AM_Ple_NonLegReport

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Transkripts

1 A8-0133/32 Grozījums Nr. 32 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Max Andersson, Michel Reimon, Judith Sargentini, Jakop Dalunde, Klaus Buchner, Monika Vana, Ska Keller, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Curzio Maltese, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Bart Staes, José Bové, Bas Eickhout, Jill Evans, Alyn Smith, Bodil Valero, Julia Reda, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia Ernst, Martina Michels, Thomas Händel, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Gabriele Zimmer, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Jiří Maštálka, Anne- Marie Mineur, Dennis de Jong, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, David Borrelli, Laura Ferrara, Marco Affronte, Marek Jurek, Peter van Dalen, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Ruža Tomašić, Bernd Kölmel, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Arne Gericke, Branislav Škripek, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Helga Stevens, Sander Loones, Roberts Zīle, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Elly Schlein, Julie Ward Ziņojums Sven Giegold Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 2015/2041(INI) A8-0133/ a punkts (jauns) Grozījums 3.a uzskata, ka referentiem, ēnu referentiem un komiteju priekšsēdētājiem būtu jāpublisko to tikšanās ar interešu pārstāvjiem, kas ietilpst pārredzamības reģistra darbības jomā attiecībā uz likumdošanas jautājumiem, par kuriem tie ir atbildīgi, un ka visiem izņēmumiem vajadzētu aizsargāt ziņotāju, kuri rīkojas godprātīgi, dzīvību un brīvību;

2 Or. en

3 A8-0133/33 Grozījums Nr. 33 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Max Andersson, Michel Reimon, Judith Sargentini, Jakop Dalunde, Klaus Buchner, Monika Vana, Ska Keller, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Curzio Maltese, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Bart Staes, José Bové, Bas Eickhout, Jill Evans, Alyn Smith, Bodil Valero, Julia Reda, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia Ernst, Martina Michels, Thomas Händel, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Gabriele Zimmer, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Jiří Maštálka, Anne- Marie Mineur, Dennis de Jong, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, David Borrelli, Laura Ferrara, Marco Affronte, Marek Jurek, Peter van Dalen, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Ruža Tomašić, Bernd Kölmel, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Arne Gericke, Branislav Škripek, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Helga Stevens, Sander Loones, Roberts Zīle, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Elly Schlein, Julie Ward Ziņojums Sven Giegold Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 2015/2041(INI) A8-0133/ punkts 10. uzskata, ka tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir iecelti par referentiem attiecībā uz tiesību aktiem vai par komiteju priekšsēdētājiem, ir īpaša atbildība nodrošināt pārredzamību attiecībā uz viņu saziņu ar interešu pārstāvjiem, jo šiem deputātiem ir liela nozīme ES likumdošanā; Grozījums 10. uzskata, ka tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir iecelti par referentiem, ēnu referentiem vai komiteju priekšsēdētājiem, ir īpaša atbildība nodrošināt pārredzamību attiecībā uz viņu saziņu ar interešu pārstāvjiem, jo šiem deputātiem ir liela nozīme ES likumdošanā;

4 Or. en

5 A8-0133/34 Grozījums Nr. 34 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Max Andersson, Michel Reimon, Judith Sargentini, Jakop Dalunde, Klaus Buchner, Monika Vana, Ska Keller, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Curzio Maltese, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Bart Staes, José Bové, Bas Eickhout, Jill Evans, Alyn Smith, Bodil Valero, Julia Reda, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia Ernst, Martina Michels, Thomas Händel, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Gabriele Zimmer, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Jiří Maštálka, Anne- Marie Mineur, Dennis de Jong, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, David Borrelli, Laura Ferrara, Marco Affronte, Marek Jurek, Peter van Dalen, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Ruža Tomašić, Bernd Kölmel, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Arne Gericke, Branislav Škripek, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Helga Stevens, Sander Loones, Roberts Zīle, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Elly Schlein, Julie Ward Ziņojums Sven Giegold Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 2015/2041(INI) A8-0133/ punkts 10. uzskata, ka tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir iecelti par referentiem attiecībā uz tiesību aktiem vai par komiteju priekšsēdētājiem, ir īpaša atbildība nodrošināt pārredzamību attiecībā uz viņu saziņu ar interešu pārstāvjiem, jo šiem deputātiem ir liela nozīme ES likumdošanā; Grozījums 10. uzskata, ka tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir iecelti par referentiem attiecībā uz tiesību aktiem vai par komiteju priekšsēdētājiem, ir īpaša atbildība nodrošināt pārredzamību attiecībā uz viņu saziņu ar interešu pārstāvjiem, jo šiem deputātiem ir liela nozīme ES likumdošanā; uzsver, ka tas būtu jāpanāk, publicējot novērtējumu par ietekmi uz

