Dzintara sveču darbnīca pieaugušajiem Adventes sveču (4 svecesl darbnīca pieaugušajiem Vecajā rātsnamā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dzintara sveču darbnīca pieaugušajiem Adventes sveču (4 svecesl darbnīca pieaugušajiem Vecajā rātsnamā"

Transkripts

1

2 Dāvanu tirdziņš Rīko SIA " Ku l dīgas komunālie pakalpojumi" {)- Liepājas ielā Ziemassvētku tirdziņš stikla namiņos Rātslaukumā Rīko KB " Ku l dīgas labumi" un LIAA Ku l dīgas biznesa inkubators Lielā vēstuļu rakstīšana Rūķa istabā Sa l onā, Liepājas ielā Ziemassvētku vilcieniņš bērniem Sveču darbnīca ģimenēm Da lības maksa 1.00 EUR personai Dzintara sveču darbnīca pieaugušajiem Dalības maksa 5.00 EUR personai Li epājas ielā Vecajā rātsnamā Vecajā rātsnamā Adventes sveču (4 svecesl darbnīca pieaugušajiem Vecajā rātsnamā Dalības maksa EUR personai Darbnīcas vada Terēza Luksa Candles) Da lību pieaugušo darbnīcās pieteikt lidz 28.novembrim, sūtot īsz iņ u uz tā l runi lzstāde"dzintara stāsts" Koncertizrāde "Ezītis sniegā" Ieeja 2.00 EUR Lācēns - Edgars Lipors, Miedziņš, Vāvere - Lilija Li pora, Ezītis - Laila Kirmuška, Sniega māte, Meža māte - leva Parša, Vilks - Jānis Igaunis (klarnete), Aldis Liepiņš (klavieres), Karina Bērziņa (stāstniece ), Egils Kupčs (gaismu māks l in i eks) Programmā Mocarta, Bēthovena, ~ūberta u.c. komponistu skaņdarbi Rūķu ziemas šeptes lieliem un maziem Ieeja un dalība bez maksas Lielā jandalēšana un figurēša n a "Zvani skan, rūķi brauc" Darboša n ās izzino šās, radošās un kārumu gatavošanas darbnīcās Laimes rats ( ), brī nu mfoto salons, tējotava "Sarkanās kurp ītes un septiņi rūķīši" Ieeja 3.00 EUR Piedzīvojumu animācijas filma Ilgums 1'32 U Vecajā rātsnamā Kultūras centrā Kultūras centrā KKC kino zā l ē Koncerts "Ģitā ra un ērģeles Ziemassvētkos" Sv. Katrīnas baznīcā Piedalās liona Birģele (ē rģe l es), Armands Alksnis (el ektriskā ģ itā ra) un Nīderlandes ielu teātra "Tukkersconnexion" performance "Laternas" Kuldīgas galvenās egles iedegšana Fotosalons "Sapņu kariete" "Reiz Ziemassvētkos" Ieeja 3.00 EUR Romantiska komēdija Ilgums 1' Grupas "My Radiant You" akustiskais koncerts Ieeja 5.00 EUR Baznīcas ielā R āts l aukumā Rātslaukumā KKC kino zā l ē Rezidence kafe Venta

3 Rūķa i stabā ielūkoties, piesēst un vēstuli uzrakstīt varēsiet par baltu velti, bet darbu steigas pārņemto Rūķi, viņa draugus, Rūķa māmiņu, vecmāmiņu, krustmātes un Z iemassvētku vecīti sastapsiet tikai l aimīgajās stu nd ās. Tad gan ņemiet līdzi 80 centus un nāciet t os satikt! lstabā omulīgi sprakšķēs krāsns, kūpēs tēja un smaržos piparkūkas, bet jū s varēsiet apskatīt, kā īsti viņi tur dzīvo, kā notiek dāvanu gatavošana un kopīgi apgūt svarīgākās Rūķu z inības. lelāgojiet! RŪĶA ISTABAS DARBA LAIKS: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās sestdienās, svētdienās un svētku dienās i pirmdienās Rūķa istaba būs ciet! LAIMĪGĀS STUNDAS: Otrdien, Rotāsim Ziemassvētkus *.. Trešdien, Novēlējumu rāmītis Ceturtdien, Esispožs,esidrošs Piektdien, Našķis putniņiem Sestd ien, Rūķu binoklis Svētd i e n, Gaisīgie sniegavīri Otrdien, Ziemassvētku piespraude Trešdien, Meda!u piņķerēšana Ceturtdien, Apsveikums draugam Piektdien, Laimes poga Sestdien, Ņammīgie sniegavīri Svētdien, Kēkseglīte Otrdien, Svecīte vecītim Trešdien, Rūķu mičošana Ceturtdien, Rotājums eglītei * Piektdien, Salavecīt's skursteni Sestdien, Ziemassvētku maisošanās Svētd i e n, Rūķis pošas svētkiem GAIDĀM CIEMOS LIELUS UN MAZUS!

