LATVENERGO PIEDĀVĀJUMS IKVIENAI LATVIJAS MĀJSAIMNIECĪBAI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVENERGO PIEDĀVĀJUMS IKVIENAI LATVIJAS MĀJSAIMNIECĪBAI"

Transkripts

1 LATVENERGO PIEDĀVĀJUMS IKVIENAI LATVIJAS MĀJSAIMNIECĪBAI

2 Elektroenerģijas tirgus atvēršanas posmi Latvija elektroenerģijas tirgus atvēršanu ir īstenojusi pakāpeniski un mērķtiecīgi gandrīz desmit gadu garumā. Atbilstoši EK nostādnēm, EK prezidenta un astoņu Baltijasjūras valstu vadītāju parakstītajam Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plānam (BEMIP), Latvijai ir jāatver tirgus pilnībā un jāpievienojas tām valstīm, kuras elektroenerģijas tirgu jau ir atvērušas un devušas iespēju gan juridiskiem klientiem, gan mājsaimniecībām elektroenerģiju iegādāties konkurences apstākļos. 2

3 Pilnībā liberalizēts tirgus nosacījums Latvijas integrācijai Ziemeļvalstu tirgos Lai izbeigtu Baltijas valstu enerģētisko izolētību no Eiropas tirgiem, BEMIP (Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu ) plāns paredz konkrētus soļus Baltijas valstu izolēto tirgu integrēšanai Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgos, t.sk., Jaunu starpsavienojumu izbūve (ESTLINK2, NORDBALT, Kurzemes loks) Elektroenerģijas tirgus modeļa adaptēšana Ziemeļvalstu tirgiem (t.sk., pakāpenisku regulēto tarifu atcelšana, harmonizējot kopējo Baltijas-Ziemeļvalstu tirgu) BEMIP plāna ieviešana un jauno starpsavienojumu izbūve ir ļāvusi Baltijas valstīm iegūt tās priekšrocības, ko sniedz hidroresursiem bagātais Ziemeļvalstu tirgus Elektroenerģija tirdzniecība starpvalstu tirgos notiek tikai caur biržu, nodrošinot caurspīdīgu un objektīvu cenas veidošanos mehānismu NPS vidējās cenas, Lietuvas cenas un cena starta tarifā EUR/MWh 3

4 4 Tirgus integrācija

5 Tirgus modelis Divi līgumi Divi rēķini (opcija viens no tirgotāja) Pēdējā garantētā piegāde Juridiskie klienti Vienots tirgotāja līgums Vienots tirgotāja rēķins Universālais pakalpojums Mājsaimniecības 5

6 6 Elektrum produktu līnija mājsaimniecībām

7 Piedāvājumu izvēles principi Patēriņš Norēķinu veids Produkts < 200 kwh/mēnesī kwh/mēnesī > 600 kwh/mēnesī Rēķins vai Rēķins vai Rēķins Elektrum Universālais Elektrum Klasiskais Elektrum Izdevīgais 200+ Elektrum Izdevīgais 600+ E-Latvenergo < ~ 300 kwh/mēnesī vai Rēķins Elektrum Ekonomiskais Mainīga Biržas cena Rēķins Elektrum Dinamiskais

8 Elektrum Universālais un Klasiskais Cena: EUR/kWh ( LVL / kwh) Elektroenerģija Sistēmas pakalpojumi OIK PVN ar Izlīdzināto maksājumu Līguma laušanas maksa: nav Rēķins: e-pastā bezmaksas pa pastu 0.50 EUR ar Rēķinu 8

9 9 Izlīdzinātā maksājuma kartīte

10 Piedāvājumu izvēles principi Patēriņš Norēķinu veids Produkts < 200 kwh/mēnesī kwh/mēnesī > 600 kwh/mēnesī Rēķins vai Rēķins vai Rēķins Elektrum Universālais Elektrum Klasiskais Elektrum Izdevīgais 200+ Elektrum Izdevīgais 600+ E-Latvenergo < ~ 300 kwh/mēnesī vai Rēķins Elektrum Ekonomiskais Mainīga Biržas cena Rēķins Elektrum Dinamiskais

