APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM 1. Konts Konta atvēršana Procenti par pozitīvu atlikumu norēķinu kontā Konta apkalpošana Konta pārskati Konta pārskatu un citu dokumentu sūtīšana pēc klienta pieprasījuma Attālinātie norēķini Danske ebank Maksājumi Iekšbankas maksājums Maksājums EUR valūtā Starptautiskais maksājums Pārskaitījums uz citu Danske Bank Grupas banku Regulārais maksājums Citi ar maksājumiem saistītie pakalpojumi Ienākošo maksājumu apstrāde Kredīti Hipotekārie kredīti, Overdrafti, Patēriņa kredīti Kredīta limits privātpersonu maksājumu kartēm Maksājumu kartes MasterCard Standard karte (izdota līdz gada 30. jūnijam) MasterCard Gold karte (izdota līdz gada 30. jūnijam) Debit MasterCard (izdota pēc gada 3. jūlija) MasterCard Platinum (izdota pēc gada 3. jūlija) Citi pakalpojumi 8 7. Čeki 8 8. Ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakus pakalpojumi Finanšu instrumentu naudas kontu un finanšu instrumentu kontu atvēršana, uzturēšana Finanšu instrumentu glabāšana 1; Darījumi ar akcijām un obligācijām Darījumi ar Danske Invest fondu ieguldījumu apliecībām Citi pakalpojumi... 9

2 1. Konts 1.1. Konta atvēršana Konta atvēršana fiziskām personām rezidentam EUR 50, Konta atvēršana fiziskām personām nerezidentam 100,00 EUR Darījuma konta atvēršana 0,5 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR) Depozīta konta atvēršana 1.2. Procenti par pozitīvu atlikumu norēķinu kontā Gada procenta likme EUR valūtā 0% AUD, CAD DKK, GBP, NOK, SEK valūtā 0% Citās Danske Bank akceptētās valūtās 0% ASV dolāros 0% 1.3. Konta apkalpošana Mēneša maksa par konta apkalpošana 1 10,00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita) Mēneša maksa par konta apkalpošana 30,00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita) nerezidentiem (izņemot EEZ dalībvalstu un Šveices pilsoņus) Mēneša maksa par slēgta norēķina konta 10,00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita) apkalpošana fiziskām personām rezidentiem Mēneša maksa par slēgta norēķina konta 10,00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita) apkalpošana fiziskām personām nerezidentiem Konta pārskati Depozīta konta pārskats bankā Konta pārskats bankā (par katru kontu) par darījumiem kontā pēdējo 6 mēnešu laikā 3,00 EUR par darījumiem kontā vairāk nekā pirms 6 mēnešiem Konta pārskat ebankā 1.5. Konta pārskatu un citu dokumentu sūtīšana pēc klienta pieprasījuma Dokumentu sūtīšana pa Latviju 5,00 EUR par periodu, kas nepārsniedz pēdējos 6 mēnešus 10,00 EUR par periodu, kas senāks par 6 mēnešiem Dokumentu sūtīšana ārpus Latvijas pēc vienošanās 1 Komisija netiek piemērota, ja fiziskai personai Danske Bank A/S filiāle Latvijā ir kredīta saistības. 2 Komisija netiek piemērota mantotajiem norēķinu kontiem. 2. Attālinātie norēķini 2.1. Danske ebank Pieslēgšana Kodu kalkulatora izsniegšana 21,00 EUR Kodu kalkulatora atbloķēšana 7,00 EUR Lpp 2 no 9

