HORSCH DrillManager ME

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "HORSCH DrillManager ME"

Transkripts

1 06/2008 Modernas augsnes apstrādes tehnikas un sējmašīnu speciālisti HORSCH DrillManager ME Art.: lv Lietošanas instrukcija Pirms nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet! Ievērojiet lietošanas instrukciju!

2

3 - Ekspluatācijas rokasgrāmatas oriģināla tulkojums - Ierīces identifikācija Saņemot ierīci, ievadiet atbilstošos datus šajā sarakstā: Sērijas numurs:... Iekārtas tips:... Izgatavošanas gads:... Sākotnējā uzstādīšana:... Piederumi: Lietošanas instrukcijas izdošanas datums: 06/ DrillManager ME lv Pārdevēja adrese : Nosaukums:... Iela:... Vieta:... Tel.:... Kl. Nr.: Pārdevējs:... HORSCH adrese: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Sitzenhof 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fakss: +49 (0) 9431 / Epasts: Kl. Nr.: HORSCH:...

4 Saturs rādītājs DrillManager ME...2 Apraksts...2 Kabeļa mašīna...6 Ierīces DrillManager uzstādīšana...7 DrillManager instalēt ISO kopnes modelī...7 Monitors...8 Apkalpošana...8 Monitora un sistēmas iestatījums...9 Displeja rādījums Darba maska...11 Funkciju simboli...12 Joslu iezīmētāja un hidraulikas vadība...13 Vienas puses atslēgšana...14 Nobirdināšanas tests...16 Rotora izvēle...19 Saat Check (Sēklas kontrole)...22 Jaudas dati...22 Mašīnas datu ievade...23 Braukšanas joslas ritmi...29 Sēklu plūsmas kontrole...37 Sensoru numuru FGS ievade...37 Jutības iestatīšana...38 Sēklu plūsmas kontrole...38 Trauksmes ziņojums...39 Sēklas plūsmas diagnoze...39 Diagnozes programma...40 Trauksmes pārskats...42

5

6 DrillManager ME DrillManager ir firmas HORSCH izgatavota elektroniska ierīce, kas paredzēta sējmašīnu un to komponentu vadīšanai. Tā regulē, kontrolē un vada visus sējmašīnā pieslēgtos konstrukcijas mezglus. Nododiet iekārtu DrillManager ekspluatācijā tikai pēc tam, kad esat izlasījis lietošanas instrukciju un esat iepazinies ar tās izmantošanu. Visas konstrukcijas daļas un sensorus savieno kabeļa instalācija ar datoru un monitoru. Dators uztver informāciju, to izvērtē un monitorā parāda piedziņas stāvokļus un datus. Kad tiek pārsniegtas vai netiek sasniegtas iestatītās kontrolvērtības, vai traucējumu gadījumā tiek pārtraukts monitora rādījums un parādīts traucējums. Pie tam tas parāda atbilstošo konstrukcijas daļu vai pārsniegto robežvērtību. Veicot darbu ar DrillManager, jāievēro pievienotie negadījumu novēršanas norādījumi un citi vispārpieņemtie drošības tehnikas un veselības aizsardzības noteikumi. Apraksts HORSCH DrillManager ME iekārta ir kompleksa sistēma, kurā atkarībā no modeļa ir jāaktivē tikai pieslēgtie konstrukcijas mezgli. Kompleksā izpildījumā tā sastāv no šādām konstrukcijas daļām: Dators Monitors Konstrukcijas mezgli atkarībā no mašīnas tipa un aprīkojuma: No vienas līdz trīs dozatora piedziņām, sēklai, mēslojumam vai šķidrajam mēslojumam Hidraulikas vadība celšanai, saliekšanai un joslu iezīmētāja vadībai Vienas puses kontrole Sēklu plūsmas kontrole Sensori: ventilatoram; braukšanas ātrumam (radars); tukšas tvertnes indikatoram (2 kanāli). Darba signāla pieslēgums Nobirdināšanas slēdzis Dators (pirmais modelis) Atkarībā no modeļa mašīnā ir iemontēts viens vai divi datori. Uzlīmes uz datora rāda aparatūras un programmatūras stāvokli. Apkope Sistēmai nav nepieciešama apkope, vienīgi veicot mašīnas mazgāšanu, ir jāpievērš uzmanība datoram un kabeļu savienojumiem. Netīrīt datoru, kontaktspraudņus un elektriskās konstrukcijas daļas ar augsta spiediena tīrītāju vai tiešu ūdens strūklu.

7 Datora apraksts Pirmā modeļa datorus, atpazīstami pēc alumīnija vākiem, var aprīkot ar 4.xx programmas versiju. Datori ar melnajiem plastmasas vākiem ir aprīkoti ar 8.xx versijas programmām. Šos datorus var darbināt ar ECO termināļiem, iekšējiem ISO kopņu termināļiem un ar ISO kopnes jaudīgiem vilcējtermināļiem. Dators (jaunais modelis) ar vienu un diviem 16 polu kontaktspraudņiem Mašīnas ar diviem datoriem Mašīnām ar trīs dozatora piedziņām mašīnā tiek iemontēti divi datori un cieši savienoti ar vienu kabeli. Sējmašīnām, kas daļēji tiek kombinētas ar citu dozatora piedziņu, piem., DuoDrill vai Maistro, abu mašīnu datori tiek savienoti ar 16 polu kontaktspraudni. Šī savienojuma kontaktspraudnī ir integrēts ISO kopnes noslēgums un tādēļ, veicot remontu, to var aizvietot tikai ar oriģinālu kabeli. Datora modelis Datori ir trīs aparatūras izpildījumos, pie kam divus modeļus nevar optiski atšķirt. Veicot remonta darbus, tāpēc noteikti jāpievērš uzmanība produkta numuram. Nr (standarta dators) Iemontēts visās mašīnās ar vienu datoru; Var vadīt divas dozatora piedziņas; Vienmēr ir programmēts ar 8.xx 49 Master versiju; Kabeļa ieeja: 16 polu kontaktspraudnis; Nr (dubultdators) Iemontēts visās mašīnās ar diviem datoriem kā galveno datoru; Savienojumā ar otru datoru var vadīt trīs dozatora piedziņas vai divas dozatora piedziņas un Maistro; Vienmēr ir programmēts ar 8.xx 49 Master versiju; Kabeļa ieeja: divi 16 polu kontaktspraudņi Nr (papildu dators) Tiek izmantots mašīnās ar diviem datoriem kā galveno datoru Atbalsta galveno datoru trešās dozatora piedziņas vadībā Vienmēr ir programmēts ar 8.xx 4a Slave versiju Kabeļa ieeja: viens 16 polu kontaktspraudnis Programmas Programmas var atpazīt pēc, piem., 8.xx 49 Master versijas un 8.xx 4a Slave versijas beigām. Beigas var atpazīt tikai programmējot. Mašīnām ar dubultdatoru veco un jauno datora modeli nedrīkst kombinēt vienu ar otru. Nomainot veco datoru, iespējams, ir jānomaina abi datori. Arī abu datoru programmām ir jāuzrāda tās pašas versijas, piem., tikai ar a. Nepareizi kombinētām programmu versijām var rasties kļūdas vai funkciju traucējumi.