4 AICINĀM IEGRIEZTIES ZIEMĪGI ZAIGOJOSAJOS STIKLA NAMIŅOS. Lielākajā namiņā savu preci piedāvās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabied rība Kuldīgas labumi, bet mazākajā LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora uzņemeji TIRDZIŅA DARBA LAIKS: Ceturtdien, Svētdien, Piektdien, Piektdien, Sestdien, Sestdien, Svētdie n, Svētd i en, Pirmdien, Piektdien, Otrd ien, Sestdien, Rīko LIAA Kuldīgas biznesa inkubators Akvareļu meistardarbnīca bez priekšzināšanām Trešdien, kopā ar llzi Vanagu Būs iespeja uzzīmet un izkrāsot savu Dievmāti - Mīlestību vai sevi mandalā. Dalības maksa Eur personai Ceturtdien, Ceturtdien, Trešdien, Trešdien, Ceturtdien, Ceturtdien, Savam iekšējam spēkam. Piedāvā SIA Dabas sajūtas Strādāj ot ar Latvijas augiem un to hidrolātiem, smaržojot, miksejot, un baudot, katrs dalībniek s pagatavos sev augu ma i sījumu (30 mi) Dalības maksa Eur personai Katram savs kvēpek/ītis. Piedāvā SIA Dabas sajūtas Va res pagatavot 4 veidu kvēpināmos: vīkšķi, ko c iņu, konusu un īpašu augu ma i sīj umu no Latvijas dabas augiem. Viss pavisam īsts no mežiem un p!avām. Dalības maksa Eur personai Iedvesmas dēlītis. Piedāvā SIAAndome Katrs vares apgleznot savu iedvesmas delīti Dalības maksa 3.00 Eur personai Piparkūku glazēšana kopā ar Sniedzi Za!kalni Taps gardas un greznas piparkūkas- eg līšu mantiņas Dalības maksa Eur personai Mīci un veido! Piedāvā SIA Mici Aizraujoša darbošanās ar veidošanas mīklu. Bezmaksas. Varēs i egādāties veidošanas mīklu Mici 3.50 EUR/ gab. Gleznotprieks. Piedāvā EKM Design Radoša darbo ša nā s ar krāsām. Gleznošana uz papīra, auduma, koka Dalības maksa 5.00 Eur personai

5 JAUNAS PRASMES APGŪT NEKAD NAV PAR VĒ LU! Sestdien, Divu dienu aizraujoša meistarklase Ka ķēnu aplikāciju izgatavošana cimdiņiem Ceturtdien, kopā ar Da nu Bērziņu Dalības maksa Eur personai (ci mdiņi jāsagādā pašam) * Dalību pieteikt lidz 4. decembrim Vaska drāniņa ēdiena uzglabāšanai kopā ar BEE IN idejas autori Ievu Sulutauru Dalības maksa 5.00 Eur personai *Dalību pieteikt līdz 12. decembrim Tirdziņ š Svētku dzintars Dzintara apstrāde ar seniem rokas instrumentiem, dzintara degvīna uzlējuma degu stācija, rot as un produkti no dzintara Ziemassvētku kēksa cepšanas meistarklase kopā ar Sniedzī Za!kalni Dalības maksa 6.00 Eur personai. ~ ī" p;e.,;kt lid' 17. decemb-..._iml..al"""'.-.p. ATDZĪVIN ĀS IM SENU TRADĪCIJU IEPRIECINĀTVIENAM OTRU AR PASTA SŪTĪJUM U! Skaistā pastkartē ar roku rakstīts un adresātam nosūtīts sveiciens dāvās prieku un gandarījumu gan s ūtītājam,

