Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku publikācijas gadā.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku publikācijas gadā."

Transkripts

1 Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku publikācijas gadā. Cesberga I. Baltijas valstu restauratoru triennāle: [par LAB darbin. I. Cesbergas, I. Bites dalību 8. Baltijas valstu restauratoru triennālē "Saglabāšana un restaurācija 21. gadsimtā: zināšanas - uzdrīkstēšanās - attieksme" Tallinā g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7. lpp.: il. Čvanovs S., sast. Profesore Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Dzilna S. Fotomākslas leģendas Jāņa Gleizda izstāde Ļvovā: [par J. Gleizda izstādi "Gaismas atspulgs" V. Pilipjuka galerijā Ļvovā g. janv. velt. LR proklamēšanas 90. gadadienai] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2008), 24. lpp.: il. Dzilna S. Latvija - Ukrainas žurnālistu skatījumā: [par apaļā galda diskusiju starp lielākā Ukrainas laikr. "Golos Ukraini" žurnālistu delegāciju, Ukrainas vēstniecību Latvijā, Latvijas Ukraiņu biedrību pārstāvjiem, kā arī Latvijas preses pārstāvjiem LAB Ukrainas Informācijas centrā Lielvārdes ielā g. 10. maijā]. - Paraksts: Ukrainas Inform. centra vad. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 23 (2008, 12. jūn.), 7. lpp.: il. Dzilna S. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pirmie akordi, ieskandinot Latvijas proklamēšanas 90. gadadienu: [par LAB vienošanos par sadarbību ar Ukrainas zin., izglītības, kultūras iestādēm, bibl. Ļvovā, LAB Ukrainas inform. centra prezentāciju "Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas informācijas centrs - izveidošana un attīstības perspektīvas" Ļvovas Zinātniskajā bibl., fotomākslinieka J. Gleizda izstādes "Gaismas atspulgs" atklāšanu V. Pilipjuka galerijā g. janv.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 5 (2008, 7. febr.), 10. lpp.: il. Dzilna S. "Lielā lasīšana". Tulkojuma loma starpkultūru dialogā: [par apaļā galda diskusiju 11. Starptaut. Baltijas grāmatu svētku laikā LAB g. pavasarī, kurā piedalījās LAB direktore V. Kocere, M. Rudomino Viskrievijas valsts ārzemju lit. bibl. ģenerāldirektore un Tolerances inst. direktore J. Geņijeva, tās pašas bibl. ģenerāldirektora vietnieks izdevējdarbības jautājumos G. Uspenskis un izd. nod. un izd. "Vagrius" galv. red. A. Nikolajevska u.c.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts), 14. lpp.: il. Dzilna S. "Odesas vernisāža" - Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [par Odesas akvarelista V. Poņikarova un batikas mākslas meistara V. Gnatovska darbu izstādi LAB] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 20 (2008, 8. dec.), 4. lpp. Ezers J., inform. sagat. Notiks krājuma saglabāšanai veltīts seminārs [Elektroniskais resurss]: [par lekciju ciklu par tēmu "Preventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" turpinājumu LAB Rūpniecības ielā 10, g. okt.] / inform. sagat.: I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 17. okt. Ezers J., inform. sagat. Notiks lekciju cikla "Preventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" 4. seminārs [Elektroniskais resurss]: [LAB g. 11. dec.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 8. dec. Ezers J., inform. sagat. Notiks lekciju cikla "Preventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais resurss]: [LAB Rūpniecības ielā 10, g. 11. dec.: semināra progr.] / inform. sagat. J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis AE-F Resurss aprakstīts g. 11. dec.

