ATĻAUJA Nr Izsniegta zīmola Spilva kečupu pirkuma loterijas "Tavs grilstārteris organizēšanai

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ATĻAUJA Nr Izsniegta zīmola Spilva kečupu pirkuma loterijas "Tavs grilstārteris organizēšanai"

Transkripts

1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-l050, faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, tālr , e-pasts gov.lv, gov.lv ATĻAUJA Nr Izsniegta zīmola Spilva kečupu pirkuma loterijas "Tavs grilstārteris organizēšanai Izplatītājs: SIA Orkla Foods Latvija Zvaigžņu iela 1, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101 Organizētājs: SIA OZOLS IR Brīvības iela 111-5, Rīga, LV-1001 Derīga: no līdz Loterijas norises vieta: Latvijas Republika Priekšniece Signe Birne Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2 Preču loterijas Spilvas kečupu loterija "Tavs grilstārteris noteikumi 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Orkla Foods Latvija, uzņēmuma reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 1, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 2.1. SIA OZOLS IR, uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 111-5, LV-1001, Latvija. 3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 3.1. Loterija notiek internetveikalos un veikalos visā Latvijas teritorijā. 4. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no gada 1. maija līdz gada 30. jūnijam Loterijas laimētāji tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes mājas lapā Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts gada 3. jūlijā mājas lapā Loterijas norises laiks ir no gada 1. maija līdz gada 3. jūlijam Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz gada 17. jūlijam Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz gada 24. jūlijam. 5. BALVAS: 5.1. Balvu fonds sastāv no 9 (deviņām) balvām: (vienas) galvenās balvas - Kulba Woody treilera ar uzvarētāja izvēlētu gravējumu. Pilna treilera specifikācija un aprīkojums atrodams loterijas noteikumu Pielikumā Nr (astoņiem) grilēšanas komplektiem. Katra komplekta sastāvā ietilpst: 1 (viens) iepakojums Smart Charcoal kokogles 7 kg; 2 (divi) iepakojumi K-Lumet iekura skaliņi; 3 (trīs) grila piederumi- lāpstiņa, dakšiņa un stangas; 1 (viens) Spilvas kečups Oriģinālais 1 l; 1 (viens) Spilvas kečups Bez pievienota cukura 0,5 l; 1 (viens) Spilvas kečups Čilli 0,5 l; 1 (viens) Spilvas kečups Klasiskais 0,32 l; 1 (viens) Spilvas kečups Bērniem 0,32 l Kopējā balvu fonda vērtība ir 10700,00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti eiro, 00 eiro centi). 6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no gada 1. maija līdz gada 30. jūnijam jebkurā veikalā vai internetveikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no sekojošajiem zīmola Spilva kečupiem: Spilva Tomātu kečups oriģinālais 0,5 l, 1,0 l vai 1,25 l; Spilva Tomātu kečups bērniem 0,5 l; Spilva Tomātu kečups bez pievienota cukura 0,5 l; Spilva Tomātu kečups ar melnajiem pipariem 0,5 l; Spilva Tomātu kečups Čili 0,5 l; Spilva Tomātu kečups Saldais 0,32 l;

3 Spilva Tomātu kečups Pikantais 0,32 l; Spilva Tomātu kečups Ķiploku 0,32 l; Spilva Tomātu kečups Klasiskais 0,32 l; Spilva Tomātu kečups bērniem 0,32 l; 6.1. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkumu apliecinoša dokumenta (pirkuma čeks vai pavadzīme) numuru un kontakttālruni Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma apliecinoša dokumenta attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, dokumenta numuru un pirkuma veikšanas datumu Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma apliecinoša dokumenta attēls, dokumenta oriģināls nav jāsaglabā Ja reģistrācijas brīdī tiek reģistrēts tikai pirkuma apliecinoša dokumenta numurs, reģistrētā dokumenta oriģināls ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un dokumenta numuru jāsaglabā līdz gada 17. augustam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma apliecinošu dokumentu Visi reģistrētie pirkuma apliecinošu dokumentu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie pirkuma apliecinošu dokumentu numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks: ir reģistrējis vienu pirkuma apliecinoša dokumenta numuru vairākkārt; ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma apliecinoša dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; ir reģistrējis pirkuma apliecinoša dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas dokumentā Organizētājs neatbild par: dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu; sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ; nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA SOMESE Baltic datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr ) ar mērķi nodrošināt reģistrāciju, noteikt un publicēt laimētājus, izsniegt balvas, kā arī nodot reģistrācijas uzglabāšanai SIA OZOLS IR saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 6000 (seši tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 9/6000. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 7.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā

4 8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 8.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību Grilēšanas komplektu laimētāji tiks izlozēti gada 8., un 29. maijā, 5., 12., 19., un 26. jūnijā plkst. 13:00, katrā izlozē izlozējot 1 (vienu) laimētāju un 1 (vienu) rezervistu starp visām reģistrācijām, kas veiktas līdz attiecīgās izlozes nedēļas ceturtdienai (ieskaitot) Kulba Woody treilera laimētājs un 2 (divi) rezervisti tiks izlozēti gada 2. jūlijā plkst. 13:00 starp visām loterijas reģistrācijas periodā veiktajām reģistrācijām, kas nebūs laimējušas iepriekšējās izlozēs Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA SOMESE Baltic biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 9. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 9.1. Grilēšanas komplekti jāsaņem SIA SOMESE Baltic biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst līdz plkst Ja reģistrācijas brīdī tika ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma apliecinoša dokumenta attēls, dokumenta oriģināls nav jāuzrāda, un balvu var saņemt, uzrādot tikai personu apliecinošu dokumentu Kulba Woody treilera laimētājam jāsazinās ar loterijas organizētāju, lai vienotos par laimesta saņemšanu zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu 9.3. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt pirkuma apliecinoša dokumenta oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto dokumentu Laimētājiem balvas jāizņem vai tai jāpiesakās līdz gada 17. augustam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA Orkla Foods Latvija īpašumā Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu. 10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA OZOLS IR birojā, Rīgā, Brīvības ielā 111-5, LV-1001 rakstisku iesniegumu Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 11. DALĪBAS AIZLIEGUMS: Loterijā nedrīkst piedalīties SIA SOMESE Baltic, SIA OZOLS IR un SIA Orkla Foods Latvija darbinieki Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA Orkla Foods Latvija īpašumā. 12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās

5 Pielikums Nr.1 Preču loterijas Spilvas kečupu loterija " Tavs grilstārteris noteikumiem. Kulba Woody treilera specifikācija un aprīkojums: Iekšējā un ārējā apdare no koka Ārējas sienas pārklātas ar ūdens un UV noturīgu epoksīda pārklājumu Divguļamā gulta (1360x2000mm) Skapīši virtuvē un kabīnē 13 riteņi ar metāla diskiem Inerces bremze un rokas bremze Izlietne, krāns, ūdens konteiners aprīkots ar elektrisko sūkni Ventilācija Jumta lūka (aprīkota ar aptumšojošo žalūziju un insektu tīklu) 2 durvis ar logiem (aprīkoti ar aptumšojošo žalūziju un insektu tīklu) LED apgaismojums kabīnē un virtuvē AGM akumulators 60Ah 12V, 220V un USB rozetes kabīnē un virtuvē Ledusskapis (16 litri) 220V ārējā pieslēguma rozete Gāzes plīts ar diviem degļiem un gāzes balonu Riteņu turētājs