Ledusskapis saldēšanas kameru

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ledusskapis saldēšanas kameru"

Transkripts

1 Ledusskapis saldēšanas kameru LV Paldies par Jūsu uzticību un šīs ierīces iegādi. Mēs ceram, ka tā daudzus gadus kalpos paredzētajam mērķim. Ledusskapis ar saldēšanas kameru paredzēts izmantošanai tikai mājsaimniecībā. Iekārtas augšā ir ledusskapis, kas paredzēts pārtikas produktu uzglabāšanai pie temperatūras virs 0 C. Sagatavošana darbam Lietoanas instrukcija Mēs rūpējamies par apkārtējo vidi Elektroenerģijas taupīšana Svarīgi Temperatūras uzturēšana pie atslēgtas elektroenerģijas padeves Iekārtas utilizācija Uzstādīšana un pieslēgšana Pareizas vietas izvēle Iekārtas uzstādīšana Pieslēgums elektrotīklam Ierīces apraksts Plaukts (1) Saldēšanas kamera (B) Vadibas pogas Iekārtas apakšā ir saldēšanas kamera, kas paredzēta pārtikas sasaldēšanai un sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai (uz laiku līdz 1 gadam, atkarībā no produkta tipa). Kamera apzīmēta ar četrām zvaigznītēm.. Temperatūras izvēle Lietošana...19 Svaigas partikas uzglabaana Svaigas pārtikas sasaldēšana Sasaldēto produktu uzglabāšana Sasaldeto produktu atsaldešana Ledus pagatavošana Durvju vēršanās virziena maiņa...21 Iekārtas ar nepagarinātu augšmalu Iekārtas ar pagarinātu augšmalu Kopšana un tīrīšana...23 Automātiskā ledusskapja atkausēšana Saldēšanas kameras atkausēšana roku režīmā Iekārtas tīrīšana Iekārtas izslēgšana, ja tā netiek izmantota Problēmas un risinājumi...24 Sagatavošana darbam Pirms pieslēgšanas elektrotīklam, novietojiet iekārtu tai paredzētajā vietā un atstājiet uz apmēram 2 stundām, tas samazinās iespēju, sabojāt iekārtas dzesēšanas sistēmu, sakarā ar dzesēšanas vielas cirkulāciju transportēšanas laikā. Iztīriet iekārtu un īpaši rūpīgi tās iekšpusi (skatīt sadaļu Tīrīšana un kopšana ). Ja iekārtas iekšējie piederumi neatrodas savās vietās, izvietojiet tos tā, kā ir norādīts sadaļā Iekārtas apraksts. Lietošanas pamācība ir domāta Lietotājam. Dotajā pamācībā ir aprakstīta iekārta un sniegti norādījumi tās pareizai un drošai ekspluatācijai. Pamācība ir domāta vairākiem modeļiem un tādēļ tajā var būt aprakstītas funkcijas un piederumi, ar kuriem nav aprīkota Jūsu iekārta. Mēs rūpējamies par apkārtējo vidi Mūsu produkcijas iepakojuma ražošanas procesā tiek izmantoti ekoloģiski tīri materiāli, kurus iespējams pārstrādāt vai izmantot atkārtoti nepiesārņojot apkārtējo vidi. Šim nolūkam šie iepakojuma materiāli ir skaidri iezīmēti. Šī lietošanas pamācība nodrukāta uz pārstrādāta papīra vai bezhlora balināta papīra. Kad Jūsu iekārta nokalpojusi, nemetiet to laukā; piezvaniet tuvākajam autorizēta servisa darbiniekam. (Skatīt sadaļu Iekārtas utilizācija). Elektroenerģijas taupīšana Centieties pārāk bieži nevērt vaļā durvis, jo īpaši, ja ir mitrs un karsts laiks. Ja Jūs esat atvēris durvis, neaizmirstiet tās iespējami 14

2 ātrāk aizvērt. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jums ir modelis ar saldēšanas kameru augšā. Ik pa laikam pārbaudiet vai iekārtai ir pietiekami laba ventilācija (atbilstoša gaisa cirkulācija aiz iekārtas). Pēc iespējas ātrāk iestatiet termostatu zemākās pozīcijās (atkarībā no pārtikas daudzuma, apkārtējās temperatūras utt.). Nekad neveiciet ilgstošu darbību, ja vien tas nav nepieciešams; iespējami ātri ieslēdziet darbības režīma izvēles slēdzi automātiskas darbības pozīcijā.pirms svaigas pārtikas ievietošanas nepieciešams pārliecināties, ka produkti ir atdzesēti līdz apkārtējās telpas temperatūrai. Ledus un sarmas slānis palielina enerģijas patēriņu, tādēļ nepieciešams iekārtu atsaldēt tiklīdz sarmas slānis ir 3-5 mm biezs. Enerģijas patēriņš būtiski palielināsies arī gadījumā, ja durvju blīvējums sabojāts vai netiek cieši pielāgots iekārtas korpusam. Lai atjaunotu iepriekšējo patēriņu, nepieciešams nomainīt blīvējumu. Kondensācijas ierīcei iekārtas aizmugurē vienmēr jābūt tīrai, tā nedrīkst būt noputējusi vai