Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo"

Transkripts

1 Efektīvs enerģijas patēriņš Tēma #4/9 Energoresursu veidi Nodarbībā uzzināsi Kas ir atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi? Kādas ir atjaunojamo energoresursu priekšrocības? Kādus energoresursus izmanto Latvijā? Kas ietekmē energoresursu efektivitāti? izglītības iestādēs IZZIŅAS DAĻA Ierosināšanas uzdevums Noskaties videomateriālu un aizpildi tukšās vietas tekstā. Video pieejams: Energoresursus iedala divās grupās - atjaunojamie energoresursi un...(1) energoresursi. Naftas, ogļu un dabasgāzes resursi veidojušies no...(2), kuri dzīvojuši pirms miljoniem gadu. Ja dabasgāzes transportēšanai nav iespējams izveidot cauruļvadu sistēmu, gāzi var transportēt...(3) veidā. Pasaulē izplatīts, labi transportējams un uzkrājams resurss ir...(4), kuru mēs izlietojam reižu ātrāk nekā tas ir veidojies. Atomelektrostacijas nesekmē globālo sasilšanu, jo neizdala...(5), bet draudus rada atomelektrostaciju radioaktīvie atkritumi. Visizplatītākais resurss uz zemes ir...(6) enerģija, bet tās izmantošanu kavē dārgās tehnoloģijas. Vēja turbīna var sasniegt pat 165m augstumu un tās spārnu atvērums var būt lielāks par diviem...(7). Pirmās liecības par...(8) dzirnavu izmantošanu atrodamas jau pirms 2000 gadiem Senajā Grieķijā, Romā un Ķīnā. Ģeotermālo enerģiju iegūst ar siltumsūkņiem, kuri zemes dzīļu siltumu izvada virszemē, bet Islandē un Grenlandē zemes siltums virszemē iznāk ģeotermālajos avotos jeb...(9). Malka, mežizstrādes blakus produkti, salmi, speciāli audzēti augi un kūtsmēsli ir galvenie...(10) veidi. Enerģijas patēriņš pasaulē palielinās, bet pāreja uz plašāku atjaunojamo resursu izmantošanu notiek lēni, tādēļ ir svarīgi enerģiju izmantot...(11) Energoresursu veidi Atjaunojamie energoresursi - Saules enerģija - Vēja enerģija - Hidroenerģija (ūdens) - Biomasas enerģija (koksne, biogāze, salmi u.c.) - Ģeotermālā enerģija - Jūras un okeāna enerģija (viļņi, paisums/bēgums) Neatjaunojamie energoresursi - Naftas produkti (benzīns, dīzeļdegviela, sašķidrinātā gāze) - Ogles - Dabasgāze - Kūdra - Degslāneklis - Kodolenerģija (urāns)

2 Uzdevums 1.attēlā redzams energoresursu patēriņš pasaulē. Šobrīd visvairāk izmantotie energoresursi pasaulē ir nafta (32%) un ogles (27%). Kuram resursam kodolenerģijai, atjaunojamai enerģijai vai dabasgāzei, tavuprāt, atbilst X (5%), Y (14%), Z (22%) sadaļas diagrammā? Energoresursu izmantošana pasaulē 32% 5% 14% X Y Z ogles nafta 22% 27% 1.att. Energoresursu izmantošana pasaulē. Avots: EU energy in figures Neatjaunojamos enerģijas resursu nereti dēvē arī par fosilajiem tādēļ, ka tie zemes dzīlēs ir veidojušies no sen izmirušiem augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem (fosilijām) senu ģeoloģisko procesu rezultātā simtu tūkstošu un pat miljonu gadu garumā. Šo resursu atjaunošanās nav iespējama īsā laikā. No pasaulē šobrīd patērētajiem energoresursiem 80-85% ir neatjaunojamie resursi. Neatjaunojamo resursu izmantošana saistīta ar dažādiem riskiem. Dabasgāzes, naftas un akmeņogļu dedzināšanas rezultātā gaisā nonāk CO2, kas veicina klimata pārmaiņas. Turklāt neatjaunojamo energoresursu krājumi dabā izsīkst, tādēļ nākotnē to cenas varētu pieaugt. Izņemot kūdras rezerves, Latvijai nav pašai savu fosilo resursu, tādēļ enerģijas ražošanai nepieciešamie fosilie resursi tiek iepirkti. Pieprasījums pēc energoresursiem pasaulē arvien palielinās. Tādēļ valstis, starptautiskas organizācijas, uzņēmēji un mājsaimniecības cenšas arvien vairāk izmantot atjaunojamos energoresursus Atjaunojamo energoresursu priekšrocības Labvēlīgi videi, neveicina klimata pārmaiņas. Atjaunojamos energoresursus var izmantot tieši. Tiem nav nepieciešams sarežģīts pārstrādes process. Vēja, ūdens, saules un zemes enerģijas izmantošanā netiek piesārņota augsne, gaiss un ūdens. Turpretim daudzu neatjaunojamo resursu pārstrāde ir dārga, tie rada neizmantojamus vai pat kaitīgus blakusproduktus, piemēram, dažādus izmešus gaisā. 1 Citos avotos sniegtās ziņas var atšķirties atkarībā no aprēķinu metodikas 2