3 3. Maksājumi 3.1. Iekšbankas maksājums E-kanālos Klientu apkalpošanas centrā Iekšbankas maksājums EUR valūtā Iekšbankas maksājums uz savu kontu 3,00 EUR Iekšbankas maksājums uz cita klienta kontu 0,15 EUR 3,00 EUR Iekšbankas maksājums ārvalstu valūtā Iekšbankas maksājums uz savu kontu EEZ dalībvalsts valūtā (izņemot eiro) 1 3,00 EUR Iekšbankas maksājums uz savu kontu citā ārvalstu valūtā 3,00 EUR Iekšbankas maksājums uz cita klienta kontu EEZ dalībvalsts valūtā (izņemot eiro) 1 0,15 EUR 3,00 EUR Iekšbankas maksājums uz cita klienta kontu citā ārvalstu valūtā 0,15 EUR 3,00 EUR 3.2. Maksājums EUR valūtā 2 E-kanālos Klientu apkalpošanas centrā Vietējais maksājums 0,40 EUR 3,00 EUR ES maksājums 0,40 EUR 3,00 EUR Vietējais ekspress maksājums 7,50 EUR 15,00 EUR 3.3. Starptautiskais maksājums Standarta starptautiskais maksājums Steidzams starptautiskais maksājums Ekspress starptautiskais maksājums E-kanālos Klientu apkalpošanas centrā 9,00 EUR (BEN*/SHA) 12,00 EUR (BEN*/SHA) 18,50 EUR (OUR) 21,50 EUR (OUR) 12,00 EUR (BEN*/SHA) 15,00 EUR (BEN*/SHA) 23,50 EUR (OUR) 26,50 EUR (OUR) 25,00 EUR (BEN*/SHA) 30,00 EUR (BEN*/SHA) 40,00 EUR (OUR) 46,00 EUR (OUR) 3.4. Pārskaitījums uz citu Danske Bank Grupas banku Danske grupas maksājums (pārskaitījums uz cita klienta kontu Danske Bank citā valstī), izņemot maksājumus, kas atbilst ES maksājuma nosacījumiem Danske grupas maksājums (pārskaitījums uz cita klienta kontu Danske Bank citā valstī), kas atbilst ES E-kanālos 9,00 EUR (BEN*/SHA) 18,50 EUR (OUR) Klientu apkalpošanas centrā 12,00 EUR (BEN*/SHA) 21,50 EUR (OUR) 0,40 EUR 3,00 EUR maksājuma nosacījumiem * Izvēloties komisijas veidu BEN, maksātājs nemaksās komisijas maksu par šo pārskaitījumu. Saņēmējs maksās Danske Bank komisijas maksu, kā arī savas bankas un maksājuma izpildē iesaistīto starpniekbanku komisijas maksas Regulārais maksājums Līguma reģistrācija atbilstoši maksai par e-kanālā veiktu iekšbankas Regulārā maksājuma izpilde maksājumu, maksājumu EUR valūtā vai starptautisku maksājumu, atkarībā no maksājuma veida Konta atlikuma automātiskās uzturēšanas reģistrēšana Mēneša maksa par konta atlikuma automātisku uzturēšanu Izmaiņas līgumā par konta atlikuma automātisku uzturēšanu Lpp 3 no 9