2 Ezers J., inform. sagat. Notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem [Elektroniskais resurss]: [LAB Rūpniecības ielā 10, g. 9. okt.: semināra progr.] / inform. sagat. J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 17. okt. Ezers J., inform. sagat. Notiks seminārs "Preventīvā konservācija gadsimta prioritātes krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais resurss]: [LAB g. maijā] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis a3e4da&ID= Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Ezers J., inform. sagat. Semināru cikls "Perventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais resurss]: [par semināru LAB g. apr.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Gulbe D. Bibliopolis XXI: par Baltijas valstu akadēmisko bibliotēku starptautisko konferenci gada jūnijā Molēti (Lietuva): [arī par LAB]. - Kopsav. angļu val. 90. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), lpp.: il. Gulbe I. Apskatāma Irēnas Pančenko personālizstāde "Daba dāvā iedvesmu...": [par Krievijas māksl. I. Pančenko izstādi LAB g. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17/18 (2008, 8. maijs), 14. lpp.: il. Gulbe I., inform. sagat. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta dāvinājuma izstāde "Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi" [Elektroniskais resurss]: [par izstādes "Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi" atklāšanu LAB g. martā] / inform. sagat. I. Gulbe. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis T. p. arī: - Nos.: Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā dāvinājuma izstāde "Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi". - Resurss aprakstīts g. 3. jūl. Gulbe I. Vasaras skolā tiekas bibliotekāri no visas Latvijas: [LATABAs rīkotajā Vasaras skolā par tēmu "Bibliotekāra personības loma uz klientu orientētā bibliotēkā" Kuldīgas raj. "Lejastiezumos" g. aug.; dalībniece arī LAB] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 34 (2008, 11. sept.), 6. lpp. Ivbule D., bibliogr. red. LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs = Full Member of the LAS, Member of the AAFSL, Activ Member of the New York Academy of Sciences, Professor Aleksandrs Jemeļjanovs: biobibliography / LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zin. inst. "Sigra", LAB; sast. L. Eigenfelde; biblogr. red. D. Ivbule; lit. red. L. Vasiļonoka. - Rīga: LAB, , [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, ig. val eks. Ivbule D.... [u. c.], bibliogr. teksta sagat. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, / V. Blūzma, T. Jundzis, J. Riekstiņš, H. Strods, Dž. Šārps; zin. red. T. Jundzis. - Rīga: Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, lpp. - Personu rād.: [615.]-632. lpp. - Bibliogr.: [633.]-637. lpp. (62 nos.) un norādes parindēs. Ivbule D., sast., red. Profesore Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat.

3 piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Ivbule D., bibliogr. red. Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija / LAB; sast. J. Klebā; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Ivbule D., red. Profesors Dr. habil. philol. Jānis Valdmanis: biobibliogrāfija / LAB; sast. G. Štāle; red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Jaunmuktāne G. Piekrastes grāmatizdevēji: sākotnējai ievirzei: [par Kurzemes un Vidzemes novadu piekrastes izdevniecībām no līdz g.]. - Bibliogr.: 86. lpp. (16 nos.). - Kopsav. vācu val lpp. - Piel.: Kurzemes un Vidzemes piekrastes grāmatizdevēju izdotās grāmatas ( ): [bibliogr.] lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [68.]- 93. lpp.: il. Kince V., bibliogr. uzz. aut. Raksti / E. Virza; sast. un koment. aut. A. Kubuliņa; bibliogr. uzz. aut. V. Kince. - Rīga: Zinātne, sēj.: Publicistika , [1] lpp.: il. ģīm. - Personu rād.: [1094.] lpp. Kince V., sast. Hronoloģiskie dati / sast. V. Kince // Daba un vēsture, Rīga: Zinātne, (2009), 18., 22., 26., 30., 34., 38., 42., 46., 50., 54., 58., 62. lpp. Kince V. Mākslinieka darbi nonāk dzimtenē: [par Zviedrijā dzīvojošā māksl. M. Štrovalda (dz g.) darbiem Bārbeles pagasta bibl.; neilgu laiku gleznas atradās arī Misiņa bibl.] // Brīvā Latvija. - Nr. 16 (2008, 19./25. apr.), 10. lpp.: il. T. p. izd.: Laiks. - Nr. 16 (2008, 19./25. apr.), 16. lpp.: il. Kince V. "Mērnieku laikiem" gadu // Daba un vēsture, 2009: [kalendārs] / atb. red. un sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne, lpp. Kince V., sast. Raibu raibie notikumi un fakti / sast. V. Kince // Daba un vēsture, Rīga: Zinātne, (2009), 64.