Ventspils novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība par 2018.gada aprīli

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ventspils novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība par 2018.gada aprīli"

Transkripts

1 Vārds Ventspils novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība par 2018.gada aprīli Uzvārds Iestādes / Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums Neto atalgojums EUR Jānis Abakuks Piltenes pilsētas pārvalde Pārvaldes vadītājs 916,34 Iveta Adamoviča Popes pamatskola Kurinātājs 722,74 Voldemārs Akmentiņš Ventspils novada pašvaldība Civilaizsardzības organizators 272,04 Gints Aleksandrovs Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 518,16 Gunta Ameļina Tārgales pamatskola Saimniecības pārzinis 530,34 Arvis Anderšmits Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,77 Klavdija Andrejeva Ugāles vidusskola Garderobists 539,24 Gunita Ansone Vārves pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 916,34 Ints Apsītis Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 530,90 Regīna Artmane-Hartmane Ugāles PII "Lācītis" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 424,95 Diāna Asare Ances pamatskola Sētnieks 37,91 Diāna Asare Ances pamatskola Sporta zāles apkopējs 341,22 Diāna Asare Ances pagasta pārvalde Sporta zāles pārzinis 61,24 Anda Aumale Ugāles vidusskola Skolas direktora vietnieks 439,65 Dainis Auseklis Zlēku pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 392,88 Andra Auza Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 319,30 Dace Auzāne Tārgales pamatskola Skolas direktora vietnieks 293,38 Ineta Auziņa Ances pamatskola Pavārs 462,27 Inese Auziņa Ances pamatskola Naktsaukle 171,07 Vita Auziņa Ances kultūras nams Vadītājs 481,14 Andris Auziņš Ances pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 657,60 Vineta Avdjukeviča Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 588,89 Aigars Azis Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 395,27 Justīne Āboliņa Usmas pagasta pārvalde Apkopējs 293,26 Dace Āboliņa Usmas pagasta pārvalde Uzskaitvedis 302,76 Agris Āboliņš Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 35,12 Aldis Āķis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 20,67

2 Aldis Āķis Ventspils novada pašvaldība Finanšu nodaļas vadītājs 1108,69 Aldis Ālītis Vārves pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 44,52 Dināra Ārnesta Ugāles Mūzikas un mākslas skola Arhivārs 48,55 Ilze Babra Ugāles Mūzikas un mākslas skola Lietvedis 94,97 Dainita Bahmane Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 346,16 Gints Bahmanis Ziru pagasta pārvalde Santehniķis 407,26 Daiga Baikovska Piltenes vidusskola Apkopējs 366,16 Judīte Bakanauska Piltenes vidusskola Lietvedis/saimniecības pārzinis 532,50 Svetlana Baltakulova Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 346,16 Ilze Beike Ances pamatskola Lietvedis 90,02 Ilze Beike Ances pamatskola Apkopējs/dežurants 320,19 Ilze Beike Ances pamatskola Sētnieks 80,04 Vija Beļava Tārgales pamatskola Dežurants 448,15 Anita Bendika Piltenes pilsētas pārvalde Kapsētas pārzinis 345,01 Inga Berga Vārves kultūras nams Kultūras pasākumu organizators 476,71 Iveta Bergena Užavas pagasta pārvalde Lietvedis 583,54 Guna Bergmane Piltenes PII "Taurenītis" Skolotāja palīgs 414,55 Māris Bergmanis Piltenes pilsētas pārvalde Elektriķis 468,74 Aiva Bergsone Ances pamatskola Naktsaukle 141,79 Inārs Bērtulsons Ventspils novada pašvaldība Pašvaldības izpilddirektora vietnieks 1214,18 Līga Bērziņa Ugāles pagasta pārvalde Apkopējs 190,61 Inga Bērziņa Ances PII "Vālodzīte" Skolotāja palīgs 73,35 Inga Bērziņa Ventspils novada pašvaldība Nekustamā īpašuma speciālists 698,72 Dina Bērziņa Ventspils novada pašvaldība Galvenā grāmatveža vietnieks 1014,76 Māris Bērziņš Užavas pamatskola Kurinātājs 391,45 Pēteris Bērziņš Tārgales pagasta pārvalde Elektriķis 471,66 Ilva Bērzniece Ances pagasta pārvalde Sētnieks 382,70 Ligita Bierande - Bierena Vārves kultūras nams Koncertmeistars 98,21 Ivans Biganičs Vārves pagasta pārvalde Sētnieks 149,11 Elita Bileskalne Popes pagasta pārvalde Apkopējs 346,16 Evelīna Bileskalne Popes PII "Zemenīte" Skolotāja palīgs 368,23 Simona Bileskalne Piltenes pilsētas pārvalde Apkopējs 146,63 Gerda Bileskalne Popes pamatskola Pavāra palīgs 346,16 Mārtiņš Birzenbergs Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 44,07 Mārtiņš Birzenbergs Ventspils novada pašvaldība Komunālās nodaļas vecākais speciālists 872,44

3 Santa Birziņa Tārgales pagasta pārvalde Sētnieks 328,73 Indra Birziņa Vārves PII "Zīļuks" Pavārs 250,86 Ieva Birziņa Užavas pamatskola Saimniecības vadītājs 454,80 Ilze Birzniece Vārves PII "Zīļuks" Apkopējs 38,27 Ilze Birzniece Vārves PII "Zīļuks" Saimniecības pārzinis 285,24 Aivars Birznieks Vārves pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 87,30 Inita Blumberga Ances pagasta pārvalde Uzskaitvedis 197,72 Inita Blumberga Ances pagasta pārvalde Inventarizācijas komisija 17,15 Inita Blumberga Ances pagasta pārvalde Apkopējs 111,37 Jānis Blumbergs Ances pamatskola Kurinātājs 507,77 Dainis Blumbergs Bērnu un jaunatnes sporta skola Autobusa vadītājs 259,60 Agris Bogdanovs Usmas pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 186,07 Agris Bogdanovs Usmas pagasta pārvalde Kurinātājs 312,02 Rudīte Boitmane Piltenes kultūras nams Apkopējs 263,93 Gaidis Bože Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 290,06 Inese Bože Zūru pamatskola Skolotāja palīgs 368,23 Jolanta Bože Piltenes PII "Taurenītis" Skolotāja palīgs 342,65 Pārsla Bože Zlēku bibliotēka Vadītājs 477,94 Dana Bože Ventspils novada pašvaldība Ekonomists 639,62 Inese Brafogele Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 590,58 Aija Bramane Ugāles PII "Lācītis" Virtuves strādnieks 360,05 Aigars Brauns Ances pamatskola Kurinātājs 484,52 Daiga Briede Ugāles pagasta pārvalde Lietvedis 314,27 Daiga Briede Ugāles pagasta pārvalde Sekretārs 65,63 Dace Briža Zlēku PII "Rūķītis" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 578,50 Santa Broša Zūru pamatskola Skolas direktors 712,00 Akaidrīte Bruhānova Ventspils novada Sociālais dienests Sociālā darba organizators 816,79 Nelda Brunova Ances PII "Vālodzīte" Sētnieks 346,16 Aivars Brūklis Jūrkalnes pagasta pārvalde Kurinātājs 172,49 Mudīte Brūna Zūru pamatskola Pavārs 442,79 Steidzīte Brūvere Vārves PII "Zīļuks" Pavārs 417,00 Lāsma Brūvere Vārves pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas vadītājs 364,63 Daiga Cekule Zlēku pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 729,80 Daiga Cekule Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 2,49 Ilze Celma Piltenes vidusskola Apkopējs 346,16