4 3.6. Citi ar maksājumiem saistītie pakalpojumi Maksājuma atsaukšana, ja Banka maksājumu nav izsūtījusi vietējais maksājums, ES maksājums 5,00 EUR starptautiskais maksājums 5,00 EUR Maksājumā atsaukšana, ja Banka maksājumu ir izsūtījusi iekšbankas maksājums 10,00 EUR vietējais maksājums, ES maksājums 25,00 EUR + faktiskās izmaksas starptautiskais maksājums 25,00 EUR + faktiskās izmaksas Maksājuma labošana, ja Banka maksājumu nav izsūtījusi vietējais maksājums, ES maksājums 10,00 EUR starptautiskais maksājums 10,00 EUR Maksājuma labošana, ja Banka maksājumu ir izsūtījusi vietējais maksājums, ES maksājums 25,00 EUR + faktiskās izmaksas starptautiskais maksājums 25,00 EUR + faktiskās izmaksas Pieprasījums par vietējo maksājumu (piem., apstiprinājuma pieprasīšana par tā izpildi) 10,00 EUR Pieprasījums par starptautisko maksājumu (piem., apstiprinājuma pieprasīšana par tā izpildi) 30,00 EUR + faktiskās izmaksas Maksājuma izmeklēšana, ja maksājums vecāks par 6 mēnešiem vietējais maksājums, ES maksājums 30,00 EUR + faktiskās izmaksas starptautiskais maksājums 70,00 EUR + faktiskās izmaksas Izpildīta maksājuma rīkojuma apstiprināšana 3,00 EUR SWIFT kopijas izsniegšana par pēdējo 6 mēnešu laikā izpildītu maksājuma rīkojumu 5,00 EUR SWIFT kopijas izsniegšana par maksājuma rīkojumu, kas izpildīts vairāk nekā pirms 6 mēnešiem 10,00 EUR 3.7. Ienākošo maksājumu apstrāde Iekšbankas maksājuma ieskaitīšana kontā ES maksājuma ieskaitīšana kontā Starptautiskā maksājuma EEZ valstu valūtā ieskaitīšana Starptautiskā maksājuma citā ārvalstu valūtā 5,00 EUR ieskaitīšana Starptautiskā maksājuma ieskaitīšana (maksa pieprasāma no maksājuma veicēja, ja izvēlēts komisijas veids "Maksātājs") (komisija neattiecas uz Bankas klientiem) Starptautiskā EUR maksājuma ieskaitīšana, ja maksājuma sūtītāja banka ir EEZ valstī un maksājuma rīkojumā nav norādīts saņēmēja IBAN (komisija neattiecas uz Bankas klientiem) Maksa par valūtas konvertāciju starptautiskā maksājuma ieskaitīšanai maksājumu kartes kontā, ja 3,00 EUR maksājuma valūta nesakrīt ar kartes konta valūtu 1 Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstu valūtas ir: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK 2 Maksājums EUR valūtā uz Eiropas savienības (ES) dalībvalstīm, Šveici un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīm - Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu. 3 Starptautiskais maksājums ir Bankas Maksājumu pakalpojums, kuru Banka veic uz Maksājuma saņēmēja MPS, kas darbojas Maksājuma saņēmēja vārdā, ja Bankā iesniegtais Maksājuma rīkojums ir Ārvalstu valūtā vai Maksājuma rīkojums ir euro (EUR), taču tas neatbilst Danske grupas maksājuma, Vietējā maksājuma, Vietējā ekspress maksājuma, ES maksājuma, Iekšbankas maksājuma vai Uzņēmumu grupas maksājuma Danske grupas ietvaros nosacījumiem. Pastāv šādi pakalpojuma maksas veidi: BEN (Saņēmējs) Pakalpojumu maksas veids Saņēmējs nozīmē, ka visa maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksa tiek ieturēta no sākotnējās maksājuma summas. Šādu Pakalpojuma maksu nedrīkst piemērot un ieturēt no Eiropas Ekonomikas zonā veiktiem maksājumiem vai no maksājumiem Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu valūtās. SHA (Dalīti) Pakalpojuma maksas veids Dalīti nozīmē, ka Maksātajam ir jāapmaksā Pakalpojuma maksa, ko par maksājumu iekasē Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, un Maksājuma saņēmējam ir jāapmaksā Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēju iekasētā pakalpojumu maksa. Lpp 4 no 9