3 Krājumi ir neizsīkstoši. Saules, vēja un ūdens enerģijas krājumi uz Zemes ir neizsmeļami. Piemēram, saulainā dienā viens kvadrātmetrs zemes saņem aptuveni 5,4 kilovatstundas 2 saules enerģijas. Tas nozīmē, ka saulainā dienā futbola laukums stadiona izmērā (800 m 2 ) saņem aptuveni 4320 kilovatstundas saules enerģijas starojuma. Tas ir 33 reizes vairāk kā vidēja skola iztērē visas dienas laikā (vidējais elektroenerģijas patēriņš skolā, mūsu energoefektivitātes programmas ietvaros, ir aptuveni 128 kwh/dienā). Savukārt koksni un citus biomasas avotus var atjaunot, stādot mežus un biomasai paredzētus augus. Veicina vietējo attīstību. Atjaunojamie energoresursi visbiežāk ir vietējie resursi. Tādēļ to izmantošana veicina vietējo izaugsmi rodas jaunas darbavietas, attīstās lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība, ar tehnoloģijām saistītā pētniecība. Ļoti ekonomiska un lietderīga ir enerģijas ražošana no tā saucamiem ražošanas atkritumiem, kas pieejami kokapstrādes uzņēmumos un kokzāģētavās. Turklāt vietējo resursu izmantošana ļauj ietaupīt transporta izdevumus. Sniedz enerģētisko neatkarību. Vietējo atjaunojamo resursu izmantošana samazina atkarību no energoresursu importa. Ja valsts ir enerģētiski neatkarīga, fosilo resursu eksportētājvalstis nevar uz to izdarīt politisko spiedienu, ierobežojot energoresursu piegādi vai paaugstinot cenas. Āķīgais jautājums Ja atjaunojamiem resursiem ir daudz priekšrocību, tad kādēļ tie veido tikai 15-20% no kopējā pasaulē izmantoto energoresursu daudzuma? Uzdevums Uzzini vairāk par energoresursu veidiem, spēlējot LOTO spēli, ko atradīsi šī materiāla pielikumā. Eiropas Savienības mērķis ir līdz gadam 32% no enerģijas iegūt no atjaunojamiem resursiem. Latvijas mērķis ir līdz gadam 45% enerģijas iegūt no atjaunojamiem resursiem. Latvija šobrīd ir starp vadošajām valstīm Eiropas Savienībā atjaunojamo energoresursu izmantošanas ziņā (sk. 2.attēlu). Lielāko daļu no atjaunojamiem energoresursiem Latvijā saražo trīs Daugavas hidroelektrostacijas. Samērā plaši Latvijā tiek izmantota arī biomasas (koksnes) enerģija, kas ir būtisks resurss ēku apkurē. Prognozējams, ka nākotnē Latvijā pieaugs arī vēja un saules enerģijas izmantošana. 2 LVĢMC dati Rīgas novērojuma stacijā 2018.gadā 3