4 Jeļena Celma Tārgales pagasta pārvalde Sētnieks 382,70 Dzidra Ceriņa Ziru pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 846,36 Modris Ceriņš Ziru pagasta pārvalde Kurinātājs 459,54 Ilva Cērpa Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 530,90 Naira Cielava Tārgales pamatskola Apkopējs 346,16 Aivars Cielavs Tārgales pagasta pārvalde Traktora vadītājs 491,70 Jānis Cinciuss Zlēku pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 392,67 Sandra Citoviča Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 674,32 Biruta Cīrule Zūru pamatskola Dežurants 257,46 Zita Cīrule Zlēku PII "Rūķītis" Skolotāja palīgs 408,23 Biruta Cīrule Zūru pamatskola Skolas sargs 112,39 Steidzīte Cīrule Popes bibliotēka Vadītājs 457,73 Sanita Cīrule Zlēku kultūras nams Sētnieks 138,46 Sanita Cīrule Zlēku kultūras nams Apkopējs 207,70 Jānis Cīrulis Popes bibliotēka Apkopējs 58,65 Rolands Cukurs Ventspils novada pašvaldība Būvinspektors 962,62 Aivars Čaklis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,85 Aivars Čaklis Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 260,30 Taiga Dadze Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 12,82 Taiga Dadze Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 19,93 Taiga Dadze Ventspils novada pašvaldība Nekustamā īpašuma speciālists 735,50 Māris Dadzis Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes atbrīvotais priekš 1560,68 Māris Dadzis Ventspils novada pašvaldība Komisijas priekšsēdētājs 88,62 Larisa Dagile Ugāles vidusskola Sētnieks 346,16 Jeļena Daņiļeviča Ugāles PII "Lācītis" Apkopējs 346,16 Ligita Dauģe Piltenes vidusskola Apkopējs 311,11 Vita Dāve Ziru tautas nams Vadītājs 287,36 Haralds Dāvids Tārgales pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 761,67 Skaidrīte Diebele Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 42,97 Skaidrīte Diebele Izglītības pārvalde Izglītības darba speciālists 831,62 Olita Doniņa Piltenes vidusskola Skolas direktora vietnieks 309,71 Vasilijs Dovgaļecs Ventspils novada pašvaldība Informācijas vadības speciālists 747,40 Vita Dubenlāže Popes PII "Zemenīte" Veļas mazgātājs 142,46 Vita Dubenlāže Popes PII "Zemenīte" Apkopējs 142,47 Ina Dundure Ugāles Mūzikas un mākslas skola Apkopējs 346,16

5 Ina Dunkure Puzes pamatskola Saimniecības vadītājs 492,84 Sandis Dūdiņš Jūrkalnes pagasta pārvalde Sētnieks 346,16 Ainars Dūdiņš Jūrkalnes pagasta pārvalde Traktora vadītājs 311,76 Vineta Dzene Tārgales pamatskola Pavāra palīgs 153,27 Iveta Egle Ventspils novada Sociālais dienests Sociālā darba organizators 604,22 Marika Egle Tārgales pamatskola Skolotāja palīgs 410,29 Fricis Einfelds Popes pamatskola Kurinātājs 717,61 Jānis Ekšteins Puzes pagasta pārvalde Remontstrādnieks 368,64 Laima Erliha-Štranka Užavas pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 729,80 Laima Erliha-Štranka Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 133,86 Viktorija Ernestovska Ugāles vidusskola Apkopējs 346,16 Laura Erta Tārgales pagasta pārvalde Apkopējs 191,35 Santa Ērkšķe Užavas pamatskola Apkopējs 190,61 Atis Ērkšķis Užavas pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 540,78 Atis Ērkšķis Užavas pagasta pārvalde Automobiļa vadītājs 137,58 Andrejs Fabriciuss Zlēku pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 392,55 Viktors Faļenkovs Tārgales pagasta pārvalde Kurinātājs 494,17 Gaļina Fedina Ugāles vidusskola Apkopējs 306,16 Velta Feldmane Tārgales pamatskola Pavārs 492,89 Artis Fetlers Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 526,06 Mārīte Fišere Vārves pagasta pārvalde Kapsētas pārzinis 223,66 Dace Fišere Vārves PII "Zīļuks" Skolotāja palīgs 360,91 Inta Fogele Tārgales pamatskola Lietvedis 483,28 Ināra Fogele Popes pamatskola Sētnieks 346,16 Ineta Freiberga Ventspils novada pašvaldība Nodokļu administrators 736,21 Lilita Freimane Usmas pagasta pārvalde Sētnieks 194,45 Uldis Freimanis Usmas pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 3,02 Jānis Freimanis Piltenes kultūras nams Ekspozīciju un izstāžu kurators 202,86 Uldis Freimanis Usmas pagasta pārvalde Kurinātājs 428,16 Arvīds Frišavs Popes pamatskola Palīgstrādnieks 258,90 Linda Gaigala Ventspils novada pašvaldība IT nodaļas vadītājs 903,22 Inga Gaile Zūru pamatskola Sargs 81,03 Inga Gaile Zūru pamatskola Apkopējs 244,35 Skaidrīte Gailiša Užavas tautas nams Apkopējs 149,11 Olga Gailiša Užavas pamatskola Apkopējs 382,70

