Aglonas novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un iniciatīvu apvienību apkopojums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Aglonas novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un iniciatīvu apvienību apkopojums"

Transkripts

1 Pielikums Nr.2 Aglonas novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un iniciatīvu apvienību apkopojums Aglonas novada sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu apkopojums, ņemot vērā to reģistrēto juridisko adresi Aglonas novadā, saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju, vai to darbību Aglonas novadā. Nr. Nosaukums, reģ. Nr., reģistrācijas datums, kontaktinformācija Adrese Statūtos norādītie mērķi 1 Aglonas tūrisma klubs visitaglona Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Jānis Rutka ( ) Zane Baika, Mārtiņš Rutka E-pasts: 2 Biedrība VALĶĪRA-VALKYRIE Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Ingrīda Tumova ( ) Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 2-1, LV-5304 Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 40, LV-5304 Attīstīt un veicināt starptautiskā un vietējā mūsdienīga un vidi saudzējoša tūrisma attīstību Latvijā, Latgalē un Aglonā. Iegūt, apkopot un analizēt informāciju par 2.pasaules kara norisi. Ievāktos 2.pasaules kara vēsturiski rakstiskos materiālus un rekvizītus eksponēt muzejā un izstādēs, tādējādi iepazīstinot apmeklētājus ar 2.pasaules kara eksponātiem, kas atrasti Latvijas, Krievijas un Vācijas valstu teritorijās. Iesaistīt dialogā interesentus 2.pasaules kara norisēm, radot interesi un mentālo piederību tā laika notikumiem. Uzklausīt, pierakstīt un saglabāt aculiecinieku stāstus, atmiņas par periodu, kas saistās ar četrdesmitajiem gadiem, pirmskara laiku, latviešu brīvprātīgo SS leģiona gaitām, padomju varas 1

2 3 Biedrība karatē klubs Satori Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Tatjana Komare, Igors Komars ( ) Oļegs Komars ( ) E-pasts: Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Rušonas iela 13, LV-5304 veidošanās pirmsākumiem, tai skaitā genocīda un komunistiskā terora procesiem Latvijā. Veicināt skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu. Informācijas vākšana, apkopošana, analīze, aktualizācija un izplatīšana biedrības biedru starpā. Biedrības sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana sabiedriskajās institūcijās, asociācijās, organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās. Publiskas, zinātniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu atļautas darbības veikšana, lai iegūtu līdzekļus biedrības mērķu īstenošanai. Izstrādāt un īstenot ilgtermiņa plānus un programmas. Izskatīt iespējas un veikt savu līdzekļu asignēšanu citām saistītām organizācijām. Vākt ziedojumus un veikt labdarības programmas muzeja darbības Karatē mākslas pasniegšana. Austrumu cīņu vēstures studijas. Sporta pasākumu un sacensību organizēšana. Vasaras nometņu organizēšana. Iekļaušanās valsts un starptautiskajās organizācijās. 4 Mednieku kolektīvs Samba Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela , LV-5304 Veicināt tās biedru aktīvo atpūtu, radīt labvēlīgus apstākļus sporta medībām, 2

3 Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Donats Livdāns Broņislavs Misāns Andris Valainis ( ) Voldemārs Valainis ( ) Osvalds Šatilovs ( ) Viktors Dimpers ( ) E-pasts: 5 Aglonas novada biedrība Neaizmirstule Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Inta Reča ( ), Valentīna Ondzule ( ), Ingūna Barkeviča ( ), Olita Selicka ( ) Māra Ušacka ( ) E-pasts: 6 Biedrība Ilzes Krasti Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Pēteris Bekišs ( ), Andrejs Rakovs ( ), Ainārs Streļčs ( ), Valentīna Volkova Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6, LV Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kapiņi, LV-5685 zvejniecībai, zivkopībai, veicināt medību un zivju faunas pilnvērtīgu izmantošanu un kvalitatīvu atražošanu. Labdarība, harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana. Dzīves kvalitātes uzlabošana. Pilsoniskās līdzdalības veicināšana. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana. Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts. Sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai. Pagasta attīstības veicināšana, organizējot tūrismu 3

4 E-pasts: 7 Mednieku biedrība Priežmale Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Pēteris Bekišs ( ), Vladimirs Nikitins, Jānis Čaplinskis E-pasts: 8 Mednieku biedrība Duplets I Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Jānis Ivdris, Voldemārs Valainis ( ) Telefons: Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale, LV-5685 Aglonas nov., Aglonas pag., Borovka, LV-5300 Apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai. Attīstīt medību saimniecību. Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu. Izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku. Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citus. Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību. Nodrošināt saviem biedriem, korektas un likumīgas medības šim nolūkam izmantojamā teritorijā. Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību. Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu. Izkopt un pilnveidot medību makšķerēšanas ētiku. Pārstāvēt mednieku intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās. Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgu medniecību. 4