4 2.att. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars Latvijas un Eiropas Savienības patēriņā 4.3.Energoresursu ceļš pie patērētāja Enerģija ir vajadzīga, lai iegūtu siltumu un gaismu, darbinātu mašīnas un iekārtas. Cilvēki izmanto dažādus enerģijas veidus mehānisko, elektrisko, siltuma, ķīmisko u.c. Dabā un cilvēka darbībā notiek enerģijas aprite enerģija pārvēršas no viena veida citā. Lai energoresursus varētu izmantot, tie ar ierīču un tehnoloģiju palīdzību ir jāpārveido. Uzdevums Aizpildi tabulā tukšās vietas, izmantojot jēdzienus ūdens, urāns, vēja ģenerators (turbīna), apgaismojums pie gājēju pārejas, apkures katls, degviela automašīnām. Energoresurss Pārveide Izmantošanas veids 1. Malka? Siltums ēkā 2.? Hidroelektrostacija (HES) Elektrība rūpnīcu iekārtām 3. Saule Saules baterija (panelis)? 4. Vējš? Apgaismojums telpās 5.? Atomelektrostacija (AES) Elektrība dzelzceļam 6. Nafta Naftas pārstrādes rūpnīca? 4.4. Energoresursu efektivitāte Enerģija ir nozīmīgs un dārgs resurss, tādēļ tā izmantošanai jābūt efektīvai. Iepriekšējā tēmā noskaidrojām, ka enerģijas patēriņu mēra kilovatstundās (kwh). Viena kilovatstunda enerģijas ietilpst 3 : 0,1l benzīna vai dīzeļdegvielas; 0,25kg malkas; 0,13kg ogļu; 0,12m 3 dabasgāzes. 3 Avots: Energy Saving at Schools, E-Pack for Secondary Schools, EURONET 50/50 max 4

5 Ja enerģiju izmanto efektīvi, tad ar 1 kwh var: pacelt 1tonnu televīzijas torņa augstumā (367m); uzsildīt spaini (10 litri) ar ūdeni no 10 o C līdz vārīšanās temperatūrai; piepildīt 30l saspiesta gaisa tvertni ar gaisu līdz 200 bar; piešķirt paātrinājumu ķermenim, kura masa ir 1 tonna, no 0 līdz 85 m/s (~305 km/h). Ēku apkurei vērtīgākie ir energoresursi ar lielāku siltumspēju. Siltumspēja ir siltuma daudzums, kas rodas, pilnīgi sadegot noteiktam kādas vielas daudzumam. Fosilajiem resursiem siltumspēja ir lielāka nekā, piemēram, koksnei. Tomēr jāatceras, ka fosilo resursu izmantošana ir kaitīga videi. Turklāt fosilos resursus sadārdzina arī nepieciešamība tos transportēt lielos attālumos. Visizdevīgāk ir izmantot energoresursus, kuriem ir lielāks blīvums, lielāka siltumspēja un kuri ir pieejami uz vietas. Uzdevums Aplūko 3.attēlu un atbildi uz jautājumiem 1. Kuram kurināmā veidam ir vismazākais blīvums? 2. Kuram kurināmā veidam ir vislielākais blīvums? 3. Kuru no attēlā redzamajiem koksnes veidiem ir visizdevīgāk transportēt? 4. Kādi citi faktori vēl ietekmē patērētāja izvēli par labu noteiktam energoresursu veidam? 3.att. Kravas lielums atkarībā no kurināmā veida 4 Koksne ir Latvijā plaši izmantots kurināmā resurss. Ziemas periodā izmaksas par apkuri ir augstas, tādēļ svarīgi koksnes resursus izmantot efektīvi. Malkas kvalitāti nosaka tās blīvums, mitrums un sagatavošanas veids. Svaiga un mitra malka degot rada mazāk siltuma (enerģijas) nekā kārtīgi izžāvēta malka, jo dedzinot, sākotnēji tiek iztvaicēts mitrums malkā. Mitrums pārvēršas tvaikā un izvada daļu siltuma ārā pa skursteni. Mitru malku ir grūtāk aizdedzināt, turklāt mitra malka veicina kurtuvju iekārtu aizsērēšanu. Ideālais mitruma saturs malkā ir <25%. Svaigai malkai mitruma saturs ir 45-55%. Lai sasniegtu ideālu mitruma saturu, malku vēlams gadu līdz divus gadus 4 5

