WIRELESS DOOR CHIME GARANCIJSKA IZJAVA BREZŽIČNI ZVONEC H-518D

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "WIRELESS DOOR CHIME GARANCIJSKA IZJAVA BREZŽIČNI ZVONEC H-518D"

Transkripts

1 Laiku pa laikam pārbaudiet durvju zvana funkcionalitāti. Ja durvju zvans netiek izmantots ilgāku laika periodu, izņemiet spiedpogas baterijas. Nepakļaujiet spiedpogu un durvju zvanu pārmērīgiem triecieniem un vibrācijām. Nepakļaujiet spiedpogu un durvju zvanu pārmērīgai temperatūrai un tiešai saules gaismai, vai mitrumam. Tīriet iekārtu ar viegli mitru drānu, izmantojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Izlietotās baterijas jānodod tam paredzētā savākšanas punktā vai arī veikalā, kurā tika iegādāts izstrādājums. Komplekta dzīves cikla beigās nododiet to veikalā, kur varat iegādāties jaunu komplektu, vai arī nododiet to šim nolūkam paredzētā savākšanas punktā (atktritumu savākšanas punktā u. c.). Emos Spol. S R.O. apstiprina, ka H-518D atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamata prasībām un citiem noteikumiem. Ir atļauta brīva šīs iekārtas izmantošana ES robežās. Atbilstības deklarācija ir iekļauta lietošanas instrukcijā un ir pieejama arī mājaslapā SI GARANCIJSKA IZJAVA 1. zjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku. 2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev. 3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. 4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša. 5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska. 6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi: - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa - predelave brez odobritve proizvajalca - neupoštevanja navodil za uporabo aparata 7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije. 9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka. 10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve. NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno. ZNAMKA: BREZŽIČNI ZVONEC GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO LT LV H-518D WIRELESS DOOR CHIME DOMOVNÍ ZVONEK DOMÁCI ZVONČEK DZWONEK BEZPRZEWODOW VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ BREZŽIČNI ZVONEC BEŽIČNO ZVONO FUNKKLINGEL БЕЗДРОТОВИЙ ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК SONERIA FĂRĂ FIR BEVIELIS DURŲ SKAMBUTIS BEZVADU ZVANS TIP: DATUM PRODAJE: H-518D Servis: EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija, tel: E5717_manual-A6.indd Spread 1 of 14 - Pages(28, 1) :00

2 GB WIRELESS DOOR CHIME, TYPE H-518D The set consists of a push-button (transmitter) and a door chime (receiver). The signal from the push-button to the door chime is transmitted on radio wave frequency MHz. The signal range depends from local conditions and it may be up to 100 m in free space without interference. The wireless digital door chime has self-learning function for pairing with pushbuttons. Therefore it is possible to combine with additional pushbuttons. The advantage of this type of pairing is prevention from interference from other chimes in the neighborhood. Study the instructions for use to use the wireless door chime properly. Technical data: Range: up to 100 m in free space (in built-up areas the range may drop to one fifth) Waterproof pushbutton: with IP44 coverage Melodies: 48 Sound and light signalisation on receiver and transmitter Description of buttons: A Pairing of door chime unit with pushbutton B volume control button (4 levels) C choice of melody button D power input 5V DC, 150mA Push button battery change 2 Operating frequency: MHz Push-button power supply: battery 1 x 12V (type A23) Door chime power supply: battery 3x 1,5V AAA (not included) or power supply 5V DC, 150mA (not included) Remove button Pushbutton installation on the wall Pairing of door chime unit with pushbutton 1. Remove the front casing of the pushbutton by pushing the remove button. Insert 1pc of 12V battery (type 23A) according to the polarity indicated. Place back the front case. 2. Insert 3x 1,5V AAA batteries into door chime on rear side according to the polarity indicated or connect power supply. Sapāroto pogu atiestatīšana Turiet nospiestu sapārošanas pogu durvju zvana aizmugurē, līdz tiek atskaņota melodija, un visu sapāroto pogu atiestatīšana būs pabeigta. Atkārtojiet darbības, kas jāveic durvju zvana iekārtas sapārošanai. Piezīme: Durvju zvana izslēgšanās gadījumā tam ir iebūvēta atmiņa, kas tiek izmantota jau apgūtu kodu uzglabāšanai. Kad durvju zvans atkal ieslēdzas, pašmācības režīms tiek automātiski ieslēgts uz 20 sekundēm. Ja šo 20 sekunžu laikā netiek veikta sapārošana, durvju zvans ielādē iepriekš iemācītos kodus. Ja durvju zvans izslēdzas, nav nepieciešams veikt sapārošanu no jauna. Melodijas izvēle, skaļuma kontrole Melodiju var nomainīt jebkurā laikā. Tas neietekmēs savienojumu starp sapāroto zvana iekārtu un spiedpogu. Vairākas reizes nospiediet C pogu, lai izvēlētos melodiju (pieejamas 48 melodijas). Piezīme: Melodiju var nomainīt jebkurā laikā. Tas neietekmēs savienojumu starp sapāroto durvju zvana iekārtu un spiedpogu. Vairākas reizes nospiediet B pogu, lai noregulētu skaļumu (pieejami 4 skaļuma līmeņi). Spiedpogas uzstādīšana 1. Vispirms veiciet durvju zvana sapārošanu ar spiedpogu. 2. Pirms sākat uzstādīšanu, pārliecinieties, ka durvju zvans pilnībā darbojas Jūsu izvēlētajā vietā. 3. Noņemiet spiedpogas aizmugurējo turētāju. 4. Piestipriniet aizmugurējo turētāju ārpus Jūsu mājas, izmantojot divpusējo uzlīmi (iekļauta komplektā) vai skrūves, lai pieskrūvētu to pie sienas. Lai arī spiedpoga ir ūdensdroša, ieteicams to novietot zem nojumes. 5. Piestipriniet spiedpogu atpakaļ pie aizmugurējā turētāja. 6. Nospiediet pogu - signalizējoša LED gaisma uz spiedpogas norāda, ka tika pārraidīts radio signāls. Durvju zvana iekārta atskaņo izvēlēto melodiju. 7. Ja signalizējošā LED gaisma neiedegas, ir izlādējusies baterija lūdzu, nomainiet to. Parasti baterijas mūžs ilgst vienu gadu, taču tas var mainīties atkarībā no apkārtējiem apstākļiem. Piezīme: spiedpogu var piestiprināt pie koka vai ķieģeļu sienām, tomēr nepiestipriniet to pie metāla vai metālu saturošām virsmām. Tas var traucēt normālu iekārtas darbību. Zvana iekārtas uzstādīšana 1. Zvana iekārta (RX) ir izstrādāta lietošanai iekštelpās. Tā ir jāpieslēdz strāvas avotam (230 V AC/50 Hz), un tās darbībai nepieciešama atklāta telpa. 