Valsts statistiskas pārskata Nr.3-Atkritumi pārskats par atkritumiem datu apkopojums par gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Valsts statistiskas pārskata Nr.3-Atkritumi pārskats par atkritumiem datu apkopojums par gadu"

Transkripts

1 Valsts statistiskas pārskata Nr.3-Atkritumi pārskats par atkritumiem datu apkopojums par gadu VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RĪGA, 2019

2 Reģiona nosaukums Skaits Madonas VVD pārvalde 183 Jelgavas VVD pārvalde 285 Liepājas VVD pārvalde 278 Rēzeknes VVD pārvalde 199 Valmieras VVD pārvalde 193 Ventspils VVD pārvalde 195 Daugavpils VVD pārvalde 239 Lielrīgas VVD pārvalde 598 kopā: organizācijas ir iesniegušas 3137 pārskatus Ar pārskatu atskaitās: - operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai; - komersanti, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja; - atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki; - atkritumu apsaimniekotāji, kuri Latvijas teritorijā ieved vai no tās izved atkritumus reģenerācijai vai sadedzināšanai, ja sadedzināšana klasificējama kā atkritumu reģenerācija, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 3. pantā vai gada 22. marta Bāzeles Konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu; - atkritumu radītājs, kas no Latvijas teritorijas izved atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai.

3 Radītais BA daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi' Administratīvā teritorija Aglonas novads Aizkraukles novads Aizputes novads Aknīstes novads Alojas novads Alūksnes novads Amatas novads Auces novads Babītes novads Baldones novads Balvu novads Bauskas novads Beverīnas novads Brocēnu novads Burtnieku novads Carnikavas novads Cesvaines novads Cēsu novads Dagdas novads Daugavpils Daugavpils novads Dobeles novads Dundagas novads Engures novads Garkalnes novads Grobiņas novads Gulbenes novads Iecavas novads Ikšķiles novads Ilūkstes novads Inčukalna novads Jaunjelgavas novads Jaunpiebalgas novads Jaunpils novads Jelgava Jelgavas novads Jēkabpils Jēkabpils novads Jūrmala Kandavas novads Kocēnu novads Kokneses novads Krimuldas novads Daudzums (t)

4 Administratīvā teritorija Krustpils novads Krāslavas novads Kuldīgas novads Kārsavas novads Lielvārdes novads Liepāja Limbažu novads Ludzas novads Līgatnes novads Līvānu novads Madonas novads Mazsalacas novads Mālpils novads Mārupes novads Mērsraga novads Neretas novads Nīcas novads Ogres novads Olaines novads Ozolnieku novads Preiļu novads Priekules novads Priekuļu novads Pārgaujas novads Pļaviņu novads Raunas novads Rojas novads Ropažu novads Rundāles novads Rēzekne Rēzeknes novads Rīga Rūjienas novads Salacgrīvas novads Salas novads Salaspils novads Saldus novads Saulkrastu novads Siguldas novads Skrundas novads Skrīveru novads Smiltenes novads Stopiņu novads Strenču novads Talsu novads Tukuma novads Tērvetes novads Vaiņodes novads Valkas novads Valmiera Daudzums (t)

5 Administratīvā teritorija Vecpiebalgas novads Vecumnieku novads Ventspils Ventspils novads Viesītes novads Viļakas novads Viļānu novads Zilupes novads Ādažu novads Ķeguma novads Ķekavas novads Kopā Daudzums (t)

6 Radītais BA daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi' Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras satur bīstamas vielas Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas Atsāļotāja dūņas Nogulsnes tvertņu dibenā Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas Citi darvas produkti Citas skābes Dzīvsudrabu saturoši atkritumi Smagos metālus saturoši atkritumi Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas krāsu vai laku nogulsnes 0.470

7 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi Līmju un tepju nogulsnes, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas Fiksēšanas šķīdumi Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi Kodināšanā izmantotie sārmi Fosfatizēšanas nogulsnes Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Citi šīs grupas atkritumi Halogēnus saturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus) Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus (turpmāk PHB) vai polihlorētos terfenilus (turpmāk PHT) Nehlorētas emulsijas Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas Sintētiskās hidrauliskās eļļas Citas hidrauliskās eļļas Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām

8 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām Degeļļa un dīzeļdegviela Citi kurināmie (arī to maisījumi) Citas emulsijas Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu (piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām Nolietoti transportlīdzekļi Eļļas filtri Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni) Azbestu saturošas bremžu uzlikas Bremžu šķidrums Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst , , , , , un klasei Transformatori un kondensatori, kuri satur PHB vai PHT Citas nederīgas iekārtas, kuras satur PHB vai PHT vai ir piesārņotas ar tiem un neatbilst klasei Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis , , un klasē minētos No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot balonus), kuras satur bīstamas vielas Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas Svina akumulatori Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori 7.647

9 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Dzīvsudrabu saturošas baterijas Naftas produktus saturoši atkritumi Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas metālus vai šo metālu savienojumus Izlietoti katalizatori, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām Peroksīdi (piemēram, ūdeņraža peroksīds) Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi Azbestu saturoši izolācijas materiāli Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur Azbestu saturoši būvmateriāli Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām Citotoksiski un citostatiski medikamenti Zobārstniecības amalgamas atkritumi Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos Gāzu apstrādes cietie atkritumi Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst klasei Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Šķīdinātāji Skābes Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi

10 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Bīstamas vielas saturošie deterģenti Citotoksiski un citostatiski medikamenti Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti , vai klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst un klasei Kopā:

11 Radītais daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi' Nace 2.0 kods Nozare Daudzums (t) A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde C Apstrādes rūpniecība D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija F Būvniecība G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts H Transports un uzglabāšana J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi L Operācijas ar nekustamo īpašumu M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana P Izglītība Q Veselība un sociālā aprūpe R Māksla, izklaide un atpūta S Citi pakalpojumi Kopā

12 Savāktais BA daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi' Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Atsāļotāja dūņas Nogulsnes tvertņu dibenā Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas Skābi darvas produkti Dzīvsudrabu saturoši atkritumi Smagos metālus saturoši atkritumi Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi Fiksēšanas šķīdumi Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi Kodināšanā izmantotie sārmi Fosfatizēšanas nogulsnes Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

13 Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi Nehlorētas emulsijas Citas hidrauliskās eļļas Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas Molu notekcauruļu naftas produkti Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu cietie atkritumi Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām Degeļļa un dīzeļdegviela Citi kurināmie (arī to maisījumi) Citas emulsijas Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām Nolietoti transportlīdzekļi Eļļas filtri Azbestu saturošas bremžu uzlikas Bremžu šķidrums Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst , , , , , un klasei Transformatori un kondensatori, kuri satur PHB vai PHT Citas nederīgas iekārtas, kuras satur PHB vai PHT vai ir piesārņotas ar tiem un neatbilst klasei

14 Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis , , un klasē minētos No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas Svina akumulatori Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori Naftas produktus saturoši atkritumi Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas metālus vai šo metālu savienojumus Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi Azbestu saturoši izolācijas materiāli Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur Azbestu saturoši būvmateriāli Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām Citotoksiski un citostatiski medikamenti Zobārstniecības amalgamas atkritumi Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas

15 Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst klasei Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Šķīdinātāji Skābes Pesticīdi Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas Eļļa un tauki, kuri neatbilst klasei Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti , vai klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst un klasei Kopā

16 Pārtstrādātais BA daudzums R kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) R Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti R Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids R Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām R Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas R Svina akumulatori R Smagos metālus saturoši atkritumi R Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas R Nehlorētas emulsijas R Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas R Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti R Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti R Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām R Citi kurināmie (arī to maisījumi) R Citas emulsijas R Nolietoti transportlīdzekļi R Eļļas filtri R Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC R Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis , , un klasē minētos R No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti R Naftas produktus saturoši atkritumi R Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas R Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas R Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos R Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos

17 R kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) R Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst klasei R Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi R Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas R Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst un klasei R12A Nolietoti transportlīdzekļi R12B Nolietoti transportlīdzekļi R12B Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi R12C Nolietoti transportlīdzekļi R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi R Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas R Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām R Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots R Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām R Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis , , un klasē minētos R Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi R Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas R Pesticīdi R Eļļa un tauki, kuri neatbilst klasei R Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti , vai klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi R Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi R Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas krāsu vai laku nogulsnes R Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu krāsu vai laku ūdeni saturošas nogulsnes R Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi

18 R kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) R Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi R Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas R Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi R Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas R Šķīdinātāji R Atsāļotāja dūņas R Nogulsnes tvertņu dibenā R Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus R Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes R Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām R Naftas produktus saturoši atkritumi R Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi R Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas R Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas R Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas R Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas R Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi R Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos R Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos R Nehlorētas emulsijas R Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas R Sintētiskās hidrauliskās eļļas R Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas R Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas R Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas R Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti R Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām R Citi kurināmie (arī to maisījumi) R Citas emulsijas