6 žāvēt saulainā un labi vēdināmā vietā. Blīvāka koksne, piemēram, ozols žūst ilgāk nekā skuju koki. Visātrāk izžūst skaldītas malkas pagales bez mizas. Āķīgais jautājums Koksne sadegot rada samērā daudz kaitīgo CO2 izmešu, kuri veicina klimata pārmaiņas. Kāpēc koksne tomēr tiek uzskatīta par CO2 neitrālu energoresursu? Uzdevums Energoresursiem ir ne tikai dažāda ietekme uz vidi un enerģiskā vērtība, bet tiem var ievērojami atšķirties cena. Visbiežāk izmantoto energoresursu cena par vienādu enerģijas daudzumu (1MWh) norādīta 4.attēlā. Cenas norādītas bez PVN. Aplūko 4.attēlu un atbildi uz jautājumiem. 1. Ar kuru no resursiem ir visdārgāk apkurināt ēku? Pamato savu atbildi. 2. Ar kuru no energoresursiem ir vislētāk apkurināt ēku? Pamato savu atbildi. 3. Ar kuru energoresursu veidu tiek apkurināta tava skola? Kāda ir šī energoresursa vidējā cenā Latvijā? 4. Kurus resursu ir visizdevīgāk lietot no ietekmes uz vidi un cenas viedokļa? 4.att. Energoresursu cenas par vienādu enerģijas daudzumu 5 Skaidrojums, siltumenerģija 4.attēlā ir siltumenerģija, kas tiek iepirkta no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Noslēguma jautājumi 1. Kuri ir neatjaunojamie (fosilie) energoresursi? Kādi riski ir saistīti ar to izmantošanu? 2. Kuri ir atjaunojamie energoresursi? Kādas ir to izmantošanas priekšrocības? 5 Energoresursu cenas: Energoresursu cenas pārrēķinātas enerģijas vienībās izmantojot kurināmo blīvumu, siltumspēju un modernu apkures katlu lietderības koeficientus. 6

7 3. Kādi energoresursi tiek izmantoti Latvijā? Cik liela daļa no Latvijā izmantotajiem energoresursiem ir atjaunojamie resursi? 4. Kādi faktori ietekmē energoresursu kvalitāti un izmantošanas efektivitāti? PRAKTISKĀ DAĻA A. Izpēte Energoresursi manas skolas apkurei Noskaidro kādi energoresursi tiek izmantoti tavas skolas apsildīšanai. Atbildi uz jautājumiem. 1. Vai tavai skolai ir autonoma (atsevišķa) apkures sistēma, vai arī tā saņem siltumu no centrālās (pilsētas, pagasta) apkures sistēmas? 2. Kāda veida kurināmais tiek izmantots skolas apsildīšanai? Vai šis kurināmais ir atjaunojamais vai neatjaunojamais energoresurss? 3. Kādas priekšrocības un kādi trūkumi piemīt energoresursam, kuru apkurei izmanto tava skola? 4. Kāpēc skola (pilsēta, pagasts) izmanto tieši šo energoresursu? Vai ir plānots šo energoresursu izmantot arī turpmāk? 5. Uzzīmē un apraksti, kāds ir skolas apkurē izmantotā energoresursa ceļš no tā izcelsmes vietas līdz radiatoram vai krāsnij tavas klases telpā. B. Domu karte Atjaunojamie energoresursi Latvijā Strādājiet grupās. Balstoties uz savām zināšanām un interneta materiāliem, sagatavojiet kolāžas/domu kartes par Latvijā izmantotiem atjaunojamiem energoresursiem biomasas, ūdens, vēja, ģeotermālo enerģiju. Ar teksta un attēlu palīdzību atspoguļojiet, kā katrs energoresurss Latvijā tiek iegūts, pārstrādāts, izmantots, kāda ir tā ietekme uz vidi, vietējo attīstību un valsts enerģētisko neatkarību. Prezentējiet darba rezultātus klasesbiedriem. IDEJAS TĒMAS PAPLAŠINĀŠANAI Sarīkojiet klasē diskusiju par atomenerģijas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem. Pirms diskusijas sagatavojiet argumentus abu pozīciju atbalstam, izmantojot tabulā dotos atslēgvārdus. PAR atomenerģijas izmantošanu PRET atomenerģijas izmantošanu Tīra, nav CO2 izmešu Radioaktīvi atkritumi Jaunās tehnoloģijas ir drošas Riskanti - Černobiļa, Fukošima Samazina atkarību no fosilajiem Reaktoru būve un uzturēšana ir dārga resursiem

