Dispositif d'essai et de remplissage pour accumulateur

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Dispositif d'essai et de remplissage pour accumulateur"

Transkripts

1 Dispositif d'essai et de remplissage pour accumulateur Instructions de service RF B/ Remplace: Français

2 Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l adéquation du produit en vue d une application précise. Ces indications ne dispensent pas l utilisateur d une appréciation et d une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d usure et de vieillissement. Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth. Une configuration exemplaire est représentée sur la page de titre. Pour cette raison, le produit fourni peut diverger de la figure. Les instructions de service d'origine ont été rédigées en allemand.

3 3/24 BG: Използването на този продукт може да се извърши едва тогава, когато разполагате с това упътване за употреба в разбираема за Вас версия на езика и сте разбрали неговото съдържание. Ако това не е така, обърнете се към Вашия партньор Bosch Rexroth или към компетентен сервиз. Ще го намерите в CS: Tento výrobek se smí používat jedině tehdy, máte-li k dispozici tento návod k obsluze v pro vás srozumitelné jazykové verzi a rozumíte-li celému jeho obsahu. Pokud tomu tak není, obraťte se na svou kontaktní osobu u firmy Bosch Rexroth nebo na příslušné servisní středisko. To naleznete také na internetové adrese DA: Dette produkt må ikke anvendes, før du har modtaget og læst driftsvejledningen på et for dig forståeligt sprog og har forstået indholdet. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du kontakte din kontaktperson hos Bosch Rexroth eller den ansvarlige kundeserviceafdeling. Den kan du finde på hjemmesiden DE: Die Verwendung dieses Produkts darf erst dann erfolgen, wenn Sie diese Betriebsanleitung in einer für Sie ver ständlichen Sprachversion vorliegen und den Inhalt verstanden haben. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Rexroth Ansprechpartner oder die zuständige Servicestelle. Diese finden Sie auch unter EL: Η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπεται μόνο, εάν διαθέτετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σε κατανοητή γλώσσα και εφόσον έχετε κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, απευθυνθείτε στους κατά τόπους αντιπροσώπους της Bosch Rexroth ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για τα σχετικά στοιχεία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα EN: This product may only be used if these operating instructions are available to you in a language version that you can understand and if you have understood its content. If this is not the case, please contact your Bosch Rexroth contact partner or the responsible service point. You can also find them under ES: Este producto únicamente podrá utilizarse cuando disponga de las instrucciones de servicio en un idioma que entienda y haya entendido su contenido. En caso contrario, diríjase a su persona de contacto de Bosch Rexroth o al servicio técnico competente, que podrá encontrar también en la dirección ET: Toodet tohib kasutada ainult siis, kui teil on olemas teie jaoks arusaadavas keeles kasutusjuhend ja te saate selle sisust aru. Kui see nii ei ole, pöörduge oma Bosch Rexrothi esindaja või vastava teeninduse poole. Nende kontaktandmed leiate aadressilt FI: Älä käytä tuotetta ennen kuin olet saanut käyttöohjeen omalla kielelläsi ja ymmärrät sen sisällön. Ota muussa tapauksessa yhteyttä Bosch Rexroth -yhteyshenkilöösi tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot löydät osoitteesta FR: Ce produit ne doit être utilisé que lorsque vous disposez des présentes instructions de service en une version linguistique que vous comprenez et que vous avez compris son contenu. Si cela n est pas le cas, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Bosch Rexroth ou au service compétent. Vous trouvez les coordonnées également sur le site HU: A terméket csak akkor szabad használni, ha ez a kezelési útmutató rendelkezésre áll az Ön számára érthető egyik nyelven, és megértette annak tartalmát. Egyéb esetben forduljon a Bosch Rexroth kapcsolattartójához vagy az illetékes szervizhez. Ezeket is megtalálja az alábbi címen: IT: Questo prodotto può essere impiegato solo se si dispone del presente manuale d uso in una lingua conosciuta e se ne è stato compreso il contenuto. In caso contrario rivolgersi al referente Bosch Rexroth o al punto di assistenza competente. Questi sono anche riportati sul sito LT: Naudoti šį produktą leidžiama tik turint šią vartotojo instrukciją Jums suprantama kalba ir jei supratote jos turinį. Jei instrukcijos nesuprantate, prašome kreiptis į savo Bosch Rexroth konsultantą arba atsakingą aptarnavimo tarnybą. Informaciją apie juos rasite adresu RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