2. Pārraidīšanas diapazons ir līdz 100 m, atkarībā no apkārtnes (sienu skaita, metāla durvīm un durvju rāmjiem, utt.) Tukšās baterijas Ja vairs neskan melodija un nespīd zilā gaisma uz spiedpogas, iespējams, ka ir tukšas spiedpogas baterijas. Nomainiet to. Spiedpogas baterijas darbības mūžs ilgst aptuveni vienu gadu. Tas var mainīties atkarībā no frekvences un lietošanas apstākļiem. Svarīgs paziņojums: ieteicams uzstādīt spiedpogu (raidītāju) pie koka vai ķieģeļu sienas. Nepiestipriniet spiedpogu pie metāla virsmas vai metālu saturošiem objektiem. Pretējā gadījumā var tikt traucēta pareiza raidītāja darbība. Problēmu novēršana Durvju zvans nezvana. Iespējams, ka durvju zvans atrodas ārpus pārraidīšanas diapazona. - Pielāgojiet attālumu starp spiedpogu un durvju zvanu. Pārraidīšanas diapazonu var ietekmēt apkārtējie apstākļi. Spiedpogai ir izlādējusies baterija. - Pārbaudiet, vai nav izlādējušās durvju zvana baterijas, vai arī, ja izmantojat barošanas avotu, pārbaudiet, vai tas ir pareizi pieslēgts, kā arī pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektroenerģijas padeve. Izmantojiet tikai sārmu baterijas. Neizmantojiet uzlādējamās baterijas. Apkope Bezvadu durvju zvans ir jutīga elektroierīce, tādēļ ir jāievēro šādi noteikumi: Durvju zvans ir paredzēts pastāvīgai uzstādīšanai telpās. Durvju zvans jāuzstāda vienkārši pieejamā vietā, kur ar to būtu vienkārši rīkoties un to noņemt. 27 E5717_manual-A6.indd Spread 2 of 14 - Pages(2, 27) :00

3 Valykite minkštu skudurėliu. Nenaudokite agresyvių cheminių valiklių. Naudojimui nebetinkamas baterijas išmeskite tam specialiai skirtoje vietoje. Nebenaudojamą mygtuką ir skambutį išmeskite į tam skirtą specialų konteinerį. Emos spol.s r.o. deklaruoja, kad gaminys H-518D atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Gaminiu galima naudotis ES teritorijoje. Atitikties deklaracija yra instrukcijos dalis, ją taip pat galima rasti LV BEZVADU ZVANS, H-518D Komplektā ir spiedpoga (raidītājs) un durvju zvans (uztvērējs). Signāls no spiedpogas tiek pārraidīts uz durvju zvanu radioviļņu frekvencē 433,92 MHz. Signāla diapazons ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, un atklātās teritorijās bez traucēkļiem tas var sniegties līdz 100 m. Sapārošanai ar spiedpogām bezvadu durvju zvanam ir pašmācības funkcija. Tādējādi ir iespējams savienojums ar papildu spiedpogām. Šāda veida sapārošanas priekšrocība nozīmē to, ka tiek novērsta citu apkaimes durvju zvanu iejaukšanās savienojumā. Apgūstiet lietošanas instrukciju, lai varētu pareizi izmantot durvju zvanu. Tehniskie dati: Diapazons: līdz 100 m atklātā teritorijā (apbūvētās teritorijās diapazons var samazināties līdz 1/5 no maksimālā). Ūdensdroša spiedpoga: ar IP44 pārklājumu Melodijas: 48 Skaņas un gaismas signalizācija, un raidītāja un uztvērēja Pogu apraksts: A durvju zvana iekārtas sapārošana ar spiedpogu B skaļuma kontroles poga (4 līmeņi) C melodijas izvēles poga D barošanas avota ieeja 5 V DC, 150 ma Spiedpogas bateriju nomaiņa 26 darbības frekvence: 433,92 MHz Spiedpogas barošanas avots: 1 x 12 V baterija (A23) Durvju zvana barošanas avots: 3 x 1,5 V AAA baterijas (nav iekļautas komplektā) vai 5 V DC, 150 ma barošanas avots (nav iekļauts komplektā) Noņemiet pogu Spiedpogas uzstādīšana pie sienas Durvju zvana iekārtas sapārošana ar spiedpogu 1. Noņemiet priekšējo spiedpogas korpusu, piespiežot noņemšanas pogu. Ievietojiet vienu 12 V bateriju (A23), ievērojot norādīto polaritāti. Uzlieciet atpakaļ priekšējo korpusu. 2. Ievietojiet durvju zvana aizmugurē trīs 1,5 V AAA baterijas, ievērojot norādīto polaritāti, vai arī pievienojiet barošanas avotu. Pašmācības režīms tiek automātiski ieslēgts uz 20 sekundēm. 3. Nospiediet zvana pogu uz spiedpogas, durvju zvans atskaņos melodiju, un sapārošana būs pabeigta. 4. Ja Jūs vēlaties pievienot papildu pogas, atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 3. punktā, 20 sekundes pēc tam, kad veikta sapārošana ar iepriekšējo pogu. 5. Ja Jūs vēlaties pievienot papildu pogas vēlāk, uz īsu brīdi nospiediet A pogu durvju zvana aizmugurē, tad nospiediet zvana pogu uz jaunās spiedpogas - durvju zvans atskaņos melodiju, un sapārošana būs pabeigta. The learning mode is entered automatically for 20 seconds. 3. Press the ringing button on the push button, door chime will play the melody, pairing is completed. 4. If you want to add more buttons, repeat the step nr. 3 in 20 seconds after pairing of last button. 5. If you want to add more buttons later press briefly the button A on the rear side of door chime, then press the ringing button on the new push button - door chime will play the melody, pairing is completed. Reseting the paired buttons Hold the A button on door chime until melody is played, pairing of all buttons is reseted. Repeat the steps of pairing of door chime unit. Note: In case of power down of door chime, it contains built-in memory, which is used for storing of actually learned codes. When the power is on again, the learning mode is entered automatically for 20 seconds. If no new pairing is made within these 20 seconds, door chime loads previously learned codes afterwards. When the power down happens, there is no need to proceed new pairing. Choice of melody, volume control Melody can be changed anytime. It won t affect communication between paired bell unit and pushbutton. Repeatedly press C button to choose a melody (48 melodies avaible). Note: Melody can be changed anytime. It won t affect communication between paired door chime unit and pushbutton. Repeatedly press B button to set volume (4 levels avaible). Pushbutton installation 1. Firstly proceed the pairing of door chime unit with pushbutton. 2. Before you start mounting, make sure that the chime works properly on the place you have chosen. 3. Remove the back holder of push button. 4. Place the back holder outside your home, using double side sticker (included) or screws to fix it on the wall. Although the pushbutton is waterproof, it is better to place it under the shelter. 5. Reassemble the pushbutton with the holder. 6. Press the button, signaling LED on the pushbutton indicates that radio signal was transmitted. Door chime unit sounds chosen melody. 7. If the signaling LED does not light, battery is flat, please replace it. Battery usually last for one year but it may differ according to conditions. Note: The pushbutton unit can be placed on wooden or brick walls, however, do not place it on metal surfaces or surfaces containing metal. It might affect the correct function of the unit. Bell unit installation 1. The door chime unit (RX) is designed for inner use. When using power supply, it has to be plugged in a socket (230V AC/50Hz) and have open area around when operating. 