6 likumdošanas procesu, kā noteikts 1. punktā, un publiskojot tiešsaistē tikšanās ar interešu pārstāvjiem saskaņā ar 4. punktu; Or. en

7 A8-0133/35 Grozījums Nr. 35 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Max Andersson, Michel Reimon, Judith Sargentini, Jakop Dalunde, Klaus Buchner, Monika Vana, Ska Keller, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Curzio Maltese, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Bart Staes, José Bové, Bas Eickhout, Jill Evans, Alyn Smith, Bodil Valero, Julia Reda, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia Ernst, Martina Michels, Thomas Händel, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Gabriele Zimmer, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Jiří Maštálka, Anne- Marie Mineur, Dennis de Jong, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, David Borrelli, Laura Ferrara, Marco Affronte, Marek Jurek, Peter van Dalen, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Ruža Tomašić, Bernd Kölmel, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Arne Gericke, Branislav Škripek, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Helga Stevens, Sander Loones, Roberts Zīle, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Elly Schlein, Julie Ward Ziņojums Sven Giegold Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 2015/2041(INI) A8-0133/ a punkts (jauns) Grozījums 30.a prasa noteikt pārejas periodu bijušajiem Eiropas Parlamenta deputātiem uz tikpat ilgu laiku, kādā viņiem ir tiesības uz pārejas pabalstu, kā noteikts Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 13. panta 2. punktā; uzsver, ka bijušie Eiropas Parlamenta deputāti nedrīkst veikt nekādu atalgotu darbību, kuru mērķis ir ietekmēt vai ļaut citiem

8 ietekmēt ES politiku vai lēmumu pieņemšanu šajā laikposmā; Or. en

9 A8-0133/36 Grozījums Nr. 36 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Max Andersson, Michel Reimon, Judith Sargentini, Jakop Dalunde, Klaus Buchner, Monika Vana, Ska Keller, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Curzio Maltese, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Bart Staes, José Bové, Bas Eickhout, Jill Evans, Alyn Smith, Bodil Valero, Julia Reda, Lola Sánchez Caldentey, Cornelia Ernst, Martina Michels, Thomas Händel, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Gabriele Zimmer, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marie- Christine Vergiat, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Jiří Maštálka, Anne- Marie Mineur, Dennis de Jong, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, David Borrelli, Laura Ferrara, Marco Affronte, Marek Jurek, Peter van Dalen, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Ruža Tomašić, Bernd Kölmel, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Arne Gericke, Branislav Škripek, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Helga Stevens, Sander Loones, Roberts Zīle, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Elly Schlein, Julie Ward Ziņojums Sven Giegold Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs 2015/2041(INI) A8-0133/ punkts 31. uzskata, ka lēmumi par augstāko amatpersonu un agrāko Komisijas kolēģijas locekļu jaunajām funkcijām ir jāpieņem iestādei, kuru, cik vien iespējams neatkarīgi, ir iecēlušas personas, par kurām šī iestāde pieņem lēmumus; Grozījums 31. uzskata, ka lēmumi par augstāko amatpersonu, agrāko Komisijas kolēģijas locekļu un bijušo EP deputātu jaunajām funkcijām ir jāpieņem iestādei, kuru, cik vien iespējams neatkarīgi, ir iecēlušas personas, par kurām šī iestāde pieņem lēmumus; Or. en

10

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 4.5.2016 A8-0157/43 Nr. 43 Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas,

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0125/2015 1.4.2015 *** IETEIKUMS par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.

