LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),"

Transkripts

1 LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa. Pašvaldības administrācija - - Izpilddirektors. Administratīvā vadība, (IV E),. - - Izpilddirektora vietnieks. Administratīvā vadība, (IV B), (būvniecības jautājumos) 5.mēnešalgu grupa. - - Izpilddirektora vietnieks (īpašumu. Administratīvā vadība, (IV B), jautājumos) 5.mēnešalgu grupa Vadītāja (Domes priekšsēdētāja 5. Konsultēšana, (II), vietnieku) palīgs 5. Liepājas pārstāvniecība - Biroja vadītājs. Klientu apkalpošana, (IV), Rīgā 6. Liepājas pārstāvniecība - Biroja administrators 8. Sekretariāta funkcijas, Rīgā 7. Administratīvā - Vadītājs (kvalitātes vadītājs). Klientu apkalpošana, (V), 8. Administratīvā - Vecākais eksperts (valsts valodas. Klientu apkalpošana, (III B), jautājumos) 9. Administratīvā Apmeklētāju pieņemšanas centrs; Klientu apkalpošanas speciālists. Klientu apkalpošana, (II A), Informācijas un pakalpojumu no 0. Administratīvā Apmeklētāju pieņemšanas centrs; Dokumentu vadības no. Administratīvā Apmeklētāju pieņemšanas centrs; Dokumentu vadības no Lietvedības pārzinis Lietvedības pārzinis (ar arhīva pārziņa funkcijām) 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, Vienādo amatu skaits 5

2 . Administratīvā Organizatoriskā no Vadītājs. Klientu apkalpošana, (IV),. Administratīvā Organizatoriskā no Tehniskais sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 4. Administratīvā Saimniecības no Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), 5. Administratīvā Saimniecības no Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 6. Administratīvā Saimniecības no Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 7. Administratīvā Saimniecības no Ēku un apsaimniekojamās. Fiziskais un kvalificētais darbs, teritorijas pārzinis (IV), 8. Informācijas tehnoloģiju 9. Informācijas tehnoloģiju 0. Informācijas tehnoloģiju. Informācijas tehnoloģiju. Informācijas tehnoloģiju - Vadītājs 9.. Informācijas tehnoloģijas, Informāciju tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība, (III A),.mēnešalgu grupa - Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs - IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Datorsistēmu administrēšanas no Datorsistēmu administrēšanas no Vadītājs (datortīklu administrators) Informācijas sistēmu administrators 9.4. Informācijas tehnoloģijas, Programmatūras attīstība, 9.6. Informācijas tehnoloģijas, Lietotāju atbalsts, 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (III A), 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (III A), 4

3 . Informācijas tehnoloģiju Datorsistēmu administrēšanas no Datorsistēmu un datortīklu administrators 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (III A), 4. Personāla - Vadītājs 0. Personāla vadība, (IV B) 5. Personāla - Personāla speciālists 0. Personāla vadība, (III) 6. Sabiedrisko attiecību un - Vadītājs 4. Komunikācija un sabiedriskās mārketinga attiecības, (IV), 7. Sabiedrisko attiecību un mārketinga 8. Sabiedrisko attiecību un mārketinga - Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II), - Fotogrāfs 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, 9. Juridiskā - Vadītājs. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (VA), 0. Juridiskā - Vadītāja vietnieks. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (VA),. Juridiskā - Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (IV),. Juridiskā - Jurista palīgs. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (II),. Publisko iepirkumu - Vadītājs. Apgāde, (IV), 4. Publisko iepirkumu - Vadītāja vietnieks. Apgāde, (IV),

4 5. Publisko iepirkumu - Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (III A), 6. Publisko iepirkumu - Iepirkumu speciālists. Apgāde, (IIIB), 7. Finanšu pārvalde - Vadītājs.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (IV A), 8. Finanšu pārvalde - Pārvaldes sekretārs 8. Sekretariāta funkcijas, 9. Finanšu pārvalde Projektu uzraudzības Vadītājs.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā, (IV), 40. Finanšu pārvalde Izdevumu Vadītājs.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (III A), 4. Finanšu pārvalde Izdevumu Vadošais ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (II B), 4. Finanšu pārvalde Izdevumu Ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (II A), 4. Finanšu pārvalde Ieņēmumu Vadītājs.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā, (IV), 44. Finanšu pārvalde Ieņēmumu Vadošais nodokļu ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā,

5 45. Finanšu pārvalde Ieņēmumu Nodokļu ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā, (II), 46. Finanšu pārvalde Centralizētā grāmatvedība Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (IV), 47. Finanšu pārvalde Centralizētā grāmatvedība Galvenā grāmatveža vietnieks 4. Grāmatvedība, (III B), 48. Finanšu pārvalde Centralizētā grāmatvedība Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), 49. Finanšu pārvalde Pašvaldības budžeta uzskaites Vadītājs 4. Grāmatvedība, (IV), 50. Finanšu pārvalde Pašvaldības budžeta uzskaites Grāmatvedības eksperts 4. Grāmatvedība, (III B), 5. Finanšu pārvalde Pašvaldības budžeta uzskaites Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), 5. Finanšu pārvalde Norēķinu kase Vadītājs Pašvaldības budžeta uzskaites s vadītāja vietnieks.4. Finanšu administrēšana, Valsts budžeta norēķini, (IV B), 5. Attīstības pārvalde - Vadītājs 6. Politikas plānošana, (V), 54. Attīstības pārvalde - Vadītāja vietnieks 6. Politikas plānošana, 55. Attīstības pārvalde - Pārvaldes sekretārs 8. Sekretariāta funkcijas, 56. Attīstības pārvalde - Komitejas sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 57. Attīstības pārvalde Ekonomikas no Vadītājs 8.6. Informācijas apkopošana un analīze, Statistika, (IV), 58. Attīstības pārvalde Ekonomikas no Eksperts (nodarbinātības jautājumos) 8.6. Informācijas apkopošana un analīze, Statistika, (III A),