noklājusies ar citiem netīrumiem. Vienmēr sekojiet norādēm, kas minētas nodaļās Iekārtas uzstādīšana un Elektroenerģijas taupīšana, pretējā gadījumā, elektroenerģijas patēriņš var būtiski palielināties. Svarīgi Ja Jūs šo iekārtu esat iegādājies, lai nomainītu iepriekšējo ledusskapi, kas ir aprīkots ar durvju slēdzi, kuru nav iespējams attaisīt no iekšpuses (slēdzene, aizbīdnis), pārliecinieties, vai slēdzis ir sabojāts. Šajā gadījumā, pat ja iekārtā ierāpsies bērns, viņš būs pasargāts no nosmakšanas briesmām. Iekārtu nepieciešams pareizi pieslēgt elektrotīklam. (skatīt sadaļu Pieslēgums elektrotīklam ). Iekārtas darbības laikā nedrīkst aiztikt sasaldēšanas virsmas ar slapjām rokām, jo āda var piesalt pie aukstajām virsmām. Neglabājiet saldēšanas kamerā pudeles, kas pildītas ar šķidrumu, jo īpaši bezalkoholiskus dzērienus, piemēram, minerālūdeni, šampanieti, alu un limonādi, jo sasaldēšanas laikā šķidrumu apjoms paplašinās un stikla pudeles var saplīst. Lai neiegūtu mutes dobuma un kakla apsaldējumus, neēdiet sasaldētu pārtiku (maizi, augļus, dārzeņus). Izmetiet atkritumos produktus, kuriem parādījusies savāda smaka vai krāsa, jo, visticamāk, tie ir sabojājušies un var nopietni kaitēt Jūsu veselībai. Atsperveida eņģes (tikai atsevišķiem modeļiem) nodrošina automātisku durvju aizvēršanos, ja durvju atvēršanas leņķis ir līdz 20. Ja ledusskapim ir stingras durvju eņģu atsperes esiet piesardzīgi atverot un aizverot durvis. Maisiņā ar instrukcijām atradīsiet detaļas, kas paredzētas atsperveida eņģu montāžai - ieliktņus, uzstūrus, kā arī plastmasas aizbāžņus skrūvjcaurumu noslēgšanai iekārtas iekšpusē. Pirms remonta veikšanas - tīrīšanas vai spuldzītes nomaiņas, nepieciešams iekārtu atvienot no elektrotīkla (citus remonta darbus uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem). Neatkausējiet ierīci ar citām elektriskām ierīcēm (piemēram, ar matu fēnu) un nekad neskrāpējiet nost ledus kārtiņu ar asiem priekšmetiem. Izmantojiet tikai darbarīkus, kuri nāk komplektā, vai arī, ja tos ieteicis iekārtas ražotājs. Domājiet par apkārtējās vides aizsardzību esiet uzmanīgi, lai nesabojātu iekārtas aizmuguri (kondensācijas ierīci vai caurules piemēram, pārvietojot iekārtu) vai jebkuru ierīces dzesēšanas sistēmas detaļu. Iekārtas dzesēšanas sistēma ir piepildīta ar dzesējošu vielu un eļļu, tādējādi, ja iekārta ir sabojāta, utilizējiet to ievērojot piesardzības pasākumus un saskaņā ar dabas aizsardzību. (sk. sadaļu Mēs rūpējamiem par apkārtējo vidi ). Sildīšanas elements, kas iebūvēts iekārtas malās, tiek kontrolēts ar kompresora darbību un nepieļauj, ka saldēšanas kameras durvju blīvējums piesaltu kameras korpusam. Ja elektroapgādes vads ir bojāts, lai izvairītos no riska, tas jānomaina vai nu ražotājam vai tā servisa darbiniekam, vai arī kvalificētai personai. Tehnisko datu plāksnīte izvietota ierīces iekšpusē vai ārpusē uz aizmugurējā paneļa. 15

3 Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu. Temperatūras uzturēšana pie atslēgtas elektroenerģijas padeves Ja elektroenerģijas padeve ir pārtraukta, netaisiet saldēšanas kameras durtiņas vaļā! Ja elektrības padeve netiek atjaunota stundu laikā (HZS, 2321/6, 2921/6) 15 (HZDS 2521/6), izņemiet pārtiku no saldēšanas kameras un izmantojiet to vai parūpējieties, lai tā tiktu pienācīgi atvēsināta (iespējams, Jums ir papildu iekārta). Iekārtas utilizācija Kad jūsu iekārta nostrādājusi savu mūžu, utilizējiet to. Ja tā aprīkota ar durvju slēdzeni, nepieciešams to sabojāt, lai nepieļautu nelaimes gadījumu (bērni var ierāpties iekšā un aizslēgties). Iekārtas dzesēšanas sistēma ir piepildīta ar dzesējošu vielu un izolācijas vielām, kuras nepieciešams izvadīt un pārstrādāt atsevišķi. Zvaniet tuvākā autorizētā servisa darbiniekiem vai speciālajam apkalpes centram. Ja Jūs nevienu nevarat atrast, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm vai Jūsu dīleri. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu caurules iekārtas mugurpusē (piesārņošanas draudi). Uzstādīšana un pieslēgšana Pareizas vietas izvēle Iekārtu novietojiet sausa un labi vēdināmā telpā. Pieļaujamais apkārtējas temperatūras svārstīšanās diapazons atkarīgs no iekārtas modeļa (klases) un ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes. Aizliegts iekārtu novietot blakus sildīšanas ierīcēm (piem., plītij, radiatoram, ūdens sildītājam vai līdzīgām ierīcēm), kā arī pakļaut tiešo saules staru iedarbībai. Novietojiet iekārtu vismaz 3 cm atstatumā no elektriskās vai gāzes plīts un vismaz 30 cm atstatumā no ogļu krāsns. Ja tas nav iespējams, nepieciešams nodrošināt adekvātu izolāciju. Lai nodrošinātu atbilstošu kondensatora vēdināšanu, aiz iekārtas nepieciešams paredzēt vismaz 200 cm² platu brīvu telpu un virs iekārtas jābūt ne mazāk kā 5 cm atstatumam līdz virtuves mēbelēm. Lai garantija būtu spēkā, jāievēro ierīces klase! Klimata klase SN (subnormāla) N (normāla) ST (subtropiska) T (tropiska) Apkârtçjâ temperatûra no +10 C līdz +32 C no +16 C līdz +32 C no +16 C līdz +38 C no +16 C līdz +43 C Iekārtas uzstādīšana Novietojiet iekārtu uz stabilas plakanas virsmas. Atsevišķi modeļi aprīkoti ar priekšpusē regulējamām kājiņām; izmantojiet tās, lai nolīmeņotu iekārtu. Iekārtas komplektācijā ietilpst arī divi stieņi, kas jāievieto kondensatora augšējā skaldnē, tādējādi nodrošinot, ka iekārta nebūs novietota pārāk tuvu sienai. Stieņi paredzēti visu funkciju realizācijai, atkarībā no atstatuma starp kondensatoru un mājokļa sienu. Tāpēc, attiecīgi pielāgojiet stieņus un nofiksējiet uz iekārtas. 16

4 Pieslēgums elektrotīklam Pieslēdziet iekārtai vadu un ievietojiet iezemēto terminālu (kontaktdakšiņu) maiņstrāvas rozetē. Pieļaujamā nomināla voltāža un frekvence norādītas uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes. Pieslēgumu elektrotīklam un iezemējumu nepieciešams veikt saskaņā ar esošiem drošības standartiem un prasībām. Iekārta var izturēt īslaicīgas sprieguma svārstīšanās -6 līdz +6 % diapazonā. Ierīces apraksts Ledusskapis (A) Ledusskapja nodalījumu izmantojiet svaigas pārtikas uzglabāšanai dažu dienu laikā. Plaukts (1) (skaits atkarībā no modeļa) Plauktus ledusskapī var novietot vairākos līmeņos. Tie ir aizsargāti no izvilkšanas. Ja vēlieties plauktu izņemt, nedaudz paceliet tā aizmugurējo daļu un izņemiet. Stikla plauktus (tie ir tikai dažiem modeļiem) aizsargā plastmasas stieņi. Pirms plaukta izņemšanas, nedaudz paceliet to aizmugurējo daļu un pavirziet uz savu pusi. Stieņus var arī izņemt, tomēr ieteicams tos saglabāt iespējamas ierīces transportēšanas gadījumam. Ātrbojīgus produktus glabājiet tuvāk iekšējai ledusskapja sienai, t.i. plauktu aukstākā vietā. Plaukts pudelem (tikai atsevišķiem modeļiem) Plaukts pudelēm (skaits atkarīgs no modeļa) paredzēts pudeļu glabāšanai. Plauktu iespējams uzstādīt divās pozīcijās (horizontāli vai paceltu no priekšas), kas ļauj pudeles novietot citādi. Plaukts ir aizsargāts no izvilkšanas. Ja vēlieties to izņemt, nedaudz paceliet tā aizmugurējo daļu un pavirziet uz savu pusi. Bridinajums! Ja iekārtas durvis aprīkotas ar plauktiem, uzstādiet pudeļu plauktu tā, lai pudeles netraucētu brīvi taisīt durvis ciet. Uz pudeļu plaukta iespējams novietot 9 pudeles ar 0,75 l vai lielāku ietilpību (maksimālais svars - 13 kg) - skatīt plāksnīti zem termostata kastes iekārtas iekšā. 17

5 Ledusskapja iekšejais apgaismojums Iekšējais apgaismojums slēdzas katru reizi, kad tiek vērtas vaļā durvis. Spuldzītes darbība nav atkarīga no termostata pogas iestatījumiem. Saldēšanas kamera (B) Atkausētā ūdens izvadīšana (2) Regulāri pārbaudiet atkausētā ūdens izvadīšanas atveri un kanālus, jo tie nedrīkst būt piesārņoti (piemēram, ar pārtikas atliekām). Ja tie ir piesārņoti, iztīriet tos, izmantojot plastmasas salmiņu. Auglu un darzenu atvilktne (3) Atvilktne izvietota apakšā zem stikla plaukta un paredzēta augļu un dārzeņu glabāšanai. Tā nodrošina adekvātu mitruma līmeni, kas ir nepieciešams, lai