Sīkāk

PR_COD_2app

PR_COD_2app Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0300/2016 18.10.2016 ***II IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu

Sīkāk

RC

RC Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0897/2016 } B8-0898/2016 } B8-0899/2016 } B8-0901/2016 } B8-0904/2016 } B8-0908/2016 } B8-0911/2016 } RC1 6.7.2016 KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0083/2019 22.2.2019 *** IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0184/2016 26.5.2016 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas

Sīkāk

c_ lv

c_ lv Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 156 Izdevums latviešu valodā Saturs Informācija un paziņojumi 61. gadagājums 2018. gada 3. maijs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0300/2017 12.10.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu

Sīkāk

PA_NonLeg

PA_NonLeg EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 16.4.2015 2014/2228(INI) ATZINUMS Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Starptautiskās tirdzniecības komitejai

Sīkāk

RC

RC Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0072/2017 } B8-0073/2017 } B8-0077/2017 } B8-0079/2017 } B8-0083/2017 } B8-0088/2017 } RC1 18.1.2017 KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts saskaņā

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 04-09 Sesijas dokuments B8-30/06 6..06 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 3. panta. punktu par zīmju valodām un profesionāliem

Sīkāk

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport Eiropas Parlaments 2014-2019 Transporta un tūrisma komiteja 2014/2242(INI) 8.6.2015 GROZĪJUMI Nr. 255-502 Ziņojuma projekts Karima Delli (PE554.953v01-00) par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās (2014/2242(INI))

Sīkāk

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0273/2016 29.9.2016 ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0172/2016 3.5.2016 ZIŅOJUMS par Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (IFRS fonds),

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 16.9.2014 B8-0130/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

PR_INI_AgreementRecomm

PR_INI_AgreementRecomm Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0000/2017 19.7.2017 ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības

Sīkāk

Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Pr

Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Pr Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 24.1.2011 DARBA DOKUMENTS (2) par Gada ziņojumu par publisku piekļuvi 2009. un 2010. gada dokumentiem (Reglamenta 104. panta

Sīkāk

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ESPAÑA EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE CROSS H O M B R E S M U J E R E S Edición S e n i o r / J u n i o r S e n i o r / J u n i o r (L) (C) (L) (C) Warengen'73 6ª 1ª 12ª - Monza'74 6ª 9ª 10ª - Rabat'75

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0413/2017 12.6.2017 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Sesijas dokuments 10.7.2013 A7-0252/2013 ***I ZIŅOJUMS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0161/2016 28.4.2016 ZIŅOJUMS par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem (2015/2323(INI)) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Referente:

Sīkāk

PVx

PVx EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja AGRI_PV(2014)1006_1 PROTOKOLS Sanāksme 2014. gada 6. oktobrī plkst. 15.30 18.30, 2014. gada 7. oktobrī plkst. 9.00 12.30 BRISELĒ

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

LLUÇANÈS FERÉSTEC CLASIFICACIÓ - CURT POS DORSAL INSCRITO CAT INICIO FINAL David pons vila POP-M 08:33:20 02:07: IVAN BARRERO FERNANDEZ

LLUÇANÈS FERÉSTEC CLASIFICACIÓ - CURT POS DORSAL INSCRITO CAT INICIO FINAL David pons vila POP-M 08:33:20 02:07: IVAN BARRERO FERNANDEZ 1 323 David pons vila POP-M 08:33:20 02:07:14 2 171 IVAN BARRERO FERNANDEZ POP-M 08:33:20 02:08:46 3 308 Adrià Cols Camprubi POP-M 08:33:20 02:08:53 4 239 MARC RIAL FIGOLS POP-M 08:33:20 02:08:59 5 371

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0174/2018 17.5.2018 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām

Sīkāk

SAN MARTZIAL-IRUN" JUDOKO NAZIOARTEKO XLV TXAPELKETA XLV TORNEO INTERNACIONAL SAN MARCIAL - IRUN ESPAINIA SENIOR EKO KOPA ARTALEKU UDAL KIROLDEGIA NES

SAN MARTZIAL-IRUN JUDOKO NAZIOARTEKO XLV TXAPELKETA XLV TORNEO INTERNACIONAL SAN MARCIAL - IRUN ESPAINIA SENIOR EKO KOPA ARTALEKU UDAL KIROLDEGIA NES SAN MARTZIAL-IRUN" JUDOKO NAZIOARTEKO XLV TXAPELKETA ESPAINIA SENIOR EKO KOPA ARTALEKU UDAL KIROLDEGIA NESKAK - MUJERES EMAITZAK - RESULTADOS COPA DE ESPAÑA SENIOR POLIDEPORIVO MUNICIPAL ARTALEKU - Kg.

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters Resultatlista Kattävling 2019 06 24 Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Petersson Kula Pool 1 Född Förening Klass Vikt 1 2 3 4 5

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 18.3.2015 A8-0051/2015 ZIĥOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaħā ar

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Result Lists|VYSLEDKY BAMU

Result Lists|VYSLEDKY  BAMU BAMU ENDUROCROSS 2015 CELKOVÉ PRIEBEŽNÉ PORADIE Amatér 1. 19 Michal REPKA HONDA 125 25 37 62 11 2. 36 Patrik NGUYEN KTM 250 26 33 59 14 3. 96 Jakub Trnka Suzuki 450 24 34 58 16 4. 48 Martin Baláž Honda

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga "3.BJSS" Dāniels

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga 3.BJSS Dāniels LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g. 22.03. - 24.03. P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Dāniels KLAPERIS 2. Ņikita BODROVS Svara kategorija_52 kg._ 3. Denis SUŠKO

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 4.3.2015 B8-0217/2015/rev. REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziħojumu, saskaħā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu par

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0493/2018 22.10.2018 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Schweizermeisterschaft Goumois 2019 Goumois CH / FR 19 Mai 2019 ERGEBNIS / RÉSULTATS Slalom Gesamtrangliste A+B Final 19 Mai 2019 Start Zeit: 12:30 Ra

Schweizermeisterschaft Goumois 2019 Goumois CH / FR 19 Mai 2019 ERGEBNIS / RÉSULTATS Slalom Gesamtrangliste A+B Final 19 Mai 2019 Start Zeit: 12:30 Ra Slalom Gesamtrangliste A+B Final Start Zeit: 12:30 C1-Herren 1 16 Koechlin Thomas CCG U34 115.65 4 119.65 0.00 2 13 Chiarello Gelindo KCBM U34 121.58 0 121.58 +1.93 3 14 Rohrer Jan BP U34 125.17 2 127.17

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

PVx

PVx European Parliament 2014-2019 Special Committee on the Union s authorisation procedure for pesticides PEST_PV(2018)0906_1 MINUTES Meeting of 6 September 2018, 14.00-18.00 BRUSSELS The meeting opened at

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu

VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas datums 24/06/2019 Publicēšanas datums 11/06/ Spēkā esošs sarkasts Atzīšanas numu VALSTS SEKCIJA Panama Zvejniecības produkti Apstiprināšanas 24/06/2019 Publicēšanas 11/06/2019 00422 1004 Syota Maru Panama Panama [lv] RV 19/06/2016 1005-FV Tuna Princess Panama Panama FV 22/10/2015 1006-FV

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0307/2015 20.10.2015 ZIŅOJUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 2015. gada prioritāšu īstenošana (2015/2210(INI)) Ekonomikas un monetārā

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Canon-34K Pto Nombre Sx PtoAbsoluta PtoCat Club 1 ZAID AIT MALEK ABSM- 1 /- 0 2 ISMAIL RAZGA ABSM- 2 /- 0 CLUB TIERRA TRÁGAME 3 EDUARD HERNÁNDEZ TEIXI

