Produktivitāte. Ir iespējams mainīt neuzlabojot, bet nav iespējams uzlabot nemainot

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Produktivitāte. Ir iespējams mainīt neuzlabojot, bet nav iespējams uzlabot nemainot"

Transkripts

1 Produktivitāte Ir iespējams mainīt neuzlabojot, bet nav iespējams uzlabot nemainot

2 Latvijā ir visnevienlīdzīgākais produktivitātes sadalījums starp reģioniem Reģionu produktivitāte pret valsts vidējo (LV, EE, LT=100) Produktivitāte Baltijas valstu galvaspilsētu reģionos un pārējo reģionu vidējā, LV, EE, LT= LV Rīga LV reģioni EE Tallin EE reģioni LT Vilnius LT reģioni Avots: LV CSP, EE Statistics Estonia, LT Official Statistics Portal. Nacionālie statistikas apkopojumi.

3 Produktivitātes attīstība reģionos Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto reģionos, faktiskās cenas Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto reģionos, faktiskās cenas Latvija Rīga un Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale , , , , , Avots: Centrālā statistikas pārvalde. (n.d.). Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji.

4 Reģionos darba devējiem algu celt grūtāk Atalgojums un produktivitāte reģionos, 2016, LV=100 Atalgojums un produktivitāte pret valsts vidējo, 2016, LV=100 Vidējā darba samaksa Produktivitāte, PV uz vienu nodarbināto LV= Rīgas reģions Latgale Pierīgas reģions Vidzeme Kurzeme Zemgale Avots: Centrālā statistikas pārvalde. (n.d.). Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) IKP; Nodarbinātība un bezdarbs nodarbinātība; Darba samaksa

5 Latvijā ir 4x vairāk nodarbināto lauksaimniecības nozarēs; Apstrādes rūpniecībai jākļūst spēcīgākai Latvija proporcija nodarbināto no kopējā DK, FR, NL, AT, FI, SE, UK, NO; proporcija nodarbināto no kopējā Latvija nozares produktivitāte pret valsts vidējo (100) DK, FR, NL, AT, FI, SE, UK, NO; nozares produktivitāte pret valsts vidējo (100) Darbības ar nekustamo īpašumu 2.5% 1.3% Profesionālie, zinātniskie, tehniskie un administratīvie pakalpojumi 8.9% 15.1% Valsts pārvalde, izglītība, veselības nozares 20.5% 26.7% Mākslas, izklaides un atpūtas darbības, citi pakalpojumi 4.5% 5.7% Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 3.9% 3.5% Finanšu un apdrošināšanas darbības 1.8% 2.7% Tirdzniecība, transports, izmitināšana un ēdināšana 27.2% 23.8% Būvniecība 7.7% 6.4% Apstrādes rūpniecība 13.4% 11.9% Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 7.3% 1.9% Rūpniecības nozares 15.7% 13.1%

6 Apstrādes rūpniecības uzņēmumu sadalījums lielākajās nozarēs pēc apgrozījuma Nosaukums, kods 50% apgrozījuma sastāda pirmie # uzņēmumi Lielākie 50 uzņēmumi sastāda % kopējā apgrozījuma 16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 14 74% 10 Pārtikas produktu ražošana 19 71% 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 10 74% 23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 7 92% 11 Dzērienu ražošana 3 99% 20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 5 97% 31 Mēbeļu ražošana 9 81% 33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 13 71% 27 Elektrisko iekārtu ražošana 3 99% 18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 4 88% 14 Apģērbu ražošana 17 73%

7 Apstrādes rūpniecība, 2010=100 Apstrādes rūpniecībā periodā pievienotā vērtība ir mainījusies, galvenokārt mainoties nodarbināto skaitam. Produktivitātes pieaugums bijis lēns Produktivitāte Nodarbinātie Pievienotā vērtība

8 Darba produktivitāte ir noturīga vienā līmenī viscaur top 500 uzņēmumiem Igaunijā. TOP 500 uzņēmumu produktivitāte ir par ceturtdaļu (25%) augstāka nekā Igaunijas vidējā produktivitāte. 40, , , , , , , , Igaunijas lielāko uzņēmumu produktivitāte Produktivitāte Ekonomikas vidējā prod. TOP 10 TOP 50 TOP 100 TOP 500