-[73.] lpp. Kince V. "Sēta, daba, pasaule" pirms 150 gadiem // Daba un vēsture, 2009: [kalendārs] / atb. red. un sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne, lpp. Kince V. Senatnes sudrabu vācot: Emilim Melngailim // Daba un vēsture, 2009: [kalendārs] / atb. red. un sast. Z. Kipere. - Rīga: Zinātne, (2009), lpp.: il. Klebā J., sast. Ārzemju periodiskie izdevumi Latvijas bibliotēkās un informācijas centros: bibliogrāfisks koprādītājs, 2007 = Foreign periodicals in the libraries and information centres of Latvia: bibliographic index, 2007 = Иностранные периодические издания в библиотеках и информационных центрах Латвии : сводный библиографический указ., 2007 / LAB; sast. J. Klebā. - Rīga: LAB, lpp. - Priekšv., bibl. rād. un satura rād. paral. latviešu, angļu, krievu val. Klebā J., sast. Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija / LAB; sast. J. Klebā; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Kocere V., red. padome, red. kol. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Proceedings of the Latvian Academy of Sciences / atb. red. A. Jundze; red. padome: S. Cimermanis, V. Kocere, J. Stradiņš... [u. c.]; A

4 d. red. kol.: S. Cimermanis, I. Druviete, V. Kocere... [u. c.] Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Teksts latv., angļu, kr. un vācu val. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. 2008, A d. 62. sēj. Nr Kocere V., teksta red. latv. val. Шевченко Т. Доля: поезiї = Liktenis: dzeja: [tulk. no ukr. val.; grām. izteikta pateicība LAB direktorei V. Kocerei, LAB Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnai] / упорядкув., передмова Р. Чiлачава, I. Аузiнь; переклад I. Аузiнь; ред. тексту латись. мовою В. Коцере, I. Аузiнь; sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš. - Рига: ЛАБ, с.: ил. - Текст парал. укр. та латись. мовами. Рец.: Пилип Л. У Ризi вийшла збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киев: Mystecka Storinka, Вид доступа: сеть Ресурс описан 15 дек г. Пилип Л. У Ризi вийшла друком збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киīв: Радио Свобода, Вид доступа: сеть Ресурс описан 15 дек г. Kocere V. Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt: [par Gruzijas un Latvijas sakariem vēsturē: sakarā LAB veidoto izstādi "Gruzija - Latvija: vakar, šodien, rīt" Tbilisi Gruzijas Nacionālajā zinātniskajā bibliotēkā g. nov.; saturā arī LAB un Gruzijas Nacionās zinātniskās bibliotēkas sadarbības līguma teksts]. - Bibliogr.: lpp. (31 nos.). - Kopsav. angļu val.: 96. lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes sēj., Nr. 2 (2008), lpp: il. Kocere V., Cimermanis S. J. K. Broces Limbažu novada zīmējumu noderīgums Letonikai (sākotnējs ieskats): [no LAB kolekcijas]. - Bibliogr.: 332. lpp. (4 nos.). - Kopsav. vācu val lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [314.]-332. lpp.: il. Kocere V. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka // Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs, 2008: [informatīvs izd.]. - [Rīga: Smails], lpp.: il. Kocere V., parakst. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" sadarbības līgums: Rīgā, gada 26. oktobrī. - Paraksts: J. Ekmanis, V. Kocere // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2008 / Latvijas Zinātņu akad.; sast. B. Ādamsone, A. Edžiņa, I. Tālberga... [u. c.]. - Rīga: Zinātne, (2008), 246. lpp. Kocere V., tekstā stāsta. Leģendārais aktu fotogrāfs Gleizds jau divus gadus uz gultas: [par fotogr. J. Gleizdu un "Privātās Dzīves" labdarības akciju, kurā 12 populāras sievietes fotogrāfēsies kailas, lai savāktu līdzekļus fotogr. medicīniskai aprūpei; arī par fotogr. dāvinājumu LAB] / D. Degtere; tekstā stāsta A. Gleizda, V. Kocere // Privātā Dzīve. - Nr. 23 (2008, 10./16. jūn.), lpp.: il. Kocere V. Rīgas Zonta klubs svinēs 15 gadu jubileju [Elektroniskais resurss]: [2008. g. 25. okt. viesnīcā "Europa Royale Hotel"]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis BABB Resurss aprakstīts g. 18. febr. Kočetkova Ņ. Izcilā Šveices mūsdienu rakstnieka Paula Nizona lasījumi Rīgā: [par P. Nizola lasījumiem LAB un LU Moderno valodu fak g. pavasarī] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 17/18 (2008, 8. maijs), 8. lpp.: il.

