Preču loterijas Selga Rudens loterija 2020 noteikumi Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Preču loterijas Selga Rudens loterija 2020 noteikumi Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1."

Transkripts

1 Preču loterijas Selga Rudens loterija 2020 noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs: SIA ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA, reģ. nr , juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV turpmāk Ražotājs. 2. Loterijas organizētājs: SIA Visas Loterijas reģistrācijas nr.: , juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, turpmāk Loterijas rīkotāji. 3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr Sveramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g. 4. Loterijas norises laiks: 4.1.Loterijas norises sākuma datums: gada 22. septembris. Loterijas norises beigu datums: gada 3. novembris Loterijas reģistrācijas periods: no gada 22. septembra līdz gada 2. novembrim. 5. Balvu fonds: Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR) Naudas balva EUR Naudas balva EUR Naudas balva Naudas balva Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 69 (sešdesmit deviņi) pret (piecdesmit tūkstoši). 7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no gada 22. septembra līdz gada 2. novembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts (sveramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g) jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas

2 Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai: aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs. 7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs. 8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 9. Loterijā tiek noteiktas 30 (trīsdesmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu: Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst

3 plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst EUR plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst

4 plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst plkst EUR plkst plkst plkst plkst EUR 9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA Visas Loterijas telpās Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru Premium Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. 10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts gada 3. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA Visas Loterijas pa tālruni darba dienās no 9.00 līdz un vienoties par balvas saņemšanu līdz gada 17. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.

5 11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/id karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu Naudas balvu dokumentācija tiks kārtota pie Loterijas organizētājiem SIA Visas Loterijas, Dzirnavu ielā 37, 6. stāvs, Rīga, LV-1010, savukārt balvas fiziski varēs saņemt ar pārskaitījumu Loterijas laimētāja norādītajā konta numurā Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no gada 22. septembra līdz gada 2. novembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam SELGA. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs: nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt; ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā; ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem; ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā. 12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem SIA Visas Loterijas, (Dzirnavu ielā 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz gada 19. novembrim ar norādi Loterija Selga Rudens loterija Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu. 13. Loterijā nevar piedalīties SIA ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA un SIA Visas Loterijas darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

6 14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā kā arī pa tālruni Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā Selga Rudens loterija 2020 EAN Kods Preces nosaukums Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 90g Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 180g Selga kakao vaf.rullīši ar krēma pild.160g/20gab Selga vaf.rullīši ar kokosriekstu pild.160g/20gab Selga mini vafeles ar vaniļas garšu 250g Selga mini vafeles ar šokolādes garšu 250g Vafeles (sver.) - jāiegādājas vismaz 100g - Vaf.Selga ar šokolādes garšu 3,6kg - Vafeles Selga ar citronu garšu 3,6kg - Vafeles Selga ar vaniļas garšu 3,6kg Vafeļu tortes Vāverīte 350g glazēta vafeļu torte* Lācītis Ķepainītis 350g glaz. vafeļu t Vafeļu torte TRIFELE 350g Vafeļu torte MOKA 350g* Vafeļu torte RETRO 350g Vafeļu torte KLASIKA 350g Vafeļu torte KAPRĪZE 350g VĀVERĪTE 40g vaf. torte

7 LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 40g glaz.vaf.t. Cepumi (fasēti) SELGA 180g cep.* SELGA ar ieb.piena g.180g* SELGA ar Šokolādes g.180g* SELGA ar banānu garšu 180g Selga ar karameļu garšu 180g* SELGA pilngraudu 180g cep Selga ar riekstu garšu 180g SELGA šokol.glazūrā 230g.cep SELGA 250g /mini/ cepumi SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g* Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 205g Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 205g SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g~ SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 125g SELGA šokolādes cepumi ar aveņu garšu 125g SELGA Nature auzu cepumi 280g SELGA Nature auzu maizcepumi 290g SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g~ SELGA Nature rudzu maizcepumi 290g Selga Nature mini šok. cep. ar lazdu riekst. 130g Selga Nature mini cep. ar šokolādes gab. 130g Selga Burtiņi 250g Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g Selga cepumu bumbas tumš.šokolādē 120g Selga mājas cep.ar lazdu riekstiem 200g Selga mājas cep.ar šok.un ķiršu gab.200g Selga Mafinu cepumi ar ogām un balto šokolādi 175g Selga Mafinu cepumi ar šokolādi 175g Selga Klasika 45g

8 Selga Klasika 270g Piparkūkas 450g CIRKS 300g cepumi /PL/ ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/pl/ Cepumi (sver.) - jāiegādājas vismaz 100g - SELGA cepumi 5kg* - SELGA 1kg cepumi - SELGA ar ieb.piena g. 5kg cep. - Selga ar iebiezinātā piena garšu 1 kg cepumi - SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg - Selga ar šokolādes garšu 1kg cepumi - Selga ar īru krēma garšu 3kg/Mini cep. - SELGA šokol.glazūrā 4kg cep. - SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg - Selga Burtiņi ar sviestu 3kg - Piparkūkas 3,5kg* - CIRKS 2,5kg cepumi /PL/ - ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/pl/