Makarovska un Lindas Zeltiņas iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, 1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Rīgas iela 28 (kadastra apzīmējums ), Saulkrasti, Saulkrastu novads, un Rīgas iela 32C (kadastra apzīmējums ), Saulkrasti, Saulkrastu novads zemes ierīcības projektu. 2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 6 Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi Izskatot Oļģerta Melgalvja iesniegumu, kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Saulkrastu novada Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes lēmumu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, 1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Atvari 1 (kadastra apzīmējums ), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu. 2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 7 Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā Izskatot Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta 2013.gada 9.septembra pieprasījumu Nr.21712, pamatojoties uz likuma Par nodokļiem un nodevām 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta otro daļu,

5 1. Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli LVL 41,88 (četrdesmit viens lats 88 santīmi) apmērā par 2013.gada 2.un 3.ceturksni ar nokavējuma naudu no nekustamā īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxxx), īpašnieka. 8 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds). iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 2. un punktu, 1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 1300 m 2, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai. 9 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 2. un punktu,

6 1. Mainīt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,1481 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai. 10 Par nekustamā īpašuma dalītā lietošanas mērķa noteikšanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 2. un punktu, 1. Noteikt nekustamā īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), kopējā platība 6023 m 2, dalīto lietošanas mērķi: 4523 m 2 platībai - neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, kods 0900, 1500 m 2 platībai - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods Par grozījumiem Saulkrastu novada domes lēmumā Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, domes sēdes protokola izraksts Nr Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, 1. Saulkrastu novada domes lēmumā Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, domes sēdes protokola izraksts Nr.10 21, izdarīt grozījumus, nekustamiem īpašumiem, kuriem piešķirtas adreses

7 punktos no 1.1. līdz noteikt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods Par pilnvarojuma piešķiršanu Izskatot SIA Saulkrastu komunālserviss, reģ. Nr , adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. un 41. pantu un likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 1. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru un Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju, kopā vai atsevišķi, pārstāvēt Saulkrastu novada pašvaldības intereses jautājumos, kas skar tās īpašumā esošo dzīvokļu turpmāko apsaimniekošanu, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un parakstīt dokumentus, kas attiecas uz Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 13 Par pilnvarojuma piešķiršanu Izskatot Ķekavas novada pašvaldības 2013.gada 23.augusta vēstuli par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr , kuram SIA Arco Real Estate noteikusi visvairāk iespējamo tirgus vērtību 2013.gada 7.augustā, t.i., EUR un saskaņā ar Civillikuma 1068.pantu, kurš nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu un ņemot vērā Saulkrastu novada domes 2013.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.7, 38) par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 1. Saulkrastu novada pašvaldība pilnvaro Ķekavas novada pašvaldību, nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīga, kadastra Nr , atsavināšanas, pārdodot to izsolē, izsoles organizēšanai.

8 14 Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Aivara Gavara iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), sakarā ar Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela , Saulkrastos, slikto tehnisko stāvokli, kuras remonta izmaksām nepieciešami aptuveni LVL , pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 1. Uzsākt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela , Saulkrasti, Saulkrastu novads, atsavināšanas procedūru. 15 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma Par nodokļiem un nodevām 24.panta pirmās daļas 1.punktu un septīto daļu, 1. Atlikt līdz nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksu Ls 17,97 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 17,13 un nokavējuma nauda Ls 0,84, par nekustamā īpašuma XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), X.X. (vārds, uzvārds), saskaņā ar parāda nomaksas grafiku: Datums Pamatparāds (Ls) Nokavējuma nauda (Ls) Kopā (Ls) ,72 0,27 5, ,71 0,28 5, ,70 0,29 5,99 Kopā 17,13 0,84 17,97 2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.

9 16 Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), ievērojot, ka ar iepriekšējo dzīvokļa īpašnieku X.X. (vārds, uzvārds) 2007.gadā noslēgts beztermiņa īres līgums un pamatojoties uz likumu Par dzīvojamo telpu īri, 1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma XX (adrese) Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), īri. 2. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izmaksām - LVL 0,55 par vienu m 2 + PVN 21%, kas ir LVL 19,35 (deviņpadsmit lati 35 santīmi) mēnesī. 17 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS Latvijas dzelzceļš Izskatot Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš, reģ. Nr , adrese Gogoļa ielā 3, Rīgā, nekustamā īpašuma direkcijas direktora V.Sukša iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 12.panta otro daļu un MK noteikumu Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 7. 2 punktu, 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar VAS Latvijas dzelzceļš, reģ. Nr , par 856 m 2 zemes nomu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , kas atrodas VAS Latvijas dzelzceļš lietošanā teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai gājēju celiņa rekonstrukcijai starp V.Lāča ielu un Pēterupi pie dzelzceļa tilta ar šādiem nosacījumiem: 1.1.zemes nomas maksa LVL 20,00 + PVN 21%, kas ir LVL 24,20 (divdesmit četri lati 20 santīmi) gadā; 1.2.zemes nomas līgums tiek noslēgts uz 10 (desmit) gadiem, t.i., līdz 2023.gada 31.augustam.