8 Kabeļu izkārtojums 42 polu kontaktspraudnim Kt Nr. Krāsa Darbība Krāsa / Nr. konstrukcijas daļa plzl Vienas puses signāls pa labi 3 zļbr Vienas puses signāls pa kreisi 4 zldz Apgriezienu skaits 1 (pa kreisi) Tvertne 2 Līmeņa kontroles sensors 5 brzļ Hidr. joslu iezīmētājs pa kreisi 6 btsr Hidr. joslu iezīmētājs pa kreisi 7 zļ Braukšanas josla +/- pa labi 8 dz Braukšanas josla +/- pa labi 9 zļ Braukšanas josla +/- pa kreisi 10 sr Braukšanas josla +/- pa kreisi 11 sr Vagas iezīmētājs pa labi 12 ml Vagas iezīmētājs pa kreisi zļ Motors 1 mīnus jauda 16 srml Darba stāvoklis Signāls 17 dzbr Motors 1 Strāvas mērīšana 18 srzļ Vienas puses signāls vidus 19 zļzl Hidr. "Celšana" 3 20 or Hidr."Salocīšana" 4 21 dzsr Šķidrais mēslojums lodveida krāns +/- Ventilatora regulēšana +/- 22 dzml Šķidrais mēslojums lodveida krāns +/- Ventilatora regulēšana +/ zļ zl pl br zļ br zl 24 vi Šķidrais mēslojums magnētiskais vārsts 25 srzl Vienas puses motors +/- 26 plzļ Vienas puses motors +/ br Motors 2 mīnus jauda 29 sr Motors plus 12 V jauda 30 brdz Nobirdināšanas slēdzis Signāls 31 blpl Motors 2 Strāvas mērīšana 32 br Visi sensori 12 V pluss 33 bl Visi sensori 0 V elektr. 34 mlzl Šķidrais mēslojums Signāls Sensors 35 plbr Motors 2 Signāls zļ 36 mlsr Motors 1 Signāls zļ 37 brml Radārs Signāls zļ 38 plzl Apgriezienu skaits 2 (pa labi) Dozators 2 Līmeņa kontroles sensors 39 zlzļ Ventilators Signāls zļ 40 blml Tvertne 1 Līmeņa kontroles sensors 41 zļml Dozators 1 Līmeņa kontroles sensors 42 zl Masa 0 V jauda 1 2 zl pl sr rs Gredzens dz Pārsegs (motors) dz Kt 4 un Kt 38 kabeļiem ir dubultizklājums. Visos mašīnu modeļos ar vienu tvertni šo kabeļu signāli tiek izmantoti kā apgriezienu skaita signāli viļņu kontrolei (piem., apļveida ecēšas). Mašīnām ar divām tvertnēm tiek izmantotas otrās tvertnes ieejas tvertnes un dozatora līmeņa kontrolei. Šo funkciju var izmantot tikai savienojumā ar attiecīgo kabeli. Vecākiem kabeļu izpildījumiem dubulttvertņu modeļiem jāizmanto Y kabeļi tvertnes un dozatora kontrolei. br br bl zļ zļ zļ zļ

9 Kabeļu izkārtojums 16 polu kontaktspraudnim Kt Nr. Kabeļa Nr Darbība 2 2 Can Low 3 3 Can GND volti elektronika volti jauda volti jauda volti jauda volti jauda Can High Can EN volti elektronika volti jauda volti jauda volti jauda volti jauda

10 Kabeļa mašīna Kabeļu instalācija ir ražota katram mašīnas tipam un visiem modeļiem ar kontaktspraudņiem. Lai novērstu traucējumus netīrumu dēļ, visi atvērtie kontaktspraudņi ir jānoslēdz ar tukšajiem vāciņiem vai līdzīgiem. Kabelis 8 polu braukšanas joslas vadība pie iestatījuma "Magnēts". 1 + vārstuļi pa labi 2 + vārstuļi pa labi 3 + vārstuļi pa kreisi 4 + vārstuļi pa kreisi 5 + vagas iezīmētājs pa labi 6 + vagas iezīmētājs pa kreisi 7 - masa visi 8 - masa visi Kabelis 8 polu braukšanas joslas vadība pie iestatījuma "Motors". 1 + / - motors pa labi 2 - / + motors pa labi 3 + / - motors pa kreisi 4 - / + motors pa kreisi 5 + vagas iezīmētājs pa labi 6 + vagas iezīmētājs pa kreisi 7 - masa 8 - masa Kabeļu instalācija Kt izkārtojums visiem 3 polu kontaktspraudņiem 1 - Masas kabelis balts 2 + Plusa kabelis brūns 3 Signāla kabelis zaļš Kontaktspraudņu apzīmējumi: A Darba signāls T1 Sēklu tvertnes līmeņa kontrole 1 T2 Sēklu tvertnes līmeņa kontrole 2 B1 Porciju veidošanās dozators 1 B2 Porciju veidošanās dozators 2 G ventilatoram; S Signāls vidusstāvoklis vienas puses vadība D1 Apgriezienu skaita kontrole vārpsta 1 D2 Apgriezienu skaita kontrole vārpsta 2 K D Lodveida krāns (šķidrais mēslojums) Caurplūdes sensors (šķidrais mēslojums) 2 pol. Plakanais kontaktspraudnis ar diodi - nogriešanas vārsts 6 polu hidraulikas vadība "Celšana", "Salocīšana" un joslu iezīmētājs. 1 + joslu iezīmētājs pa kreisi 2 + joslu iezīmētājs pa labi 3 + celšana / nolaišana 4 + salocīšana 5 - masa visi 6 - masa visi 5 polu Vienas puses kontrole 1 pārstatīšanas motors + / - 2 pārstatīšanas motors - / + 3 signāls pa labi 4 signāls pa kreisi 5 signāla izeja 7 polu motors dozators 1 - pelēks un zils 2 + sarkans un rozā 3 balts 4 brūns 5 zaļš 6 dzeltens

11 Ierīces DrillManager uzstādīšana Lai veiktu sākotnējo uzstādīšanu visām mašīnām, kurām ir sējmašīnas vadības ierīce DrillManager, traktoram vispirms ir jāuzmontē pamataprīkojums. Pamataprīkojuma kabeļi it tieši jāpieslēdz pie traktora akumulatora. Kabeļi nedrīkst berzēties, un izolācija nedrīkst būt bojāta. Akumulatora pieslēgumiem jābūt ar labu kontaktu. Montāžas kļūdas rada sprieguma noplūdi un nedefinējamus traucējumu paziņojumus un atslēgumus. Montāža: Kabeļus nekādā gadījumā nedrīkst pieslēgt citiem spraudņiem, kas atrodas kabīnē. Monitors nedrīkst aizsegt skatu braukšanai pa ielu Monitora turētāju piemontēt vadītāja redzamības un lietošanas zonas piemērotā vietā. Pārlikt biezo kabeli uz akumulatoru un, iespējams, nogriezt. Abus drošinātāja turētājus cieši un ilgstoši savienot ar kabeli. Abus sarkanos kabeļus cieši savienot ar akumulatora plusu un abus melnos kabeļus ar akumulatora mīnusu. Monitora turētāju piestiprināt monitoram aizmugurē un savienotājkabeli iespraust monitora apakšā. DrillManager instalēt ISO kopnes modelī Ja mašīna tiek pieslēgta pašvilcēja ISO kopnes sistēmai, tad tam ir nepieciešams tikai mašīnas savienotājkabelis ar ISO kopnes kontaktspraudni. Sējmašīnas vadība tad noris ar traktora ISO kopnes termināla palīdzību. Ja traktors nav aprīkots ar ISO kopni, var izmantot sistēmas priekšrocības ar pamataprīkojumu ISO kopnes modelī un ārējā ISO kopnes terminālī, kā Basic, Basic Top vao Comfort. ISO kopnes sistēmas priekšrocība ir normētais kontaktspraudņu izpildījums un termināļa izmantošana dažādām mašīnām. Arī papildaprīkojums, kā GPS vadības ar variējamu daudzuma iestatījumu visām dozatora piedziņām, joslu vadības un vadīšanas sistēmām, datu pārnesei uz Hof-datoru utt., ir iespējams tikai ISO kopnes datoriem. Pamataprīkojums ar monitoru