6 Oskars Gaļkovskis Užavas pagasta pārvalde Remontstrādnieks 216,44 Inguna Gelze Zūru pamatskola Palīgstrādnieks 269,62 Inguna Gelze Vārves PII "Zīļuks" Skolotāja palīgs 49,24 Ivo Gelzis Vārves PII "Zīļuks" Remontstrādnieks 76,86 Digna Gerule Ventspils novada pašvaldība Būvvaldes vadītājs 952,76 Digna Gerule Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 14,32 Senija Girgensone Užavas pagasta pārvalde Sētnieks 184,61 Senija Girgensone Užavas pagasta pārvalde Apkopējs 533,78 Ingrīda Girvaite Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 544,09 Kitija Goldmane Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 634,16 Inguna Granta Ventspils novada Sociālais dienests Dežurants /Lietvedis 414,51 Arnis Grauds Tārgales pagasta pārvalde Remontstrādnieks 368,23 Indra Grauziņa Tārgales pamatskola Dežurants 346,16 Gunta Grietēna Ances pamatskola Pavārs 447,20 Gunta Grietēna Ances pamatskola Aukle 209,47 Vija Grieze Popes pamatskola Kurinātājs 670,32 Vija Grieze Popes pagasta pārvalde Uzskaitvedis 113,77 Vija Grieze Popes pagasta pārvalde Apkopējs 244,93 Rita Grieze Ventspils novada pašvaldība Amatierteātra režisors 69,35 Egils Grieze Usmas pagasta pārvalde Attīrīšanas iekārtu operators 323,14 Inita Griķe Piltenes PII "Taurenītis" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 738,31 Iveta Grinberga Ugāles PII "Lācītis" Sētnieks 191,35 Iveta Grinberga Ugāles bibliotēka Sētnieks 95,67 Līga Grinberga Ances pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas vadītājs 380,29 Iveta Grinberga Ugāles Mūzikas un mākslas skola Sētnieks 95,68 Inuta Grinberga Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 696,47 Raitis Grinbergs Ances pagasta pārvalde Traktora vadītājs 181,90 Arnis Grinbergs Ances pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 353,65 Raitis Grinbergs Ances pagasta pārvalde Kurinātājs 248,16 Kristīne Grinpūkala Ances PII "Vālodzīte" Skolotāja palīgs 336,86 Guna Grinpūkala Ances pagasta pārvalde Lietvedis 487,83 Arita Grīnberga Ugāles kultūras nams Amatierteātra režisors 65,47 Alvis Grīnbergs Puzes pagasta pārvalde Automobiļa vadītājs 660,17 Raivo Grīnbergs Usmas pagasta pārvalde Kurinātājs 386,86 Sarmīte Grīnfelde Puzes kultūras nams Apkopējs 346,16

7 Ina Grīnfelde Zlēku PII "Rūķītis" Pavārs 426,74 Indra Grosbārde Popes kultūras nams Vadītājs 478,04 Normunds Grosbārdis Popes kultūras nams Kurinātājs 383,67 Inta Grundmane Ugāles pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 191,35 Valdis Grunte Ugāles pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 545,50 Laila Grunte Usmas tautas nams Sētnieks 153,08 Laila Grunte Usmas tautas nams Apkopējs 229,62 Inese Gruntmane Zūru pamatskola Apkopējs 293,26 Jana Gruntmane Zūru pamatskola Apkopējs 120,55 Iveta Gruntmane Puzes bibliotēka Apkopējs 114,81 Zigis Gruntmanis Zūru pamatskola Remontstrādnieks 349,17 Leons Gruntmanis Zūru pamatskola Apkopējs 114,08 Dainis Gruntmanis Puzes pagasta pārvalde Traktora vadītājs 445,68 Leons Gruntmanis Zūru pamatskola Sargs 239,84 Inta Gulbe Ugāles vidusskola Apkopējs 346,16 Ilze Gulbe Ugāles vidusskola Skolas medmāsa 525,10 Mārīte Gūthofa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 19,10 Marina Gūtmane Piltenes PII "Taurenītis" Apkopējs 131,96 Gelinta Gūtmane Ventspils novada pašvaldība Kasieris pilsētas pārvaldē 286,97 Gelinta Gūtmane Ventspils novada pašvaldība Uzskaitvedis 304,92 Marina Gūtmane Piltenes vidusskola Apkopējs 36,66 Ēriks Gūtmanis Piltenes pilsētas pārvalde Kurinātājs 664,46 Guna Hamstere Zūru pamatskola Saimniecības vadītājs 492,71 Aina Heiberga Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 346,16 Vilnis Heibergs Piltenes pilsētas pārvalde Autobusa vadītājs 730,83 Gita Horste Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 19,94 Gita Horste Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 22,42 Gita Horste Ventspils novada pašvaldība Nekustamā īpašuma speciālists 775,50 Māra Ikše Ventspils novada pašvaldība Kasieris 712,85 Jānis Ikše Užavas pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 705,73 Mārīte Imanta-Lukašova Ventspils novada pašvaldība Vecākais lietvedis 666,28 Ilona Indriksone Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 368,23 Liāna Indriksone Ventspils novada pašvaldība Kasieris pagasta pārvaldē 274,57 Liāna Indriksone Ventspils novada pašvaldība Uzskaitvedis 291,73 Anita Irbe Ances pamatskola Sagādnieks 255,36

8 Anita Irbe Ances pamatskola Sētnieks 166,88 Inguna Ivanova Piltenes vidusskola Sētnieks 382,70 Rudīte Izašare Ances pamatskola Veļas mazgātājs 104,58 Rudīte Izašare Ances pamatskola Naktsaukle 224,08 Rudīte Izašare Ances PII "Vālodzīte" Veļas mazgātājs 91,84 Ingrīda Jansone Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 682,69 Viola Jansone Ventspils novada pašvaldība Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks 988,38 Agnese Jansone Vārves PII "Zīļuks" Skolotāja palīgs 139,11 Agnese Jansone Vārves PII "Zīļuks" Apkopējs 72,66 Mārtiņš Jansons Vārves pagasta pārvalde Kurinātājs 809,13 Toms Jansons Popes kultūras nams Kurinātājs 383,67 Aldona Janvāre Ventspils novada Sociālais dienests Sociālā darba organizators 0,00 Marija Jaroslavska Jauniešu centrs "Ligzda" Klientu apkalpošanas vadītājs 367,18 Andris Jaunarājs Puzes pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 496,39 Ligita Jaunķierpe Popes pagasta pārvalde Apkopējs 168,68 Andris Jaunsleinis Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 452,42 Anita Jāne Popes pamatskola Apkopējs 382,70 Iluta Jāne Popes pagasta pārvalde Sētnieks 337,57 Gunārs Jāne Ances pamatskola Kurinātājs 491,74 Liene Jeļinska Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 857,69 Liene Jeļinska Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 9,55 Dana Jermakova Vārves PII "Zīļuks" Skolotāja palīgs 368,23 Ritvars Jēkabsons Jūrkalnes pagasta pārvalde Kurinātājs 595,48 Ilze Judzika Tārgales pamatskola Skolas direktors 902,95 Sandra Jurcika Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājs 869,35 Sandra Jurcika Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 29,91 Iveta Kaģe Ventspils novada pašvaldība Kasieris pagasta pārvaldē 287,86 Iveta Kaģe Zlēku pagasta pārvalde Uzskaitvedis 214,10 Ēriks Kaģis Zlēku pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 539,81 Ruta Kairiša Vārves kultūras nams Apkopējs 73,31 Aira Kajaka Ances pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 850,84 Ieva Kalenda Ventspils novada pašvaldība Vecākais lietvedis 835,46 Edīte Kalmane Ances PII "Vālodzīte" Skolas medmāsa 78,02 Edīte Kalmane Ances pamatskola Pirmsskolas iestādes medmāsa 39,01 Silvija Kalniņa Ugāles kultūras nams Koncertmeistars 188,68