6 Svētdien, 1.decembrī, Kuldīgas kultūras centrā VSIA Latvijas koncerti cikla Patiešām maziņiem koncertizrāde bērniem EZĪTIS SNIEGĀ Rīko P/A Kuldīgas kultūras centrs Svētdien, 1.decembrī, Sv. Katrīnas baznīcā Koncerts ĢIT ĀRA UN ĒRĢELES ZIEMASSVĒTKOS Rīko P/ A Kuldīgas kultūras centrs sadarbībā ar VSIA Latvijas koncerti Sestdien, 7.decembrī, Kuldīgas kultūras cent rā Muzikāla pasaka RIEKSTKODIS Pēte ra Čaikovska mūzika Rīko E. Vīgnera Ku ldīgas Müzikas skola sadarbībā ar P/A Kuldīgas kultūras centrs Svētdien, S.decembrī, 1 S.OO Kuldīgas kultūras centrā Koncerts MAIGS ZIEMAS PIESKĀRIENS Rīko P/ A Kuldīgas kultūras centrs Ezītis ar Lācēnu skaita zvaigznes un dzer tēju, kad piepeši parādās pirmās sniegpārsliņas... Vai tiešām jau k lāt ziema? Ezīt i s un Lācēns tik Joti grib nosvinēt Ziemassvētkus, ka gatavi šogad iztikt bez l ie l ā ziemas m iega. Dziesmu grāmatā jau atrastas skaistākās Ziemassvētku dziesmas, ir satikta Sniega māte, Vāvere un Vilks, arī mednieki, bet Miedziņam ir savi plāni... Vai viss piedzīvo tai s noticis, nomodā esot? Ziemassvētku melodijas, Mocarta, Bēthovena, S ūberta un citu komponistu skaistā m ūzika lidz ar izte ik smīgo video uzbur visskaistā ko ziemas pasa ku. Piedalā s Lācēns - Edgars Lipors (aktieris), Miedziņš, Vāvere - Lilija Lipora (modernā deja), Ezītis - Laila Kirmuška (aktrise), Sniega māte, Meža māte - leva Parša (mecoso prān s), Vilks - Jānis Igaunis (klarnete), Aldis Liepiņš (klavieres), Karina Bērziņa (stāstniece), Egils Kupčs (gaismu mākslinieks ). Biļešu iepriekšpārdošana KKC kasē. Ieeja 2.00 EUR Erģe l es un e lektriskā ģitāra - divi Joti atšķi rīgi, tom ēr savā spēkā un nian sētībā līdzīgi instrumenti, kas lieliski spēj arī papildināt viens otru. Viena no Latvijā v isaktīvāk koncertējošām ērģe lni ecēm liona Birģele un ģitārists, i l ggadējs ansambja Credo mūziķis Armands Alksnis satiekas šajā p rogrammā, lai ieskandinātu iedvesmas, mīlestība s un dzīvības spēku, kas smelts apjausmā par dievišķo k l ātbūtni Pētera Vaska, Agnetas Krilovas Bērziņas, Andrieva Al k š ņa, Arma nda Alkšņa un Uģa Prauliņa mūzikā. Ieeja bez maksas, bet par katru ziedojumu baznīcai mēs būtu ļoti pateicīgi Pasakas darbība notiek Kuldīgā 19. gadsimta beigās. Arā ir ziema, bet is tabā mirdz eglīte. Ziemassvētku vakarā Marija dāvanā sa ņem lelli Riekstkodi. Pusnaktī rotajiietas atdzīvojas un Riekstkodis aizved Mariju uz b rīnumaino saldumu karajva lsti. Jaunie mūziķi ar skaisto Pētera C::aikovska mūziku centīsies radīt brī ni š ķīgo Ziemassvētku gaidīša na s gaisotni. Muzikālajā pasakā pieda lās Ernesta Vīg n era Ku l dīgas Mūzikas skolas līgas Aleksandras Jāvaldes saksofonspēles klases audzēkņi, studijas Viva Fitness dejotāji un skolotāja Helēna Bērtiņa, koncertmeistare Stella Pavloviča un arfiste Astrīda Katkēviča. Ieeja 1.00 EUR 2. Adventē izskanēs koncertprogramma, kas gada tumšākajā laikā veidota tā, lai mēs Jautos svētku gaidīša na i, attīrītu dvēseli, sadzi rdētu un sajustu patieso Ziemassvētku noskaņu un rastu prieku. Tajā iekjautas akadēmiskās mūzikas pē rl es, skaistākā s visiem zināmās ziemas un Ziemassvētku laika melodijas, kā arī Latvijā populāru komponistu darbi jaunos, tieši šim sa stāvam radītos aranžējumo s. Muzicēs Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara Kalniņa (klavieres), Zane Paudere (vijole), Aija Linde (alts), Elita Sestule (čells) un Uģis Upenieks (sitamie instrumenti). Biļešu iepriekšpārdošana KKC kasē Ieeja 5.00 EUR. Koncerta dienā 7.00 EUR

7 Trešdien, 11.decembrī, Māks la s na m ā Muzikāla pēcpusdiena TICOT, CEROT UN MĪLOT Sestdien, 14.decembrī, Sv. Annas baznīcā Ērika Eglīša autorkoncerts UZ EŅĢEĻA SPĀRNA Rīko P/A Kuldīgas kultūras centrs Svētdien, 15.decembrī, Sv. Annas baznīcā Ziemassvētku koncerts ES TICU Rīko SIA Izklaides producentu grupa 7 Pirmdien, 16.decembrī, Kuldīgas kultūras centrā Koncerts STARIŅA ZIEMASSVĒTKI Rīko P/ A Kuldīgas kultūras centrs Ceturtdien, 19. decembrī, Jauniešu mājā ZIEMASSVĒTKU KONCERTS Rīko Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs Kopā ar Elizabeti Zagorsku programmā pi edalās Jānis Lemežis un Ainis Rudzītis. Emocijas, kluss prieks, gaidīšanas laiks - tas viss raksturo šo pirm ssvētku laiku, mistēriju, kuru mēs piedzīvojam katru gadu..,man Z i emassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs, kad mūzikas un dziesmas spēks!auj atvērties mūsu s irdīm patiesā mīlestībā ': saka Elizabete. Ieeja bez maksas Vokālā grupa Cantemus (Rīga ). Mākslinieciskais vadītājs Eriks Eglītis. Ku l dīgas kultūra s centra sieviešu koris Gaisma un jauniešu koris Lai top!, 2.vidusskolas vokālie ansambli Kuldīgas liesmiņas un Kuldīgas dzirkste/ītes. Māksl in ieciskā vadītāja Jana Paipa. Vokālais ansamblis Atspulgs (Kurmā l e). Māks li nieciskā vadītāja Gunita Konute Ieeja par ziedojumu Tradicionā l ās Ziemassvētku dziesmas, in strumentālus s kaņdarbus un komponista Valta Pūces oriģ i nāldarbus z i emīgās no s kaņā s i zpi l dīs izcili mūz ikas profesionā!i: brīnumskaistās balss īpa š niece operdz i edātāja Inga šļubovska-kancēviča, v ijo! spēles meistars Raimonds Ozols, niansētā flautas burve Dita Krenberga un pats Valts Pūce pie taustiņinst rumentiem. Koncerta veidotāj i aicina izbaudīt Adventes laika noskaņas mūz ikā kopā ar augstas raudzes mūziķiem un!auties tai dievišķajai mīlestības enerģijai, kas caurstrāvo ikvienu sirdi,!auj sa runāties mūzikas valodā un ticēt. Biļetes Biļešu paradīze kasēs un Ieeja EUR Bērn iem kājas nosalušas Z i emassvētku vakarā, Lai tā s labi sas ildītu, Sauksim Zaķi palīgā. Nāciet lūkot, kā Zaķis Ziemassvētkus izdejos un sv i nēs kopā ar bērnu deju kolektīvu Stariņš un vidējās paaudzes deju kopu Bandava. Ieeja 1.00 EUR Ku l dīgas novada Bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju kolektīvu bērni un jaunieši ar j estriem un mūsdienīgiem deju sojiem iedejos Z i emassvētkus, lai prie cēt u gan sevi, gan skatītājus. Ieeja bez maksas