2. The transmission range is up to 100 meters depending on the surroundings (number of walls, metal frames of doors, etc.) Depleted batteries If the melody does not play and the blue light on the push button does not shine, the push-button may have its battery depleted. Replace it. The push-button s battery lasts for about a year of operation. The length may change depending from the frequency and conditions of use. Important notice: It is recommended to install the push-button (transmitter) on wood or brick wall. Do not place the push-button on metal surface or objects containing metals. The transmitter might not work properly then. Troubleshooting The door chime does not ring. The door chime may be out of range. - Adjust the distance between the push-button and the door chime. The broadcast range may be affected by local conditions. The push-button may have its battery depleted. - Replace the battery. Keep the correct polarity of the inserted battery. door chime unit has no power supply. - Check whether the batteries are not depleted in the door chime or when using power supply if it is correctly plugged in or whether the power is not down. Use only alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries. 3 E5717_manual-A6.indd Spread 3 of 14 - Pages(26, 3) :00

4 Maintenance The wireless digital door chime is a sensitive electric equipment, so the following measures must be maintained: The door chime is intended for permanent installation in rooms. The door chime should be placed in an easily accessible place for easy handling and removal. Check the functionality of the door chime occasionally. If you do not use the door chime for longer period of time, remove the batteries out of the push-button. Do not subject the push-button and the door chime to excessive shocks and vibrations. Do not subject the push-button and the door chime to excessive temperatures and direct sunlight or humidity. Clean with a mildly wet cloth with a little detergent. Do not use aggressive detergents or solvents. Used batteries are to be handed over at a designated collecting point or in the shop where you purchased the product. At the end of the service life of the set, hand it over at the shop, where you can get a new one, or hand it over to a designated collecting point (waste collecting facility etc.). Emos spol.s r.o. declares, that H-518D complies with the basic requirements and other provisions of the directive 1999/5/EC. The equipment may be freely operated within EU. The declaration of conformity is part of the manual or it can also be found at the website download-centrum/. CZ DOMÁCÍ ZVONEK typ H-518D Soupravu tvoří tlačítko zvonku (vysílač) a domácí zvonek (přijímač). Přenos mezi tlačítkem a zvonkem zprostředkovávají rádiové vlny na frekvenci 433,92 MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a je až 100 m ve volném prostoru bez rušení. Souprava má tzv. funkci self-learning tlačítko má schopnost vygenerovat vlastní párovací kód, který zvonek poté přijme a uloží si ho do paměti. Sestavu tak lze rozšiřovat doplňkovými tlačítky. Díky funkci self-learning se také neovlivňují sousední zvonky. Pro správné použití bezdrátového zvonku si pečlivě prostudujte návod k použití. Specifikace Dosah vysílání: až 100 m ve volném prostoru (v zastavěném prostoru může klesnout až na pětinu) Párování zvonku s tlačítky: funkce self-learning Kapacita párování: neomezený počet tlačítek Optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku Počet melodií: 48 melodií Přehled tlačítek: A párovací tlačítko zvonku B nastavení hlasitosti (4 úrovně) C výběr melodie D vstup pro připojení napájecího zdroje Výměna baterie v tlačítku 4 Tlačítko: voděodolné; krytí IP44 Frekvence přenosu: 433,92 MHz Napájení zvonku: 3x AAA 1,5V baterie (nejsou součástí) nebo napájecí zdroj 5V DC, 150mA (není součástí) Napájení tlačítka: baterie 1 x 12V (typ A23) Součást dodávky: oboustranná lepicí páska, 2 šroubky Instalace držáku tlačítka 4. Jei norite susieti daugiau mygtukų, pakartokite 3 žingsnį per 20 sekundžių po pirmo mygtuko susiejimo. 5. Jei norite susieti daugiau mygtukų vėliau, spustelkite mygtuką A skambučio nugarėlėje, po to paspauskite skambinimo mygtuką - suskambės melodija, susiejimas atliktas. Visų mygtukų susiejimo nutraukimas Paspauskite ir palaikykite mygtuką A skambučio nugarėlėje kol suskambės melodija, visų mygtukų susiejimas nutrauktas. Pakartokite aukščiau nurodytus žingsnius, kad vėl susieti mygtukus. Pastaba: Jei dingsta skambučio matinimas, viduje esanti atmintis išsaugo informaciją apie susietus mygtukus. Vėl įsijungus matinimui susiejimo funkcija įsijungia 20 sekundžių. Jei per tą laiką nesusiejama su naujais mygtukais, skambutis veikia pagal senus susiejimus. Taigi dingus elektrai, vėl kartoti susiejimo procedūros nereikia. Melodijos pasirinkimas, garsumo nustatytmas Melodija gali būti keičiama bet kada. Tai niekaip neįtakoja skambučio ir mygtukų. Spauskite C mygtuką, kad pasirinkti melodiją (yra 48 melodijos). Pastaba: Melodija gali būti keičiama bet kada. Tai niekaip neįtakoja skambučio ir mygtukų. Spauskite B mygtuką, kad pasirinkti norimą garsumą (yra 4 lygiai). Mygtuko tvirtinimas 1. Pirma susiekite skambutį su mygtuku. 2. Prieš pradėdami tvirtinti, įsitikinkite, kad skambutis jūsų pasirinktoje vietoje tinkamai veikia. 3. Nuimkite mygtuko nugarėlės tvirtinimą. 4. Medvaržčiais ar dvipuse lipnia juosta pritvirtinkite nugarėlės tvirtinimą pasirinktoje vietoje. Nors mygtukas yra atsparus vandeniui, geriau jį tvirtinti po stogeliu. 5. Uždėkite mygtuką ant tvirtinimo. 6. Paspauskite mygtuką, šviečiantis mygtuko LED rodo, kad signalas siunčiamas. Skambutis skamba. 7. Jei LED as nešviečia, baterija išsikrovusi, reikia ją pakeisti. Baterija paprastai laiko apie vienerius metus, bet laikas gali skirtis, priklausomai nuo sąlygų. Pastaba: Mygtuką tvirtinkite ant medinių ar mūrinių paviršių, tačiau netvirtinkit ant metalinių paviršių arba paviršių, kurių sudėtyje yra metalo. Skambutis gali neveikti tinkamai. Skambučio įjungimas 1. Skambutis (RX) skirtas naudoti patalpų viduje. Jis jungiamas į elektros tinklo (230V AC/50 Hz) lizdą, apie jį turi būti pakankamai atviros erdvės. 