10 18 Par zemes nomas līguma pagarināšanu DKS Ķīšupe 1 Izskatot DKS Ķīšupe 1, reģ. Nr , adrese Draudzības iela 33, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., valdes priekšsēdētājas Gaļinas Stepakovas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. un 6.2.punktiem, 1. Pagarināt ar DKS Ķīšupe noslēgto zemes nomas līgumu uz 25 (divdesmit pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma Ceļi d/s Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums , daļas 400 m 2 platībā, iznomāšanu. 2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 5,00 + PVN 21% gadā. 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu parakstīt rakstisku vienošanos. 19 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz iesniegto zemesgrāmatu apliecību, kurā ar zemesgrāmatu tiesneses Ineses Bērzkalnes lēmumu izbeigtas īpašuma tiesības X.X. (vārds, uzvārds) uz ēku īpašumu ar kadastra apzīmējumu (xxxxx) saskaņā ar pirkuma līgumu, zudis tiesiskais pamatojums noslēgtam zemes nomas līgumam par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apz.(xxxxx), iznomāšanu ēku un būvju īpašuma uzturēšanai, 1. Izbeigt ar 2013.gada 1.oktobri 2012.gada 3.augustā noslēgto zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,0547 ha, iznomāšanu. 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos.

11 20 Par zemes nomas līguma noslēgšanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds), par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība 0,0547 ha, nomu. 2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 21 Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas pārdošanas līguma noslēgšanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds), iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 1. Apstiprināt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr.36) noteikto Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., platība 0,0547 ha, kadastra apzīmējums (xxxxx), tirgus vērtību - LVL 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti lati, 00 santīmi). 2. Noslēgt ar ēku īpašnieku X.X. (vārds, uzvārds), pirkuma - pārdevuma līgumu par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumu XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx), platība ha, pārdošanu.

12 22 Par dzīvokļa īres līguma nepagarināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 3), ievērojot, ka : 1) Saskaņā ar Saulkrastu novada domes grāmatvedības informāciju, X.X. (vārds, uzvārds) dzīvokļa īres un apsaimniekošanas maksas parāds par dzīvokļa XX (adrese), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, īri kopā ar aprēķināto kavējuma naudu Saulkrastu novada pašvaldībai uz ir LVL 798,86, par ko X.X. (vārds, uzvārds) nosūtīts brīdinājums ar uzaicinājumu samaksāt parādu līdz Līdz norādītam datumam parāda samaksa nav veikta; 2) Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokli nav maksāts no 2011.gada nosūtīts paziņojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas uzsākšanu, kurā paziņots, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs ir LVL 6,02, nokavējuma nauda LVL 0,80, kopā LVL 6,82, un norādīts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa tiks izbeigta, ja tiks veikta nokavēto nodokļu labprātīga samaksa; 3) noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3. punkta nosacījumi paredz, ka Saulkrastu novada domei ir tiesības nepagarināt dzīvokļa īres līgumu, ja regulāri netiek veikti dzīvokļa īres maksas maksājumi. Dzīvokļa īres līgums beidzas 2013.gada 30.septembrī; Pamatojoties uz 2012.gada 1.oktobrī noslēgtā dzīvokļa īres līguma 4.3.un 4.5. punktu, 1. Nepagarināt ar X.X. (vārds, uzvārds), 2012.gada 1.oktobrī noslēgto dzīvokļa XX (adrese), īres līgumu, kas noslēgts par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zvejniekciemā, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums (xxxxx)8, platība 38,8 m 2, īri, ja līdz netiek veikta parāda samaksa. 2. X.X. (vārds, uzvārds)1 (viena) mēneša laikā, t.i., līdz atbrīvot Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa XX (adrese) īpašumu Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ja netiek izpildīts lēmuma 1.punkts. 3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīga, LV Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas I.Kamoliņas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), ievērojot, ka : 1) Saulkrastu novada pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašums Nr.5 Leona Paegles ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums , platība 41,73 m 2;