8 Piektdien, 20.decembrī, Kuldīgas kultūras centrā Mārtiņš Brauns Ziemassvētkos koncerts VELTĪJUMS Riko SIA Forte Production Mārtiņš Brauns, vokālā grupa lnsomnia un stigu kvartets Juno aicina uz patiesām, tīrām un eksistenciālām pārdom ā m, kuras pārņem t ieši Z i emassvētku laikā. Ne jau tikai popu l ārās Ziemassvētku melodijas vien var sniegt īpašo svētku prieku. P l ašā melodiska dziesmu tematika, kas M. Brau na mūziku dara tuvu un saprotamu ikvienam klausītājam, jaunajā programmā sn iegs neaizmirstamu baudījumu, klausoties kā jautras un nebēdnīgas dziesmiņas par ziemu, tā iedziļinoties apgarotos skaņdarbos par dievišķo sajūtu tuvumu, ietērptu Broņislavas Martuževas, Jāņa Petera, Māras Zālītes, Egila Zi rņa un citu populāru dzejnieku vārdos. Biļetes Bifešu paradīze kasēs un Ieeja 10.00, 12.00,15.00 EUR Sestdien, 21.decembrī, Koncertā uzstāsies dažādi Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas Sv. Katrīnas baznīcā muzikālie sastāvi, sākot no duetiem un trio lidz kamerorķestrim. Ar skanīgām dziesmām visus priecēs arī skolas meiteņu koris Cantus un Kuldīgas kultūras centra jauktais koris Ventava. ZIEMASSVĒTKU KONCERTS Riko E. Vignera Kuldigas Mūz ika s skola Sestdien, 21.decembrī, Kuldīgas kultūras cent rā Deju kolektīvu ZIEMAS SAULGRIEŽU IEDANC'S Riko P/ A Kuldigas kulttjras centrs Svētdien, 22.decembrī, Kuldīgas kultūras ce ntrā Cikla Ģimeņu pēcpusdiena zinātkārajiem 4.pasākums BALETS Riko P/ A Kuldigas kulttjras centrs Ieeja bez maksas Konce rtā piedalās: TDA Venta, VPDK Bandava un SDK Kuldīdznieks (Kuldīga), TDA Kalve, VPDK Kalve (Jelgava), VPDK Mārupieši (Mā rupe), TDA Līgo, VPDK Līgo un SenLīgo (Riga) Ieeja 2.00 EUR Svētdien, 22.decembrī, Uz koncertu aicina kuldīdzniece, Dejas teātra Grande bērnu baleta izrāde Īkstīte Krāsains stāsts klasikās mūzikas pavadībā ar košām projekcijām un spilgtiem pasakas tēl i em. Saruna ar demonstrējumiem un līdzdarbošanos Kas tas ir- balets? Horeogrāfs Tā li s Sils sniegs ieskatu baleta pasaules aizkulisēs, uzzināsiet kā kļūt par baleta mākslinieku, kas ir plie, battement tendu vai pas glissade, kas ir puantes un kad pirmo reizi balerīnas no stājā s uz tām, gūs iet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem. Va rēsiet iesaistīties i mprovizētā treniņu stundā, pielaikot balerīnas kostīmu - pačku, kuru latviski dēvē par kārtaini, bet svešākā mēlē par tutu. Varēsiet nofotografēties ar jaunajiem baleta māksliniekiem, bet našķu kafejnīcā nogaršot s l avenās Pavlovas kūciņas. Biļešu iepriekšpārdošana KKC kasē. Ieeja 2.00 EUR, ģimenes biļete (4 per so n ām ) 6.00 EUR. Pasākuma dienā visas biļetes 3.00 EUR Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēm ijas Mākslas na m ā bakalaure, Andra Vecumnieka kompozīcija s klases absolvente, jaunā LĪVAS BLÜMAS KONCERTS komponiste Līva Blūma. Ieeja bez maksas

