AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI. par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI. par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30."

Transkripts

1 KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā Neauditēts 1

2 CRAFTING THE IMPOSSIBLE SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATA STANDARTIEM 2

3 SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR GRUPU 4 VADĪBAS ZIŅOJUMS 5 ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 11 FINANŠU PĀRSKATI: FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS 12 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS 16 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 20 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 21 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 22 3

4 INFORMĀCIJA PAR GRUPU GRUPAS MĀTES SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS No Rīga, gada 30. septembris DARBĪBAS VEIDS ADRESE MEITAS SABIEDRĪBAS Stikla šķiedras produktu ražošana Cempu iela 13, Valmiera, LV- 4201, Latvija VALMIERA GLASS UK Ltd. Reģ. Nr (100%) Šerborna, Dorset DT9 3RB, Apvienotā Karaliste P-D VALMIERA GLASS USA Corp. Reģ. Nr (52.21%) 168 Willie Paul Parkway, Dublina, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis VALMIERA GLASS USA Trading Corp. Reģ. Nr (100%) 168 Willie Paulk Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis VALDE Valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel Valdes locekļi: Ģirts Vēveris Ingo Bleier PADOME Padomes priekšsēdētājs: Stefan Alexander Preiss-Daimler (no ) Heinz-Jürgen Preiss-Daimler (līdz ) Padomes locekļi: Stefan Alexander Preiss-Daimler (līdz ) Andris Oskars Brutāns Ainārs Ozols Theis Klauberg PĀRSKATA PERIODS PĀRSKATA GADS gada 1. janvāris gada 30. jūnijs gada 1. janvāris gada 31. decembris 4

5 VADĪBAS ZIŅOJUMS GRUPAS UZŅĒMUMU PROFILS un tās meitas uzņēmumi (turpmāk - GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. Pārskata periodā GRUPA sastāvēja no mātes uzņēmuma (turpmāk Sabiedrība) un tās meitas uzņēmumiem VALMIERA GLASS UK Ltd. (turpmāk UK meitas uzņēmums) Apvienotajā Karalistē, P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (turpmāk ASV meitas uzņēmums) un VALMIERA GLASS USA Trading Corp. (turpmāk US tirdzniecības meitas uzņēmums) Amerikas Savienotajās Valstīs gada 2. jūnijā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. noslēdza Aktīvu pirkuma līguma izpildes procesu, nododot Dublinā, Džordžijas štatā, ASV esošās Pirmās un Otrās fāzes aktīvus uzņēmumam Saint-Gobain Adfors America, Inc. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250 C. Sabiedrība specializējas stikla šķiedras un tās produktu ražošanā no trim dažādiem stiklu veidiem: no E-stikla ar temperatūras izturību 600 C, HR-stikla ar temperatūras izturību 800 C un SiO 2-stikla ar temperatūras izturību C. Sabiedrības ražotā stikla šķiedras produkcija tiek izmantota tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur. UK meitas uzņēmums ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai. DARBINIEKI gada pirmajā pusgadā VALMIERA GLASS GRUPĀ nodarbināti 1351 darbinieki, no tiem Sabiedrībā bija nodarbināti 1178 darbinieki. UK meitas uzņēmumā tika nodarbināti vidēji 124 darbinieki un ASV meitas uzņēmumā tika nodarbināts vidēji 49 darbinieki (periodā līdz 2. jūnijam). KVALITĀTES VADĪBA Visu GRUPAS uzņēmumu kvalitātes pārvaldības sistēmas ir sertificētas saskaņā ar ISO 9001:2015 prasībām. Sabiedrība ir sertificēta arī vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015) un energopārvaldības sistēma (ISO 50001:2012). NOIETA TIRGUS UN PRODUKTI gada pirmajos sešos mēnešos GRUPAS māteskompānija eksportēja saražotos produktus uz 51 pasaules valsti ar eksporta apjomu 97%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS noieta tirgi: 70% realizēti Eiropas Savienības valstīs (ieskaitot Apvienoto Karalisti), 13% -Ziemeļamerikā, 2% - NVS valstīs un 15% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveice, Japāna, Dienvidkoreja, AAE, Austrālija u.c.). Pārdošanas apjoms palielinājies augsta silīcija satura jeb silika stikla šķiedras audumiem un neaustajiem materiāliem ar termoizturību C. Pārdošanas apjoma pieaugums vērojams tādiem E-stikla izejmateriāliem kā pirmatnējā diega spoles un cirstajā šķiedra. Pārējos segmentos pārdošanas apjoms samazinājies. Pirmajos sešos gada mēnešos pieprasījumu un pārdošanas apjomu ietekmējusi koronavīrusa pandēmijas radītā nenoteiktība tirgū, kas savukārt negatīvi ietekmēja GRUPAS klientus auto-moto, būvniecības un aviācijas nozarēs. Ņemot vērā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītas svārstības tirgū, pārskatīts Sabiedrības gada budžets un paredzams vispārējs pārdošanas samazinājums par 20%, visievērojamāko kritumu sasniedzot maijā un jūnijā. Sabiedrība sagaida ievērojamu pārdošanas samazinājumu autobūves un kompozītmateriālu segmentos Āzijas un Eiropas reģionos, kā arī būtisku pieprasījuma samazinājumu būvniecības nozarē Itālijā, Spānijā, Francijā un Austrumeiropā, bet mērenu samazinājumu pārējās Eiropas valstīs. Siltumizolācijas tirgū vērojams un arī turpmāk tiek sagaidīts mērens pieprasījuma samazinājums. Paredzams, ka arī citi reģioni Ziemeļamerika un NVS negatīvi ietekmēs pārdošanas apjomus vīrusu ierobežošanas pasākumu rezultātā. 5

