NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, KURZEMES PROSPEKTS KADASTRA Nr NOVĒRTĒŠANAS ATSKAITE

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, KURZEMES PROSPEKTS KADASTRA Nr NOVĒRTĒŠANAS ATSKAITE"

Transkripts

1 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, KURZEMES PROSPEKTS KADASTRA Nr NOVĒRTĒŠANAS ATSKAITE Rīga, gada 30.novembris

2 2019. gada 30.novembris. Saskaņā ar vienošanos ir veikta nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 34-13, kadastra Nr novērtēšana. Nekustamais īpašums tika apsekots un identificēts gada 22.novembrī. Novērtējamais nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašums, 6571 / pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilšetas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr , kadastra Nr Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem (1999.g.ieraksts), dzīvokļa kopējā platība ir 65,71m 2 Saskaņā ar VZD datiem( g.) dzīvokļa kopējā platība ir 67,1 m 2, tai skaitā iekštelpu 64,5m 2, lodžija 2,6m tajos gados zemesgrāmatā kopējo dzīvokļa platību reģistrējā iekštelu platība + daļa no ārtelpu platības. Dzīvoklī bija veikts kapitālais remonts un pārplānošana, saskaņā ar 2001.g.30.jūlijā Rīgas būvvaldē akceptētu tehnisku projektu, kā rezultātā visas trīs istabas ir izolētas, tualete un vannas istaba ir apvienotas vienā telpā. Dzīvokļa faktiskais plānojums atbilst projektam Saskaņā ar projektu pēc pārplānošanas dzīvokļa kopējā platība 65,71m 2. Jauna dzīvokļa kadastrālā uzmērīšanas lieta nav veikta. Aprēķinā tiks imantota dzīvokļa platība, saskaņā ar projektu. Apskates laikā vērtētājs konstatēja, ka dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, tiko ir veikts atsevišķu telpu kosmētiskais remonts. Darba uzdevums bija noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību un piespiedu pārdošanas vērtību. Atskaite sagatavota iesniegšanai kredītiestādē. Tirgus vērtība aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. (LVS 401:2013, p ) Terminu piespiedu pārdošana bieži lieto tad, kad pārdevējs ir spiests pārdot un tādējādi tam nav pietiekams laiks atbilstošam piedāvājumam. Šādos apstākļos iegūstamā cena ir atkarīga no pārdevēja grūtību rakstura un no iemesliem, kuru dēļ nevar īstenot atbilstošu tirgvedību. (LVS 401:2013, p.3.19.) Aprēķinu rezultātā esam secinājuši, ka novērtējamā nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 34-13, kadastra Nr tirgus vērtība apskates dienā gada 22.novembrī ir: EUR (sešdesmit četri tūkstoši eiro) Piespiedu pārdošanas vērtība: EUR (piecdesmit četri tūkstoši eiro) Mūsu viedoklis balstās uz vērtētāja neatkarības apliecinājumu, kas pievienots novērtējuma atskaitei, kā arī uz ierobežojošiem un limitējošiem faktoriem, kas uzskaitīti novērtējuma atskaitē. Novērtēšanas atskaite vai atsevišķas tās daļas nav paredzētas nodošanai personām, kas nav saistītas ar novērtējamo īpašumu. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas ir lietoti šajā novērtējumā, attiecas tikai uz doto atskaiti un nav lietojami atrauti no tās konteksta. Aprēķini balstās uz ekonomiskajiem apstākļiem, kādi eksistēja novērtēšanas dienā un neiekļauj to pēkšņas izmaiņas ietekmi uz noteikto vērtību. Notikumi vai darījumi, kas notikuši pēc novērtēšanas datuma vai par kuriem informācija ir saņemta pēc atskaites nodošanas, nav ietverti novērtējumā un vērtētājs par tiem nenes atbildību. Novērtējumā pieņemts, ka īpašuma tiesības ir sakārtotas, īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām un saistībām, dēļ tā nav strīda, trešo personu prasījumu nav uzlikts aizliegums un novērtējamais īpašums var tikt pārdots brīvā un godīgā tirgū. Ir pieņemts, ka novērtējamā īpašumā nepastāv kādi īpaši apstākļi, kas pazemina vai paaugstina īpašuma tirgus vērtību un kas varētu tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskām izpētes metodēm. Ar cieņu, SIA NIRA fonds vērtēšanas nodaļas vadītāja V.Baufale 2019.g.09.janvāraKomercpilnavara ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3 3 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Svarīgākā informācija par novērtējamo īpašumu... 4.lpp. 2. Novietojuma shēma... 5.lpp. 3. Novērtējamā īpašuma foto attēli... 6.lpp. 4. Novērtējumā izmantotie dokumenti/informācijas avoti... 7.lpp. 5. Atrašanās vietas apraksts... 8.lpp. 6. Dzīvokļa īss apraksts... 8.lpp. 7. Tirgus apskats... 8.lpp. 8. Labākais lietošanas veids... 8.lpp. 9. Galvenie izmantotie pieņēmumi un ierobežojošie faktori... 9.lpp. 10. Faktori, kas ietekmē ekspertu slēdzienu... 9.lpp. 11. Novērtēšanas metodes... 9.lpp. 12. Salīdzināmo darījumu metode lpp. 13. Slēdziens lpp. Neatkarības apliecinājums, sertifikātu kopijas Pielikumi