5 9 Mednieku kolektīvs Dubra Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Donats Bolužs, Fjodors Grigorjevs, Talgats Islamgarajevs 10 Biedrība Dordedze Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Jānis Džeriņš ( ), Jānis Trubačs, Irēna Valaine 11 Aglonas novada biedrība Dorbs i Zineiba Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Ināra Gražule ( ) Ināra Valaine Sarmīte Kampāne ( ) Jānis Mežinieks Anita Reščenko ( ) E-pasts: Aglonas nov., Grāveru pag., Apšenieki, LV-5655 Aglonas nov., Aglonas pag., Leitāni, Aglonas Alpi, LV Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34, LV-5304 Attīstīt medību saimniecību. Apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai. Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu. Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku. Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citur. Demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības veicināšana. Optimisma un sabiedrības vienotības idejas stiprināšana garīgās un materiālās krīzes pārvarēšanā. Sabiedrības garīgo, kultūrvēsturisko vērtību, vides un latgaliskās identitātes saglabāšana Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana. Latviskā un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana. 5

6 12 Biedrība Aglona-Fatima Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Lilija Jančevska, Lucija Silvija Limane Telefons: Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 1A-22, LV Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana. Nodarbinātības veicināšana. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai. Attīstīt Aglonu kā starptautisku nozīmes svētvietu un ekumenisku garīguma centru. Sadarboties un apmainīties pieredzē ar Fatimas sanktuāriju Portugālē, Fatimas Dievmātes sanktuāriju Zakopānē Polijā, Vispasaules Fatimas apostulātu ASV. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām, dažādu konfesiju reliģiskām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu publiskajām un nevalstiskajām organizācijām, fondiem, uzņēmējsabiedrībām utt. Organizēt Latvijas un starptautiska mēroga pasākumus, tajā skaitā garīga satura konferences, seminārus un svētceļojumus. 6

7 13 Biedrība Aglonas izglītības veicināšanas biedrība Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Guntars Ratenieks ( ), Māra Ušacka ( ), Aivars Jonāns E-pasts: 14 Biedrība Alksniena Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Santa Klusa ( ), Astrīda Leikuma, Irēna Maļuhina ( ) Anna Velta Strode Ļena Afanasjeva Marija Akermane Līga Japiņa Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Rušonas iela 11, LV-5304 Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV 5653 Uzņemt kino un dokumentālās filmas par ētikas, morāles un garīgām vērtībām un to vietu mūsdienu sabiedrībā, kā arī veikt iespieddarbus. Piedalīties sabiedrības morālajā un garīgajā audzināšanā. Dibināt interešu klubus dažāda vecuma un tautību cilvēkiem. Veicināt humānās palīdzības sniegšanu publiskā un privātā sektorā. Organizēt labdarības pasākumus. Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidojot savus preses izdevumus vai izmantojot citus plašas saziņas līdzekļus. Skolēnu un pieaugušo tālākizglītības nodrošināšana. Veicināt izglītības iespējas Latgales iedzīvotāju bērniem. Veicināt bērnu tiesību ievērošanu Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana teritorijas labiekārtošana un ilgtspējīga attīstība; Brīvā laika pavadīšanas dažādošana pagasta iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem; Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; Sadarbības veicināšana starp pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, vietējo iniciatīvu atbalstu; Tūrisma iespēju dažādošana. 7

8 Raisa Kudrjašova Silvija Podskočaja ( ) Lolita Solima ( ) E-pasts: 15 Biedrība Ideju strops Reģistrācijas Nr.: Reģistrēts: Laura Mežiniece ( ), Jekaterina Vasiļjeva, Inga Gribuška ( ) 16 Biedrība Mēs Grāveriem Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Ivita Platonova ( ), Anna Meldere, Elfa Islamgarajeva ( ), Margarita Micķeviča Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Aglonas novads, Grāveru pag. Ezeru iela 21, LV 5655 Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana; Bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos; Sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana; Lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana; Bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana; Bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana; Bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju; Sociāla riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū; Pilsoniskās sabiedrības veidošana Tūrisma iespēju dažādošana; Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana teritorijas labiekārtošana, vides kvalitātes uzlobošana un ilgspējīga attīstība; Kultūras, izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida dažādošana visiem pagasta 8

9 Inese Egle Ilova Ivanova Nona Jakovļeva Svetlana Lukašenoka Sergejs Lukašenoks Jekaterina Vasiļjeva E-pasts: 17 Biedrība Spēkavots Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Inta Gžibovska Ligita Kokoriša Vija Kovaļkova ( ) Valda Matisāne ( ) Marita Čerpakovska Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 iedzīvotājiem, pieaugušiem un bērniem; Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; Sadarbības veicināšana starp dažāda veida organizacijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem; Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai; Sniegt atbalstu sociālā un veselības ziņā sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, veicinot to integrāciju sabiedrībā; Sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātes bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū; Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Aglonas vidusskolā un citās izglītības iestādēs un sabiedrībā; sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un bērniem ar dažāda veida traucējumiem, informējot viņus aktuālos jautājumos, attīstot izglītības iespējas, patstāvību, daiļradi un ideju realizēšanu Aglonas novadā un ārpus tā; veicināt Aglonas vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, 9

10 18 Pensionāru biedrība Gr-avoti Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Gaļina Gavrilova Janīna Seņkovska Aglonas novads, Grāveru pagasts, Grāveri, Ezeru iela 21, LV 5655 vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, nometnēs utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās; veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskajām iestādēm, t. sk. ar sociālajiem dienestiem un institūcijām; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana Uzlabot pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti savā novadā.2. Organizēt un vadīt kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, apmeklēt koncertus, braukt ekskursijās.3. Organizēt un vadīt sporta nodarbības nūjošanas veselības uzlabošanai sabiedrības locekļiem.4. Sadarboties ar citām biedrībām savā novadā pieredzes apmaiņai.5. Piedalīties dažādu projektu izstrādāšanā.6. Piesaistīt sponsorus biedrības mērķu sasniegšanai. 19 Biedrība Aglonas novada vecāki izglītībai Reģistrācijas Nr Reģistrēts: A.Broka iela 2-3, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Atbalstīt, veicināt un uzlabot kvalitāti pedagoģiskajā un audzināšanas darbā. Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt 10

11 Gaļina Haritonova Ilmārs Ivbulis ( ) Anita Kiselevska Marija Lukjanoviča ( ) Elizabete Viļuma-Gražule ( ) kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi. Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa. Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas. Pilnveidot un atbalstīt Aglonas novadā karjerizglītības un profesionālās izglītības pasākumus. Strādāt pie pirmskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību, organizēt informatīvos pasākumus. Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un 11

12 20 Biedrība Gūda saiminieču bīdreiba Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Ruta Dzalba Ruta jokste Vija Ļeonoviča Vija Kudiņa ( ) E-pasts: Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 ārpus tās. Atbalstīt Izglītības iestāžu saimniecisko darbību. Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās. Pilnveidot vidi izglītības telpu un pagalmu teritorijā, labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju. Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās. Latviešu goda tradīciju kopšana un popularizēšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;ēdienu recepšu saglabāšana, popularizēšana, publicēšana;ēdienu gatavošanas paņēmienu, tradīciju saglabāšana un popularizēšana;ēdienu gatavošanas amata prasmju nodošana jaunajām paaudzēm;jauno amatnieku - pavāru, kulināru, pārtikas tehnologu atbalsts;kursu, apmācību, semināru par ēdienu gatavošanas tradīcijām, paņēmieniem organizēšana;ēdienu 12

13 21 Biedrība Aglonas novada ezeru apsaimniekotājs Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Antons Beķis ( ) Viktors Dimpers ( ) Pēteris Ratkevičs ( ) 22 Biedrība Sapņu maģija Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Gunta Gulbe-Kalvāne ( ) Daina Anina ( ) Ivars Kalvāns ( ) Ezera iela 11, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Somersetas iela 27, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 gatavošanas pieredzes apkopošana, popularizēšana;pasākumu, saistītu ar ēdienu gatavošanu, organizēšana, tradīciju iedibināšana, saglabāšana;pieredzes apmaiņa Biedrības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai; labdarība. Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana; ezeru apsaimniekošana; zivju resursu aizsardzība un pavairošana; licencētās makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas organizēšana; makšķerēšanas tūrisma attīstība; vides izglītības veicināšana iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā; veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu un jauniešu izglītības interešu aizstāvībā, 13

14 neatkarīgi no to nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa; veikt neformālās izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību, mūžizglītību, tālākizglītību kursu un projektu darbību; veicināt Aglonas novada iedzīvotāju vienotību; radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus; sekmēt kultūras norišu daudzveidību Latgalē; rosināt sabiedrības, it sevišķi jauniešu, iesaistīšanos kultūras procesos; neformālās izglītības popularizēšana - semināri, konferences, diskusiju klubi; cīnīties pret atkarībām jauniešu vidū. 23 Biedrība Veidosim mūsu nākotni Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Ģertrūde Stremjanova ( ) Kristīne Stremjanova Jaudzemu iela 6-3, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Veicināt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu. Iesaistīties dažādu projektu izstrādē un realizēšanā, piesaistot finansiālos, materiālos, intelektuālos, amatniecības un citus resursus 14

15 24 Mācību centrs Gaisma Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Karīna Stivriņa Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, Priežmale, Ilzas iela 12 Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana; Izglītības iegūšanas pieejamības atbalstīšana; Pilsoniskas sabiedrības veidošanas un līdzdalības veicināšana; Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņas organizēšana starp Latvijas mācību iestādēm; Pedagogu, skolēnu, vecāku un citu atbalstītāju interešu pārstāvēšana organizējot lekcijas, kursus, praktiskās nodarbības, seminārus, nometnes, konferences, akcijas, pieredzes apmaiņas braucienus; Reģionu, pašvaldību, kā arī valsts kultūras un izglītības dzīves atbalstīšana kopumā, organizējot un piedaloties dažāda veida pasākumos, labiekārtojot vidi, realizējot dažāda veida projektus; Līdzdalība Latvijas novadu pasākumos, labdarības akcijās, projektu atbalstīšana; Līdzdalība pārrobežu starptautiskajos projektos, kas ir saistīti ar kultūru, izglītību un vidi; 15

16 Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana. 25 Biedrība Mazliet saules Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Kontaktpersonas : Gunita Cakule Mihalīna Cakule ( ) Juris Cakuls Edvīns rutkis Evalds Vucāns Telefons: Biedrība gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Kontaktpersonas : Jānis Džeriņš ( ) Staņislavs Gavars ( Feoktists Pušņakovs ( ) Janīna Streiķe Elizabete Viļuma-Gražule ( ) Nikolajs Leonovs Osvalds Šatilovs ( ) Telefons: Aglonas Alpi Leitāni, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošana sociālās atstumtības mazināšanā. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pārrobežu sadarbība. Dabas, kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana. Savākt vēsturisko, vizuālo un cita veida informāciju par 1991.gada notikumu norisi, kuru nodot Barikāžu muzeja fondam;2. Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem Latgales reģionā;3. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvo barikāžu dalībnieks;4. Popularizēt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un caur atsevišķiem Fonda izdevumiem;5. Informēt valsts institūcijas par šo personu sociālo stāvokli un sniegt juridisko, morālo un materiālo atbalstu 1991.gada barikāžu notikumu dalībniekiem;6. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991.gada notikumu piemiņas vietas Latgales novados un pagastos;7. Veicināt izstāžu organizēšanu par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā;8. 16

17 27 Biedrība aglona.net Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Arturs Gražulis ( ), Kalna iela 12, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Sadarboties ar izglītības, kultūras, pašvaldības iestādēm jauniešu patriotisma audzināšanā;9. Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties;10. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu pilsoņu organizācijām, saņemt ziedojumus un dāvinājumus;11. Sniegt priekšlikumus pašvaldības iestādēm par piemiņas vietu atzīmēšanu, sakopšanu un saglabāšanu;12. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām;13. Sadarboties ar Latvijas un citu zemju līdzīgām sabiedriskām organizācijām un fondiem, slēgt sadarbības līgumus;14. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju;15. Veicināt cieņu pret vēsturiskajiem notikumiem, piedalīties starptautiskajos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;16. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienību, Latvijas Ministriju un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās. Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos. Veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās. Veicināt pilsonisko līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskas un 17

18 Elizabete Viļuma-Gražule ( ) E-pasts: demokrātiskas valsts elementus. Piedalīties procesos, kuriem jānodrošina sabiedrības interešu ievērošanu un sniegt sabiedrības locekļiem atbalstu to interešu aizstāvībai. Veikt politisko procesu pētniecību un analīzi, izveidot informatīvo interneta mājas lapu. Veikt pasākumus sabiedrības izglītošanā, savu tiesību apzināšanā. Veicināt pieaugušo tālākizglītību, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu, starpetniska dialoga veicināšanu. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību. Veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp novadu domēm un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, daudzveidojot tūrisma piedāvājuma klāstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finanses. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai. Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās, atbalsts ģimenēm, sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana u.c. Piedalīties vides aizsardzībā, sakopšanā, labiekārtošanā un tradīciju saglabāšanā. Popularizēt novadu kultūras un vēstures mantojumus. Izmantot novadu kultūras un vēstures mantojumu tūrisma 18

19 28 Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība Aglonas absolventi Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Kontaktpersonas : Inga Dzalba ( ) Līga Džeriņa Inta Mežiniece Cirīša iela 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 produktu attīstībai, jaunu tūrisma produktu veidošanai un popularizēšanai, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts. Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā. Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts. Labdarības pasākumu organizēšana un atbalsts. Piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās. Veikt informatīvo, dokumentālo u.c. veida video sižetu, raidījumu un filmu veidošanu par tēmām, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanai un tās darbības atspoguļošanai. Veidot novada vēstures video hronikas arhīvu. Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi; radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā; veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās; atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un 19

20 izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs; popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu; organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību; pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi; iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos; iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām; izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai; veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas. 29. Nodibinājums "PRO DOMO DEI" Tartakas iela 1, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, Latvija Veicināt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, 20

21 Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Jānis Dobkevičs Krīstine Stremjanova Andrejs Stremjanovs ( ) 30 Nodibinājums Karaļa Kalna Fonds Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Ēriks Deplers Ģirts Skuja Vija Stupāne 31 STARODVORJAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE Reģistrācijas Nr Reģistrēts: Kontaktpersonas : Dvorcovs Jevgēnijs Feodisija Kozačuka Dmitrijs Kozačuks ( ) "Karaļa kalns", Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 Starodvorje, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 organizējot un atbalstot Latvijas baznīcu atjaunošanu un saglabāšanu;veicināt plašu finanšu līdzekļu piesaisti, t. sk. ziedojumu, naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā, piedalīties dažādu institūciju izsludinātajos projektu konkursos;veicināt sabiedrības vēlmi nodarboties ar labdarību un ziedošanu. Organizēt Karaļa Kalna skulptūru parka izveidi;nodrošināt Karaļa Kalna infrastruktūras attīstību;veidot Karaļa Kalna parku kā tūrisma objektu un organizēt tūrismu Eiropas Savienības ietvaros. Garīgi apvienot un aprūpēt tos vecticībniekus, kuri dzīvo draudzes darbības rajonā, izplatīt vecticībnieku ticības mācību, izplatīt un nostiprināt kristiešu dzīves veidu, morāli un tikumību 32 KOVAĻOVAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Kontaktpersonas : Ņina Afanasjeva Maksims Nikitins 33 SLOSTOVKAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE Kovaļova, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655 Slostovka, Šķeltovas pag., Aglonas nov., Latvij Apmierināt reliģiskās, morālās, izglītības un labdarības vajadzības Garīgi apvienot un aprūpēt tos vecticībniekus, kuri dzīvo draudzes darbības rajonā, 21

22 Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Kontaktpersonas : Marija Fomina Artemijs Kalinins 34 BĒRZGALES DIEVA APREDZĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: PEIPIŅU SĀPJU DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: ŠĶELTOVAS SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Kontaktpersonas : Oļegs Ozerskis Anna Stoiko Mykhailo Stoiko 37 EUHARISTISKĀ JĒZUS MĀSU KONGREGĀCIJAS LATVIJAS PROVINCE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Kontaktpersonas : Linda Ceple Marija Gude Anna Piļsčikova ( ) 38 AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: "Bērzgales baznīca", Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 "Peipiņu baznīca", Peipiņi, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653 "Lūgšanas nams", Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653 Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 izplatīt vecticībnieku ticības mācību, izplatīt un nostiprināt kristiešu dzīves veidu, morāli un tikumību Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību Apliecināt, izpildīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām. Kristīgo principu īstenošana un garīgās dzīves veicināšana Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes 22

23 39 RAĢEĻU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Foļvarkas vecticībnieku draudze Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Tatjana Kutiahmetova Marija Lubāne Jūlija Piļipjuka 41 GRĀVERU ERCEŅĢEĻA MIHAILA PAREIZTICĪGO DRAUDZE Reģistrācijas Nr , Reģistrēts: Ērika Golubina Ivans Kudrjašovs Viktors Mjaļiks Tamāra Zujeva 42 Vietēja iedzīvotāju iniciatīvas grupa VELOMĪĻI Ingūna Barkeviča ( ) Ineta Valaine ( ) Anita Anna Bartuša ( ) Ināra Ukina( ) Edgars Urbanovičs ( ) Feoktists Pušņakovs ( ) "Raģeļu Romas katoļu baznīca", Raģeļi, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655 "Foļvarkas vecticībnieku draudze", Foļvarka, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685 Ezeru iela 8, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655 svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām. Veicināt lietderīgu, interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizējot velotūrismu un dažādu velosportu vietējā sabiedrībā, veicināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. 23

24 Guntis Kurcenbaums ( ) Aleksandrs Dimpers ( ) Andris Kurmis ( ) E-pasts 24