saglabātu pārtiku ar visiem vitamīniem (mazāka atūdeņošana). Durvju plaukti Durvju plauktu kopums sastāv no vairākiem plauktiem vai kastēm olu, siera, sviesta un jogurta, kā arī mazo paciņu, tūbiņu vai kārbiņu u.c. glabāšanai. Apakšējais plaukts paredzēts pudeļu novietošanai. Pudelu turetajs (tikai atsevišķiem modeļiem) Pudeļu turētājs (skaits atkarīgs no modeļa) notur pudeles, lai tās nekustētos virinot durvis. Saldēšanas kamera paredzēta svaigas pārtikas sasaldēšanai un jau sasaldētu produktu uzglabāšanai. Atveres atvilktnes sānos nodrošina vieglāku atvilktnes satveršanu un tās izņemšanu. Kad atvilktne ir izvilkta no iekārtas, viegli paceliet priekšējo malu un izvelciet to ārā. Saldešanas atvilktne (4) paredzēta svaigas pārtikas sasaldēšanai. Glabāšanas atvilktne (5) paredzēta sasaldētu produktu uzglabāšanai. Atkausēta ūdens izvadīšana (6) (Skatīt sadaļu Tīrīšana un kopšana ). PIEZĪME: Ierīce var būt aprīkota ar dažādiem aksesuāriem, kas ir atkarīgi no tās modeļa. Durvju rokturiem ir dažādas formas, kas ir atkarīgas no modeļa. Autorizētos centros var iegādāties dažādus aksesuārus (garšvielu tvertnes, tūbiņu turētāju vai papildu plauktus un atvilktņu šķērssienas). Vadibas pogas Iekārtas darbība tiek kontrolēta ar termostata pogu, kura izvietota iekšā ledusskapja augšējā daļā. Pogu iespējams virzīt pulksteņrādītāja kustības virzienā no pozīcijas STOP (0) līdz pozīcijai 7 un atpakaļ. Temperatūras izvēle Lielāki pogas iestatījumi (tuvāk 7), nozīmē zemāku temperatūru (aukstāku) visos iekārtas nodalījumos. Ja ir augstāki iestatījumi, temperatūra iekārtas iekšā var būt pat zemāka par 0 C. Pie normālas telpas temperatūras vēlams iekārtas temperatūras izvēles pogu iestādīt uz vidējiem iestatījumiem. Apkārtējas telpas temperatūras svārstīšanās ietekmē arī iekārtas iekšējo temperatūru (attiecīgi iestādiet temperatūras pogu). STOP (0) pozīcijā iekārta nedarbojas (dzesēšanas sistēma ir izslēgta), taču tā nav atvienota no maiņstrāvas (vērot durvis, ieslēdzas iekšējais apgaismojums). Kai veikia ventiliatorius (tik modeliuose su įmontuojamu ventiliatoriumi), rekomenduojama atnaujinti šaldytuvo temperatūros nustatymus. 18

6 Lietošana Svaigas partikas uzglabašana Pareiza iekārtas izmantošana, piemēroti iesaiņota pārtika, atbilstošs temperatūras režīms un higiēniski piesardzības pasākumi būtiski ietekmē pārtikas kvalitāti. Nepieciešams parūpēties par to, lai pārtika būtu pienācīgi iesaiņota (polietilēna maisiņos vai papīrā, alumīnija folijā, vaskpapīrā) vai glabāta pudelēs un konteineros ar vākiem, kas ļautu izvairīties no dažāda līmeņa mitruma un produktu piegaršu sajaukšanos. Pirms pārtikas ievietošanas ledusskapī nepieciešams noņemt visu lieko iepakojumu (piemēram, vairāki jogurti vienā iepakojumā). Pārtiku iesaiņojiet sistemātiski un pārliecinieties, vai dažādi ēdieni neskar cits citu (piegaršas var sajaukties). Parūpējieties arī par adekvātu gaisa cirkulāciju ap iesaiņojumiem. Aizliegts glabāt viegli uzliesmojošas, ēteriskas vai sprāgstošas vielas. Dzērieni ar augstu alkohola procentu jāglabā cieši aizblīvētās pudelēs vertikālā pozīcijā. Pārtika nedrīkst pieskarties ledusskapja aizmugurei! Pirms ielikšanas ledusskapī, pārtikai jābūt atdzesētai. Kraukšķīgus produktus un delikateses nepieciešams glabāt ledusskapja visaukstākajā vietā. Netaisiet ledusskapja durvis vaļā pārāk bieži. Iestatiet termostatu, lai sasniegtu zemāko iespējamo temperatūru. Dariet to pakāpeniski, lai nepieļautu pārtikas sasaldēšanos. Lai noteiktu temperatūru katrā atsevišķa nodalījumā, izmantojiet termometru. Ievietojiet termostatu stikla traukā, kas pildīts ar ūdeni. Temperatūras rādījumi visticamākie ir dažas stundas pēc tam, kad ir sasniegts stabils stāvoklis. Daži organiski šķīdumi, kā citronu vai apelsīnu mizā esošās ēteriskas eļļas, sviesta skābe utt. var sabojāt plastmasas daļas un, ja saskarsme turpinās ilgāku laiku, paātrināt to novecošanās procesu. Ja iekārtas iekšā parādījusies nepatīkama smaka, tas