4 1. Svarīgākā informācija par novērtējamo īpašumu Novērtējamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.13 Kurzemes prospekts 34, Rīgā 6571 / pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. *Dzīvokļa platība, plānojums: Saskaņā ar VZD datiem, dzīvokļa kopējā platība ir 67,1 m 2, tai skaitā iekštelpu 64,5m 2, lodžija 2,6m 2. Dzīvoklī bija veikts kapitālais remonts un pārplānošana, saskaņā ar 2001.g.30.jūlijā Rīgas būvvaldē akceptētu tehnisku projektu, kā rezultātā visas trīs istabas ir izolētas, tualete un vannas istaba ir apvienotas vienā telpā. Saskaņā ar projektu pēc pārplānošanas dzīvokļa kopējā platība 65,71m 2. Dzīvokļa faktiskais plānojums atbilst projektam. Jauna dzīvokļa kadastrālā uzmērīšanas lieta nav veikta. Aprēķinā tiks imantota dzīvokļa platība, saskaņā ar projektu. Griestu augstums 2,54m. Atrodas 5.stāvā, 1.kāpņu telpa, pie gala sienas. Dzīvojamās mājas projekts/ sērija: 1973.g. piecu stāvu lietuviešu projekta ēka Dzīvokļa tehniskais /apdares stāvokli Apskates laikā vērtētājs konstatēja, ka dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, tiko ir veikts atsevišķu telpu kosmētiskais remonts. Īpašuma juridiskais apraksts: Īpašums ir reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilšetas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr , kadastra Nr Dzīvokļa īpašnieks: ANDREJS OZEROVS, personas kods Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu (ZG dati) : Aizliegumi (ZG atzīmes) 4 Nav ierakstu Nav ierakstu Novērtējuma pasūtītājs: ANDREJS OZEROVS, personas kods Darba uzdevums/novērtēšanas mērķis: Tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību noteikšana. Atskaite sagatavota iesniegšanai kredītiestādē. Atskaite var tikt izmantota iesniegšanai Luminor Banka AS Latvijas filiāle; AS SEB banka ; AS Swedbank Labākais un efektīvākais Esošais - dzīvoklis izmantošanas veids: Īpašuma apskates (novērtēšanas) gada 22.novembris datums: Tirgus vērtība: EUR (sešdesmit četri tūkstoši eiro) 974 EUR/m 2 Piespiedu pārdošanas vērtība, 85 % no TV: EUR (piecdesmit četri tūkstoši eiro) 822 EUR/m 2 z* Piezīmes: Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem (1999.g.ieraksts), dzīvokļa kopējā platība ir 65,71m 2 Saskaņā ar VZD datiem( g.) dzīvokļa kopējā platība ir 67,1 m 2, tai skaitā iekštelpu 64,5m 2, lodžija 2,6m tajos gados zemesgrāmatā kopējo dzīvokļa platību reģistrējā iekštelu platība + daļa no ārtelpu platības. Vērtētāja V.Baufale LĪVA Īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts #115 nekustamā īpašuma vērtēšanai Darbība sertificēta no 2009.g.03.decembra. Sertifikāts derīgs no 2014.g.04.decembra līdz 2019.g.04.decembrim skat. mob. tālr. Nr ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5 5 2.Novietojuma shēma