6 VADĪBAS ZIŅOJUMS GALVENIE VALMIERA GLASS GRUPAS NOIETA TIRGI: GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI TEUR 6M M M 2020 GALVENIE VALMIERA GLASS GROUP FINANŠU RĀDĪTĀJI Neto apgrozījums EBITDA EBIT Neto peļņa/zaudējumi Neto peļņa/zaudējumi, kas attiecināmi uz Mātes sabiedrības akcionāriem Pārdošanas pieaugums, % -11.8% 16.4% -22.9% EBITDA marža, % 8.9% -1.6% 46.0% EBIT marža, % -3.0% -8.9% 37.0% Neto peļņas marža, % -4.6% -10.4% 30.0% ROE,% -8.0% 32.2% -56.2% ROA,% -2.6% -13.2% 33.6% ROCE,% -2.4% -32.6% 74.0% Likviditāte Peļņa uz akciju (EUR) GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI Neto apgrozījums EBITDA EBIT Neto peļņa/zaudējumi Pārdošanas pieaugums, % -17.6% -0.4% -6.2% EBITDA marža, % 20.4% 18.0% 21.0% EBIT marža, % 9.9% 7.7% 11.1% Neto peļņas marža, % 9.9% 5.0% 2.9% ROE,% 14.6% -19.0% -7.6% ROA,% 5.2% 4.6% 2.6% ROCE,% 6.8% 15% 3.2% Likviditāte Peļņa uz akciju (EUR)

7 VADĪBAS ZIŅOJUMS Alternatīvie Snieguma Rādītāji (ASR) Aprēķina formulas EBITDA: Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas. EBITDA ļauj novērtēt uzņēmuma peļņas gūšanas spēju ar esošajiem aktīviem un darbībām produkcijas ražošanā un pārdošanā. EBIT: Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem. EBIT parāda uzņēmuma peļņu, kas iegūta no saimnieciskās darbības. Neto peļņa (zaudējumi): Pārskata perioda bruto peļņas daļa, kas paliek uzņēmuma rīcībā. EBITDA marža, %: Uzņēmuma darbības rentabilitātes novērtējums procentos no tā kopējiem ieņēmumiem Saimnieciskās darbības peļņa + nolietojums un amortizācija Saimnieciskās darbības peļņa Ieņēmumi pēc procentiem un nodokļiem ( Pārskata gada peļņa) EBITDA/Neto apgrozījums EBIT marža/pamatdarbības marža, %: Cik procentu EBIT peļņa tiek radīta no pamatdarbības Neto peļņas marža, %: Parāda cik procentu neto ienākumu tiek radīti no neto apgrozījuma ROE,%: Uzņēmuma iegūtās peļņas lieluma attiecība uz uzņēmuma pašu kapitāla avotiem akcionāriem. ROE atspoguļo, cik efektīvi uzņēmums izmanto akcionāru investēto kapitālu. EBIT/Neto apgrozījums Neto peļņa/neto apgrozījums Neto peļņa/pašu kapitāla vidējā kopsumma periodā ROA, %: Uzņēmuma ieguldītās peļņas lieluma attiecība uz izmantojamiem uzņēmuma aktīviem. ROA atspoguļo, cik efektīvi uzņēmums gūst peļņu no savu aktīvu izmantošanas. Neto peļņa/aktīvu vidējā kopsumma periodā ROCE,%: Cik efektīvi un rentabli uzņēmums izmanto kapitālu. EBIT/Aktīvu kopsummaīstermiņu saistības Likviditāte: Uzņēmuma spēja jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības. Peļņa uz akciju (EUR): Uzņēmuma peļņas daļa, kas piešķirta katrai akciju daļai. Aktīvi/Īstermiņa saistības Neto peļņa/apgrozībā esošo akciju skaits Šos alternatīvos snieguma rādītājus ( ASR ) Grupas vadība izmanto vērtējot Grupas sniegumu noteiktā laika periodā. Šie ASR tiek izmantoti arī pieņemot lēmumus. 7