4 4/24 LV: Šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šī ekspluatācijas instrukcija Jums ir pieejama kādā jums saprotamā valodā un Jūs esat izpratis tās saturu. Pretējā gadījumā lūdzam vērsties pie attiecīgās "Bosch Rexroth" kontaktpersonas vai kompetentā servisa dienestā. Nepieciešamā informācija ir pieejama arī mūsu mājas lapā internetā NL: U mag het product pas gebruiken, als deze bedieningshandleiding voor u beschikbaar is in een voor u begrijpelijke taal en als u de inhoud daarvan begrepen heeft. Is dit niet het geval, neem dan a.u.b. contact op met uw Bosch Rexroth contactpersoon of de servicepartner. Deze vindt u ook op NO: Dette produktet må ikke brukes før du har mottatt denne bruksanvisningen på et språk som du forstår, og du har forstått innholdet. Hvis dette ikke er tilfellet, ta kontakt med din kontaktperson hos Bosch Rexroth eller den ansvarlige kundeserviceavdelingen. Disse finner du også på PL: Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi w Państwa wersji językowej. W przypadku, gdy nie dołączono instrukcji w danym języku, należy zwrócić się z zapytaniem do osoby kontaktowej Bosch Rexroth lub do odpowiedniego punktu obsługi. Listę takich punktów można znaleźć na stronie PT: Este produto só pode ser utilizado se o manual de instruções estiver disponível em um idioma compreensível para você e se você tiver compreendido o conteúdo do mesmo. Se esse não for o caso, entre em contato com o seu representante da Bosch Rexroth ou com a assistência técnica. Encontre-os em RO: Aveţi voie să utilizaţi acest produs, doar după ce aţi primit acest manual de utilizare într-o versiune de limbă inteligibilă pentru dumneavoastră şi aţi înţeles conţinutul său. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, adresaţi-vă persoanei dumneavoastră de contact de la Bosch Rexroth sau la service-ul Bosch Rexroth competent. Găsiţi aceste service-uri la RU: Использование данного продукта разрешается только после получения Вами настоящего руководства по эксплуатации на русском языке и его внимательного изучения. Если у Вас нет руководства по эксплуатации, обратитесь, пожалуйста, к ответственному за Ваш регион представителю Bosch Rexroth или в соответствующий сервисный центр. Оно также находится на сайте SK: Tento výrobok sa smie používať až vtedy, keď ste dostali tento návod na prevádzku k dispozícii v pre vás zrozumiteľnej jazykovej mutácii a obsahu ste porozumeli. V opačnom prípade sa, prosím, obráťte na vašu kontaktnú osobu v Bosch Rexroth alebo na zodpovedné servisné miesto. Nájdete ich tiež na SL: Z uporabo tega izdelka lahko pričnete šele, ko ste prebrali ta navodila za uporabo v vam razumljivem jeziku in razumeli njihovo vsebino. Če navodila za uporabo niso na voljo v vašem jeziku, vas prosimo, da se obrnete na kontaktno osebo podjetja Bosch Rexroth oz. pooblaščeni servis. Te lahko najdete tudi na SV: Denna produkt får inte användas förrän du har mottagit en bruksanvisning på ett språk som du förstår och sedan har läst och förstått innehållet i. Om detta inte är fallet ber vi dig kontakta din kontaktperson på Bosch Rexroth eller ansvarig kundservice. Dessa hittar du också på ZH: 使用该产品前, 请您确保已拥有一份您所熟悉语言版本的使用说明书并已理解其内容 如果尚未拥有, 请向博世力士乐合作伙伴或相关服务部门索取, 也可登录 下载 Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