12 Monitors Monitors tie uzsprausts traktorā uz iemontētā turētāja un ar kabeļa palīdzību savienots ar datoru. Monitors ar displeju un klaviatūru "Ein/Aus" (Ieslēgt/izslēgt) taustiņš Sistēmas vadības pārslēgšana sēšanas programmai vai servisam Folijas klaviatūra un displejs Izvēles, iestatījuma un skaitļu vērtības un funkciju maiņas taustiņi. Apkalpošana Ieslēgšana Taustiņu "Ein/Aus" (Ieslēgt/izslēgt) īsi nospiest. No jauna startējot, pēc nomaiņas vai datora jaunas programmēšanas tiek ielādēti dati no datora. Pirms pirmreizējās lietošanas sistēmā ir jāveic daži iestatījumi. Skaitļu vērtību iestatījums un maiņa Visiem iestatījumiem ar + / - taustiņiem tiek izvēlēta vēlamā skaitļu grupa. Šim nolūkam spiest taustiņus viegli, līdz atbilstošais skaitlis tiek iezīmēts ar ietvaru. Tad nospiest taustiņu "Enter" (Ievadīt). Parādās iezīmētais skaitlis un zem tā skaitļi 1-10 ar divām bultām un OK (LABI). Taustiņi (3) displejā nav aizņemti ar noteiktu funkciju. Tie vienmēr ieslēdz displejā parādīto funkciju. Displeja rādījumi atkarībā no programmas versijas var novirzīties no attēliem. Skaitļu vērtību maiņa Ja skaitlis nav jāmaina, spiest "Enter" (Ievadīt), skaitļa maiņai ar + / - izvēlēties vēlamo skaitli un apstiprināt ar "Enter" (Ievadīt). Automātiski tiek nomainīts nākamais skaitlis. Ar bultiņu taustiņiem tiek tieši izvēlēts vēlamais skaitlis. Ja tiek doti dažādi jēdzieni, tie tāpat tiek iezīmēti ar + / - taustiņiem un apstiprināti ar "Enter" (Ievadīt).

13 Monitora un sistēmas iestatījums Ar taustiņu (1) pārslēgt uz sistēmas vadību, ar taustiņiem (2) +/- izvēlēties servisu un spiest "Return" (Atgriezties). 1 Izvēlne 1 Displeja versijas, piem., rādījums. Sēšanas programmas programmatūras versija tiek rādīta sēšanas programmā izvēlnē "Diagnose" (Diagnoze). Izvēlne 2 Ekrāna iestatījums "Gaišums un kontrasts", attiecīgi iestatīt ar folijas taustiņiem. Izvēlne 3 Iestatīt pulksteņa laiku un datumu. 2 Izvēlne 4 Saglabāto vietu rādījums datorā un monitorā. Veicot jaunu programmēšanu vai nomainot datoru, dzēst monitora atmiņu (X) ar taustiņu (5). No jauna startējot, programma tiek ielādēta no jauna no datora terminālī. Ar bultiņu taustiņiem (3) un (4) pāršķirt izvēlnes un veikt attiecīgos iestatījumus Atmiņas dzēšana Pirms atjaunošanas tiek ieteikts pierakstīt mašīnas un iestatījumu datus. Atjaunojot mazu apjomu, dati tiek saglabāti. Ja tiek veikta liela apjoma atjaunošana un ir jāparāda jaunas grafikas, iespējams, vecie iestatījumu un jaudu dati vairs nav pieejami. Dažiem ar sistēmu saistītiem traucejumiem var būt nepieciešams izdzēst saglabāto programmu terminālī un, startējot no jauna, programmu augšupielādēt no jauna no datora.

14 Izvēlne 5 Valodas izvēle Vienību izvēle Garuma, laukuma, tilpuma un svara vienībām var izvēlēties no programmatūras versijas 8.17 starp metriskajām un amerikāniskajām vienībām. Pēc izmaiņām rādījumā terminālis ir jāizslēdz un jāieslēdz. Startējot no jauna, parādās mainītais rādījums displejā. Valodas izvēle Ar "Return" (Atgriezties) taustiņu atvērt iespējamo valodu sarakstu. Ar taustiņiem +/- izvēlēties valodu un apstiprināt ar taustiņu "Return" (Atgriezties). Pēc tam izslēgt un ieslēgt termināli. Startējot no jauna, tiek ielādēta jauna valoda no datora terminālī un parādīta displejā. Uz šo brīdi ir pieejamas 18 šādas valodas: Vācu de Angļu en Franču fr Dāņu da Poļu pl Čehu cs Rumāņu ro Spāņu es Zviedru sv Ungāru hu Serbu sr Krievu ru Igauņu et Lietuviešu lt Latviešu lv Bulgāru bg Horvātu hr Somu fi Ar sistēmas pārslēgšanas taustiņu (1) atpakaļ uz izvēli, ar +/- taustiņu izvēlēties sēšanas programmu un apstiprināt ar "Return" (Atgriezties). 10

15 Displeja rādījums Darba maska Pēc ieslēgšanas vienmēr tiek parādīta darba maskas pirmā lapa. Displeja rādījums atkarīgs no aprīkojuma iestatījuma un apjoma. Trešā darba lapa pārsvarā tiek izmantota nobirdināšanas testam, strādājot sēklas plūsmas kontroles jutības iestatīšanai un kļūdu meklēšanai aizsprostojumu un bojātu sensoru gadījumos. Darba maskas trešā darba lapa Darba maskas pirmā lapa Piemēram: Ieslēgta braukšanas josla, hidrauliska joslu iezīmētāja vadība un divi dozatori. Darba maskas otrā un trešā lapa automātiski pārslēdzas atpakaļ izsējas laikā pēc 10 sekundēm uz pirmo lapu. Uz pirmo lapu var arī tieši pāršķirt ar bultiņu taustiņu. Darbas maskas otra lapa Joslu iezīmētājs stabu režīmā un izsējas kontrole. 11

16 Funkciju simboli Simboli displejā rāda taustiņu slēdžu funkciju. Stop taustiņš braukšanas joslai: Taustiņš novērš ritma tālāku pārslēgšanu pēc mašīnas izcelšanas. Funkcija tiek parādīta ar STOP starp braukšanas joslām. Braukšanas joslu ritms tiek pārstatīts par vienu joslu, katru reizi nospiežot taustiņu. Joslas numurs tiek parādīts starp braukšanas joslām. Vienas braukšanas joslas gadīumā ieslēgtās joslas fonā tiek parādītas melnā krāsā. Izsējas laikā displejā netiek papildus parādīti noslēgtie lemeši. Ja mašīna tiek aprīkota ar hidraulisku joslu iezīmētāja vadību, "STOP Fahrgasse" (STOP braukšanas josla) gadījumā simbola "Fahrgasse +" (Braukšanas josla +) vietā parādās simbols maināmajam no sāniem joslu iezīmētājam. Ar šo taustiņu tagad var mainīt joslu iezīmētāja pusi. Stāvot, bet ar ieslēgtu sēšanas funkciju dozators darbojas tik ilgi, cik iepriekš iestatīts. Ja dators šajā laikā saņem ātruma signālu, dators pārņem vadību. Sēklas daudzums 100 %: Ja sēklas daudzums tika pārstatīts ar +% vai -% taustiņiem, ar šo taustiņu var atkal pārslēgt atpakaļ, nospiežot taustiņu, uz iestatīto sēklas daudzumu kg/ha. Ar pārstatījuma taustiņiem +% vai -% sēklas daudzumu var pārstatīt vairākos soļos un atkal iestatīt atpakaļ. Sēklas daudzums % tiek parādīts displejā ar sēklas tvertnes palīdzību. Procentu soli var pārstatīt mašīnu datos. Tur var arī izvēlēties, vai tiek pārstatīts tikai sēklas daudzums vai arī mēslojuma daudzums. Sēšanas funkcijas EIN / AUS (IE- SLĒGT / IZSLĒGT) ieslēgšana: Ja sēšanas funkcija ir izslēgta, displejā zem sējmašīnas tiek parādīts STOP. Ja ir ieslēgta sēšanas funkcija, sējmašīna nolaista darba stāvoklī un dators saņem ātruma signālu, dators sāk ar regulēšanu. Tālāk uz nākamo lapu: Ja hidrauliskā joslu iezīmētāja vadība vai vienas puses kontrole ir aktivēta, nākamajā lapā parādās izvēlne joslu iezīmētāja vadībai, mašīnas celšanai un salocīšanai un vienas puses izslēgšanai. Stabu režīms: Ar stabu režīmu tiek izslēgta hidraulikas funkcija "Celšana". Darbinot vadības ierīci, tikai joslu iezīmētājs tiek hidrauliski vadīts. Mašīna paliek darba stāvoklī. Darba signāls ir hidrauliski bloķēts, un braukšanas josla nepārslēdzas tālāk. 12