19 R kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) R Eļļas filtri R Naftas produktus saturoši atkritumi R Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst klasei Kopā

20 Apglabātais BA daudzums D kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) D Smagos metālus saturoši atkritumi D1 Sīku stikla daļiņu un stikla pulvera atkritumi, kuri satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru spuldzēm) D Azbestu saturoši izolācijas materiāli D Azbestu saturoši būvmateriāli D Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi D Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi D Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas D Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas D Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus D Nehlorētas emulsijas D Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas D Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas D Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas D Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām D Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām D Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi D Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots D10 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām D Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas D10 Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst , , , , , un klasei D Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas D10 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi D Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas D Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas D Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas D Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu D Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām D Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi 0.172

21 D kods Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) D Eļļa un tauki, kuri neatbilst klasei D Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi D Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas D Nātrija un kālija hidroksīdi D Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi D Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi D Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas D9 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos D Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas D Skābes D Sārmi Kopā

22 Importētais BA daudzums Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi Nolietoti transportlīdzekļi No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst un klasei Kopā

23 Eksportētais BA daudzums Klase Atkritumu nosaukums Daudzums (t) Naftas produktus saturoši atkritumi Šķīdinātāji Citi kurināmie (arī to maisījumi) Svina akumulatori Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi Degeļļa un dīzeļdegviela Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas Eļļas filtri Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām Kopā

24 Par aptuveni valstī radīto BA daudzums 2017.g. var uzskatīt daudzumu, kas savākts no tiešiem radītājiem , no tiem atņemot savāktos kuģu tilpņu ūdeņus t, jo tie nav radušies Latvijā. BA radīts 2018.g. = = t Par pārstrādāto daudzumu BA daudzumu var uzskatīt ar pārstrādes darbībām R1-R11 apstrādatos atkritumu daudzumus, 2018.g. tas sastāda t

25 Radītais SA daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi' Administratīvā teritorija Aglonas novads Aizkraukles novads Aizputes novads Aknīstes novads Alojas novads Alsungas novads Alūksnes novads Amatas novads Apes novads Auces novads Babītes novads Baldones novads Baltinavas novads Balvu novads Bauskas novads Beverīnas novads Brocēnu novads Burtnieku novads Carnikavas novads Cesvaines novads Ciblas novads Cēsu novads Dagdas novads Daugavpils Daugavpils novads Dobeles novads Dundagas novads Durbes novads Engures novads Garkalnes novads Grobiņas novads Gulbenes novads Iecavas novads Ikšķiles novads Ilūkstes novads Inčukalna novads Jaunjelgavas novads Jaunpiebalgas novads Jaunpils novads Jelgava Jelgavas novads Jēkabpils Daudzums (t)

26 Administratīvā teritorija Jēkabpils novads Jūrmala Kandavas novads Kocēnu novads Kokneses novads Krimuldas novads Krustpils novads Krāslavas novads Kuldīgas novads Kārsavas novads Lielvārdes novads Liepāja Limbažu novads Lubānas novads Ludzas novads Līgatnes novads Līvānu novads Madonas novads Mazsalacas novads Mālpils novads Mārupes novads Mērsraga novads Naukšēnu novads Neretas novads Nīcas novads Ogre Ogres novads Olaines novads Ozolnieku novads Preiļu novads Priekules novads Priekuļu novads Pārgaujas novads Pāvilostas novads Pļaviņu novads Raunas novads Riebiņu novads Rojas novads Ropažu novads Rucavas novads Rugāju novads Rundāles novads Rēzekne Rēzeknes novads Rīga Rūjiena Rūjienas novads Salacgrīvas novads Salas novads Salaspils novads Daudzums (t)

27 Administratīvā teritorija Saldus novads Saulkrastu novads Siguldas novads Skrundas novads Skrīveru novads Smiltenes novads Stopiņu novads Strenču novads Sējas novads Talsu novads Tukuma novads Tērvetes novads Vaiņodes novads Valkas novads Valmiera Varakļānu novads Vecpiebalgas novads Vecumnieku novads Ventspils Ventspils novads Viesītes novads Viļakas novads Viļānu novads Vārkavas novads Zilupes novads Ādažu novads Ērgļu novads Ķeguma novads Ķekavas novads Kopā Daudzums (t)