13 2) dzīvokļa īpašums bija izīrēts Birutai Mērijai Valciņai, kura saskaņā ar Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu, mirusi 2011.gada 8.decembrī; pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.22 Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, 1. Uzdot Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijai izskatīt jautājumu par Saulkrastu pašvaldībai piederošā brīvā dzīvokļa Nr.5 Leona Paegles ielā 2, Saulkrastos, kadastra apzīmējums , platība 41,73 m 2, izīrēšanu, izsūtot uzaicinājumus Saulkrastu pašvaldības dzīvokļu rindā reģistrētām personām iesniegt dzīvokļa īres līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus, ievērojot Saulkrastu novada domes Saistošo noteikumu Nr.22 Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā IV sadaļas Dzīvojamo telpu izīrēšanai piedāvāšanas secība nosacījumus. 24 Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas speciālista A.Blankenberga iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), saskaņā ar Rīgas reģionālās virsmežniecības izsniegtām izziņām par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudžu vērtībām uz , pamatojoties uz likuma Par grāmatvedību 2.pantu, 1. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē mežaudzes ar šādām vērtībām: 1.1. Ainažu iela 11F, kadastra Nr LVL 6, Lauku iela 9, kadastra Nr LVL 695, Torņi, kadastra Nr LVL 668, Bērzu iela 10, kadastra Nr LVL 1340, Ķīšupes mežs, kadastra Nr LVL12821, Ķīšupes dārziņi, kadastra Nr LVL 1811, Zvejnieku iela 13, kadastra Nr LVL3280, Dārza iela 10, kadastra Nr LVL 2189,19 2. Uzņemt Saulkrastu novada pašvaldības bilancē zemes īpašumu Akācijas iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apz , platība 1155 m 2, vērtība - LVL 9240.

14 25 Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances Izskatot Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas speciālista A.Blankenberga iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3), saskaņā ar zemesgrāmatu tiesnešu lēmumiem Saulkrastu novada pašvaldībai izbeigtas īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Atpūtas iela 2C un Bērzu aleja 4, sakarā ar jaunu nodalījumu atvēršanu zemesgrāmatā dzīvokļu īpašniekiem. Pamatojoties uz likuma Par grāmatvedību 2.pantu, 1. Izslēgt no Saulkrastu novada pašvaldības bilances nekustamos īpašumus: 1.1.Atpūtas iela 2C, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums , platība 0,1739 ha, bilances konts 1790; 1.2. Bērzu aleja 4, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums , platība 0,3545 ha, bilances konts Par adreses piešķiršanu Izskatot Skultes ostas pārvaldes, reģ. Nr , adrese Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., Skultes ostas pārvaldnieka I.Akulova iesniegumu Nr.127/1-20, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr Adresācijas sistēmas noteikumi 2.9., 9.1 un 11. punktu, 1. Piešķirt Skultes ostas pārvaldes administratīvajai ēkai, kadastra apzīmējums , kas funkcionāli saistīta ar zemes vienību, kadastra apzīmējums , adresi Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 27 Par adreses piešķiršanu Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr Adresācijas sistēmas noteikumi 2.9., 9.1. un 11. punktu,

15 1. Piešķirt adresi ēkām un būvēm (iepriekšējā ēku adrese Vegas iela 4), kas funkcionāli saistītas ar zemes vienību Dzeņu iela 4, kadastra apzīmējums , Dzeņu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads. 28 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 224F, Saulkrastos Izskatot SIA JGD Investments, reģ. Nr iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 224F, Saulkrastos (kadastra Nr ), kas izskatīts Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas gada 11. septembra sēdē (protokols Nr.3), pamatojoties uz likuma "Teritorijas attīstības plānošanas likums" 28.pantu, LR Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 101. punktu, 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam 224F, Saulkrastos (kadastra Nr ). 2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu. 3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju, zemes gabala 224F, Saulkrastos īpašnieku SIA JGD Investments, reģ. Nr divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 5. Paziņojumu par detālplānojuma zemes gabalam 224F, Saulkrastos izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 29 Par brīvpusdienu piešķiršanu pirmskolas vecuma bērniem Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas iesniegumu Nr. 01 5/142, kas izskatīts Sociālo jautājumu komitejas

16 sēdē (protokols Nr.3), un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu. 1. Piešķirt brīvpusdienas Saulkrastu novadā deklarētiem pirmskolas vecuma bērniem Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās par pašvaldības līdzekļiem. 2. Lēmums stājas spēkā ar Par maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni Saulkrastu novadā Izskatot Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas iesniegumu Nr. 01 5/135, kas izskatīts Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3), un pamatojoties uz likuma Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 14.panta sesto daļu, likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, 1. Apstiprināt pašvaldībā noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, kas nepārsniedz Ls 160,00 (viens simts sešdesmit lati 00 sant.) uz katru ģimenes locekli. 2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā stāšanos spēkā. 31 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu,

17 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā. 2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 30.marta saistošos noteikumus Nr.4 Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā ar lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. 32 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Sociālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu likuma Par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta gada 30.marta noteikumiem Nr.299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu apakšpunktu, Ministru kabineta gada 19.decembra noteikumu Nr Audžuģimenes noteikumi 43. punktu, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā (pielikumā). 2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 29.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā ar lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