6 6 3. Novērtējamā īpašuma foto attēli Kāpņu telpa Kāpnu telpa/dzīvokļa durvis Skats no ieejas durvim Sanmezgla telpa Virtuve Skats no ieejas durvīm uz ieeju virtuvē

7 7 Skats uz virtuvi Virtuve Virtuve Skats no virtuves Pieliekamais starp istabām Istaba ar lodžiju

8 8 Istaba ar lodžiju Istaba plānā Nr. Istaba plānā Nr Istaba plānā nr. Istaba plānā nr. Istaba plānā Nr. Skats no istabu nr. un virtuves loiem uz pagalmu 4. Novērtējumā izmantotie dokumenti/informācijas avoti Īpašuma zemesgrāmatas apliecība (izdruka).dzīvokļa pārplānojuma tehniskais projekts. VZD dati par reģistrētiem darījumiem. ;. ; ;

9 9 5. Atrašanās vietas apraksts Novērtējamais īpašums atrodas Rīgas pilsētā, Imantas rajonā, daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, Kurzeme prospektā, posmā starp Slokas un Kleistu ielām. Aiz ēkas atrodas divi bērnudārzi, līdz 300m attālumā atrodas TC Maxima XXX un XX, Anniņmuižas vidusskola, sporta klubs Lemon Geam, Sudrabkalniņš. Sabiedriskā transporta pieturas - autobusu (Nr.13, 21,37,46) un minibusu Nr.237, 238 atrodas līdz 300m attālumā. 6. Dzīvokļa īss apraksts Dzīvoklis atrodas 1971.gadā celtas lietuviešu projekta piecu stāvu dzīvojamās mājas pirmajā kāpņu telpā, piektajā stāvā, pie gala sienas. Kāpņu telpa ir slēdzama ar koda atslēgu (domofons). Kāpņu telpa ir labā stāvoklī, remontēta. Ar ēku saistītais zemes gabals pieder dzīvokļu īpašniekiem tas ir plašs pagalms ar bērnu laukumu. Piekļūšana pie ēkas pagalma daļas ir norobežota ar metāla siju žogu. Saskaņā ar VZD datiem, dzīvokļa kopējā platība ir 67,1 m 2, tai skaitā iekštelpu 64,5m 2, lodžija 2,6m 2. Dzīvoklī bija veikts kapitālais remonts un pārplānošana, saskaņā ar 2001.g.30.jūlijā Rīgas būvvaldē akceptētu tehnisku projektu, kā rezultātā visas trīs istabas ir izolētas, tualete un vannas istaba ir apvienotas vienā telpā. Saskaņā ar projektu pēc pārplānošanas dzīvokļa kopējā platība 65,71m 2. Jauna dzīvokļa kadastrālā uzmērīšanas lieta nav veikta. Aprēķinā tiks imantota dzīvokļa platība, saskaņā ar projektu. Dzīvokļa plānojums: trīs istabas (visas izolētas), apvienotā sanmezgla telpa ar vannu un podu, virtuve, gaitenis, lodžija, pieliekamais. Dzīvokļa faktiskais plānojums atbilst projektam Apskates laikā vērtētājs konstatēja, ka dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, tiko ir veikts atsevišķu telpu kosmētiskais remonts Dzīvokļa apdare kopumā atbilst mūsdienu prasībām, izņemot grīdu segumu (linoleja segums ir mazāk populārs). Dzīvoklis ir nodrošināts ar visām pilsētas inženierkomunikācijām, ieskaitot gāzi.