6 59. Attīstības pārvalde Ekonomikas no Ekonomists 8.6. Informācijas apkopošana un analīze, Statistika, (III A), 60. Attīstības pārvalde Stratēģiskās attīstības Eksperts (stratēģiskās 6. Politikas plānošana, (II), plānošanas no plānošanas jautājumos) 6. Attīstības pārvalde Stratēģiskās attīstības Eksperts (ES fondu jautājumos) 6. Politikas plānošana, (II), plānošanas no 6. Attīstības pārvalde Stratēģiskās attīstības Eksperts (telpiskās attīstības 6. Politikas plānošana, (II), plānošanas no plānošanas jautājumos) 6. Attīstības pārvalde Projektu ieviešanas no Vadītājs. Projektu vadība, (III B), 64. Attīstības pārvalde Projektu ieviešanas no Vadošais projektu vadītājs. Projektu vadība, (III A), 65. Attīstības pārvalde Projektu ieviešanas no Projektu vadītājs. Projektu vadība, (III A), 66. Domes priekšsēdētāja birojs 67. Domes priekšsēdētāja birojs - Vadītājs 5. Konsultēšana, - Padomnieks (sabiedrisko attiecību jautājumos) 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (IV), 5. Konsultēšana, (II), 5. Konsultēšana, (II), 5. Konsultēšana, (II), 68. Domes priekšsēdētāja birojs - Padomnieks (izglītības jautājumos jautājumos) 69. Domes priekšsēdētāja Vadītāja palīgs birojs (Domes priekšsēdētāja) 70. Domes priekšsēdētāja Vadītāja palīgs birojs (Domes priekšsēdētāja vietnieka) 7. Izpilddirektora birojs - Vadītājs. Klientu apkalpošana, (IV), 7. Izpilddirektora birojs - Padomnieks. Administratīvā vadība, (izpilddirektora).mēnešalgu grupa 8 7. Izpilddirektora birojs - Vadītāja palīgs (izpilddirektora). Klientu apkalpošana, (IIIB),

7 74. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 75. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 76. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 77. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 78. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 79. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 80. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 8. Kapitālpārvaldības un audita 8. Kapitālpārvaldības un audita 8. Kapitālpārvaldības un audita 84. Kapitālpārvaldības un audita 85. Kapitālpārvaldības un audita 86. Kapitālpārvaldības un audita - Vadītājs. Klientu apkalpošana, (V), Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas no Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas no Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas no Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas no Vadītājs Veselības veicināšanas konsultants Veselības veicināšanas koordinētājs Sabiedrības pārvaldes speciālists. Klientu apkalpošana, (IV), 9. Sociālais darbs, (III A),. Klientu apkalpošana, (III B),. Klientu apkalpošana, (III B), Vides no Vadītājs. Klientu apkalpošana, (IV), Vides no Vides aizsardzības vecākais speciālists. Klientu apkalpošana, (III B), - Vadītājs 5. Iekšējais audits, (V), - Vadītāja vietnieks 5. Iekšējais audits, (V), - Uzraudzības auditors 5. Iekšējais audits, - Vadošais revidents 5. Iekšējais audits, - Revidents 5. Iekšējais audits, - Vadošais metodikas eksperts 8.6. Informācijas apkopošana un analīze, Statistika, (III A),

8 Galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos Padomnieks (attīstības jautājumos) Padomnieks (Domes priekšsēdētāja vietnieka) 40. Starptautiskie sakari, 6. Politikas plānošana, (V), 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (IV), Padomnieks 5. Konsultēšana, (II), (Domes priekšsēdētāja vietnieka) 9. Datu aizsardzības - Vadītājs 9..Informācijas tehnoloģijas, IT un IS vadība, (III B), 9. Datu aizsardzības - Datu aizsardzības speciālists 7.Iestāžu procedūras, (II), 9. Nekustamā - - Vadītājs. Administratīvā vadība, (IV A), īpašuma.mēnešalgu grupa pārvalde Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (IV), Jurista palīgs. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (III A), Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III B), 97. Vecākais grāmatvedis 4.Grāmatvedība (III B), Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III B), Pārvaldes sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II),

9 00. Konversijas no - Vadītājs/iestādes vadītāja vietnieks. Administratīvā vadība, (IIB), 0. Konversijas no - Dzīvojamo māju 7. Iestāžu procedūras, (II), apsaimniekošanas speciālists 0. Konversijas no - Nekustamā īpašuma tiesiskās 7. Iestāžu procedūras, (II), reģistrācijas speciālists 0. Īpašuma uzskaites - Speciālists zemes nomas 7. Iestāžu procedūras, (II), no jautājumos 04. Īpašuma uzskaites - Nekustamā īpašuma speciālists 7. Iestāžu procedūras, (II), no 05. Mājokļu no - Vadītājs. Klientu apkalpošana, (IV), 06. Mājokļu no - Speciālists mājokļu jautājumos. Klientu apkalpošana, (III B), 07. Mājokļu no - Speciālists mājokļu jautājumos. Apsaimniekošana, (II B) Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, (I).mēnešalgu grupa 09. Bāriņtiesa - - Bāriņtiesas priekšsēdētājs. Administratīvā vadība, (IV A),.mēnešalgu grupa Bāriņtiesas priekšsēdētāja 45. Bāriņtiesas, vietnieks. - - Bāriņtiesas loceklis 45. Bāriņtiesas, (II),. Bāriņtiesas locekļa palīgs 45. Bāriņtiesas,. - - Speciālists bērnu tiesību 9. Sociālais darbs, (III A), aizsardzības jautājumos Sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (II), 4 7