Canon-34K Pto Nombre Sx PtoAbsoluta PtoCat Club 1 ZAID AIT MALEK ABSM- 1 /- 0 2 ISMAIL RAZGA ABSM- 2 /- 0 CLUB TIERRA TRÁGAME 3 EDUARD HERNÁNDEZ TEIXI Canon-34K Pto Nombre Sx PtoAbsoluta PtoCat Club 1 ZAID AIT MALEK ABSM- 1 /- 0 2 ISMAIL RAZGA ABSM- 2 /- 0 CLUB TIERRA TRÁGAME 3 EDUARD HERNÁNDEZ TEIXIDOR ABSM- 3 /- 0 ASS. ESP. MATXACUCA 4 RAUL PEREZ NESTAR

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

2018 Summer Games Gymnastics Results

2018 Summer Games Gymnastics Results Vault Num First_NameLast_NameGym Events Age_DivisioLevel Score Division Place 100 Sophia Battis WAT Vault 8-11 1 8.7 1 1 52 Kylie Vavrosky GGY Vault 8-11 1 8.6 1 2 44 Madison Erickson Flyaways Vault 8-11

Sīkāk

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps

PANEVEZYS Cido Arena, Panevezys UCI CL2 category WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps WOMEN JUNIOR OMNIUM I Race - Scratch START LIST Race distance 30 laps Country/ Nr Name UCI code Club 1 1 Viktorija Šumskyte LTU20000707 PKKSC, SK"El-Eko Sport" PRSSG 2 2 Židrune Paltarokaite LTU20001110

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0123/2015 1.4.2015 ZIĥOJUMS par Eiropas kino digitālajā laikmetā (2014/2148(INI)) Kultūras un izglītības komiteja Referents: Bogdan Brunon Wenta RR\1056515.doc

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

VOLLEYBALL Match players ranking Men's World Olympic Qualification Tournament Round robin Match: 27 Date: Spectators: 5'800 City: Hall: Tok

VOLLEYBALL Match players ranking Men's World Olympic Qualification Tournament Round robin Match: 27 Date: Spectators: 5'800 City: Hall: Tok Metropolitan Gymnasium Spike Succ. % Limit:.00% Block AUS Australia Spikes Faults Shots 1 3 Roberts Nathan 11 3 8 22 50.00 1 6 Edgar Thomas 7 4 3 14 50.00 3 17 Carroll Paul 6 3 5 14 42.86-1 Zingel Aidan

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE čempionāts 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Number of Entries by Country... 4 Number of Entries by Event... 5 Entries by Country... 6 Final Ranking Individual... 8 Recurve

Sīkāk

2017. gada darbības pārskats

2017. gada darbības pārskats LV 2017. gada darbības pārskats EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tālrunis: +352 4398-1 Uzziņām: eca.europa.eu/lv/pages/contactform.aspx

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar LADA RX 1.posms 04-05.05.19. 2.posms 15.06.19. 3.posms 06.-07.07.19 4.posms 17.08.19. Rīga, BKSB Birži, Barona trase Rīga, BKSB Ropaži, s/k 333 5.posms 08.09.19. Bauska, Mūsa Raceland 1 10 Sigmar TAMMEMAGI

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0153/2016 26.4.2016 ZIŅOJUMS par nabadzību dzimuma perspektīva (2015/2228(INI)) Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Referente: Maria Arena

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

Clasificaciones Provisionales

Clasificaciones Provisionales Elite-MX1 ALBAIDA TALAVERA MALPARTIDA BELLPUIG CALATAYUD MOTORLAND 10.02 24.02 17.03 14.04 05.05 02.06 O D Nombre y apellidos Marca Licencia Club Equipo TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1 92 VALENTIN

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 11.6.2012 1. DARBA DOKUMENTS par ES Hartu pamatprasības plašsaziņas līdzekļu brīvībai visā ES Pilsoņu brīvību, tieslietu un

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S 2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Sīkāk