5 Kočetkova Ņ. Izrāde "Telefonsarunas ar Ernstu Jandlu. Klausa Siblevska telefonportrets": [austr. aktiera S. Brukmaiera un vācu mūziķa J. Ambrosa izpildījumā LAB g. 10. okt.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Rīga]: StudentNet, Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 18. febr. Kočetkova Ņ. Šveices lasītavu salidojums: [par Šveices Geberta Rifa fonda "Swiss Baltic Net" sadarbībā ar LAB un Šveices lasītavu Rīgā rīkoto starptaut. Šveices Lasītavu salidojumu (Schweizer Lesezimmer) un izstādes "Jaunā Šveice, " atklāšanu LAB g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2008, 22. maijs), 7. lpp.: il. Krekle M. Es laikam mīlēju: [stāsti par personībām; grām. izmantoti mater. no LAB Rokr. un reto grām. nod. un Misiņa bibl.; īsas ziņas par aut.]. - Rīga: Vērtums, [2008] lpp.: il. Rec.: Krekle M. Es laikam mīlēju... // Saskarsme. - Nr. 50 (2008, 9./15. dec.), 6. lpp.: il. Krekle M. Bibliogrāfs Kārlis Egle un Misiņa bibliotēka. - Bibliogr.: 41. lpp. (43 nos.). - Kopsav. angļu val lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), lpp.: il. Krekle M. Vita brevis...: īsais romāns: II d.: Vēlreiz: [ar īsām ziņām par aut.] // Mājas Konsultants. - Nr. 1 (2008, janv.), [32.]-35. lpp.; Nr. 2 (2008, febr.), [32.]-35. lpp.; Nr. 4 (2008, apr.), lpp.; Nr. 5 (2008, maijs), lpp. - Sākums: g. Kriškāne I. tulk. Masku balle: [romāns] / Dž. Kvinna; tulk. no angļu val. I. Kriškāne. - Rīga: Kontinents, , [3] lpp.: il. Mazulis V. Broces zīmējumi un apraksti Kijevā: [sakarā ar izstādes "Johans Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" un grām. "Johann Christoph Brotze. Estonica" atklāšanas svētkiem V. Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā Kijevā g. febr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 7 (2008, 21. febr.), 6. lpp. Mazulis V. "Digitalizācijas skolas" semināri Krievijas Valsts publiskajā vēstures bibliotēkā: [par KVPVB organizētajiem digitalizācijas semināriem g. martā un sept., kā arī par LAB pārstāvju V. Mazuļa, J. Ezera, A. Liepas dalību tajos]. - Kopsav. angļu val. 98. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 42 (2008), lpp.: il. Mazulis V. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pieredze krājuma digitalizācijā: [saruna ar LAB direktora vietnieku krāj. digitalizācijas jaut.] / pierakst. M. Krasovska. - Kopsav. angļu val. 95. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 43 (2008), lpp.: il. Mazulis V. Latvijas piekrastes kultūrvides atainojums Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas attēlu kolekcijās. - Kopsav. vācu val lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [307.]-313. lpp.: il.; il lpp. Mazulis V. Rīgas sadraudzības pilsētā Kijevā (Ukrainā) atklāj Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstādi: [par LAB izstādes "J. K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšanu un grām. Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentāciju V. Vernadska Nacionālajā bibl. Kijevā g. febr. velt. Latvijas un Igaunijas Republiku proklamēšanas 90. gadadienai] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2008), 25. lpp.: il. Melbārdis A., fotogr. Jēkabsone M. Austrijas un Šveices informācijas "vēstniecība" Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [par LAB Austrijas un Šveices lit. nod. LAB, izstādi "Jaunā Šveice, Šveiciešu emigrācija Amerikas Savienotajās Valstīs (Madison County, Illinois) LAB konf. zālē g. maijā] / A. Melbārža, M. Jēkabsones foto. - Kopsav. angļu val. 89. lpp. // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), lpp.: il.