10 10

11 11 7. Tirgus apskats Vērtēšana brīdī Imantā piedāvājumā ir samērā daudz 3 istabu dzīvokļu, bet pilnībā mūsdienu prasībām atbilstoši izremontētu dzīvokļu piedāvājums ir būtiski ierobežots. Lietuviešu projektā 3 istabu neremontēti dzīvokļi ir nedaudz lētāki, kā 602.sērijas un čehu projekta dzīvokļos (citu sēriju Imantā nav). Piedāvājuma cenas dzīvokļiem ar platību virs 60m2 sākās no EUR. Pirms gadiem izremontētu un daļēji izremontētu dzīvokļu piedāvājuma cenas ir Pilnībā mūsdienu prasībām atbilstoši izremontētu dzīvokļu piedāvājums ierobežots. Dzīvokļu ar platību virs 60m 2, kas bija pilnībā izremontēti pirms 3-5 gadiem un ir labā stāvoklī piedāvājuma cenas ir no EUR. Cena uz m2 kopējās platības svārstās no 734 EUR līdz 1259 EUR/m gadā darījumi ar 3 istabu dzīvokļiem 602.sērijas un lietuviešu projekta ēkās Imantā bija robežās no (janvāris, 5.stāvs,nepieciešams remonts 68,5m 2 ) līdz pat EUR (dzīvoklis 65,4m 2, lietuviešu projektā 1.stāvā un 77m 2, 602.sērija, stūra 9.stāvs) un EUR (602.serija 62,3m 2 ), kas ir no 700 EUR līdz 1284 EUR/m 2 8. Labākais lietošanas veids Nekustamā īpašuma tirgus vērtība tiek noteikta, balstoties uz pieņēmumu par labāko lietošanas veidu, tas ir, lietošanas veidu, kas ir reāli iespējams, saprātīgi pamatots, juridiski likumīgs, finansiāli realizējams, ka rezultātā novērtējamā īpašuma vērtība būs visaugstākā. (LVS 401-0). Vērtējamam īpašumam labākais lietošanas veids ir dzīvoklis. 9. Galvenie izmantotie pieņēmumi un ierobežojošie faktori 1. Vērtējamais īpašums tiek uzskatīts par brīvu no aizņēmumiem, apķīlājumiem, finansiālām saistībām un apgrūtinājumiem. 2. Šajā vērtējuma atskaitē iekļautais vizuālais materiāls tiek piedāvāts vienīgi ar nolūku palīdzēt novērtējuma atskaites lasītājam iztēloties novērtējamo objektu un labāk izprast pasniegto informāciju. 3. Vērtējumu nav atļauts kopēt un publicēt, kā arī tas nevar tikt lietots citiem nolūkiem kā novērtējuma uzdevumā teikts bez iepriekšējās vērtētāju un īpašnieka rakstveida piekrišanas katrā gadījumā atsevišķi. 4. Īpašuma tehniskais stāvoklis tika noteikts, apsekojot to vizuāli uz vietas, kā arī izmantojot vērtējuma pasūtītāja sniegto informāciju. 5. Vērtējums ietver tikai faktus kas pastāv vērtēšanas brīdī. Notikumi, kas varētu ietekmēt īpašuma vērtību pēc vērtēšanas datuma netiek iekļauti vērtējumā. 6. Ir pieņemts, ka vērtējamais īpašums atbilst visām vides aizsardzības prasībām un nav paredzama ar vides aizsardzību saistītu prasību ietekme uz īpašuma vērtību. 7. Vērtējumā tiek pieņemts, ka nav apslēptu vai neredzamu konstrukciju stāvokļa izmaiņu, kas palielinātu vai pazeminātu īpašuma vērtību un kas ir atklājams tikai ar speciālām būvniecības speciālistu pārbaudēm. 10. Faktori, kas ietekmē ekspertu slēdzienu Pozitīvie faktori: Dzīvoklis atrodas Imantas centrālajā daļā, lielveikali, skolas, bērnudārzi, sabiedriskā transporta pieturas atrodas tiešā tuvumā (līdz 300m) ; dzīvoklis ir labā tehniska stāvoklī, apdare (izņemot grīdas segumu linolejs mazāk populārs) atbilst mūsdienu prasībām; dzīvoklim ir funkcionāls plānojums 3 izolētas istabas - pārplānošana saskaņota; īpašuma sastāvā ir zemes gabala d.d Negatīvie faktori: dzīvoklis atrodas 5.stāvā (mazāk pieprasīti)