5 Contenu 5/24 Contenu 1 À propos de la présente documentation Validité de la documentation Documentations nécessaires et complémentaires Représentation d'informations Consignes de sécurité Symboles Désignations Abréviations 8 2 Consignes de sécurité À propos du présent chapitre Utilisation conforme Utilisation non conforme Qualification du personnel Consignes de sécurité générales Consignes de sécurité spécifiques au produit Équipement de protection individuelle 11 3 Consignes générales relatives aux dommages matériels et aux dommages du produit 12 4 Fourniture 13 5 À propos du produit Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à vessie ( ) Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à membrane ( ) 15 6 Transport et stockage Transport du dispositif d'essai et de remplissage Stockage du dispositif d'essai et de remplissage 16 7 Utilisation Préparatifs Vérification de la pression de remplissage Vérification de la pression de remplissage en cas d'accumulateur à membrane Vérification de la pression de remplissage en cas d'accumulateur à vessie Remplissage de l'accumulateur hydraulique Vidange de l'accumulateur hydraulique 21 8 Maintenance et réparation Inspection Pièces de rechange 22 9 Élargissement et transformation 23 RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

6 6/24 À propos de la présente documentation 1 À propos de la présente documentation 1.1 Validité de la documentation Cette documentation contient des informations importantes concernant l'utilisation du dispositif d'essai et de remplissage de Bosch Rexroth pour les accumulateurs à vessie et à membrane. Lisez complètement la présente documentation et notamment le chapitre 2 "Consignes de sécurité" à la page 9 et le chapitre 3 "Consignes générales relatives aux dommages matériels et dommages du produit" à la page 12, avant de travailler avec le dispositif d'essai et de remplissage. 1.2 Documentations nécessaires et complémentaires Ne travailler avec le dispositif d'essai et de remplissage qu'une fois que vous disposez de la documentation munie du symbole de livre et qu'une fois que vous avez compris et respecté les consignes y figurant. Tableau 1: Documentations nécessaires et complémentaires Titre Numéro de document Type de document Accumulateurs à membrane Il contient les caractéristiques techniques admissibles, les conditions de service, les seuils de puissance et les directives d'étude relatives aux accumulateurs à membrane du type HAD..1X/-2X Notice Accumulateurs à membrane du type HAD Elle contient des informations importantes sur l'accumulateur à membrane pour permettre un transport, un montage, une mise en service, un entretien et un démontage sûrs et corrects. Accumulateurs à vessie Il contient les caractéristiques techniques admissibles, les conditions de service, les seuils de puissance et les directives d'étude relatives aux accumulateurs à vessie du type HAB..4X. Accumulateurs à vessie Elle contient des informations importantes sur l'accumulateur à vessie pour permettre un transport, un montage, une mise en service, un entretien et un démontage sûrs et corrects B Instructions de service Notice B Instructions de service Vous trouverez tous les documents sur le site Internet Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue de produits en ligne Hydraulique industrielle: Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

7 À propos de la présente documentation 7/ Représentation d'informations Afin que la présente documentation vous permette de travailler de manière rapide et sûre avec votre produit, des consignes de sécurité, symboles, termes et abréviations homogènes sont utilisés dans cette documentation. Pour faciliter la compréhension, ceux-ci sont expliqués ci-après Consignes de sécurité Dans la présente documentation, des consignes de sécurité figurent au chapitre 2.6 "Consignes de sécurité spécifiques au produit" à la page 11 et dans le chapitre 3 "Consignes générales relatives aux dommages matériels et dommages du produit" à la page 12 et précèdent une série d'opérations ou une instruction dont l exécution recèle un risque de dommages corporels ou matériels. Les mesures décrites relatives à la protection contre les dangers doivent être respectées. La structure des consignes de sécurité est la suivante: Mot d'avertissement Type et source de danger! Conséquences en cas d'inobservation Mesure relative à la protection contre les dangers <Énumération> Symbole d'avertissement: Attire l'attention sur le danger Mot d'avertissement: Indique l'importance du danger Type et source de danger: Désigne le type et la source du danger Conséquences: Décrit les conséquences en cas d'inobservation Protection: Indique comment le danger peut être évité Tableau 2: Classes de danger selon ANSI Z Signe d'avertissement, mot d'avertissement AVIS DANGER AVERTISSEMENT ATTENTION Signification Met en garde contre une situation dangereuse qui entraînera la mort ou des dommages corporels graves si elle n'est pas évitée. Met en garde contre une situation dangereuse qui pourra entraîner la mort ou des dommages corporels graves si elle n'est pas évitée. Met en garde contre une situation dangereuse qui pourra entraîner des dommages corporels légers à moyens si elle n'est pas évitée. Dommages matériels: Le produit ou l'environnement risquent d'être endommagés. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

8 8/24 À propos de la présente documentation Symboles Les symboles suivants précèdent des consignes qui ne sont pas importantes pour la sécurité, mais qui facilitent la compréhension de la documentation. Tableau 3: Signification des symboles Symbole Signification Si cette information n'est pas prise en compte, le produit ne peut pas être utilisé ou bien exploité de manière optimale. Opération individuelle et indépendante 1. Instruction numérotée: 2. Les chiffres indiquent l'ordre des opérations Désignations Les désignations suivantes sont utilisées dans la présente documentation: Tableau 4: Désignations Désignation Type HAD..1X/-2X Type HAB..4X Signification Accumulateur à membrane de la série HAD 1X/-2X Accumulateur à vessie HAB série 4X Abréviations Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente documentation: Tableau 5: Abréviations Abréviation RF SW Signification Document Rexroth en fançais Overture de clé (Schlüsselweite) Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

9 Consignes de sécurité 9/24 2 Consignes de sécurité 2.1 À propos du présent chapitre Le dispositif d'essai et de remplissage a été fabriqué en conformité avec les règles de l'art généralement reconnues. Il existe quand même un risque de dommages corporels et matériels si vous ne respectez pas le présent chapitre et les consignes de sécurité figurant dans cette documentation. Lisez attentivement et complètement la présente documentation avant de travailler avec le dispositif d'essai et de remplissage. Conservez la documentation de sorte que tous les utilisateurs puissent y accéder à tout moment. En cas de remise du dispositif d'essai et de remplissage à des tiers, remettez toujours également la documentation correspondante. 2.2 Utilisation conforme Les dispositifs d'essai et de remplissage servent à remplir et vidanger un accumulateur à membrane et à vessie et à contrôler la pression de remplissage. Respectez impérativement les caractéristiques techniques, les conditions de service et les seuils de puissance indiqués dans la notice et Le dispositif d'essai et de remplissage est un moyen de travail technique destiné uniquement à l'application professionnelle et non à l'utilisation privée. L utilisation conforme implique également que vous ayez lu complètement et compris la présente documentation et notamment le chapitre 2 "Consignes de sécurité" à la page Utilisation non conforme Toute utilisation autre que celle décrite comme utilisation conforme est non conforme et donc non autorisée. La Bosch Rexroth AG décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques liés à une utilisation non conforme. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

