Aktualizētā uzņemšanas rinda uz PII "Burtiņš" 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Aktualizētā uzņemšanas rinda uz PII "Burtiņš" 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes"

Transkripts

1 Aktualizētā uzņemšanas rinda uz PII "Burtiņš" gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2019/109- V Burtiņš g. sept., brālis apmeklē Valmieras pagastā deklarētie /2019/239-Š Burtiņš 1,5 gada vecumā, māsa apmeklē /2019/253- B Burtiņš 2020./2021.m.g., māsa apmeklē /2019/861-Š Burtiņš No 1,5 g. vecuma, māsa apmeklē /2019/963-V Burtiņš 2021./2022., māsa apmeklē /2019/1407-H Burtiņš g. augusts, Brālis apmeklē /2019/1431-L Burtiņš Māsas apmeklē PII /2019/1637-G Burtiņš No 1,5 gadu vecuma, Brālis apmeklē, mamma strādā Burtiņā /2019/1642-P Burtiņš 2021.m.g., Brālis apmeklē /2019/195-T Burtiņš g. 1. septembris /2019/454-B Burtiņš /2019/548 -Z Burtiņš 2020/2021.m.g /2019/625-D Burtiņš 2020/2021.m.g /2019/1053-B Burtiņš No 2021.g /2019/1052- R Burtiņš 2020.g. 5. oktobris /2019/1111-Š Burtiņš no pusotra gada vecuma /2019/1121-R Burtiņš No 2021./2020.g /2019/1139-Š Burtiņš 2020.g /2019/1150-Š Burtiņš /2019/1222-B Burtiņš no 1,5, gadu vecuma

2 /2019/1253-E Burtiņš no 1,5, gadu vecuma /2019/1330-L Burtiņš g. 19. janvāris /2019/1400-V Burtiņš No 1,5 g.v. ( ) /2019/1450-Z Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2019/1577-R Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2019/1660-T Burtiņš 2021/ /2019/1065-O Burtiņš 2021.g., brālis, māsa Burtnieku novadā deklarētie /2019/251-U Burtiņš no 1,5, gadu vecuma /2019/388-K Burtiņš Rencēnu PI gads /2019/453-B Burtiņš Rencēnu PI gads /2019/515-P Burtiņš Rencēnu 2020.gada septembris /2019/525 - D Burtiņš gads /2019/1128-K Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2019/1206-V Sienāzītis Burtiņš 2020.gada septembris /2019/1666-V Burtiņš gadā dzimuši datums 2021/2022.m.g. Brālis, Māsa apmeklē 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2019/221-A Burtiņš 2019/2020 militārs /2018/1228-G Burtiņš 2020./2021., brālis apmeklē, mamma Burtiņa darbinieks Valmieras pagastā deklarētie /2018/493-B Burtiņš 2019./2020.m.g., brālis apmeklē /2018/562-B Burtiņš 2019., brālis apmeklē /2018/583-L Burtiņš gads, brālis apmeklē /2018/700-L Burtiņš 2019.gads, māsa apmeklē /2018/868-L Burtiņš 2019./2020.m.g.,māsa apmeklē /2018/958-P Burtiņš gada septembris, brālis

3 9 14-6/2018/1178-M Burtiņš 2020/21 mācību gads, brālis /2018/1677-Ā Burtiņš 2020./2021.m.g., māsa apmeklē /2018/1734-S Burtiņš gads, brālis apmeklē /2018/846-P Burtiņš 1,5 gadi /2018/859-K Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2018/902-K Burtiņš no pusotra gada vecuma /2018/911-T Burtiņš no 1,5, gadu vecuma /2018/938-Z Burtiņš /2018/1039-J Burtiņš /2018/1063-S Burtiņš no pusotra gada vecuma /2018/1173-P Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2018/1179-B Burtiņš 1,5 gada vecuma /2018/1293-B Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2018/1296-J Burtiņš 2020.gads /2018/1384-G Burtiņš /2018/1441-T Burtiņš m.g /2018/1458-G Burtiņš /2018/1573-P Burtiņš 2020.gads /2018/1585-K Burtiņš 2019./2020.m.g /2018/1605-Z Burtiņš /2018/1620-B Burtiņš 2020.m.g /2018/1730-P Burtiņš 2020./2021.m.g /2018/1732-K Burtiņš gads /2018/1767-B Burtiņš gads /2018/1809-P Burtiņš no 1,5 gadu vecumu /2018/1861- R Burtiņš gada rudens /2019/87-M Burtiņš 2020./2021. m.g /2019/1322-D Burtiņš /2019/1540-Ē Namiņš Burtiņš gada janvāris /2019/1635-K Burtiņš Jebkurā brīdī /2019/1664-K Burtiņš 2019./2020.m.g /2018/1147-O Burtiņš 1,5 g vecums (2020.g. marts), māsa apmeklē Burtnieku novadā deklarētie