12 Novērtēšanas metodes Vērtēšanas (vērtības noteikšanas) procedūra ir problēmu risināšanas process, kurā dažādi fiziskie, ekonomiskie un socioloģiskie faktori tiek analizēti attiecībā uz konkrētu nekustamā īpašuma objektu. Nekustamo īpašumu novērtēšanas praksē tiek izmantotas trīs galvenās vērtēšanas metodes: izmaksu metode; salīdzināmo darījumu metode; ieņēmumu metode. Mūsu gadījumā tika izmantota viena metode: salīdzināmo darījumu metode. 12. Salīdzināmo darījumu metode Tirgus datu salīdzināšanas metodes pamatprincips ir sekojošs: saprātīgs pircējs par nekustamo īpašumu nemaksās vairāk kā par kvalitātes un lietderības ziņā analogu īpašumu. Šī metode ir balstīta uz īpašuma tirgus vērtības aprēķinu, par pamatu ņemot jau notikušus darījumus tirgū un šo darījumu summas. Šajā procesā tiek analizēti vērtējamam īpašumam līdzīgu īpašumu pārdošanas gadījumi, kas notikuši salīdzinoši nesenā pagātnē. Pēc šīs metodes aprēķināto rezultātu ticamība ir atkarīga: no tā, cik korekti izvēlēti salīdzināmie objekti; no laika perioda, kas ir pagājis kopš katra darījuma ar salīdzināmajiem objektiem vai arī tas vai īpašums ir piedāvājumā; no tā, vai salīdzināmos pārdevumus nav ietekmējuši kādi īpaši apstākļi. Aprēķinu metodika Lai varētu aprēķināt tirgus vērtību, izmantojot tirgus datu salīdzināšanas metodi, ir jāpielieto korekcija, kas, mūsu gadījumā ir izteikta procentuāli, nosakot atšķirības, kas ietekmē īpašuma kopējās platības viena kvadrātmetra cenu. Korekcija parāda katra faktora ietekmi uz novērtējamā īpašuma aprēķināmo vērtību attiecībā pret izvēlētajiem salīdzināmajiem īpašumiem : vērtību ietekmējošā faktora pozitīvā korekcija norāda, par cik pēc vērtētāja slēdziena īpašuma kopējās platības viena kvadrātmetra cena vērtējamā īpašumā ir lielāka par salīdzināšanai izmantoto īpašumu kopējās platības viena kvadrātmetra cenu; vērtību ietekmējošā faktora negatīvā korekcija norāda, par cik pēc vērtētāja slēdziena īpašuma kopējās platības viena kvadrātmetra cena vērtējamā īpašumā ir mazāka par salīdzināšanai izmantoto īpašumu kopējās platības viena kvadrātmetra cenu. Vērtību ietekmējošie faktori novietojums rajonā, ēkas projekts /sērija; dzīvokļa tehniskais stāvoklis apdares kvalitāte, dzīvokļa uzlabošanai veiktie remonta darbi. dzīvokļa platība. Stāvs/novietojums ēkā zemes gabals īpašuma sastāvā