10 Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 9. Dzimtsarakstu no - - Vadītājs 46. Dzimtsarakstu pakalpojumi, Vadītāja vietnieks 46. Dzimtsarakstu pakalpojumi,. - - Dzimtsarakstu inspektors 46. Dzimtsarakstu pakalpojumi, (II),. - - Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (II),. - - Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs, 5. Sporta pārvalde - - Vadītājs. Administratīvā vadība, (IV A),.mēnešalgu grupa 6. - Vadītāja vietnieks. Administratīvā vadība, (II B), Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (III A), 8. - Pārvaldes sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, 4

11 Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa. - - Starptautisko projektu vadītājs. Projektu vadība, (II C),. - Sabiedrisko attiecību un mārketinga Vadītājs 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II),. - - Projektu vadītājs. Projektu vadība, (II A), 4. - Saimniecības Vadītājs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, 5. - Finanšu no Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III B), 6. - Finanšu no Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), 7. - Finanšu no Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (II), 8. Liepājas - - Direktora vietnieks (saimnieciski 8.. Informācijas apkopošana un Kompleksā administratīvajā darbā) analīze, Dokumentu pārvaldība, sporta skola Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe,

12 4. - Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, 4. Baseins - Administrators. Klientu apkalpošana, (II A), 4. Baseins - Dežurants (kasieris). Klientu apkalpošana, (II A), 44. Baseins - Galvenais mehāniķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), 45. Baseins - Mehāniķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, 46. Baseins - Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II B),.mēnešalgu grupa 47. Baseins - Garderobists. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IB),.mēnešalgu grupa Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B) Dežurants. Klientu apkalpošana, (II A), Elektriķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II),.mēnešalgu grupa Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II),.mēnešalgu grupa 5. Dienesta viesnīca - Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IB),.mēnešalgu grupa 4 4

13 5. Liepājas Sporta spēļu skola - - Direktora vietnieks (saimnieciski administratīvajā darbā) 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, Apkopējs. Apsaimniekošana, (I A),.mēnešalgu grupa Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IB),.mēnešalgu grupa 58. Dienesta viesnīca - Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IB),.mēnešalgu grupa 59. Dienesta viesnīca Administrators. Klientu apkalpošana, (II A), 60. Liepājas - - Palīgstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Tenisa sporta skola.mēnešalgu grupa Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), Saimniecības vadītājs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, Dežurants (kasieris). Klientu apkalpošana, (II A), Mehāniķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, 4

14 65. Liepājas Futbola sporta skola - - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, Saimniecības vadītājs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, dokumentu pārvaldība, 7. Nodarbinātības projekti - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV A),.mēnešalgu grupa Direktora vietnieks. Apsaimniekošana, (IIC), Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B), Darba aizsardzības speciālists 6.Darba aizsardzība, Ēku un apsaimniekojamās. Apsaimniekošana, (II A), teritorijas pārzinis Brigadieris. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), Palīgstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), Grāmatveža palīgs 4. Grāmatvedība, (II), Projekta koordinators. Projektu vadība, (II A), 5

15 Vecākais lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Traktora vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, 5.mēnešalgu grupa Labiekārtošanas strādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (I A),.mēnešalgu grupa Dzīvnieku patversme Vadītājs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), Dzīvnieku patversme Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), Dzīvnieku patversme Suņu un kaķu kopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 89. Pašvaldības - - Priekšnieks 8.4. Policija, (V), policija Priekšnieka vietnieks 8.4. Policija, (V), Priekšnieka vietnieks 8.4. Policija, (V), 9. Administratīvā no - Priekšnieks (vecākais inspektors) 8.4. Policija, (IV), 9. Administratīvā no - Inspektors 8.4. Policija, 5 4

16 94. Administratīvā no - Inspektors - autovadītājs 8.4.Policija, 95. Administratīvā no - Jaunākais inspektors 8.4.Policija, 96. Administratīvā no - Jaunākais inspektors 8.4. Policija, autovadītājs 97. Administratīvā no - Vecākais kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), 98. Administratīvā no - Vecākais kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), autovadītājs 99. Administratīvā no - Kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), 00. Administratīvā no - Kārtībnieks autovadītājs 8.4. Policija, (IIB), 0. Dežūrno - Priekšnieks (vecākais inspektors) 8.4. Policija, (IV), 0. Dežūrno - Inspektors (atbildīgais dežurants) 8.4. Policija, 0. Dežūrno - Inspektors (dežurants) 8.4. Policija, 04. Dežūrno - Inspektors 8.4. Policija, 05. Dežūrno - Vecākais kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), 06. Dežūrno - Vecākais kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), autovadītājs 07. Dežūrno - Kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), 08. Dežūrno - Kārtībnieks autovadītājs 8.4. Policija, (IIB), 09. Dežūrno - Ārsta palīgs (vecākais feldšeris) 5.. Ārstniecība, Ārstniecības pakalpojumi, (IA),