8 Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas gada projekta Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. EFFECT4buildings mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu uzziniet: Pārpublicēšanas, citēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā atsauce uz šo materiālu, tā autoru Vidzemes plānošanas reģionu un projektu Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai (EFFECT4buildings) ir obligāta. 8

9 Pielikums Norādījumi spēles izmantošanai LOTO spēle 1. LOTO spēles komplekts sastāv no trīs lapām 1) pamatnes jeb jēdzienu lapas, 2) jēdzienu skaidrojumu lapas, kuras lauciņi ir jāsagriež, 3) virsējās lapas, kurā izlasāms kāds tematisks citāts. 2. Izdrukājiet nepieciešamo spēles komplektu skaitu. Uzmanību! Otrā un trešā lapa jāizdrukā uz kopējas papīra loksnes, katra lapa savā loksnes pusē. Šī divpusējā lapa jāsagriež kvadrātos. 3. Kā spēlēt? Uz spēles pamatnes (jēdzienu lapas) jānovieto sagrieztie kvadrāti (skaidrojumi) tā, lai virs katra energoresursa nosaukuma atrastos atbilstošais skaidrojums. Ja uzdevums tiks izpildīts pareizi, virsējā lapā būs iespējams izlasīt citātu, kas saistīts ar vidi un energoefektivitāti. 4. Ieteicams ar vienu spēles komplektu darboties 3-4 skolēniem. Uzvar komanda, kura pirmā pareizi salikusi LOTO un izlasījusi citātu. 5. Pārrunājiet citātos paustos viedokļus vai jūs piekrītat citātu autoru viedokļiem? Pamatojiet savas domas! 9

10

11 Neatjaunojamais energoresurss Neatjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Nogulumiezis melnā vai brūnā krāsā. Veidojies no augu atliekām pirms 300 miljoniem gadu. Tiek plaši izmantots, bet rada daudz kaitīgo izmešu. Latvijā nav šī resursa atradņu, tādēļ to importē. Eļļains šķidrums, kas atrodas dziļi zemē. To iegūst, veicot urbumus. Pārstrādes rezultātā tiek saražots benzīns, dīzeļdegviela, sašķidrinātā gāze. Iegūst ģeneratoros, kuri parasti izvietoti jūras piekrastē vai pakalnos. Latvijā šī resursa iespējas vēl netiek pilnībā izmantotas. Eiropas Savienībā šis resurss veido ~ 12% no kopējā enerģijas patēriņa Enerģiju iegūst, uzstādot paneļus (baterijas) uz ēku jumtiem un citās atklātās vietās u.c. Salīdzinoši maz izmantots resurss. Tiek prognozēts, ka, uzlabojoties tehnoloģijām, nākotnē izmantošana pieaugs. Neatjaunojamais energoresurss Neatjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Irdens nogulumiezis, kas veidojas no augu paliekām purvos. Latvijā pieejamie krājumi galvenokārt tiek izmantoti dārzkopībai. Kā kurināmo vairāk izmanto Somijā, Īrijā u.c. Plaši izmantots resurss, kas uzkrājas Zemes garozā gāzes veidā. Latvija šo resursu importē un uzkrāj, iepumpējot Inčukalna pazemes krātuves. Lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumi, piemēram, koksne un salmi, kā arī īpaši audzētas kultūras aļģes, rapsis u.c. Enerģija, kas rodas ūdens kustības rezultātā. Tas ir pasaulē visvairāk izmantotais atjaunojamais energoresurss. Latvijā lielākās šīs enerģijas ražotnes ir uzbūvētas uz Daugavas. Neatjaunojamais energoresurss Neatjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Atjaunojamais energoresurss Atomu kodolu iekšējā enerģija. Sākotnēji to izmantoja militāriem mērķiem. Šīs enerģijas ražošana ir tīra, bet riskus rada nepareiza radioaktīvo atkritumu uzglabāšana. Sīki graudains nogulumiezis, kas veidojies no dzīvnieku un augu atliekām. Plašas tā iegulas atrodas Igaunijā. Tādēļ Igaunija ir enerģētiski neatkarīgākā Baltijas valsts. Tomēr šī resursa izmantošana ir kaitīga videi. Enerģija tiek iegūta no viļņu spēka, tiem triecoties pret krastu, kā arī no paisuma un bēguma ūdeņu kustības. Zemes dzīļu siltuma enerģija, kas virszemē nonāk caur karstajiem pazemes ūdeņu avotiem un cilvēku ierīkotiem siltumsūkņiem. 11

