LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKA. Sagatavoja bibliotekāre Lāsma Spāģe

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKA. Sagatavoja bibliotekāre Lāsma Spāģe"

Transkripts

1 LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKA Sagatavoja bibliotekāre Lāsma Spāģe

2 «Bibliotēka ir mācīšanās vieta, dalīšanās vieta, b-ka kā izglītības partneris.» (Ute Palmer-Horn Bavārijas Valsts bibliotēkas Publisko b-ku konsultatīvā centra konferencē 21. gadsimta bibliotēka, )

3 Zenta Mauriņa (1913./1915. m.g.)

4 Bibliotekārs, bibliogrāfs,žurnālists un Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis Voldemārs Caune

5 LVG BIBLIOTĒKA SĀKUMS

6 LVG BIBLIOTEKĀRI /1940.m.g. - Lilija Puže (Alksne)(latviešu valodas skolotāja, dzimusi Latvijā, mirusi ASV, rakstnieka Jāņa Veseļa partnere) Zenta Bite (Valtere) Vizma Sauleskalna Dzidra Karlsone, Tamāra Jēkabsone, Alma Novadniece, Sandra Pāvila Maruta Grietēna (angļu valodas skolotāja) Mudīte Puisīte (matemātikas skolotāja) līdz šim brīdim Lāsma Spāģe

7 BIBLIOTĒKA PIRMS RENOVĀCIJAS

8 BIBLIOTĒKA PIRMS RENOVĀCIJAS

9 BIBLIOTĒKA PIRMS RENOVĀCIJAS

10 BIBLIOTĒKA PIRMS RENOVĀCIJAS

11 LVG BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS LVG bibliotēka Bibliotēku reģistrā gada 2. decembrī Krājums: 6536 mācību grāmatas 7266 pārējā literatūra (BIS ALISE) 2 preses izdevumi

12 Skolas bibliotēka kā atbalsta infrastruktūra, kurā satiekas cilvēks un informācija. Bibliotēka ir vieta, kas kalpo miesas un gara mijiedarbībai. Gatis Pastars, Līvānu 1. vidusskolas direktors, Skolu bibliotekāru seminārs, LNB, Grāmatu klubs,

13

14 LVG BIBLIOTĒKA -SOLO BIBLIOTĒKA Solo = viena cilvēka bibliotēka (one-person library (OPL)) Prasmes: 1. Laika pārvaldības prasme (time management) 2. Organizēšanas prasme (organizational management) 3. Pārmaiņu pieņemšanas prasme(change management) 4. Stresa pārvaldība prasme (stress management) 5. Cilvēku vadības prasme (people management) 6. Reklāmas prasme (marketing) 7. Profesionālā attīstība (professional development) 8. Krājuma veidošanas prasme (collection vevelopment) 9. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas prasme (information technology) 10.Kataloģizācijas prasme (cataloging management)

15 LAIKA PĀRVALDĪBAS PRASMES plānošana organizēšana kataloģizācija atskaites krājuma uzturēšana rakstu sacerēšana sadarbība izstāžu veidošana tālākizglītība problēmas noskaidrošana iepazīšanās ar jaunākajiem resursiem komplektēšana lasītāju apkalpošanu pasākumu rīkošana aktualizācija uzklausīšana attieksmes veidošana

16 LAIKA PĀRVALDĪBAS PRASMES Lasītāju kartiņas (paraksts - atbildība)

17 ORGANIZĒŠANAS PRASMES Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi

18 Grāmatu kluba viesības ORGANIZĒŠANAS PRASMES LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

19 GRĀMATU KLUBA VIESĪBAS gads gads

20 GRĀMATU KLUBA VIESĪBAS gada novembrī gada martā

21 GRĀMATU KLUBS Grāmatu klubs Liepājas CZB - Fišera fonds, grāmatu labošana,

22 Grāmatu klubs, Rožu laukumā,

23 ORGANIZĒŠANAS PRASMES LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Lasīšanas programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» gads 5 dalībnieki gads 12 dalībnieki gads 19 dalībnieki

24 LASĪŠANAS PROGRAMMA «BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA»

25 Lielie lasīšanas svētki 2019, LNB

26 Izstādes ar uzdevumu ORGANIZĒŠANAS PRASMES LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

27 Izstādes

28 IZSTĀDES

29 IZSTĀDES Ģimnāzijas krājums «Laiks nekur nepazūd»

30 LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Ikdienas jautājums Pārbaudi sevi un citus

31 LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Spēles Šahs ar ekspertu 1x nedēļā

32 LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Vēsture šodien

33 LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Konkursi

34 LVG BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI Sadarbība ar Liepājas CZB

35 PĀRMAIŅU PIEŅEMŠANAS PRASME Ģimnāzijas bibliotēkas mērķis strādāt atbilstoši skolēnu informacionālajām vajadzībām. Digitālie ieceļotāji Digitāli iedzimtie «Tas, kas šodien ir tāds, rīt jau būs citāds» rakstnieks Aleksandrs Makkols Smits

36 STRESA PĀRVALDĪBA PRASME

37 Bibliotekārs Sociālais darbnieks Psihologs Pedagogs CILVĒKU VADĪBAS PRASME Vajadzības saklausīšana (Ziedoņa vai Blaumaņa Pazudušo dēlu?; gribu lasīt, bet nezinu ko!) Attieksme pret grāmatu (apvākojums,nozaudēšana, nenodošana) Sadarbība (palīdzība mācībās,grāmatu nodošana) Uzklausīšana Uzslavēšana

38 REKLĀMAS PRASME

39

40 REKLĀMAS PRASME a/ ep%c4%81jas-valsts- 1%C4%A3imn%C4%81zijas- bibliot%c4%93ka /?ref=book marks E-klase WhatsApp grupas grāmatu klubam un lasīšanas ekspertiem

41 PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (LU Sociālo zinātņu fakultāte) Skolu bibliotekāru semināri LNB (katru gadu) Konference «21. gadsimta bibliotēka» (2018.) «Andragoģija: virtualā tālmācības sistēma bibliotekāriem»(2017.) Bērnu literatūras konference «Es piederu šeit» (2017.) u.c.

42 KRĀJUMA VEIDOŠANAS PRASME Sadarbība (skolotāji, skolēni) Bērnu un jauniešu žūrija Grāmatu eksperti Bibliotekāra viedoklis Shelfie/dp/B079M2N36Z

43 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PIELIETOŠANA PRASME

44 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PIELIETOŠANA PRASME

45 KATALOĢIZĀCIJAS PRASME

46 ĢIMNĀZIJAS IZDEVUMI

47 ĢIMNĀZIJAS IZDEVUMI

48 ĢIMNĀZIJAS IZDEVUMI Lasīt šeit:

49 PALDIES!

50 P.S. Bibliotēkām jāatbalsta cilvēku vēlme pēc bibliotēkas kā klusuma un miera ostas, piedāvājot vismaz dažas telpas, kur var atslēgties un/ vai koncentrēties. Šo virzienu var izteikt arī kā zīmola bibliotēka klusa vieta lasīšanai atjaunošanu modernākā veidolā: bibliotēka atslēgšanās vieta (unplug zone) vai bibliotēka digitālās atslodzes vieta (digital escape space). Pakalpojumi, kas veicina klusu refleksiju vai ierobežo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, var kļūt moderni un populāri, jo ir kontrastā ar ikdienas piesaistītību (connectivity).