11 Elektrum Izdevīgais 200+ un Izdevīgais 600+ Cena: EUR/kWh (0.115 LVL / kwh) Elektroenerģija Sistēmas pakalpojumi OIK PVN Patēriņa nodrošinājums: 1 EUR/mēnesī 1 vai 2 laika zonu piedāvājumi Norēķini: vai Rēķins Cena: EUR/kWh (0.112 LVL / kwh) Elektroenerģija Sistēmas pakalpojumi OIK PVN Patēriņa nodrošinājums: 3 EUR/mēnesī Līguma laušanas maksa: 30 EUR (tiek samazināta par 10% pēc katriem trim nākamajiem mēnešiem) 11

12 Piedāvājumu izvēles principi Patēriņš Norēķinu veids Produkts < 200 kwh/mēnesī kwh/mēnesī > 600 kwh/mēnesī Rēķins vai Rēķins vai Rēķins Elektrum Universālais Elektrum Klasiskais Elektrum Izdevīgais 200+ Elektrum Izdevīgais 600+ E-Latvenergo < ~ 300 kwh/mēnesī vai Rēķins Elektrum Ekonomiskais Mainīga Biržas cena Rēķins Elektrum Dinamiskais

13 Elektrum Ekonomiskais Cena: EUR/kWh (0.117 LVL / kwh) Elektroenerģija Sistēmas pakalpojumi OIK PVN Pieejams tikai e-latvenergo Norēķini: vai Rēķins Līguma laušanas maksa: 15 EUR (tiek samazināta par 10% pēc katriem trim nākamajiem mēnešiem) 13

14 Piedāvājumu izvēles principi Patēriņš Norēķinu veids Produkts < 200 kwh/mēnesī kwh/mēnesī > 600 kwh/mēnesī Rēķins vai Rēķins vai Rēķins Elektrum Universālais Elektrum Klasiskais Elektrum Izdevīgais 200+ Elektrum Izdevīgais 600+ E-Latvenergo < ~ 300 kwh/mēnesī vai Rēķins Elektrum Ekonomiskais Mainīga Biržas cena Rēķins Elektrum Dinamiskais

15 Elektrum Dinamiskais Cena: EUR/kWh + NPS LV mēneša vidējā Elektroenerģijas tirdzniecība + NPS LV mēneša vid Sistēmas pakalpojumi OIK PVN Norēķini: Rēķins Līguma laušanas maksa: nav 15

16 Izmaksu pieaugums 14.0 Mēneša rēķina pieaugums EUR, atkarībā no vidējā mēneša patēriņa EUR OIK elektroenerģija kwh/mēn 16

17 Atbalsts MK Noteikumi «Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai». Valsts piešķir pašvaldībai mērķdotāciju 15 procentu apmērā no mēnesī pašvaldībā dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem. Dzīvokļa pabalsta ietvaros tiek segta arī maksa par elektroenerģiju Mērķa grupas: trūcīgie & maznodrošinātie Mērķdotācijas apjoms (2014) milj. EUR Atbalstu iespējams saņemt Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību sociālajos dienestos Paredzēts, ka atbalsts sāk darboties no gada 1.aprīļa AS «Latvenergo» sociālā atbalsta programma Mērķa grupa: daudzbērnu ģimenes Atbalsta veids: Elektrības norēķinu kartes 750 kwh (EUR ) Laiks: gada 1. aprīlis 31. decembris 17

18 Latvenergo piedāvājumu izplatīšana Individuāli piedāvājumi katram klientam pa pastu / e-pastu Janvāris - Marts Piedāvājums Maksājumi Piedāvājums Apstiprinājums Maksājumi 18

19 Elektrum Universālais piedāvājuma materiāli Piedāvājums Info par citiem produktiem Līgums Buklets par tirgu Buklets par izlīdzināto maksājumu 19

20 Elektrum Izdevīgais piedāvājuma materiāli Piedāvājums Līgums Buklets par tirgu 20

21 Klientu informēšana Informatīva kampaņa medijos TV, žurnāli, internets E-latvenergo.lv - Produktu izvēle kalkulators - Piedāvājumu akceptēšana Informācija e-latvenergo un Latvenergo mājaslapā 21

22 22 Klientu informēšana

23 23 Paldies

24 Skats uz elektrības tirgus liberalizāciju un ekonomiskās politikas dilemmām Pēteris Strautiņš DNB banka 2014.gada 27.janvārī