17 0. Dežūrno - Ārsta palīgs (feldšeris) 5.. Ārstniecība, Ārstniecības pakalpojumi, (IA),. Analītiskā no - Priekšnieks (vecākais inspektors) 8.4. Policija, (IV),. Analītiskā no - Inspektors 8.4. Policija,. Analītiskā no - Inspektors autovadītājs 8.4. Policija, 4. Analītiskā no - Kārtībnieks 8.4.Policija,IIB), 5. Transporta kontroles - Priekšnieks (inspektors) 8.4. Policija, no 6. Transporta kontroles - Inspektors 8.4. Policija, no 7. Transporta kontroles - Inspektors autovadītājs 8.4. Policija, no 8. Nepilngadīgo lietu - Priekšnieks (inspektors) 8.4. Policija, (IV), no 9. Nepilngadīgo lietu - Inspektors 8.4.Policija, no 0. Nepilngadīgo lietu - Inspektors-autovadītājs 8.4. Policija, no. Nepilngadīgo lietu - Jaunākais inspektors 8.4. Policija, no. Nepilngadīgo lietu - Vecākais kārtībnieks 8.4.Policija, (IIB), no. Nepilngadīgo lietu - Kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB), no 4. Iedzīvotāju dzīvesvietas - Priekšnieks (inspektors) 8.4. Policija, (IV), deklarēšanās no 5 Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanās no - Vecākais kārtībnieks 8.4. Policija, (IIB),

18 6. Lietvedības un personāla no 7. Lietvedības un personāla no 8. Lietvedības un personāla no 9. Lietvedības un personāla no - Priekšnieks 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (IV A), - Personāla speciālists 0.Personāla vadība (II) - Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II), - Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, 0. Grāmatvedība - Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III B),. Grāmatvedība - Galvenā grāmatveža vietnieks 4. Grāmatvedība, (II),. Saimniecības - Priekšnieka palīgs (saimniecības. Apsaimniekošana, jautājumos). Saimniecības - Datorsistēmu un datortīklu administrators 9.5. Informācija un tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (II A), 4. Saimniecības - Trenažieru zāles instruktors 48. Sporta organizēšana un profesionālais sports, (II), 5. Saimniecības - Civilās aizsardzības speciālists 5. Risku vadība (darbības riski), (II), 6. Saimniecības - Apkopējs. Fiziskais kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 7. Kultūras - - Vadītājs. Administratīvā vadība, (IV B), pārvalde Vadītāja vietnieks. Administratīvā vadība, (II B),

19 Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (IV), 40. Vadītāja palīgs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, Vadošais projekta vadītājs. Projektu vadība, (IIC), Projekta vadītājs (kultūras. Projektu vadība, (IIA), jautājumos) 4. Projekta vadītājs (attīstības. Projektu vadība, (IIA), jautājumos) Projekta vadītājs (starptautisko. Projektu vadība, (IIA), sakaru un kultūrpolitikas jautājumos) Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), Biroja administrators 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, 47. Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 48. Liepājas - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV A), Muzejs.mēnešalgu grupa Vadošais pētnieks 8.5. Informācijas apkopošana un analīze, Muzeja pakalpojumi, Galvenais krājuma glabātājs 8.4. Informācijas apkopošana un analīze, Fondu glabāšana,

20 Tehniskais direktors. Apsaimniekošana, Izglītojošā darba un darba ar 8.5. Informācijas apkopošana un apmeklētājiem vadītājs analīze, Muzeja pakalpojumi, Lietvedis 8. Dokumentu pārvaldība, (II), Vēsturnieks 8.5. Informācijas apkopošana un analīze, Muzeja pakalpojumi, Filiāles vadītājs 8.5. Muzeja pakalpojumi, (IV), Projekta vadītājs. Projektu vadība, (IIA), Galvenais muzejpedagogs 8.5. Informācijas apkopošana un analīze, Muzeja pakalpojumi, Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (III) Noformēšanas mākslinieks. Radošie darbi, (II), Restaurators 4. Restaurācijas darbi, (II), 5.mēnešalgu grupa Biļešu kases kasieris 4. Grāmatvedība, 5.mēnešalgu grupa Saimniecības strādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 6 4

21 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 4. Apsardze un uzraudzība, (IIB), Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 66. Centrālā - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV B), zinātniskā bibliotēka 67. Filiāles - Vadītājs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, Vadītājs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, (II), Vadītāja vietnieks 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, (II), Bibliogrāfs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, (II), Vecākais bibliotekārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, (II), Sistēmbibliotekārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, (II), Datortīkla uzturēšanas administrators 9.. Informācijas tehnoloģijas, Datu atbalsts, (II), Noformēšanas mākslinieks. Radošie darbi, (II),

22 Kultūras metodiķis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, Bibliotēku informācijas speciālists 9.6 Informācijas tehnoloģijas, Lietotāju atbalsts, Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs, Grāmatu labotājs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IV), 5.mēnešalgu grupa Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Personāla uzskaites darbinieks 0.Personāla vadība (II) 8. Tautas mākslas un kultūras centrs - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV B), Direktora vietnieks. Administratīvā vadība, (II B), Projekta vadītājs (Kultūras. Projektu vadība, (IIA), jautājumos) Projekta vadītājs (Sabiedrisko. Projektu vadība, (IIA), attiecību un mārketinga jautājumos) 8