17 Joslu iezīmētāja un hidraulikas vadība Mašīnas salocīšana Visām salokamajām mašīnām ar šo taustiņu tiek pārslēgts hidraulikas bloks "Klappen" (Salocīšana). Tiek izslēgtas funkcijas "Heben / Senken" (Celšana / nolaišana) un sēšanas funkcija. Mašīnas pacelšana / nolaišana Izvēlnes attēls otra darba lapa - hidraulikas funkcijas Ieslēgtās funkcijas tiek parādītas displejā sējmašīnā. Abi joslu iezīmētāji tiek izcelti vai nolaisti ar mašīnu. Funkcija "Heben / Senken" (Celšana / nolaišana) tiek automātiski aktivēta, izvēloties joslu iezīmētāja funkciju. Ja ir ieslēgts joslu iezīmētājs, pirmo reizi nospiežot taustiņu, tiek izslēgts joslu iezīmētājs un, nospiežot taustiņu otru reizi, funkcija "Heben / senken" (Celšana / nolaišana). Režīms "Wasserloch" (ūdens caurums) Tiek darbināts tikai kreisais joslu iezīmētājs. Tiek darbināts tikai labais joslu iezīmētājs. Maiņas režīms: Kreisais un labais joslu iezīmētājs pamīšus paceļas un nolaižas. Tas ir parastā sēšanas darba režīms. Noteiktās situācijās, piem., ja mašīna iegrimst mitrās vietās uz lauka, ar šo funkciju var pacelt mašīnu. Pie tam darba signāls netiek pārtraukts, un braukšanas josla nepārslēdzas tālāk. Atpakaļ uz parasto sēšanas funkciju, nospiežot no jauna taustiņu vai nospiežot taustiņu uz izvēlētās joslas iezīmētāja funkcijas. Tālāk uz nākamo lapu Ieslēdzot šīs joslu iezīmētāju vadības, vienmēr līdzi tiek aktivēta hidraulikas funkcija "Heben" (Celšana). 13

18 Vienas puses atslēgšana Signāli abiem galaiestatījumiem tiek vadīti no motora datorā. Signāls vidusstāvoklim tiek pārslēgts no dozatora sensora. Tālāk uz nākamo lapu Pēc vienas puses atslēgšanas mašīnas konfigurācijā parādās abi simboli kreisajai un labajai izslēgšanai otrā darba lapā. Tiklīdz nospiež uz taustiņa vienas puses atslēgšani, iemirgojas attiecīgā viena puse displeja grafikā, līdz sensors galastāvoklī vada signālu uz datoru. Galastāvoklī iedegas viena slēgtā puse. Sēklas daudzums tiek samazināts par pusi, sēklas daudzuma rādījums kg/ha paliek vienāds, tā kā arī darba platums ir sadalīts uz pusēm. Atkal ir pieejams viss darba platums, tiklīdz vēlreiz tiek nospiests uz tā paša taustiņa, un displejā atkal ir redzama visa mašīna. 14

19 Trešā lapa ar sēklas plūsmas kontroli Atkarībā no sējmašīnas modeļa, piem., ar dubulttvertni, šķidrā mēslojuma ierīci vai sēklas plūsmas kontroli, trešajā "darba lapā" ir redzami citi simboli. Šeit atrodas rādījumi, kas nav vienmēr nepieciešami izsējai. Ar taustiņiem var pārslēgt citas funkcijas. No šīs puses tiek slēgts uz citām izvēlnēm. Sēklas nobirdināšana Sausā mēslojuma nobirdināšana (dubulttvertnes izpildījums) Mašīnas dati Rezultātu rādījums Atpakaļ uz pirmo lapu Displeja rādījumi: 1. Braukšanas joslas ritma numuri no tabulas - nevis joslu skaits. 2. Sēklas daudzuma vēlamā vērtība dozatorā I. Dubulttvertnes izpildījumā mēslojuma daudzums dozatorā II vai šķidrā mēslojuma daudzums. 3. Apgriezienu skaita rādījums divām vārpstām. 4. Tvertne 1 - Sēklas tvertnes līmeņa rādījums. Tvertne 2 - Mēslojuma tvertnes līmeņa rādījums. Rādījums 1 = pilns, 0 = nav pilns (līmenis zem sensora augstuma). 5. Dozatoru kontrole, piem., porciju veidošanās gadījumos sēklas vai mēslojuma tvertnē. Rādījums 1 = pilns, 0 = dozators ir tukšs. 6. Sēklas plūsmas kontroles jutības iestatījums un aizsprostoto sēklas šļūteņu rādījums. 7. Plusa un mīnusa taustiņi sēklas plūsmas kontroles jutības iestatīšanai. 8. Pārslēgšana uz sēklas plūsmas kontroles diagnozi. 15

20 Nobirdināšanas tests Pirms nobirdināšanas testa darba ātruma aprēķināšanai ir jāievada sēklas un mēslojuma daudzuma vēlamā vērtība. Dozatorā ir jāiemontē piemērots rotors. Rotora izvēle Rotora izvēle ir atkarīga no sēklu daudzuma, darba ātruma un sējmašīnas darbības platuma. Sekojošās tabulās ir norādīts minimālais un maksimālais sēklu daudzums pie dažādiem darbības platumiem un pieejamie rotoru izmēri darba ātrumam 5, 10 un 15 km/h. Nobirdināšana Sēklas nobirdināšana - dozators 1 Mēslojuma nobirdināšana - dozators 2 Spiest taustiņu "Abdrehen Dosiergerät 1" (Dozatora 1 nobirdināšana). Parādās izvēlne sēklas materiāla nobirdināšanai. Pēc pieprasījuma iespējams nodrošināt arī citus rotora izmērus īpašām izmantošanas vajadzībām. Iestatīšanas tabulas aprēķini ir doti uz 1kg/litru. Ir jāņēm vēra dāžādu graudu veidu īpatnējais svars un attiecīgi, piemēram, pie mazāka īpatnējā svara ir jāuzstāda lielāks rotors. Vēlamās vērtības ievadīšana Rādījums atgādina iestatīt dozatora nobirdināšanas apgriezienu skaitu un tvertnes un dozatora pildīšanu. Nobirdināšanas apgriezienu skaits? Nobirdināšanas apgriezienu skaitu var izvēlēties ar taustiņu "Return" (Atgriezties) un iestatīt ar + un - taustiņu. Tiek doti 60 apgriezieni minūtē. Parastos apstākļos tas arī ir pietiekami. Pie "vēlamās vērtības" izvēlēties dozatoru sēklai un mēslojumam un ar taustiņiem + un - ievadīt vēlamo sēklas un mēslojuma daudzumu kg/ha. Ja tiek strādāts pārsvarā ar lielu dozatora apgiezienu skaitu, jāpalielina arī nobirdināšanas apgriezienu skaits, lai dozatora kameru pildījums būtu aptuveni līdzīgs. 16