2. Veikimo nuotolis yra iki 100 m atviroje vietoje, priklausomai nuo sąlygų (sienų skaičiaus, metalinių rėmų ir pan.) Išsikrovusi baterija Jei nesigirdi melodijos ir nešviečia mygtuko LED as, baterija gali būti išsikrovusi. Pakeiskite ją. Baterija paprastai laiko apie vienerius metus, bet laikas gali skirtis, priklausomai nuo sąlygų. Pastaba: Mygtuką tvirtinkite ant medinių ar mūrinių paviršių, tačiau netvirtinkit ant metalinių paviršių arba paviršių, kurių sudėtyje yra metalo. Skambutis gali neveikti tinkamai. Problemų sprendimas Skambutis neveikia Tai gali būti dėl per didelio nuotolio. - Pakeiskite nuotolį tarp mygtuko ir skambučio. Veikimo nuotolį gali įtakoti vietinės sąlygos. Išsikrovusi mygtuko baterija. - Patikrinkite, ar skambučio baterijos neišsikrovusios, arba ar gerai prijungtas suderintuvas, arba ar yra elektra. Naudokite tik šarmines baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Priežiūra Skambutis yra jautrus elektroninis prietaisas, todėl būtina laikytis šių nurodymų: Skambutis (imtuvas) skirtas naudoti patalpų viduje. Skambutis (imtuvas) turėtų būti tvirtinamas lengvai prieinamoje vietoje. Nuolat tikrinkite, ar skambutis veikia tinkamai. Jeigu skambutis nenaudojamas ilgą laiką, išimkite bateriją. Nelaikykite skambučio ir mygtuko didelėje vibracijoje. Nelaikykite skambučio ir mygtuko aukštoje temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose. 25 E5717_manual-A6.indd Spread 4 of 14 - Pages(4, 25) :00

5 Dacă nu folosiţi soneria timp îndelungat, scoateţi bateriile din butonul soneriei. Nu expuneţi butonul şi soneria la zguduituri şi lovituri excesive. Nu expuneţi butonul şi soneria la temperatură excesivă, la lumina solară directă sau umiditate. La curăţarea soneriei de casă aceasta trebuie deconectată de la reţeaua electrică şi scoasă din priză. La curăţare folosiţi cârpă fină uşor umezită cu puţin detergent, nu folosiţi mijloace agresive sau diluanţi. Bateriile uzate le predaţi la baza de recepţie a acestor deşeuri sau la magazinul în care le-aţi cumpărat. După încetarea fiabilităţii predaţi setul la magazinul unde veţi procura altul nou sau la locul destinat (baza de recepţie etc.). Emos soc. cu r.l. declară, că H-518D este în conformitate cu cerinţele de bază şi alte prevederi corespunzătoare ale directivei 1999/5/CE. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declaraţia de conformitate este parte integrantă a instrucţiunilor sau se poate găsi pe paginile web LT BEVIELIS DURŲ SKAMBUTIS, TIPAS H-518D Komplektą sudaro mygtukas (siųstuvas) ir skambutis (imtuvas). Signalas iš mygtuko skambučiui perduodamas 433,92 MHz dažnio radijo bangomis. Veikimo nuotolis yra iki 100 m atviroje vietoje, priklausomai nuo sąlygų. Skambutis turi susiejimo su mygtuku funkciją. Yra galimybė susieti skambutį su papildomais mygtukais. Skambučio susiejimo su mygtuku funkcija leidžia išvengti interferencijos su kitais netoliese esančiais skambučiais. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukciją. Techniniai duomenys: Veikimo nuotolis: iki 100m atviroje vietoje, priklausomai nuo sąlygų Mygtukas: vandeniui atsparus IP44 Melodijos: 48 Garsinė ir šviesinė indikacija skambutyje ir mygtuke Mygtukų aprašymas: A skambučio susiejimas su mygtuku B garsumo nustatymas (4 lygiai) C melodijos pasirinkimas D lizdas 5V DC, 150mA suderintuvui prijungti Mygtuko baterijos keitimas 24 Dažnis: 433,92 MHz Push-button power supply: battery 1 x 12V (type A23) Skambučio maitinimas: baterijos 3x 1,5V AAA (komplekte nėra) arba 5V DC, 150mA tinklo suderintuvas (komplekte nėra) Atidarymas Mygtuko tvirtinimas ant sienos Skambučio susiejimas su mygtuku 1. Paspaudę atidarymo mygtuką nuimkite mygtuko priekinį dangtelį. Atidžiai žiūrėdami poliarumą įdėkite 12V bateriją (tipas 23A). Uždėkite dangtelį. 2. Atidžiai žiūrėdami poliarumą įdėkite 3x 1,5V AAA baterijas į baterijų skyrių skambučio nugarėlėje arba prijunkite suderintuvą. Susiejimo funkcija automatiškai įsijungia 20 sekundžių. 3. Paspauskite skambinimo mygtuką, suskambės melodija, susiejimas atliktas. Párování tlačítka se zvonkem 1. Sejměte přední část krytu tlačítka. Vložte do tlačítka baterii 12V, typ A23. Dbejte na správnou polaritu vkládané baterie! Vraťte zpátky přední kryt tlačítka. 2. Vložte 3x AAA 1,5V baterie do bateriového prostoru na zadní straně zvonku, dbejte na správnou polaritu vyznačenou na spodní straně nebo připojte napájecí zdroj. Zvonek automaticky přejde do režimu self-learning, který trvá 20 sekund. 3. Stiskněte tlačítko zvonku, zazní melodie, tlačítko je napárovano. 4. Pokud chcete napárovat další tlačítka, postupujte podle bodu 3. nejpozději do 20 sekund od napárování posledního tlačítka. 5. Pokud chcete napárovat další tlačítka později, stiskněte krátce tlačítko A na zvonku a potom stiskněte tlačítko zvonku zazní melodie, další tlačítko je napárováno. Vyresetování napárovaných tlačítek Stiskněte dlouze tlačítko A na zvonku, dokud nezazní melodie bude zrušeno napárování všech tlačítek. Zopakujte postup párování tlačítka se zvonkem. Pozn.: Pro případ výpadku elektrické energie obsahuje zvonek vnitřní paměť, do které se ukládají kódy aktuálně spárovaných tlačítek. Při obnovení napájení zvonku se automaticky spustí režim self-learning na dobu 20 sekund. Pokud však během těchto 20 sekund není přijat žádný signál (není provedeno nové párování), zvonek si po ukončení režimu self-learning automaticky nahraje kódy předchozích spárovaných tlačítek. Po výpadku elektrické energie tedy není nutné znovu provádět párování. Volba vyzváněcí melodie, nastavení hlasitosti zvonění Změnu melodie vyzvánění je možné provést kdykoli. Spárování tlačítka se zvonkem není změnou melodie ovlivněno. Stiskněte opakovaně tlačítko C, bude nastavena poslední přehraná melodie. Nastavení hlasitosti zvonku má 4 úrovně. Stiskněte opakovaně tlačítko B, při každém stisknu zazní melodie v jiné úrovni hlasitosti. Bude nastavena úroveň poslední přehrané melodie. Instalace tlačítka zvonku (vysílače) 1. Nejprve proveďte spárování tlačítka se zvonkem. 2. Před montáží vyzkoušejte, zda souprava bude na Vámi vybraném místě spolehlivě fungovat. 3. Sejměte zadní držák tlačítka. 4. Držák připevněte na zeď oboustrannou lepicí páskou (součástí dodávky) nebo dvěma šroubky. Přestože je tlačítko odolné vůči povětrnostním vlivům, umístěte ho tak, aby bylo chráněno, např. do výklenku. 5. Tlačítko umístněte zpátky do držáku na stěně. 6. Stiskem tlačítka zvonku zazvoňte. Stisk je doprovázen svitem signalizační LED, která signalizuje, že tlačítko vyslalo rádiový signál. Zvonek přehraje zvolenou melodii. 