5 OUR (Maksātājs) Pakalpojuma maksas veids Maksātājs nozīmē, ka Maksātajam ir jāapmaksā visi izdevumi. Banka uzsākt maksājumu izpildi, par kuriem piemērojams Pakalpojumu maksas veids Maksātājs, ja Maksātājs ir izvēlējies šo maksas veidu Maksājuma rīkojumā un maksājuma valūta nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts valūta vai Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, vai maksājuma izpildei ir nepieciešami valūtas maiņas pakalpojumi. 4. Kredīti 4.1. Hipotekārie kredīti, Overdrafti, Patēriņa kredīti Maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu ja tiek formēts kredīts Danske Bank A/S 150,00 EUR filiāles Latvijā nekustamā īpašuma iegādei ja tiek formēts kredīts cita nekustamā līdz 1% no kredīta summas (min. 150,00 EUR) īpašuma iegādei Kredīta līguma un ķīlas līguma grozījumi pēc klienta iniciatīvas (ja tiek grozīti vairāki nosacījumi, tiek piemērota viena, maksimālā maksa) atmaksas datuma maiņa pamatsummas atlikšana grafika veida maiņa pēc vienošanās (min. 70,00 EUR) valūtas maiņa 300,00 EUR ķīlas devēja/ķīlas maiņa cita veida izmaiņas kredīta līgumā un/vai ķīlas līgumā Ar kredīta līguma grozījumu noformēšanu nesaistītu iesniegumu izskatīšana (atļauju, izziņu u.c. dokumentu sagatavošana) Maksa par bankas piekrišanas izsniegšanu darbībām ar ieķīlāto īpašumu Maksa par kredīta refinansēšanas dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un/vai saskaņošanu pēc vienošanās (min. 50,00 EUR) pēc vienošanās (min. 35,00 EUR) pēc vienošanās (min. 35,00 EUR) 500,00 EUR 4.2. Kredīta limits privātpersonu maksājumu kartēm Kredīta noformēšana un izsniegšana Kredīta līguma grozījumi Maksa par izmantoto kredīta limitu 18% Komisija par limita atbloķēšanu 5.79 EUR Lpp 5 no 9

6 5. Maksājumu kartes 5.1. MasterCard Standard karte (izdota līdz gada 30. jūnijam) Gada maksa par karti 25,00 EUR par karti ar pastāvīgu, vairākkārtēju ceļojumu apdrošināšanu 50,00 EUR par papildu karti 25,00 EUR Maksa par pirkumu ar karti Latvijā ārpus Latvijas Maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātos Nordea bankomātos Latvijā citu banku bankomātos Latvijā 1,5% (min. 4,27 EUR) bankomātos ārpus Latvijas 1,5% (min. 4,27 EUR) Maksa par izmantoto kredītlimitu 18% gadā Maksa par kredītlimta pārtēriņu 36% gadā Maksa par kartes aizvietošanu 25,00 EUR Citi MasterCard Standard kartes nosacījumi kartes valūta EUR labvēlības periods procentu maksājumiem dienās standarta diennakts limits skaidras naudas izmaksai 2000 EUR norēķiniem ar karti 2000 EUR Maksa par kartes pārskata saņemšanu 3,00 EUR Maksa par kartes pārskata saņemšanu bankā Maksa par katru nepamatotas pretenzijas gadījuma izskatīšanu 50,00 EUR Maksa par norēķinu kartes paātrinātu izgatavošanu 20,00 EUR Lpp 6 no 9

7 5.2. MasterCard Gold karte (izdota līdz gada 30. jūnijam) Gada maksa par karti 100,00 EUR par papildus karti 50,00 EUR Maksa par pirkumu ar karti Latvijā ārpus Latvijas Maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātos Nordea bankomātos Latvijā citu banku bankomātos Latvijā 1,5% (min. 4,27 EUR) bankomātos ārpus Latvijas 1,5% (min. 4,27 EUR) Maksa par izmantoto kredītlimitu 18% gadā Maksa par kredītlimta pārtēriņu 36% gadā Pastāvīga, vairākkārtēja ceļojumu apdrošināšana iekļauta gada maksā Maksa par kartes aizvietošanu 50,00 EUR Citi MasterCard Gold kartes nosacījumi kartes valūta EUR; USD labvēlības periods procentu maksājumiem dienās Standarta diennakts limits skaidras naudas izmaksai 4000 EUR norēķiniem ar karti 4000 EUR Maksa par kartes pārskata saņemšanu 3,00 EUR Maksa par kartes pārskata saņemšanu bankā Maksa par katru nepamatotas pretenzijas gadījuma izskatīšanu 50,00 EUR Maksa par norēķinu kartes paātrinātu izgatavošanu 20,00 EUR 5.3. Debit MasterCard (izdota pēc gada 3. jūlija) Izsniegšanas maksa Atjaunošanas maksa Nozaudētas kartes bloķēšana Kartes aizvietošana 3,00 EUR Jauna PIN koda izsniegšana (kopā ar jaunu karti) 3,00 EUR Kartes mēneša maksa 2,00 EUR Maksa par pieejamā limita pārsniegšanu 30% Maksa par pirkumiem ar karti Maksa par bilances pieprasījumu bankomātā Maksa par pārskaitījumu no kartes konta Komisija par maksājumiem no konta ir norādīta sadaļā Maksājumi Maksa par kartes izraksta saņemšanu bankā 5,00 EUR Skaidrās naudas izņemšana: Bankomātos 1000 EUR mēnesī, 1.5% no summas, kas pārsniedz 1000 EUR Citu banku apkalpošanas centros 1.5% (min. 1,00 EUR) Maksa par limitu uzstādījumu maiņu: ebankā 2,90 EUR Bankas apkalpošanas centrā 9,00 EUR Maksa par dokumentu pieprasīšanu Maksa par darījuma kopijām un/vai 35,00 EUR nepamatotu pieprasījumu iesniegšanu Maksājuma dokumentu pieprasīšana no 12,00 EUR ārvalstīm Komisija par valūtas maiņu pirkumiem citā valūtā 1,75% Lpp 7 no 9