4 /2018/38-Č Burtiņš 2019./2020.m.g /2018/964-T Burtiņš /2018/1038-G Burtiņš Sienāzītis /2018/1057-M Burtiņš Rencēnu PI /2018/1449-K Rencēnu PI Burtiņš no 1,5 gadu vecuma /2018/1478-Z Sienāzītis Burtiņš gada pavasaris /2018/1611-A Rencēnu PI Burtiņš gada 1. septembris / O Burtiņš Namiņš gada jūnijs /2018/1669-Ā Burtiņš gads /2018/1870-B Rencēnu PI Burtiņš gads /2019/177-H Burtiņš 21./22. m.g. (var ātrāk) /2019/246-V Burtiņš Sienāzītis no 2 gadu vecuma /2019/291-M Sienāzītis Burtiņš gads /2019/311-L Burtiņš Rencēnu PI gads /2019/331-L Burtiņš gads /2019/ Burtiņš Rencēnu PI m.g /2018/138-K Burtiņš 2019/ /2018/824-M Burtiņš 2020./2021.m.g /2019/1505-C Burtiņš 2020.g. septembris gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2018/1229-Z Burtiņš 2019./2020. vai 2020./2021. Valmieras pagastā deklarētie /2019/510 - M Burtiņš gada jūnijs, jūlijs /2019/534 -B Burtiņš 2019/ /2019/1176-K Burtiņš /2019/1251-B Burtiņš 2019/ /2019/721-Ā Burtiņš 2019./2020.m.g /2019/1474-R Burtiņš gads /2019/1553-T Burtiņš 2020.G. MARTS

5 9 14-6/515-S Burtiņš 2018./2019.m.g. Burtnieku novadā deklarētie /990-I Burtiņš no 1,5 g.v /2018/84-K Sienāzītis Burtiņš 2020.gads /2018/1175 -Z Burtiņš mācību gads /2018/55-Ā Burtiņš māsa apmeklē Ārpus novada deklerētie /230-Z Burtiņš 2018./2019.m.g /948-B Burtiņš no 1,5 gadiem /1276-P Burtiņš /1284-O Burtiņš m.g /1310-B Burtiņš gada sept /1480-U Burtiņš 2019.g.sept /1501-O Burtiņš gads /1619-L Burtiņš no 2019.gada /1647-N Burtiņš no 1,5 g.v /1707-L Burtiņš 2018./2019.m.g /2013-O Burtiņš gada februārī /2018/7-O Burtiņš 2019/ /2018/286-K Burtiņš 2019/ /2018/546-H Burtiņš g. septembrī /2019/67-M Burtiņš Sienāzītis /2019/1553-T Burtiņš g. marts gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2019/1617-B Burtiņš Valmieras pagastā deklarētie Bērni 2019./2020. (var uz pusi dienas arī) /889-P Burtiņš Rencēnu PI 2017 Burtnieku novadā deklarētie /1152-K Rencēnu PI Burtiņš /1237-K Burtiņš 2018.g /1254-P Burtiņš Sienāzītis 2018.g. februāris

6 6 14-6/1605-G Burtiņš Sienāzītis 2018.gada septembris /1680-B Rencēnu PI Burtiņš 2018.gada septembris /2-M Burtiņš 2018.g /27-G Burtiņš Rencēnu PI 2018/ /490-V Burtiņš Sienāzītis 2018/ /578-B Burtiņš 2019./2020.m.g /989-S Rencēnu PI Burtiņš 2018/ /1261-G Burtiņš m.g /1431-B Burtiņš Namiņš 2018.gads /2018/109-Ā Sienāzītis Burtiņš 2018.gada septembris /2018/1352-K Burtiņš 2019./2020.m.g /2019/506 - G Burtiņš Sienāzītis 2019./2020.m.g /1111-Z Burtiņš 2017/ /1191-K Burtiņš Rencēnu PI 2017.g. septembris /1249-K Burtiņš 2018.g. janv /1369-T Burtiņš 2017/ /1488-G Burtiņš /16-R Burtiņš 2017/ /75-K Burtiņš 2018/ /306-L Burtiņš 2016./2017. (marts) /425-T Burtiņš gada 1. septembris /905-B Burtiņš 2018./2019. m.g /909-L Sienāzītis Burtiņš gada janvāris /1326-N Burtiņš gada 1. janv /1618-K Burtiņš gada janvāris / M Burtiņš /2018/306 - Z Burtiņš 2018./2019.m.g /2018/1140-B Burtiņš g /2019/1240-M Burtiņš 2019 No Valmiera /2018/1265-R Burtiņš 2018./2019. m.g.