8 VADĪBAS ZIŅOJUMS AKCIJU TIRGUS akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Otrajā sarakstā kopš gada 24. februāra (ISIN LV ; ID: VSS1R). Publiskā apgrozībā esošo akciju skaits ir gada pirmajos 6 mēnešos akcijas cena ir samazinājusies par 1,69%. Pārskata periodā akciju cena ir svārstījusies robežās no EUR 1,00 (zemākā akcijas cena) līdz EUR 1,45 (augstākā akcijas cena). Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 1,20. Pirmā darījuma akciju cena pārskata perioda sākumā ir bijusi EUR 1,17, savukārt pēdējā darījuma cena pārskata perioda beigās EUR 1, gada 6 mēnešos akciju sabiedrības tirgoto akciju skaits sasniedza un akciju apgrozījums EUR 180,1 tūkstoti. Šajā laikā ar akcijām tika veikti 758 darījumi. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju cenas attīstība pēdējo piecu gadu laikā līdz pārskata perioda beigām (Nasdaq Riga dati): Pirmajos sešos šī gada mēnešos akcijas cena samazinājās par 1,69%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība palielinājās par 1,6%, savukārt OMX Baltic Benchmark GI samazinājās par 4.53%. 8

9 VADĪBAS ZIŅOJUMS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju cena šī gada pirmajos sešos mēnešos salīdzinājumā ar OMX Baltic Benchmark GI un OMX Riga indeksiem (Nasdaq Riga dati): AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju tirdzniecība gada pirmajos sešos mēnešos (Nasdaq Riga dati): MEUR Akciju tirdzniecība Nasdaq Riga, milj M M M M M Apgrozījums, EUR Tirgoto akciju skaits 9

10 VADĪBAS ZIŅOJUMS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS gada 3. aprīlī Sabiedrība paziņoja par tiesiskās aizsardzības procesa plāna (turpmāk tekstā - Plāns) grozījumiem. Grozījumi Plānā tika veikti ar mērķi nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicināt stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem. Tajā pašā dienā Sabiedrība nosūtīja Plāna kreditoriem Plāna grozījumus un lūdza sniegt piekrišanu Plāna grozījumiem līdz gada 24. aprīlim gada 30. aprīlī Sabiedrība tiesā iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumiem. Sabiedrība ir saņēmusi 100% nodrošināto kreditoru un 78,5 % nenodrošināto kreditoru piekrišanu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plānam piemērotajiem grozījumiem gada 19. maijā tiesa apstiprināja tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumus. Tiesas lēmums nav pārsūdzams. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM gada 22. maijā notika Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce. Tika ievēlēta Revizījas komiteja sekojošā sastāvā uz trīs gadu periodu: Aivars Lošmanis, Philipp Kögel un Andris Oskars Brutāns gada 28. aprīlī, ņemot vērā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītās tirgus svārstība, Sabiedrība koriģēja tās pārdošanas prognozes gadam. Sabiedrība ir pārskatījusi tās gada budžetu un prognozē pārdošanas apjomu samazinājumupar 20%, visievērojamāko kritumu sasniedzot maijā un jūnijā. Tikmēr ražošanas process turpinās atbilstoši pārskatītajam ražošanas plānam, izejmateriālu piegādes tiek nodrošinātas bez traucējumiem un piegāžu kavējumi klientiem nav sagaidāmi. 10

