PROGRAMMA. Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli. 22. starptautiskā zinātniskā konference

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROGRAMMA. Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli. 22. starptautiskā zinātniskā konference"

Transkripts

1 Liepājas Universitāte Izglītības zinātņu institūts Socioloģisko pētījumu centrs Vadības un sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) 22. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli PROGRAMMA Liepājas pilsētas Dome (Latvija) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pārvalde struktūrvienība Liepājas muzejs (Latvija) Melardalenas Universitāte Mälardalen University (Zviedrija) Šauļu Universitāte Šiauliai University (Lietuva) Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA "Liepājas RAS" (Latvija) Liepāja gada 15. un 16. maijs

2 Konferences organizācijas komiteja: priekšsēdētājs Arturs Medveckis (Latvija, Liepāja) līdzpriekšsēdētāji: Andrejs Ivars Ozoliņš (Zviedrija, Melardalena) Sandra Grigaravičiūtė (Lietuva, Šauļi) locekļi: Olga Glikasa (Latvija, Liepāja) Sandra Grigaravičiūtė (Lietuva, Šauļi) Inna Järva (Igaunija, Tallina) Ludmila Karule (Latvija, Liepāja) Dace Kārkla (Latvija, Liepāja) Inta Klāsone (Latvija, Liepāja) Līga Krūmiņa (Latvija, Liepāja) Ērika Lauberga (Latvija, Liepāja) Airita Lindberga (Latvija, Liepāja) Ieva Ozola (Latvija, Liepāja) Guna Pūce (Latvija, Liepāja) Alīda Samuseviča (Latvija, Liepāja) Henrihs Soms (Latvija, Daugavpils) Māra Zeltiņa (Latvija, Liepāja) koordinatore: Guna Pūce Konferences zinātniskā un redakcijas kolēģija: zinātniskās komitejas priekšsēdētājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis, doc. Dr.paed. (Latvija, Liepāja) locekļi: Kārlis Dobelis, doc. Dr.math. (Latvija, Liepāja) Aija Eglīte, prof. Dr.oec., (Latvija, Jelgava) Zaigonis Graumanis, doc. Dr.phil. (Latvija, Liepāja) Sandra Grigaravičiūtė, prof. Dr.hist. (Lietuva; Šauļi) Anita Jansone, prof. Dr.sc.com. (Latvija, Liepāja) Inna Järva, Dr.phil. (Igaunija, Tallina) Tālavs Jundzis, Dr.iur., Dr.h.polit. (Latvija, Rīga) Roberts Jūrmalietis, Dr.biol., doc. (Latvija, Liepāja) Sandra Kaija, prof. Dr.iur. (Latvija, Rīga) Inta Klāsone, prof. Dr.paed. (Latvija, Liepāja) Jurijs Kočetkovs, prof. Dr.sc.ing. (Latvija, Rīga) Ārija Kolosova, doc. Dr.hist. (Latvija, Liepāja) Līga Krūmiņa, Dr. philol. (Latvija, Liepāja) Inta Kulberga, doc. Dr.sc.admin. (Latvija, Liepāja) Ulrike Kurta, Dr.phil. (Vācija, Paderborna) Inga Pūre, doc. Dr.sc.soc. (Latvija, Liepāja) Michael Radin, PhD. (ASV, Ročestera) Alīda Samuseviča, prof. Dr.paed. (Latvija, Liepāja) Henrihs Soms, asoc.prof. Dr.hist. (Latvija, Daugavpils) Irina Strazdiņa, doc. Dr.psych. (Latvija, Liepāja) Jānis Valdmanis, prof. Dr.h.philol. (Latvija, Rīga) Vladislavs Volkovs, prof. Dr.soc. (Latvija, Rīga) Māra Zeltiņa, doc. Dr.biol. (Latvija, Liepāja) 2 Liepāja 2019