7 /2018/1448 -V Rencēnu PI Burtiņš pēc iespējas ātrāk gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /383-P Burtiņš 2018.g. Valmieras pagastā deklarētie /679-Š Burtiņš 2017/ /1360-B Burtiņš 2017/ /1403-U Burtiņš 2017/ /1434-B Burtiņš 2017.g /1726-B Burtiņš 2017/2018 (no 1,5) /1895-G Burtiņš 2017.g. rudens /47-P Burtiņš 2017.g. rudens /116-K Rencēnu PI Burtiņš 2017.g. rudens /421-O Burtiņš 2017.g. rudens /519-J Burtiņš 2017/ /775-M Burtiņš 2017.g /480-K Burtiņš 2017/ /832-T Burtiņš 2017/ /1646-N Burtiņš pēc iespējas ātrāk /1700-Z Burtiņš pēc iespējas ātrāk /1705-S Burtiņš gada janvāris /2018/1040-J Burtiņš /2019/1475-R Burtiņš gads /737-M Burtiņš Rencēnu PI 2016/2017 Burtnieku novadā deklarētie /1660-S Burtiņš 2017/2018 (no 1,5) /791-M Burtiņš 2017/ /1397-A Burtiņš 2016.g. rudens /2019/1175-K Burtiņš

8 /553-J Burtiņš 2016/ /1366-B Burtiņš 2017/ /1397-M Burtiņš 2017/ /1548-K Burtiņš 2017/ /1567-J Burtiņš (no 1,5) /1659-S Burtiņš 2017/2018 (no 1,5) /1798-V Burtiņš 2017.g.jūnijs /1925-P Burtiņš 2017.g. rudens /1935-B Burtiņš 2017.g. rudens /3-K Burtiņš 2017.g. rudens /150-L Burtiņš 2017.g /169-M Burtiņš 2017/2018 (no 1,5) /176-B Burtiņš 2017.g. rudens /184-M Burtiņš 2017/ /308-Z Burtiņš 2017.g. rudens /596-M Burtiņš 2017/ /773-P Burtiņš g /945-K Burtiņš g. janvāris /155-Ā Burtiņš 2017/ /1029-M Burtiņš 2017.g.1.sept /2018/1351-K Burtiņš 2019./2020.m.g /66-M Burtiņš Sienāzītis gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /237-B Burtiņš Burtnieku nov. deklarētie /260-U Burtiņš 2016/ /1783-Š Burtiņš Rencēnu PI 2016.g. janv

9 4 14-6/1784-Š Burtiņš Rencēnu PI 2016.g. janv /1132-B Burtiņš /1784-B Burtiņš 2016/ /207-P Burtiņš /339-P Burtiņš /572-R Burtiņš /1134-B Burtiņš 2016/ /1315-V Burtiņš 2016/ /21-B Burtiņš 2016/ /146-P Burtiņš 2016/ /409-L Burtiņš 2016/ /410-L Burtiņš 2016/ /427-G Burtiņš 2018.g /667-Z Burtiņš 2016/ /874-L Burtiņš 2016.g /1325-N Burtiņš 2017.g.sept /987-B Burtiņš 2016.g /2018/1447-V Rencēnu PI Burtiņš pēc iespējas ātrāk /2018/1940 -I Burtiņš gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2018/1015-T Burtiņš /905-U Burtiņš /1788-T Burtiņš 2016/ /110-V Burtiņš /170-L Burtiņš 2016/ /202-B Burtiņš 2015/2016

10 numurs /498-I Burtiņš 2016/ /607-B Burtiņš 2015/ /1260-F Burtiņš /1374-Z Burtiņš 2015/ /1936-B Burtiņš 2016.g.sept /479-M Burtiņš /1213-V Burtiņš 2016/ /2018/ B Burtiņš 2012.gadā dzimuši datums 1.prioritāte 2.prioritāte Piezīmes /2019/65-M Burtiņš Sienāzītis

11

12