8 5.4. MasterCard Platinum (izdota pēc gada 3. jūlija) Izsniegšanas maksa 60,00 EUR Atjaunošanas maksa 60,00 EUR Nozaudētas kartes bloķēšana Kartes aizvietošana Jauna PIN koda izsniegšana (kopā ar jaunu karti) Kartes gada maksa 115,00 EUR Maksa par pieejamā limita pārsniegšanu 18% Maksa par pirkumiem ar karti Maksa par bilances pieprasījumu bankomātā Maksa par pārskaitījumu no kartes konta Komisija par maksājumiem no konta ir norādīta sadaļā Maksājumi + 1% no pārskaitītās summas no kartes kredīta limita Maksa par kartes izraksta saņemšanu bankā 5,00 EUR Skaidrās naudas izņemšana: Bankomātos 1% (min. 3,00 EUR) Citu banku apkalpošanas centros 2% (min. 3,00 EUR) Maksa par limitu uzstādījumu maiņu: ebankā 3,00 EUR Bankas apkalpošanas centrā 9,00 EUR Maksa par dokumentu pieprasīšanu Maksa par darījuma kopijām un/vai 35,00 EUR nepamatotu pieprasījumu iesniegšanu Maksājuma dokumentu pieprasīšana no 12,00 EUR ārvalstīm Komisija par valūtas maiņu pirkumiem citā valūtā 1,75% 6. Citi pakalpojumi 6.1. Izziņa klientam par kontu esamību un tā atlikumu bankā 10,00 EUR 6.2. Cita veida izziņa klientam pēc vienošanās, min. 20,00 EUR 6.3. Maksa par ieskatīšanos valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā klienta interesēs 10,00 EUR 6.4. Maksa par ieskatīšanos Lursoft datu bāzē 7,11 EUR + faktiskās izmaksas + PVN 6.5. Dokumentu sūtīšana izmantojot kurjerpasta pakalpojumus atbilstoši faktiskajām izmaksām 6.6. Maksājuma uzdevuma izdrukāšana un apstiprināšana (elektroniski iesniegtiem maksājumiem) 3,00 EUR 6.7. Dokumentu kopijas izsniegšana klientam no arhīva (vecāka par 1 mēnesi) 25,00 EUR 6.8. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevuma pieņemšana izpildei Tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu 70,00 EUR dienesta inkaso uzdevuma pieņemšana Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu 3,00 EUR dienesta inkaso uzdevuma izpilde (par katru reizi) 7. Čeki 7.1. Čeku pieņemšana uz inkaso (šīs komisijas attiecas arī uz atgrieztiem neapmaksātiem čekiem) čeku vērtība līdz EUR 50,00 EUR čeku vērtība virs EUR 150,00 2 EUR 1 Banka pieņem čekus uz inkaso tikai no Danske Bank A/S filiāles Latvijā klientiem. 2 Ja korespondējošās bankas pieprasītā maksa pārsniegs 150,00 EUR tad izmaksu segšanai no čeka summas Lpp 8 no 9

