TELIA FÖRSÄKRING AB. FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TELIA FÖRSÄKRING AB. FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020"

Transkripts

1 FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020

2 FINANŠU PĀRSKATI March 31, 2020 SATURA RĀDĪTĀJS Saturs Lapa Komentāri/svarīgākā finanšu informācija 3 Bilance 4 Ieņēmumu deklarācija 5 Riska paraksta analīze 6 Risku savietošana 7 Page 2 of 20

3 KOMENTĀRI March 31, 2020 (IZTEIKTS SEK) FINANŠU REZULTĀTI Bruto parakstītās prēmijas SEK Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto SEK Ciestie zaudējumi SEK Neto ienākumi pirms nodokļiem SEK Aktīvi SEK Daļu īpašnieku kapitāls SEK Komentāri Marta neto tehniskais rezultāts ir pozitīvs par 7059 m. SEK. Bruto parakstīto prēmiju apjoms Igaunijā un Latvijā ir strauji pieaudzis. Administratīvās izmaksas ir augstākas par biznesa plānā un pagājušajā gadā prognozētajām, galvenokārt konsultāciju pakalpojumu dēļ saistībā ar paplašināšanās plāniem Somijā. Komentāri par Affinity SE (nodrošina WTW) Skatīt papildinājumu Komentāri par Affinity EE (nodrošina WTW) Skatīt papildinājumu Page 3 of 20

4 IEŅĒMUMU UN NESADALĪTĀS PEĻŅAS DEKLARĀCIJA March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) gada biznesa plāns gada biznesa plāns No gada sākuma līdz šim gada br sākuma līdz šim gada br sākuma līdz šim br Pilns gads Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto no pārapdrošināšanas Apdrošināšanas prēmiju ienākumi R/I prēmiju izmaksas Norvēģijas dabas katastrofu risku fonds Citi tehniskie ieņēmumi Prasību neto summa no pārapdrošināšanas Apmaksātās un apmaksājamās prasības Apmaksātie zaudējumu korekcijas izdevumi R/I daļa no apmaksātajām prasībām IBNR prasību rezervju izmaiņas Prasību rezervju izmaiņas LAE rezervju izmaiņas R/I daļas no prasību rezervēm izmaiņas Norsk natur skador Ekspluatācijas izdevumi Komisijas nauda Ekspluatācijas izdevumi Ar pensijām saistītas izmaksas Bonuss Tehniskais rezultāts neto Investīciju rezultāts Investīciju ieņēmumi Valūtas maiņas peļņa/zaudējumi Apropriējumi Rezultāts pirms nodokļiem Nodokļi NETO IENĀKUMI Page 4 of 20

5 BILANCE March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) AKTĪVI No gada sākuma līdz šim brīdimno gada sākuma līdz šim brīdim Finanšu aktīvi Nauda bankā Obligācijas un citi vērtspapīri 0 0 Willis depozīti R/I daļa no tehniskā nodrošinājuma R/I daļa no prēmiju rezervēm R/I daļa no prasību rezervēm Debitoru parādi, avansa maksājumi un uzkrātie ienākumi Apdrošināšanas debitoru maksājumi Kontu debitoru maksājumu grupa 0 58 Citi debitori Avansa maksājumi Uzkrātie ienākumi KOPĒJIE AKTĪVI SAISTĪBAS Daļu īpašnieku kapitāls Parakstītais kapitāls á nom 100 SEK Iepriekšējo gadu peļņa Perioda peļņa Ar nodokļiem neapliktās rezerves Tehniskais nodrošinājums Prēmiju rezerves Prasību un prasību apstrādes rezerves Riski Norvēģijā Parādi kreditoriem, uzkrājumi un atliktie ienākumi Parādu kreditoriem grupas ieguldījums 0 0 Apdrošināšanas parādi kreditoriem Citi kreditori Uzkrājumi Maksājamie nodokļi KOPĒJĀS SAISTĪBAS Page 5 of 20

6 RISKA PARAKSTES ANALĪZE March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Tiešā apdrošināšana Saņemtā pārapdrošināšana Kopsumma Affinity* Līzings Īpašuma bojājums Saistības Īpašuma bojājums Saistības Apdrošināšanas prēmiju ienākumi neto no pārapdrošināšanas Bruto parakstītās prēmijas Izejošo pārapdrošināšanas prēmiju izmaksas Prēmiju rezervju izmaiņas R/I daļas no prēmiju rezervēm izmaiņas Citi tehniskie ieņēmumi Saņemtās pārapdrošināšanas prasības neto Apmaksātās un apmaksājamās prasības R/I daļa no apmaksātajām prasībām IBNR prasību rezervju izmaiņas Prasību rezervju izmaiņas R/I daļas no prasību rezervēm izmaiņas Ekspluatācijas izdevumi neto Komisijas nauda Citi ekspluatācijas izdevumi Amortizācija Ar pensijām saistītas izmaksas Citi tehniskie izdevumi TEHNISKAIS REZULTĀTS NETO Page 6 of 20