7. Jestliže se modrá kontrolka na tlačítku nerozsvěcuje, je baterie slabá a je nutné ji vyměnit. Baterie v tlačítku vydrží jeden rok provozu. Doba se může měnit podle intenzity a podmínek používání. Poznámka: Tlačítko zvonku (vysílač) lze bezproblémově umístit na dřevo nebo cihlové stěny. Nikdy však tlačítko neumísťujte přímo na kovové předměty nebo materiály, které kov obsahují, např. na umělohmotné konstrukce oken a dveří, které obsahují kovový rám. Vysílač by nemusel správně fungovat. Instalace zvonku (přijímače) 1. Zvonek je určen jen pro vnitřní použití. Při provozu musí být umístěn v elektrické zásuvce 230 V AC/50 Hz tak, aby byl okolo něj volný prostor a byl vždy přístupný. 2. Dosah vysílání (max. 100 m) je ovlivněn místními podmínkami, například počtem zdí, přes které musí signál projít, kovovými zárubněmi dveří a jinými prvky, které mají vliv na přenos rádiového signálu (přítomnost jiných rádiových prostředků pracujících na podobném kmitočtu, např. bezdrátové teploměry, ovladače vrat apod.). Dosah vysílání může vlivem těchto faktorů rapidně poklesnout. Řešení problémů Zvonek nezvoní: Zvonek může být mimo daný dosah. - Upravte vzdálenost mezi tlačítkem zvonku a domovním zvonkem, dosah může být ovlivněn místními podmínkami. 5 E5717_manual-A6.indd Spread 5 of 14 - Pages(24, 5) :00

6 V tlačítku zvonku může být vybitá baterie. - Vyměňte baterii, při tom dbejte na správnou polaritu vkládané baterie. Proveďte nové párování tlačítka se zvonkem. Domovní zvonek nemá napájení. - Zkontrolujte, zda je domovní zvonek správně zasunutý v síťové zásuvce nebo zda není vypnutý proud respektive vypnut jistící prvek větve (pojistka, jistič). Péče a údržba Bezdrátový digitální domovní zvonek je citlivé elektronické zařízení, proto dodržujte následující opatření: Zvonek (přijímač) je určen jen pro vnitřní použití v suchých prostorách. Zvonek musí být umístěn na dobře přístupném místě pro snadnou manipulaci a odpojení. Občas zkontrolujte činnost tlačítka zvonku a včas vyměňte baterii. Používejte pouze kvalitní alkalickou baterii o předepsaných parametrech. Nepoužíváte-li zvonek delší dobu, vyjměte baterii z tlačítka zvonku. Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrným otřesům a úderům. Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrné teplotě a přímému slunečnímu svitu nebo vlhkosti. Při čištění domovního zvonku je nutné jej odpojit od elektrické sítě vytažením ze zásuvky. Pro čištění použijte jemně navlhčený hadřík s trochou saponátu, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Použité baterie odevzdejte na místě určenému pro sběr tohoto odpadu nebo v prodejně, kde jste je koupili. Po skončení životnosti soupravu odevzdejte v prodejně, kde pořídíte novou nebo na místě k tomu určeném (sběrný dvůr apod.). Emos spol. s r.o. prohlašuje, že H-518D je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo jej lze najít na webových stránkách Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/ SK DOMÁCI ZVONČEK typ H-518D Súpravu tvorí tlačidlo zvončeka (vysielač) a domáci zvonček (prijímač). Prenos medzi tlačidlom a zvončekom sprostredkovávajú rádiové vlny na frekvencii 433,92 MHz. Dosah závisí na miestnych podmienkach a je až 100 m vo voľnom priestore bez rušenia.súprava má tzv. funkciu self-learning - tlačidlo má schopnosť vygenerovať vlastný párovací kód, ktorý zvonček potom prijme a uloží si ho do pamäte. Zostavu tak možno rozširovať doplnkovými tlačidlami. Vďaka funkcii self-learning sa tiež neovplyvňujú susedné zvončeky. Pre správne použitie bezdrôtového zvončeka si pozorne preštudujte návod na použitie. Špecifikácia Dosah vysielania: až 100 m vo voľnom priestore (v zastavanom priestore môže klesnúť až na pätinu) Párovanie zvončeka s tlačidlami: funkcia self-learning Kapacita párovania: neobmedzený počet tlačidiel Optická signalizácia zvonenia na tlačidle aj zvončeku Počet melódií: 48 melódií Tlačidlo: vodeodolné; krytie IP44 Frekvencia prenosu: 433,92 MHz Napájanie zvončeka: 3x AAA 1,5V batérie (nie sú súčasťou) alebo napájací zdroj 5V DC, 150mA (nie je súčasťou) Napájanie tlačidla: batéria 1 x 12V (typ A23) Súčasť dodávky: obojstranná lepiaca páska, 2 skrutky Prehľad tlačidiel: A párovacie tlačidlo zvončeka B nastavenie hlasitosti (4 úrovne) C výber melódie D vstup pre pripojenie napájacieho zdroja 6 Menţiune: Pentru eventualitatea unei pene de curent soneria este dotată cu memorie internă, în care se înregistrează codurile butoanelor asociate actual. La reluarea alimentării soneriei, se lansează automat regimul self-learning timp de 20 secunde. Dacă însă în aceste 20 secunde nu este receptat nici un semnal (nu intervine nici o nouă asociere), după încetarea regimului self-learning soneria înregistrează automat codurile butoanelor asociate anterior. După pana de curent nu este deci necesară repetarea asocierii. Selectarea melodiei de apel, reglarea volumului sunetului Modificarea melodiei soneriei este posibilă oricând. Asocierea butonului cu sonerie nu este influenţată de modificarea melodiei. Apăsaţi repetat butonul C, va fi selectată ultima melodie reprodusă. Reglarea volumului soneriei are 4 nivele. Apăsaţi repetat butonul B, la fiecare apăsare melodia va suna la alt nivel al volumului. Va fi reglat volumul ultimei melodii reproduse. Instalarea butonului soneriei (emiţătorului) 1. Efectuaţi mai întâi asocierea butonului cu soneria. 2. Înaitea montajului verificaţi, dacă setul va funcţiona corect la locul ales de dumneavoastră. 3. Îndepărtaţi suportul din spate al butonului. 4. Fixaţi suportul pe perete cu banda dublu-adezivă (este inclusă) sau cu două şuruburi. Chiar dacă butonul este rezistent la intemperii atmosferice, amplasaţi-l astfel, să fie protejat, de ex. în firidă. 5. Reamplasaţi butonul în suportul de pe perete. 6. Sunaţi, apăsând butonul soneriei. Apăsarea este însoţită de lumina de semnalizare LED, care semnalizează că butonul a emis semnalul radio. Soneria va reproduce melodia selectată. 