2019. gada RUDENS semestra sesijas grafiks. Uzvārds pasn. (Dr.) Alberts Māris. doc Arnicāne Vineta. pasn.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2019. gada RUDENS semestra sesijas grafiks. Uzvārds pasn. (Dr.) Alberts Māris. doc Arnicāne Vineta. pasn."

Transkripts

1 pasn. (Dr.) Alberts Māris doc Arnicāne Vineta pasn. Balode Maija lekt. Barānova Daira prof. Bāliņa Signe gada RUDENS semestra sesijas grafiks pasn. Belovs Aleksandrs asoc.prof. Bojārs Uldis prof. Borzovs Juris ` 12.aud. prof. Bula Inese prof. Čerāns Kārlis doc. Driķis Ivars doc. Freivalds Kārlis doc. Gorbāns Imants doc. Kalniņa Elīna p. Mizniks Ilvars prof. Niedrīte Laila doc. Niedrītis Aivars p. Ņikiforova Anastasija

2 prof. Podnieks Kārlis asoc. prof. Purmalis Kārlis prof. Seļāvo Leo asoc. prof. Solodovņikova Darja prof. Smotrovs Juris prof. Straujums Uldis 14. aud pasn. Strods Elmārs prof. Šneiders Ēriks doc. Šostaks Agris doc. Trukšāns Leo p.vihrovs Jevgēnijs prof. Vītiņš Māris AT kons. 12. aud. 12.aud eks. AT FG eks kons. p. Zariņa Līga asoc. prof. Zariņa Solvita prof. Zuters Jānis 18.00

3 2019. gad gada RUDENS semestra sesijas grafiks pasn. (Dr.) Alberts Māris doc Arnicāne Vineta pasn. Balode Maija lekt. Barānova Daira prof. Bāliņa Signe eks. eks. 4.kurss pasn. Belovs Aleksandrs asoc.prof. Bojārs Uldis 12.aud. prof. Borzovs Juris prof. Bula Inese prof. Čerāns Kārlis doc. Driķis Ivars doc. Freivalds Kārlis kons. 3. kurss, 2. kurss 12. aud. un kurss, 2. kurss eks. 4. k. doc. Gorbāns Imants doc. Kalniņa Elīna OS DSA t. 2. k., 4. k. p. Mizniks Ilvars k t. kons. prof. Niedrīte Laila doc. Niedrītis Aivars p. Ņikiforova Anastasija 11.00

4 prof. Podnieks Kārlis asoc. prof. Purmalis Kārlis 16., prof. Seļāvo Leo asoc. prof. Solodovņikova Darja prof. Smotrovs Juris prof. Straujums Uldis pasn. Strods Elmārs 3. k. 1. k k. 3. k. 1. k k. kons. 1. k. 12. aud k. kons. 14. aud 1. k. 12. aud k. kons k. 1. k. 12. aud. prof. Šneiders Ēriks doc. Šostaks Agris doc. Trukšāns Leo p.vihrovs Jevgēnijs prof. Vītiņš Māris p. Zariņa Līga eks. FG eks. DT t DT t eks. 3.k., 4.k. teor. DT1 (1) 032. t. teor DT1 (2) 032. t. AT teor. DT1 (3) 032. t. teor DT1 (4) 032. t kons. asoc. prof. Zariņa Solvita prof. Zuters Jānis kons. 13. aud 1. k. 4.k. 13.aud. 1. k. 1. k.

5 2019. gad gada RUDENS semestra sesijas grafiks pasn. (Dr.) Alberts Māris doc Arnicāne Vineta pasn. Balode Maija lekt. Barānova Daira prof. Bāliņa Signe pasn. Belovs Aleksandrs kons. 2. kurss un 7. aud. (Jurid.fak.) 2. kurss asoc.prof. Bojārs Uldis prof. Borzovs Juris prof. Bula Inese prof. Čerāns Kārlis doc. Driķis Ivars doc. Freivalds Kārlis doc. Gorbāns Imants 12. aud Raiņa b eks. 3.kurss eks. 4. k. doc. Kalniņa Elīna k., 4. k.. 2. k., 4. k. p. Mizniks Ilvars prof. Niedrīte Laila doc. Niedrītis Aivars p. Ņikiforova Anastasija k t. kons

6 prof. Podnieks Kārlis asoc. prof. Purmalis Kārlis prof. Seļāvo Leo t t. asoc. prof. Solodovņikova Darja prof. Smotrovs Juris prof. Straujums Uldis pasn. Strods Elmārs k. kons k. 12. aud k. 336.t. kons. 4. k. 12. aud k. kons. 1. k. 12. aud k. kons. 1. k. 12. aud. prof. Šneiders Ēriks doc. Šostaks Agris doc. Trukšāns Leo p.vihrovs Jevgēnijs eks. AT AT teor. DT1 (5) 032. t. teor DT1 (6) 032. t. eks eks. AT teor. DT1 (7) 032. t. teor DT1 (8) 032. t. FG teor. DT1 (9) 032. t. teor DT1 (10) 032. t eks. FG teor. DT1 (11) 032. t. teor DT1 (12) 032. t. prof. Vītiņš Māris p. Zariņa Līga asoc. prof. Zariņa Solvita prof. Zuters Jānis kons. 13. aud 1. k. 4.k. 13.aud. 1. k.

7 2019. gad gada RUDENS semestra sesijas grafiks pasn. (Dr.) Alberts Māris doc Arnicāne Vineta pasn. Balode Maija lekt. Barānova Daira 20 aud , 13. un eks. prof. Bāliņa Signe pasn. Belovs Aleksandrs asoc.prof. Bojārs Uldis prof. Borzovs Juris , 13. un prof. Bula Inese prof. Čerāns Kārlis doc. Driķis Ivars doc. Freivalds Kārlis doc. Gorbāns Imants doc. Kalniņa Elīna 12. aud Raiņa b OS. 2. k., 4. k. 13.aud k., 4. k t eks. 3. k eks. 4. k k., 4. k DSA t k., 4. k Raiņa b p. Mizniks Ilvars prof. Niedrīte Laila , 13. un doc. Niedrītis Aivars p. Ņikiforova Anastasija 11.00

8 prof. Podnieks Kārlis asoc. prof. Purmalis Kārlis prof. Seļāvo Leo asoc. prof. Solodovņikova Darja prof. Smotrovs Juris prof. Straujums Uldis 1. k. 1.k. 345.t k. kons. 3. k. 4.k. 12.aud k. 336.t. kons. 4.k. 12.aud. pasn. Strods Elmārs prof. Šneiders Ēriks doc. Šostaks Agris FG eks. FG doc. Trukšāns Leo p.vihrovs Jevgēnijs prof. Vītiņš Māris eks. eks. p. Zariņa Līga asoc. prof. Zariņa Solvita prof. Zuters Jānis , 13. un 4.k. 13.aud.