nozīmē, ka ledusskapī ir bojāta pārtika un tas ir jāiztīra. Nepatīkamu smaku var neitralizēt vai samazināt rūpīgi izskalojot ledusskapja iekšieni ar ūdeni un maigu etiķa šķīdumu. Smakas neitralizēšanai un gaisa attīrīšanai ieteicams izmantot arī aktivēta oglekļa filtrus. Ja Jūs plānojat doties ilgākā ceļojumā, pārliecinieties, vai no ledusskapja ir izņemti produkti, kas ātri bojājās. Partikas uzglabašanas laiks ledusskapja nodalijuma Svaigu Uzglabâðanas laiks (dienas) produktu glabāšana Sviests Olas Gaļa:svaiga + + = malta + = kūpināta = = = = Zivis + = Marināde = = = = Sakņaugi = = = = = = Siers = = = = = = = = = = Saldumi + + = = = = Augļi + + = = = = = = = = Gatavie ēdieni + + = = Simboli: + ieteicamais uzglabāšanas laiks = iespējamais uzglabāšanas laiks 19

7 Svaigas pārtikas sasaldēšana Uzmanīgi sagatavojiet pārtiku, kuru vēlieties sasaldēt; parūpējieties, lai tiktu sasaldēts piemērots adekvātas kvalitātes produktu daudzums. Izvēlieties atbilstošu iepakojumu un pareizi iesaiņojiet produktus. Iesaiņojumam jābūt gaisa necaurlaidīgam un hermētiski noslēgtam, jo gaisa klātbūtne var radīt vitamīnu zudumu un dehidrāciju. Foliju un maisiņu faktūrai jābūt pietiekoši elastīgai, lai to varētu cieši aptīt ap produktiem. Uz iepakojuma norādiet šādu informāciju: pārtikas veidu un daudzumu un ievietošanas datumu. Ļoti svarīgi, lai pārtika tiktu sasaldēta pēc iespējas ātrāk. Tādēļ, vēlams, lai iesaiņojums būtu ne pārāk liels un tiktu ievietots saldēšanas kamerā jau atdzesēts. Svaigas pārtikas daudzums, kuru iespējams vienlaicīgi ievietot saldēšanas kamerā 24 stundu laikā ir norādīts uz datu plāksnītes (sasaldēšanas ietilpība). Ja ievietosiet vienlaicīgi pārāk daudz pārtikas, sasaldēšanas kvalitāte attiecīgi samazināsies, kas būtiski ietekmēs arī produktu kvalitāti. Sasaldešanas procedura Ja Jums ir modelis bez integrēta ātrās dzesēšanas slēdža, iestatiet termostata pogu pozīcijā 4-6 apmēram 24 stundas pirms pārtikas ievietošanas. Pēc 24 stundām ievietojiet saldējamo pārtiku saldēšanas kameras atvilktnē. Apmēram 24 stundas pēc pārtikas ievietošanas, pagrieziet termostata pogu līdz normālas darbības pozīcijai (skatīt sadaļu "Temperatūras izvēle") un pārvietojiet pārtikas iesaiņojumus no sasaldēšanas atvilktnes uzglabāšanas atvilktnēs. Ja Jums ir modelis ar integrēto ātrās dzesēšanas slēdzi, ieslēdziet to apmēram 24 stundas pirms lielāka apjoma pārtikas ievietošanas iekārtā un pavirziet termostata pogu līdz pozīcijai 4-6. Pēc 24 stundām ievietojiet iekārtā pārtikas iesaiņojumus. Pēc pārtikas ievietošanas uzgaidiet vēl 24 stundas, izslēdziet slēdzi un iestatiet vēlamo temperatūru (skatīt sadaļu Temperatūras izvēle"). Slēdzis ir ieslēgts, ja ir redzams simbols (I) vai krāsu simbols, bet izslēgts, ja redzams simbols STOP (0) un nav redzama krāsu simbols (atkarībā no modeļa). Nākamajā reizē, kad vēlēsieties sasaldēt svaigu pārtiku, atkārtojiet šo procedūru, bet uzmanieties, lai iepakojumi ar svaigu pārtiku neskartu iepakojumus ar sasaldētu pārtiku. Lai sasaldētu mazāku pārtikas daudzumu (līdz 1 kg) nav jāmaina termostata iestatījumi (skatīt sadaļu Temperatūras izvēle ). Sasaldēto produktu uzglabāšana Sasaldētās pārtikas iesaiņojumus uzglabā atvilktnēs. Iespējams glabāšanas atvilktnes izņemt un glabāt produktus tieši uz sasaldēšanas plauktiem. Produkti, kurus iespejams iegadaties sasaldetus Informācija par sasaldētajiem produktiem nepieciešamo temperatūras režīmu un uzglabāšanas laiku ir norādīta uz iepakojuma. Ievērojiet visas ražotāja norādes attiecībā uz glabāšanas laiku un lietošanu. Iepērkoties veikalā, esiet uzmanīgi un izvēlieties tikai atbilstoši iepakotus produktus, uz kuru iepakojuma norādīta visa informācija attiecībā uz produktu un, kas ir uzglabāti saldēšanas kamerā ar temperatūru, kas ir ne augstāka kā - 18 C. Nepērciet produktus, kuru iepakojums ir pārklāts ar sarmas slāni. Tas nozīmē, ka pārtika vismaz reizi bijusi atkausēta. Parūpējieties, lai produkti nesāktu atkust, jo temperatūras paaugstināšana nelabvēlīgi ietekmēs pārtikas kvalitāti. 20

8 Sasaldetu partikas produktu aptuvenais uzglabašanas laiks Ēdiena Uzglabāšanas laiks (mēneši) nosaukums Dārzeņi Augļi Maize, konditorejas + izstrādājumi Piens + Gatavi ēdieni + Gaļa: Liellopu gaļa Teļa gaļa Cūkgaļa Mājputni Medījumi Maltā gaļa + Kūpinātas desas + Zivis: liesas + treknas + Pusfabrikāti + Sasaldeto produktu atsaldešana Daļēji atkausētus vai atsaldētus produktus jāizlieto, cik ātri vien iespējams. Auksts gaiss pasargā pārtiku, taču tas nespēj iznīcināt mikroorganismus, kas pēc atkausēšanas ātri aktivizējas un padara produktus ātrbojīgus. Daļēja atkausēšana samazina vitamīnu koncentrāciju, jo īpaši augļos, dārzeņos un gatavos ēdienos. Ledus pagatavošana (tikai dažiem modeiem) Ledus pagatavošanai rekomendējams termostatu iestatīt vidējā pozīcijā. Iepildiet ledus pagatavošanai paredzētajās paplātēs aukstu ūdeni vai līdzīgu šķidrumu, kas derīgs saldēšanai. Ledus pagatavošanai nepieciešamais laiks galvenokārt atkarīgs no apkārtējas temperatūras, termostata iestatījuma un durvju vēršanas biežuma. Parasti tas aizņem 2-6 stundas (atkarībā no Jūsu ledusskapja modeļa). Ja Jums ir neliels ledusskapis, iesakām sagatavot ledus gabaliņu krājumu (glabāt tos atsevišķā plastmasas kastē). Vieglākais veids kā ledus gabaliņus izņemt no paplātes ir apgriezt paplāti otrādi un nedaudz to sagriezt (salocīt). Durvju vēršanās virziena maiņa Iekārtas ar nepagarinātu augšmalu Ja atklājat, ka iekārtas durvju vēršanās virziens Jums nav ērts, Jūs varat to mainīt. Rūpnīcā jau ir šim nolūkam iepriekš sagatavoti caurumiņi iekārtas pretējās malās, kas ir aizvērti. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu, atskrūvējiet eņģi un noņemiet augšējās durtiņas (durtiņas nav fiksētas uz vidējās eņģes), neaizmirstiet noņemt paplāksni no vidējās eņģes. Atskrūvējiet apakšējo eņģi ar balstu un noņemiet apakšējās durtiņas. Atskrūvējiet vidējo eņģi un otro kājiņu. Abām durvīm ievietojiet durvju stūra apmali bez cauruma durvju eņģes gropē un otrādi. Nostipriniet apakšējo eņģi ar kājiņu uz pretējo pusi un nostipriniet otru kājiņu vietā, kur pirms tam atradās eņģe. Uzlieciet apakšējās durtiņas uz apakšējās eņģes. Pagrieziet vidējo eņģi par 180, pārvietojiet to uz durvju pretējo pusi un nostipriniet to. 21

9 Vispirms uzlieciet starpliku un pēc tam augšējās durvis. Nostipriniet augšējo eņģi un aiztaisiet to. Atskrūvējiet rokturus un pārvietojiet tos uz pretējo pusi (tas neattiecas uz rokturiem, kas ir uzstādīti horizontāli). Dažas skrūves ir pārklātas ar vāciņiem. Pirms atgriežat skrūves vaļā, noņemiet šos vāciņus nost. Aiztaisiet atlikušos caurumus ar dekoratīvajiem vāciņiem. Pārbaudiet blīvi, vai tā nav ielocījusies un vai tā ir cieši noslēgta. Gadījumā, ja tā nav pilnīgi nostiprināta, izvelciet to laukā un pagrieziet par 180. Ja aizvars cieši nepieguļ pie iekārtas korpusa, tas ir jāpasilda no piemērota attāluma (piemēram, ar matu žāvētāju) un nedaudz jāpastiepj vajadzīgajā garumā. 1 Augšējās eņģes vāciņš 2 Augšējā eņģe 3 Vidējā eņģe 4 Starplika 5 Apakšējā eņģe ar kājiņu 6 Starplika 7 Kājiņa 8 Rokturis 9 Durvju eņģe 10 Stûra apmale bez cauruma Iekārtas ar pagarinātu augšmalu Ja atklājat, ka iekārtas durvju vēršanās virziens Jums nav ērts, Jūs varat to mainīt. Atskrūvējiet apakšējo balstīto eņģi un noņemiet apakšējās durtiņas. Pēc tam atskrūvējiet vidējo eņģi un noņemiet augšējās durtiņas. Atskrūvējiet otru kājiņu un nostipriniet to vietā, kur pirms tam atradās eņģe ar kājiņu. Atskrūvējiet tapu, kas ir augšējā eņģe un nostipriniet to otrā pusē. Abām durvīm ievietojiet durvju stūra apmali bez cauruma durvju eņģes gropē un otrādi. Uzbīdiet augšējās durtiņas uz spraudņa kā augšējo spraudni. Pagrieziet vidējo eņģi par 180 un piestipriniet to ierīces pretējā pusē. Uzbīdiet apakšējās durtiņas uz vidējās eņģes. Pieskrūvējiet apakšējo eņģi ar kājiņu pretējā pusē. Atskrūvējiet rokturus un pārvietojiet tos uz pretējo pusi (tas neattiecas uz rokturiem, kas ir uzstādīti horizontāli). Dažas skrūves ir pārklātas ar vāciņiem. Pirms atgriežat skrūves vaļā, noņemiet šos vāciņus nost. Aiztaisiet atlikušos caurumus ar dekoratīvajiem vāciņiem. Pārbaudiet blīvi, vai tā nav ielocījusies un vai tā ir cieši noslēgta. Gadījumā, ja tā nav pilnīgi nostiprināta, izvelciet to laukā un pagrieziet par 180. Ja aizvars cieši nepieguļ pie iekārtas korpusa, tas ir jāpasilda no piemērota attāluma (piemēram, ar matu žāvētāju) un nedaudz jāpastiepj vajadzīgajā garumā. 22