13 13 Nr.1 Kurzemes pr.104a - 94 (kad.nr ) 3-istabu dzīvokļa kopējā platība 66,2 m 2, tai skaitā lodžija 1,3 m 2 Atrodas 1974.g. 5stāvu lietuviešu. projekta ēkas 2 stāvā, pie gala sienas Dzīvoklis ir labā tehniskā stāvoklī, 2019.sākumā bija pilnībā (izņemot iekštelpu durvis) izremontēts atbilstoši mūsdienu prasībām. Dzīvoklī ir veikta nebūtiska pārplānošana apvienota vannas istaba un tualete kas nebija legalizēta Īpašuma sastāvā nav zemes gabala dom.daļas gada maija darījums. Darījuma summa EUR

14 Nr.2. Zentenes iela (kad.nr ) 3-istabu dzīvokļa kopējā platība 60,8 m 2, tai skaitā lodžija 2,4m 2 Atrodas 1976.g. 5stāvu lietuviešu. projekta ēkas 5. stāvā. Plānojums identisks visas istabas izolētas Īpašuma sastāvā ir zemes gabala dom.daļas gada jūlija darījums. Darījuma summa EUR Nr.3. Kurzemes prospekts (kad.nr ) 3-istabu dzīvokļa kopējā platība 60,1 m 2, tai skaitā lodžija 1,2m 2 Plānojums identisks visas istabas izolētas. Atrodas 1973.g. 5stāvu lietuviešu. projekta ēkas 4. stāvā. Īpašuma sastāvā nav zemes gabala dom.daļas gada aprīļa darījums. Darījuma summa EUR

15 15 Nr.1 Nr.2 Nr.3 Salīdzināmā īpašuma pārdošanas cena, EUR Pārdošanas cenas koriģēšana, ievērojot darījuma apstākļus Pārdošanas cenas koriģēšana, ievērojot izmaiņas nekustamo īpašumu tirgū Salīdzināmā īpašuma koriģētā pārdošanas cena, EUR Dzīvokļa kopējā platība, m2 Dzīvokļa iekštelpu platība,m2 Ārtelpa,m2 Dzīvokļa iekštelpu platības 1 m2 nosacītā pārdošanas cena, EUR/m2 Koriģējošie koeficienti, kas izlīdzina atšķirības % 1048 EUR % 1096 EUR % 1036 EUR Novietojums 0% 0 0% 0 0% 0 Zemes gabala d.d. sastāvā 3% 31 0% 0 3% 31 Ēkas projekts, sērija 0% 0 0% 0 0% 0 Dzīvokļa platība 0% 0 0% 0 0% 0 Plānojums 3% 31 0% 0 0% 0 Dzīvokļa tehniskais stāvoklis/apdares kvalitāte Stāvs/novietojums ēkā -7% -73 0% 0 0% 0 Ārtelpa,m2 0% 0 0% 0 0% 0 Kopējā korekciju summa,% -6% -63-5% -55-2% -21 Dzīvokļu iekštelpu platības 1 m 2 koriģētā pārdošanas cena, EUR -5% ,00 1, % ,00 1,00 1, ,2 64,9 58,4 58, , ,8 2, % , ,1 1, Vērtējamā dzīovkļa iekštelpu platības 1 m² aprēkinātā tirgus vērtība, EUR/m2 Vērtējamā dzīvokļa kopējā platība, m2 Vērtējamā dzīvokļa iekštelpu platība,m2 Ārtelpa,m2 Vērtējamā dzīvokļa tirgus vērtība, EUR ,71 63,11 2,