6 Mīlgrāve I., lit. red. Grāmatvedība & Ekonomika / galv. red. J. Zaiceva; lit. red. I. Mīlgrāve Rīga: Mamuts, Nr Mīlgrāve I., lit. red. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe / G. Biksone; lit. red. I. Mīlgrāve papild. un pārstrād. izd. - Rīga: Kerena, sēj lpp.: il., tab. - Palīgrād lpp. 2. sēj lpp.: il., tab. - Palīgrād lpp. - Bibliogr.: lpp. (75 nos.). Mīlgrāve I. Grāmatas, grāmatas un vēlreiz grāmatas: [par izstādi "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" LAB Misiņa bibl g. pavasarī] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 19 (2008, 15. maijs), 7. lpp. Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. sekcijai "Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un Tautas frontes muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA augstceltnē g. rudenī]. - Bibliogr.: 44. lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes sēj., Nr. 2 (2008), lpp: il. Mīlgrāve I. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās: [par Letonikas II kongr. sekcijai "Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā" veltīto LAB un Tautas frontes muzeja izstādi "Nevardarbīgā pretošanās dokumentos un publikācijās" LZA augstceltnē g. rudenī]. - Bibliogr.: 39. lpp. (3 nos.). - Kopsav. vācu val lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [35.]-39. lpp.: il. Poriete A., teksta aut. Igaunija - Latvija 90: izstāde, gada 13. marts aprīlis, Rīgā, Rūpniecības ielā 10 / LAB, Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā; teksta aut. A. Poriete. - Rīga: LAB, saloc. lp. 6 lpp.: il. Poriete A. Ai, māsa Lietuva!: [par Lietuvas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai velt. izstādi "Ai, māsa Lietuva!: Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" LAB g. febr.] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2008, febr.), 25. lpp.: il. Poriete A., Cimermanis S. Kurzemes piekraste: Letonikas avoti: [par dokum., fotoatt., publikāciju un zīm. izstādi "Kurzemes piekraste: Letonikas avoti" Ventspils Galvenajā bibl. no LAB fondiem g. sept.- okt.]. - Kopsav. vācu val lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [94.]-99. lpp. Poriete A., Cimermane I., Cimermanis S. Letonikas avoti: Latvijas piekraste: (LZAV gada 2. numurā publicētā pārskata papildinājums): [izstādes "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" mater. LAB g. rudenī]. - Kopsav. vācu val lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, [2008]. - [14.]-34. lpp.: il., faks.; il. [333.]-339. lpp. Poriete A., Cimermane I., Cimermanis S. Letonikas avoti: Latvijas piekraste: [par izstādi "Letonikas avoti: Latvijas piekraste" LAB g. rudenī Letonikas II kongr. ietvaros]. - Kopsav. angļu val.: 95. lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes sēj., Nr. 2 (2008), lpp: il. Poriete A., inform. sagat. 5. februārī atklās Lietuvas proklamēšanai veltītu izstādi [Elektroniskais resurss]: [par Lietuvas Republikas 90. proklamēšanas gadadienai veltītu izstādi "Ai, māsa Lietuva: Lietuvas un

7 Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" un tās atklāšanu LAB g. febr.] / inform. sagat. A. Poriete. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis T. p. arī: - Nos.: Rīgā būs skatāma Lietuvas proklamēšanas 90. gadadienai veltīta izstāde. - Resurss aprakstīts g. 3. jūl. Romislovs L. Dāvanā no Polijas grāmatas un žurnāli: [par Polijas Republikas vēstniecības dāvinājumu un izstādi LAB g. 6. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts), 14. lpp.: il. Romislovs L. "Glezno Jūlijs: nāc un ieskaties": [par gleznotāja J. Lekuža (dz g.) darbu izstādi "Nāc un ieskaties..." LAB g. janv.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 7 (2008, 21. febr.), 6. lpp.: il. Romislovs L. "Gleznoju savai dzimtenei": [par māksl. A. Bromulta ( ) 95. dz. d. veltīto piemiņas izstādi LAB g. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 16 (2008, 24. apr.), 14. lpp.: il. Romislovs L. "Gūtenberga galaktikā" piemin "Lielo teroru": [par diskusijkluba sanāksmi LAB "Sarkanā terora upurus pieminot: 20. gadsimta 30. gadi laikmeta liecībās" g. 16. okt., kā arī terora 70 g. piemiņai velt. izstādi LAB "Lielais terors (1937., un citi gadi) laikmeta liecībās"] / mater. sagat. M. Petriņa. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2007. gada oktobris-decembris)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 42 (2008), lpp. Romislovs L. Kuršu kāpu poētika: [sakarā ar lietuviešu foto māksl. V. Gončarukas darbu izstādes "Zilā" atklāšanu LAB g. 8. apr.