Konferences «Bankas mainīgajā pasaulē» ietvaros veiktais SKDS pētījums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Konferences «Bankas mainīgajā pasaulē» ietvaros veiktais SKDS pētījums"

Transkripts

1 Konferences «Bankas mainīgajā pasaulē» ietvaros veiktais SKDS pētījums Uzņēmēju un iedzīvotāju saskarsme un viedoklis par banku prasībām un cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju rezultāti. gada novembris/decembris. gada janvāris

2 Pētījuma apraksts IEDZĪVOTĀJU APTAUJA Pētījuma veicējs: pētījumu centrs SKDS Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no līdz gadiem Izlases apjoms: respondenti (ģenerālais kopums: tūkst.cilv.) Izlases veidošanas avots: izlase tika veidota no pētījumu centra SKDS WebPanelī reģistrētajiem Latvijas iedzīvotājiem Izlases metode: kvotu izlase Aptaujas metode: interneta aptauja (CAWI Computer-Aided Web Interviewing) Ģeogrāfiskais pārklājums: visa Latvija Aptaujas veikšanas laiks: UZŅĒMĒJU APTAUJA Pētījuma veicējs: pētījumu centrs SKDS Mērķa grupa: Latvijas uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji Izlases apjoms: respondenti (ģenerālais kopums: ) Izlases veidošanas avots: izlase tika veidota, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Lursoft un publiski pieejamas uzņēmumu datubāzes Izlases metode: vairākpakāpju kvotu izlase Aptaujas metodes: telefonintervijas (CATI Computer-Aided Telephone Interviewing), interneta aptauja (CAWI Computer- Aided Web Interviewing) Ģeogrāfiskais pārklājums: visa Latvija Aptaujas veikšanas laiks: CAWI no... līdz... CATI no... līdz... Datu svēršana: dati tika svērti pēc pazīmēm: reģions, tautība, dzimums, vecums saskaņā ar LR IeM PMLP Iedzīvotāju reģistra datiem uz... Šajā materiālā norādīti svērti procenti un nesvērts respondentu skaits. Datu svēršana: dati tika svērti atbilstoši CSP. gada statistikai par uzņēmumu sadalījumu pēc pazīmēm: nozare, darbinieku skaits uzņēmumā un uzņēmuma atrašanās vieta (/ ārpus s). Šajā materiālā norādīti svērti procenti un nesvērts respondentu skaits../.. -..

3 Aptaujāto respondentu profils IEDZĪVOTĀJU APTAUJA Kol. % Skaits Dzimums Vīrietis. Sieviete. Vecums - g.v.. - g.v.. - g.v.. - g.v.. - g.v.. - g.v.. Sarunvaloda ģimenē Latviešu. Krievu. Cita. Izglītība Vidējā vai pamata. Augstākā. Nodarbinātības sektors Publiskais sektors. Privātais sektors. Cits. Nestrādā. Ienākumi Zemi (Līdz Eur ). Vidēji zemi (Eur - ). Vidēji (Eur - ). Vidēji augsti (Eur - Eur ). Augsti (Eur un vairāk). Grūti pateikt/ nevēlos atbildēt. Reģions. Vidzeme. Kurzeme. Zemgale. Latgale. Apdzīvota vieta. Cita pilsēta. Lauki. UZŅĒMĒJU APTAUJA Kol. % Skaits Nozare Ražošana (NACE kodi: A, B, C, D, E). Darbinieku skaits uzņēmumā Uzņēmuma gada apgrozījums Tirdzniecība (NACE kodi: G). Būvniecība (NACE kodi: F). Pakalpojumi (NACE kodi: H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S). - darbinieki (mikrouzņēmumi). - darbinieki (mazie uzņēmumi). - darbinieki (vidējie uzņēmumi). un vairāk darbinieku (lielie uzņēmumi).. kvintile (Līdz Eur ).. kvitntile (Eur - Eur ).. kvintile (Eur - Eur ).. kvintile (Eur - Eur ).. vintile (Eur un vairāk). Grūti pateikt. Kapitāla izcelsme Vietējais kapitāls. Vietējais un ārvalstu kapitāls. Ārvalstu kapitāls. Reģions. Uzņēmuma atrašanās vieta Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n= Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n= Pierīga. Vidzeme. Kurzeme. Zemgale. Latgale.. Ārpus s.

4 Galvenie rezultāti

5 . Viedoklis par izmaiņām banku politikā

6 Uzņēmēju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā A. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Grūti pateikt Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Indekss* Tas ir valsts reputācijas un prestiža jautājums Tas ir sabiedrības un valsts drošības jautājums Problēmu nenovēršana var negatīvi ietekmēt aizdevumu likmes gan valstij, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām Tas ir vajadzīgs Eiropas Savienībai un ASV, bet ne Latvijai Tā ir problēma, kas izdomāta, lai ietekmētu Latviju Pēdējo gadu laikā ieviestās jaunās banku prasības, ar kurām ir jāsaskaras banku klientiem ne vienmēr šķiet lietderīgas un jēgpilnas izvirzīto mērķu sasniegšanai ir apgrūtinošas un kaitinošas ir pārspīlētas % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n=./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

7 Uzņēmuma pamata banka Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā Vērtējuma indeksi* dažādās uzņēmēju grupās A. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Visi respondenti Tas ir valsts reputācijas un prestiža jautājums Tas ir sabiedrības un valsts drošības jautājums Problēmu nenovēršana var negatīvi ietekmēt aizdevumu likmes gan valstij, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām Tas ir vajadzīgs Eiropas Savienībai un ASV, bet ne Latvijai - Tā ir problēma, kas izdomāta, lai ietekmētu Latviju - Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s Swedbank SEB banka Luminor Citadele banka / Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

8 Uzņēmuma pamata banka Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā Vērtējuma indeksi* dažādās uzņēmēju grupās A. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Pēdējo gadu laikā ieviestās jaunās banku prasības, ar kurām ir jāsaskaras banku klientiem Visi respondenti... ne vienmēr šķiet lietderīgas un jēgpilnas izvirzīto mērķu sasniegšanai... ir apgrūtinošas un kaitinošas ir pārspīlētas Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s./ Swedbank SEB banka Luminor Citadele banka Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

9 Iedzīvotāju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā B. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Grūti pateikt Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Indekss* Tas ir sabiedrības un valsts drošības jautājums Tas ir valsts reputācijas un prestiža jautājums Problēmu nenovēršana var negatīvi ietekmēt aizdevumu likmes gan valstij, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām Tas ir vajadzīgs Eiropas Savienībai un ASV, bet ne Latvijai Tā ir problēma, kas izdomāta, lai ietekmētu Latviju Pēdējo gadu laikā ieviestās jaunās banku prasības, ar kurām ir jāsaskaras banku klientiem ne vienmēr šķiet lietderīgas un jēgpilnas izvirzīto mērķu sasniegšanai ir pārspīlētas ir apgrūtinošas un kaitinošas Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n=./ % * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

10 Iedzīvotāju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā Vērtējuma indeksi* dažādās iedzīvotāju grupās B. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Problēmu nenovēršana var negatīvi ietekmēt aizdevumu likmes gan Tas ir vajadzīgs Tas ir sabiedrības valstij, gan Eiropas Savienībai Tā ir problēma, Tas ir valsts reputācijas un valsts drošības uzņēmumiem, gan un ASV, bet ne kas izdomāta, lai un prestiža jautājums jautājums privātpersonām Latvijai ietekmētu Latviju Visi respondenti - Dzimums Vīrietis Sieviete Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu - - Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā - - Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Apdzīvota vieta./ Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml

11 Iedzīvotāju viedoklis par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā Vērtējuma indeksi* dažādās iedzīvotāju grupās B. "Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā!" Pēdējo gadu laikā ieviestās... ne vienmēr šķiet jaunās banku prasības, ar lietderīgas un jēgpilnas izvirzīto mērķu ir apgrūtinošas un kurām ir jāsaskaras banku ir pārspīlētas sasniegšanai kaitinošas klientiem Visi respondenti Dzimums Vīrietis Sieviete Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu - Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale./ Apdzīvota vieta Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

12 Uzņēmēju un iedzīvotāju viedoklis par banku sektorā veikto tā saucamo "kapitālo remontu" A./B. "Jau kādu laiku Latvijas valdība banku sektorā veic tā saucamo kapitālo remontu t.i., tiek veiktas dažādas izmaiņas finanšu sistēmas uzraudzībā un citas darbības. Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā šajā sakarā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem!" Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Grūti pateikt Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Indekss* Sabiedrībai no tā nav nekāda labuma Uzņēmēji Iedzīvotāji Tas ir dažu banku interesēs Uzņēmēji Iedzīvotāji Tas ir maksātnespējas administratoru interesēs Uzņēmēji Iedzīvotāji Sen bija laiks to darīt Uzņēmēji Iedzīvotāji Tas uzlabos Latvijas starptautisko reputāciju un veicinās ekonomikas attīstību Uzņēmēji Iedzīvotāji %.. Bāze: uzņēmēji, visi respondenti (n=) un iedzīvotāji, visi respondenti (n=)./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

13 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju viedoklis par banku sektorā veikto tā saucamo "kapitālo remontu" Vērtējuma indeksi* dažādās uzņēmēju grupās A."Jau kādu laiku Latvijas valdība banku sektorā veic tā saucamo kapitālo remontu t.i., tiek veiktas dažādas izmaiņas finanšu sistēmas uzraudzībā un citas darbības. Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā šajā sakarā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem!" Tas ir dažu Tas ir maksātnespējas Sabiedrībai no tā nav banku administratoru Sen bija nekāda labuma interesēs interesēs laiks to darīt Visi respondenti - Tas uzlabos Latvijas starptautisko reputāciju un veicinās ekonomikas attīstību Ražošana - Tirdzniecība - Būvniecība -. Pakalpojumi - - darbinieki - - darbinieki - - darbinieki - - un vairāk darbinieku Pierīga - Vidzeme - Kurzeme - - Zemgale - Latgale - - Ārpus s - -./ Bāze: uzņēmēji, visi respondenti (n=) * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

14 Iedzīvotāju viedoklis par banku sektorā veikto tā saucamo "kapitālo remontu" Vērtējuma indeksi* dažādās iedzīvotāju grupās B."Jau kādu laiku Latvijas valdība banku sektorā veic tā saucamo kapitālo remontu t.i., tiek veiktas dažādas izmaiņas finanšu sistēmas uzraudzībā un citas darbības. Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā šajā sakarā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem!" Visi respondenti Sabiedrībai no tā nav nekāda labuma Tas ir dažu banku interesēs Tas ir maksātnespējas administratoru interesēs Sen bija laiks to darīt Tas uzlabos Latvijas starptautisko reputāciju un veicinās ekonomikas attīstību Dzimums Vīrietis Sieviete Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu - - Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti. - - Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale - - Apdzīvota vieta./ Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti (n=) * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

15 Viedoklis par to, cik svarīgi risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu A./B. "Cik svarīgi, Jūsuprāt, Latvijas finanšu sektorā ir risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu?" Ļoti svarīgi Drīzāk svarīgi Grūti pateikt Drīzāk nesvarīgi Nemaz nav svarīgi Indekss* Uzņēmēji Iedzīvotāji % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n= un iedzīvotāji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml../.. -..

16 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju viedoklis par to, cik svarīgi risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Cik svarīgi, Jūsuprāt, Latvijas finanšu sektorā ir risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu?" Ļoti svarīgi Drīzāk svarīgi Grūti pateikt Drīzāk nesvarīgi Nemaz nav svarīgi Indekss* Visi respondenti Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s./ % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

17 Iedzīvotāju viedoklis par to, cik svarīgi risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Cik svarīgi, Jūsuprāt, Latvijas finanšu sektorā ir risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu?" Ļoti svarīgi Drīzāk svarīgi Grūti pateikt Drīzāk nesvarīgi Nemaz nav svarīgi Indekss* Visi respondenti Dzimums Vecums Sarunvaloda ģimenē Izglītība Ienākumi Reģions Apdzīvota vieta./ Vīrietis Sieviete - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Latviešu Krievu Vidējā vai pamata Augstākā Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Cita pilsēta Lauki % Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

18 . Pieredze ar banku prasībām

19 Pēdējā gada izmaiņas banku klientu apkalpošanas kvalitātē un sadarbībā ar klientiem A./B. "Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies Jūs apkalpojošās bankas klientu apkalpošanas kvalitāte un sadarbība ar Jums kā klientu? Gadījumā, ja Jūsu uzņēmumam/jums ir konti vairākās bankās, lūdzu atbildiet par pamata banku, t.i., par banku, caur kuru iet vislielākā daļa Jūsu uzņēmuma/ Jūsu finanšu plūsmas." % Ievērojami uzlabojusies Nedaudz uzlabojusies Nedaudz pasliktinājusies Ievērojami pasliktinājusies Nav mainījusies Neizmanto banku pakalpojumus Grūti pateikt Indekss* Uzņēmēji Iedzīvotāji Bāze: uzņēmēji, visi respondenti (n=) un iedzīvotāji, visi respondenti (n=) * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml../.. -..

20 Uzņēmuma pamata banka Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju novērotās pēdējā gada izmaiņas banku klientu apkalpošanas kvalitātē un sadarbībā ar klientiem Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies Jūs apkalpojošās bankas klientu apkalpošanas kvalitāte un sadarbība ar Jums kā klientu? Gadījumā, ja Jūsu uzņēmumam ir konti vairākās bankās, lūdzu atbildiet par pamata banku, t.i., par banku, caur kuru iet vislielākā daļa Jūsu uzņēmuma finanšu plūsmas." % Ievērojami uzlabojusies Nedaudz uzlabojusies Ievērojami pasliktinājusies Nav mainījusies Grūti pateikt Indekss* Visi respondenti - Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s - - Swedbank SEB banka Luminor Citadele banka Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

21 Iedzīvotāju novērotās pēdējā gada izmaiņas banku klientu apkalpošanas kvalitātē un sadarbībā ar klientiem Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies Jūs apkalpojošās bankas klientu apkalpošanas kvalitāte un sadarbība ar Jums kā klientu? Gadījumā, ja Jums ir konti vairākās bankās, lūdzu atbildiet par pamata banku, t.i., par banku, kuras pakalpojumus Jūs izmantojat visvairāk." % Dzimums Vecums Sarunvaloda ģimenē Izglītība Ienākumi Reģions Apdzīvota vieta Pamata banka./ Ievērojami uzlabojusies Nedaudz uzlabojusies Nedaudz pasliktinājusies Ievērojami pasliktinājusies Nav mainījusies Neizmanto banku pakalpojumus Grūti pateikt Visi respondenti Vīrietis Sieviete - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Latviešu Krievu Vidējā vai pamata Augstākā Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Cita pilsēta Lauki Swedbank SEB banka Luminor Citadele Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml Indekss*

22 Iedzīvotāju pieredze ar banku prasību radītiem apgrūtinājumiem B. "Lai izpildītu dažādas vietējas un starptautiskas juridiskas prasības, saistībā ar pazīsti savu klientu principa ievērošanu, pēdējo gadu laikā bankas ir sākušas rūpīgāk kontrolēt savus klientus un pieprasīt no tiem dažādu informāciju un apliecinājumus (piemēram, identificēt politiski nozīmīgas personas), kurus agrāk tās neprasīja. Daļa banku klientu tās uztver neitrāli, bet citi kā jūtamu apgrūtinājumu. Kāda ir Jūsu personiskā pieredze?" Grūti pateikt.% Ir bijušas nopietnas neērtības, apgrūtinājumi.% Ir bijušas sīkas neērtības, apgrūtinājumi.% Vispār neesmu pamanījis/ -usi šādas prasības.% Esmu saskāries/usies ar prasībām, bet nekādas īpašas grūtības nav radušās.%./ Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n= Personīgi mani apgrūtinājumi nav skāruši, bet ar tām ir saskārušies man labi pazīstami cilvēki.%

23 Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās./ Iedzīvotāju pieredze ar banku prasību radītiem apgrūtinājumiem B. "Lai izpildītu dažādas vietējas un starptautiskas juridiskas prasības, saistībā ar pazīsti savu klientu principa ievērošanu, pēdējo gadu laikā bankas ir sākušas rūpīgāk kontrolēt savus klientus un pieprasīt no tiem dažādu informāciju un apliecinājumus (piemēram, identificēt politiski nozīmīgas personas), kurus agrāk tās neprasīja. Daļa banku klientu tās uztver neitrāli, bet citi kā jūtamu apgrūtinājumu. Kāda ir Jūsu personiskā pieredze?" Dzimums Vecums Sarunvaloda ģimenē Izglītība Ienākumi Reģions Apdzīvota vieta Pamata banka Visi respondenti Vīrietis Sieviete - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Latviešu Krievu Vidējā vai pamata Augstākā Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Cita pilsēta Lauki Swedbank SEB banka Luminor Citadele Ir bijušas nopietnas neērtības, apgrūtinājumi Ir bijušas sīkas neērtības, apgrūtinājumi Esmu saskāries/usies ar prasībām, bet nekādas īpašas grūtības nav radušās Personīgi mani apgrūtinājumi nav skāruši, bet ar tām ir saskārušies man labi pazīstami cilvēki Vispār neesmu pamanījis/ -usi šādas prasības Grūti pateikt % Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp

24 Uzņēmēju īpatsvars, kas pēdējā gada laikā ir ņēmuši kredītu vai noslēguši līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā A. "Vai Jūsu uzņēmums pēdējā gada laikā ir ņēmis kredītu vai noslēdzis līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā?" Grūti pateikt.% Jā.% Nē.% Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n=./.. -..

25 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju īpatsvars, kas pēdējā gada laikā ir ņēmuši kredītu vai noslēguši līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Vai Jūsu uzņēmums pēdējā gada laikā ir ņēmis kredītu vai noslēdzis līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā?" Jā Grūti pateikt Nē Visi respondenti Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi - darbinieki - darbinieki. - darbinieki un vairāk darbinieku. Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale. Ārpus s./ % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp

26 Uzņēmēju pieredze ar banku prasību un kreditēšanas noteikumu izmaiņām A. "Ņemot vērā Jūsu uzņēmuma pieredzi, kuriem no šiem apgalvojumiem Jūs piekrītat?" Iespējamas vairākas atbildes Bankas izvirza arvien augstākas prasības (piemēram, pret ienākumiem, to avotiem, uzņēmuma bilanci, sadarbības partneriem). Banku kreditēšanas noteikumi ir kļuvuši daudz stingrāki nekā tie bija iepriekš. Nekas nav mainījies. Grūti pateikt. % Bāze: uzņēmēji, respondenti, kuru uzņēmums pēdējā gada laikā ir ņēmis kredītu vai noslēdzis līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā, n=./.. -..

27 Bankas, kurās uzņēmumam ir konts Uzņēmēju pieredze ar banku prasību un kreditēšanas noteikumu izmaiņām Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Ņemot vērā Jūsu uzņēmuma pieredzi, kuriem no šiem apgalvojumiem Jūs piekrītat?" Iespējamas vairākas atbildes % Bankas izvirza arvien augstākas prasības (piemēram, pret ienākumiem, to avotiem, uzņēmuma bilanci, sadarbības partneriem) Banku kreditēšanas noteikumi ir kļuvuši daudz stingrāki nekā tie bija iepriekš Nekas nav mainījies Grūti pateikt Visi respondenti (n=) Swedbank (n=) SEB banka (n=) Luminor (n=) Citadele banka (n=) Bāze: uzņēmēji, respondenti, kuru uzņēmums pēdējā gada laikā ir ņēmis kredītu vai noslēdzis līgumu par līzinga pakalpojumu izmantošanu bankā./.. -..

28 Uzņēmēju īpatsvars, kas pēdējā gada laikā saskārušies ar dažādām banku prasībām vai atteikumiem A. "Vai pēdējā gada laikā Jūsu uzņēmums ir saskāries ar šādām prasībām vai darbībām no banku puses?" Iespējamas vairākas atbildes Jūs apkalpojošā banka ir pieprasījusi sniegt informāciju par sadarbības partneriem gan pasūtītājiem (klientiem, partneriem), gan piegādātājiem. Jūs apkalpojošā banka ir pieprasījusi sniegt darījumu apstiprinošu dokumentāciju un/ vai sniegt paskaidrojumus par veiktajām transakcijām Banka ir atteikusi noteiktu darījumu veikšanu.. Pēdējā gada laikā saskārušies ar minētajām prasībām vai atteikumiem:.% Banka ir atteikusi konta atvēršanu. Neesam saskārušies. Grūti pateikt. %./ Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n=

29 Bankas, kurās uzņēmumam ir konts Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju īpatsvars, kas pēdējā gada laikā saskārušies ar dažādām banku prasībām vai atteikumiem Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Vai pēdējā gada laikā Jūsu uzņēmums ir saskāries ar šādām prasībām vai darbībām no banku puses?" Iespējamas vairākas atbildes % Jūs apkalpojošā banka ir pieprasījusi sniegt informāciju par sadarbības partneriem gan pasūtītājiem (klientiem, partneriem), gan piegādātājiem Jūs apkalpojošā banka ir pieprasījusi sniegt darījumu apstiprinošu dokumentāciju un/ vai sniegt paskaidrojumus par veiktajām transakcijām Banka ir atteikusi noteiktu darījumu veikšanu Banka ir atteikusi konta atvēršanu Neesam saskārušies Grūti pateikt Visi respondenti Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi. - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s Swedbank SEB banka Luminor Citadele banka./ Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp

30 Uzņēmēju vērtējums par uzņēmuma pieredzētajām banku prasībām A. "Kā Jūs vērtējat šīs prasības no banku puses? Lūdzu, atzīmējiet apgalvojumus, kuriem Jūs piekrītat." Iespējamas vairākas atbildes Tās aizņem pārāk daudz laika un neļauj veltīt laiku ar biznesu saistītām nodarbēm. Banku prasības ir pārspīlētas un nepamatotas. Šādas prasības ir personas brīvību ierobežojošās. Tās ir atbilstošas, jo bankām ir tiesības pārbaudīt, vai darījumi ir likumīgi. Nevienam nepiekrītu. Grūti pateikt../ % Bāze: uzņēmēji, respondenti, kuru uzņēmums ir saskāries ar apkalpojošās bankas pieprasījumu pēc darījumu apstiprinošas dokumentācijas vai pēc informācijas par sadarbības partneriem, n=

31 Uzņēmuma atrašanās vieta Nozare Uzņēmēju vērtējums par uzņēmuma pieredzētajām banku prasībām Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Kā Jūs vērtējat šīs prasības no banku puses? Lūdzu, atzīmējiet apgalvojumus, kuriem Jūs piekrītat." Iespējamas vairākas atbildes Tās aizņem pārāk daudz laika un neļauj veltīt laiku ar biznesu saistītām nodarbēm % Banku prasības ir pārspīlētas un nepamatotas Šādas prasības ir personas brīvību ierobežojošās Tās ir atbilstošas, jo bankām ir tiesības pārbaudīt, vai darījumi ir likumīgi Nevienam nepiekrītu Grūti pateikt Visi respondenti (n=) Ražošana (n=) Tirdzniecība (n=) Būvniecība (n=)* Pakalpojumi (n=) (n=). Ārpus s (n=) *Respondentu skaits grupā nav pietiekams ticamu secinājumu veikšanai Bāze: uzņēmēji, respondenti, kuru uzņēmums ir saskāries ar apkalpojošās bankas pieprasījumu pēc darījumu apstiprinošas dokumentācijas vai pēc informācijas par sadarbības partneriem./.. -..

32 Uzņēmēju īpatsvars, kas saistībā ar banku prasībām pēdējā gada laikā ir apsvēruši iespēju atvērt kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas A. "Saistībā ar pastiprinātajām Latvijas banku klientu uzraudzības prasībām, vai Jūsu uzņēmums pēdējā gada laikā ir apsvēris iespēju atvērt kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas?" Grūti pateikt.% Jā.% Nē.% Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n=./.. -..

33 Uzņēmuma atrašanās vieta Bankas, kurās uzņēmumam ir konti Uzņēmēju īpatsvars, kas saistībā ar banku prasībām pēdējā gada laikā ir apsvēruši iespēju atvērt kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Reģions Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Saistībā ar pastiprinātajām Latvijas banku klientu uzraudzības prasībām, vai Jūsu uzņēmums pēdējā gada laikā ir apsvēris iespēju atvērt kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas?" Visi respondenti Jā Grūti pateikt Nē Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi. - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s./ Swedbank SEB banka Luminor Citadele banka % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp

34 . Institūcijas, kas ietekmē banku politiku

35 Uzņēmēju un iedzīvotāju viedoklis par galvenajiem varas centriem, kas nosaka banku politiku Latvijā A./B. "Kuras iestādes vai varas centri, Jūsuprāt, visvairāk nosaka banku politiku Latvijā? Lūdzu, atzīmējiet pašus nozīmīgākos." Iespējams līdz atbildēm Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK).. Eiropas Savienības struktūras (tas ir, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas centrālā banka).. ASV.. Latvijas Banka.. Pašas bankas Ministru kabinets Moneyval Saeima.. Latvijas finanšu nozares asociācija.. Uzņēmēji, n= Grūti pateikt.. Iedzīvotāji, n= Bāze: visi respondenti./ %

36 Uzņēmēju viedoklis par galvenajiem varas centriem, kas nosaka banku politiku Latvijā Uzņēmuma atrašanās vieta Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Reģions Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Kuras iestādes vai varas centri, Jūsuprāt, visvairāk nosaka banku politiku Latvijā? Lūdzu, atzīmējiet pašus nozīmīgākos." Iespējams līdz atbildēm Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK) % Eiropas Savienības struktūras (t.i., Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas centrālā banka) ASV Latvijas Banka Ministru kabinets Visi respondenti Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s./ Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp

37 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju viedoklis par galvenajiem varas centriem, kas nosaka banku politiku Latvijā Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Kuras iestādes vai varas centri, Jūsuprāt, visvairāk nosaka banku politiku Latvijā? Lūdzu, atzīmējiet pašus nozīmīgākos." Iespējams līdz atbildēm % Moneyval Pašas bankas Saeima Latvijas finanšu nozares asociācija Grūti pateikt Visi respondenti Ražošana. Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi - darbinieki - darbinieki - darbinieki un vairāk darbinieku Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ārpus s./ Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp

38 Iedzīvotāju viedoklis par galvenajiem varas centriem, kas nosaka banku politiku Latvijā Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Kuras iestādes vai varas centri, Jūsuprāt, visvairāk nosaka banku politiku Latvijā? Lūdzu, atzīmējiet pašus nozīmīgākos." Iespējams līdz atbildēm Eiropas Savienības struktūras (tas ir, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas centrālā banka) % Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK) ASV Latvijas Banka Pašas bankas Visi respondenti Dzimums Vīrietis Sieviete Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Apdzīvota vieta Cita pilsēta Lauki./ Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp

39 Iedzīvotāju viedoklis par galvenajiem varas centriem, kas nosaka banku politiku Latvijā Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Kuras iestādes vai varas centri, Jūsuprāt, visvairāk nosaka banku politiku Latvijā? Lūdzu, atzīmējiet pašus nozīmīgākos." Iespējams līdz atbildēm Ministru kabinets Moneyval Saeima Latvijas finanšu nozares asociācija Grūti pateikt % Visi respondenti Dzimums Vīrietis Sieviete Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Apdzīvota vieta Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp./.. -..

40 Finanšu kapitāla tirgus komisijas un finanšu izlūkošanas dienesta vērtējums A/B. "Ņemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, kā Jūs vērtējat šādu iestāžu darbu?" % Ļoti pozitīvi Drīzāk pozitīvi Drīzāk negatīvi Pilnībā negatīvi Neitrāli Grūti pateikt Indekss* Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK) Uzņēmēji Iedzīvotāji Finanšu izlūkošanas dienests (FID) Uzņēmēji Iedzīvotāji Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n= un iedzīvotāji, visi respondenti, n= * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml../.. -..

41 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju vērtējums finanšu kapitāla tirgus komisijai un finanšu izlūkošanas dienestam Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Ņemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, kā Jūs vērtējat šādu iestāžu darbu? Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK)" % Ļoti pozitīvi Drīzāk pozitīvi Drīzāk negatīvi Pilnībā negatīvi Neitrāli Grūti pateikt Visi respondenti Indekss* - Ražošana - Tirdzniecība - Būvniecība - Pakalpojumi. - - darbinieki - - darbinieki - - darbinieki - un vairāk darbinieku - Pierīga - Vidzeme - Kurzeme. - Zemgale Latgale - - Ārpus s. - Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

42 Uzņēmuma atrašanās vieta Reģions Darbinieku skaits uzņēmumā Nozare Uzņēmēju vērtējums finanšu kapitāla tirgus komisijai un finanšu izlūkošanas dienestam Atbildes dažādās uzņēmēju grupās A. "Ņemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, kā Jūs vērtējat šādu iestāžu darbu? Finanšu izlūkošanas dienests (FID)" % Ļoti pozitīvi Drīzāk pozitīvi Drīzāk negatīvi Pilnībā negatīvi Neitrāli Grūti pateikt Indekss* Visi respondenti - Ražošana - Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi. - - darbinieki - - darbinieki - - darbinieki un vairāk darbinieku - -. Pierīga - Vidzeme - Kurzeme. - Zemgale - Latgale - -. Ārpus s. - Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt aptaujāto uzņēmumu profilā. lpp./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

43 Iedzīvotāju vērtējums finanšu kapitāla tirgus komisijai un finanšu izlūkošanas dienestam Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Ņemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, kā Jūs vērtējat šādu iestāžu darbu? Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK)" % Ļoti pozitīvi Drīzāk pozitīvi Drīzāk negatīvi Pilnībā negatīvi Neitrāli Grūti pateikt Visi respondenti Indekss* - Dzimums Vīrietis Sieviete - - Vecums - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v Sarunvaloda ģimenē Latviešu Krievu - - Izglītība Vidējā vai pamata Augstākā - - Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Apdzīvota vieta Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

44 Iedzīvotāju vērtējums finanšu kapitāla tirgus komisijai un finanšu izlūkošanas dienestam Atbildes dažādās iedzīvotāju grupās B. "Ņemot vērā visu, ko Jūs par to zināt, kā Jūs vērtējat šādu iestāžu darbu? Finanšu izlūkošanas dienests (FID)" % Ļoti pozitīvi Drīzāk pozitīvi Drīzāk negatīvi Pilnībā negatīvi Neitrāli Grūti pateikt Visi respondenti Indekss* - Dzimums Vīrietis Sieviete - - Vecums Sarunvaloda ģimenē Izglītība - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. - g.v. Latviešu Krievu Vidējā vai pamata Augstākā - - Ienākumi Zemi Vidēji zemi Vidēji Vidēji augsti Augsti Reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Apdzīvota vieta Cita pilsēta Lauki Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, respondentu skaitu grupās skatīt respondentu sociāli demogrāfiskajā profilā. lpp./ * indekss tiek aprēķināts no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atņemot negatīvo vērtējumu īpatsvaru, turklāt pilnībā pozitīvo un pilnībā negatīvo vērtējumu īpatsvars tiek reizināts ar, bet daļēji pozitīvo un daļēji negatīvo vērtējumu īpatsvars - ar.. Indeksa vērtības var būt robežās no - (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi negatīvus vērtējumus) līdz (gadījumā, ja visi respondenti snieguši pilnīgi pozitīvus vērtējumus). Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes grūti pateikt, u.tml.

45 Bankas, kurās uzņēmējiem ir konti un viņu pamata bankas A. "Lūdzu, norādiet, kurās bankās Jūsu uzņēmumam ir norēķinu konti?" Iespējamas vairākas atbildes un "A. Kura ir Jūsu uzņēmuma pamata banka, t.i., banka, caur kuru iet vislielākā daļa Jūsu uzņēmuma finanšu plūsmas?" Viena atbilde Swedbank.. SEB banka.. Luminor.. Citadele banka.. Cita Latvijā strādājoša banka Kāda ārvalstu banka Grūti pateikt Ir konts Pamata banka % Bāze: uzņēmēji, visi respondenti, n=./.. -..

46 Bankas, kurās iedzīvotājiem ir konti un viņu pamata bankas B. "Lūdzu, norādiet, kurās bankās Jums ir norēķinu konti?" Iespējamas vairākas atbildes un B. "Kura ir Jūsu pamata banka ienākumu saņemšanai un ikdienas maksājumu veikšanai? Gadījumā, ja Jūs izmantojat vairāku banku pakalpojumus, lūdzu, atzīmējiet to, kuras pakalpojumus Jūs izmantojat visvairāk." Viena atbilde Swedbank.. SEB banka.. Citadele.. Luminor.. Cita Latvijā strādājoša banka.. Kāda ārvalstu banka.. Neizmanto banku pakalpojumus Grūti pateikt.... Ir konts Pamata banka Bāze: iedzīvotāji, visi respondenti, n=./ %

47 ./.. -..