7. Dacă pe buton nu se aprinde lumina de control albastră, bateria este slabă şi trebuie înlocuită. Bateria din buton rezistă un an de funcţionare. Perioada poate varia, în funcţie de intesitatea şi condiţiile de utilizare. Menţiune: Butonului soneriei (emiţătorul) se poate amplasa fără probleme pe lemn sau pereţi de cărămidă. Nu amplasaţi butonul direct pe obiecte metalice sau materiale care conţin metale, de ex. construcţia de plastic a ferestrelor şi uşilor. S-ar putea ca emiţătorul să nu funcţioneze corect. Instalarea soneriei (receptorului) 1. Soneria este destinată utilizării interioare. În timpul utilizării trebuie să fie introdusă în priza electrică de 230 V AC/50 Hz astfel, încât să fie accesibil spaţiul liber din jurul ei. 2. Raza de transmisie (max. 100 m) este influenţată de condiţiile locale, de exemplu numărul de pereţi, prin care trebuie să pătrundă semnalul, tocurile metalice ale uşilor şi alte elemente, care influenţează transmisia semnalului radio (prezenţa altor mijloace radio, care transmit pe frecvenţă similară, de ex. termometre fără fir, telecomenzile porţilor etc.). Sub influenţa acestor factori raza de acţiune poate să scadă rapid. Rezolvarea problemelor Soneria nu sună: Soneria poate fi în afara razei de acţiune prevăzute. - Modificaţi distanţa dintre butonul soneriei şi soneria de casă, raza poate fi influenţată de condiţiile locale. În butonul soneriei (emiţător) poate fi descărcată bateria. - Înlocuiţi bateria, respectaţi polaritatea corectă a bateriei introduse. Repetaţi asocierea butonului cu soneria. Soneria de casă nu se alimentează. - Controlaţi dacă nu sunt descărcate bateriile din sonerie, apoi dacă sursa de alimentare este introdusă corect în priza de reţea sau dacă nu este oprit curentul, respectiv dacă nu este oprit elementul de siguranţă al ramurii (siguranţa, întrerupătorul). Grija şi întreţinerea Soneria digitală de casă fără fir este un aparat electric sensibil, respectaţi, de aceea, următoarele măsuri: Soneria (receptorul) este destinată utilizării în spaţii interioare uscate. Soneria trebuie amplasată la loc bine accesibil pentru manipulare şi oprire facilă. Controlaţi din când în când funcţionarea butonului soneriei şi înlocuiţi din timp bateriile. Folosiţi doar baterii alcaline de calitate cu parametri prevăzuţi. 23 E5717_manual-A6.indd Spread 6 of 14 - Pages(6, 23) :00

7 Товариство ТОВ Emos повідомляє, що H-518D знаходиться у згоді з основними вимогами та іншими відповідними постановленнями директиви 1999/5/ЄС. Приладом можливо вільно користуватися в ЄС. Повідомлення про згоду, являється частиною інструкції чи її можливо знайти на сторінках сайту Výmena batérie v tlačidle Inštalácia držiaka tlačítka RO SONERIA FĂRĂ FIR tip H-518D Setul este format din butonul soneriei (emiţător) şi sonerie de casă (receptor). Soneria este destinată conectării permanente la reţeaua electrică cu tensiunea de 230 V AC/50 Hz. Transmisia dintre buton şi sonerie este asigurată prin unde radio pe frecvenţa de 433,92 MHz. Raza de acţiune depinde de condiţiile locale şi este de pâna la 100 m în teren deschis, fără interferenţe. Setul are aşa n. funcţie self-learning butonul are capacitatea generării unui cod pereche propriu, care este apoi însuşit de sonerie şi salvat în memorie. Setul poate fi astfel lărgit cu butoane suplimentare. Datorită funcţiei self-learning se exclude influenţarea soneriilor vecine. Pentru utilizarea corectă a soneriei fără fir citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. Specificaţii Raza de acţiune: până la 100 m în teren deschis (în teren construit poate să scadă până la o cincime) Asocierea soneriei cu butoane: funcţia self-learning Capacitatea de asociere: număr nelimitat de butoane Semnalizare optică a sunetului pe buton şi sonerie Număr melodii: 48 melodii Tabelul butoanelor: A butonul de asociere a soneriei B reglarea volumului (4 nivele) C selectarea melodiei D intrarea pentru conectarea sursei de alimentare Înlocuirea bateriei în buton 22 Buton: antiacvatic; acoperire IP44 Frecvenţă de transmisie: 433,92MHz Alimentarea soneriei: baterii 3x AAA 1,5V (nu sunt incluse) ori sursa de alimentare 5V DC, 150mA (nu este inclus) Alimentarea butonului: baterie 1x 12V (tip A23) Pachetul include: bandă dublu-adezivă, 2 șuruburi Instalarea suportului butonului Asocierea butonului cu sonerie 1. Îndepărtaţi partea din faţă a capacului butonului. Introduceţi în buton bateria de 12V, tip A23. Respectaţi polaritatea corectă a bateriei introduse! Reasamblaţi partea din faţă a capacului butonului. 2. Introduceţi 3x AAA 1,5V baterii în locaşul bateriilor pe partea din spate a soneriei, respectaţi polaritatea corectă marcată pe partea de jos ori conectaţi sursa de alimentare. 3. Apăsaţi butonul soneriei, sună melodia, butonul este asociat. 4. Dacă doriţi să asociaţi alte butoane, procedaţi conform punctului 3 cel târziu în 20 secunde de la asocierea ultimului buton. 5. Dacă doriţi şă asociaţi alte butoane mai târziu, apăsaţi scurt butonul A pe sonerie şi apoi apăsaţi butonul soneriei sună melodia, este asociat alt buton. Resetarea butoanelor asociate Apăsaţi lung butonul A pe sonerie, până nu sună melodia va fi anulată asocierea tuturor butoanelor. Repetaţi procedeul de asociere a butonului cu soneria. Párovanie tlačidla so zvončekom 1. Zložte prednú časť krytu tlačidla. Vložte do tlačidla batériu 12V, typ A23. Dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie! Vráťte naspäť predný kryt tlačidla. 2. Vložte 3x AAA 1,5V batérie do batériového priestoru na zadnej strane zvončeka, dbajte na správnu polaritu vyznačenú na spodnej strane alebo pripojte napájací zdroj. Zvonček automaticky prejde do režimu self-learning, ktorý trvá 20 sekúnd. 3. Stlačte tlačidlo zvončeka, zaznie melódia, tlačidlo je napárované. 4. Ak chcete napárovať ďalšie tlačidlá, postupujte podľa bodu 3. najneskôr do 20 sekúnd od napárovania posledného tlačidla. 5. Ak chcete napárovať ďalšie tlačidlá neskôr, krátko stlačte tlačidlo A na zvončeku a potom stlačte tlačidlo zvončeka - zaznie melódia, ďalšie tlačidlo je napárované. Vyresetovanie naparovaných tlačidiel Stlačte dlhšie tlačidlo A na zvončeku, kým nezaznie melódia - bude zrušené naparovanie všetkých tlačidiel. Zopakujte postup párovania tlačidla so zvončekom. Pozn.: Pre prípad výpadku elektrickej energie obsahuje zvonček vnútornú pamäť, do ktorej sa ukladajú kódy aktuálne spárovaných tlačidiel. Pri obnovení napájania zvončeka sa automaticky spustí režim self-learning na dobu 20 sekúnd. Ak však počas týchto 20 sekúnd nie je prijatý žiadny signál (nie je vykonané nové párovanie), zvonček si po ukončení režimu self-learning automaticky nahrá kódy predchádzajúcich spárovaných tlačidiel. Po výpadku elektrickej energie teda nie je nutné znovu vykonať párovanie. Voľba vyzváňacie melódie, nastavenie hlasitosti zvonenia Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek. Spárovanie tlačidla so zvončekom nie je zmenou melódie ovplyvnené. Stlačte opakovane tlačidlo C, bude nastavená posledná prehraná melódia. Nastavenie hlasitosti zvončeka má 4 úrovne. Stlačte opakovane tlačidlo B, pri každom stlačím zaznie melódia v inej úrovni hlasitosti. Bude nastavená úroveň poslednej prehranej melódie. Inštalácia tlačidla zvončeka (vysielača) 1. Najskôr vykonajte spárovanie tlačidla so zvončekom. 2. Pred montážou vyskúšajte, či súprava bude na Vami vybranom mieste spoľahlivo fungovať. 3. Zložte zadný držiak tlačidla. 4. Držiak pripevnite na stenu obojstrannou lepiacou páskou (súčasťou dodávky) alebo dvoma skrutkami. Hoci je tlačidlo odolné voči poveternostným vplyvom, umiestnite ho tak, aby bolo chránené, napr. do výklenku. 5. Tlačidlo umiestnite späť do držiaka na stene. 6. Stlačením tlačidla zvončeka zazvoňte. Stisk je sprevádzaný svitom signalizačnej LED, ktorá signalizuje, že tlačidlo vyslalo rádiový signál. Zvonček prehrá zvolenú melódiu. 7. Ak sa modrá kontrolka na tlačidle nerozsvieti, je batéria slabá a je nutné ju vymeniť. Batéria v tlačidle vydrží v prevádzke jeden rok. Doba sa môže meniť podľa intenzity a podmienok používania. Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačidlo neumiestňujte priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr. na umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Vysielač by nemusel správne fungovať. 7 E5717_manual-A6.indd Spread 7 of 14 - Pages(22, 7) :00

8 Inštalácia zvončeka (prijímača) 1. Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí byť umiestnený v elektrickej zásuvke 230 V AC/50 Hz tak, aby bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný. 2. Dosah vysielania (max. 100 m) je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrôtové teplomery, ovládače brán apod.). Dosah vysielania môže vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť. Riešenie problémov Zvonček nezvoní: Zvonček môže byť mimo daný dosah. - Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami. V tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria. - Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie. Preveďte nové párovanie tlačidla so zvončekom. Domový zvonček nemá napájanie. - Skontrolujte, či nie sú batérie vo zvončeku vybité, ďalej či je napájací zdroj domového zvončeka správne zasunutý v sieťovej zásuvke alebo či nie je vypnutý prúd respektíve vypnutý istiaci prvok vetvy (poistka, istič). Starostlivosť a údržba Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia: Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých priestoroch. Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre ľahkú manipuláciu a odpojenie. Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu o predpísaných parametroch. Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla zvončeka. Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrasom a úderom. Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti. Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky. Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Použité batérie odovzdajte na mieste určenému pre zber tohto odpadu alebo v predajni, kde ste ich kúpili. Po skončení životnosti súpravu odovzdajte v predajni, kde si zaobstaráte novú alebo na mieste na to určenom (zberný dvor apod.). Emos SK s.r.o. prehlasuje, že H-518D je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach PL DZWONEK BEZPRZEWODOWY typ H-518D Zestaw składa się z przycisku dzwonkowego (nadajnik) i dzwonka domowego (odbiornik). Transmisja pomiędzy przyciskiem, a dzwonkiem odbywa się za pomocą fal radiowych o częstotliwości 433,92 MHz. Zasięg jest zależny do lokalnych warunków i wynosi do 100 m na wolnej przestrzeni bez zakłóceń. Zestaw ma funkcję tzw. self-learning przycisk ma możliwość wygenerowania własnego kodu do parowania, który dzwonek odbiera i zapisuje w swojej pamięci. Zestaw można rozszerzyć o dodatkowe przyciski. Dzięki funkcji self-learning zestaw nie wpływa na inne dzwonki w okolicy. Aby właściwie wykorzystać dzwonek bezprzewodowy należy najpierw uważnie przeczytać jego instrukcję użytkowania. 8 Повторно стисніть кнопку В, під час кожного стиснення зазвучить мелодія у іншому рівні гучності. Буде налаштований рівень останньої мелодії. Установка кнопки дзвоника (передавача) 1. Спочатку виконайте сполучення кнопки із дзвоником. 2. Перед установкою переконайтеся, чи буде комплект на вибраному Вами місці, надійно працювати. 3. Зніміть задній держак кнопки. 4. Держак прикріпіть до стіни двосторонньою клейкою стрічкою (входить у комплект) або двома гвинтами. Хоча кнопка стійка відносно повітряним впливам, розміщуйте її так, щоб вона була захищена, напр. у ніші. 5. Кнопку поверніть знову у держак на стіні. 6. Натиснувши на кнопку дзвоника задзвоніть. Стиснувши на кнопку розсвітиться LED світло, котре сигналізує, що кнопка передала радіосигнал. Дзвоник почне грати вибрану мелодію. 7. Якщо синє контрольне світло на кнопці не засвітиться, батарейка майже розряджена, а її необхідно замінити. Батарейка у кнопці може працювати один рік. Час може змінюватись у залежності від інтенсивності та умов експлуатації. Примітка: Кнопку дзвоника (передавач) без проблемів можливо розмістити на дерев яних або цегляних стінах. Ніколи не поміщайте кнопки на металевих предметах або матеріалах, які вміщають метали, напр. пластикові вікна та двері, котрі мають металеву раму. Тоді передавач може працювати неправильно. Установка дзвоника (приймача) 1. Дзвоник призначений тільки для внутрішнього використання. Під час експлуатації повинен бути вставлений в електричну розетку 230 В AC/50 Гц так, щоб навколо нього був вільний простір та з ним було добре працювати. 2. На досяжність передачі (макс. 100 м) впливають місцеві умови, наприклад кількість стін, через які сигнал повинен проходити, металеві рами дверей та інші елементи, які впливають на передачу радіосигналів (наявність інших пристроїв радіозв язку, що працюють на однаковій частоті, наприклад бездротові термометри, управління воротами і т.д.). Досяжність передачі може під впливом цих факторів різко знизитися. Рішення проблем Дзвоник не дзвонить: Дзвоник може знаходитися за межами досяжності. - Відрегулюйте відстань між кнопкою дзвоника і дзвоником дома, на досяжність можуть впливати місцеві умови. У кнопці дзвоника може бути розряджена батарейка. - Замініть батарейку, при цьому дбайте на правильну полярність вставленої батарейки. Проведіть нове сполучення кнопки із дзвоником. Домашній дзвоник немає живлення. - Переконайтеся, чи домашній дзвоник правильно вставлений у розетку, чи не відключений струм, або вимкнений запобіжний елемент (запобіжник). Догляд і обслуговування Бездротовий цифровий дзвоник, особливо чутливий електронний пристрій, тому необхідно дотримувати слідуючі застереження: Дзвоник (приймач) призначений тільки для внутрішнього використання в сухих просторах. Дзвоник повинен бути розташований в легко доступному місці для зручного підходу до нього, та його відключення. Час від часу перевіряйте роботу кнопки і вчасно замініть батарейку. Використовуйте тільки високоякісні лужні батареї назначених параметрів. Якщо ви не користуєтесь дзвоником довший час, вийміть батарейки з дзвонику. Не піддавайте кнопку та дзвоник надмірній вібрації та ударам. Не піддавайте кнопку та дзвоник високій температурі і прямому сонячному промінню та вологості. При чищенні дзвоника, необхідно відключити його від електромережі живлення вийнявши його із розетки. Для чищення використовуйте м яку, вологу ганчірку з малою кількістю миючого засобу, не використовуйте агресивні засоби чищення або розчинники. Використані батарейки поверніть назад на місце, призначене для збору таких відходів, або у магазину, де ви їх купили. Після закінчення терміну служби комплект поверніть у магазин, де купуєте новий комплект, або на місця призначені для цього (склад металобрухту тощо). 21 E5717_manual-A6.indd Spread 8 of 14 - Pages(8, 21) :00