18 33 Par Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra Saulespuķe darba laika maiņu Izskatot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītājas Anitas Bogdanovas iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 1. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra Saulespuķe darba laiku katru darba dienu no plkst līdz Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 11.septembrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds) deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērnam X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 6.punktu, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanu ar , 1. Ar 2013.gada 1.oktobri piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 35

19 Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 4.septembrī saņemts X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērnam X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 6.punktu, ka Saulkrastu novada dome pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu un 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības kompensētu privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma, Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanu ar , 1. Ar 2013.gada 1.oktobri piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) apmeklē bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 36 Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 2.septembrī saņemts X.X. (vārds,,uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērns X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanu,

20 1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) turpina apmeklēt bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Noslēgt ar līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 37 Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 27.augustā saņemts X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērns X.X. (vārds, uzvārds) deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanu, 1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) turpina apmeklēt bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 38 Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 22.augustā X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzēja bērns X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu novads,

21 LV-2160, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 1.4. apakšpunktu, ka gadījumā, kad bērns izmanto privāto iestādi un viņam pēc 1.septembra tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, ir iespēja turpināt apmeklēt privāto iestādi, saņemot pašvaldības kompensāciju, ja pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas rinda un pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanu, 1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) LVL 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds) turpina apmeklēt bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Noslēgt līgumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 39 Par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu Saulkrastu novada pašvaldībā 2013.gada 22.augustā saņemts X.X. (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: XX (adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas bērns X.X. (vārds, uzvārds), deklarēts: XX (adrese) Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, turpinās apmeklēt privāto bērnu attīstības centru Pūces skola, reģistrācijas numurs Izskatot iesniegumu konstatēts, ka X.X. (vārds, uzvārds) no reģistrēts Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 4.3. apakšpunktu, kurš nosaka, ka tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju ir vienam no bērna vecākiem, ja bērns nav reģistrēts pašvaldības izglītības iestādē un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu par kompensācijas piešķiršanas atteikšanu, jo iesniedzēja bērns reģistrēts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis un par šo bērnu Saulkrastu novada dome veic pašvaldības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu, 1. Nepiešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds).

22 2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2. 1 daļu, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā. 2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Atzīt par spēku zaudējušu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas reglamentu par mācību līdzfinansējumu 2013./2014.mācību gadam ar lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. 41 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par -14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav,

23 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.12 Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā. 2. Apstiprinātos saistošos noteikumus rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 42 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par -14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.40 Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi. 2. Apstiprinātos saistošos noteikumus rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 43 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi

24 Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot par -14 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, I.Žukovs, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), pret - nav, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei. 2. Apstiprinātos saistošos noteikumus rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 44 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā. 2. Apstiprinātos saistošos noteikumus rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

25 3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 45 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.14 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.14 Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu, 1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr.14 Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis. 2. Apstiprinātos saistošos noteikumus rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā Saulkrastu Domes Ziņas. 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 46 Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras Saulkrastu kultūras un sporta centrs maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis apstiprināšanu Izskatot Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vecākas ekspertes Santas Bērziņas iesniegto Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras Saulkrastu kultūras un sporta centrs maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis projektu, kas izskatīts 2013.gada 11.septembra Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr.3) un, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu,

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e-

LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss , e- LATVIJAS REPUBLIKA MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 tālr., fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv DOMES SĒDES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas

ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV Tālrunis: , fakss: , e - pas ROJAS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv SĒDES PROTOKOLS Nr.11 Rojā, 2017.gada

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , ,

PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , PROJEKTS BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: ,fakss: Uzņēmuma reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKAS ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Raiņa iela 13, Zilupe, LV 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, SĒDESPROTOKOLS Nr. 1 Zilupē 31.01.2013. Sēde sasaukta

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr. 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, e-pasts:dome@preili.lv konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Novada domes sēdes protokols

Novada domes sēdes protokols Novada domes sēdes protokols 2010.gada 28.aprīlī Siguldā Nr.9 Sēdes darba kārtība: 1. Par dāvinājuma pieņemšanu. 2. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 Par sociālā dzīvokļa

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv --------------- NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

6

6 6 LATVIJAS REPUBLIKA ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv SĒDES PROTOKOLS Nr. 13 Zilupē 2011.gada

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības

Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības Darba kārtība 2011.gada 26.janvāra DOMES SĒDĒ Nr.1 Pieņemtie lēmumi 1. Par noteikumu Par Valsts mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa

Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr , Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis , fakss , e-pa Latvijas Republika BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851 tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv SĒDES PROTOKOLS Brocēnos Nr. 9

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013.

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2014.gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.

Sīkāk

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij

Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācij Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 14.03.2019. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, 1. Par darba kārtību 2. Izpilddirektora informācija 3. 84. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2017.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr , fakss 642 LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tālr. 64226643, fakss 64226332, Reģ.Nr. 90009114148, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Izskatot būvvaldes ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai noteiktu sarkanās līnijas Ādažu

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV- LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Tālrunis 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk