PROGRAMMA. Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā. 23. starptautiskā zinātniskā konference

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROGRAMMA. Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā. 23. starptautiskā zinātniskā konference"

Transkripts

1 Liepājas Universitāte Izglītības zinātņu institūts Socioloģisko pētījumu centrs Vadības un sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) 23. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā PROGRAMMA Liepājas pilsētas Dome (Latvija) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pārvalde struktūrvienība Liepājas muzejs (Latvija) Melardalenas Augstskola Mälardalen University (Zviedrija) Šauļu Universitāte Šiauliai University Liepāja gada 12. un 13. novembris

2 Konferences organizācijas komiteja: priekšsēdētājs Arturs Medveckis (Latvija, Liepāja) līdzpriekšsēdētāji: Andrejs Ivars Ozoliņš (Zviedrija, Melardalena) Sandra Grigaravičiūtė (Lietuva, Šauļi) locekļi: Andriyana Andreeva (Bulgārija Varna) Dina Bethere (Latvija, Liepāja) Olga Glikasa (Latvija, Liepāja) Inna Järva (Igaunija, Tallina) Ludmila Karule (Latvija, Liepāja) Dace Kārkla (Latvija, Liepāja) Inta Klāsone (Latvija, Liepāja) Līga Krūmiņa (Latvija, Liepāja) Ērika Lauberga (Latvija, Liepāja) Airita Lindberga (Latvija, Liepāja) Ieva Ozola (Latvija, Liepāja) Ivita Pelnēna (Latvija, Liepāja) Alīda Samuseviča (Latvija, Liepāja) Henrihs Soms (Latvija, Daugavpils) Ilze Valce (Liepāja, Latvija) Māra Zeltiņa (Latvija, Liepāja) Uldis Zupa (Latvija, Liepāja) koordinatore: Ivita Pelnēna Konferences zinātniskā un redakcijas kolēģija: zinātniskās komitejas priekšsēdētājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis, Asoc.prof., Dr.paed. vadošais pētnieks (Latvija, Liepāja) locekļi: Andriana Andreeva, PhD, asoc.prof. (Bulgārija, Varna) Kārlis Dobelis, doc. Dr.math. (Latvija, Liepāja) Aija Eglīte, asoc. prof. Dr.oec., (Latvija, Jelgava) Zaigonis Graumanis, doc. Dr.phil. (Latvija, Liepāja) Sandra Grigaravičiūtė, prof. Dr.hist. (Lietuva; Šauļi) Anita Jansone, prof. Dr.sc.com. (Latvija, Liepāja) Inna Järva, Dr.phil. (Igaunija, Tallina) Tālavs Jundzis, Dr.iur., Dr.h.polit. (Latvija, Rīga) Roberts Jūrmalietis, Dr.biol., doc. (Latvija Liepāja) Sandra Kaija, prof. Dr.iur. (Latvija, Rīga) Inta Klāsone, prof. Dr.paed. (Latvija, Liepāja) Jurijs Kočetkovs, prof. Dr.sc.ing. (Latvija, Rīga) Ārija Kolosova, doc. Dr.hist. (Latvija, Liepāja) Līga Krūmiņa, Dr. philol. (Latvija, Liepāja) Inta Kulberga, doc. Dr.sc.admin. (Latvija, Liepāja) Ulrike Kurta, Dr.phil. (Vācija, Paderborna) Inga Pūre, doc. Dr.sc.soc. (Latvija, Liepāja) Michael Radin, PhD. (ASV, Ročestera) Alīda Samuseviča, prof. Dr.paed. (Latvija, Liepāja) Barbala Simsone, Dr.philol. (Latvija, Rīga) Henrihs Soms, asoc.prof. Dr.hist. (Latvija, Daugavpils) Irina Strazdiņa, doc. Dr.psych. (Latvija, Liepāja) 2 Liepāja 2020

3 Jānis Valdmanis, prof. Dr.h.philol. (Latvija, Rīga) Sandra Veinberga, Dr.philol., prof. (Latvija, Liepāja) Vladislavs Volkovs, prof. Dr.soc. (Latvija, Rīga) Māra Zeltiņa, doc. Dr.biol. (Latvija, Liepāja) Liepāja

4 23. Starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā Pieslēgšanās tiešsaistei PLENĀRSĒDE Pusdienu pārtraukums Darbs sekcijās Pauze Darbs sekcijās NORISE Ceturtdiena, 12. novembris Piektdiena, 13. novembris Pieslēgšanās tiešsaistei Darbs sekcijās 4 Liepāja 2020

5 Ceturtdiena, 12.novembris Konferences atklāšana Vada: Arturs Medveckis (Liepājas Universitātes konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs) Uzrunas: Dace Markus (Liepājas Universitātes rektore) Ieva Ozola (Liepājas Universitātes zinātnes prorektore) Sandra Grigaravičiūtė (Konferences organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētāja) Plenārsēdes lasījumi Gunars Brāzma (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Romantiskā, zinātniskā un politiskā ekoloģija (Romantic, Scientific and Political Ecology) Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija) Sanitārā situācija Latgalē 1920.gada latviešu preses atspoguļojumā (Sanitary situation in Latgale in 1920 as reflect in the Latvian press) Bārbala Simsone (neatkarīga pētniece, Rīga, Latvija) Vīrusa epidēmija: literatūra un īstenība (Virus Epidemy: Fiction and Fact) Liepāja

6 VĒSTURE Vadītāji: Ārija Kolosova, Edvīns Evarts Ceturtdiena, 12.novembris Edvīns Evarts (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Latvijas vēstures hronoloģijas veidošana: koncepti, problēmas un risinājumi (Creating a chronology of Latvian history: concepts, problems and solutions) Ārija Kolosova (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze (County history research: analysis of some examples) Muntis Auns (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Ventspils apkārtnes apdzīvojums gadsimtā (The population of the Ventspils area in the 17th and 18th centuries) Elīna Guščika, Muntis Auns, Valdis Bērziņš, Māris Zunde (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Kokogļu ieguve un Kurzemes hercogistes Engures manufaktūras darbība (Charcoal-burning and the Engure manufactory site of the Duchy of Courland) Vitālijs Šalda (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija) Latviešu publicisti par izglītību dzimtajā valodā (19.gadsimta 2.puse) (Latvian publicists on education in their native language (Second half of 19th century)) Tatjana Bartele (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīga, Latvija) Rūpnīcas Provodņik produkcijas reklāma pastkartēs ( ) (Products of the Provodnik plant in avertising postcards ( ) Pauze Dzintars Ērglis (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Ventspils apriņķa komitejas slepenā sarakste ar Prokuratūras, Iekšlietu un Valsts drošības iestādēm ( ) (Secret Correspondence of the Ventspils District Committee of the Latvian Communist (Bolshevik) Party with the Prosecutor's Office, the Interior and the State Security Institutions ( )) Ainārs Lerhis, Inese Grumolte-Lerhe ( Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Nevalstiskās organizācijas kā vēstures skaidrojumu radītājas un izplatītājas valsts varas vajadzībām Krievijā un tās kaimiņvalstīs (NGOs as creators and disseminators of perspectives on history for the needs of the state in Russia and its neighbouring countries) Magomed Aksagov (Neatkarīgs pētnieks, Ingušija) Ingušijas torņu arhitektūras pieminekļu fundamentālo pētījumu rezultāti (Results of fundamental research of monuments of tower architecture of Ingushetia) 6 Liepāja 2020

7 FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, STARPDISCIPLINĀRIE PĒTĪJUMI Ceturtdiena, 12. novembris Vadītāji: Zaigonis Graumanis, Laila Girsova Juris Vuguls (LLU ESAF SOHU, Jelgava, Latvija) Cilvēka vērtības redefinēšana: taisnīguma evolūcija (Redefining of human value: the evolution of justice) Sandra Gudzuka (Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija) Aizdomīgums kā personības izpausmes sociālās realitātes kontekstā (Expressions of suspicions as a personality trait in the context of social reality) Laila Girsova (Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija) "Homo ludens" mūsdienu postmodernajā sabiedrībā ("Homo ludens" in modern postmodern society) Zaigonis Graumanis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Cilvēka izpratne Imanuela Kanta filozofijā (Human understanding of Imanuela Kant's philosophy) Gunta Plūksne (Filozofijas atbalsta fonds, Rīga, Latvija) P.Florenska "Ekokarte" (P.FLORENSKY'S "ECOMAP') 14:45 Iveta Šaicāne (neatkarīga pētniece, Jelgava, Latvija) Patriarhāta beigas: sociālās kustības, ģimene un seksualitāte informācijas laikmetā M.Kastella skatījumā (The End of Patriarchalism: Social Movements, Family and Sexuality in the Information Age in M.Castells's research) 15:00 Pauze Oskars Java, Ieva Gundare (Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija) The role of the National Library of Latvia in creating synergies between documentary heritage and society (Latvijas Nacionālās bibliotēkas loma veidojot sinerģiju starp dokumentāro mantojumu un sabiedrību) Sandra Mihailova (Rīgas Stradiņu universitāte, Rīga, Latvija) RSU Socioloģijas katedra Latvijas zinātnei un sabiedrībai (Departament of Sociology for Latvian Sciene and Society) Jānis Pitrāns (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Lēmumpamatojošo datu relativitāte imigrācijas jautājumos (Relativity of decision-making data on immigration) Liepāja

8 PEDAGOĢIJA Vadītāji: Alīda Samuseviča Ivita Pelnēna Ceturtdiena, 12. novembris Sarmīte Jēgere (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā (Educational institution management and educator professional background of dealing with ) Māris Pavlovs (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Vadītāju loma vērtību veidošanā izglītības iestādēs caur interešu izglītību (Manager's Role in Values Creating in Educational Institutions throught the Interest-Related Education) Jurijs Mašošins (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīga, Latvija) Patstāvīgu studentu darba organizācija tiesību pasniegšanā (Organization of independent work of students when teaching legal disciplines)) Viola Ēvele (Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija) Studiju procesa novērtējums Biznesa augstskolā Turība (Evalution of the study process at Turiba University) Rasa Eniņa - Briede (neatkarīga pētniece, Rīga, Latvija) Pašizglītošanās pedagoģiskās pieredzes veidošanās studiju procesā (Forming of Pedagogical Experience of Self-education in the Study process) Dace Saleniece, Alīda Samuseviča (Liepājas Universitate, Liepāja, Latvija) Morālās audzināšanas un pašaudzināšanas dimensija holokausta izglītībā (Dimensions of moral upbringing and self-eucation in the Holocaust education)) Pauze Ilze Kļaviņa (Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Latvija) Vecāku izvēle - bērnu kultūras pieredzes kvalitātes noteicēja (Parental choise - a determinant of the quality of children's cultural experience) Marta Jakušina (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas kļūdas (Speech Errors in Pre-school Minority Children) 8 Liepāja 2020

9 EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE, VIDES PĀRVALDĪBA Vadītāji: Uldis Zupa Diāna Līduma Сeturtdiena, 12. novembris Uldis Zupa (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Interkulturālās komunikācijas nozīme valsts aizsardzības ekosistēmas veidošanā Latvijā (The role of intercultural communication in the formation of the national defense ecosystem in Latvia) 13:45 Kārlis Markus (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Biznesa ideju komercializācijas iespējas Latvijas reģionos (Possibilities of commercalialization of business ideas in Latvian regions) Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Komandas darbs ražošanas uzņēmumu darbības plānošanā (gadījumu izpēte Kurzemes reģionā) (Teamwork in manufacturing business activity planning (case study in the Kurzeme region)) Inese Blanka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija) Cilvēka zināšanas kā reģiona attīstības potenciāls (Human knowledge as the development potential of the region) Uldis Drišļuks, Inita Upšele (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Mārketinga komunikācija Koncertzālē "Latvija" (Marketing communication in the Contert Hall "Latvia") Beāte Dansone (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Integrētās piekrastes pārvaldības attīstība Talsu novada pašvaldībā (Development of Integrated Coastal Zone Management in Talsi Municipality) Pauze Kārlis Aleksands Koņkovs (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Ezera pārvaldība un attīstība Latvijā: Vecpiebalgas novada ezeru apsaimniekošanas piemērs (Lake management and development in Latvia. Example of lake menegement in Vecpiebalga municipality) Roberts Pūfgulis, Līga Bieziņa, Raimonds Ernšteins (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Mobilitātes pārvaldība pašvaldībās: velotransports (Municipal mobility governance: cycling transportation) Raimonds Ernšteins (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) Pārvaldību dimensiju attīstība un komplementaritāte: vides pārvaldības segmenti, saturs un procesa instrumenti (Development and complementarity of governance segments, content and process instruments) Anna Medne, Oskars Jēkabsons (Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga, Latvija) Sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā sociālās vienlīdzības pamats (Social insurance contributions as basis for social equality) Liepāja

10 VĒSTURE Vadītāji: Ārija Kolosova Edvīns Evarts Piektdiena, 13. novembris Andris Levāns (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija) "Es, Jūsu pazemīgais dēls, lūdzu..." Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers Livonijas sociālo attiecību ainavā 15.gadsimta otrajā pusē ("I, you humble son, please..." Silvester Stodewescher, Archibishop of Riga, in the Landscape of Livonian Social Relations in the Second Half of the 15th Century) Ilze Boldāne - Zeļeņkova (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Tauta uz skatuves: etnogrāfiskie šovi Latvijā 19.gs. otrajā pusē - 20.gs. sākumā (Nations on the stage: living exhibitions in Latvia in the second half of the 19th century and in the beginning of the 20th century) Aiga Bērziņa (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija) Administratīvie pārkāpumi Latvijā Neatkarības kara laikā, (Administrative offences in Latvia during Latvian War of Independence, ) Anastasija Smirnova (Latvijas Universitāte, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Rīga, Latvija) LATVJU SIEVIEŠU APVIENĪBAS (LSA) LIEPĀJAS SIEVIEŠU LABKLĀJĪBAS VEICINĀŠANAS KOMISIJAS (LSA LSLVK) SOCIĀLĀ DARBĪBA ( ) MAIN SOCIAL ACTIVITIES OF THE LATVIAN WOMEN'S ASSOCIATION (LWA) COMMISSION FOR THE PROMOTION OF WOMEN'S WELFARE IN LIEPĀJA (LWA CPWWL)( ) Iveta Krilova (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija) Marginālā sieviete un sociālie stereotipi Padomju Latvijā Daugavpils pilsētā: pēc Daugavpils preses materiāliem ( ) (The marginal women and social stereotypes in Sovet Latvia, in the City Daugavpils, in Daugavpils Press ( ) Sandra Grigaravičiūte ( Šauļu Universitāte, Šauļi, Lietuva) Who represented the Council of Lithuania in Sweden? (Kas pārstāvēja Lietuvas Padomi Zviedrijā?) 10 Liepāja 2020

11 PEDAGOĢIJA Vadītāji: Arturs Medveckis Ivita Pelnēna Piektdiena, 13. novembris Ilma Neimane (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā (Understanding of the concept of competence in inservice and lifelong learning of teachers) Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā (Inclusive education in the associative view of teachers) Alise Valtere, Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Marta Jakušina (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Vai mazākumtautību bērni runā latviski Latgalē? (Are minority children speaking Latvian in Latgale?) Olga Blauzde (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Mākslas loma sociāli emocionālās mācīšanās process pamatskolas jaunāko klašu grupā (The role of arts in the process of social -emotional learning for children in primary education) Inta Klāsone, Solvita Spirģe - Sēne (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Vizuālās mākslas nozīme mācību procesa bagātināšanā (The significance of visual art in enriching the learning process) Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Ikdienas izmaiņas studentu dzīvē globālās pandēmijas apstākļos (Changes in Student Life During the Global Pandemic) Antra Alksne (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija) Pedagoga darba dievišķā iedaba (The Divine nature of Pedagogue's Work) Liepāja

12 Konferences organizācijas komitejas kontaktadrese: Liepājas Universitāte Lielā iela 14, 316.telpa, Liepāja, LV 3401 Tālrunis: e-pasts: Arturs Medveckis, konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs 12 Liepāja 2020