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 16 (2008, 24. apr.), 14. lpp.: il. Romislovs L. Latviešu valodas ceļš: [par LAB un LU Latviešu valodas inst. organizēto izstādi "Latviešu ortogrāfijai - 100" LAB g. jūl.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 27 (2008, 24. jūl.), 6. lpp. Romislovs L. Mūsu kaimiņi - igauņi: [sakarā ar izstādes "Igaunija - Latvija - 90" atklāšanu LAB g. 13. martā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 12 (2008, 27. marts), 14. lpp.: il. Romislovs L. "Pasmelties no slāvu dvēseles bezgalīgajiem dziļumiem...": [par Slāvu kultūras un rakstniecības dienai(24. maijā) veltīto literārisko sarīkojumu "Viss sākas ar mīlestību..." LAB g. maijā] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7. lpp. Romislovs L. Rakstītā vārda un mākslu gredzenā: [par gleznotāja J. Lekuža darbu izstādi "Nāc un ieskaties" LAB g. janv.] // Mūsu Rajons. - Nr. 2 (2008), 24. lpp.: il. Romislovs L. Sadarbība, kas kļūst par tradīciju: [par dāvinājumu izstādi LAB "Krievijas zinātniskās grāmatas, periodika un VINITI informatīvie izdevumi"] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 10 (2008, 13. marts), 6. lpp.: il. Romislovs L. Ulda Rēdeļa gleznošanas prieks: [par māksl. izstādi "Gleznošanas prieks" LAB no g. nov. līdz g. martam] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 47 (2008, 11. dec.), 7. lpp.: il. Romislovs L. Viena no baltu māsām: [par izstādes "Ai, māsa Lietuva: Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" atklāšanu LAB] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 8 (2008, 28. febr.), 6. lpp.: il. Rudzīte I., inform. sagat. Notiks krājuma saglabāšanai veltīts seminārs [Elektroniskais resurss]: [par lekciju ciklu par tēmu "Preventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" turpinājumu LAB Rūpniecības ielā 10, g. okt.] / inform. sagat.: I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 17. okt.

8 Rudzīte I., inform. sagat. Notiks lekciju cikla "Preventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" 4. seminārs [Elektroniskais resurss]: [LAB g. 11. dec.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 8. dec. Rudzīte I., inform. sagat. Notiks seminārs "Preventīvā konservācija gadsimta prioritātes krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais resurss]: [LAB g. maijā] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis a3e4da&ID= Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Rudzīte I., inform. sagat. Semināru cikls "Perventīvā konservācija gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā" [Elektroniskais resurss]: [par semināru LAB g. apr.] / inform. sagat. I. Rudzīte, J. Ezers. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Šmite A., tulk. Grāmatvedība & Ekonomika / galv. red. J. Zaiceva; tulk. A. Šmite Rīga: Mamuts, Nr Šmite Anna, lit. red., tulk. Uzņēmēja Biļetens : Sabiedrība, grāmatvedība, likumdošana Rīga: E.L.N.A Nr. 1, 2, 3/4, 5/6, 7-12, 13/14, 15/16, Šmite A gads Latvijas grāmatniecībā: [par grām. izstādi LAB g. pavasarī]. - (Cāļus skaita ne tikai rudenī) // Mūsu Rajons. - Nr. 5 (2008), 11. lpp.: il. Šmite A., inform. sagat. Izstāde "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" [Elektroniskais resurss]: [par izstādi "2007. gads Latvijas grāmatniecībā" LAB g. apr.] / inform. sagat. A. Šmite. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Šmite A., tekstā stāsta. Vecais sīpols: Jānis Misiņš ( ) gribēja sakrāt visas latviešu grāmatas: [par lit. vēsturnieku, bibliofilu un bibliogrāfu J. Misiņu] / E. Červinskis; tekstā stāsta LAB Misiņa bibl. vad. A. Šmite; rakstnieka A. Birkerta, operdziedoņa M. Vētras izteikumi // Klubs. - Nr. 9 (2008), 48.-[51.] lpp.: il. Šmitiņa I., inform. sagat. Atklās literatūras izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" [Elektroniskais resurss]: [par izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" LAB g. pavasarī] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis Sk. arī: - Nos.: Izstāde "Inovācija no zinātnes līdz biznesam". - Resurss aprakstīts g. 11. jūl. Šmitiņa I. "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam": literatūras izstāde Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: [sakarā ar izstādes atklāšanu LAB g. apr.]. - (Cāļus skaita ne tikai rudenī) // Mūsu Rajons. - Nr. 5 (2008), lpp.: il.