16 Slēdziens Apkopotās informācijas analīzes un veikto aprēķinu rezultātā secināju, ka novērtējamā nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 34-13, kadastra Nr tirgus vērtība apskates dienā gada 22.novembrī varētu būt, noapaļojot EUR (sešdesmit četri tūkstoši eiro) Saskaņā ar tirgus vērtības definīciju, objekts pēc noteiktās tirgus vērtības varētu tikt eksponēts nekustamā īpašuma tirgū līdz 6 mēnešiem. Piespiedu pārdošanas gadījumā, pie ierobežota īpašuma ekspozīcijas laika tirgū sēriju veidu dzīvokļu īpašumu vērtība atkarībā no rajona, projekta, stāva, ar ēku saistītā zemes gabala īpašuma sastāvā, ņemot vērā augstu pieprasījumu, vērtēšanas brīdī ir par % zemāka ne kā tirgus vērtība. Piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 85% no tirgus vērtības vai, noapaļojot: EUR (piecdesmit četri tūkstoši eiro) NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS Es apliecinu, ka, pamatojoties uz manām zināšanām un pārliecību: * saņemto informāciju esmu atspoguļojuši patiesi; * atskaitē esošie secinājumi ir mans personīgais viedoklis, kas ir balstīts uz aprēķiniem, informācijas analīzi un manu profesionālo pieredzi; * man nav un nākotnē nav iecerēta kāda personiska interese saistībā ar vērtējamo īpašumu vai citām ar vērtējumu saistītām pusēm, kas varētu iespaidot mani veikt objektīvu vērtējumu, un mans atalgojums nav atkarīgs no vērtējuma gaitā veikto analīžu, spriedumu vai secinājumu rezultāta; * šī atskaite tika sagatavota saskaņā ar Latvijas Vērtēšanas Standartiem; * īpašuma apsekošanu esmu veikusi personīgi. Vērtētāja V.Baufale LĪVA Īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts #115 nekustamā īpašuma vērtēšanai Darbība sertificēta no 2009.g.03.decembra. Sertifikāts derīgs no 2014.g.04.decembra līdz 2019.g.04.decembrim skat. mob. tālr. Nr ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

17 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr Kadastra numurs: Nosaukums: Adrese/atrašanās vieta: Kurzemes prospekts 34-13, Rīga Ieraksta I daļas 1.iedaļa Nr. Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali Dzīvokļa īpašums Nr.13. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no 1.1. daudzdzīvokļu mājas un zemes. Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Dzintra Zitmane Ieraksta I daļas 2.iedaļa Nr. Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi Nav ierakstu Ieraksta II daļas 1.iedaļa Nr. Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats 6.2. Īpašnieks: ANDREJS OZEROVS, personas kods Pamats: 2011.gada 1. februāra dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums. Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Baiba Strauta II daļas 2.iedaļa Ieraksta Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi Nr. un dzēsumi 4.1. Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Baiba Strauta Ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr , ) dzēsts. Pamats: 2015.gada 6.janvāra nostiprinājuma lūgums, reģistra Nr.35. Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Ligita Vecauziņa Ieraksta III daļas 1.iedaļa Nr. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu Nav ierakstu Ieraksta III daļas 2.iedaļa Nr. Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi Nav ierakstu Ieraksta IV daļas 1., 2. iedaļa Nr. Ķīlas tiesības un tās pamats Ieraksta IV daļas 3.iedaļa Nr. Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi Nav ierakstu Ieraksta IV daļas 4., 5. iedaļa Nr. Ķīlas tiesību dzēsumi Dzēsts 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (12619, 1999). Pamats: 2001.gada 2.aprīļa a/s '' Parekss-banka'' 1.1. nostiprinājuma lūgums Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Baiba Strauta Dzēsta hipotēka (1., 2. iedaļas ieraksts Nr.2.1, žurnāla Nr , ). Pamats: 2015.gada 6.janvāra nostiprinājuma lūgums, reģistra Nr.35. Žurn. Nr , lēmums , tiesnese Ligita Vecauziņa 17 Domājamā daļa Platība, lielums 6571/ m² Domājamā daļa Domājamā daļa Platība, lielums Summa LVL Platība, lielums Platība, lielums Summa Summa Summa LVL EUR

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25