L 22 I Oficiālais Vēstnesis

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "L 22 I Oficiālais Vēstnesis"

Transkripts

1 Eiropas Savienības L 22 I Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Tiesību akti 63. gadagājums gada 28. janvāris Saturs II Neleģislatīvi akti REGULAS Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2020/119 (2020. gada 28. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība LĒMUMI Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/120 (2020. gada 28. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība LV Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumien lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai irerobežotu laika posmu. Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

2

3 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 22 I/1 II (Neleģislatīvi akti) REGULAS PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/119 (2020. gada 28. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ( 1 ), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu, ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu, tā kā: (1) Padome gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014. (2) Pēc Krievijas Federācijas gada 8. septembrī rīkotajām tā sauktajām vietējām vēlēšanām nelikumīgi anektētajā Krimas Autonomajā Republikā un Sevastopoles pilsētā Ukrainā Padome uzskata, ka septiņas personas būtu jāpievieno Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus. (3) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums, IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 1. pants Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā. ( 1 ) OV L 78, , 6. lpp.

4 L 22 I/2 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2. pants Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, gada 28. janvārī Padomes vārdā Priekšsēdētāja A. METELKO-ZGOMBIĆ

5 Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam sarakstam pievieno šādas personas: 184. Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО) 185. Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) / PIELIKUMS Vārds Identifikācijas informācija Pamatojums Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА) 186. Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА) / Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА) 187. Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА) / Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА) 188. Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK / Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК) / Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК) Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Krasnodar (bijusī Dzimšanas datums: gads Dzimšanas vieta: Nav zināma Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Sevastopol (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Uglich (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Novaya Derevnya / Nove Selo (bijusī Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Sevastopoles vēlēšanu komisijas sekretāre. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Krievijas Federācijas Padomes locekle no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir strādājusi pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījusi darbības un īstenojusi politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Tā sauktās Krimas Republikas premjerministrs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie tā sauktās Krimas Republikas vēl dziļākas integrācijas Krievijas Federācijā un līdz ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis Sarakstā iekļaušanas datums LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 22 I/3

6 189. Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) / Vārds Identifikācijas informācija Pamatojums Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ) 190. Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) / Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ) Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Sevastopol (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk (bijusī Nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas tā sauktās leģislatīvās asamblejas priekšsēdētājs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas tā sauktais gubernatora pienākumu izpildītājs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Sarakstā iekļaušanas datums L 22 I/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 22 I/5 LĒMUMI PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/120 (2020. gada 28. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu, ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu, tā kā: (1) gada 17. martā Padome pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP ( 1 ). (2) Pēc Krievijas Federācijas gada 8. septembrī rīkotajām tā sauktajām vietējām vēlēšanām nelikumīgi anektētajā Krimas Autonomajā Republikā un Sevastopoles pilsētā Ukrainā Padome uzskata, ka septiņas personas būtu jāpievieno Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus. (3) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikums, IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 1. pants Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā. 2. pants Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Briselē, gada 28. janvārī Padomes vārdā priekšsēdētāja A. METELKO-ZGOMBIĆ ( 1 ) Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, , 16. lpp.).

8 PIELIKUMS Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam personu sarakstam pievieno šādas personas: 184. Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО) 185. Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) / Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА) 186. Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА) / Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА) 187. Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА) / Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА) 188. Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK / Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК) / Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК) Vārds Identifikācijas informācija Pamatojums Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Krasnodar (bijusī Dzimšanas datums: gads Dzimšanas vieta: Nav zināma Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Sevastopol (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Uglich (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Novaya Derevnya / Nove Selo (bijusī Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Sevastopoles vēlēšanu komisijas sekretāre. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās vietējo vēlēšanu, kas notika gada 8. septembrī, rīkošanā nelikumīgi Krievijas Federācijas Padomes locekle no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir strādājusi pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījusi darbības un īstenojusi politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Tā sauktās Krimas Republikas premjerministrs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie tā sauktās Krimas Republikas vēl dziļākas integrācijas Krievijas Federācijā un līdz ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis Sarakstā iekļaušanas datums L 22 I/6 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9 189. Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) / Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ) 190. Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) / Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ) Vārds Identifikācijas informācija Pamatojums Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Sevastopol (bijusī Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk (bijusī Nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas tā sauktās leģislatīvās asamblejas priekšsēdētājs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas tā sauktais gubernatora pienākumu izpildītājs. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie nelikumīgi ar to aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, Sarakstā iekļaušanas datums LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 22 I/7

10

11 ISSN (elektroniskais izdevums) ISSN (papīra izdevums) Eiropas Savienības Publikāciju birojs 2985 Luksemburga LUKSEMBURGA LV