9 Lietuvas lielāko uzņēmumu produktivitāte Lietuvas Top 10 uzņēmumi ir izteikti mazāk produktīvi (115% no LT vidējā) nekā Top 500 (136% no LT vidējā). 30, , , , Produktivitāte Ekonomikas vidējā prod. 10, , TOP 10 TOP 50 TOP 100 TOP 500

10 Latvijas lielāko uzņēmumu produktivitāte Latvijā uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumi rada arī vislielāko PV uz vienu nodarbināto. Top 10 ir 173% no LV vidējā, bet top 100 un top 500 ir 151% un 134%. 50, , , , , , , , , , Produktivitāte LV Top 10 Top 100 Top 500

11 Darba vietu uzņēmumi mazāk produktīvi Jāveicina to augšana PV un nodarbināto īpatsvars pēc apgrozījuma lielākajos uzņēmumos PV un nodarbināto īpatsvars pēc nodarbināto skaita lielākajos uzņēmumos Pēc PV Pēc nodarbinātajiem Pēc PV Pēc nodarbinātajiem Top 10 Top 100 Top Top 10 Top 100 Top 500

12 Nozaru lielāko uzņēmumu profils Pelnītspēja, personāla izmaksas, produktivitāte Elektriskās iekārtas un elektronika (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais Bezvadu telekomunikācija (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais 140,000,000 70, ,000, , ,000,000 60, ,000, ,000, , ,000,000 50, ,000,000 80,000 80,000,000 60,000,000 40,000 30, ,000,000 80,000,000 60,000 40,000,000 20,000 60,000,000 40,000 20,000,000 10,000 40,000,000 20,000,000 20,

13 Nozaru lielāko uzņēmumu profils Pelnītspēja, personāla izmaksas, produktivitāte Pārtikas nozare (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais Koksne (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais 120,000,000 30, ,000,000 70, ,000,000 25, ,000,000 60,000 80,000,000 20, ,000,000 50,000 40,000 60,000,000 15, ,000,000 30,000 40,000,000 10, ,000,000 20,000 20,000,000 5,000 50,000,000 10,

14 Nozaru lielāko uzņēmumu profils Pelnītspēja, personāla izmaksas, produktivitāte Datorprogrammēšana (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais Apģērbi (tūkst. eiro) EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte Nozares vidējais 140,000,000 45,000 25,000,000 14, ,000,000 40,000 35,000 20,000,000 12, ,000,000 30,000 10,000 80,000,000 25,000 15,000,000 8,000 60,000,000 20,000 10,000,000 6,000 40,000,000 15,000 4,000 20,000,000 10,000 5,000 5,000,000 2,

15 Apģērbu ražošanas nozarē atšķirīga aina. Augstāka produktivitāte = lielāka peļņa? (tūkst. eiro) Uzņēmums X Uzņēmums Y Uzņēmums Z EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte EBITDA Personāla izmaksas Produktivitāte 2,500, , ,600, , ,200, , ,000, ,500, , , ,400, ,200, ,000, , , ,000, , , , , ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (500,000.00)

16 Cik nozīmīga produktivitāte ir uzņēmuma darba kārtībā? Igaunija Latvija Lietuva 1% 64% 71% 61% Nav atbilde Augsta Vidēja Zema 29% 27% 34% 6% 1% 4%

17 Kāda ir uzņēmuma stratēģija, lai palielinātu produktivitāti? Lietuva Latvija Igaunija 3% 3% 4% 6% 1% 1% 17% 10% 22% 13% 6% 14% 7% 8% 10% 3% 7% 15% 13% 3% 13% Cits Ieguldījumi pētniecībā, inovācijās Investīcijas ražošanas jaudu paplašināšanai Ieviest augstvērtīgākus produktus/pakalpojumus Darbinieku iesaistes palielināšana Procesu pilnveidošana 31% 43% 44% Pārdošanas un mārketinga pilnveidošana Uzsvars uz digitalizāciju, automatizāciju

18 Paldies! 18