21 Vai dozators piepildīts? Nobirdināšanas procesam tvertnē pietiekami jāiepilda sēklas materiāls. Bet tvertne nav jāpiepilda pilnībā, īpaši smalkas sēklas gadījumā, lai nepareizas rotora izvēles gadījumā būtu vieglāk nomainīt rotoru. Precīzam nobirdināšanas daudzuma aprēķinam nobirdināšanas procesa sākumā rotora visām kamerām jābūt aizpildītām. Šim nolūkam spiest taustiņu "Dosiergerät" (Dozators). Rotors griežas tik ilgi, cik ir ievadīts izvēlnē "Konfiguration 3" (Konfigurācija 3) vai līdz taustiņš tiek piespiests no jauna. Nobirdināšanas palaišana Atkarībā no mašīnas palikt apkašā tvertni vai nobirdināšanas maisu zem dozatora. Startēšanai nospiest uz luksafora taustiņa. Parādās otra lapa "Abdrehen" (Nobirdināšana). Nobirdināšanas daudzums Izpildot šo funkciju "Abdrehprobe" (Nobirdināšanas tests), dators saņem skaitļošanas bāzes datus, kurus tas izmanto dozēšanas vadībai. Kā ievades vērtība tam vajadzīgs tikai sēklu svars, ko testa laikā pārņem dozators. Tāpēc nepieciešams noņemt datus par pēc iespējas lielāku sēklas daudzumu, lai uzturētu mērīšanas precizitāti. Ar taustiņu "ESC" šeit var pārtraukt un sākt no jauna nobirdināšanu. Ar taustiņu "Reurn" (Atgriezties) atgriežas atpakaļ uz darba lapu. Pārslēgt mašīnas nobirdināšanas slēdzi. Rotors griežas un piepilda nobirdināšanas tvertni. Pēc nobirdināšanas testa izslēgšanas parādās izvēlnes attēls nobirdināšanas daudzuma ievadei. 17

22 Noņemt nobirdināšanas tvertni un, iespējams, izņemt sēklas materiālu, kas vēl atrodas sēklu izvades kanālā. Nosvērt dozatora izbērto sēklu daudzumu. Ar taustiņu "Enter" (Ievadīt) izvēlēties "Abdrehmenge" (Nobirdināšanas daudzums) un ar taustiņiem + un - ievadīt svaru. Pēc nobirdināšanas svara ievades tiek aprēķināta un parādīta iespējamā ātruma zona. Rotori Ja parādītā ātruma zona atbilst jūsu vēlamajam sēšanas ātrumam, var sākt izsēju ar mēslojuma nobirdināšanas testu vai viendaļīgas tvertnes gadījumā Ja vēlamais darba ātrums neatrodas dotā ātruma zonā, ir jāizvēlas vai jānomaina attiecīgi lielāks vai mazāks rotors. Tad ir jāatkārto nobirdināšanas process. Dozatora motora iestatījuma zona ir no 15 apgr./min līdz 150 apgr./min. No 135 apgr./min parādās brīdinājuma ziņojums, ka apgriezienu skaits ir par lielu. Lielāka apgriezienu skaita gadījumā vairāk netiek nodrošināts vienmērīgs dozatora kameru pildījums. Vairākiem sēklu veidiem kā izdevīga zona ir apstiprinājies apgriezienu skaits no 60 līdz 100 apgr./min. Nr. Lielums cm³ Krāsa 1 20 dzeltens 2 40 sarkans zils dzeltens / alumīnija melns dzeltens / alumīnija dzeltens metāla nav piemērots pupām un sausajam mēslojumam Lielums cm³ Kameras forma / kameras izmērs Kameru skaits 3,5 pusapaļa, rādiuss 4 mm kameru diski 3,5 cm³ 20 5 Izfrēzējums apm. 19 x 3 mm kameru diski 5 cm³ Izfrēzējums apm. 23 x 5 mm kameru diski 10 cm³ 24 18

23 Rotora izvēle Rotori Darba platums 3m 4m 6 m Sēklu daudzums kg/ha Sēklu daudzums kg/ha Sēklu daudzums kg/ha Rotors Ātrums min. maks. min. maks. min. maks ,5 5,0 7,

24 Rotori Darba platums 7,5 m 8 m 9 m Sēklu daudzums kg/ha Sēklu daudzums kg/ha Sēklu daudzums kg/ha Rotors Ātrums min. maks. min. maks. min. maks. 3,5 5,0 7,

25 Rotori Darba platums 12 m 18 m Sēklu daudzums kg/ha Sēklu daudzums kg/ha Rotors Ātrums min. maks. min. maks ,5 5,0 7,

26 Saat Check (Sēklas kontrole) Sēklas kontrole ir nobirdināšanas testa kontrole un izsējas laikā dozatora precizitātes kontrole. Jaudas dati Ar "i Taste" (i-taustiņš) tiek parādīta sēklas un platības jauda. Šim nolūkam ir jāveic tāds pats process kā nobirdināšanas laikā. Dators ņem kalibrēšanas datus no pēdējā nobirdināšanas testa un aprēķina no jaunā nobirdināšanas testa apgriezieniem nobirdināšanas daudzuma jauno vērtību. Izslēdzot nobirdināšanas slēdzi, tas parāda šo vērtību kā "Abdrehmenge" (Nobirdināšanas daudzums) kilogramos. Ja tika izmantots tas pats sēklas materiāls kā iepriekšējā nobirdināšanas testā, jaunā nobirdināšanas testa svaram jābūt identiskam dotajam. Noviržu gadījumā labot vērtību un pēc vajadzības atkārtot kontroli. Šos datus var pilnībā dzēst ar kreisajiem taustiņiem "CE" atkarībā no dozatora vai atsevišķi izvēlēties pa labi ar bultiņu taustiņiem un ar labo "CE" taustiņu iestatīt atpakaļ uz 0. Atpakaļ uz sēšanas programmu: Pirmā "Arbeitsseite" (Darba lapa). 22

27 Mašīnas datu ievade Pirms pirmreizējas lietošanas ir jāievada mašīnas dati. Pēc ieslēgšanas parādās galveno izvēļņu pirmā lapa. Ar bultiņu taustiņu pārslēgties uz otru lapu. Ar mašīnas datu taustiņu parādās nākamā izvēles lapa. Konfigurācija 1 Mašīnas datu ievadei spiest taustiņu "Maschinenkonfiguration" (Mašīnas konfigurācija) apmēram 5 sekundes Dozēšanas daudzuma pārstatīšana ar taustiņiem + un - %. Šeit var iestatīt pārstatāmo vērtību. Dotais dozēšanas daudzums kg/ha dozatoram I. Slēgt dozēšanas daudzuma pārstatīšanu ar + un - % taustiņiem "Ein" (Ieslēgt) vai "Aus" (Izslēgt). Dotais daudzums dozatoram II. Mēslojums kg/ha vai šķidrais mēslojums l/ha. Izvēle, vai ir jāiestata sausā vai šķidrā mēslojuma daudzums ar + un - taustiņiem. Ja nav ātruma signāla (piem., bojāts radars), var ieslēgt avārijas programmu un sēt ar simulācijas ātrumu. Šajā gadījumā radars ir jāatvieno. Simulācijas ātrumu var mainīt. Dozatora motors tad darbojas ar apgriezienu skaitu kā dotā ātruma gadījumā. Atpakaļ uz sēšanas programmu: Pirmā "Arbeitsseite" (Darba lapa). Tālāk uz lapu "Konfiguration 2, 3 und 4" (Konfigurācija 2,3 un 4) Atpakaļ uz darba masku Mašīnas tips Šeit var izvēlēties starp Drille un Maistro. Programma ir sagatavota abām mašīnām. Drīkst pārslēgt tikai, ja ir piekabināts Maistro ar ME vadību. 23

28 Joslu iezīmētāja vadība Joslu iezīmētāju vada no datora. Monitorā var izvēlēties joslu iezīmētāju darba veidu. Funkcija ir vienmēr savienota ar "Maschine Heben" (Māšīnas celšana). Mēslojuma iestatīšana Ja mašīna ir aprīkota ar vairākām tvertnēm vai šķidrā mēslojuma ierīcēm, ir jāizvēlas sistēma. Mašīnām ar dubulttvertni un diviem ventilatoriem otrā ventilatora kontrolei ir iemontēts otrs dators. Otra ventilatora apgriezienu skaita kontrolei ir jāpārslēdz uz trešo dozatora piedziņu. Pārslēgšana no 1./2. dozatora piedziņas uz 3. dozatora piedziņu Mēslojuma iestatīšanas Izvēles izvēlne Atkarībā no mašīnas modeļa ir jāizvēlas tvertņu skaits un mēslojuma veids, lai displejā varētu parādīt attiecīgās izvēlnes un ievades iespējas: Otra ventilatora apgriezienu skaita rādījums Sēklas daudzums trešajai piedziņai ir jāiestata uz 0 kg/ha Sēklu tvertne - mēslojumam nav pieejama papildu tvertne. Sēklu tvertne un papildu tvertne šķidrajam mēslojumam ir iemontēta. Sēklu tvertne un papildu tvertne sausajam mēslojumam ir iemontēta. Sēklu tvertne un divas tvertnes sausajam mēslojumam ir iemontētas. Sēklu tvertne, papildu tvertne šķidrajam mēslojumam un papildu tvertne sausajam mēslojumam ir iemontēta. 24