9 8. Ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakus pakalpojumi 8.1. Finanšu instrumentu naudas kontu un finanšu instrumentu kontu atvēršana, uzturēšana 8.2. Finanšu instrumentu glabāšana 1; Danske Invest fondu apliecības līdz ,00 EUR 0,02% mēnesī, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā reģistrēti finanšu min. 3,00 EUR instrumenti no ,00 EUR 0,015% mēnesī ASV, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, akcijām 0,015% mēnesī, min 5,00 EUR Honkongā, Īrijā, Itālijā, Japānā, Kanādā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Singapūrā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti finanšu obligācijām 0,015% mēnesī, min 5,00 EUR instrumenti Bosnijā, Bulgārijā, Kiprā, Horvātijā,, Islandē, Izraēlā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Turcijā, Dienvidāfrikā, Polijā, Čehijā un Ungārijā reģistrēti finanšu instrumenti Krievijā un Ukrainā reģistrēti finanšu instrumenti akcijām 0,030% mēnesī, min 5,00 EUR obligācijām 0,030% mēnesī, min EUR 5,00 akcijām 0,070% mēnesī, min 5,00 EUR obligācijām 0,070% mēnesī, min 5,00 EUR 8.3. Darījumi ar akcijām un obligācijām Darījumi ar obligācijām pēc vienošanās Darījumi ar akcijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā reģistrētas 0,30% no darījuma summas, min. 30,00 EUR akcijas Krievijā reģistrētas akcijas 0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR Citās valstīs reģistrētas akcijas 3 0,40% no darījuma summas, min. 30,00 EUR Zīmognodeva (Stamp tax), kas papildus tiek ieturēta par Lielbritānijas biržā slēgtiem darījumiem GBP valūtā Zīmognodeva (Stamp tax), kas papildus tiek ieturēta par Īrijas biržā slēgtiem darījumiem Finanšu darījumu nodeva, kas papildus tiek ieturēta par Itālijas biržā slēgtiem darījumiem Finanšu darījumu nodeva, kas papildus tiek ieturēta par Francijas biržā slēgtiem darījumiem 0,50% 1,00% 0,10% 0,20% 8.4. Darījumi ar Danske Invest fondu ieguldījumu apliecībām saskaņā ar pielikumu Nr Citi pakalpojumi Darījumu apstiprinājumi Darījumu apstiprinājumi bankā pēc klienta pieprasījuma Finanšu instrumentu konta pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu 4 1 Komisijas maksa par Finanšu instrumentu glabāšanu tiek rēķināta no vidējās Finanšu instrumentu vērtības mēneša laikā (obligācijām no nominālvērtības, akcijām no tirgus vērtības). Komisiju banka var ieturēt no jebkura klienta konta bankā. 2 Minimālās summas tiek aprēķinātas darījuma valūtā saskaņā ar oficiālo Eiropas centrālās bankas valūtas kursu darījuma izpildes dienā. 3 Norādītā komisijas maksa attiecas uz akcijām, kas reģistrēti šādās valstīs: ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Honkonga, Īrija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Singapūra, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 4 Nosūta/izsniedz pēc klienta pieprasījuma. Lpp 9 no 9

10 APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀŽA FIZISKĀM PERSONĀM PIELIKUMS Nr.1 Danske Invest fondu ieguldījumu apliecību pirkšana, maiņa Darījumi ar Danske Invest fondu ieguldījumu apliecībām Danske Invest Fund Management Ltd funds (reģsitrēti Somijā) 1 Danske Invest 2020 Fund G 1 1% Danske Invest 2030 Fund G 1 1% Danske Invest 2040 Fund G 1 1% Danske Invest Baltic Equity Fund G 2 1% Danske Invest China Fund G 3 1% Danske Invest Compass 25 Fund G 1 0,5% Danske Invest Compass 50 Fund G 1 1% Danske Invest Compass 75 Fund G 1 1% Danske Invest Compass Equity Fund G 1 1% Danske Invest Compass Liquidity Fund G 1 0% Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund G 3 1% Danske Invest European Equity Fund G 3 1% Danske Invest India Fund G 3 1% Danske Invest Latin America Fund G 2 1% Danske Invest North America Equity Fund G 3 1% Danske Invest Russia Fund G 2 1% Danske Invest US Small Cap Value Fund G 3 1% Danske Invest Management Company S.A. funds (reģistrēti Luksemburgā) 2 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 1,5% Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Small 1,5% Cap Class A Danske Invest SICAV Global StockPicking Class A 1,5% 1 Minimālais ieguldījuma apjoms ieguldījumam vienā fondā 30,00 EUR. 2 Minimālais ieguldījuma apjoms ieguldījumam vienā fondā 100,00 EUR. 3 Minimālais ieguldījuma apjoms ieguldījumam vienā fondā 500,00 EUR. 4 Nav noteiktas minimālās ieguldījumu summas.