12 Vienīgais veids, kā uzlabot vides kvalitāti, ir panākt, lai iesaistās visi. /Ričards Rodžerss, ASV mūziķis/ 12

13 Cilvēce katru dienu izlieto 100 miljonus barelu naftas. Nav politikas, lai to mainītu. Nav noteikumu, kas saglabātu šo naftu zemē. Šodien mēs nevaram glābt pasauli, spēlējot pēc noteikumiem. Noteikumi ir jāmaina, un tas jāsāk jau šodien. Es aicinu jūs uz streiku pret klimata pārmaiņām. /Grēta Tūnberga, 16 gadus veca klimata aktīviste no Zviedrijas/ 13

14 Tikai tad, kad būs nocirsts pēdējais koks, tikai tad, kad būs saindēta pēdējā upe, tikai tad, kad būs noķerta pēdējā zivs, tikai tad jūs sapratīsiet, ka naudu ēst nevar. /Sens indiāņu sakāmvārds/ 14

15 Tieši jaunieši būs tie, kas visvairāk jutīs šodienas politiķu lēmumu sekas gan vides, gan enerģētikas jomā. Tādēļ ir svarīgi veidot jauniešu izpratni par to, kādi lēmumi tiek pieņemti, kas tos pieņem un kā tas attiecas uz viņiem. /Madara Peipiņa, biedrība Homo Ecos / 15

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV , Brīvīb RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA RĪGAS PILSĒTAS ENERGOAPGĀDES EKSPERTU KONSULTATĪVĀ PADOME Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010, tālrunis 67012350, fakss

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

PRIEKŠLIKUMS vides NVO pozīcijas dokumentam Sagatavoja: Alda Ozola Saules, vēja un ūdens enerģija ir zaļā enerģija, kas nerada oglekļa dioksīda (CO 2

PRIEKŠLIKUMS vides NVO pozīcijas dokumentam Sagatavoja: Alda Ozola Saules, vēja un ūdens enerģija ir zaļā enerģija, kas nerada oglekļa dioksīda (CO 2 PRIEKŠLIKUMS vides NVO pozīcijas dokumentam Sagatavoja: Alda Ozola Saules, vēja un ūdens enerģija ir zaļā enerģija, kas nerada oglekļa dioksīda (CO 2 ) izmešus un neveicina globālo sasilšanu. Lai sasniegtu

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

Parvades operatora zinojums 2018_jipllllll

Parvades operatora zinojums 2018_jipllllll Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora ikgadējā novērtējuma ziņojums par 2018. gadu Rīga, 2019 Saturs 1. Kopsavilkums Saskaņā ar Enerģētikas likuma 43. 1 panta otro daļu dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram

Sīkāk

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā SOCIĀLI EKONOMISKIE FAKTORI GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI POTENCIĀLIE IEGUVUMI, IZMANTOJOT GLIEMEŅU BARĪBU Kurzemes plānošanas reģions Baltic Blue Growth 1 Miljoni EUR Zivsaimniecība Latvijā Pēdējo 3 gadu laikā