10 1 Tapa (augšējā eņģe) 2 Stūra apmale bez cauruma 3 Vidējā eņģe 4 Starplika 5 Apakšējā eņģe ar kājiņu 6 Starplika 7 Kājiņa 8 Rokturis 9 Durvju eņģe Kopšana un tīrīšana Automātiskā ledusskapja atkausēšana Nav nepieciešams atkausēt ledusskapi, jo ledus nogulsnes uz iekšējās aizmugures tiek atkausētas automātiski. Kompresoram darbojoties uz iekārtas iekšējās aizmugures pakāpeniski veidojas ledus slānis; vēlāk, kad kompresors izslēdzas, ledus tiek atkausēts, bet ūdens pilieni savākti un izvadīti caur kanālu uz paplāti virs kompresora, no kurienes tie tiek iztvaicēti. Saldēšanas kameras atkausēšana roku režīmā Saldēšanas kameru nepieciešams atkausēt, kad sarmas un ledus slānis kļūs 3-5 mm biezs. Pāris stundas pirms atkausēšanas, iestatiet termostatu uz pozīcijā 7, lai ievietotā pārtika labi sasalstu. Pēc tam pavirziet termostata pogu līdz STOP (0) pozīcijai un atvienojiet iekārtu no elektrības padeves avota. Iztukšojiet saldēšanas kameru un parūpējieties, lai produkti būtu pienācīgi sasaldēti. Ievietojiet komplektā esošo šļūteni caurumā iekārtas apakšā un novietojiet paplāti atkausēta ūdens savākšanai. Atkausēšanas procesu iespējams paātrināt, ja saldēšanas kameras durvis atstāj vaļā. Nekad neizmantojiet atkausēšanas aerosolus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas un apdraudēt Jūsu veselību. Iekārtas tīrīšana Pirms tīrīšanas iekārtu atvienojiet no strāvas. Lai nesabojātu virsmas, neizmantojiet abrazīvus un agresīvus kopšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas rūpīgi izskalojiet kopšanas līdzekļa paliekas. Iekārtas ārieni tīriet ar ūdeni un kopšanas līdzekli. Lakotas virsmas jātīra ar mīkstu lupatiņu un kopšanas līdzekli, kas veidots uz 23

11 spirta bāzes (piemēram, kopšanas līdzeklis logiem). Pieļaujams lietot arī alkoholu (spirtu vai izopropilu). Nav ieteicams lietot abrazīvus un īpaši agresīvus kopšanas līdzekļus, kas paredzēti, piemēram, nerūsošā tērauda virsmām, plastmasas vai emaljētu daļu tīrīšanai. Izņemiet no iekārtas visus atdalāmos piederumus un iztīriet ūdenī ar šķidriem kopšanas līdzekļiem. Plastmasas daļas nedrīkst mazgāt veļas mašīnā. Iztīriet iekārtas iekšpusi ar siltu ūdeni, kam pievienojiet vienu vai divas karotes etiķa. Laiku palaikam notīriet kondensatoru no iekārtas aizmugures paneļa. Lietojiet nemetāla otiņu vai putekļsūcēju. Neaizmirstiet iztīrīt arī atkausēta ūdens tvertni virs ledusskapja kompresora (neizņemiet tvertni). Pabeidzot tīrīšanu, pieslēdziet iekārtu elektrotīklam un ievietojiet pārtiku. Iekārtas izslēgšana, ja tā netiek izmantota Ja Jūs neizmantosiet iekārtu ilgāku laiku, iestatiet termostata pogu STOP (0) pozīcijā, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, izņemiet pārtiku, atkausējiet un iztīriet iekārtu. Atstājiet durvis pusvirus. Problēmas un risinājumi Iekārtas ekspluatācijas gaitā var rasties traucējumi, kas iespējams radušies dēļ nepareizas apiešanās ar iekārtu, bet tos iespējams viegli novērst. Pēc pieslēgšanas elektrotīklam iekārta nedarbojas Pārbaudiet, vai rozetē ir strāva un, vai iekārta ir ieslēgta (termostata poga attiecīgajā pozīcijā). Dzesēšanas sistēma darbojas nepārtraukti Iekārtas durvis tika bieži virinātas vai atstātas vaļā pārāk ilgu laiku. Iekārtas durvis nav pilnībā aizvērtas (durvis var nosēsties, iespējams blīvējums ir netīrs vai bojāts). Iespējams, Jūs vienlaikus esat ievietojis pārāk daudz svaigās pārtikas. Iemesls var būt nepietiekoša