23 Biroja administrators 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, Producents (kultūras jomā). Radošie darbi, (I B), Mākslinieciskais vadītājs. Radošie darbi, (I B), 89. Amatiermākslas kolektīva vadītājs. Radošie darbi, (I B), Kora diriģents. Radošie darbi, Amatierteātra režisors. Radošie darbi, (I B), 9. Noformēšanas mākslinieks. Radošie darbi (I A), Kormeistars. Radošie darbi, (I B), Deju kolektīva vadītājs. Radošie darbi, (I B), Deju ansambļa vadītājs. Radošie darbi, (I B), Deju kolektīva repetitors. Radošie darbi, (I B), Ansambļa vadītājs. Radošie darbi, (I B), 98. Folkloras kopas vadītājs. Radošie darbi, (I B), Koncertmeistars. Radošie darbi, (I B), Noliktavas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs,

24 Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 0. Būvvalde - - Vadītājs. Administratīvā vadība, (IV A),.mēnešalgu grupa Vadītāja vietnieks, galvenais 5. Teritorijas plānošana, (V), teritorijas plānotājs.mēnešalgu grupa Galvenais arhitekts 5. Teritorijas plānošana, (V),.mēnešalgu grupa Galvenais būvinženieris 5. Teritorijas plānošana, (V),.mēnešalgu grupa 06. Juridiskā - Vadītājs. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (VA), 07. Juridiskā - Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (IV), 08. Juridiskā - Jurista palīgs. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (IIIA), Vecākais datortīkla administrators 9.5. Informāciju tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (IIA),. - - Galvenais mākslinieks 5. Teritorijas plānošana, (IVA),. - - Reklāmas inspektors 5. Teritorijas plānošana, (II),. - - Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II),

25 Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 5. Birojs - Biroja vadītājs 7. Iestāžu procedūras, 6. Birojs - Galvenais klientu apkalpošanas. Klientu apkalpošana, (II A), speciālists 7. Birojs - Lietvedības pārzinis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 8 Birojs - Arhīva pārzinis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Arhīvu pakalpojumi, 9. Arhitektūras - Vecliepājas rajona arhitekts 5. Teritorijas plānošana, (IV A), 0. Arhitektūras - Jaunliepājas un Karostas rajona 5. Teritorijas plānošana, (IV A), arhitekts. Arhitektūras - Ainavu arhitekts 5. Teritorijas plānošana,. Arhitektūras - Pieminekļu aizsardzības 5. Teritorijas plānošana, inspektors. Plānošanas Galvenais zemes ierīcības 5. Teritorijas plānošana, (IVA), inženieris 4. Plānošanas - Zemes ierīcības inženieris 5. Teritorijas plānošana, 5. Plānošanas - Teritorijas plānotājs (kartogrāfs) 5. Teritorijas plānošana, (II), 6. Būvinspekcija - Vadītājs 5. Teritorijas plānošana, (V),.mēnešalgu grupa 7. Būvinspekcija - Būvinspektors 5. Teritorijas plānošana, (IVA), 8. Būvinspekcija - Būvinspektora palīgs 5. Teritorijas plānošana, (II), 4

26 9. Inženierkomunikāciju - Vecākais būvinženieris 5. Teritorijas plānošana, 0. Inženierkomunikāciju - Būvinženieris 5. Teritorijas plānošana,. Inženierkomunikāciju - Ģeodēzijas inženieris 5. Teritorijas plānošana,. Izglītības - - Vadītājs. Administratīvā vadība, (IV C), pārvalde 5.mēnešalgu grupa. - - Vadītāja vietnieks. Administratīvā vadība,.mēnešalgu grupa Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II), 5. Administratīvā no - Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (IIIB), 6. Administratīvā no - Personāla vadītājs 0. Personāla vadība, 7. Administratīvā no - Iepirkumu speciālists. Apgāde, (IIIB), 8. Administratīvā no - Sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 9. Administratīvā no Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, 40. Administratīvā no - Mikroautobusa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, 4. Projektu ieviešanas - Vadītājs. Projektu vadība, (III A), no

27 4. Projektu ieviešanas no 4. Informācijas tehnoloģijas no 44. Informācijas tehnoloģijas no 45. Finanšu un grāmatvedības no 46. Finanšu un grāmatvedības no 47. Finanšu un grāmatvedības no 48. Finanšu un grāmatvedības no 49. Finanšu un grāmatvedības no - Projektu vadītājs. Projektu vadība, (II A), - Vadītājs 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (II B), - Informācijas tehnoloģiju 9.5. Informācijas tehnoloģijas, administrators Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (III A), - Vadītājs.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (III A), - Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (IV), - Galvenā grāmatveža vietnieks 4. Grāmatvedība, (III A), - Finanšu ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (III A ), - Ekonomists.. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās, (II A ), - Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), - Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (II), 50. Finanšu un grāmatvedības no 5. Finanšu un grāmatvedības no 5. Tehniskā no - Vadītājs 0. Inženiertehniskie darbi, (IV), 4

28 5. Tehniskā no - Siltumsistēmu ekspluatācijas inženieris 0. Inženiertehniskie darbi, 54. Tehniskā no - Uztura speciālists. Klientu apkalpošana, (III B), 55. Tehniskā no - Darba aizsardzības speciālists 6. Darba aizsardzība, 56. Tehniskā no - Inženierkomunikāciju piesaistes 0. Inženiertehniskie darbi, inženieris 57. Pedagoģijas no - Nos vadītājs 9. Pedagoģijas darbības atbalsts, (IV), 58. Pedagoģijas no Eksperts kompetenču un 9.Pedagoģijas darbības atbalsts, izglītības jautājumos (IV), 59. Pedagoģijas no - Eksperts jaunatnes un karjeras jautājumos 9.Pedagoģijas darbības atbalsts, (IV), 60. Pedagoģijas no - Pirmsskolas iestāžu speciālists 9. Pedagoģijas darbības atbalsts, (II), 6. Pedagoģijas no - Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 9. Pedagoģijas darbības atbalsts, (II), 6. Pedagoģijas no - Bibliotekārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Bibliotēku pakalpojumi, 6. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs - Vadītājs 9.. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, (IV),.mēnešalgas grupa