25 Patiesības brīdis Latvijā elektrības cenas ilgstoši nav atspoguļojušas to pilnās izmaksas: - Vēsturiskais ražošanas jaudu pārpalikums Baltijā līdz 2004.gadam, mazākā mērā līdz 2009.gadam. Pēc neatkarības atgūšanas ražošanas jaudas ~ 2X pārsniedza pīķa patēriņu. Pārpalikums ir izzudis, slēdzot Ignalinu, daļēji Igaunijas slānekļa stacijas un pieaugot patēriņam. - Atliktās investīcijas tīklos gandrīz visā neatkarības periodā. Tas bija nepieciešams lai aizsargātu kritiski vājo mājsaimniecību pirktspēju un uzņēmumu konkurētspēju ekonomikas pārtapšanas periodā. Latvenergo ir strādājis ar peļņu, taču tā atspoguļo grāmatvediski amortizēto, bet dabā joprojām visnotaļ labi kalpojošo aktīvu radīto ekonomisko renti, no kuras līdz šim finansētas gan subsīdijas elektrības patērētājiem, gan sadales/pārvades tīkli, gan dividendes valsts budžetam.

26 Situācija pirms tirgus liberalizācijas Lielo HES, arī TEC (ar atbalsta maksājumiem) radītās labumu plūsmas sadalījums pārejas periodā kopumā, bijušas ļoti dažādas situācijas HESi un Co Tīkli KRĒJUMS Valsts budžets Patērētāji

27 Situācija pēc tirgus liberalizācijas No patērētājiem papildus iekasētā nauda uz Briseli netiks pārskaitīta HESi un Co Tīkli Investīcijas??? KRĒJUMS?? Patērētāji Valsts budžets

28 Diskusija - ko darīt ar vēsturisko aktīvu renti Juridiski-politiskais aspekts. Latvijai kā ES dalībvalstij ir pienākums liberalizēt elektrības tirgu, tātad faktiski nav izvēles un visa sekojošā diskusija it ir tīri teorētiska. Taču, lai nerastos eiro-apspiestības un nospiestības sajūta, ir tomēr vērts uzdot jautājumu vai patērētāju vispārēja subsidēšana tieši no ražotāja kases būtu saprātīga politika, ja būtu iespējams to turpināt? - Visdrīzāk nē. Racionāla sociālā politika ir nevis subsidēt elektrību, bet LE vēsturisko un amortizēto aktīvu ražoto krējumu novirzīt valsts budžetā. - Šķērssubsīdiju pārtraukšana nav tas pats, kas elektrības nodoklis. Domu gājiens - par elektrību maksāsim vairāk, Latvenergo peļņa (ceteris paribus) lielāka, varbūt maksājumi valstij lielāki, tātad tas ir elektrības nodoklis, nav precīzs nevis tiek ieviests vai pacelts nodoklis, bet rente no sabiedrībai piederošiem aktīviem tiek novirzīta citiem mērķiem. Varētu teikt, ka drīzāk otrādi jaunā situācija ir savienojama ar zemāku nodokļu līmeni pie tā paša valsts izdevumu apjoma.

29 Tiešā ietekme uz labklājību sliktā ziņa LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ELEKTRISKĀ PIRKTSPĒJA UN ELEKTRĪBAS DAĻA IZDEVUMOS Vidējās algas pirktspēja, kwh, labā ass Elektrības īpatsvars patēriņa grozā, %, kreisā ass Elektrības izdevumu daļa mājsaimniecību budžetos ir pieaugusi un pieaugs 2014.gadā

30 Tiešā ietekme uz labklājību remdenā ziņa PRODUKTU GRUPU ĪPATSVARS ĢIMEŅU PATĒRIŅA GROZĀ 50 Elektrība Pārtika Apģērbs un apavi Siltums Transports 5 0 Sakari Atpūta un kultūra Elektrībai tērējam mazu daļu ģimenes budžeta un citas pirmās nepieciešamības lietas kopumā kļūst lētākas

31 Tiešā ietekme uz labklājību labā ziņa PROGNOZĒJAMĀ ALGU UN ELEKTRĪBAS CENU DINAMIKA Neto alga, eiro, kreisā ass Elektrības pirktspēja, kwh par mēneša vidējo neto algu, labā ass Tālākā nākotnē elektriskā pirktspēja pieaugs Pieņēmumi: vidējās neto algas no 2016.gada aug par 7%, elektrības cenas no 2015.gada aug par 2%

32 Paldies!

33 33