9 Ineta Kalniņa Popes kultūras nams Amatierteātra režisors 68,20 Zane Kalniņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 36,00 Beāte Kalniņa Ugāles kultūras nams Kora diriģents 122,76 Zane Kalniņa Ventspils novada pašvaldība Kolektīva vadītājs 190,60 Ligita Kalniņa Jūrkalnes bibliotēka Komisijas loceklis 39,60 Ligita Kalniņa Jūrkalnes bibliotēka Vadītājs 514,05 Andris Kalniņš Ventspils novada pašvaldība Būvinspektors 1800,00 Edgars Kalniņš Vārves pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs * 2392,28 Edgars Kalniņš Vārves pagasta pārvalde Inventarizācijas komisija 30,45 Līga Kalnmale Vārves pagasta pārvalde Sētnieks 168,48 Līga Kalnmale Vārves pagasta pārvalde Apkopējs 168,48 Maija Kaņepe Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,77 Fjodors Kapacina Jūrkalnes pagasta pārvalde Remontstrādnieks 397,78 Sarma Kapiņa Ventspils novada pašvaldība Arhīva pārzinis 646,48 Uldis Kapteinis Jūrkalnes pagasta pārvalde Kurinātājs 623,33 Vija Karlštrema Piltenes vidusskola Apkopējs 311,11 Edīte Kaufmane Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 6,14 Sandra Kārkliņa Ugāles Mūzikas un mākslas skola Koncertmeistars 196,45 Linārds Kārkliņš Užavas pagasta pārvalde Remontstrādnieks 87,84 Arno Kiršteins Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 5,06 Ingrīda Kiseļus Tārgales bibliotēka Vadītājs 394,15 Aiga Kismane Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 697,37 Dzintars Klēbahs Užavas pamatskola Kurinātājs 333,71 Aina Klimoviča Izglītības pārvalde Vadītājs 1018,72 Aina Klimoviča Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 10,13 Everika Klovāne Zūru pamatskola Skolas sargs 112,39 Everika Klovāne Zūru pamatskola Dežurants 257,46 Vita Klovāne Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 598,86 Aivars Klovāns Zūru pamatskola Skolas sargs 343,91 Anna Koskeviča Vārves pagasta pārvalde Sētnieks 257,34 Īrisa Kozuba Ventspils novada Sociālais dienests Sociālā darba organizators 563,05 Inga Krauja Vārves pagasta pārvalde Sētnieks 219,94 Jānis Kraulers Popes pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 408,23 Rudīte Krauze Ances kultūras nams Apkopējs 177,45 Antra Krauze Piltenes bibliotēka Vadītājs 505,50

10 Aigars Kress Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 24,92 Aigars Kress Piltenes pilsētas pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 746,18 Vladimirs Krilovs Ances pagasta pārvalde Remontstrādnieks 352,30 Kristīne Krilovska Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 587,39 Juris Krilovskis Ventspils novada pašvaldība Iepirkumu nodaļas vadītājs 786,27 Juris Krilovskis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 45,08 Zinaida Kristlība Ugāles bibliotēka Struktūrvienības vadītājs 458,24 Toms Kristvalds Tārgales pagasta pārvalde Kurinātājs 488,53 Margita Kronberga Ventspils novada pašvaldība Pulciņa vadītājs 142,40 Edīte Krūka Bāriņtiesa Bāriņtiesas sēžu sekretārs 146,63 Vineta Krūmiņa Popes pamatskola Pavārs 456,52 Signe Krūmiņa Užavas pamatskola Sētnieks 239,00 Arnis Krūmiņš Piltenes pilsētas pārvalde Santehniķis 396,97 Uvis Krūmiņš Ugāles vidusskola Remontstrādnieks 328,87 Mārīte Krūze Ugāles bibliotēka Bibliotekārs 360,31 Kristīne Kuba Puzes pamatskola Pavāra palīgs 399,61 Evita Kubinska Zūru pamatskola Skolas direktora vietnieks 152,90 Tamāra Kuciņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 26,04 Māra Kuģeniece Ances kultūras nams Koncertmeistars 99,86 Elita Kuģeniece Ances pamatskola Skolas direktors 641,44 Artis Kuģenieks Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 463,47 Andra Kukjane Puzes pamatskola Pavārs 465,30 Valdis Kusiņš Ziru pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 283,79 Gunta Kušnere Ziru pagasta pārvalde Lietvedis 506,88 Dace Kviese Tārgales pamatskola Skolas medmāsa 396,70 Alba Kviese Vārves PII "Zīļuks" Skolotāja palīgs 397,78 Inta Ķēze Popes PII "Zemenīte" Sētnieks 233,34 Gundars Ķiris Vārves pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 532,50 Mārīte Ķīvite Zūru bibliotēka Vadītājs 447,14 Irēna Ķude Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 14,95 Velta Lagzdiņa Užavas pamatskola Apkopējs 170,70 Rudīte Lagzdiņa Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 382,70 Mārcis Laksbergs Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 22,43 Mārcis Laksbergs Tārgales pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 916,34 Laina Landiša Ventspils novada pašvaldība Personāla speciālists 802,42