11 Danske Invest fondu ieguldījumu apliecību pārdošana Danske Invest Fund Management Ltd funds (reģistrēti Somijā) Danske Invest 2020 Fund G 1% Danske Invest 2030 Fund G 1% Danske Invest 2040 Fund G 1% Danske Invest Baltic Equity Fund G 2% Danske Invest China Fund G 2% Danske Invest Compass 25 Fund G 0,5% Danske Invest Compass 50 Fund G 1% Danske Invest Compass 75 Fund G 1% Danske Invest Compass Equity Fund G 1% Danske Invest Compass Liquidity Fund G 0,5% Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund G 2% Danske Invest European Equity Fund G 1% Danske Invest India Fund G 2% Danske Invest Latin America Fund G 2% Danske Invest North America Equity Fund G 1% Danske Invest Russia Fund G 2% Danske Invest US Small Cap Value Fund G 1% Danske Invest Management Company S.A. funds (reģistrēti Luksemburgā) Danske Invest SICAV China Class A 1% Danske Invest SICAV Danish Bond Class A 0% Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A 0% Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 1% Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 1% Danske Invest SICAV Global Emerging Markets 1% Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Small Cap 1% Danske Invest SICAV Global StockPicking 1% Danske Invest SICAV India Class A 1% Danske Invest SICAV Nordic Class A 1%

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

Template

Template ES VALSTU MĀJOKĻU POLITIKA Aino Salmiņš, LPS padomnieks Mājokļu politika Mājokļu politikas instrumenti Dzīvojamo māju būvniecība Dzīvojamo māju uzturēšana Sociālo dzīvojamo māju nodrošināšana Dzīvojamo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,  Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Advisory/Consulting/Tax Ziņojums par ārvalstu pieredzi gada procentu likmes izmantošanā un nosakot ierobežojumus nebanku kreditēšanā Konfidenciāls 201

Advisory/Consulting/Tax Ziņojums par ārvalstu pieredzi gada procentu likmes izmantošanā un nosakot ierobežojumus nebanku kreditēšanā Konfidenciāls 201 Advisory/Consulting/Tax Ziņojums par ārvalstu pieredzi gada procentu likmes izmantošanā un nosakot ierobežojumus nebanku kreditēšanā Konfidenciāls Baiba Fromane Vadītāja Latvijas nebanku kredītdevēju asociācija

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Banku sistēma, tās funkcijas, kredītu veidi. Latvijā ir divpakāpju banku sistēma Centrālā banka vai arī saukta par Emisijas banku un komercbankas. Lat

Banku sistēma, tās funkcijas, kredītu veidi. Latvijā ir divpakāpju banku sistēma Centrālā banka vai arī saukta par Emisijas banku un komercbankas. Lat Banku sistēma, tās funkcijas, kredītu veidi. Latvijā ir divpakāpju banku sistēma Centrālā banka vai arī saukta par Emisijas banku un komercbankas. Latvijas banka pilda divas galvenās funkcijas īsteno naudas

Sīkāk

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019gadā 1pielikums Mārupes novada Domes 2019gada 23janvāra Sēdes Nr1, lēmums Nr23 Saistošajiem noteikumiem Nr2/2019 (Grozīts ar MND 03042019 saistošiem noteikumiem

Sīkāk