3 22. Starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli NORISE Reģistrācija (Lielā iela 14, 2. stāva vestibils) PLENĀRSĒDE (Lielā iela 14, 227. telpa) Trešdiena, 15. maijs Pusdienu pārtraukums Darbs sekcijās (Lielā iela 14) Kafijas pauze (Lielā iela 14, 2. stāva vestibils) Darbs sekcijās Debašu pasākums galerijā Romas dārzs Zivju ielā 3, Liepājā Mākslas galerijas "Romas dārzs" ekspozīciju apskats: - Liepāja-Laiks-Mākslinieks" 20. gs. Liepājas mākslinieku darbu kolekcija, - Liepājas Mūzikas Mākslas un Dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstāde "Citāda klusā daba", - Mākslinieka Guntara Zaķa izstāde "Latvijas un Eiropas ainavas" Priekšlasījums: Arturs Medveckis, Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija Liepājas mākslinieki pedagoģiskajā darbībā no Liepājas pedagoģiskās skolas laikiem līdz Liepājas Universitātei. IZSTĀDES, EKSPOZĪCIJAS 15. UN 16. MAIJĀ LIEPU ĒKĀ LIELĀ IELĀ 14, OTRAJĀ STĀVĀ: Bakalaura studiju programmas "Dizains", Profesionālā maģistra studiju programmas "Vispārējās izglītības skolotājs" (vizuālā mākslā) studentu radošo darbu izstāde. LIEPĀJAS DIAKONIJAS CENTRA PROJEKTA "TALANTU DARBNĪCA 2019" MĀKSLAS TERAPIJAS UN GRAFIKAS DARBU IZSTĀDE (I. KLĀSONE, S. SPIRĢE-SĒNE) SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMA CENTRA VĒTURISKO PĒTĪJUMU IZDEVUMU EKSPOZĪCIJA 15. maijā Lielā ielā 14, 2. stāva vestibilā Ceturtdiena, 16. maijs Izbraukuma sesija Pāvilostas dabas vērtības (izbraukšana no Liepājas Universitātes plkst. 9.00) No plkst līdz plkst Darbs sekcijās (Lielā iela 14, 219. telpa) Liepāja

4 Trešdiena, 15. maijs Konferences atklāšana (Lielā iela 14, 227. telpa ) Vada: Arturs Medveckis (Liepājas Universitātes konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs) Uzrunas: Dace Markus (Liepājas Universitātes rektore) Sandra Grigaravičiūtė (Konferences organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētāja) Andrejs Ozoliņš (Konferences organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs) Plenārsēdes lasījumi Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes profesore, Latvijas Politologu biedrības priekšsēdētāja, Rīga, Latvija 15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi Sarmīte Jēgere, Liepājas Universitātes profesore, Liepāja, Latvija Kultūras pasākumu ilgtermiņa ietekmes uz valsts ekonomiku novērtējums Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes asociētais profesors, Daugavpils, Latvija Daugavpils - "Sarkanā Verdena" gadā 4 Liepāja 2019

5 VĒSTURE 227. telpa (Lielā iela 14) Vadītāji: Henrihs Soms, Sandra Grigaravičiūtė Trešdiena, 15. maijs Ilga Apine (Latvijas Universitāte FSI, Rīga, Latvija) Migrācijas veidi un sekas Latvijā (Types of migration and consequences in Latvia) Arvydas Malonaitis (Vitauta Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva) Топоры в вооружении римского времени на территории Литвы (Axes in Roman period armament in the territory of Lithuania) Daina Roze (VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs", Rīga, Latvija) Kurzemes zemnieku puķu un augļu dārzi 19. gs. beigās 20. gs. sākumā: laikmeta liecība un latviskās identitātes zīmes mūsdienās (The flower gardens and orchards of Courland farmers on the end 19th century and at the beginning of the 20th century: the testimony of the era and the signs of Latvian identity today) Tatjana Bartele (RISEBA, Rīga, Latvija) Uzņemšanas noteikumi augstākajās mācību iestādēs: starptautiskā pieredze (XIX gs. otrā puse XX gs. sākums) (Admission Rules for Higher Education Institutions: International Experience (Second Half of the XIX Century Beginning of the 20th Century)) Dzintars Ērglis (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Latvijas Pareizticīgās Baznīcas darbība 20. gadsimta gados Ziemeļkurzemes nostūrī: Kolkasraga un Dundagas draudžu piemērs (Activities of the Latvian Orthodox Church in the 20th-30th Century years in the corner of Northern Kurzeme: an example of Kolkasrags and Dundaga parishes) Kristīne Beķere (Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts, Rīga, Latvija) ASV latviešu sabiedriskais darbinieks Ernests Minka: piemērs diasporas attieksmei pret Latvijas valsti ( ) (US Latvian activist Ernests Minka: an example of attitute towards the Latvian state among diaspora ( )) Kafijas pauze Sandra Grigaravičiūtė (Šauļu Universitāte, Šauļi, Lietuva) Lietuvas Padomes diplomātija Antante valstīs (Diplomacy of the Council of Lithuania in Entente countries) Edvīns Evarts (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Latvju Jaunatnes organizācija Otrā pasaules kara gados (Latvian Youth Organization during World War II) Vitālijs Šalda (Daugavpils, Latvija) Latviešu strēlnieku vēsturiskās nozīmes jautājums starpkaru Latvijas publicistikā (The issue of the historical significance of Latvian riflemen in interwar Latvian Publications) Liepāja