11 Gatis Landmanis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 109,65 Gatis Landmanis Ventspils novada pašvaldība Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 869,35 Rudīte Lanksarga Brance Popes PII "Zemenīte" Skolotāja palīgs 408,23 Sandis Lapiņš Ugāles pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 392,67 Normunds Lapsiņš Piltenes pilsētas pārvalde Traktora vadītājs 199,01 Kaspars Lašinskis Ventspils novada pašvaldība Informācijas vadības speciālists 735,50 Dagnija Latiša Užavas bibliotēka Vadītājs 505,47 Guntis Latišs Užavas bibliotēka Apkopējs 58,65 Agita Lauska Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,98 Nadežda Lāce Ugāles vidusskola Apkopējs 346,16 Ilga Lākute Tārgales pagasta pārvalde Sekretārs 476,08 Edvīns Legzdiņš Ances pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 547,39 Ilga Leimane Ventspils novada pašvaldība Pulciņa vadītājs 69,35 Laura Leitāne Zūru pamatskola Lietvedis 159,74 Gaida Leite Ugāles vidusskola Garderobists 311,11 Ramona Leite Piltenes pilsētas pārvalde Namu pārvaldnieks 551,22 Aivars Leitis Ances pagasta pārvalde Attīrīšanas iekārtu operators 173,86 Aivars Leitis Ances pagasta pārvalde Santehniķis 96,12 Kristīne Lejasmeiere Ances kultūras nams Apkopējs 27,39 Anda Lejniece Puzes bibliotēka Vadītājs 545,38 Mārtiņš Libkovskis Popes pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 807,27 Mārtiņš Libkovskis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 23,87 Dacīte Liekniņa Piltenes Mūzikas skola Apkopējs 346,16 Evika Liepājniece Usmas tautas nams Vadītājs 530,17 Sanita Liepājniece Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 695,62 Dace Limberga Vārves pagasta pārvalde Inventarizācijas komisija 22,44 Dace Limberga Vārves pagasta pārvalde Uzskaitvedis * 2167,88 Gunita Lindenberga Tārgales pamatskola Skolas direktora vietnieks 166,20 Ruta Linkeviča Ugāles kultūras nams Apkopējs 121,03 Ruta Linkeviča Ugāles kultūras nams Sētnieks 224,38 Kristīne Litvina Ugāles PII "Lācītis" Virtuves strādnieks 238,12 Ineta Līvmane Piltenes pilsētas pārvalde Apkopējs 223,70 Vēsma Lode Užavas tautas nams Amatierteātra režisors 89,00 Lolita Lodiņa Ugāles vidusskola Kancelejas vadītājs 482,50 Dainis Lodiņš Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,85

12 Vita Lorence-Domašus Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 313,03 Valija Lukaša Ugāles kultūras nams Kurinātājs 375,67 Ligita Lukševica Popes pamatskola Skolas direktors 644,00 Māris Ļipovskis Tārgales pagasta pārvalde Kurinātājs 457,60 Guntis Mačtams Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 9,81 Guntis Mačtams Ugāles vidusskola Skolas direktora vietnieks 129,94 Guntis Mačtams Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes atbrīvotais priekš 1418,39 Guntra Magonīte Užavas pamatskola Skolas direktors 726,24 Mārtiņš Maizītis Zlēku pagasta pārvalde Santehniķis 432,56 Olga Mališeva Ugāles vidusskola Apkopējs 382,70 Gaļina Malysheva Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 82,06 Gaļina Malysheva Ugāles PII "Lācītis" Veļas mazgātājs 195,94 Baiba Manteja Ances pamatskola Sagādnieks 169,39 Baiba Manteja Ances bibliotēka Vadītājs 467,07 Aigars Matisons Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 785,09 Aigars Matisons Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 4,77 Nelda Matisova Piltenes kultūras nams Koncertmeistars 142,40 Nelda Matisova Piltenes vidusskola Direktora vietnieks māc. 137,83 Nelda Matisova Ventspils novada pašvaldība Kolektīva vadītājs 213,60 Ārija Māliņa Tārgales pamatskola Skolas sargs 394,07 Ilvita Māliņa Vārves pagasta pārvalde Apkopējs 87,98 Sanita Māliņa Tārgales pamatskola Pavāra palīgs 384,61 Normunds Māls Ventspils novada pašvaldība Arhitekta palīgs 802,42 Normunds Māls Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 24,92 Iveta Mātere Zūru pamatskola Skolas direktora vietnieks 288,96 Jānis Māters Vārves pagasta pārvalde Kurinātājs 503,24 Anita Meiere Usmas pagasta pārvalde Lietvedis 489,19 Ivita Meinarde Ventspils novada pašvaldība Licencēšanas un vides pārvaldības speciālist 694,34 Ivita Meinarde Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 43,58 Dace Mellere Popes kultūras nams Sētnieks 87,98 Helēna Mendrišora Ugāles pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 916,34 Mairita Mertena Užavas pamatskola Skolotāja palīgs 410,29 Edīte Mertena Užavas pamatskola Pavāra palīgs 229,62 Ira Mierkalne Tārgales pamatskola Pavāra palīgs 312,45 Evija Mikazāne Tārgales pamatskola Skolas medmāsa 224,51

13 Lāsma Millere Ugāles vidusskola Skolas direktors 858,80 Raivis Millers Ventspils novada pašvaldība Komunālās nodaļas vecākais speciālists 802,42 Gunta Minalgo Puzes pamatskola Skolas medmāsa 99,70 Ingrīda Minka Ventspils novada pašvaldība Apkopējs 298,47 Vladimirs Mironovs Vārves pagasta pārvalde Remontstrādnieks 169,72 Linda Misiņa Ziru bibliotēka Vadītājs 468,97 Edgars Mucenieks Usmas pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 71,89 Aivars Mucenieks Ventspils novada pašvaldība Komisijas priekšsēdētājs 17,56 Edgars Mucenieks Usmas pagasta pārvalde Traktora vadītājs 342,38 Aivars Mucenieks Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 1835,07 Elita Mūrniece Popes pagasta pārvalde Sētnieks 382,70 Līga Nakurte Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 368,23 Līga Niedriņa Zūru pamatskola Apkopējs 175,95 Līga Niedriņa Zūru pamatskola Veļas pārzinis 29,33 Anita Ņikiforova Ugāles PII "Lācītis" Pavārs 410,62 Mairita Okmane Zlēku pagasta pārvalde Sētnieks 149,11 Mairita Okmane Zlēku pagasta pārvalde Apkopējs 149,10 Ināra Ore Ventspils novada Sociālais dienests Aprūpētājs 346,16 Līga Ostrovska Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 681,01 Māris Ostvalds Vārves pagasta pārvalde Santehniķis * 1706,33 Evija Ozoliņa Ventspils novada pašvaldība Kancelejas vadītājs 907,39 Evija Ozoliņa Ventspils novada pašvaldība Komiteju protokolists 46,82 Ausma Ozoliņa Zūru pamatskola Virtuves strādnieks 346,16 Modris Ozoliņš Piltenes pilsētas pārvalde Remontstrādnieks 392,84 Ronalds Ozoliņš Tārgales pamatskola Apkopējs 382,70 Viesturs Ozols Ugāles kultūras nams Orķestra diriģents 224,55 Ina Paegleskalne Zlēku PII "Rūķītis" Sētnieks 114,81 Ina Paegleskalne Zlēku PII "Rūķītis" Apkopējs 267,89 Zane Pamše Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 0,22 Zane Pamše Ventspils novada pašvaldība Kultūras nodaļas vadītājs 785,15 Valentīna Paulāne Piltenes PII "Taurenītis" Skolotāja palīgs 32,82 Valentīna Paulāne Piltenes vidusskola Skolas medmāsa 215,70 Valentīna Paulāne Piltenes PII "Taurenītis" Pirmsskolas iestādes medmāsa 177,29 Alfrēds Paulāns Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 125,83 Alfrēds Paulāns Ventspils novada pašvaldība Jurists 810,36

14 Natālija Pavlova Ventspils novada pašvaldība Vecākais grāmatvedis 786,56 Olga Pavlovska Piltenes Mūzikas skola Apkopējs 27,55 Olga Pavlovska Tārgales pamatskola Apkopējs 346,16 Olga Pavlovska Tārgales kultūras nodaļa Apkopējs 19,94 Solvita Pāvala Piltenes bibliotēka Apkopējs 95,67 Anita Pāvelsone Ventspils novada pašvaldība Kultūras pasākumu organizators 71,20 Aiga Pāvelsone Užavas pamatskola Veļas mazgātājs 76,54 Aiga Pāvelsone Užavas pamatskola Skolotāja palīgs 205,14 Iveta Pete Ugāles kultūras nams Kultūras menedžeris 436,65 Gunta Peterhofa Bērnu rotaļu un attīst.centrs "Tīne" Klientu apkalpošanas vadītājs 281,12 Gunta Peterhofa Bērnu rotaļu un attīst.centrs "Tīne" Apkopējs 83,61 Gunta Peterhofa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 34,89 Rasma Petmane Ugāles Mūzikas un mākslas skola Skolas direktors 640,80 Kaspars Petmanis Ugāles vidusskola Mehāniķis-tehniķis 141,60 Kaspars Petmanis Ugāles Mūzikas un mākslas skola Apkopējs 118,83 Anda Petrova Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 588,47 Ivs-Igors Pēcis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 14,32 Dace Pētersone Tārgales pamatskola Sētnieks 346,16 Krista Picalcelma Puzes pamatskola Skolotāja palīgs 368,23 Maija Picalcelma Puzes pamatskola Apkopējs 311,54 Maija Picalcelma Puzes pamatskola Veļas mazgātājs 34,62 Vasilijs Piculs Popes pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 489,92 Vasilijs Piculs Popes pagasta pārvalde Traktora vadītājs 97,59 Senita Pīlupa Ziru bibliotēka Apkopējs 61,23 Senita Pīlupa Ziru tautas nams Apkopējs 108,89 Senita Pīlupa Ziru pagasta pārvalde Apkopējs 114,81 Inita Plēsuma Jūrkalnes pagasta pārvalde Ekspozīciju un izstāžu kurators 199,48 Ilgvars Podnieks Piltenes pilsētas pārvalde Kurinātājs 495,57 Inga Pole Zlēku pagasta pārvalde Lietvedis 529,78 Edgars Polis Zlēku pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 443,35 Ilga Porniece Tārgales kultūras nodaļa Kultūras pasākumu organizators 444,77 Ieviņa Pujate Ances bibliotēka Apkopējs 95,67 Ieviņa Pujate Ances pagasta pārvalde Apkopējs 199,97 Inga Pulekse Zūru bibliotēka Apkopējs 133,95 Inga Pulekse Vārves kultūras nams Sētnieks 57,40

15 Inga Pulekse Vārves kultūras nams Apkopējs 191,35 Guna Punkstiņa Ventspils novada pašvaldība Iepirkumu speciālists 568,28 Guna Punkstiņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 51,26 Egons Punkstiņš Piltenes pilsētas pārvalde Automobiļa vadītājs 634,76 Inese Putere Vārves bibliotēka Vadītājs 452,83 Aigars Putniņš Jūrkalnes pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 328,36 Kalvis Pužaks Popes pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 491,97 Agita Pūpoliņa Jūrkalnes tautas nams Apkopējs 223,70 Rasma Radvila Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 311,11 Silva Ragovska Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 346,16 Ilze Ramane Ventspils novada pašvaldība Ekonomists 747,40 Liena Rancāne Vārves PII "Zīļuks" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 1117,90 Ineta Ratniece Ances pagasta pārvalde Veļas mazgātājs 35,62 Ineta Ratniece Ances pagasta pārvalde Apkopējs 124,65 Ineta Ratniece Ances pagasta pārvalde Sētnieks 124,66 Nataļja Rautmane Piltenes pilsētas pārvalde Sētnieks 311,11 Viktorija Rebuka Zūru novadpētniecības ekspozīcija Ekspozīciju un izstāžu kurators 202,85 Viktorija Rebuka Vārves kultūras nams Amatierteātra režisors 69,35 Aija Reine Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 696,57 Andis Reinis Tārgales pagasta pārvalde Kurinātājs 532,92 Voldis Reinis Tārgales pagasta pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs 672,18 Ina Reinvalde Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 402,90 Guntars Reķis Jūrkalnes pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 907,80 Natālija Rentoviča Popes PII "Zemenīte" Pavārs 386,56 Uldis Rimkus Ventspils novada pašvaldība Datortīkla uzturēšanas administrators 775,50 Jolanta Rimoviča Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 315,67 Gunta Rimoviča Piltenes vidusskola Apkopējs 346,16 Ginta Roderte Ventspils novada pašvaldība Projektu vadītājs 11,39 Ginta Roderte Ventspils novada pašvaldība Attīstības nodaļas vadītājs 907,59 Ginta Roderte Ventspils novada pašvaldība Projekta koordinators 91,18 Ginta Roderte Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 41,63 Jefrosinija Rodionova Popes pamatskola Apkopējs 382,70 Evita Roģe Ventspils novada pašvaldība Projekta koordinators 858,96 Lita Rollande Ventspils novada pašvaldība Nodokļu nodaļas vadītājs 943,02 Lita Rollande Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 81,09