9 Svētdien, 22.decembrī, Sv. Annas baznīcā Koncerts SEŠAS JŪDZES LĪDZ ZIEMASSVĒTKIEM Rīko biedrība Bravissimo Pirmdien, 23.decembrī, Sv. Annas baznīcā Koncerts Svēti un dzirkstoši PASAULES TAUTU ZIEMASSVĒTKI Rīko kultūras biedrība Spektrs Pirmdien, 23.decembrī, Sv. Katrīnas baznīcā LABDARĪBAS KONCERTS Rīko Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs Trešdien, 25.decembrī, Sv. Annas baznīcā Koncerts SNIEGPĀRSLAS STĀSTS Rīko fonds Miss&Mrs Top of the World Ceturtdien, 26.decembrī, Ku ldīgas kultūras centrā ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE BĒRNIEM Rīko P/A Kuldīgas kultaras centrs Programmā iek!autas grupas Sestā jūdze oriģ i nāldziesmas par ziemu, sniegu un svētku gaidīšanas laiku: Skumjais sniegs, Tāds laiks, kad gribētos, Pirmā sniega diena, Kapučīno un saldējums, Vakars, kad visi būs mājās, Svētku pietura, Kad debesis būs īstā Latvija, Upe, Klusā daba, gan arī grupas ie rastajā kantrī skanējumā i etērptas visā pasau l ē pazīstamās tradicionālās Ziemassvētku un garīgās dziesmas. Programmā skanēs dzejnieces Mari kas Svīķes dzejoli, ko i erunājis aktieris Jānis Skan is. BiJetes Biļešu paradīze kasēs un Ieeja EUR Piedalās vokā!ā grupa Putni un Jakob Noiman Festival Band. Programmā teātra mūzikas komponista Jēkaba Nīmaņa aranžētas dzirkstošas enerģijas p i esātin ātas melodijas, kas muzikā l ajā raksturā ce!os starp liriski dziedošām tēmām un dejiskiem ritmiem, kuros atpazīstamas lati no, polkas, Austrumeiropas ebreju klezmeru, Balkānu, latviešu un citas mūzikas ietekmes. BiJetes Biļešu paradīze kasēs un Ieeja 8.00, , 12.00, EUR Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra popgrupu Putas un Putiņas bērni un jaunieši izdz i edās s irsnīgākā s Ziemassvētku dziesmas, lai radītu sirds siltu svētku gaisotni. Ieeja par ziedojumu Komponista Gaita Lazd ā na melodijas klavieru, kontrabasa, akustiskās ģitāras un perkusiju pavadījumā izpild īs apburošā leva Sutugova, dziedoša is mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics un romantiskais Normunds Pauniņš. Koncerts Sniegpārslas stāsts veidots viegli izklaidējošā ga i sotnē, tas īpaši paredzēts ģ i menēm. BiJetes Biļešu paradīze kasēs un Ieeja EUR Nevar teikt, ka tas ir viegli - priecātie s, smiet un diet. Nevar teikt, ka tas ir grūti - saņemt dāvanas un skriet. Nevar teikt, ka b rīnumi notiek tikai Ziemassvētkos, bet skaidri zināms, ka Rūķu skolā ies jautri! Ja vēlies iet jautrā s rota!ās, sastapt Ziemassvētku vecīti un nope lnīt dāvanas, i emācies dzejoli, dziesmu vai deju un nāc ciemos! Slepena informācija vecākiem! Dalības maksa (6.00 EUR par dāvaniņu) jāsamaksā lidz 20. decembrim KKC kasē 2.stāvā

10 Pirmdien, 30.decembrī, Kuldīgas kultūras centrā Vecgada koncerts ARRIVEDERCI ROMA! Gada smalkākais koncerts ir klāt! Aicinām romant is kā atmosfērā pie balti klātiem ga l diņiem, baudot pasakaini skaistu mūziku, sv in īgi pavadīt veco gadu. Riko P/ A Kuldīgas kultaras centrs Raimonds Bramanis, Mihails Čujpajevs un Juris Vizbulis - trīs jauni, spilgti, publikas un kritiķu atzinību guvuši Latvijas Nacionā l ās operas un baleta solisti ir apvienojuši savas balsis un harizmu jaunā muzikālā apvienībā Tenoru trio. Koncertprogrammā Arrivederci Roma ietvertas pašu izpildītāju un klausītāju iemīļotas opermūzikas melodijas, ko dažādos mūzikas stilos no klasikas līdz džezam aranžējis Andrejs Puškarevs. Programma būs saistoša gan īsteniem operm īļi em, gan k l ausītājiem, kuri vēl nav opermūzikas fani. Līdzās tādām populārām operu ārijām kā Rigoletto ārija La donna e mobi/e no Džuzepes Verdi operas Rigo/eto, Nemorino ārija Una furtima /agrima no Gaetāno Doniceti operas Mi/as dzeriens, Kalafa ār ija no Džakomo Pučīni operas Turandota koncertā izskanēs neapoliešu dziesmas, kā arī instrumentāli opermūzikas fragmenti. Tenoru trio pavadīs spilgtu un enerģisku mūziķu apv ienība : lize Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola {če lls), Inita Āboliņa {akordeons), Mareks Auziņš (kontrabass) un Ivars Kalniņš {sitamie instrumenti). Biļešu iepriekšpārdošana KKC kasē Ieeja EUR. Koncerta dienā EUR Biļetes cenā iekļauts neliels cienasts un dzirkstoša is vīns 1. XII SARKANĀS KURPĪTES Dienvidkoreja. Režisors Sunho Hons. Pasaku salā septiņi UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI Piedzīvojumu an im ācijas filma Ilgums 1'32 u prinči izglābj no pūķa ķetnām skaisto princesi, taču v iņa nemaz nav tāda, kādu prinči to iedomājušies. Par ķircināšanu un apsmiešanu prinči izpelnās feju princeses l āstu un tiek pārvērsti par sept iņi em rūķīš iem. Lāstu var lauzt tikai dai Javas, kura va l kā sarkanas kurpītes, skūpsts. lzrādās, ka arī pašai kurpju valkātājai ir kāds nos l ēpums. Vai rūķīšiem izdosies atkal pārvērsties par prinčiem? Filma dublēta latviešu valodā 1. XII REIZ ZIEMASSVĒTKOS Romantiska komēdija Ilgums 1' Lielbritānija, ASV. Režisors Pols Fei gs. Lomās Emīlija Klārka, Henrijs Goldings, Mišela Jeo, Emma Tomsone u.c. Keitai, kura visu gadu strādā par rūķi Ziemas svētku veikaliņā, ir raksturīgi pieņemt nepareizus lēmumus. Viņas dzīve ir uzkārusies, viņa aizraujas ar alkoholu un zvaniņ i pie viņas rūķa kurpēm jau sen kaitina, nevis iepriecina. Kad Keitas dzīvē uzrodas Toms, viņš tai š ķiet pārāk ga i šs, l abs i rdīgs un ne savtīg s, lai būtu īsts. Liekas, ka Keitai un Tomam nekas nespēs palīdzēt atrast ceju vienam pie otra, taču dažkārt ir jāļauj, lai sniegs snieg, jāieklausās s ird sbalsī un vienkārši jānotic. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā

11 2. XII DVĒSEĻU PUTENIS c Kara filma, drāma, vēstur iska filma pēc A. G rīna romāna motīviem 12+ Latvija. Režisors Dzintars Dreibergs. Lomās Oto Brantevics, Mārti ņš Vilsons, Rēzija Ka l n iņ a, Raimonds Celms, Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš u.c. Sešpadsm itgadīgais A rtū r s dodas strēln i ekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā mek l ējama. Savi!ņojošais stāsts!auj skatītājam pieaugt kopā ar Artū ru un jaund ibināto Latvijas valsti, vērojot dzīv i ierakumos zēna acīm, pašaizl iedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtē t brīvības cenu. Filma latviešu, krievu un vācu valodā ar subtitriem latviešu valodā Pt. P. 9. P XII Pt. 6.XII T. 11. c. 12. Pt. 6.XII Pt. 6. P c. 12. S. 14. Sv. 15. T. 18. T. 18. S. 14.XII Sv T. 18. Pt. 20. P MOSLIJA SLEPENAIS SPĒKS 2019 Piedzīvojumu animācijas filma Ilgums 1 '35 U ČĀRLIJA EŅĢEĻI 2019 Asa sižeta piedzīvojumu filma, komēdija Ilgums 1' JAUNGADA TAKSOMETRS 2019 Komēdija llgums1' DŽUMANDŽI: NĀKAMAIS LĪMENIS 2019 Asa sižeta piedzīvojumu filma, komēdija, fantāzija Ilgums 1 '54 7+ Jaunzēlande, Ķīna. Režisors Kirbi Atkins. No laika gala atradušies ci l vē ku pak!autībā apburošie un mīlīgie radījumi torifanti beidzot nolemj pārraut šīs saites un doties aizraujošā ce!ojumā savas b rīvības meklējumo s. Filma dublēta latviešu valodā ASV. Režisore Elizabete Benksa. Lomās Elizabete Benksa, Kristena Stjuarte, Džimons Honsū, Naomi Skota u.c. Noslēpumainā Čā r lza Taunsenda detektīvu aģen t ūra atvērusi birojus visā pa saulē. Tās paspārnē va i rāku Bosliju vadībā izveidotas Eņ ģe!u komandas, kurās darbojas visgudrākās, vi sdrosmīgākās un v i saugstā k kvalificētās sievietes, kam jātiek galā ar uzdevumiem jebkur uz zemeslodes. Filma ang!u valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā Latvija. Režisors Mār i s Martinsons. Lomās Lauris Reiniks, Anete Krasovska, Nauris Brikmanis, leva Florence, Zane Dombrovska, Andris Bulis, Valters Krauze, Baiba Sipeniece Gavare, Anna Li ecka lni ņa u.c. Pagāj is gads un Jaungada taksometrs va roņ i atkal skaita stundas lidz Jaunajam gadam. Andrejs pavada to kopā ar savu mī!oto llzi, gaidot atbraucam viņas mammu, lai beidzot i epazītos un pazi ņotu par gaidāmo mazuli. lizes daudzo iegribu dē! viņš nevi!us k!ūs t par Salaveci nepa ra stā pasākumā, kas var mainīt ne tikai viņa, bet arī jaunās ģ imenes nākotni. Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā ASV. Režisors Džeiks Kasdans. Lomās Kārena Gilana, Dveins Džonsons, Džeks Bleks, Kevins Hā rt s, Denijs De Vito u.c. Lai i zglābtu draugu, pārējiem jāatgr i ežas spē l ē. Tom ē r izrādās, ka spēles noteikum i ir ma inījušies un nu t ajā viss ir citādi. Lai izdzīvotu, draugiem jādodas ce! ojumā pa noslēpumainākajām un neizpētītākajām pasaules vietām no tuksneša plašumiem lidz sn i egotām kalnu vi rsotnēm. Filma ang!u valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā

12 Pt. P. P. c. Pt. Pt. Sv. Sv. P. c. c. P. Pt. Sv. c. 20.XII XII LEDUS SIRDS Piedzīvojumu an imācij as filma Ilgums 1'43 u AERONAUTI 2019 Piedzīvojum u filma, b i ogrāfiska filma Ilgums 1' ASV. Režisori Dženifera Li, Kriss Baks. Anna, Elza, Kristofs, uzticamais zieme!briedis Svens un apburošais sniegavīr iņš Olafs ir spiesti pamest kara!valsti un doties vē l tā l āk uz zieme!iem. Ce!ojums aizvedis viņu s pie seno leģendu pirmssākumiem un palīdzēs atklāt noslēpumus, kuri ir sa i stīti ar kara!valsts pagāt ni. Filma dublēta latviešu valodā ~ c!j** lielbritānija, ASV. Režisors Toms H ārpers. Lomās Ena Rīda, Edijs Redmeins, Felisita Džonsa, Himešs Patels. u.c. Londona, gads. Amē lija ir jauna atraitne, kas aizraujas ar gaisa balonu vadīša nu. Džeimss- ambiciozs zinātn i eks, kas gatavs jauniem atklājumiem. V iņi kopā dodas bīstamā ekspedīcijā ar gaisa balonu, lai paceltos tādā augstum ā, kādā to lidz šim vē l neviens nav spējis. ~ādos bīstamos apstāk!os, balansējot uz izdzīvoša nas robežas, cīnoties ar dabas s tihijām un retinātā gaisa ietekmi, viņi a rī paši sevi un viens otru ierauga citā gaismā. Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā P. Sv. P. c. 27.XII ES, LEONARDO 2019 Vēsturi ska filma, biogrāfi s ka filma Ilgums 1' ltālija. Režisors Hesus Garses Lamberts. Lomās Luka Ardžentero, Angela Fontana, Frančesko Pannofino, Massimo De Lorenco u.c.$ī filma ir kā ce!ojums Leonardo da Vinč i apz iņ ā. Viņ š ir pasaules ku ltū ras leģenda, viens no pā rste id zošākaj i em ģēn ijiem c il vēces vēsturē, pasaules galvenās gleznas - Manas Lizas - radītājs. Ar v i smodernāko tehnoloģiju palīdzību filmā tiek no jauna radīti meistara diženie mākslas darbi. Filma uzņemta 4K izšķirtspējas formātā un palīdz atk l āt iespa idīgo cilvēku, māks l in i eku, z in ātnieku un izgudrotāju Leonardo da Vi n či no pavisam jaunas puses! Moderni efekti rada sajūtu, ka vērojam diženā ģēn ij a laiku, un pārsteidzoša i s ce!ojums neatstās viena ld zīgu nevienu! Filma itāļu valodā ar subtitriem latviešu valodā BIĻEŠU CENAS UZ KINO SEANSIEM: Bērniem lidz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdv iet u, ieeja bez maksas! gadā darba dienās- EUR 2.60; brīvdienās, svēt ku dienās- EUR gadā EUR 3.00; b rīvd i enās, svētku dienās- EUR 3.50 Vietu reze rvēša na uz kino seansiem pa tālruni darba dienās , brīvdienās- 1 stundu pirms pirmā kino sea nsa. Ki n oteātrī aizl iegts ienest uzkodas un dzērienus! Programmā ir i espējamas izma i ņas! Sekojiet reklāmai uz afišu stabiem, un

13 PASĀKUMS. Le!ļu Mākslas muzeja ce!ojošās izstādes Kofermājiņu cefojums atklāšana. Ieeja bez maksas PASĀKUMS. Muzikālais vakars Bangertu vil/as sal onā Kā tur īsti bija? Z in āma i s un nezināmais par Kuldīgas Mūzi kas skolas d i bināša nu. Mūzika s vēstu res entuziastes Stellas Pavlovičas klavieru, vijoles un arfas melodijās veidoto muzikālo programmu papi ldinās s tāst i par ci l vē kiem un notikumiem, kas ros in ājuš i Kuldīgas Mūz ikas skolas tapšanu un attīstību. Vietu skaits ierobežots. Rezervācija, zvanot pa tālr Ieej a bez maksas PASĀKUM S. Radoša darbnīca Ģimeņu padarīšana. Ziemassvētki. Laika pava dīšana ar ģimeni, piedaloties daudzveidīgās un izzin ošās aktivitātēs Lidz 5. janvār im No 5. decembra IZSTĀ DE IZSTĀ DE IZSTĀ DE Bangertu vil/as restaurācija Medības hercoga laikā. Rundāles pils muzeja pētnieces Laumas Lancmanes apkopoti materiāli, kas sniedz ieskatu medību vēst urē un ie pa zīst ina ar medību suņu šķi rņu izcelšanos, atklāj medību ainas 17. un 18. gadsimta māks l ā. Apmek l ē t āji šajā izstādē var pā rb aud īt savas zināšanas putnu sugu un dzīvnieku pēdu atpazīšanā, ap l ūkot Vladimira Sējas gadā nomedītā stalt brieža ragus, kas ir staltbrieža trofejas Latvijas rekords, un apskatīt godalgotās medību trofejas no Latvijas Mednieku sav ienības biedra Ainara Upenieka kolekcijas Le!ļu Mākslas muzeja ce!ojošā izstāde Kofermājiņu cefojums Mākslinieces ln ā ra s Liepas autordarbi un Liepu ģimenes veidotās koferm āj iņa s, kurās mājo un dažādās sadzīves a in iņās i esa i s tās senas lelles, rota]lietas, sadzīves priekšmeti, spē les un citas lietas