9 T. p. izd.: Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 (2008, 12. maijs), 2. lpp. ar nos.: Grāmatu izstāde "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam". Šmitiņa I. Izstāde "Improvizācijas meistars Minhauzens": [par LAB un Baltijas Starptaut. akad. Centrālās bibl. veidoto H. K. F. Minhauzenam veltīto izstādi sakarā ar 288. dz. d g. maijā Baltijas Starptaut. akad.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2008, 22. maijs), 7. lpp.: il. Šmitiņa I. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka dodas pie zinātniekiem: [par LAB un Elektronikas inst. rīkoto semināru "LAB: Informācijas pakalpojumi g."] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (2008, 18. marts), 3. lpp. Šmitiņa I. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstāde Minskā "Baltkrievija - Latvija: vēstures, zinātnes un kultūras dialogi": [par izstādes atklāšanu] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 20 (2008, 8. dec.), 4. lpp. Šmitiņa I. Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām: [par Moldovas Neatkarības dienai (27. aug.) veltīto izstādi "Moldova - Latvija: no senatnes līdz mūsdienām" un mākslinieku N. Paksadzes un E. Grebas gleznu iastādes "Besarābijas motīvi" atklāšanu LAB g. aug.] // Mūsu Rajons. - Nr. 8 (2008), 13. lpp.: il. T. p. izd.: Izglītība un Kultūra. - Nr. 34 (2008, 11. sept.), 6. lpp. Šmitiņa I. Seminārs "Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni": [par LAB, Baltijas Starptaut. akad. un V. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes organizēto starptaut. zin. praktisku semināru "Kultūru daudzveidība: no pagātnes uz nākotni" Saulkrastos g. maijā.] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 25 (2008, 26. jūn.), 7. lpp. Šmitiņa I., tekstā stāsta. No zinātnes līdz biznesam. No pirmskara gadiem līdz šodienai: [par izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam" LAB g. pavasarī] / M.Luksa; tekstā stāsta I. Šmitiņa, J. Stabulnieks // Komersanta Vēstnesis. - Nr. 18/19 (2008, 30. apr.), 32. lpp.: il. Šmitiņa I., inform. sagat. 6. martā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās poļu grāmatu izstādi [Elektroniskais resurss]: [par Polijas Republikas vēstniecības grām. dāvinājuma izstādi LAB g. martā] / inform. sagat. I. Šmitiņa. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga: LETA, Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis BO3A-7CB.... T. p. arī: - Nos.: Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklās poļu grāmatu izstādi. - Resurss aprakstīts g. 3. jūl. Štāle G., sast. Profesors Dr. habil. philol. Jānis Valdmanis: biobibliogrāfija / LAB; sast. G. Štāle; red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Šveice I. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā viesojas kolēģi no Šauļiem: [Šauļu Universitātes bibl. delegācija g. 11. apr.] / inform. sagat. I. Šveice; sast. E. Lazda. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2008. gada aprīlis-jūnijs)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 44 (2008), lpp.: il. Tantiba E., piedalījās sagat. Profesore Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks. Zaķe Dz., piedalījās sagat. Profesore Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val eks.

10 Plostniece K., design. Riga S. Prizyv = Призыв [Electronic resource] / designers: K. Plostniece, L. Giļs, M. Godainis. - Rīga: Infodisk Media, DVD-ROM: skaņa, krāsa, il. - Nos. no diska apvāka. - Saturs: Призыв (376 с., 16 ил.); Отзыв (207 с., 16 ил.); Jānis un Felicita (video, 49 min); Рижские элегии (audio, 44 min); Красная комета (158 с.); Пусть документы корректируют молву (15 с.); Экуменическое движение. Второе дыхание (12 с.); Mosaico (32 p.); Album (21 foto). - System requirements: 1. For PC: OS MS Windows 2000, XP, 2003 or Vista; DVD-ROM; 256 RAM; Color monitor; Sound card. 2. DVD player that is connected with TV. Poriete A., inform. sagat. Balandžio 1 d. Nacionalinėje bibliotekoje įvyko leidinių parados iš Latvijos