16 Īrisa Roze-Posuma Ventspils novada pašvaldība Uzņēmējdarbības atbalsta speciālists 699,88 Gunita Rozefelde Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 46,82 Gunita Rozefelde Ventspils novada pašvaldība Nodaļas vadītājs 907,39 Agnis Rozentāls Ugāles vidusskola Sporta bāzes pārzinis 293,26 Inta Rudbaha Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 14,32 Inta Rudbaha Ventspils novada Sociālais dienests Vadītājs 975,44 Raitis Rudbahs Ventspils novada pašvaldība Autobusa vadītājs 618,18 Arnis Rullis Ziru pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 433,57 Inese Rumpa Ugāles bibliotēka Vadītājs 557,76 Māris Rumps Ugāles bibliotēka Apkopējs 205,28 Inta Rutkovska Ugāles vidusskola Garderobists 191,35 Inta Rutkovska Ugāles vidusskola Apkopējs 191,35 Dzintra Rutule Ugāles vidusskola Saimniecības vadītājs 492,50 Jolanta Safronova Jūrkalnes pagasta pārvalde Apkopējs 208,38 Viktors Safronovs Jūrkalnes pagasta pārvalde Kurinātājs 627,22 Dzintra Salmiņa Puzes pamatskola Apkopējs 346,16 Raisa Samorukova Jauniešu centrs "Ligzda" Apkopējs 140,00 Raisa Samorukova Jauniešu centrs "Ligzda" Sētnieks 171,11 Raisa Samorukova Ventspils novada Sociālais dienests Dežurants 74,55 Staņislavs Samovičs Vārves pagasta pārvalde Traktora vadītājs 508,34 Andžejs Samovičs Vārves pagasta pārvalde Kurinātājs 329,04 Andžejs Samovičs Vārves pagasta pārvalde Santehniķis * 986,67 Linda Sāmīte Užavas tautas nams Amatierteātra režisors 68,20 Dagnija Selecka Ugāles PII "Lācītis" Saimniecības pārzinis 481,56 Linda Sidorčika Vārves pagasta pārvalde Sekretārs 448,76 Inta Silarāja Ventspils novada Sociālais dienests Sociālā darba organizators 523,00 Nellija Sileviča Puzes pamatskola Skolas direktors 811,68 Velta Siliņa Piltenes PII "Taurenītis" Skolotāja palīgs 372,43 Lienīte Siliņa Puzes pagasta pārvalde Apkopējs 153,08 Alda Siliņa Ventspils novada pašvaldība Galvenais grāmatvedis 975,44 Marina Sīle Zlēku PII "Rūķītis" Pirmsskolas iestādes medmāsa 51,05 Viktors Skripka Ventspils novada pašvaldība Datortīkla uzturēšanas administrators 529,40 Antoņina Skrodere Ugāles kultūras nams Apkopējs 340,35 Andris Skrubis Vārves pagasta pārvalde Kurinātājs 693,85 Kristīne Skrulle Jūrkalnes tautas nams Vadītājs 506,92

17 Svetlana Skudra Puzes pamatskola Dežurants 346,16 Edvīns Skuja Usmas pagasta pārvalde Traktora vadītājs 84,13 Edvīns Skuja Usmas pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 589,28 Inta Skuja Popes pamatskola Skolas direktora vietnieks 550,22 Evita Slaņķe Ventspils novada pašvaldība Speciālists mājokļu jautājumos 854,99 Evita Slaņķe Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 34,14 Jānis Smilga Ugāles tautas nams Pūtēju orķestra Ugāle diriģents 124,83 Ilze Spriņķe Usmas bibliotēka Vadītājs 492,83 Sanda Sproģe Popes pamatskola Apkopējs 346,16 Inese Sproģe Ances PII "Vālodzīte" Skolotāja palīgs 368,23 Aija Sproģe Zūru pamatskola Skolas sargs 114,96 Aija Sproģe Zūru pamatskola Apkopējs 241,41 Skaidrīte Sproģe Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 584,61 Arturs Sproģis Piltenes vidusskola Instruktors 171,18 Vilnis Sproģis Zlēku pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 670,27 Jānis Sproģis Piltenes Mūzikas skola Lietvedis 95,90 Agris Standzenieks Piltenes pilsētas pārvalde Traktora vadītājs 185,38 Dace Stašauska Tārgales pamatskola Skolotāja palīgs 410,29 Ināra Stebera Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 2,26 Ināra Stebera Ventspils novada pašvaldība Zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākais 157,02 Andris Stepanovičs Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 50,34 Andris Stepanovičs Ventspils novada pašvaldība Jurists 810,35 Maija Stepenska Vārves PII "Zīļuks" Sētnieks 396,19 Ilona Stradiņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 14,95 Ilona Stradiņa Ventspils novada pašvaldība Personāla nodaļas vadītājs 869,35 Aiga Strazdiņa Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 300,41 Iveta Straume Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 25,63 Iveta Straume Ventspils novada pašvaldība Pašvaldības attīstības plānotājs 770,39 Iveta Straume Ventspils novada pašvaldība Komiteju protokolists 64,08 Jānis Straume Ventspils novada pašvaldība Automobiļa vadītājs 694,30 Jānis Strausmanis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 9,20 Rigonda Strādniece Popes kultūras nams Apkopējs 231,66 Sarmīte Strēle Puzes kultūras nams Vadītājs 440,53 Kristīne Strika Ventspils novada pašvaldība Projektu vadītājs 666,45 Simona Stropus Tārgales pamatskola Veļas pārzinis 207,70

18 Iveta Suslova Tārgales pamatskola Apkopējs 323,60 Voldemārs Šenbergs Piltenes pilsētas pārvalde Kurinātājs 465,33 Santa Šēniņa Puzes pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 850,84 Kitija Šēniņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 33,42 Kitija Šēniņa Ugāles kultūras nams Vadītājs 553,21 Guntars Šēniņš Tārgales pagasta pārvalde Santehniķis 312,51 Guntars Šēniņš Tārgales pagasta pārvalde Specializētā auto vadītājs 158,00 Ināra Šime Puzes pamatskola Skolotāja palīgs 333,54 Dana Šimpermane Ugāles vidusskola Skolas direktora vietnieks 439,65 Agnese Sarma Šķestere Usmas tautas nams Deju kolektīva vadītājs 82,86 Gendrihs Šķesters Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 7,47 Gendrihs Šķesters Usmas pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 922,04 Antra Šķēle Piltenes Mūzikas skola Skolas direktors 789,57 Andris Šlangens Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 59,81 Andris Šlangens Ventspils novada pašvaldība Nodaļas vadītājs 869,35 Valdis Šmēliņš Vārves kultūras nams Amatierteātra režisors 68,20 Lienīte Šmidiņa Popes pamatskola Saimniecības vadītājs 532,84 Mudīte Šrēdere Ziru pagasta pārvalde Namu pārvaldnieks 208,70 Ilze Štefenberga Ventspils novada pašvaldība Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 890,44 Mirdza Šteinberga Ventspils novada pašvaldība Vecākais grāmatvedis 761,84 Vilnis Šteinbergs Piltenes pilsētas pārvalde Kurinātājs 351,69 Māris Šterns Piltenes pilsētas pārvalde Attīrīšanas iekārtu operators 303,96 Dace Štraube Ventspils novada pašvaldība Vecākais grāmatvedis 801,84 Tamāra Štrauha Piltenes pilsētas pārvalde Sekretārs 476,08 Inese Šuiskovska Užavas pamatskola Skolas medmāsa 78,43 Aivars Šuiskovskis Užavas pamatskola Kurinātājs 369,50 Baiba Šulca Piltenes vidusskola Skolas direktors 676,40 Līga Šulca Popes pagasta pārvalde Lietvedis 398,72 Anita Šulca Ventspils novada pašvaldība Vecākais grāmatvedis 761,84 Nils Šveicers Puzes pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 55,50 Sanita Tālberga Puzes pagasta pārvalde Sekretārs 117,99 Sanita Tālberga Puzes pagasta pārvalde Lietvedis 363,84 Sanita Tālberga Puzes pagasta pārvalde Inventarizācijas komisija 16,74 Una Teibe Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 267,71 Ina Teibe Popes PII "Zemenīte" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 475,32

19 Una Teibe Ances PII "Vālodzīte" Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs 348,21 Dace Tetere Piltenes vidusskola Garderobists 274,04 Baiba Trauberga Jūrkalnes pagasta pārvalde Lietvedis 488,52 Ināra Treize Ugāles pagasta pārvalde Kapsētas pārzinis 265,47 Andris Treize Ugāles pagasta pārvalde Remontstrādnieks 370,42 Santa Trešutina-Bloka Vārves PII "Zīļuks" Pirmsskolas iestādes medmāsa 226,54 Aivars Trifonovs Zūru pamatskola Sētnieks 346,16 Airisa Tropiņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 27,90 Airisa Tropiņa Ventspils novada pašvaldība Vecākais nodokļu administrators 943,47 Airisa Tropiņa Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 10,85 Raimonds Umbraška Zlēku pagasta pārvalde Elektriķis 39,15 Arturs Ūpis Vārves pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 69,84 Ilona Vaitkus Ziru pagasta pārvalde Sētnieks 382,70 Ērika Vaitkusa Ventspils novada pašvaldība Apkopējs 126,82 Dainis Valdmanis Ventspils novada pašvaldība Pašvaldības izpilddirektors 1419,64 Dainis Valdmanis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 67,96 Agnis Valks Ances pamatskola Kurinātājs 691,94 Jolanta Vanaga Tārgales pamatskola Dežurants 346,16 Brigita Varatinska Vārves pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 90,30 Valerijs Varatinskis Vārves pagasta pārvalde Autobusa vadītājs 582,12 Solvita Varkale Užavas tautas nams Sētnieks 191,35 Lauris Vasiļjevs Ugāles kultūras nams Kurinātājs 451,79 Dace Vašuka Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 290,06 Valdis Vašuks Popes pamatskola Kurinātājs 691,62 Artūrs Vārpiņš Užavas pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 400,24 Andris Vārpiņš Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 409,41 Valentīna Veckāgane Popes pamatskola Skolas medmāsa 79,76 Valentīna Veckāgane Popes PII "Zemenīte" Pirmsskolas iestādes medmāsa 79,75 Alvis Veckāgans Vārves pagasta pārvalde Kurinātājs 730,26 Sibilla Veģe Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 34,89 Dainis Veidemanis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 24,92 Dainis Veidemanis Ventspils novada pašvaldība Sabiedrisko attiecību speciālists 802,42 Lienīte Veidenbauma Ances pamatskola Sētnieks 75,67 Lienīte Veidenbauma Ances pamatskola Apkopējs/dežurants 302,69 Dace Veitas Zūru pamatskola Skolotāja palīgs 188,57

20 Dace Veitas Zūru pamatskola Sargs 108,88 Inita Vekmane Zlēku pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas vadītājs 187,22 Inita Vekmane Zlēku pagasta pārvalde Apkopējs 100,22 Agnese Veļiczko Tārgales pamatskola Skolotāja palīgs 368,23 Dace Venškevica Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 368,23 Māra Vēbere Vārves PII "Zīļuks" Apkopējs 102,64 Māra Vēbere Vārves PII "Zīļuks" Virtuves strādnieks 85,78 Gita Vilgute Užavas tautas nams Vadītājs 473,72 Gunta Vilka Tārgales pamatskola Apkopējs 346,16 Ints Viļums Ugāles pagasta pārvalde Automobiļa vadītājs 267,95 Liesma Viļumsone Ventspils novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks 587,59 Uldis Vīksne Piltenes pilsētas pārvalde Attīrīšanas iekārtu operators 335,11 Ārija Vīksne Piltenes kultūras nams Vadītājs 501,81 Jurijs Vorobjovs Usmas pagasta pārvalde Santehniķis 314,40 Dzintra Vorotinska Zūru pamatskola Skolas direktora vietnieks 49,94 Ramona Zaikovska Ugāles PII "Lācītis" Pavārs 227,43 Ramona Zaikovska Ugāles PII "Lācītis" Pavāra palīgs 27,01 Renāta Zaļkalne Puzes pagasta pārvalde Sētnieks 346,16 Svetlana Zaļkalne Ugāles PII "Lācītis" Skolotāja palīgs 276,84 Ingrīda Zandmane Ventspils novada pašvaldība Būvinspektors 962,62 Vineta Zariņa Puzes pamatskola Apkopējs 306,16 Vineta Zariņa Puzes pagasta pārvalde Apkopējs 184,51 Andis Zariņš Ventspils novada pašvaldība Novada pašvaldības domes deputāts 329,77 Kristīne Zāle Zlēku kultūras nams Vadītājs 505,51 Maira Zāle Piltenes bibliotēka Bibliotekārs 216,27 Ausma Zeidmane Ventspils novada pašvaldība Nekustamā īpašuma speciālists 735,50 Ausma Zeidmane Ventspils novada pašvaldība Komisijas sekretārs 25,63 Atvars Zeltiņš Ances pamatskola Remontstrādnieks 228,62 Ina Zernevica Vārves pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 256,02 Liene Zernevica Ventspils novada pašvaldība Komiteju protokolists 3,34 Liene Zernevica Ventspils novada pašvaldība Sekretārs 724,04 Billijs Zernevics Usmas pagasta pārvalde Kurinātājs 464,47 Gunta Zepa Ventspils novada Sociālais dienests Lietvedis 0,00 Anita Ziemele Piltenes PII "Taurenītis" Skolotāja palīgs 362,53 Līga Ziemele Tārgales pamatskola Skolotāja palīgs 164,12

21 Jolanta Ziemele Ventspils novada pašvaldība Komisijas priekšsēdētājs 39,87 Jolanta Ziemele Bērnu un jaunatnes sporta skola Direktors 916,34 Nataļja Ziemele Užavas pamatskola Skolotāja palīgs 491,28 Ilze Zīverte Ventspils novada pašvaldība Grāmatvedis 681,71 Marlena Zvaigzne Ventspils novada pašvaldība Informatīvā izdevuma redaktors 802,42 Guna Zvejniece Ances pagasta pārvalde Apkopējs 133,94 Guna Zvejniece Ances kultūras nams Apkopējs 192,32 Andris Zvingulis Ventspils novada pašvaldība Komisijas loceklis 19,94 Andris Zvingulis Ventspils novada pašvaldība Saimniecības nodaļas vadītājs 869,35 Monika Žagare Ugāles PII "Lācītis" Skolas medmāsa 470,18 Māris Žebeks Piltenes PII "Taurenītis" Sētnieks 306,16 Aivars Žogla Izglītības pārvalde VIIS administrators 234,25 * - t.sk. atlaišanas pabalsts