29 64. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 65. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 66. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 67. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 68. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 69. Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs 70. Viedo tehnoloģiju izglītības centrs 7. Viedo tehnoloģiju izglītības centrs - Skolotājs logopēds 9.. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, - Speciālās izglītības skolotājs 9.. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, - Sociālais pedagogs 9.. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, - Izglītības psihologs 9.. Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, Sekretāre 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Pedagoga palīgs 9.Pedagoģijas darbības atbalsts, Nos vadītājs 9.Pedagoģijas darbības atbalsts, (IV), Izglītības metodiķis 9.Pedagoģijas darbības atbalsts,

30 7. Viedo tehnoloģiju izglītības centrs Administrators 8.Sekretariāta funkcija, 7. Viedo tehnoloģiju izglītības centrs 74. Pirmsskolas izglītības iestādes Eksperts zinātniskas jautājumos 9.Pedagoģijas darbības atbalsts, (IV), - - Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B), Ārsts 5.. Ārstniecība, Ārstniecības pakalpojumi, Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, Personāla vadītājs 0. Personāla vadība, (II), Sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Noliktavas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IV), 5.mēnešalgu grupa Ēdināšanas pakalpojumu speciālists. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), Šefpavārs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), Pavārs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (V), 9 8 7

31 Virtuves strādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Aukle 9. Sociālais darbs,.mēnešalgu grupa Masieris 5.. Ārstniecības pakalpojumi, (II B), Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II B),.mēnešalgu grupa Veļas mazgātājs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Veļas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IV), 5.mēnešalgu grupa Ēku un teritorijas dežurants 4. Apsardze un uzraudzība, (I A), Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa - - Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa 9. Pamata un vispārējas izglītības iestādes - - Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B), Personāla vadītājs 0. Personāla vadība, (II),

32 Projektu administrators. Projektu vadība, Laborants. Fiziskais un kvalificētais darbs, Datortīklu administrators 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (II A), Datorsistēmu un datortīklu 9.5. Informācijas tehnoloģijas, administrators Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (II A), Uzskaitvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II B),.mēnešalgu grupa Apsargs 4. Apsardze un uzraudzība, (IB), Sanitārtehniķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, Elektriķis. Fiziskais un kvalificētais darbs,

33 Galdnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Mikroautobusa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, Automobiļa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, Garderobists. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Ēku un teritorijas dežurants 4. Apsardze un uzraudzība, (I A), Aukle 9. Sociālais darbs,.mēnešalgu grupa Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Sekretārs 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 4. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes - - Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B), Personāla vadītājs 0. Personāla vadība, (II), 6 4 7

34 Projektu vadītājs. Projektu vadība, (IIA), Datordizainers 9.. datorgrafika un WEB dizains, (II), Noliktavas pārzinis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IV), 5.mēnešalgu grupa Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II A),.mēnešalgu grupa Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs, (II B),.mēnešalgu grupa Aukle 9.Sociālais darbs,.mēnešalgas grupa 4. Sociālais - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV C), dienests 5.mēnešalgu grupa Direktora vietnieks. Administratīvā vadība,.mēnešalgu grupa 45. Centralizētā - Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (IV), grāmatvedība 46. Centralizētā grāmatvedība - Galvenā grāmatveža vietnieks 4. Grāmatvedība, (III A), 4 4 8

35 47. Centralizētā grāmatvedība - Vecākais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (II), 48. Sociālo pakalpojumu - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 49. Sociālo pakalpojumu - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), 40. Sociālo pakalpojumu - Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), 4. Sociālās palīdzības - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 4. Sociālās palīdzības - Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (IV), 4. Sociālās palīdzības - Sociālās palīdzības organizators 9. Sociālais darbs, (III A), 44. Sociālās palīdzības - Klientu apkalpošanas speciālists. Klientu apkalpošana, (II A), 45. Sociālā darba - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 46. Sociālā darba - Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (IV), 47. Sociālā darba - Sociālais darbinieks darbam ar 9. Sociālais darbs, (III B), ģimeni un bērniem 48. Sociālā darba - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), 49. Sociālo projektu - Vadītājs. Projektu vadība, (II B), 440. Personāla - Vadītājs 0. Personāla vadība, 44. Personāla - Darba aizsardzības vecākais 6. Darba aizsardzība, speciālists 44. Administratīvā - Vadītājs. Administratīvā vadība,.mēnešalgu grupa 6 9 6

36 44. Administratīvā - Jurists. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi, (III B), 444. Administratīvā - Supervizors 9. Sociālais darbs, (IV), 445. Administratīvā - Lietvedības pārzinis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 446. Administratīvā - Datortīkla administrators 9.5. Informācijas tehnoloģijas, Sistēmu administrēšana un uzturēšana, (II B), 447. Administratīvā - Datu bāzu administrators 9.. Informācijas tehnoloģijas, Datu atbalsts, (II), 448. Administratīvā - Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības, (II), 449. Saimniecības - Vadītājs. Apsaimniekošana, 450. Saimniecības - Mikroautobusa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, 45. Saimniecības - Ēku un apsaimniekojamās. Apsaimniekošana, (II A) teritorijas pārzinis 45. Saimniecības - Elektriķis. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IV), 5.mēnešalgu grupa 45. Saimniecības - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa

37 454. Veco ļaužu dzīvojamā māja 455. Veco ļaužu dzīvojamā māja 456. Veco ļaužu dzīvojamā māja 457. Veco ļaužu dzīvojamā māja 458. Veco ļaužu dzīvojamā māja 459. Veco ļaužu dzīvojamā māja 460. Veco ļaužu dzīvojamā māja 46. Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 4 - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A), - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( II A), - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, (I).mēnešalgu grupa - Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A), - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa - Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa - Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, 4

38 467. Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/ - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 468. Sociālā dzīvojamā māja - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A ), Viršu ielā 9/ 469. Sociālā dzīvojamā māja - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), Viršu ielā 9/ 470. Sociālā dzīvojamā māja - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, Viršu ielā 9/.mēnešalgu grupa 47. Sociālā dzīvojamā māja - Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Viršu ielā 9/.mēnešalgu grupa 47. Sociālā dzīvojamā māja - Remontstrādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, Viršu ielā 9/ 47. Sociālā dzīvojamā māja - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), Kuldīgas ielā Sociālā dzīvojamā māja - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A ), Kuldīgas ielā Sociālā dzīvojamā māja - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), Kuldīgas ielā Sociālā dzīvojamā māja - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), Ģenerāļa Baloža ielā 477. Sociālā dzīvojamā māja - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A ), Ģenerāļa Baloža ielā 478. Sociālā dzīvojamā māja - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), Ģenerāļa Baloža ielā 479. Sociālā dzīvojamā māja - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, Ģenerāļa Baloža ielā.mēnešalgu grupa 480. Birojs Aprūpe mājās - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 4 4 5

39 48. Birojs Aprūpe mājās - Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), 48. Birojs Aprūpe mājās - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A), 48. Birojs Aprūpe mājās - Sociālais aprūpētājs 9. Sociālais darbs, (III A), 484. Birojs Aprūpe mājās - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa 485. Bērnunams - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 486. Bērnunams - Vecākais sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III B), 487. Bērnunams - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa 488. Bērnunams - Sociālais audzinātājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa 489. Bērnunams - Sociālais pedagogs 9. Sociālais darbs, (III A), 490. Bērnunams - Sociālais aprūpētājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa 49. Bērnunams - Bērnu aprūpētājs 9. Sociālais darbs,.mēnešalgu grupa 49. Bērnunams - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs,.mēnešalgu grupa 49. Bērnunams - Psihologs 9. Sociālais darbs, (III B), 494. Bērnunams - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, 495. Bērnunams - Saimniecības vadītājs. Apsaimniekošana, (II B), 6 6 5

40 496. Bērnunams - Mikroautobusa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, 497. Bērnunams - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, (I).mēnešalgu grupa 498. Bērnunams - Dežurants. Fiziskais un kvalificētais darbs, (IIA),.mēnešalgu grupa 499. Bērnunams - Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa 500. Bērnunams - Ēku un apsaimniekojamās. Apsaimniekošana, (II A), teritorijas pārzinis 50. Nakts patversme - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 50. Nakts patversme - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A), 50. Nakts patversme - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), 504. Nakts patversme - Saimniecības pārzinis. Apsaimniekošana, (II B), 505. Nakts patversme - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, 506. Nakts patversme - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs, (I).mēnešalgu grupa 507. Atkarību profilakses - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), centrs 508. Atkarību profilakses centrs - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A ), 0

41 509. Atkarību profilakses centrs - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, 50. Atkarību profilakses Sociālais pedagogs 9. Sociālais darbs, (III A), centrs 5. Grupu dzīvokļi - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), 5. Grupu dzīvokļi - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, ( III A), 5. Grupu dzīvokļi - Sociālais rehabilitētājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa 54. Grupu dzīvokļi - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), 55. Pensionāru dienas - Administrators. Klientu apkalpošana, (II A), centrs 56. Dienas centrs personām - Vadītājs 9. Sociālais darbs, (IV), ar garīgās attīstības traucējumiem 57. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 58. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 50. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 5. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 5. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem - Sociālais darbinieks 9. Sociālais darbs, (III A ), - Sociālais pedagogs 9. Sociālais darbs, (III A), - Sociālais aprūpētājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa - Sociālais rehabilitētājs 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa - Darba terapeits 9. Sociālais darbs, (II B), 5.mēnešalgu grupa

42 5. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 54. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 55. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 56. Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem 56. Kapsētu pārvalde - Medicīnas māsa 5.. Ārstniecība, Aprūpe, - Mikroautobusa vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, - Apkopējs.Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa - Aprūpētājs 9. Sociālais darbs, ( IIA), - - Direktors. Administratīvā vadība, (IV A),.mēnešalgu grupa Direktora vietnieks. Apsaimniekošana, (II B), Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), Lietvedis 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), Informācijas ievadīšanas operators 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, (II), 5, - - Kapsētu pārzinis. Apsaimniekošana, (II A), Furgona vadītājs 4. Transportlīdzekļa vadīšana, (II), Labiekārtošanas strādnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs, 4