9 Для правильного використання бездротового дзвоника уважно прочитайте інструкцію по експлуатації. Специфікація Досяжність передачі: до 100 м у вільному просторі (у забудованому просторі може знизитися навіть у п, ять разів) З, єднання дзвоника з кнопками: функція self-learning Кількість з, єднань: необмежена кількість кнопок Оптична сигналізація дзвінка на кнопці та дзвонику Кількість мелодій: 48 мелодій Кнопка: водостійка; кришка IP44 Перегляд кнопок: A кнопка зв, язку дзвоника B налаштування звуку (4 рівні) C вибір мелодії D вхід для приєднання джерела живлення Вимінювання батарейки у кнопці Частота передачі: 433,92 МГц Живлення дзвоника: 3х ААА 1,5В батарейки (не входять у комплект) та джерело живлення 5В DC, 150mA (не входить у комплект Живлення кнопки: батарейки 1 x 12В (тип A23) Живлення кнопки: батарейка Входить у комплект: двостороння клейка стрічка, 2 гвинти Кнопка дзвоника кріпиться на стіну Specyfikacja Zasięg nadawania: do 100 m na wolnej przestrzeni (w wypełnionym pomieszczeniu zasięg może zmaleć do jednej piątej tej odległości) Parowanie dzwonka z przyciskami: funkcja self-learning Ograniczenia przy parowaniu: ilość przycisków nie jest ograniczona Sygnalizacja optyczna dzwonienia w przycisku i w dzwonku Liczba melodii: 48 melodii Przegląd przycisków: A - przycisk do parowania dzwonka B ustawienie głośności (4 poziomy) C wybór melodii D gniazdko do podłączenia zasilacza Wymiana baterii w przycisku Przycisk: wodoodporny; stopień ochrony IP44 Częstotliwość transmisji: 433,92 MHz Zasilanie dzwonka: Baterie 3x AAA 1,5V (nie są częścią kompletu) albo zasilacz 5V DC, 150mA (nie jest częścią kompletu) Zasilanie przycisku: bateria 1 x 12V (typ A23) W komplecie: dwustronna taśma klejąca, 2 wkręty Montaż uchwytu do przycisku Сполучення кнопки із дзвоником 1. Зніміть верхню частину кришки кнопки. Вставте у кнопку батарейку 12В, тип A23. Дотримуйте правильну полярність вставленої батарейки! Закрийте переднюю кришку кнопки. 2. Вставте 3x AAA 1,5В батарейки у батарейковий відсік на задній стороні дзвоника, дбайте на правильну полярність, котра зазначена на задній стороні або підключіть джерело живлення. Дзвоник автоматично перемкнеться у режим self-learning, який триває 20 секунд. 3. Натисніть на кнопку дзвоника, зазвучить мелодія, кнопка є сполучена. 4. Якщо ви хочете, сполучити інші кнопки, виконайте крок 3 протягом 20 секунд після сполучення останньої кнопки. 5. Якщо хочете сполучити інші кнопки пізніше, коротко натисніть кнопку А, а потім стисніть кнопку дзвінка прозвучить мелодія, сполучена слідуюча кнопка. Анулювання кнопок сполучення Стисніть та притримайте кнопку А на дзвонику, якщо не прозвучить мелодія буде анульовано сполучення всіх кнопок. Повторіть процедуру сполучення кнопки з дзвоником. Примітка: У разі перерви в електропостачанні, дзвоник має внутрішню пам ять, яка зберігає коди сполучених кнопок. При відновленні електропостачання дзвоника автоматично увімкнеться режим self-learning протягом 20 секунд. Однак, якщо протягом цих 20 секунд не буде прийнятий жодний сигнал (не відбулося нове сполучення), після закінчення режиму self-learning дзвоник автоматично завантажує попередні коди кнопок сполучення. Після перерви в електропостачанні не потрібно знову проводити сполучення. Вибір мелодії, налаштування гучності дзвоника Зміну мелодії дзвінка, можливо провести в будь-який час. На сполучення кнопки із дзвоником не впливає зміна мелодії. Повторно стисніть кнопку C, буде налаштована попередня мелодія. Налаштування гучності дзвінка має 4 рівні. 20 Parowanie przycisku z dzwonkiem 1. Zdejmujemy przednią część obudowy przycisku. Do przycisku wkładamy baterię 12V, typ A23. Zwracamy uwagę na poprawną polaryzację wkładanych baterii! Montujemy zdjętą przednią część obudowy przycisku. 2. Wkładamy baterie 3x AAA 1,5V do pojemnika na baterie w tylnej części dzwonka z zachowaniem poprawnej polaryzacji zaznaczonej na spodzie pojemnika albo podłączamy zasilacz. Dzwonek automatycznie przechodzi do trybu self-learning, co trwa 20 sekund. 3. Naciskamy przycisk dzwonka, odzywa się melodia, dzwonek jest sparowany. 4. Jeżeli chcemy sparować następne przyciski, to należy postępować zgodnie z punktem 3 najpóźniej w czasie do 20 sekund od sparowania ostatniego przycisku. 5. Jeżeli chcemy sparować dalsze przyciski w późniejszym czasie, naciskamy krótko przycisk A na dzwonku, a następnie naciskamy przycisk dzwonka słychać melodię i kolejny przycisk został sparowany. Skasowanie sparowanych przycisków Naciskamy dłużej przycisk A na dzwonku, jeżeli melodia nie włączy się, to oznacza, że skasowane zostało sparowanie wszystkich dzwonków. Powtarzamy procedurę parowania przycisku z dzwonkiem. Uwagi: Aby zapobiec skutkom wyłączenia dopływu energii elektrycznej dzwonek zawiera wewnętrzną pamięć, w której są rejestrowane kody aktualnie sparowanych przycisków. Po przywróceniu zasilania dzwonka automatycznie uruchamia się tryb self-learning w czasie 20 sekund. Jeżeli jednak w czasie tych 20 sekund nie zostanie odebrany żaden sygnał (nie zostanie wykonane nowe parowanie), dzwonek po zakończeniu trybu self-learning automatycznie przepisze kody wcześniej sparowanych przycisków. Dlatego po ponownym włączeniu dostawy energii elektrycznej nie jest konieczne powtórne parowanie przycisków. Wybór melodii odtwarzanej przy dzwonieniu, ustawianie głośności dzwonienia Zmianę melodii odtwarzanej przy dzwonieniu można wykonać w dowolnej chwili. Zmiana melodii nie ma wpływu na sparowanie przycisku z dzwonkiem. Naciskamy kolejno przycisk C, zostanie ustawiona ostatnio odtworzona melodia. 9 E5717_manual-A6.indd Spread 9 of 14 - Pages(20, 9) :00