29 Vienas puses slēgšana Ja ir iemontēta vienas puses vadība, ir jāizvēlas atkarībā no sistēmas vadība LINAK vai KLAP- PEN (LOCĪŠANA). Konfigurācija 2 Braukšanas joslu sistēma Braukšanas joslu sistēmā izvēlas starp "Magnet" (Magnēts) un "Motor" (Motors). Magnētiskie vārstuļi tiek ieslēgti ar padoto strāvu. Motori saņem 3 sekundes strāvu vārstuļu slēgšanai un tiek vadīti atvēršanai 3 sekundes ar pretēju strāvas virzienu. Ja tiek izvēlēta nepareiza sistēma, var sabojāt diodes magnētiskajos vārstuļos, resp., vadīt motorus ar padoto strāvu un tos sabojāt. Tādēļ nemainīt iestatījumu! Sēklu plūsmas kontrole Ja mašīna ir aprīkota ar sēklu plūsmas kontroli, ir jāizvēlas "ja" (jā). Tiklīdz ievade tiek apstiprināta ar "Enter" (Ievadīt), parādās cita rinda sēklas plūsmas sensoru skaita ievadei. Sensoru skaits Šeit ievadīt iemontēto sēklas plūsmas sensoru skaitu. Ja tiek ievadīts mazāk nekā iemontēts, pārējie sensori netiek kontrolēti. Darba platums Ievadīt mašīnas platumu metros ar divām decimālvietām. Rindas kopā Ievadīt sēšanas lemešu skaitu. Ievade ir nepieciešama daudzuma samazināšanas aprēķinam, ja ir ieslēgta braukšanas josla. Rindas FG pa kreisi Ievadīt mašīnas kreisās puses noslēgto sēšanas šļūteņu skaitu. Rindas FG pa labi Ievadīt mašīnas labās puses noslēgto sēšanas šļūteņu skaitu. 25

30 Konfigurācija 3 Nobirdināšanas testa tiešā ievade Ja sēkla, mēslojums vai šķidrais mēslojums tiek izmantots atkārtoti, ir jāveic tikai pirmais nobirdināšanas tests un jāatzīmē kalibrēšanas faktors un tam piederošais rotors. Izmantojot to pašu sēklas materiālu, mēslojumu vai šķidro mēslojumu, šeit var tieši ievadīt vērtību. Kalibrēšanas vērtības tieši ievadi drīkst izmantot tikai tad, ja tiek lietotas tieši tādas pašas sēklas vai mēslojums. Ir jābūt iemontētam tam pašam rotoram, citādi tiks izsēts nepareizs daudzums. Nobirdināšanas tests Šajā maskā var veikt nobirdināšanas testu (skatīt Nobirdināšanas tests). Iestrādes laiks Rotors griežas tik ilgi, cik ievadīts iestrādes laikā. Dotais 5 sekunžu laiks ir pietiekams, lai, piem., izsētu tīruma stūros. Ja dators šajā laikā saņem ātruma signālu, dators pārņem nākamo iestatījumu. Kalibrēšanas faktors Sēkla un mēslojuma kalibrēšanas faktora vērtībā tiek saglabāts no nobirdināšanas testa saņemtais svars gramos uz apgriezienu. Kalibrēšanas faktoru var arī tieši ievadīt kā nobirdināšanas vērtību - skatīt "Nobirdināšanas testa tiešā ievade". Ja mašīna ir aprīkota ar šķidrā mēslojuma ierīci, ir jāievada kalibrēšanas faktors ar 600 impulsiem uz litru. Šķidrā mēslojuma atšķirīgās konsistences dēļ vērtība ir jāpiemēro faktiskajam izsējas daudzumam. Pēc pirmajām izsējas daudzuma mērāmajām novirzēm no vēlamās vērtības pārrēķināt novirzi procentuāli un kalibrēšanas vērtību mainīt par to pašu procentu vērtību. Novirze ir redzama izvēlnes sarakstā "Leistungsdaten" (Jaudas dati) (otra darba lapa ar taustiņu "i") aprēķinātajā daudzumā litros attiecībā pret faktisko izsēto daudzumu. Ja parādītais daudzums ir mazāks nekā faktiskais izsētais daudzums, kalibrēšanas vērtība ir jāsamazina un otrādi. 26

31 Regulēšanas faktors Regulēšanas faktors ietekmē regulēšanas ātrumu datorā. Ātruma izmaiņu gadījumā izsējas daudzuma vēlamā vērtība ir atkal ātri jāsasniedz. Augsta regulēšanas faktora gadījumā dators mēģina ar lielākiem lēcieniem sasniegt vēlamo vērtību. Taču rādījums tad pastāvīgi mainās ar attiecīgām novirzēm ap vēlamo vērtību. Mazākam regulēšanas faktoram ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu vēlamo vērtību, tādēļ arī novirzes ir mazākas. No līdzšinējās pieredzes regulēšanas faktors ir jāiestata uz 0,5. Mēslojuma samazināšana Mēslojuma samazināšanas gadījumā var noteikt, vai braukšanas joslās attiecīgi proporcionāli ir jāsamazina sausais vai šķidrais mēslojums. Konfigurācija 4. Šajā izvēlnes lapā tiek ievadīti ātruma, vārpstas kontroles un ventilatora dati. Ātrumam ir jāievada impulsi 100 metru posmam. Ievade ir ātruma rādījuma, platības aprēķina un sēklas mēslojuma daudzuma aprēķina pamats. Impulsu skaitu var tieši ievadīt (apm. 9700). Precīzai ievadei ir nepieciešams nobraukt 100 metru garu posmu sākotnējai uzstādīšanai un vēlākai kontrolei. 27

32 100 metru posma nobraukšana Pārslēgt uz kalibrēšanas programmu. Lai palaistu kalibrēšanau, spiest "lampas slēdzi". Vārpstas kontrole Sistēma var parādīt un kontrolēt divu vārpstu apgriezienu skaitu. Šim nolūkam ievadīt ar taustiņiem + un - abu vārpstu vēlamo mazāko apgriezienu skaitu. Abām vārpstām ievadīt impulsu skaitu uz apgriezienu. Ja netiek sasniegts mazākais apgriezienu skaits, displejā uzreiz tiek parādīta trauksme un arī paziņota akustiski. Ventilatora kontrole Ventilatora kontroles gadījumā var papildus mazākajam apgriezienu skaitam arī ievadīt un kontrolēt maksimālo apgriezienu skaitu. Arī ventilatoram ir jāievada impulsu skaits uz apgriezienu (2). Parādās cits izvēlnes attēls. Sākt braukt ar traktoru. Ja robežvērtības netiek sasniegtas vai tiek pārsniegtas, displejā parādās trauksme un tiek akustiski ziņots. Impulsi tiek skaitīti līdzi un parādīti. Apstāties pie 100 metru marķējuma. Apstiprināt impulsus (apm. 9700) ar taustiņu "OK" (LABI). Vērtība tiek saglabāta un izmantota visiem aprēķiniem. 28