43 Sanitārs. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Sētnieks. Fiziskais un kvalificētais darbs,.mēnešalgu grupa Kapracis Akorda darbs Komunālā - - Vadītājs. Administratīvā vadība (IV A), pārvalde.mēnešalgu grupa Biroja administrators 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība Kvalitātes vadītājs 7.Kvalitātes vadība (II), Sabiedrisko attiecību speciālists 4. Komunikācija un sabiedriskās attiecības (II), Vadītāja vietnieks 0.Inženiertehniskie darbi (V),.mēnešalgu grupa Iepirkumu speciālists. Apgāde (III B), Plānošanas tehniķis (īpašuma uzskaite).. Finanšu analīze un vadība, Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās (II A), Galvenais grāmatvedis 4. Grāmatvedība (III B), Grāmatvedis 4. Grāmatvedība (III A), Personāla speciālists 0. Personāla vadība (III)

44 Apkopējs. Fiziskais un kvalificētais darbs.mēnešalgu grupa Kvalitātes inženieris 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Transporta mehāniķis.apsaimniekošana (II B), 550. Teritoriju uzturēšanas - Vadītājs 5.Teritorijas plānošana (IV B), un labiekārtošanas Saimniecības vadītājs.apsaimniekošana (II B), (uzkopjamo teritoriju) Dārznieks (darbu vadītājs).apsaimniekošana (II B), Mežsaimniecības inženieris.apsaimniekošana (II C), 554. Būvniecības - Vadītājs 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Vecākais būvinženieris 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Ēku būvtehniķis 0.Inženiertehniskie darbi (II), Ziemas dienesta ceļu meistars 0. Inženiertehniskie darbi (II), 558. Būvprojektu - Vadītājs 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Ceļu būvinženieris 0.Inženiertehniskie darbi (II), Ēku būvinženieris 0.Inženiertehniskie darbi Būvniecības tehnologs 0.Inženiertehniskie darbi ŪKT būvinženieris 0.Inženiertehniskie darbi

45 564. Ielu infrastruktūras - Vadītājs 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Vecākais elektroinženieris 0.Inženiertehniskie darbi (IV), Ceļu būvtehniķis 0.Inženiertehniskie darbi (II), Tehniskais speciālists 0.Inženiertehniskie darbi (II), (elektronikā) Elektromontieris 0.Inženiertehniskie darbi (II), Apgaismes elektriķis 0.Inženiertehniskie darbi (II), Ģeoinformātikas inženieris 5.Teritorijas plānošana (II), Noliktavas pārzinis.apsaimniekošana (II B), Ēkas un teritorijas dežurants 4.Apsardze un uzraudzība (I A), 57. Glābšanas dienests - Instruktors.. Jūras un gaisa transporta vadīšana Vecākais glābējs 4. Apsardze un uzraudzība (II A), Glābējs 4. Apsardze un uzraudzība (II A), 576. Liepājas - - Direktors.Administratīvā vadība, (IVA), sabiedriskais.mēnešalgu grupa transports Biroja administrators 8.. Informācijas apkopošana un analīze, Dokumentu pārvaldība, 6

46 Maršruta tīkla plānotājs 7.Iestāžu procedūras (II), Galvenais ekonomists 8.6. Informācijas apkopošana un analīze, Statistika, (III B), Kasieris 4. Grāmatvedība, 5.mēnešalgu grupa Grāmatvedis 4. Grāmatvedība, (III A), Sabiedriskā transporta 7.Iestāžu procedūras (II), organizators 58. Kontroles no - Vadītājs 4.Apsardze un uzraudzība (IV), 584. Kontroles no - Galvenais transporta inspektors 4.Apsardze un uzraudzība 585. Kontroles no - Transporta kontrolieris 4.Apsardze un uzraudzība (IA),

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:  SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr.4319001137, Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis 65044522, fakss 65020913, e-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv, www.ovg.lv Ogres Valsts

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami  AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis , mājas lapa:

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis , mājas lapa: LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 3013900936 Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis 634 31772, mājas lapa: www.2vsk.liepaja.edu.lv, epasts: 2 vsk@liepaja.edu.lv Liepājā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa

Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsa Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija ISO sertificēto grāmatvežu asociācija Grāmatvežu kompetences un sertifikācijas problēmas nacionālajā jeb valstiskajā līmenī 1 ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele 2014. gada 15. maijs Par GSC

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas mehānisms bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā Labklājības ministrija 2014.gada 28.februāris Tiesiskais ietvars Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. S.Zaharāne (personiskais paraksts) 2017. gada 23.janvārī Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs

Sīkāk

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras AP S TIP RIN ĀTS ar Kuldīgas novada Domes 2010.gada 12. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.13, p.1.) Kuldīgas novada PA Kuldīgas novada muzejs objekta VĒSTURISKĀ BANGERTU VILLA DARBĪBAS STRATĒĢIJA GADAM SATURS

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs Vija Ābele Deju kop

Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs Vija Ābele Deju kop Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs 430.00 Vija Ābele Deju kopu vadītājs 83.43 Aina Āboliņa Soc darbinieks darbam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 tālrunis 651 33655,, fakss 651 52352,E-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaksāto atvaļinājuma naudu par nākošo mēnesi. Atalgojumā

Sīkāk

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019gadā 1pielikums Mārupes novada Domes 2019gada 23janvāra Sēdes Nr1, lēmums Nr23 Saistošajiem noteikumiem Nr2/2019 (Grozīts ar MND 03042019 saistošiem noteikumiem

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs L

Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs L Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs 59.25 Ligita Ābele Apkopējs 543.36 Saiva Āboliņa Sekretārs

Sīkāk