7 RISKA PARAKSTA PĀRSKATS March 31, 2020 (IZTEIKTS ORIĢINĀLAJĀ VALŪTĀ) Valūta Prēmiju rezerves Prasību rezerves IBNR Citas rezerves Kopsumma salīdzināšanai Finanšu investīcijas R/I prēmiju rezerves R/I prasību rezerves Kom. rezerves Saņemtās prēmijas Kopējie aktīvi Valūtas novirzes SEK novirzes Valūtas risks t. SEK t. DKK t. EUR t. GBP t. NOK t. PLN t. USD Tehniskais nodrošinājums Beigu kurss t. SEK SEK 1,0000 Tehniskais nodrošinājums DKK 1,4847 R/I daļa no tehniskā nodrošinājuma EUR 11,0887 Tehniskais nodrošinājums neto GBP 12,5205 NOK 0,9670 Tehniskā nodrošinājuma līdzsvarošanai izmantotie aktīvi PLN 2,4394 USD 10,1327 Parāda segšana 110% Page 7 of 20

8 Affinity uzņēmējdarbības informācija February 29, 2020 (IZTEIKTS SEK) Uzņēmums Bruto parakstītās prēmijas Komisija Telia Komisija Willis Neto parakstītās prēmijas Apmaksātās prasības Atlikto zaudējumu rezervju izmaiņas IBNR izmaiņas Kopsumma Atlikto zaudējumu rezerves IBNR Zaudējumu koeficients Kopā: Halebop % Kopā: Halebop % Kopā: Halebop % Kopā: Halebop % Kopā: patērētāji % Kopā: patērētāji % Kopā: patērētāji % Kopā: patērētāji % Kopā: uzņēmums % Kopā: uzņēmums % Kopā: uzņēmums % Kopā: uzņēmums % Kopā: Igaunija % Kopā: Igaunija % Kopā: Igaunija % Kopā: Igaunija % Kopā: Latvija % Kopā: Latvija % Kopā: Lietuva % Kopā: Lietuva % Kopā: visi uzņēmumi % Kopā: visi uzņēmumi % Kopā: visi uzņēmumi % Kopā: visi uzņēmumi % Kopā: UWY % Page 8 of 20

9 RISKA PARAKSTES ANALĪZE March 31, 2020 (IZTEIKTS M. SEK) Visi skaitļi izteikti m. SEK) Affinity Līzings FTG apdrošināšana Kopā ŠG ŠG biznesa plāns fiskālā gada sākum Apdrošināšanas prēmiju ienākumi b 161,2 6,0 9,5 176,6 162,5 140,4 Pārapdrošināšanas prēmiju ienākum 0,0 0,0-4,8-4,8-4,5-3,0 Apdrošināšanas prēmiju ienākum 161,2 6,0 4,7 171,9 158,0 137,4 Citi tehniskie ieņēmumi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saņemto prasību summa neto -55,2-5,4-4,0-64,6-67,5-45,9 Komisijas nauda -99,0 0,0 0,0-99,0-81,0-79,1 Citi ekspluatācijas izdevumi -3,6-0,1-0,2-4,0-1,8-1,9 TEHNISKAIS REZULTĀTS NETO 3,3 0,5 0,4 4,2 7,8 10,5 Kases rezultāts Finanšu aktīvi Kases rezultāts 2,8 Nauda bankā 386,2 No tiem: No tiem: Procentu ienākumi 0,1 Telia uzņēmums 382,4 Ar pensijām saistītas izma 0,0 Willis 3,8 Obligāciju vērtības izmaiņa 0,0 Valūtas maiņas kursa starp 2,7

10 Affinity uzņēmējdarbība February 29, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Affinity Zviedrijā kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr - kr BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas Affinity Igaunijā k 350 k 300 k 250 k 200 k 150 k 100 k 50 - BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas Affinity Latvijā k 180 k 160 k 140 k 120 k 100 k 80 k 60 k 40 k BPP Nodrošinājums Prasību izmaksas Kopējās izmaksas

11 Maksātspējas kapitāla prasība March 31, 2020 (IZTEIKTS t. SEK) Pieejamais un piemērotais pašu kapitāls Kopējais pieejamais pašu kapitāls MKP segšanai R Kopējais pieejamais pašu kapitāls MinKP segšanai R Kopējais piemērotais pašu kapitāls MKP segšanai R MKP MinKP Piemērotā pašu kapitāla/mkp koeficients Piemērotā pašu kapitāla/minkp koeficients Kopējais piemērotais pašu kapitāls MinKP segšanai R R R R ,62% R ,48% MKP koeficients 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % MKP koeficients 168,31% 183,40% 187,10% 168,97% 188,41% 187,19% 184,91% 156,62% MinKP koeficients 667,77% 732,91% 746,79% 670,33% 747,94% 740,92% 735,53% 626,48%

12 Telia Försäkrings AB Forex not includedheader Expressed in: SEK ANALYSIS OF UNDERWRITING ACCOUNT Historical Input Included Business : RETENTION For the Year to date: Wed Jan 01 00:00:00 GMT 2020 to 2020/03/31 By Business Category Cession Direct Written By Client Program - Sub Program Machinery Buildings Premiums Inwards Written Premiums ,99 Outwards Written Premiums Net premiums written ,99 Inwards UPR ,50 Outwards UPR ( ,85) Net Premium Income ( ,85) ,49 Claims Gross Claims Paid ( ,00) Claim Expenses Specific Reserves ,75 IBNR ( ,00) ( ,25) Outwards Claims recoveries Outwards Specific Reserves Outwards IBNR Net Claims Incurred ( ,25) Inwards Commissions & Expenses Insurance Deductions Reinsurance Deductions Brokerage Profit Commissions Deferred Acquisition Costs Expenses Incurred Outwards Commissions & Expenses Reinsurance Commissions Reinsurance Deductions Deferred Acquisition Costs Expenses Recovered Net Expenses Incurred Underwriting Profit/(loss) ( ,85) ( ,76)

13 Direct Written Direct Written Direct Written Contractors all risk Customers property FCO , , , ,63 (25 485,03) 943, ,25 943, ,63 ( ,88) , ,00 ( ,88) ( ,88) ( ,79) ( ,79) ( ,79) ,25 943, ,96

14 Direct Written Direct Written Direct Written FEN FHA FLT , , , , , , , , ,88 ( ,82) ( ,44) ( ,26) , , , ,00 (34 086,00) (52 175,59) ( ,82) ( ,44) ( ,01) ( ,82) ( ,44) ( ,01) ( ,58) ( ,86) ( ,64) ( ,58) ( ,86) ( ,64) ( ,58) ( ,86) ( ,64) ( ,02) ( ,31) ,23

15 Direct Written Direct Written Direct Written FRE FRL Fidelity , , , , , , , , , ,76 ( ,40) ( ,05) ( ,89) ,00 (84 788,00) (8 549,10) ( ,03) ,59 (41 884,65) (10 920,70) ( ,15) ( ,78) ( ,30) ( ,15) ( ,78) ( ,30) ( ,04) ( ,71) ( ,04) ( ,71) ( ,04) ( ,71) (12 287,60) , ,46

16 Direct Written Direct Written Direct Written General and products liability Leasing Finland Leasing Litauen , , , , (25 00) ( ,75) 6 536,00 ( ,00) (27 900,12) 3 373,00 ( ,00) ( ,87) 9 909,00 ( ,00) ( ,87) 9 909,00 (18 191,35) ( ,87) 9 909,00

17 Direct Written Direct Written Direct Written Leasing Norge Leasing Sverige Loss of profit (514,48) (514,48) , ,43 ( ) (84 569,84) ( ,00) 9 781,29 (45 022,00) (74 788,55) ( ,00) (74 788,55) ( ,00) (74 788,55) , ,43

18 Direct Written Direct Written Direct Written Machinery Stock Tech E&O Liability and Cyber (22,94) ,24 (22,94) , , , , , , ,83 (881 78) (450 00) ( ,26) (450 00) ( ,26) (450 00) ( ,26) ,39 ( ,49) ,83

19 Direct Written Direct Written Reinsurance accepted Terrorism Transport Machinery , , , , , , , ,05 (2 475,00) (44 481,80) ( ,00) (2 475,00) ( ,80) (2 475,00) ( ,80) 3 630, ,34 ( ,75)

20 Grand Totals , , ,82 ( ,85) ,26 ( ,74) , ,40 ( ,77) ( ,11) ( ,11) ( ,62) ( ,62) ( ,62) ,53