28 Radītais SA daudzums no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas pārskatu 'Nr.3-Atkritumi', atkritumu klašu griezumā Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Granti un sasmalcinātus iežus saturoši atkritumi, kuri neatbilst klasei Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Dzīvnieku audu atkritumi Augu audu atkritumi Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst klasei Metāla atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Dzīvnieku audu atkritumi Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas Citi šīs grupas atkritumi Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas Citi šīs grupas atkritumi Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas Citi šīs grupas atkritumi Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi Spirta destilēšanas atkritumi Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli Citi šīs grupas atkritumi Mizu un korķa atkritumi

29 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Citi koksnes konservanti Koku mizas Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi Asfalts (bitumens) Citi šīs grupas atkritumi Citi metāliskie oksīdi, kuri neatbilst klasei Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst klasei Citus sulfīdus saturoši atkritumi, kuri neatbilst klasei Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Plastmasas atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst klasei Cietie atkritumi, kuri neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi krāsas un lakas saturošas ūdens suspensijas Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst klasei Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Putekļus saturoši atkritumi Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst klasei Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst klasei Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Kurtuvju pelni Ogļu kvēpi Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst klasei

30 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst klasei Citas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst klasei Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī Citi šīs grupas atkritumi Neapstrādāti izdedži Malšanas atlikumi Citi šīs grupas atkritumi Sārņi, kuri neatbilst klasei Citi izdedži Izdedži un sārņi, kuri neatbilst klasei Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst klasei Citas izlietas liešanas veidnes, kuras neatbilst klasei Krāsns pelni Stikla šķiedru atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi (pēc termiskās apstrādes) Citas daļiņas un putekļi (izņemot un klasi) Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst klasei Cementa atkritumi un nogulsnes Citi šīs grupas atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Ciets cinks Cinka pelni Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi Melno metālu putekļi un cietās daļiņas Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi Metināšanas atkritumi Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst klasei Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst klasei Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst klasei Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un ) Papīra un kartona iepakojums Plastmasas iepakojums

31 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Koka iepakojums Metāla iepakojums Jauktais iepakojums Stikla iepakojums Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst klasei Nolietotas riepas Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus Bremžu uzlikas, kuras neatbilst klasei Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst klasei Melnie metāli Krāsainie metāli Plastmasa Stikls Citi šīs grupas atkritumi Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst , , , un klasei No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst klasei Citur neminēti komponenti Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst klasei Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst klasei Baterijas un akumulatori Sārmu saturošas baterijas (izņemot klasi) Citas baterijas un akumulatori Citi šīs grupas atkritumi Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot klasi) Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst klasei Betons Ķieģeļi Flīzes, kārniņi un keramika Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst klasei Koks Stikls Plastmasa Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst klasei

32 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Varš, bronza, misiņš Alumīnijs Svins Cinks Čuguns un tērauds Jaukti metāli Kabeļi, kuri neatbilst klasei Augsne un akmeņi, kas neatbilst klasei Balasta smiltis, kuras neatbilst klasei Izolācijas materiāli, kuri neatbilst un klasei Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst klasei Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst , un klasei Adatas un citi asi priekšmeti, kurus izmanto dažādām medicīniskām manipulācijām, kuri nav infekciozi un neatbilst klasei Cilvēka ķermeņa anatomiskās daļas un orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins komponenti un to iepakojums, kuri nav infekciozi un neatbilst klasei Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi (piemēram, veļa, vienreizējas lietošanas apģērbs, autiņi, autiņbiksītes) Medikamenti, kuri neatbilst klasei Adatas un citi asi priekšmeti, kuri neatbilst klasei Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst klasei Sodrēji, kuri neatbilst klasei Katlu putekļi, kuri neatbilst klasei Pirolīzes atkritumi, kuri neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos atkritumus Citas fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija Nederīgs komposts Citi šīs grupas atkritumi Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums

33 Kods Atkritumu klase Daudzums (t) Citi šīs grupas atkritumi Atkritumi no sietiem Atkritumi no smilšu uztvērējiem Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst klasei Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst klasei Citi šīs grupas atkritumi Ūdens attīrīšanas atkritumi Citi šīs grupas atkritumi Čuguna un dzelzs atkritumi Krāsaino metālu atkritumi Papīrs un kartons Melnie metāli Krāsainie metāli Plastmasa un gumija Stikls Koksne, kas neatbilst klasei Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi) Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais) Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst klasei Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē) Papīrs un kartons Stikls Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi Drēbes Tekstilizstrādājumi Pārtikas eļļa un tauki Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri neatbilst klasei Medikamenti, kuri neatbilst klasei Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst klasei