kompresora vai kondensatora vēdināšana (pārliecinieties, vai kondensatoram ir laba vēdināšana un tas ir noslaucīts). Ir ieslēgta darbības poga (skatīt sadaļu Ēdienu sasaldēšana). Ledus slānis uz iekšējā mugurpaneļa Kamēr atkausētais ūdens caur savākšanas kanālu un caurumu tiek izvadīts uz tvertni virs kompresora un iztvaicēts, tiek nodrošināts automātiskās atsaldēšanas process. Gadījumā, ja ledus slānis uz mugurpaneļa ir palielinājies (3-5 mm), nepieciešams manuāli atkausēt iekārtu. Iestādiet termostata pogu STOP (0) pozīcijā un atstājiet durvis vaļā. Nekad neizmantojiet elektriskās ierīces vai asus priekšmetus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu. Kad atkausēšana ir pabeigta, pavirziet temperatūras izvēles pogu uz vēlamo pozīciju un aiztaisiet ledusskapja durvis. Iemesli, kāpēc paātrināti veidojas ledus slānis, var būt šādi: durvju blīvējums cieši nepieguļ (iztīriet blīvējumu, ja tas ir netīrs, vai nomainiet, ja tas ir bojāts); iekārtas durvis tika bieži virinātas vai atstātas vaļā pārāk ilgu laiku. ledusskapī ievietota pārāk silta pārtika; produkti vai trauki skar iekšējo aizmugurējo sienu. 24

12 No ledusskapja tek udens Ūdens no ledusskapja tek gadījumā, ja ir aizsērējis atkausētā ūdens kanāls, caurums vai ir pārpildīta kondensācijas tvertne. Iztīriet caurumu, piemēram, ar plastmasas salmiņu. Manuāli atkausējiet pārāk lielo ledus slāni. Skatīt sadaļu Ledus slānis uz iekšējā aizmugurējā paneļa. Gruti atvert saldešanas kameras durvis Ja vēlieties atvērt durvis, kas tikko vai pirms neilga brīža ir aiztaisītas, Jūs iespējams sajutīsiet pretestību. Iemesls tam ir laiks, kad durvis paliek vaļā, jo iekārtā ieplūst silts gaiss un atdziestot veido iekšējo spiedienu, dēļ kura ir grūti attaisīt durvis. Pēc pāris minūtēm (1-3), durvis vērsies bez grūtībām. Trokšni Dzesēšanas-saldēšanas iekārtās dzesēšanas procesu nodrošina dzesēšanas sistēma, kurā ietilpst kompresors, kas rada troksni. Darbības laikā kompresors rada trokšņus, kuru līmenis ir atkarīgs no iekārtas atrašanās vietas, pielietojuma un vecuma. Darbības laikā iespējams sadzirdēt šķidruma cirkulācijas skaņas un, kad kompresors nedarbojas, iespējams sadzirdēt dzesējošas vielas tecēšanas skaņas. Tā ir normāla parādība, kura neietekmē iekārtas funkcionēšanas ilgumu. Pēc iekārtas ieslēgšanas, kompresora un dzesējošas vielas cirkulācijas skaņas iespējams būs nedaudz skaļākas, tomēr tas nenozīmē, ka kaut kas nav kārībā ar iekārtu, kā arī neietekmē iekārtas funkcionēšanas ilgumu. Troksnis pakāpeniski samazināsies. Dažreiz iespējams sadzirdēt neparastus un skaļākus trokšņus, kas parasti iekārtai nav raksturīgi. Šie trokšņi bieži rodas dēļ iekārtas nepareizas novietošanas. Novietojiet iekārtu uz stabilas virsmas un attiecīgi nolīmeņojiet. Parūpējieties, lai iekārta neskartu sienas vai blakus esošas virtuves mēbeles. Pārbaudiet, lai piederumi iekārtas iekšienē būtu atbilstoši nofiksēti savās vietās; tāpat arī pārbaudiet pudeļu, konservu kārbu vai trauku novietojumu iespējams, troksnis nāk no tiem. Spuldzites nomaina Pirms spuldzītes nomaiņas nepieciešams atvienot iekārtu no elektrības padeves avota. Piespiediet vāku no mugurpuses (1. bultiņas virzienā) un noņemiet plastmasas vāku (2. bultiņas virzienā). Nomainiet spuldzīti (E14, maks. 15W). Ievietojiet skrūves kājiņu spuldzītes vākā, kas atvērts apakšpusē un ar vieglu uzsitienu uz leju, noņemiet vāku. Veco spuldzīti nomainiet pret jaunu halogēna vai standarta (E 14, maks. 25 W Osram Halolux, Philips H.E.) un ievietojiet atpakaļ vāciņu. Neaizmirstiet: spuldzes nepieder pie organiskiem atkritumiem. Gaismas spuldzīte ir patēriņa prece, tāpēc mūsu garantijas remontdarbos tās nomaiņa neietilpst. Šajā ierīcē izmantotās elektriskās spuldzes ir īpaša lietojuma lampas, kas paredzētas tikai izmantošanai sadzīves tehnikā. Tās nav piemērotas dzīvojamo telpu apgaismošanai. PATURAM TIESĪBAS MAINĪT IEKĀRTAS RAKSTURLIELUMUS BEZ BRĪDINĀJUMA, JA TAS NEIETEKMĒ IEKĀRTAS DARBĪBU 25