10 10/24 Consignes de sécurité 2.4 Qualification du personnel Le remplissage et la vidange de l'accumulateur hydraulique et le contrôle de la pression de remplissage exigent des connaissances fondamentales en mécanique et hydraulique, ainsi que la connaissance des termes techniques correspondants. Afin de garantir la sécurité de fonctionnement, lesdits travaux ne doivent donc être effectués que par une personne qualifiée dans le domaine respectif ou bien par une personne formée qui travaille sous la surveillance d une personne qualifiée. Est considérée comme personne qualifiée une personne qui, en raison de sa formation professionnelle, de ses connaissances et de son expérience, ainsi que grâce à sa connaissance des dispositions respectives, est en mesure de juger les tâches qui lui sont confiées, de détecter des risques potentiels et de prendre des mesures de sécurité adéquates. Une personne qualifiée est tenue de respecter les règles spécifiques relatives au domaine respectif et doit disposer des connaissances techniques en hydraulique nécessaires. Des connaissances hydrauliques impliquent notamment: l'aptitude à lire et à comprendre la totalité des schémas hydrauliques, l'aptitude à comprendre notamment la totalité des interdépendances concernant les installations de sécurité et les connaissances du fonctionnement et de la structure de composants hydrauliques. 2.5 Consignes de sécurité générales Respectez les règles en vigueur relatives à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement. Respectez les prescriptions et règles de sécurité qui sont applicables dans le pays où est utilisé/appliqué le produit. Utilisez les produits de Rexroth exclusivement lorsque leur état technique est impeccable. Respectez toutes les consignes figurant sur le produit. Les personnes qui montent, commandent, démontent ou entretiennent des produits Rexroth, ne doivent pas être sous l emprise d alcool, d autres drogues ou de médicaments qui altèrent la réactivité. Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux de Rexroth pour éviter tout risque pour les personnes suite à l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange inappropriés. Respectez les caractéristiques techniques et conditions ambiantes qui sont spécifiées dans la documentation du produit. Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

11 Consignes de sécurité 11/ Consignes de sécurité spécifiques au produit Les consignes de sécurité ci-après s'appliquent pour le chapitre 6 à 9. AVERTISSEMENT Accumulateur hydraulique sous pression! Danger de mort ou de blessures, risque de dommages corporels graves en cas de réalisation de travaux sur des accumulateurs hydrauliques non arrêtés ou dont le gaz n'a pas été vidangé! Dommage matériel! Mettre la partie concernée de l'installation hors pression avant de monter le dispositif d'essai et de remplissage. Prendre des mesures de précaution afin d éviter la réactivation de l installation. Ce faisant, respectez la notice d'utilisation et la documentation technique sur l'installation. Respectez la notice d'utilisation de l'accumulateur hydraulique. Sortie d'azote! Le dégagement incontrôlé de gaz de remplissage à l'azote recèle un risque de suffocation et un danger de blessure par des composants entraînés! Veillez à une ventilation suffisante de la zone de travail pendant la vidange de l'accumulateur à membrane. Pour vider l'accumulateur hydraulique, utilisez toujours le dispositif d'essai et de remplissage fourni. ATTENTION Surfaces froides sur le dispositif d'essai et de remplissage et sur l'accumulateur hydraulique! Risque de gel! Les dispositifs d'essai et de remplissage et l'accumulateur hydraulique peuvent fortement refroidir pendant la vidange. Laissez l'accumulateur hydraulique chauffer, sans y toucher. Protégez-vous en portant des vêtements de protection résistants au froid, tels que des gants. 2.7 Équipement de protection individuelle L'équipement de protection individuelle relève de la responsabilité de l'utilisateur du dispositif d'essai et de remplissage. Respectez les prescriptions et règles de sécurité qui sont applicables dans votre pays. Tous les composants de l'équipement de protection individuelle doivent être intacts. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

12 12/24 Consignes générales relatives aux dommages matériels et aux dommages du produit 3 Consignes générales relatives aux dommages matériels et aux dommages du produit Les consignes ci-après s'appliquent pour les chapitres 6 à 9. AVIS Danger résultant d'une manipulation incorrecte! Le produit peut être endommagé! N appliquez en aucun cas une charge mécanique inadmissible sur le produit. Ne jamais se servir du produit en tant que poignée ou marche. Ne déposez aucun objet sur le produit. Ne cognez pas le dispositif d'essai et de remplissage. N'appliquez pas de forces extérieures supplémentaires. La garantie s applique exclusivement à la configuration fournie. La garantie échoue en cas de montage et de fonctionnement incorrects, ainsi qu'en cas d utilisation non conforme et/ou de manipulation incorrecte. Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