Sīkāk

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint LATVIJA PASAULĒ UN ES (2015, avoti: FAO un Eurostat) ir 13. lielākā zvejas produkcijas un 24. lielākā akvakultūras produkcijas ražotāja ES. (1.000 tonnas) Pasaule ES-28 % pasaule % ES-28 Nozveja 104.635

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva Mežs - Latvijas ekonomikas stūrakmens Kristaps Ceplis biedrības «Zaļās mājas» valdes loceklis Kur slēpjas Latvijas iespēja? «The wealth embodied in natural resources makes up a significant proportion of

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode]

13.LEKCIJA-Vides tehnologijas [Compatibility Mode] Vides tehnoloģijas ir tehnoloģiski vides problēmu risinājumi, kas mazina ražošanas ietekmi uz vidi Jebkura produkta ražošana ir saistīta ar dabas resursu, enerģijas, materiālu un ūdens izmantošanu un vides

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats»

«Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats» Atkritumu apsaimniekošanas audita pārskats Rūta Bendere Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju

Sīkāk

Microsoft Word - LV 1.doc

Microsoft Word - LV  1.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.1.2007 COM(2007) 1 galīgā redakcija KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM ENERĢĒTIKAS POLITIKA EIROPAI {SEC(2007) 12} LV LV SATURS 1. Izaicinājumi...

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Nāc studēt Jelgavā! LLU rektore, profesore Irina Pilvere 25.08.2015 www.llu.lv Vieta virsrakstam, teksts vienā kolonnā Šeit top veiksmīgas karjeras! LLU ir ceturtā lielākā

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014

CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 CIETĀ KURINĀMĀ APKURES KATLIEKĀRTA AGB 400kW 04/2AH Sērijas. Nr. 10/14 TEHNISKAIS APRAKSTS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 2014 VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 1. Ražotājs vai piegādātājs un tā adrese: SIA AGB Serviss

Sīkāk

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlamies dzīvot? Un kā mēs aizsargājam savu veselību un tajā

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Jānis Šipkovs (energodata.lv) = SIA Zedra valdes loceklis, RTU BF SGŪTI M.sc.ing Pieredze BMS jomā no 2002.g.

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Klimats skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos: idejas un risinājumi, meklējumi un atradumi Mg. geogr. Andris Ģērmanis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Klimats no A līdz Z, Latvijas Universitāte, 26.02.2016.

Sīkāk

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere

INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konfere INOVATĪVI RISINĀJUMI, JAUNI PRODUKTI UN PATĒRĒTĀJU IZVĒLE ZIVJU PRODUKTU KLĀSTĀ Aina Afanasjeva Direktore, Starptautiskā organizācija Eurofish Konference Izaicinājumi nozarē un pievienotās vērtības radīšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Biomasas globālais tirgus

Biomasas globālais tirgus Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē Attīstības tendenču un iespēju novērtējums 1 Pētījuma mērķis un aptvērums novērtēt koksnes biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā un turpmākās koksnes biomasas

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

TERITORIJU RESURSI UN TO ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪŠANA, MAZINOT IETEKMI UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM Projekts tiek finansēts EEZ finanšu instrumenta

TERITORIJU RESURSI UN TO ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪŠANA, MAZINOT IETEKMI UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM Projekts tiek finansēts EEZ finanšu instrumenta TERITORIJU RESURSI UN TO ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪŠANA, MAZINOT IETEKMI UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM Projekts tiek finansēts EEZ finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika"neliela

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts Atskaite Organiskā mēslojuma OrganiQ efektivitātes noteikšana vasaras kviešos un kartupeļos Pētījuma vadītājs: Pētījuma izpildītāji: Jānis Vigovskis

Sīkāk

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS LATVENERGO NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS GADA 31. MARTĀ LATVENERGO KONSOLIDĒTIE UN AS "LATVENERGO" NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS BEIDZAS 2019. GADA 31. MARTĀ Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk