Pļaviņu bezmaksas Nr. 115 / gada 12. februārī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pļaviņu bezmaksas Nr. 115 / gada 12. februārī"

Transkripts

1 Pļaviņu bezmaksas Nr. 115 / gada 12. februārī Novada ziņas 4. lpp. Eseja. Ārsts, dzejnieks Mārtiņš 4. lpp. Atbalstīti iedzīvotāju projekti 5. lpp. Jaunais uzņēmējs tā ir lpp. Siliņš Elmārs Apse uzdrīkstēšanās Turpinām sadarbību! Strauji aizritējis gada pirmais mēnesis. Iepriekšējā gadā tas mūs pārsteidza ar netipiski agriem plūdu draudiem. Šogad janvāris ir bijis īsts ziemas mēnesis ar dziļām sniega kupenām un ziemai atbilstošu aukstumu. Iedzīvotājiem tā ir iespēja baudīt dažādas ziemai raksturīgas aktivitātes, savukārt pašvaldībai tas saistās ar lielākiem izdevumiem sava novada infrastruktūras uzturēšanai. Ar aktīvu darbu ir iesācies gads. Gada sākums tika veltīts budžeta sastādīšanai. Pateicoties darbinieku atbildīgajam un nesavtīgajam darbam, janvāra domes sēdē ir apstiprināts pašvaldības pamatbudžets. Budžeta ietvaros esam apstiprinājuši atsevišķu algu izlīdzināšanu, medicīnas personāla algu palielinājumu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Apstiprināts pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu algu palielinājums, tāpat par 10 eiro esam palielinājuši algu visiem minimālās algas saņēmējiem. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas arī mēs vēlreiz atgriezīsimies pie pašvaldības budžeta, lai lemtu par šogad veicamajiem investīciju objektiem. Ieceres ir vairākas, bet to realizācija būs atkarīga no valsts nostājas attiecībā uz pašvaldību aizņēmumiem Valsts kasē. Jaunā valdība kā vienu no svarīgākajiem darbiem ir noteikusi pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas realizēšanu. Šobrīd tas ir tikai lozungs, jo nav skaidri definēti ne sasniedzamie mērķi, ne konceptuālā nostāja. No savas puses sniegsim gan informāciju, gan viedokļus, lai pieņemtie lēmumi būtu pārdomāti un nepasliktinātu pašvaldības iedzīvotāju labklājību. Lai klātienē pārrunātu iepriekšējā gadā veiktos darbus un informētu par šī gada plāniem, 28. februārī aicinām uz ikgadējo iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanos. Turpināsim sadarboties, lai kopīgi nodrošinātu Pļaviņu novada izaugsmi! Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss Doma laukums. Nakts. Smaržo tēja. Un tik tālu, tik tālu vēl rīts. Pelni un karogi uzvijas vējā, Dūmi un lūgšanas debesīs stīdz. Te, zem janvāra debesīm aukstām, Tautas brīvības uguni kur, Un mans brālis siltajā plaukstā Baltu puķi kā zobenu tur. Dziesmu lūpās un Tēvzemi saujā Dēli, tēvi un vectēvi stāj. Ceļas rokas, un skatieni ceļas, Un es arī ceļos tiem līdz, Tikai dvēsele nometas ceļos Vārdos nepateikts, atnācis rīts. Aizturi elpu, ziemeli sīvais, Dzīvs vēl kuršu un zemgaļu gods, Dzīva vēl Vidzeme, Latgale dzīva, "Dievs, svētī Latviju, svētī jel to!" /Dina Bitēna-Sirmā/ Barikāžu atceres diena Pirms 28 gadiem, 1991.gada janvārī, Latvijā aizsākās Barikāžu laiks ceļš uz neatkarību. Laiks, kas Latvijas sejā ievilcis dziļu rētu. Barikāžu laiks ir nozīmīgs notikums Latvijas vēsturē, kas sākās, Latvijas Tautas frontes organizatoriem atsaucoties uz asiņainajiem notikumiem Lietuvā gada 13. janvārī, kad PSRS karaspēks veica militārus uzbrukumus Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem. Latvijas Tautas frontes organizatori aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā, tādā veidā nevardabīgi paužot savu neapmierinātību pret padomju varu. Tas bija laiks, kad līdzās ugunskuriem Rīgas centrā, dzeloņdrātīm, betona bluķiem, smagajām lauksaimniecības un celtniecības tehnikām, pulcējās ļoti daudz cilvēku, kuri protestēja pret netaisnīgo okupācijas varu un ticēja Latvijas uzsāktajam ceļam uz valsts neatkarības atjaunošanu. Kas ceļu uz rītdienu aizsāk, Pats sevī lai liesmiņu dedz; Kur uguni, sildi gaisu, Lai ugunskurus pasaule redz. (M.Sīlis) Atmodas laika līderis Dainis Īvāns uzsver: "Preses centra ziņojumi no notikumu epicentra rakstīti gandrīz burtiskā nozīmē ar asinīm. Ko nozīmē tikai viena vien šeit redzamā 20. janvāra naktī traģisko notikumu laikā preses centrā tapusī lapiņa ar mirušo un ievainoto sarakstu, kas ik pa brīdim bija jālabo, jāpapildina līdz pat 21. janvāra rītam pulksten 11.00! Šī lapiņa ir pirmais piemineklis mūsu upuriem. Pirmā starptautiskā apsūdzība slepkavām." Barikāžu laika traģiskākie brīži bija 20. janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Sadursme prasīja arī upurus. Bojā gāja pieci cilvēki, kuru vidū bija skolnieks Edijs Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki Vladimirs Gomonovičs, Sergejs Konoņenko, Rīgas kinostudijas operatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne. Kā ir tagad? Žurnāliste Elita Veidemane atzīst arī šodien viņa jūtas kā uz barikādēm: Notiks publiskā apspriešana par Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas 1. redakciju "Barikādes ir visu laiku, jo tā ir robežšķirtne katram un katru dienu starp patiesību un meliem, bezdarbību un rīcību. Ja to nedara, tad nedzīvo. Lielās barikādes bija starp Latvijai būt un nebūt. Cilvēkam ir vienmēr jābūt vienā vai otrā pusē, ja tā nav, tad šaubos, vai cilvēks vispār izjūt dzīvi." Klātesošie 20. janvāra pēcpusdienā Daugavas krastā, Pļaviņās, sildījās pie ugunskura, malkoja siltu tēju, atcerējās un dalījās ar piedzīvoto, redzēto un dzirdēto. Kristīne Rulle gada 28. februārī plkst Pļaviņu novada kultūras centrā Pļaviņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz TIKŠANOS ar novada domes un pagastu pārvalžu vadību, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", Sociālā dienesta darbiniekiem, izglītības, kultūras un sporta speciālistiem. Aktualitātes novadā, ieskats gada plānos, iedzīvotāju viedokļi un jautājumi. Lai saņemtu izsmeļošas un pamatotas atbildes, jautājumus aicinām līdz 25. februārim iesūtīt uz vai iesniegt Klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa 11). Pļaviņu novada dome

2 Dome informē gada 24. janvāra domes sēdes lēmums Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā uz 5 gadiem ievēlēt Marutu Zālīti gada 31. janvāra domes sēdes lēmumi Apstiprināt SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu administratīvajā teritorijā 16,50 EUR bez PVN par 1 m 3, sākot ar gada 1. aprīli. Nodot Pļaviņu novada teritorijas plānojuma gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas laiku četras nedēļas. Apstiprināt Pļaviņu novada attīstības programmas gadam 1. redakciju. Nodot Pļaviņu attīstības programmas gadam projektu publiskai apspriešanai. Noteikt Pļaviņu novada attīstības programmas gadam projektu publiskās apspriešanas termiņu no gada 4. februāra līdz gada 4. martam un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 19. februārī Pļaviņu pilsētā. Izdarīt grozījumus gada 25. janvāra lēmuma Nr. 26 (protokols Nr.1) pielikumā Nr.1. Izslēgt no grāmatvedības uzskaites debitoru parādus Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu. I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un papildu kritērijus trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Pļaviņu novada pašvaldībā. 2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Pļaviņu novada Sociālais dienests (turpmāk Sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā. 3. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu. II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana 4. Ģimene (persona), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā, atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu noteikto. 5. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apliecina Sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 6. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes sastāvā, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā stāvokļa izmaiņām, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto trūcīgas ģimenes (personas) statusu. 7. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt Pļaviņu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā, un Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Domes sēdes (prasības) un atzīt pārējos izdevumus EUR apmērā, iekļaujot gada finanšu pārskatā. Izslēgt no grāmatvedības uzskaites un atzīt pārējos ieņēmumos izveidotos uzkrājumus prasībām EUR apmērā, iekļaujot gada finanšu pārskatā. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Pļaviņu novada domes izglītības iestādēs no gada 1. janvāra. Par pašvaldības darba sekmīgu vadību, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi un infrastruktūras attīstību novadā 2018.gadā, līdzdalību iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas nodrošināšanā, piešķirt domes priekšsēdētājam Aigaram Luksam naudas balvu 50% apmērā no mēnešalgas likmes. Apstiprināt grozījumus Pļaviņu novada domes gada 31. jūlija noteikumos "Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā". Apstiprināt grozījumus Pļaviņu Mūzikas skolas nolikumā. Apstiprināt noteikumus "Kārtība par brīvpusdienu piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā klašu skolēniem". Noteikumi stājas spēkā ar gada 1. jūniju. Deleģēt sporta biedrībai "Juči" uz 1 gadu no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu) ietilpstošos uzdevumus - skvoša spēles apmācības veikšanu; sporta pasākumu un sacensību organizēšanu skvošā; nodarbību vadīšanu Pļaviņu novadā dzīvojošiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, popularizējot Pļaviņu novada sportistu veikumu. Finansējumu līdz EUR apmērā paredzēt Pļaviņu novada domes gada budžetā. Deleģēt sporta biedrībai "Dolomīts" uz 1 gadu no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās pašvaldību funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus - futbola spēles apmācības veikšanu; sporta pasākumu un sacensību organizēšanu futbolā; nodarbību vadīšanu Pļaviņu novada iedzīvotājiem, popularizējot Pļaviņu novada sportistu veikumu. Finansējumu līdz 2000,00 EUR apmērā paredzēt Pļaviņu novada domes gada budžetā. Apstiprināt 16 pašvaldības finansētā projekta konkursa pieteikumus, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu EUR apmērā. Noraidīt vienu projekta pieteikumu. Apstiprināt Pļaviņu novada pasākumu plānu gadam. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz gada 21. februāra Finanšu un teritoriju attīstības komitejas sēdei. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 "Pļaviņu novada pašvaldības gada budžeta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. III. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi) un ja: 8.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot gada 30. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk MK noteikumi) minēto; 8.2. tā atbilst citiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem. 9. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē Sociālais dienests. 10. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīvesvietas apsekošanu var veikt bez iepriekšēja saskaņojuma ar iesniedzēju. 11. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja: ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai; ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīvesvietas apsekošanu; nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu; Ministru kabineta noteikumos noteiktos gadījumos. 12. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt Pļaviņu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā, un Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. IV. Noslēguma jautājums 13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pļaviņu novada domes gada 30. noteikumi". Izveidot jaunu nodaļu Pļaviņu novada domes administrācijā Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa. Noteikt Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas struktūru: tūrisma attīstības speciālists (viena pilna slodze); sporta attīstības speciālists (viena pilna slodze); sabiedrisko attiecību speciālists (viena pilna slodze). Ne vēlāk kā līdz gada 1. maijam domes izpilddirektoram noteikt Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, rīkojot iekšējo konkursu (starp nodaļas speciālistiem), nosakot Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatalgu 1115,00 EUR apmērā. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 "Grozījumi Pļaviņu novada domes gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 " nolikums""un paskaidrojuma rakstu. Nepietiekama balsu skaita dēļ lēmumprojekts par atļaujas izsniegšanu atkritumu pārstrādes vietas izveidei SIA "PPRP" teritorijā tiek noraidīts. Atcelt Pļaviņu novada domes gada 27. decembra lēmumu Nr. 25, protokols Nr. 18 "Par finansējuma piešķiršanu". Atcelt Pļaviņu novada domes gada 27. decembra lēmumu Nr. 14, protokols Nr. 18 "Par biedrības "Rollertour" iesnieguma izskatīšanu". Uzdot īpašumu nodaļai organizēt SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" piederošā transportlīdzekļa iekrāvēja ekskavatora TO-49, T454LB atsavināšanu. Piešķirt adresācijas objektam - zemes vienībai un būvei adresi "Rododendri", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads. Nodot atsavināšanā dzīvokli Nr m² platībā Rīgas ielā 15, Pļaviņās, Pļaviņu novadā. Nodot atsavināšanā dzīvokļa īpašumus "Norās", Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā: dzīvokli Nr. 1-56,7 kv.m. platībā; Nr. 2 67,1 kv.m. platībā; Nr. 3 63,8 kv.m. platībā; 4 57,0 kv.m. platībā; Nr. 5 57,7 kv.m. platībā; Nr. 6 67,4 kv.m. platībā; Nr. 7 66,1 kv.m. platībā; Nr. 8 58,2 kv.m. platībā. Grozīt Pļaviņu novada domes lēmuma Nr. 17, protokols Nr. 16, "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Kaivēni", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads" lemjošās daļas 2. un 3. punktu. Pārējā daļā lēmums netiek mainīts. Neuzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā vienu personu, jo saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem neatbilst personu kategorijām, kuras Pļaviņu novada dome nodrošina ar palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, un anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai. Reģistrēt vienu personu pašvaldības palīdzības dzīvokļu maiņas rindā. Reģistrēt vienu personu pašvaldības palīdzības pirmās augusta saistošie noteikumi Nr.14 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtība Pļaviņu novadā". Paskaidrojuma raksts Nr Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta otro daļu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Pamatojoties uz grozījumiem gada 30. marta MK noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", ir nepieciešams pārstrādāt spēkā esošos saistošos noteikumus. Ņemot vērā, ka grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, pamatojoties uz gada 3. februāra MK noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktu, tiek sagatavoti jauni noteikumi. 2. Īss projekta satura izklāsts. kārtas dzīvokļu rindā. Reģistrēt vienu personu pašvaldības palīdzības dzīvokļa vispārējās kārtas rindā. Atļaut sadalīt īpašumu "Pārslas 1" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, divās zemes vienībās, nosakot zemes lietošanas mērķi. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt adresi un nosaukumu "Pārslmaļi", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads. Apstiprināt SIA "Aizkraukles mērnieks" sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto Zemes ierīcības projektu īpašumam "Lejas Vērsēni", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads. Atļaut sadalīt īpašumu "Kalna Pīlādži" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, divās zemes vienībās un noteikt zemes lietošanas mērķi. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt adresi un nosaukumu "Gaidas", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads. Atcelt gada 26. aprīļa Pļaviņu novada domes sēdes lēmuma Nr. 24, protokols Nr. 7,"Par Saulgriežu ielu Klintaines pagasts, Pļaviņu novads" lemjošās daļas 4.punktu un 5.punktu. Atļaut sadalīt īpašumu "Oļi" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, divos atsevišķos īpašumos un noteikt zemes lietošanas mērķi. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu "Jaunoļi", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads. Dzēst apgrūtinājumu (ķīlu) dzīvokļa īpašumam Nr. 6, Rīgas ielā 23A Pļaviņās, Pļaviņu novadā, un izslēgt no Pļaviņu novada domes bilances. Saistošie noteikumi Nr. 23 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā" Saistošie noteikumi nosaka: 1) trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas kārtību, 2) ienākumu līmeni maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai (iepriekšējos saistošajos noteikumos ienākumu apmērs 193,00 EUR, saistošo noteikumu projektā 250,00 EUR), 3) gadījumus, kad Pļaviņu novada Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu; 4) Sociālā dienesta lēmumu pārsūdzēšanas kārtība. 3. Informācija par plānoto projekta uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes. 4. Informācija par administratīvajām procedūrām. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 5. Konsultācijas. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē 2

3 3 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 "Par gada budžetu" Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu. 1. Saistošie noteikumi nosaka 2019.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 2. Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības darbinieku amatu sarakstus un algas apmēru ar gada 1. februāri saskaņā ar pielikumiem Nr (ierobežotas pieejamības dokuments). 3. Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus gadā EUR saskaņā ar pielikumu Nr Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus gadā EUR saskaņā ar pielikumu Nr Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 2019.gadam EUR apmērā: 5.1.naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR; 5.2.aizņēmumu pamatsummu atmaksa EUR; 5.3.naudas līdzekļu atlikums 2019.gada beigās EUR. 6. Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības saistību un galvojumu apjomu gadam saskaņā ar pielikumu Nr Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta ieņēmumus EUR un izdevumus EUR saskaņā ar pielikumu Nr Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā EUR un plānoto līdzekļu atlikumu gada beigās EUR. 9. Apstiprināt Pļaviņu novada pašvaldības ceļu fonda izlietošanu vidējā termiņā gadam saskaņā ar pielikumu Nr Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, un izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 11. Saistošo noteikumu pielikumā pievienots paskaidrojuma raksts, pielikums Nr. 7. Saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Pļaviņu novada domes gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 7 "Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos" atzīšanu par spēku zaudējušiem" Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu Atzīt par spēku zaudējušiem Pļaviņu novada domes gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 7 "Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos". Paskaidrojuma raksts Nr Projekta nepieciešamības pamatojums gada 26. aprīlī Pļaviņu novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi nr. 6 "Pļaviņu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi", kuros ir iekļautas arī normas komercuzskaites mēraparātiem. Līdz ar to ir zaudējuši aktualitāti gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos". 2. Īss projekta satura izklāsts. Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Pļaviņu novada noteikumi Saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Pļaviņu novada domes gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 " nolikums"" Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu. Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Pļaviņu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk tekstā saistošie noteikumi): 1. Izteikt saistošo noteikumu punktu šādā redakcijā: " Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa." 2. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu un, izteikt to šādā redakcijā: "speciālisti un darbinieki, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā saskaņā ar apstiprināto amata vienību sarakstu". 3. Veikt grozījumus Pielikumā Nr.1 saskaņā ar pielikumu. Paskaidrojuma raksts 1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Pļaviņu novada domes sēdē gada 27. jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 9 " nolikums". Grozījumi nepieciešami, lai veiktu izmaiņas administrācijas sastāvā. 2. Īss projekta satura izklāsts. Ar saistošo noteikumu apstiprināšanu tiek izveidota jauna nodaļa Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa, kurā tiek iekļauti šādi speciālisti sabiedrisko attiecību speciālists, sporta attīstības speciālists, tūrisma attīstības speciālists. ūdensmērītāju uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos" atzīšanu par spēku zaudējušiem". 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu projektam nav finansiālas ietekmes. 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes. 5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav veiktas administratīvās procedūras. 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attiecināms. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Īstenojot piedāvāto komunikācijas, sporta un tūrisma modeli, tiks uzlabota iekšējā kontroles sistēma un nostiprināta atgriezeniskā saite starp nodaļas vadītāju un tajā strādājošiem speciālistiem. Koncentrējot šo jomu speciālistus, darbs kļūs efektīvāks. 5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav ietekmes. 6. Konsultācijas. Nav notikušas. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", pamatojies uz gada 28. decembrī noslēgto Vienošanos ar Pļaviņu novada domi, informē, ka ar gada 1. janvāri ir izveidots decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas) īpašniekiem reģistrā ir jāreģistrējas līdz gada 31. decembrim. Reģistrā īpašniekiem ir jāreģistrē īpašumi no šādām teritorijām: Stukmaņu ciems, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads; Rīteru ciems, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads; Kriškalnu ciems, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads; Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads; Odziena, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads; Pļaviņu pilsēta, Pļaviņu novads. Reģistrā ir jāreģistrē sekojoši decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidi: Rūpnieciski izgatavotas dome informē Īpašumi jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā Var iesniegt lauku bloku precizējumus No šā gada 4. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus; no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku - savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu. Tiek maksāts brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem LAD turpina izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. Likme ir 102,02 eiro. Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu No gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Pļaviņu novadā šis maksājums bija 45 eiro/ ha. Zemkopības ministrija, uzsākot plānošanas perioda īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām. Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, tika nolemts, ka maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, saņems par platībām, kas aptver lielāku Latvijas teritoriju (aptuveni 90% no platības), bet par īsāku periodu līdz gadam. Ja maksājums tiktu saglabāts līdz gadam, tad tas tiktu ieviests daudz mazākā Latvijas teritorijas daļā. Zināmas provizoriskās LAP pasākumu kārtas Ir zināmas šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu kārtas. Ar precīzu informāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m 3 / diennaktī; Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem; Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete). Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmu īpašnieki, kuru īpašumā ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m 3 /diennaktī, bet kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz gada 1. janvārim nodrošina, ka atbilstošs komersants apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumā ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m 3 /diennaktī, turpmāk reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) būs jāveic kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope. Apkopi varēs veikt tikai atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" nodrošinās gan decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu un apliecinājuma izsniegšanu, gan arī kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopju veikšanu. Iesnieguma formu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai skatīt Pļaviņu novada mājaslapā. Iesniegums jānosūta vai jāienes SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120, vai arī jānosūta e-pastā: SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" Lauksaimniekiem februārī var iepazīties sadaļā Aktualitātes. Lauksaimniecības datu centrs aicina gada 1. martā plkst Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., uz semināru sertificētās personas un personas, kas ir saņēmušas apliecību darbam ganāmpulkā (gaļas liellopu pārraudzība). Darba kārtība. Precīzas un savlaicīgas datu reģistrēšanas par lauksaimniecības dzīvniekiem ciltsdarbā nozīme. Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums (gaļas pārraudzības ganāmpulki). Skaidrojums. Gaļas liellopu pārraudzības uzsākšana, izmaiņu paziņošana un pārtraukšana. Darbs ar sistēmu CILDA (gaļas pārraudzība). Metodika. Skaidrojums. Lektori no LDC: Evija Skujiņa, Ingūna Slice, Daina Lodiņa, Inese Doņuka. Pēc semināra noklausīšanās LDC piešķirs 6 st. par semināra noklausīšanos (teorija) un reģistrēs LDC mājas lapā. Tālruņi informācijai: (Santa Ķimerāle), (Gundega Eglīte) Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus Pļaviņu novada domē 4. martā plkst , Klintaines pagasta pārvaldē 6. martā plkst SIA LLKC Pļaviņu novada LAK Inese Eiduka, t

4 Sabiedrība No gada novembra līdz gada novembrim trīs tematiskās kārtās Latvijas bibliotēkās norisinājās Latvijas valsts simtgadei veltīts erudīcijas un radošuma konkurss "Latvijai 100. Domā. Izzini. Stāsti!", ko rīkoja uzņēmums "Lursoft" sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru. Konkursa dalībnieki bibliotēku lasītāji, varēja apliecināt savu erudīciju, meklējot atbildes "Lursoft" Laikrakstu bibliotēkā News.lv. Piebildīšu, ka tā ir valsts apmaksāta datubāze publiskajām bibliotēkām. Piedaloties konkursā, bija iespējas uzzināt jaunus, interesantus faktus par Latvijas novadiem un cilvēkiem. Pļaviņu novada bibliotēkas lasītājs Andris Gudiņš kļuva par vienu no erudīcijas konkursa 2. kārtas uzvarētājiem. Konkursā "Radošajiem" dalībnieki stāstīja stāstus par "Lursoft" Laikrakstu bibliotēka pieejama bibliotēku apmeklētājiem arī gadā gada nogalē Pļaviņu novada dome jau ceturto gadu izsludināja iedzīvotāju projektu finansēšanas konkursu. Šoreiz devīze bija "Veidosim Pļaviņu novada nākotni kopā!". Iedzīvotāji tika aicināti iesniegt inovatīvus projektus un radošas idejas, kas būtu ieguldījums novada nākotnē un mūsdienīgas vides veidošanā. Maksimālā summa vienam projektam, kuru piešķir pašvaldība, ir 1000 eiro, bet iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriālais ieguldījums. Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem. Šogad konkursā tika iesniegti 17 projekti, kas veltīti gan aktīvam novada iedzīvotāju dzīvesveidam, gan kultūras un mākslas attīstībai un kultūrmantojuma saglabāšanai, gan uzņēmējdarbības veicināšanai, vides sakopšanai un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā arī tradīciju izkopšanai novadā. 31. janvāra domes sēdē deputāti lēma atbalstīt 16 iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus. Izvērtējot tika ņemta vērā projekta aktualitāte, sasniedzamie rezultāti, oriģinalitāte, ilgtspēja. Iedzīvotāju ideju īstenošanai no pašvaldības budžeta kopumā piešķirti eiro. Atbalstu guva: Biedrības "Latvijas karatē klubs "KADZAN"" projekts, lai karatē kluba dalībnieki varētu startēt karatē sacensībās Latvijā; Neformālas iedzīvotāju sava novada ievērojamām vietām un cilvēkiem, notikumiem, rakstot esejas. Arī šis konkurss mūsu bibliotēkai noslēdzās ar patīkamu ziņu mūsu bibliotekāres Ivetas Gurevičas uzrakstītā eseja "Ārsts, dzejnieks Mārtiņš Siliņš Elmārs Apse" tika atzīta par labāko darbu konkursa 3. kārtā. Īpaša pateicība mūsu bibliotēkas lasītājai Birutai Irēnai Osītei, kura konkursam iesniedza trīs esejas, stāstot par mūsu novadu. Galvenais ieguvums visiem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties konkursā, bija iespēja iepazīt datubāzi Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv, kurā laikrakstu publikācijas uzkrātas kopš gada vairāk nekā no 100 dažādiem gan centrāliem, gan reģionāliem izdevumiem. Minētā datubāze ar valsts finansiālo atbalstu būs pieejama izmantošanai arī gadā visiem publisko bibliotēku apmeklētājiem. Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēkas direktore Ārsts, dzejnieks Mārtiņš Siliņš Elmārs Apse Eseja Katrs cilvēks šajā pasaulē ir nācis ar savu sūtību - uzdevumu. Nolēmu pastāstīt par cilvēku, kurš, ejot pa ielu, ienākot telpā, uzsākot sarunu, aizrauj apkārtējos ar savu patiesumu, neuzbāzīgo humoru, ar silto acu skatienu. Katra tikšanās ar šo cilvēku uzlādē ar pozitīvu enerģiju, mieru un gaišumu. Bieži cilvēki nespēj kontrolēt sociālos, ekonomiskos un politiskos lēmumus, tomēr viņš seko līdzi notiekošajam, nekad nepaliek malā. Viņš nebaidās, neslēpjas, neizliekas. Gribu pastāstīt par pļaviņieti, ārstu tiesu medicīnas ekspertu, dzejnieku, sabiedrisko darbinieku Mārtiņu Siliņu (Elmāru Apsi). Mārtiņš Siliņš dzimis gada 20. martā Valkas apriņķa Sinoles pagastā. Pasaule jau bīstami šūpojās, tomēr Vidzemes zemnieku sētā vēl valdīja laime, saticība un miers. Mārtiņam tika dots otrs vārds Elmārs, pēc ļaužu nostāstiem divvārdība to nēsātājiem dodot divas dabas. Mārtiņam Elmāram palaimējās: kara un pēckara gados netika izpostītas dzimtas mājas un palika gaišas atmiņas par bērnības zemi. Jau skolas gados, kuri pavadīti pasakainās vietās (pamatskola Mālmuižas pilī, vidusskola Lejasciemā), Mārtiņš iemīlēja literatūru. Īpaši fascinēja novadnieki Zenta Mauriņa, Anna Sakse, Tirzmaliete u.c.). Tāpēc viņš arī gribēja izmēģināt savu varēšanu literatūrā. Citējot rakstnieci Luciju Ķuzāni: " astoņpadsmitgadīgais jauneklis piedzīvoja personības dalīšanos. Mārtiņš Siliņš nolēma kļūt ārsts, bet Elmārs dzejnieks. Kāpēc ar uzvārdu Apse? Laikam izvēli ietekmējis dižais lizumietis Apsīšu Jēkabs, kurš tik grodi mācēja savērpt senļaužu likteņus un parādīt mežu skaistumu." Kādā intervijā Elmārs gan saka, ka Atbalstīti iedzīvotāju projekti grupas mūziķu ansambļa "Melanna" projekts dziesmu albuma ierakstīšanai; Biedrības "Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība" projekts ar mērķi attīstīt infrastruktūru bērnu rotaļu laukumā; Neformālas iedzīvotāju grupas "Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" Vecāku padome" projekts "Mazais sporta laukums" sporta nodarbību pilnveidošanai un attīstīšanai; Biedrības "Latvijas kalnu divriteņu federācija" projekts "Kalnu divriteņu maratona 5. posms Vietalva" ar mērķi veicināt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu Pļaviņu novadā; grupas folkloras kopas "Āre" projekta "Dziesmu dziedu, kāda bija" turpinājums - izgatavot etnisko tautas tērpu; Neformālas iedzīvotāju grupas "Bibliotēka un draugi" projekts "Esam radoši un brīvi" ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt bērnu bibliotēkas apmeklētājus dažādās aktivitātēs; Pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāles "Bērziņš" vecāku komitejas projekts "Iešūposim bērnus nākotnē!", kura mērķis ir pilnveidot bērnu rotaļu laukumu bērnudārza audzēkņiem ar drošības un kvalitātes kritērijiem atbilstošu aprīkojumu; Biedrības "Kopsolis" projekts "Izstāde "Edīte Krastenberga. Pļaviņu stāsti". Projekta mērķis ir ar izstādes sagatavošanu uzsākt Edītes Krastenbergas atstātā mantojuma apzināšanu, novērtēšanu un popularizēšanu; grupas "Vietalvas pagasta padome" projekts "Baltā krusta izvēle par uzvārdu bijusi, jo pie mājas augusi apse. Vienkārši, viņa stilā. Mārtiņš piepildīja savus jaunības sapņus. Kļuva par ārstu un dzejnieku. Pirmās publikācijas studentu izdevumā "Padomju Mediķis." Kā ārsts pēc studijām tika norīkots darbā starprajonu centrā Pļaviņu slimnīcā. Pļaviņas kļuva par mājām, ģimenes ligzdu uz mūžu. Mārtiņš un Astrīda ir iesakņojušies Pļaviņās nu jau vairāk nekā piecdesmit gadus. Mārtiņam uzsākot darba gaitas Pļaviņās, arī Elmārs drīz vien atrada domu biedrus dzejnieku Andri Grīnbergu, rakstnieci Luciju Ķuzāni, mākslinieci, nu jau aizsaulē, Ainu Karlsoni. Grāmatas "Galodiņa" (2005) un "Es tai dienā vēju sēju" (2010) draugi izdeva, autoram par to nezinot, kā dāvanas jubilejās. Tajās ietverta savulaik presē publicētā dzeja. Andris Grīnbergs savu veltījuma dzejoli krājumā "Es tai dienā vēju sēju" nosaucis "Elmāra rozītes, Mārtiņa nazis": Veltījums vienam neparastam vīram ar diviem vārdiem Mārtiņam Siliņam 70 gadu jubilejā un Elmāram Apsem 50 gadu jubilejā. Jautājums, kāpēc simtgades gadā jāstāsta par Mārtiņu Elmāru Siliņu. Tāpēc, ka Latvija ir stipra tik, cik tās ļaudis. Mārtiņš ir viens no šiem stiprajiem Latvijas cilvēkiem - atmodas laika aktīvists, kurš uzdrošinājās, cerēja un ticēja Latvijas atdzimšanai. Viņš piedalījās Tautas frontes dibināšanā, veidojot un vadot Pļaviņu Tautas frontes atbalsta atjaunošana", kas paredz sakārtotu piemiņas vietu, cienot un godinot kritušos, iegūtu jaunu apskates vietu; grupas projekts "Informatīvā stenda izveidošana un uzstādīšana "Ķūģu kapos", kura ietvaros tiks saglabāta piemiņas vieta, sakārtota kultūrvide un nodrošināta informācijas pieejamība Ķūģu kapos; grupas "Lasītāju klubiņš" projekts "Latviešu rakstnieki lasītājiem Pļaviņu novadā: 3. kārta" ar mērķi organizēt tikšanās ar autoriem, vienlaicīgi popularizējot iedzīvotājiem viņu radošo veikumu; grupas projekts "Pļaviņu novadā sportiski un veselīgi pļaviņieši" par āra trenažiera uzstādīšanu Kriškalnos; Biedrības "OPTI- MISTSS" projekts "Dīvānu brauciens", lai arī piekto grupu. Nedomājot devās uz Rīgu, uz barikādēm. Nevar nepieminēt traģisku notikumu Pļaviņās, kur izpaužas Cilvēka Mārtiņa Elmāra būtība: "Pļaviņās plosījās gripas epidēmija. Daudzi saslima, arī paši ārsti. Bija izsaukums pie smagi slima bērna, bet nebija neviena, kas brauc. Vienīgi ārste Livdāne, pati būdama ļoti slima, aizbrauca pie šī slimā bērna. Bērnu viņa izglāba, bet pašai radās komplikācijas, un pēc pāris dienām viņa nomira. Dakteris Siliņš (pseidonīms Elmārs Apse) darīja visu iespējamo, lai viņu glābtu, bet tas tomēr neizdevās. Pēc viņas nāves Elmārs Apse uzrakstīja dzejoli ārstes Livdānes piemiņai. Šis dzejolis publicēts dzejoļu grāmatā "Galodiņa" ar nosaukumu "Bite": "Lido bites āboliņā, Lido atkal viršu ziedos, Bet es lūdzu sirdsapziņu Mums par pirmo biti piedot." Atsauces: /10/12/latvijas-brivibavienoja-un-ta-atguta-kopa 2. Pļaviņu novada mākslinieki. - Pļaviņu novada ziņu pielikums , decembris. 3. "Latvijas lepnuma" balvas cienīga ārste. Staburags, 2008., 6. janvāris. 4. Ķuzāne Lucija. Kādu mēs viņu redzam.- Apse E. Galodiņa.- Talsi, Apse E. Galodiņa.- Talsi, APL, lpp. 6. Es tai dienā vēju sēju: veltījums Mārtiņam Siliņam Elmāram Apsem.- Jēkabpils, Jēkabpils drukātava, lpp. Iveta Gureviča gadu organizētu inovatīvo pasākumu, iesaistot iedzīvotājus un organizācijas (piešķirts daļējs atbalsts); Biedrības "Pļaviņu pļāvēji" projekts "Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei", kas paredz iesaistīt novada iedzīvotājus videi draudzīgos sporta veidos pļaušanā un sēņošanā; Biedrības "Latvijas Kalnu Divriteņu Attīstības Centrs" projekts "Latvijas riteņbraucēji nostiprina Pļaviņu novada vārdu Latvijas velosporta kartē", organizējot MTB (kalnu divriteņu) maratonu - otra lielākā un populārākā Latvijas riteņbraukšanas seriāla VIVUS.LV MTB maratona 3.posmu; Iedzīvotāju projekti tiks realizēti līdz gada 30. novembrim. Zaiga Bonda 4

5 sabiedrība Pēc SIA "Lursoft" pieejamās uzņēmumu datu bāzes gadā Pļaviņu novadā darbību ir reģistrējuši 20 jauni uzņēmumi un 1 biedrība. Nozares ir dažādas: automobiļu apkope un remonts, dažādu preču mazumtirdzniecība, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, administratīvie pakalpojumi u.c. Ar šo rakstu Jaunais uzņēmējs tā ir uzdrīkstēšanās vēlamies aizsākt rakstu sēriju, akcentējot to, cik dažādi uzņēmumi Pļaviņu novadā tiek reģistrēti, cik viegls vai grūts ir saimnieciskās darbības sākums. Šajā avīzes numurā aplūkosim vienu no jaunajiem uzņēmumiem skaistumkopšanas salonu Pļaviņās, Raiņa ielā 55. Tā ir uzdrīkstēšanās mazpilsētā sākt jaunu biznesu, Aizvadīta tūrisma izstāde gadatirgus "Balttour 2019" it sevišķi nozarē, kurā ir daudz pārstāvju. Tikšanās un saruna notiek salona telpās ar skaistumkopšanas salona īpašniecēm, darbiniecēm Solvitu Nomali - Lazdiņu (manikīrs), Diānu Petrovsku (manikīrs, vaksācija), Natāliju Dudari (manikīrs, pedikīrs) un Aigu Pinku (friziere). Meistares ir pašnodarbinātas personas, kuras ir apvienojušās un piedāvā savus pakalpojumus kopīgās skaistumkopšanas salona telpās. Visas skaistuma meistares sevi sauc par pļaviņietēm. Aiga jau ilgāku laiku ir friziere. Viņas klientu loks ir plašs gan vietējie iedzīvotāji, gan aizkrauklieši, gan rīdzinieki. Diāna bija sapņojusi par dar- Ķīpsalas izstāžu centrā no 1. februāra līdz 3. februārim norisinājās 26. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2019". Tā ir plašākā un nozīmīgākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu reģionā un rada svētku sajūtu gan nozares profesionāļiem, bošanos skaistumkopšanas jomā. Apstākļu sakritības dēļ Diānas nagu meistare devās ilgstošā atvaļinājumā, bet Diāna nevarēja atrast sev jaunu manikīri, jo esošajām nagu speciālistēm klientu loks bija plašs un jaunus klientus vairs nepieņēma. Atlika vien iespēja doties uz Jēkabpili, bet ceļā sanāca pavadīt krietnu laiku. Šo apstākļu pamudināta, nolēma pati mācīties profesiju, ko drīz vien arī izdarīja. Diāna saņēma sertifikātu un nu pati var strādāt sev tuvajā sfērā. Gan Natālija, gan Solvita arī ir manikīra speciālistes, bet visām meistarēm ir savs stils, kādā strādā, līdz ar to katrai veidojas savs klientu loks. Ir pagājis gads, kopš izieti pirmie kursi. Savas profesionālās darbības sākumā visas manikīres kādu laiku roku trenēja, nagus sakopjot mammām, draudzenēm, kaimiņienēm, bet, tā kā interese pieauga arī no citām sievietēm, tad nācās domāt par plašākām telpām. Visas skaistuma meistares ik pa laikam papildina zināšanas, jo šajā nozarē tendences un tehnoloģijas mainās nepārtraukti. Jautājot par to, kādēļ palikušas Pļaviņās, atbilde skan viena ģimene, mājas. Sākumā ir bijušas nelielas bailes no tā, gan ceļotgribētājiem. Tajā piedalījās 860 dažādu pasaules valstu tūrisma uzņēmumi. Pļaviņu novads tika prezentēts Zemgales stendā, kurš no izstādes organizatoriem saņēma atzinību par plašāko reģiona pārstāvniecību. Zemgales stendā piedalījās 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības, kas tradicionāli bija apvienojušās sešos sadarbības puduros. Vienu no tiem veidoja Jelgavas pilsēta, Jelgavas un Ozolnieku novads, otru Jēkabpils pilsēta un Krustpils novads, trešo Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, ceturto Auces, Dobeles un Tērvetes novads, piekto Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru novads, bet sesto tā dēvēto Sēlijas puduri Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novads. Pļaviņu novadu pārstāvēja Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Zaiga Bonda, Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības vai sanāks, vai būs klienti, kur atradīs atbilstošas telpas. Izrādās, ka atbilstošas telpas atrast ir problemātiski, jo pārsvarā tika piedāvātas telpas, kurās ir malkas apkure, bet, tā kā darbs norit pēc pieraksta, tad viens no galvenajiem nosacījumiem bija centrālās apkures nepieciešamība. Salona mājvieta, raugoties no dažādiem aspektiem, ir ļoti laba - tā atrodas pilsētas centrā, salonā ir centrālā apkure, kanalizācija un klientiem ir pieejamas stāvvietas. Pirms salona atvēršanas bija nepieciešams remonts, lai telpas padarītu mājīgākas. Interjers tika veidots pieklusināts, neuzbāzīgs, gaumīgs. Salonā ir nodrošināts viss nepieciešamais ērtai klientu pieņemšanai. Ikviens klients tiek laipni sagaidīts, procedūru laikā ir iespējams cienāties ar kafiju un tēju. Pļaviņu novada dome reizi gadā izsludina projektu konkursu jaunajiem uzņēmējiem "Es varu būt uzņēmējs!". Šī konkursa nolikums tika izskatīts, bet, tā kā saimnieciskā darbība jau bija reģistrēta, dalība šajā projektu konkursā izpalika. Skaistuma meistares jaunajiem censoņiem iesaka nebaidīties un iet uz savu mērķi. Ja saimnieciskā darbība vēl nav sākta, tad jāmēģina startēt Pļaviņu novada domes piedāvātajā projektā. Ja saimnieciskā darbība ir uzsākta, tad var pieteikties Lauku atbalsta dienesta projektiem sev atbilstošajā nozarē. Pašvaldība cenšas atbalstīt jaunos uzņēmējus, piemēram, rīkojot "Uzņēmēju launagus". Apmeklējot šos pasākumus, var apzināt situāciju, izvērtēt iespējas, veidot nozīmīgus kontaktus, dzirdēt daudz uzmundrinošu vārdu, kā arī uzklausīt ieteikumus un apmeklēt zinošu lektoru apmācības. Leposimies ar mūsu ilggadējiem uzņēmumiem un atbalstīsim ne tikai gadu gaitā jau zināmos uzņēmumus, bet arī jaunos! Zaiga Bonda speciāliste Elita Kaņepēja. Kā arī visas trīs dienas izstādes apmeklētājus ar SIA "A.A. Mežmalas" jaunumiem iepazīstināja Latvju spīķera pārstāve Līga, kura aicināja apmeklētājus iesēsties "Mežmalu" kamanās un noskatīties sagatavoto video. Sestdien pievienojās Odzienas muižas pārstāve Evija Sproģe, iepazīstinot ceļotgribētājus ar Odzienas muižas aktualitātēm un piedāvājot Odzienas muižas alus degustācijas, kā arī aktīvākie apmeklētāji varēja iemēģināt roku disku golfa spēlē. Pļaviņu novada pārstāves prezentēja jaunās gada Pļaviņu novada tūrisma kartes, Vidusdaugavas bukletus un Pļaviņu novada gada pasākumu plānu. Zaiga Bonda, Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2 3 laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) tiek organizēta Attīstības programmas gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. 1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem ( ), tāpēc 5 Paziņojums par Attīstības programmas gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās. 2. Ar Attīstības programmas gadam 1. redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās, otrdienās un trešdienās ; ceturtdienās ; piektdienās ; pusdienu pārtraukums darba dienās ; sestdienās un svētdienās brīvs. 3. Ar Attīstības programmas gadam 1. redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā (sadaļā Pašvaldība, Novada Attīstības programma). 4. RAKSTISKUS KO- MENTĀRUS par Attīstības programmu gadam 1. redakciju laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g. 4. martam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos: -Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Klientu apkalpošanas centrā; - Sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120; - Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: - Aizpildot priekšlikumu anketu katrā Pļaviņu novada pagasta pārvaldē. 5. Attīstības programmas gadam 1. redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKS- ME norisināsies: 19. februārī plkst Pļaviņu pilsētā. Pļaviņu novada kultūras centrā Daugavas iela 49, Pļaviņās. Kontaktpersona: Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders, tālr

6 Dome informē Paziņojums par Teritorijas plānojuma gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2 2 laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) tiek organizēta Teritorijas plānojuma gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. 1. Teritorijas plānojums gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 12 gadiem ( ), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās. 2. Ar Teritorijas plānojuma gadam 1. redakcijas DRUKĀTIEM MA- TERIĀLIEM laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās, otrdienās un trešdienās ; ceturtdienās ; piektdienās ; pusdienu pārtraukums darba dienās ; sestdienās un svētdienās brīvs. 3. Ar Teritorijas plānojuma gadam 1. redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 11. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums). 4. RAKSTISKUS KOMEN- TĀRUS par Teritorijas plānojuma gadam 1. redakciju laika posmā no š. g. 11. februāra līdz š. g. 14. martam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos: - Klientu apkalpošanas centrā Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās; - Sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120; - Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: 5. Teritorijas plānojuma gadam 1. redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKS- ME norisināsies 19. februārī plkst Pļaviņu novada kultūras centrā Daugavas ielā 49, Pļaviņās. Kontaktpersona: Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Banders, tālr ŠĶIROJOT ATKRITUMUS, BŪSIM ATBILDĪGI! SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" atgādina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nešķirotos sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tajā daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu savākšanas punktā, pie kura ir piesaistīta konkrētā daudzdzīvokļu māja. Citu māju atkritumu savākšanas punktā nešķirotos sadzīves atkritumus izmest nedrīkst, jo no tā ir atkarīga maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Arī privātmāju īpašnieki nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumus daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu punktos. Būsim atbildīgi, arī šķirojot sadzīves atkritumus (PET pudeles, stiklu, kartonu u.c. atkritumus) tiem ir paredzēti attiecīgi konteineri, kā norādīts marķējumā! SIA "Pļaviņu Komunālie" pakalpojumi Godināti Zemessardzi atbalstošākie uzņēmēji, pašvaldības, iestādes Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija 17. janvārī jau trešo gadu godināja uzņēmumus un iestādes, kas atbalsta zemessargus un viņu apmācību procesu. Aizsardzības ministrija pateicās un apbalvoja Zemessardzi atbalstošākos uzņēmējus, pašavaldības, mācību iestādes, kā arī citas organizācijas. Izvērtējot zemessargu un Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus, pateicības saņēma Pļaviņu novada pašvaldība, tās priekšsēdētājs Aigars Lukss, kā arī SIA "Smaile AZ" vadītājs Andris Zeps. Arī turpmāk stiprināsim un atbalstīsim Zemessardzi. Zaiga Bonda 6

7 Sabiedrība Gada nogalē Rīgā, "Pepsi" centra skvoša kortos, norisinājās Baltijas junioru turnīrs. Bija ieradušies pārstāvji no Igaunijas un Krievijas. Šajās sacensībās piedalījās un ar labiem panākumiem startēja 6 Pļaviņu novada sporta biedrības "Juči" skvoša pulciņa dalībnieki. BU-13/15 vecuma grupas sacensību kauss aizceļoja uz Maskavu. Divi kausi un trīs medaļas atceļo uz Pļaviņām GU-13 vecuma grupā Nikola Gasperoviča pārliecinoši pieveica visas pretinieces. Viņai - šo sacensību kauss un zelta medaļa. 2. vieta - Igaunijas pārstāvei Kristīnei Anetei Marisai, 3. vieta - jelgavniecei Sonorai Liepai. Par jauniešu U-19 grupas medaļām un čempiona titulu cīnījās visvairāk skvošistu, arī spēles bija spraigas. 1. vieta - ķekavniekam Jānim Plūmem, 2. vieta - jelgavniekam Augustam Ūbelim, 3. vieta - mūsu skvoša pulciņa dalībniekam Aivaram Lucijanovam, 4. vieta - Aivim Jokumam, 7. vieta - Helmutam Vītolam, 8. vieta - Jānim Smilgājam. GU-19 vecuma grupā startēja arī jaunākās - GU- 15 grupas pārstāves. Uzvarot visas pretinieces, par Baltijas junioru čempioni kļuva pļaviņiete Anna Esiņa. Viņai - šo sacensību kauss, zelta medaļa un dāvana. Uz Pļaviņām atceļoja divi Baltijas junioru turnīra kausi, čempiones tituls un trīs medaļas. Ir izdevies labs gada sacensību cikla noslēgums. Vēlu saviem audzēkņiem tā turpināt! Skvoša pulciņa vadītājs Pēteris Kalniņš Nr. p.k. ESF projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" (projekta nr /16/I/091) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks gada februāra mēnesim Nodarbības datums Ilgums (st.) Aicinām apmeklēt zemledus makšķerēšanas sacensības Aicinām aktīvos zemledus makšķerēšanas entuziastus piedalīties Pļaviņu novada sacensībās, kas norisināsies 23. februārī atpūtas bāzē "Mežezers". Pļaviņu novada zemledus makšķerēšanas SACENSĪBU NOLIKUMS Mērķis - sacensības tiek rīkotas, lai noskaidrotu labākos zemledus makšķerniekus, Norises laiks (plkst.nolīdz) :00-19: :00-19: :30-20: :00-19: :00-19: :30-20: :00-19: :00-19: :30-20: :00-19: :00-19: :30-20:30 Īstenošanas vieta (adrese) Kokneses peldbaseins, Parka iela 27a, Koknese Kokneses peldbaseins, Parka iela 27a, Koknese Kokneses peldbaseins, Parka iela 27a, Koknese Kokneses peldbaseins, Parka iela 27a, Koknese veicinātu aktīvu dzīvesveidu. Vieta un laiks - sacensības notiks gada 23. februārī MEŽEZERĀ. Dalībnieku reģistrācija notiks atpūtas bāzes "Mežezers" automašīnu stāvlaukumā plkst Dalībnieki un vērtēšana - Sacensībās var piedalīties Pļaviņu un apkārtējo novadu iedzīvotāji. Sacensībās individuāli tiks vērtēti vīrieši, sievietes un jaunieši, 2001.gadā dzimuši un jaunāki. Nosaukums Jogas nodarbība Vingrošanas nodarbība Nodarbības baseinā Jogas nodarbība Vingrošanas nodarbība Nodarbības baseinā Jogas nodarbība Vingrošanas nodarbība Nodarbības baseinā Jogas nodarbība Vingrošanas nodarbība Nodarbības baseinā Sacensību ilgumu noteiks galvenais tiesnesis reģistrēšanās vietā. Atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri, kura aprīkota ar vienu mormišku un vienu āķi. Par ēsmu nedrīkst izmantot dzīvas zivtiņas. Dalībnieku izcīnītās vietas noteiks pēc zivju kopsvara. Katram dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Apbalvošana - pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Piezīmes 1.,8.,15., 22. februārī 5.,12.,19., 26. februārī 7., 14., 21., 28. februārī 1.,8.,15., 22. februārī 5.,12.,19., 26. februārī 7., 14., 21., 28. februārī 1.,8.,15., 22. februārī 5.,12.,19., 26. februārī 7., 14., 21., 28. februārī 1.,8.,15., 22. februārī 5.,12.,19., 26. februārī 7., 14., 21., 28. februārī ar diplomiem, medaļām un balvām. Lielākā loma ieguvējs saņems kausu, smagākās zivs izvilcējs - pārsteiguma balvu. Katram dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Sacensības notiks, ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumus Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi". Vairāk informācijas: sporta darba organizators Sandris Stūris, tel Pļaviņu novadā 2018.gadā reģistrētas 27 laulības, 28 jaundzimušie un 113 miršanas fakti. Jaudzimušajiem populārākie vārdi ir Emīlija un Gustavs. Neparastākie un retākie - Keitia un Margots. 3 bērniem doti 2 vārdi. Pagājušogad izteikts meitenīšu pārsvars - reģistrētas 20 meitenes un tikai 8 zēni. Meitenēm vecāki izvēlējušies šādus vārdus: Anna, Aurēlija, Dace Ieva, Daniela, Emīlija (2 meitenēm), Enija, Evelīna, Evita, Hanna Karmena Mišela, Kate, Keitia, Kira, Lelde, Margarita, Marta, Milana, Sindija, Šarlote. Zēniem vecāki devuši vārdus: Gustavs (2 zēniem), Ģirts Kristians, Margots, Marks, Markus, Olivers, Sergejs. Lielākā daļa jaundzimušo (15) vecāku laulību savstarpēji nav reģistrējuši, tikai 12 (kas ir mazāk nekā puse) jaundzimušo dzimuši reģistrētā laulībā, 1 bērna dzimšanas dokumentos ziņas par tēvu nav norādītas. 9 bērniņi ģimenē ir pirmdzimtie, 14 dzimuši kā otrie bērni, 4 - trešie, 1 ir dzimis kā sestais bērns ģimenē. Pēdējos gados vērojama tendence, ka jaundzimušie bērni dzimst nopietnākos gados esošiem vecākiem: Vecums (pilni gadi) jaundzimušo vecākiem Līdz Pēc 31 Mātei Tēvam Novadā reģistrētas 27 laulības (t.sk. 1 ārvalstnieka laulība). Tāpat kā iepriekšējos gados lielākajai daļai (39 jaunlaulāto) šī ir 1.laulība, 15 jaunlaulātie stājās atkārtotā laulībā (otrajā, trešajā vai ceturtajā). Laulībā stāšanās vecums palielinās, arvien retāk jaunieši dodas laulībā līdz 20 gadu vecumam: Jaunlaulāto vecums (pilni gadi) Ieskats pagājušā gada demogrāfiskajā situācijā Līdz Skaits Seši pāri "Jā"vārdus viens otram vēlējās teikt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām - Odzienas muižas pagalmā un Klintaines pagasta "Liepsalās"- Lokstenes svētnīcā gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 113 mirušie: 64 sievietes, 49 vīrieši. Mirušo iedzīvotāju vecums (pilni gadi) Līdz Pēc 90 g.v Skaits Tiešie nāves cēloņi ir līdzīgi kā iepriekšējos gados, visbiežāk dažādas sirds-asinsvadu slimības (55 gadījumi), 25 gadījumos kā tiešais nāves cēlonis bijis ļaundabīgs audzējs, 14 gadījumos nāve iestājusies pēkšņu, nedabisku cēloņu dēļ (traumas, avārijas, mehāniskā asfiksija, saindēšanās u.tml.). Cerībā, ka šogad dzims krietni vairāk bērnu un mazāk būs aizsaulē aizgājušo, informāciju apkopoja V.Liepiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

8 aktuāli Cien. novadnieki un visi, kuru tuvinieki ir apglabāti Aiviekstes pagasta ĶŪĢU kapos! Pļaviņu novadā ir izveidojusies tradīcija kapsētās uzstādīt piemiņas stendus, kuros tiek sniegta informācija par mūsu ievērojamākajiem cilvēkiem, kuri daudz darījuši sava ciema, pagasta, pilsētas, novada un Latvijas labā gada kapusvētkos vēlamies šādu stendu atklāt arī Ķūģu kapos, taču bez līdzcilvēku palīdzības tas nav iespējams, tāpēc aicinām ikvienu, kurš var palīdzēt un dalīties ar informāciju, kā arī fotogrāfijām u.c. materiāliem par šādiem cilvēkiem, lūdzam zvanīt Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītājai Giedrei Zvirgzdiņai, mob.t vai rakstīt Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa Atgādinām, ka līdz gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā un Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā lv vai Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti 21. februārī plkst Pļaviņu Mūzikas skolā sagaidīsim ciemiņus. Viesos būs divi talantīgi mūziķi, interesantas un radošas personības - fagotists Jānis Semjonovs un flautiste Maija Zandberga. Jānis Semjonovs mācījies klarnetes spēli Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, turpinājis mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur nomainījis klarneti uz fagotu. Studējis Berlīnes Mākslu augstskolā. Viņš ir Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" un arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fagotu grupas koncertmeistars. Spēlējis Rīgas Festivāla orķestrī, Eiropas jauniešu filharmoniskajā orķestrī, Vācu un skandināvu jauniešu simfoniskajā orķestrī, Baltijas jauniešu simfoniskajā orķestrī, kā arī kamerorķestros "Maskavas virtuozi", "Kremerata Baltica" u.c gadā izvirzīts Lielās Mūzikas balvai nominācijā "Par izcilu darbu ansamblī". Flautiste Maija Zandberga absolvējusi Mārstrihtas Mūzikas akadēmiju un šobrīd izglīto jaunos mūziķus Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Šajā muzikālajā pēcpusdienā, protams, skanēs mūzika. Jaunie mūziķi dalīsies savās atmiņās par to NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā maksāšanas termiņa samaksas dienā. Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses vai e-pasta adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februāris. Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts. Nosūtot šo paziņojumu pa pastu, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu. Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī iepriekš minētajā termiņā nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā. Ja NĪN maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli. Pļaviņu novada domes nodokļu administrators Jana Kupča Muzikāla pēcpusdiena "Mana dzīve mūzikā" laiku, kad bija mūsu mūzikas skolas audzēkņu vecumā. Uzzināsim, kā viņiem veicās ar mācībām mūzikas skolā, piemēram, vai solfedžo un mūzikas literatūra bija viņu mīļākie mācību priekšmeti. Pajautāsim viņiem, kā un kad radās interese mūziku izvēlēties par savu mūža profesiju, pirmajiem muzikālajiem panākumiem. Domāju: ikvienam būs interesants mūsu viesu stāstījums par to, kā ir būt mūziķim. Aicināts ikviens interesents. Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore Pasākumi novadā Februāra mēnesī Aiviekstes pagasta bibliotēkā rokdarbu izstāde ciklā "Lasītāju vaļasprieki". Daces Ingrīdas Sakovičas simegrāfijas tehnikā izšūtas grāmatzīmes, atklātnes. 13., 20., 27. februārī plkst Gostiņu bibliotēkā bērnu klubiņa "Brīnumzeme" nodarbības. Vada Kristīne Ginaite. 13., 20., 27. februārī plkst Pļaviņu bērnu bibliotēkā nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem "Pirmās iemaņas dambretē". Vada Herberts Millers. 14., 21., 28. februārī plkst Pļaviņu bērnu bibliotēkā nodarbības bērnu klubiņā "Sprīdītis". Vada Jana Krompāne. Līdz 16. februārim Pļaviņu novada kultūras centra mazajā zālē Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāde " KALENDĀRI". No otrdienas līdz piektdienai plkst , sestdien plkst februāris 21. aprīlis Odzienas skolā Pļaviņu novada Mākslas skolas absolventu darbu izstāde. Katru darba dienu plkst , citā laikā izstāde apskatāma, zvanot pa tālr februārī plkst Pļaviņu mājtirgū Meteņdienas tirgus. 16. februārī plkst Pļaviņu novada kultūras centrā Goda teātris, izrāde "Bļitka". Ieeja EUR 5,00 un 7, februārī plkst Pļaviņu novada kultūras centrā dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja brīva. 22. februārī plkst Pļaviņu novada kultūras gada janvārī Pļaviņu novadā reģistrēti: jaundzimušie 1 laulības 0 Sveicam ģimenes un vecākus! centrā vakarēšana un pasaku stāstīšana "Pasakas lieliem un maziem" piedalās folkloras kopa "Āre" un Pļaviņu novada bibliotēkas stāstnieki. 22. februārī plkst Odzienas sporta hallē Nakts turnīrs volejbolā. 24. februārī Pļaviņu novada kultūras centrā Pļaviņu pilsētas ceļojošā kausa izcīņa šahā. Dalībnieku reģistrācija no plkst februārī plkst Pļaviņu novada bibliotēkas Lasītāju klubiņā saruna par Ingūnas Baueres kultūrvēsturisko romānu "Palieku tev uzticams. Juris Neikens". 1.martā plkst Pļaviņu novada bibliotēkā tikšanās ar žurnālistu, rakstnieku Otto Ozolu. 2. martā plkst Pļaviņu novada kultūras centrā Pļaviņu amatierteātra "Aina" pirmizrāde "Trakais Džo" (I.Tālmane), rež. A. Lindenberga. 7. martā plkst Pļaviņu novada kultūras centrā grupas "BARITONI" akustiskais koncerts. Ieeja: EUR 5,00 un EUR 7, martā plkst Pļaviņu novada kultūras centrā diskoballe "Saldie 80tie". Ieeja: EUR Iepriekšēja galdiņu rezervācija. 8. martā plkst Klintaines pagasta "Kūlīšos" Klintaines pagasta iedzīvotāju rokdarbu un radošo darbu izstādes atklāšana. 9. martā plkst Pļaviņu novada kultūras centrā dzejai un pavasara tuvumam veltīts literārs sarīkojums ar dzejnieku Vadimu Hotuļovu. Pasākumu norisē iespējamas izmaiņas. Lūdzam sekot līdzi reklāmai! Tālrunis uzziņām Pasākumu laikā pašvaldība var veikt fotografēšanu un filmēšanu un foto/video materiālu izmantot sabiedrības informēšanai par notikumiem pašvaldībā. Valsts policijas iecirknim mainījusies adrese Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa dienesta telpas Pļaviņās tagad atrodas Atvara ielā 5. Iecirkņa darba laiks katru darbdienu no plkst līdz Tālrunis Ārpus darba laika gada janvārī Pļaviņu novadā reģistrētās mirušās personas: Vorps Māris, dz g. Ņuhtina Ņina, dz g. Drasutis Jons, dz g. Stepāne Aina, dz g. Majore Ludvika, dz g. Orlovska Daina, dz g. Zūpe Daina Zigrīda, dz g. Kuļikova Gaļina, dz g. Igaune Jevgenija, dz g. Jevsejeva Eleonora, dz g. Citās Dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti: Purniņa Aina, dz g. Izsakām līdzjūtību Reģistrācijas apliecības nr Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums. Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. Izdevumu veido Z. Bonda, datorsalikums Z. Spēlīte. Iespiests SIA "Erante". E-pasts atsaucēm un informācijas iesniegšanai: Publikācijas var neatspoguļot viedokli. Par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors un informācijas iesniedzējs. Anonīmu informāciju izdevums nepublicē. Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.