13 Fourniture 13/24 4 Fourniture Font partie de la fourniture: Pièces détachées selon l'exécution du coffret (voir le tableau 6) Une notice d'utilisation en français et en anglais Tableau 6: Exécution du coffret Coffret Coffret de mesure complet pour Valve de remplissage et de contrôle Manomètre 0 jusqu'à 250 bars Tuyau flexible l = 2,5 m avec embouts de transition forme D (W24 32 x 1/14") Accumulateur à vessie Accumulateur à membrane Accumulateur à vessie et à membrane R RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

14 14/24 À propos du produit 5 À propos du produit Les dispositifs d'essai et de remplissage Bosch Rexroth servent à remplir et vidanger des accumulateurs à membrane ou des accumulateurs à vessie et à contrôler la pression de remplissage. 5.1 Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à vessie ( ) 3 2 D M 14 x 1.5 W x 1/ psi bar Rexroth l = 2.5 m 1 SAE 7/8-14 UNF Fig. 1: Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à vessie 1 Écrou-raccord 2 Vis de la valve 3 Bouton-pression 4 Embout de tuyau flexible Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

15 À propos du produit 15/ Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à membrane ( ) 3 2 D M 14 x 1.5 W x 1/ bar 250 psi / in l = 2.5 m 1 M 28 x 1.5 Fig. 2: Valve de remplissage et de contrôle pour accumulateur à membrane 1 Écrou-raccord 2 Vis de la valve 3 Vis de la valve en haut 4 Embout de tuyau flexible RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

16 16/24 Transport et stockage 6 Transport et stockage Lors du transport et du stockage, respecter impérativement les conditions ambiantes. 6.1 Transport du dispositif d'essai et de remplissage Le composant du dispositif d'essai et de remplissage est un mesureur de pression sensible (manomètre). Utiliser uniquement le coffret en plastique fourni en vue de sa protection pendant le transport. Exigence 6.2 Stockage du dispositif d'essai et de remplissage Les locaux de stockage doivent être exempts de substances et gaz corrosifs. Les locaux de stockage doivent être secs. Température de stockage idéale +5 C à +20 C. Si possible, la température devrait être constante. Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

17 Utilisation 17/24 7 Utilisation 7.1 Préparatifs 1. Vérifiez si le dispositif d'essai et de remplissage présente des défauts visibles, avant de travailler avec le dispositif. 2. Assurez-vous que l'installation est sans pression. 3. Assurez-vous que l'accumulateur hydraulique est intact. 4. Assurez-vous que la pression disponible dans la bouteille d'azote est supérieure à la pression de remplissage à régler de l'accumulateur hydraulique. 5. Assurez-vous que la capacité de charge du manomètre existant est adaptée à la pression du gaz indiquée dans le schéma de circuits de l'installation et ne soit pas dépassée. 6. Assurez-vous que la pression de remplissage au gaz à régler selon le schéma de circuits ne dépasse ni la pression de service maximum ni la pression de remplissage maximum de l'accumulateur. 7.2 Vérification de la pression de remplissage Lors de la vérification de la pression de remplissage à l'aide du dispositif d'essai et de remplissage, des pertes inévitables d'azote se produisent. En cas d'accumulateurs plus petits, ceci peut agir considérablement sur la pression de remplissage. Il faut par conséquent tenir compte du fait qu'un remplissage ultérieur peut être nécessaire. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

18 18/24 Utilisation Vérification de la pression de remplissage en cas d'accumulateur à membrane AVERTISSEMENT Danger en raison de projections de pièces! Risque de blessures! Si vous dévissez la vis de la valve sans dispositif d'essai et de remplissage, il existe le danger que la vis de la valve soit projetée en cas de pression du gaz. Dévissez la vis de la valve à l'aide du dispositif d'essai et de remplissage! Lorsque ceci est impossible en raison d'un couple de serrage trop élevé, il est possible de dévisser la vis de la valve à l'aide d'une clé à six pans d'un quart de tour maximum Fig. 3: Distributeur de l'accumulateur à membrane 1 Écrou-raccord 2 Vis de la valve 3 Vis de la valve en haut 4 Embout de tuyau flexible 1. Retirez le capuchon de protection de l'accumulateur à membrane. 2. Vissez la valve de remplissage et de contrôle à l'aide de l'écrou-raccord (1) sur la valve de gaz de l'accumulateur à membrane jusqu'à la butée et veillez à ce qu'elle soit fixée solidement. Tournez le dispositif de manière à pouvoir lire confortablement le manomètre. 3. Vissez la vis de la valve sur le côté (2) du dispositif d'essai et de remplissage. 4. Dévissez la vis de la valve du dessus (3) à l'aide d'une clé à six pans. 5. Lisez la pression sur le manomètre. Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

19 Utilisation 19/ Vérification de la pression de remplissage en cas d'accumulateur à vessie Fig. 4: Distributeur de l'accumulateur à vessie 1 Écrou-raccord 2 Vis de la valve 3 Bouton-pression 4 Embout de tuyau flexible 1. Retirez la douille de protection et le capuchon d'étanchéité de l'accumulateur à vessie. 2. Veillez à ce que le joint torique d'étanchéité entre les deux pièces soit correctement fixé dans la fente sous le filet. 3. Vissez la vis de la valve sur le côté (2) du dispositif d'essai et de remplissage. 4. Vissez la valve de remplissage et de contrôle à l'aide de l'écrou-raccord (1) sur la valve de gaz de l'accumulateur à vessie jusqu'à la butée et veillez à ce qu'elle soit fixée solidement. Tournez le dispositif de manière à pouvoir lire confortablement le manomètre. 5. Appuyez sur le bouton-poussoir (3) et lisez la pression sur le manomètre. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

20 20/24 Utilisation 7.3 Remplissage de l'accumulateur hydraulique AVERTISSEMENT Danger en raison de l'explosion de l'accumulateur hydraulique! Risque d'explosion, risque de blessures! En cas de remplissage d'autres gaz - surtout d'air ou d'oxygène - l'accumulateur hydraulique risque d'exploser. Remplissez l'accumulateur hydraulique exclusivement d'azote 99,99 % vol. Danger en raison d'une surpression! Risque de blessures! Si la pression du gaz de la bouteille d'azote est supérieure à la pression de service maximum admissible de l'accumulateur hydraulique, il existe un danger d'éclatement en cas de remplissage non contrôlé. Utilisez dans ce cas une robinetterie de réduction de pression qui est adaptée à la pression de service admissible de l'accumulateur hydraulique. Pour les bouteilles d'azote non allemandes, vous avez besoin de raccords d'adaptation adaptés. Vous trouverez des informations complémentaires dans les notices (accumulateur à vessie) ou (accumulateur à membrane). 1. Exécutez les étapes du chapitre 7.2 "Vérification de la pression de remplissage" à la page 17 selon le type d'accumulateur disponible dans l'ordre indiqué. 2. Fixez le tuyau flexible sur le réducteur de pression de la bouteille de gaz, puis sur le dispositif d'essai et de remplissage (4). Enfilez solidement l'écrou-raccord à l'aide d'une clé de serrage. Avis! Dommage matériel! Le produit peut être endommagé ou détruit! Assurez-vous que la pression de remplissage admissible maximum de l'accumulateur hydraulique ne soit à aucun moment dépassée. 3. Ouvrez lentement le robinet d'arrêt de la bouteille de gaz et laisser le gaz entrer dans l'accumulateur hydraulique jusqu'à ce que la pression de remplissage prévue soit indiquée au manomètre de la valve de remplissage. Observez toujours le manomètre pendant le remplissage. 4. Fermez le robinet d'arrêt de la bouteille de gaz. La pression de remplissage dépend de la température. L'accumulateur à membrane s'échauffe pendant le remplissage. Attendez jusqu'à ce que l'accumulateur se soit refroidi. Selon la quantité de gaz alimentée et l'augmentation de la température associée, la pression de remplissage peut diminuer lors du refroidissement. Contrôlez la pression de remplissage et corrigez-la le cas échéant. 5. Vissez la vis de la valve du dessus (3) (n'existe pas sur l'accumulateur à vessie). 6. Vidanger la pression d'air à l'intérieur du dispositif d'essai et de remplissage. Ouvrez pour cela la vis de la valve sur le côté (2) jusqu'à entendre l'élimination de l'azote. Refermez ensuite la valve. 7. Dévissez le tuyau flexible du dispositif d'essai et de remplissage (4) et de la bouteille d'azote. Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