6 FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA 243. telpa (Lielā iela 14) Vadītāji: Zaigonis Graumanis, Ināra Leikuma Trešdiena, 15. maijs Gunta Plūksne (Filozofijas atbalsta fonds, Rīga, Latvija) P. Florenska simbolisma laikmetīgums (The Contemporaneity of P.Florensky`s Symbolism) Juris Vuguls (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ESAF SOHU, Jelgava, Latvija) Simbola un simbolizācijas spējas nozīme reliģiskajā hermeneitikā (Importance of Symbol and Ability of Symbolization in Religious Hermeneutics) Gunārs Brāzma (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Kopernika revolūcija zinātnes laikmeta simbols un klišeja (The Copernican Revolution the Symbol and the Clichè of the Age of Science) Vilis Daberts (Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija) Tradicionālā loģika arhaisms vai fenomens ar attīstības iespējām (Traditional logic an archaism or a phenomenon with a development potential) Ināra Leikuma (Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, Jelgava, Latvija) Mīlestības un smieklu nelaikmetīgums (Timeless ness of love and laughter) 14:45 Leonards Leikums (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Nenoteiktība kā mūsdienu laikmeta iezīme (Uncertainty as Feature of the Modern Age) 15:00 Kafijas pauze Zaigonis Graumanis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Andra Rubeņa un citu filozofu kritiskās piezīmes par I. Kanta praktisko filozofiju (Critical remarks by Andris Rubenis and other philosophers on the practical philosophy of Kant) Gunārs Ozolzīle (Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija) Latvijas vēlēšanu sistēmas reforma un Vācijas pieredze (The reform of Latvia electoral system and the experience of Germany) Laila Girsova (Rīgas Tehniskās Universitātes Humanitārais institūts, Rīga, Latvija) Heteronormatīvās matrices dekonstrukcija (Heteronormatical Matrix Deconstruction) Jurgita Voreviciene (Kaunas University of Technology, Kauņa, Lietuva) The Typology of the Roles of Lithuanian Community Centres in Local Communities Sarma Freiberga (Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Latvija) Cilvēku ar īpašām vajadzībām kultūra kā integrācijas veicinātājfaktors Latvijā (Culture of people with disabilities as a factor promoting integration in Latvia) 6 Liepāja 2019

7 PEDAGOĢIJA, MĀKSLA, TIESLIETAS 219. telpa (Lielā iela 14) Vadītāji: Inta Klāsone Sandra Mihailova Trešdiena, 15. maijs Gunta Krastiņa (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Apdāvinātības, spēju un talanta potenciāla izaugsme neformālā vizuālās mākslas studijā (The potential of giftedness and talent in the informal visual art studio) Sandra Mihailova (Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija) Rīgas vidusskolēnu viedoklis par savu paaudzi: eseju analīze (Riga's secondary school students' opinion on their generation: analysis of essays) Rasa Eniņa-Briede (Rīga, Latvija) Mākslas ietekme uz bērna uzvedības kultūru (Influence of art on the behavioral culture of the child) Dace Saleniece (IKVD, Rīga, Latvija), Alīda Samuseviča (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Holokausta izglītības sniegtās iespējas jauniešu morāli ētiskajā pašizaugsmē (The Holocaust Educations' Opportunities for Moral Ethical Self-Growth of Young People) Edite Kalnina (Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, Latvija) Mācīšanās veiklība: ir laiks šo instrumentu lietot Latvijas organizācijās. (Learning Agility: a time has come to use it in practice in Latvia) Inta Klāsone, Solvita Spirģe-Sēne (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Dialogs ar vizuālo mākslu: Mākslinieks un Mākslas darbs (Dialogue with visual art: Artist and Artwork) Kafijas pauze Jurijs Mašošins (RISEBA, Rīga, Latvija) Netieša diskriminācija darba attiecībās. (Indirect discrimination in employment) Lidija Rozentāle (Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija) Partnerattiecību tiesiskā regulējuma ieviešanas iespējas (Possibilities for implementing the legal framework for partnership) Aldona Kipāne (Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija) Bulinga izpausmes skolā: kriminoloģiskās problēmas (Bullying in Schools: Criminological problems) Jana Zīle (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija) Huligānisms vēsturiskā skatījumā (Hooliganism from a historical perspective) Ludmila Karule, Olga Glikasa (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Caurviju principa īstenošanas iespējas vides un veselības izglītībā pamatskolā Possibilities for implementing the rolling principle in environmental and health education in primary school Liepāja