33 Braukšanas joslas ritmi Braukšanas joslas ritmu pārskats un izvēle. "R-Nr" norāda tikai numuru no tabulas, un tam nav nekāda sakara ar ritmu. "Länge" (Garums) parāda joslu skaitu, līdz ritms atkārtojas. Ritma izvēle Sleja A: Sleja B: Sleja C: Sleja D: Sleja E: Sējmašīnas darba platums Laistītāja darba platums Atsevišķu sējas un laistītāja joslu pārskats Ritma ievade datorā Vārstuļu uzstādīšanas stāvoklis Iekārta Attēlos atrast sējmašīnas (A) darba platumu un laistītāja platumu (B). Slejā (C) tiek parādītas atsevišķas sēšanas un laistīšanas joslas ar braukšanas joslu numuriem. Slejā (D) tiek parādīti ritmu numuri un slejā (E) - vārstuļu uzstādīšanas stāvoklis. Datora tabulā ir doti ritma numuri, un tos var izvēlēties. Šim nolūkam iezīmēt pirmo rindu ar taustiņiem + un - un spiest "Return" (Atgriezties). Parādās ritmu tabula. Laukos "links" (pa kreisi) un "rechts" (pa labi) tiek parādīti joslu numuri, kuros tiek noslēgtas sēšanas šļūtenes. Ritmu nosaka sējmašīnas platums un kopšanas mašīnas (laistītāja) platums. Kāds ritms ir nepieciešams jūsu kombinācijai, ir redzams attēlā. Pēc ritmu izvēles no tabulas, tiek parādīts ritms pirmajā rindā. Otrajā rindā ar R-Nr. 999 var ievadīt brīvi programmējamu ritmu. Ar taustiņiem + un - izvēlēties ritmu numuru un apstiprināt ar taustiņu "Return" (Atgriezties). Numurs tiek pārņemts un parādīts pirmajā rindā. 29

34 Brīva ritma ievade Dažiem darba platumiem var izvēlēties starp pārsēšanu ar pusi no darba platuma un "Braukšanu pēc tam". Pārsētie lauki tie iezīmēti kā šrafējums. Izvēle ir atkarīga no vārstuļu uzstādīšanas stāvokļa mašīnā. Izvēloties 999 no datora tabulas, tiek aktivēts programmējamais ritms. Otrajā rindā ir jāievada ritma garums un joslu numuri. Visi ritmu numuri ir doti vienam darba sākumam kreisajā tīruma malā. Sākot darbu labajā tīruma malā, numuri ir attiecīgi jāmaina. 30

35 A B C D E S ,5 m S ,5 m ,5m S ,5 m S ,5 m max. 2m 0,5m

36 A B C D E S ,5 m S m max. 2m m 1m S m max. 2m 1m 1m 32

37 A B C D E S ,0 m ,5 m 1,5 m m m ,5 m 1,5 m S m ,5 m 1,5 m m m 33

38 A B C D E ,5 m 1,5 m S m ,0 m 7, , S ,75 m 7, , S ,75 m m 2m m 2m 34

39 A B C D E S m m 2m ,5m S ,5 m ,5m ,5m S ,5 m

40 A B C D E K1 K2 3m 3m S K1 K2 6 m K1 K K1 K2 3m 3m K1 K K1 K m 36

41 Sēklu plūsmas kontrole Sistēma sastāv no viena sēklas plūsmas moduļa, sensoriem sēklas vados un kabeļiem. Vēlāk var iemontēt arī kontroli. Sensoru numuru FGS ievade Ja braukšanas joslu sēšanas šļūtenēs ir iemontēti sēklas plūsmas sensori, tie ir jāizņem no kontroles, ja ir ieslēgta braukšanas josla. Modulis tiek pieslēgts arī datora Y kabelim. Sēklu vados var iemontēt līdz 60 sensoriem. Sēklas plūsmas kontrole dod trauksmi, ja ir aizsprostojušās sēšanas šļūtenes un izmainījies daudzums, bet arī tad, ja ieslēgtas braukšanas joslas gadījumā vēl izbirst sēklas materiāls vai mēslojums. Pirms nodošanas ekspluatācijā mašīnas konfigurācijā ir jāieslēdz sēklas plūsmas sistēma un jāievada sensoru skaits. Braukšanas ritmu izvēlnē ir jāievada sēklas plūsmas sensoru numuri. Kontrole kļūst aktīva, tiklīdz jutība tiek iestatīta uz 1 vai augstāk. Tam parādās ievades iespēja, tiklīdz tiek ieslēgta sēklas plūsmas kontrole mašīnas konfigurācijā. Ar taustiņiem +/- izvēlēties braukšanas joslu pa kreisi un pa labi un ievadīt sēklas plūsmas sensoru numurus. Katrai plūsmai var ievadīt 10 sēklas plūsmas sensorus, kurus nevajag kontrolēt, ja ir ieslēgta braukšanas josla. Ja ieslēgtas braukšanas joslas gadījumā bojāta vai nenoslēgta vārstuļa dēļ izkrīt sēklas materiāls vai mēslojums caur šļūteni, to atpazīst sensors un ziņo kā kļūdu "Saatfluss in xx" (Sēklas plūsma xx). 37

42 Jutības iestatīšana Jutību var iestatīt trešajā darba lapā 10 pakāpēs ar taustiņiem + un -(1). Iestatījums ir atkarīgs no sēklas materiāla lieluma, veida un daudzuma. Sēklu plūsmas kontrole Sēklas plūsmas kontrole kļūst aktīva, tiklīdz jutība tiek iestatīta uz 1 vai augstāk. Pirmās darba lapas displejā tiek parādīta sēklas plūsmas kontrole ar simbolu (3). Iestatīšana Iestatīšanu jāveic pie izsējas ar normālu darba ātrumu. Tādējādi jutīgums tiek iestatīts pēc sēklu daudzuma. Brīdinājuma signāls uzrādīs novirzes no šī rādītāja. Izsējas laikā iestatīt uz augšu jutību (2) ar taustiņu + (1), līdz pirmie sensori tiek ziņoti kā bloķēti. Pēc tam jutību noregulēt atpakaļ, līdz vairāk netiek ziņots par aizsprostojumiem. 3 1 Izsējas laikā simbols ir visu laiku redzams. Ja nav darba signāla, piem., apgriešanas laikā, un graudi vairāk netiek izpūsti cauri, simbols sāk mirgot. Tad trešajā lapā visi sensori tiek ziņoti kā bloķēti. 2 Parasti pietiek ar 1 līdz 2 soļiem. Jo tālāk tiek noregulēts atpakaļ, jo vairāk tiek pieļauta daudzuma novirze, līdz parādās trauksme. 38

43 Trauksmes ziņojums Aisprostojuma vai daudzuma novirzes gadījumā parādās ziņojums "Kein Saatfluss an Sensor XX." (Nav sēklas plūsmas sensorā XX). Sēklas plūsmas diagnoze Sēklas plūsmas diagnozē tiek parādīti aizsprostotie sensori, bet arī bojātie sensori vai kabeļu pārrāvumi. Nav sēklas plūsmas kontroles Sensors 3 Ja ir aizsprostojušās vairākas šļūtenes, trauksmē tiek parādīts tikai aizsprostoto šļūteņu pirmais numurs. Pārējie aizsprostoto šļūteņu numuri tiek parādīti trešajā darba lapā. 4 Pirmajā rindā tiek izskaitīti "CAN-Frames" un otrajā rindā - statuss. Kamēr tie tiek skaitīti tālāk, kontrole darbojas. Pie "E" tiek parādīts kļūdas veids, kabeļa pārrāvums, traucējums vai aizsprostojums ar 1. 9 parādās, ja sistēma mēģina izveidot no jauna savienojumu. Pie "S" tiek parādīts pēdējais sensors, kas darbojas. Pēc šī sensora ir jābūt kļūdai vai kabeļa pārrāvumam. Apakšējā daļā katram sensoram tiek parādīts darba stāvoklis. 1 ir katram sensoram, kas ir kārtībā un kas neziņo par kļūdu. Aizsprostotās šļūtenes tiek parādītas ar "0". Ar taustiņu (4) var pārslēgt uz kļūdas meklēšanu sēklas plūsmas sitēmā. Pēc kļūdas novēršanas ilgst viena minūte, līdz atkal tiek parādīts aktuālais darba stāvoklis. 39