14 Adventes vainagu darbnīca. Dalības maksa EUR personai Vada Kristīne Matev iča. Dalibu pieteikt lidz 25. novembrim pa tā lr Mākslas tirgus atklāšana S., P., S., P., S., Grupas My Radiant You akustiskais koncerts. Ieeja 5.00 EUR Piparkūku mīklas darbnīca. Dalības maksa EUR personai Vada Santa Japeniņa. Dalību pieteikt lidz 5. decembrim pa tā l r Meža sapņu ķērāju darbnīca. Dalibas maksa EUR personai Vada Kristine Matev iča. Da lību pieteikt lidz 10. decembrim pa tālr Viesos LU koris Dziesmuvara. Diriģente Nora 2eigure. leeja par ziedojumu Eglīšu darbnīca. Dalības maksa EUR personai Vada Kristi ne Matev iča. Dalīb u pieteikt lidz 16. decembrim pa tālr Veselī go našķu darbnīca. Dalibas maksa EUR personai Vada Santa J apen i ņa. Dalību pieteikt lidz 19. decembrim pa tālr Sv., Ziemassvētku filma. Ieeja par ziedojumu Muzikālais vakars ar Igo un Jāni Strazdu EUR personai Vēlās brokastis. Cena 1 personai EUR, bērn i em (6-1 1 gadi) 9.00 EUR Jaunā gada sagaidīšana. Cena 1 personai (pieaugušais) EUR

15 Vizu!o i stabās puzuri kā rti. Un, izbriduši ikd ienības tumsu, Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc, ar savu gaismu Ziemassvētki nāk, Celiņi sla u cīt i, atcelti vārti : Raks tītās kamanās Ziemassvētki brauc. Nikolajs Kaln iņi lai mēs, kas ceram, ilgojam un skumstam, kā bērni iemirdzamies brīnumā... Eglīte pu š ķota Priekšā kad mirdz, Savādi katram Tad pukstēt sāk sirds. C il vēka dvēsele Dzi!āk tad jūt: Skaidrākam, labākam Gribas tam būt! Visos ciema logos Sveces iedeg ās. Tie bij' Ziemassvētki, Kas tur ieradā s Un ar savu gaismu Namos apmetās. Broņ islavo Martuževo Kad gada v i sga rākās naktis nāk ar tumsu mū s biedēt, mēs katrs pa svecītei iededzam, lai lie sm iņas tumsu kliedē. Katrs pa svecīte i iededzam, lai t umsa bēg projām pa kaktiem. Katrs pa svecīte i iededzam - par s pīti naktij. Jānis Boltvilks Ļauj sirdij klusi saprast Cik Dieva laiks šis svēts, Kad atkal ejam atrast, Kas bija pazaudēts. Kā rlis Eliass Ziemassvētku zvaigzne Lai pār visiem mirdz: Miers lai ir virs zemes, Miers iekš katras sirds! Vensku Edvarts Naktī bira zelta rasa Saltos, klusos pagalmos, Ļaud is vi ņu kopā lasa, Ieliek spožos lukturos. Teodors Zeiferts Tum šā kajās naktīs ziemā Gaišas domas galvā dzimst: Lai ik pilsētā un ciemā Skaudība un ienaid s rimst. Arnolds Auziņi Ziemassvētki ir ce!ā Pasauli sas ild īt. Kornēlija Apikrūma Apsnigusi meža taka, Ko nu putenīti rāt, Pulkstenis mums visiem saka: Ziemassvētku vakars k l āt. Smaržo eglīte un a rī Svecītes, un dziesmas skan, Un tu savu sapni vari $onakt uzdāvināt man. Balts gaišums plū s t no svecītēm, Dzied koris seno dziesmu svētu; Un b ērni n āk ar svecītēm, Lai Ziemassvētkus n osvi n ētu... Kārlis Krūza Vien gai sā virmo gaidas. Tū lītjau brīnums n āks, T ūlīt. To!oti gaidām. Morta Bārbale Svttku pledivijumu apkopoja P/A KuldJgas kultoras centrs"

16 Pasākumu organizē: Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs Paldies par atbalstu: Kuldīgas novada pašvaldība, KORP, Global Workforce, Goldingen room, Energoparks, Agrotehnika, Pagrabiņš, Modra autoskola, RZ Autoparks, Ēdoles Pilskrogs, Riežupes smilšu alas, Cafe Tilts, Jēkaba sēta, Gardumnīca šarlote, Raxti, Kursas zeme, Kabinett, Kuldīgas novada muzejs