11 ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Sabiedrības vadība ir atbildīga par Sabiedrības un GRUPAS finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības un GRUPAS finansiālo stāvokli gada 30. jūniju, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām uz pārskata perioda beigām. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti Eiropas Savienībā pieņemtie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, un finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu. GRUPAS vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu Sabiedrības un GRUPAS aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību, un neprecizitāšu novēršanu. Vadības vārdā: Stefan Jugel Valdes priekšsēdētājs 11

12 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ AKTĪVS VALMIERA GLASS GRUPA EUR EUR EUR ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa finanšu aktīvi Atliktais nodoklis APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi Līgumu aktīvi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Nauda un tās ekvivalenti AKTĪVI KOPĀ PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls Rezerves ( ) ( ) ( ) Nesadalītā peļņa ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kas attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem ( ) ( ) Nekontrolējošās puses daļa ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kopā ( ) ( ) ( ) KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi Pensiju saistības, neto Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas ilgtermiņa finanšu saistības Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi Atliktais nodoklis Īstermiņa kreditori Aizņēmumi Pensiju saistības, neto Līgumu saistības Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas īstermiņa finanšu saistības Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (91 855) Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi Kreditori kopā PASĪVS KOPĀ

13 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ AKTĪVS EUR EUR EUR ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālā Saistīto pušu parādi APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi Līgumu aktīvi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Nauda un tās ekvivalenti AKTĪVI KOPĀ PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls Rezerves Nesadalītā peļņa ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kopā ( ) ( ) ( ) KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas ilgtermiņa finanšu saistības Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi Īstermiņa kreditori Aizņēmumi Līgumu saistības Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas īstermiņa finanšu saistības Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi Kreditori kopā PASĪVS KOPĀ

14 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ AKTĪVS VALMIERA GLASS UK Ltd EUR EUR EUR ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Pamatlīdzekļi Saistīto pušu parādi Atliktais nodoklis APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi Līgumu aktīvi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Nauda un tās ekvivalenti AKTĪVI KOPĀ PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves (50 993) ( ) (79 512) Nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi Pensiju saistības, neto Citas ilgtermiņa finanšu saistības Atliktais nodoklis Īstermiņa kreditori Aizņēmumi Pensiju saistības, neto Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas īstermiņa finanšu saistības Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Kreditori kopā PASĪVS KOPĀ

15 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ AKTĪVS P-D VALMIERA GLASS USA Corp EUR EUR EUR ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa finanšu aktīvi Atliktais nodoklis APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Nauda un tās ekvivalenti AKTĪVI KOPĀ PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves ( ) ( ) Nesadalītā peļņa ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kas attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem ( ) ( ) ( ) Nekontrolējošās puses daļa ( ) ( ) ( ) Pašu kapitāls kopā ( ) ( ) ( ) KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nākamo periodu ieņēmumi Īstermiņa kreditori Aizņēmumi Līgumu saistības Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Citas īstermiņa finanšu saistības Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrājumi Kreditori kopā PASĪVS KOPĀ

16 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ VALMIERA GLASS GRUPA EUR EUR EUR Neto apgrozījums Krājumu vērtības izmaiņas ( ) ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas ( ) ( ) ( ) Nolietojums un amortizācija ( ) ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ( ) ( ) ( ) Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi) ( ) ( ) Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu un tamlīdzīgas izmaksas ( ) ( ) ( ) Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu ( ) Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) ( ) ( ) Attiecināma uz Nekontrolēto līdzdalību ( ) ( ) Mātes sabiedrības akcionāriem ( ) ( ) Peļņa uz akciju (0.080) (0.352) 16

17 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ EUR EUR EUR Neto apgrozījums Krājumu vērtības izmaiņas ( ) ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas ( ) ( ) ( ) Nolietojums un amortizācija ( ) ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ( ) ( ) ( ) Saimnieciskās darbības peļņa Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu un tamlīdzīgas izmaksas ( ) ( ) ( ) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu (9 793) (8 344) (19 334) Pārskata perioda peļņa