44 Diagnozes programma Diagnozes programmā var pārbaudīt ieejas un izejas signālus Ventilatora impulsi: Ja ventilators darbojas, impulsi tiek skaitīti uz priekšu. Radāra impulsi: Braukšanas laikā impulsi tiek skaitīti uz priekšu. Darba stāvoklis: Šeit var pārbaudīt hidrauliskā spiedslēdža darba signālu. Ja mašīna ir nolaista, ir jāparāda 0, ja mašīna ir izcelta, rādījums mainās uz Taustiņš Dozatora motors sēklas materiāls: Dozatora motors sēklai darbojas, līdz vēlreiz tiek nospiests taustiņš. Displejā tiek parādīti sēklas motora impulsi un skaitīti uz priekšu. Taustiņš braukšanas josla pa kreisi EIN (IESLĒGT): Kreisās braukšanas joslas vārstuļiem ir jāaizveras, un displejā rādījums Braukšanas josla pa kreisi mainās uz "EIN" (IESLĒGT). Taustiņš braukšanas josla pa labi AUS (IZSLĒGT): Kreisās braukšanas joslas vārstuļiem ir jāatveras, un displejā rādījums Braukšanas josla pa kreisi mainās uz "AUS" (IZSLĒGT). Taustiņš braukšanas josla pa labi EIN (IESLĒGT): Labās braukšanas joslas vārstuļiem ir jāaizveras, un displejā rādījums Braukšanas josla pa labi mainās uz "EIN" (IESLĒGT). Taustiņš braukšanas josla pa labi AUS (IZSLĒGT): Labās braukšanas joslas vārstuļiem ir jāatveras, un displejā rādījums Braukšanas josla pa labi mainās uz "AUS" (IZSLĒGT). nav funkcijas Tālāk uz nākamo diagnozes lapu. Atpakaļ uz mašīnas datu izvēli. 7 8 Nobirdināšanas slēdzis: Rādījums normāls 0, nobirdinot rādījums mainās uz 1. Strāvas patēriņš: Parāda aktuālo strāvas patēriņu. Tvertnes 1 / 2 (sēklu tvertne) līmenis: Parāda tvertņu sensoru slēgšanas stāvokli. Tukšas tvertnes gadījumā rādījums mainās no 0 uz 1. Tvertņu skaits automātiski tiek parādīts ar izvēli "Düngerregelung" (Mēslojuma iestatīšana) izvēlnē Mašīnas konfigurācija. Sensori tvertnē ir pārstatāmi augstumā trīs pakāpēs. Augstums ir jāizvēlas tā, ka pie trauksmes "Tank X leer" (Tvertne X tukša) var vēl braukt līdz tīruma beigām. Dozatora 1 / 2 līmenis: Parāda sensoru slēgšanas stāvokli dozatorā. Sensori kontrolē porciju veidošanos sēklu tvertnē un tukša dozatora gadījumā brīdina. Trauksmes gadījumā nekavējoties jānovērš cēlonis, citādi radīsies tukšas vietas izsējas platībās. Ar bultiņu taustiņu (6) pārslēgt uz otru diagnozes lapu. 40

45 Tiek parādīta otra lapa diagnozes sistēmā. Šeit var pārbaudīt mēslojuma tvertnes dozatora piedziņas funkcijas, hidraulisko joslu iezīmētāja vadību ar hidrauliku un papildinājumu salocīšanas hidraulikai, kā arī vienas puses vadību un vagu iezīmētāju. Hidraulikas funkcijas (2-5) tiek parādītas ieslēgtas strāvas gadījumā displeja apakšā Taustiņš Vienas puses vadībai pa kreisi: Motors darbojas, kamēr tiek spiests taustiņš vai līdz tas ir sasniedzis nākamo galaslēdzi. Taustiņš Vagu iezīmētājs: Nospiežot taustiņu, strāva tiek vadīta uz abiem kanāliem. Bultiņu taustiņš uz trešo lapu "Diagnose" (Diagnoze). Atpakaļ uz darba masku Ar bultiņu taustiņu (9) parādās lapa "Diagnose 3" (Diagnoze 3). Šeit tiek parādītas mašīnas visas jaudas. Šos datus nevar dzēst! Taustiņš Dozatora motors mēslojums: Dozatora motors mēslojumam darbojas, līdz vēlreiz tiek nospiests taustiņš. Displejā tiek parādīti mēslojuma motora impulsi un skaitīti uz priekšu. Joslu iezīmētājs pa kreisi: Taustiņš pārslēdz strāvu uz hidraulikas vārstu joslu iezīmētājam pa kreisi. Joslu iezīmētājs pa labi: Taustiņš pārslēdz strāvu uz hidraulikas vārstu joslu iezīmētājam pa labi. Mašīna "Heben" (Celšana): Taustiņš pārslēdz strāvu uz abiem magnētiskajiem vārstuļiem hidraulikai. Mašīnas "Klappen" (Salocīšana): Taustiņš pārslēdz strāvu uz abiem magnētiskajiem vārstuļiem mašīnas salokāmajai hidraulikai. Taustiņš Vienas puses vadībai pa labi: Motors darbojas, kamēr tiek spiests taustiņš vai līdz tas ir sasniedzis nākamo galaslēdzi. Ar taustiņu (10) atpakaļ uz izvēli Mašīnas dati. Mhx versija rāda programmatūras stāvokli, piem., 8.18, datorā. Mašīnām ar dubultdatoriem tiek parādīti abi programmatūru stāvokļi. 41

46 Trauksmes pārskats Visas svarīgās funkcijas sistēmā kontrolē dators un robežvērtību nesasniegšanas vai pārsniegšanas gadījumā displejā parāda trauksmes ziņojumu. Ir trauksmes ziņojumi, kas ir doti, piem., "Tank leer" (Tvertne tukša) un trauksmes ziņojumi, kurus var iestatīt pats lietotājs, piem., "min- und max Gebläsedrehzahl" (min un maks. ventilatora apgriezienu skaitu). Daži trauksmes ziņojumi ir jāapstiprina, citi atkārtojas, līdz vairāk nav pārsniegta robežvērtība. Funkciju traucējumu gadījumos, kad var tikt bojātas konstrukcijas daļas (piem., "Motor x überlastet" (Motors x pārslogots)) vai kad nedarbojas dozatora motors ("Motor x steht" (Motors x stāv)), trauksme tiek izsaukta bez laika aizkaves. Tā atkārtojas, līdz tiek apturēts un novērsts cēlonis. Trauksmes ziņojumi Trauksmes Nr Trauksmes teksts Trauksme pēc (sek.) Apstiprinājums nepieciešams Trauksmes atkārtojums (sek.) Palīdzība Motors (1-4) stāv nekavējoties jā nekavējoties Nekavējoties apturēt un novērst cēloni. Motors (1-4) pārkarsis nekavējoties jā nekavējoties Dators tiek kontrolēts. Nekavējoties apturēt un novērst pārkaršanas cēloni - atdzesēt datoru Mašīnas dators (1-2) nedarbojas Pārslodze Motors (1-4) izslēgts Strāvas patēriņš par lielu Motors (1-4) Nav signāla Stāvoklis pa kreisi Nav signāla Stāvoklis vidū Nav signāla Stāvoklis pa labi 5 jā 60 Pārbaudīt kabeļu savienojumu no monitora līdz datoriem. Monitorā dzēst programmu un no jauna augšupielādēt. nekavējoties nekavējoties Tiklīdz strāvas patēriņš palielinās virs 16 A, apturēt un novērst cēloni lielajam strāvas patēriņam Tiklīdz strāvas patēriņš vienu minūti ir virs apm. 11 ampēriem, novērst cēloni apgrūtinātajai dozatora piedziņai Ja netiek atrasti vienas puses slēgšanas signāli, pārbaudīt sensoru vai slēgšanas stāvokli. 42