8 EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE, VIDES ZINĀTNE, VIDES PĀRVALDĪBA Trešdiena, 15. maijs 327. telpa (Lielā iela 14) Vadītāji: Anna Medne Diāna Līduma Anna Medne (Rīga, Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija) gada nodokļu reforma uzņēmēju vērtējumā (2018 tax reform in Entrepreneurs Assessment) 13:45 Diāna Līduma (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Riski un komandas darbs ražošanas uzņēmumu darbības uzsākšanā Latvijā (Risks and teamwork to start manufacturing companies in Latvia) Sandra Gudzuka (Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārais institūts, Rīga, Latvija) Vadītāju priekšstati par komandas sadarbību un starpgrupu attiecībām hierarhiskās organizācijās (Management concepts of team collaboration and intergroup relations in hierarchical organizations) Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna-Ezera (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Lietuviešu kultūras pēdas Liepājā (Footprints of Lithuanian Culture in Liepaja) Aivars Mednis (Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija) Valsts civilās aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņas laika posmā no gada līdz gadam (Changes in the regulatory enactments regulating the field of civil protection in the period ) Oskars Onževs, Juris Ozols (Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija), Elita Ardava, Alvīne Petrova (Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta Medicīnas koledža, Rīga, Latvija) Atšķirības Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu pienākumu sadalījumā un to ietekme uz farmaceitiskās aprūpes kvalitāti (Differences in duties of Latvian pharmacists and pharmacist assistants and their impact on the quality of pharmaceutical care) Kafijas pauze Aija Eglīte, Marija Dūduma (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Lauksaimniecības produktu pašnodrošinājums Latvijā (Self-provision with agricultural products in Latvia) Maija Štokmane, Raimonds Ernšteins (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Latvija) Piekrastes komunikācijas pārvaldības novērtējums un pārskata attīstība pašvaldībās (Assessment of the coastal communication governance and the coastal review development for the municipalities.) Raimonds Ernšteins, Līga Bieziņa (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Latvija) Municipālās vides komunikācijas attīstības pamatietvars: vides informācija un izglītība, līdzdalība un videi draudzīga rīcība (Framework for municipal environmental communication development: information, education, participation and proenvironmental behaviour) Raimonds Ernšteins, Arturs Pudāns (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Latvija) Municipālais vides pārvaldības pārskats un tā integrācijas attīstības pamatnosacījumi (Municipal Environmental Governance review and preconditions of its integration into development planning) Līga Bieziņa, Raimonds Ernšteins (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Vides pārvaldības un komunikācijas situācijas novērtējums un attīstība Valmieras pilsētas pašvaldībā (The evaluation and development of environmental governance and communication in Valmiera city municipality) Māra Zeltiņa (Liepāja Universitāte, Liepāja, Latvija) Gunta Zaldeniece (SIA "Liepājas enerģija", Liepāja, Latvija) Uzglabāšanas ietekme uz šķeldas īpašībām (Influence of storage on properties of wood chip material) 8 Liepāja 2019

9 219. telpa (Lielā iela 14) Vadītāji: Arturs Medveckis, Henrihs Soms Ceturtdiena, 16. maijs Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Kultūrtūrisms starptautiskajā mobilitātē: kultūrantropoloģiska ieskice (Cultural tourism in international mobility: cultural tourisms.) Inta Klāsone (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Studentu teorētiskās un radošās darbības pieredzes veidošana mākslas un dizaina izglītībā (Formation of The Theoretical and Creative Experience of Students in the field of Art and Design Education) Ārija Kolosova (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Vēstures apguves skolā modelis Latvijā laika gaitā (History learning model In Latvian Schools over time) Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija) Laikmeta zīmes reģionālistikas pētījumos: metodoloģijas un studiju aspekti (Signs of the era in regional studies: methodological and study aspects) Dite Liepa (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Rīga, Latvija) Eifēmismi - laikmeta zīmes žurnālistu valodā (Euphemisms: a Sign of the Times in the Language of Journalism) Lauris Gruntmanis (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Administratīvi teritoriālā reforma izaicinājumi un iespējas līdzsvarotas Latvijas reģionālās attīstības veicināšanā (Administrative territorial reform - challenges and opportunities for promoting balanced regional) Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Augstskolas pedagoģiskā procesa kulturoloģijas metodoloģijas un dizaina pārneses aspekti vispārizglītojošās skolās. Diskusijas Liepāja

10 Vadītāji: Olga Glikasa Ludmila Karule Ceturtdiena, 16. maijs Izbraukuma sesija Pāvilostas dabas vērtības (izbraukšana no Liepājas Universitātes plkst. 9.00) Kontaktpersona: 10 Liepāja 2019

11 PIEZĪMES Liepāja

12 Liepājas muzejs LiepU Konferences organizācijas komitejas kontaktadrese: Liepājas Universitāte Lielā iela 14, 316.telpa, Liepāja, LV 3401 Tālrunis: e-pasts: Arturs Medveckis, konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs 12 Liepāja 2019