21 Utilisation 21/24 8. Descendez le dispositif d'essai et de remplissage de l'accumulateur hydraulique et replacez-le dans le coffret. 9. En cas d'accumulateurs à membrane: Dévissez la vis de la valve à l'aide d'une clé six pans. 10. Montez le(s) capuchon(s) de protection disponible(s) de nouveau sur la valve de gaz de l'accumulateur. 7.4 Vidange de l'accumulateur hydraulique 1. Exécutez les étapes du chapitre 7.2 "Vérification de la pression de remplissage" à la page 17 selon le type d'accumulateur disponible dans l'ordre indiqué. 2. Ouvrez pour cela la vis de la valve sur le côté (2) jusqu'à entendre l'élimination de l'azote. En cas d'accumulateurs à vessie, appuyez en plus sur le bouton-pression (3). 3. Lorsque la pression souhaitée est atteinte ou l'accumulateur a été entièrement vidangé, fermez la vis de la valve du dessus ou relâchez le bouton-pression (3). 4. Vissez la vis de la valve sur le côté (2). 5. Descendez le dispositif d'essai et de remplissage de l'accumulateur hydraulique et replacez-le dans le coffret. 6. En cas d'accumulateurs à membrane: Révissez la vis de la valve à l'aide d'une clé six pans. 7. Montez le(s) capuchon(s) de protection disponible(s) de nouveau sur la valve de gaz de l'accumulateur. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

22 22/24 Maintenance et réparation 8 Maintenance et réparation Les réparations sur le dispositif d'essai et de remplissage doivent uniquement être effectuées par le fabricant ou ses concessionnaires et succursales agréés, dans le cas contraire tout droit de recours à la garantie est annulé. 8.1 Inspection La période de calibrage du manomètre est de 12 mois. 8.2 Pièces de rechange Bosch Rexroth recommande d'utiliser les manomètres originaux de Bosch Rexroth, dans le cas contraire la sécurité de fonctionnement n'est pas garantie et vous perdez tout droit de recours à la garantie. Vous trouverez les manomètres dans les notices et Bosch Rexroth AG, Dispositif d'essai et de remplissage, RF B/

23 Élargissement et transformation 23/24 9 Élargissement et transformation Une transformation et un élargissement du dispositif d'essai et de remplissage est autorisé de manière limitée. Il est uniquement autorisé de remplacer le manomètre. Tous les autres travaux mécaniques effectués sur le matériel annulent tout droit à la garantie. Pour le remplacement du manomètre, il faut faire attention aux éléments suivants: 1. Vérifier si le manomètre n'est pas sous pression. 2. Détacher et fixer le manomètre à l'aide d'une clé à fourche (SW 15). 3. Le couple de serrage est de 20 Nm. RF B/ , Dispositif d'essai et de remplissage, Bosch Rexroth AG

24 Bosch Rexroth AG Mobile Applications Zum Eisengießer Lohr am Main Allemagne Téléphone Vous trouverez vos interlocuteurs locaux sur : Sous réserve de modifications Imprimé en Allemagne RF B/