Akademinės bibliotekos fondų "Ak, sese, Lietuva! Lietuvos ir Latvijos kultūriniai istoriniai ryšiai" atidarymas [Elektroniskais resurss]: [2008. g. febr.] / naujieną parengė A. Poriete. - Tiešsaistes pakalpojums. - Vilnius: LNB, Pieejas veids: tīmeklis type=news&sortby=publishdatefromdese&inlanguge=it&categoryid=. - Resurss aprakstīts g. 4. jūl. Дзилна С. Украинский информационный центр Латвийской академической библиотеки: становление и перспективы. - Библиогр.: с. 178 (4 назв.). - Рез. на укр., англ. яз. // Историчний архiв: науковi студiї / Мiн. освiтi i науки України. Миколаївський державний гуманiтарний ун-т им. П. Могили, Iн-т укр. археографiї та джерелознавтсва iм. М. С. Грушевського НАН України; гол. ред. П. С. Сохань. - Миколаїв, Вип. 1 (2008), с : ил. Ивбуле Д. Книжное дело и библиография в Латвии и изгнании, XX-XXI век: достижения и перспективы. - Библиогр. в конце ст. // Библиотеки национальных академий наук: пробл. функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук; Совет директоров науч. б-к и иформ. центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.)... [и др.]. - Киев: БУВ, Вып. 6, с Коцере В. Я., ред. кол. Библиотеки национальных академий наук: пробл. функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук; Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол. А. С. Онищенко (пред.), В. Я. Коцере... [и др.]. - Киев: НБУВ, Вып с. Коцере В., рассказывает в тексте. Мюнхгаузен как бренд Латвии: [в связи с выст. по поводу 288-го юбилея барона И. К. Ф. фон Мюнхгаузена ( ) из фондов ЛАБ в Балт. междунар. акад. мая 2008 г.] / Н. Лебедева; в тексте рассказывают В. Коцере, ректор акад. С. Бука // Вести сегодня. - N 112 (17 мая 2008), с. 13: ил. Коцере В., рассказывает в тексте. "Язык - старинный сад...": [о поэт. чтениях "Все начинается с любви..." к Дню Кирилла и Мефодия в ЛАБ мая 2008 г.] / Н. Лебедева; в тексте рассказывают В. Коцере, В. Панченко // Вести сегодня. - N 119 (26 мая 2008), с. 10: ил. Мазулис В. Дигитализации редких фондов Латвийской Академической библиотеки = Digitization of rare collections at the Latvian Academic Library = Оцифрування рiдкiсних фондiв Латвiйськоī Академiчноī бiблiотекi [Электрон. ресурс]: [пятнадцатая юбилейная международная конференция "Крым 2008" "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", Судак, 7-15 июня, 2008]. - Online режим. - Москва: ГПНТБ России; Ассоц. ЭБНИТ, Вид доступа: сеть Ресурс описан 5 июля 2008 г. Эзерс Я. Принципы отбора документов для оцифровки в Латвийской Академической библиотеке = Selection criteria for digitization at the Latvian Academic Library = Принципи вiдбору документiв для

11 оцифрування в Латвiйськiй Академiчнiй бiблiотецi [Электрон. ресурс]: [пятнадцатая юбилейная международная конференция "Крым 2008" "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", Судак, 7-15 июня, 2008]. - Online режим. - Москва: ГПНТБ России; Ассоц. ЭБНИТ, Вид доступа: сеть Ресурс описан 5 июля 2008 г. Яунмуктане Г. Jaunmuktāne G. Рукописи из немецких лагерей для беженцев ( ) в Латвийской академической библиотеке. - Библиогр.: с. 250 (14 назв.). - Рез. на англ. и лит. яз. // Knygotyra, 2008: mokslo darbai / Vilniaus Univ.; ed. in chief D. Kaunas. - Vilnius: Vilniaus Univ. leidykla, Т. 50 (2008), c Kivle Ineta. Mūzikas darba ontoloģija: jautājums par būtību un interpretāciju / Ineta Kivle. Kopsav. angļu val. // Mūzikas akadēmijas raksti / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Rīga: Musica Baltica, sēj., lpp. : il. ISBN Kivle Ineta. Sound, Speech, Voice and Music in Phenomenological Perspective : Summary of the Promotion Paper : Doctoral Thesis to Attain a Doctoral Degree in Philosophy. Subdepartment: History of Philosopohy / Ineta Kivle. Riga : University of Latvia, P Kivle Ineta. Skaņa fenomenoloģiskā skatījumā / Ineta Kivle. Kopsav. angļu val. // Vērotājs un sabiedrība : Fenomenoloģiski risinājumi / krājumu sastādījusi Māra Rubene. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, lpp. ISBN