18 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ VALMIERA GLASS UK Ltd EUR EUR EUR Neto apgrozījums Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas (32 749) ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas ( ) ( ) ( ) Nolietojums un amortizācija ( ) ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ( ) ( ) ( ) Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi) ( ) Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu un tamlīdzīgas izmaksas (67 728) (69 210) ( ) Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem ( ) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu ( ) ( ) Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) ( ) 18

19 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ P-D VALMIERA GLASS USA Corp EUR EUR EUR Neto apgrozījums Krājumu vērtības izmaiņas ( ) ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas ( ) ( ) ( ) Personāla izmaksas ( ) ( ) ( ) Nolietojums un amortizācija (994) (22 200) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ( ) ( ) ( ) Saimnieciskās darbības (zaudējumi) ( ) ( ) Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu un tamlīdzīgas izmaksas ( ) ( ) ( ) (Zaudējumi) pirms nodokļiem ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu Pārskata perioda (zaudējumi) ( ) ( ) Attiecināma uz Nekontrolēto līdzdalību ( ) ( ) Mātes sabiedrības akcionāriem ( ) ( ) 19

20 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ VALMIERA GLASS GRUPA Akciju kapitāls Ārvalstu valūtas pārvērtēšan -as rezerve Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Kopā Nekontrolējošā līdzdalība EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kopā Labojumi * ( ) ( ) - ( ) , labots Pārskata perioda (zaudējumi) Pārējie visaptverošie ienākumi: Pensiju saistību pārrēķins Atliktais ienākuma nodoklis, kas saistīts ar pernsiju saistībām Ārvalstu valūtas pārvērtēšana ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - (99 115) - (99 115) - (99 115) - - (30 919) - (30 919) - (30 919) - ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pārskata perioda peļņa Ārvalstu valūtas pārvērtēšana ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *2019. gadā grupa mainīja stikla šķiedras ražošanas atkritumu grāmatvedības uzskaites politiku un atzina uzkrājumus iespējamām atkritumu izvešanas izmaksām. Izmaiņas saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu tika atspoguļotas retrospektīvi. 20

21 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ VALMIERA GLASS GRUPA EUR EUR EUR Pamatdarbības naudas plūsma Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem ( ) ( ) Korekcijas: Nolietojums un amortizācija Izmaiņas uzkrājumos nepārejošam vērtības zudumam (Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas, neto ( ) - (84 154) Atvasināto finanšu instrumentu vērtības izmaiņas Ieņēmumi no ES finansējuma ( ) ( ) ( ) Procentu izmaksas Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos: Krājumu atlikumu izmaiņas ( ) ( ) Debitoru parādu atlikumu izmaiņas ( ) ( ) Kreditoru atlikumu izmaiņas ( ) Samaksātie procenti ( ) ( ) ( ) Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis ( ) - ( ) ( ) ( ) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas ( ) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie / atmaksātie aizņēmumi, neto ( ) Atmaksāts valsts atbalsts ( ) - - Pensiju shēmas maksājumi ( ) - ( ) ( ) Pārskata perioda neto naudas plūsma Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā Nauda pārskata perioda beigās

22 CRAFTING FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS GADA 30. JŪNIJĀ 1. PAMATINFORMĀCIJA ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā kā akciju sabiedrība. Sabiedrības pamatdarbība ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana GRUPAS sastāvā ietilpst mātes sabiedrība un tās meitas sabiedrības VALMIERA GLASS UK, P-D VALMIERA GLASS USA Corporation un VALMIERA GLASS Trading USA Corporation. Grupas pamatdarbība ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana 2. FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES GRUPAS un Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), un standartu interpretācijām. Standartus izdod Starptautisko grāmatvedības standartu valde (SGSV), un to interpretācijas izdod Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK). 3. AKCIJU KAPITĀLS Publiskā apgrozībā esošo akciju skaits uz gada 30. jūniju ir Mātes sabiedrības akcionāri uz gada 31. martu un gada 31. martu (Nasdaq CSD dati) ir sekojoši: Procentuālais ieguldījums (%) Procentuālais ieguldījums (%) Procentuālas ieguldījums (%) Corvalis GmbH P-D Glasseiden GmbH Oschatz P-D Management Industries-Technologies GmbH Preiss-Daimler Beatrix P-D Aircraft Composites GmbH Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla) Kopā