Beo4 Papildu pogu leksikons

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Beo4 Papildu pogu leksikons"

Transkripts

1 Beo4 Papildu pogu leksikons

2 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu aprīkojuma ieslēgšanai. ADD? Parādās kā opcija Beo4 iestatīšanas režīmā. Dod iespēju pievienot papildu pogas tālvadības pults Beo4 displejam. Jāpiekļūst Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc ADD?, jānospiež GO, un sāk atklāties pogas, kuras var pievienot, jānospiež GO, lai pievienotu displejā redzamo pogu kā pirmo papildu pogu, nospiežot LIST, vai jānospiež, piem., 3, lai to novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu pogu sarakstā. A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videomagnetofons 2) Lai izvēlētos AV un pēc tam DVD2 (V.TAPE2*). A.MEM (A.TAPE*) (magnetofons) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga A MEM (A TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen magnetofonu. A.MEM2 (A.TAPE2*) (magnetofons 2) Bang & Olufsen audiosistēmai pievienotā otrā magnetofona ieslēgšanai. A-N.MUS (AV Net mūzika) Lai izvēlētos AV un pēc tam N.MUSIC. A.OPT (audio opcija) Audiosistēmu sistēmas iestatīšanas programmēšanai. Plašāku skaidrojumu sk. OPTION?. A.SETUP (audio iestatīšana) Nodrošina piekļuvi atsevišķu Bang & Olufsen audiosistēmu skaņas noregulēšanai nepieciešamo papildu pogu sarakstam. A.SETUP pievieno, lai varētu atklāt šādas pogas skaņas noregulēšanai: BASS nodrošina piekļuvi audiosistēmas basa līmeņu noregulēšanai. TREBLE nodrošina piekļuvi audiosistēmas diskanta līmeņu noregulēšanai. LOUDNSS (skaļums) nodrošina piekļuvi skaļuma ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatījumiem. Plašāku informāciju sk. LOUDNSS. S.STORE (skaņas saglabāšana) nodrošina piekļuvi skaņas noregulējumiem. Plašāku informāciju sk. S.STORE. A.TAPE* (magnetofona lentes ierakstītājs) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu A TAPE*. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen magnetofona lentes ierakstīšanas iekārtu. A.TAPE2* (magnetofona lentes ierakstītājs 2) Lai ieslēgtu Bang & Olufsen audiosistēmai pievienoto otro magnetofona lentes ierakstīšanas iekārtu. AUDIO? Lai izvēlētos audio izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami izstrādājumu iestatījumi AUDIO1 un AUDIO2. AUDIO1 Lai izvēlētos audio izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. AUDIO1 nodrošina visas Bang & Olufsen audiosistēmas, izņemot BeoSound AUDIO2 Lai izvēlētos audio izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. AUDIO2 atbalsta BeoSound AV Norāda, ka ir aktivizēta audio/video funkcija, sniedzot iespēju pārraidīt, piem., TV skaņu audiosistēmai pieslēgtajiem skaļruņiem vai pretēji. Tas piemērojams vienīgi tādā gadījumā, ja video un audio sistēmas ir savienotas. AVANT Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision Avant. AVANTUS Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision Avant variantam, kas lietojams Amerikas Savienotajās Valstīs. A-V.AUX (AV V.AUX) Lai izvēlētos AV un pēc tam V.AUX. AV-N.RA (AV Net radio) Lai izvēlētos AV un pēc tam N.RADIO. AV-PC (AV PC) Lai izvēlētos AV un pēc tam PC. A-V.TP2* (AV videomagnetofons 2) Lai izvēlētos AV un pēc tam V.TAPE2*. AV5 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoCenter AV 5. AV9000 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoSystem AV B BASIC Norāda Beo4 audio izstrādājuma iestatījumu visām Bang & Olufsen audiosistēmām, izņemot BeoSound BASS Basa līmeņu skaņas noregulēšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Lai iegūtu piekļuvi BASS, jāpievieno vai nu A.SETUP, vai arī V.SETUP, ja ir piemērots. Lai saglabātu skaņas noregulējumus, plašāku informāciju sk. S.STORE (skaņas saglabāšana). BATTERY Norāda, ka ir pienācis laiks mainīt tālvadības pults Beo4 baterijas. BC1 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoCenter 1. BS9000 Norāda Beo4 audio izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoSound BV1 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision 1. C CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Lai izvēlētos videokameras ievadi Bang & Olufsen videosistēmās. CD (kompaktdisku atskaņotājs) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu CD. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotāju. CD2* (kompaktdisku atskaņotājs 2) Otrā kompaktdisku atskaņotāja ieslēgšanai atsevišķās Bang & Olufsen audiosistēmās. CDV (kompaktdisku videomagnetofons) Bang & Olufsen videosistēmai pievienotā kompaktdisku videomagnetofona ieslēgšanai. CLEAR Programmu numuru dzēšanai jaunākajos Bang & Olufsen televizoros. Lai piekļūtu CLEAR, vispirms jāpievieno V.SETUP. CLOCK Parāda laiku atsevišķos Bang & Olufsen izstrādājumos. Plašāku informāciju par konkrēto izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā. CONFIG? Ļauj ieprogrammēt speciāla izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Var izvēlēties izstrādājumu iestatījumus video un audio izstrādājumiem. COUNTER (skaitītāja pozīcija) Ļauj atrast konkrētu skaitītāja pozīciju videolentē. Atkārtoti jāspiež LIST, lai parādītos COUNTER, un pēc tam tikai jāievada attiecīgā skaitītāja pozīcija, izmantojot cipartaustiņus. D DOORCAM* (durvju kamera) Īpašiem Bang & Olufsen pielietojumiem. DTV (SAT*) (digitālais TV) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga DTV (SAT*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen digitālā TV avotu. DVD (ciparvideodisks) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu DVD. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen DVD iekārtu. DVD2 (V.TAPE2*) (otrā DVD iekārta vai videomagnetofons) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota otrā videomagnetofona ieslēgšanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO. E EDIT Izmanto, lai atskaņotu ierakstus BeoSound 9000 iepriekš ieprogrammētā kompaktdiska celiņu secībā. F FORMAT (attēla formāts) Bang & Olufsen platekrāna videosistēmas attēla formāta optimizēšanai. Plašāku informāciju par konkrēto izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā. I INDEX (teleteksta rādītāja lapa) Izsauc teleteksta rādītāja lapu (100. lpp.). Pievienojiet INDEX Beo4 funkciju sarakstam. Piekļūstiet teletekstam, nospiežot TEXT un atkārtoti spiežot LIST, lai parādītos INDEX, un nospiediet GO, lai izsauktu lapu.

3 3 L LAMP (lampas apgaismojuma vadība) Konkrētas lampas ieslēgšanai apgaismojuma iestatījumā jāuzstāda Bang & Olufsen apgaismojuma regulēšanas ierīce. Jānospiež LIST, lai parādītos LAMP, jāpievieno poga, ja tā nav pieejama, pēc tam jāievada attiecīgais lampas numurs (1 9). LARGE (teleteksts: Large) Izmanto atsevišķiem Bang & Olufsen televizoriem, lai palielinātu skatāmā teleteksta lapu. Jāpiekļūst teletekstam, pēc tam atkārtoti jāspiež LIST, lai parādītos LARGE, un jānospiež GO, lai palielinātu lapas daļu. Jānospiež GO, lai palielinātu lapas otru pusi, un jānospiež GO, lai atjaunotu lapai normālu teleteksta lapas izmēru. L-DVD2 (savienojums ar otro DVD iekārtu vai videomagnetofonu) Lai izvēlētos LINK un pēc tam DVD2. LIGHT (apgaismojuma regulēšanas ierīces vadība) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu LIGHT. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen apgaismojuma regulēšanas ierīci(es). LINK Izmanto, ja ir noteikta parastā pogas LINK lietošana. LINK pievieno Beo4 šādos gadījumos: 1. Lai dekodētājs galvenajā telpā būtu sasniedzams no video pievienotās telpas, jāparāda LINK Beo4 displejā un tad jānospiež TV, lai tas notiktu. 2. Ja tas pats avots ir pieejams gan pievienotajā telpā, gan galvenajā telpā, piem., ja pievienotajā telpā ir vēlama piekļuve videomagnetofonam, kas atrodas galvenajā telpā, nevis videomagnetofonam pievienotajā telpā, jāparāda LINK Beo4 displejā un pēc tam jānospiež V MEM (V TAPE*), lai tas notiktu. 3. Ja pievienotajā telpā izstrādājums, piem., BeoLab 3500, atrodas tajā pašā telpā, kurā galvenās telpas izstrādājums, piem., Avant un Ouverture (4. opcija). 4. Saderības iestatījumiem, ja, piem., skaļruņu komplekts X-tra ir novietots pievienotajā telpā kopā ar televizoru vai ja, piem., TV komplekts X-tra ir novietots pievienotajā telpā kopā ar veco Bang & Olufsen televizoru, piem., LX2802 TV. Lai aktivizētu jebkuru savienojuma iestatījumu, jāparāda LINK Beo4 displejā un pēc tam jānospiež attiecīgā avota poga TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*). LINK-AV (audio/video savienojums) Izmanto, lai iegūtu stereoskaņu no Bang & Olufsen galvenās videosistēmas pievienotajā telpā, kurā atrodas otrs video avots, parasti televizors. Šī funkcija ir noderīga, ja TV dekodētājs ir pieslēgts galvenajai videosistēmai. Pievienojiet to Beo4 funkciju sarakstam, nospiežot LIST, lai parādītu LINK-AV, un pēc tam jānospiež TV, lai to izdarītu. L-N.MUS Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.MUSIC. L-N.RA Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.RADIO. L.OPT (savienojuma opcija) Pievienotās telpas izstrādājumu sistēmas iestatījumu programmēšanai. Lietojiet L.OPT savienojuma opcijas programmēšanai. Plašāku informāciju sk. OPTION?. LOUDNSS (skaļums) Skaļuma funkcijas ieslēgšanai/ izslēgšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Opcija LOUDNSS ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots A.SETUP vai V.SETUP. Skaļuma funkcija kompensē cilvēka auss pazemināto augsto un zemo basu un diskanta līmeņu uztveres jutīgumu, klausoties zemus skaļuma līmeņus. Jānospiež LIST, lai parādītu LOUDNSS, un pēc tam atkārtoti jāspiež GO, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļumu. Ja vēlaties saglabāt savus noregulējumus, plašāku informāciju sk. S.STORE (skaņas saglabāšana). L-PC (PC savienojums) Lai izvēlētos LINK un pēc tam PC. L-PHONO* (PHONO (skaņas avota) pieslēgums) Lai izvēlētos LINK un pēc tam PHONO. L-V.AUX (V.AUX pieslēgums) Izmanto dažās situācijās, lai izplatītu set-top box signālu pievienotajā telpā. L-V.TP2* (pievienotais videomagnetofons 2) Lai izvēlētos LINK un pēc tam V.TAPE2*. M MIX (teleteksts: Mix) Izmanto dažos Bang & Olufsen televizoros, lai pievienotu teleteksta lapu TV attēlā. Piekļūstiet teletekstam, atkārtoti nospiežot LIST, lai parādītos MIX, un pēc tam nospiediet GO. MOVE? Parādās kā opcija Beo4 iestatīšanas režīmā, dodot iespēju pārveidot kārtību, kādā Beo4 displejā parādās papildu pogas. Jāpiekļūst Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc MOVE?, jānospiež GO un jāsāk rādīt pogas, kuras var pārvietot, jānospiež GO, lai pārvietotu displejā redzamo pogu kā pirmo papildu pogu, nospiežot LIST, vai jānospiež, piem., 3, lai to novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu pogu sarakstā. MX Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision MX. MX izstrādājuma iestatījums tāpat lietojams vecākiem BeoVision MX televizoru modeļiem un citām vecākām Bang & Olufsen videosistēmām. Lai regulētu un iepriekš iestatītu šādas vecākas sistēmas, vispirms jāpievieno V.SETUP. N NONE Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu NONE. Izmanto, lai ieprogrammētu Beo4 tikai ar audio izstrādājuma iestatījumu, neietverot video saraksta funkcijas. N.MUSIC (Net mūzika) Pievienotā datorā mp3 un wma formātā saglabātu mūzikas ierakstu atskaņošanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr displejā ir redzams N.MUSIC un tiek atskaņots ieraksts, var nospiest vai, lai pārskatītu ieraksta celiņus; vai, lai mainītu uz citu mūzikas sarakstu, un STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu. N.RADIO (Net radio) Lai piekļūtu interneta radio, izmantojot pievienotu datoru. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr displejā ir redzams N.RADIO un tiek atskaņots ieraksts, var nospiest vai, lai pārskatītu ieraksta celiņus; vai, lai mainītu uz citu mūzikas sarakstu, un STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu. O OPTION? (opciju programmēšana) Parādās, piekļūstot Beo4 iestatīšanas režīmam (jānospiež STANDBY un LIST, pēc tam atkārtoti jāspiež LIST). Ļauj iepriekš ieprogrammēt Bang & Olufsen sistēmas iestatīšanu. Jānospiež GO, pēc tam LIST, lai parādītu displejā vēlamās iepriekšējās programmēšanas opcijas tipu: V.OPT (video opcija) A.OPT (audio opcija) L.OPT (savienojuma opcija) Kad tiek parādīta vajadzīgā opcija, jāievada attiecīgais opcijas numurs. P PAGE (teleteksta lapas izvēle) Lai izvēlētos teleteksta lapas atsevišķos Bang & Olufsen televizoros (kuros piekļuvei parasti jānospiež GO TO). Jāievada vēlamās lapas numurs vai jāievada vai. PC Jāizvēlas PC, lai lietotu Beo4 skaņas noregulēšanai no datora, kas ir pievienots Bang & Olufsen sistēmai BeoLink. P-DVD2 (P-V.TP2*) (attēla un attēla videomagnetofons 2) Lai parādītu DVD2 (V.TAPE2*) labās puses attēlā. PHONO* (ierakstu atskaņotājs) Pārslēgšanai uz Bang & Olufsen ierakstu atskaņotāju. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr ir redzams PHONO un notiek ieraksta atskaņošana, var nospiest vai, lai pārskatītu mūzikas ierakstus; tāpat var nospiest STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu. PICTURE Lai vadītu dažādas funkcijas, kas ir saistītas ar pogu PICTURE citās jaunākās Bang & Olufsen tālvadības pultīs. Vecākās videosistēmās tas var būt saistīts ar tādām funkcijām kā motorizēts paliktnis, attēls un attēls, kā arī attēla noregulējums. V.SETUP jāpievieno, lai varētu piekļūt PICTURE.

4 4 P-AND-P (attēls un attēls) Attēla un attēla funkcijas vadībai dažos Bang & Olufsen televizoros. Piemēram, jānospiež TV poga, lai izsauktu avota TV labās puses attēlā. P.MUTE (attēla noņemšana) Ieslēdz un izslēdz attēlu. Atkārtoti jāspiež LIST, lai izvēlētos P.MUTE, un jāspiež GO, lai mainītu iestatījumu. Dažiem televizoriem opcija nav pieejama. P-PC (attēls un attēls PC) Lai parādītu PC labās puses attēlā. P-V.AUX (attēls un attēls V.AUX) Lai parādītu V.AUX ligzdai pievienoto avotu labās puses attēlā. P-V.AU2 (attēls un attēls V.AUX2) Lai parādītu kā V.AUX2 reģistrēto avotu labās puses attēlā. P-V.TP2* (attēls un attēls videomagnetofons 2) Lai parādītu V.TAPE2* labās puses attēlā. R RADIO Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu RADIO. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen radio. RANDOM (nejauša atskaņošana) Lai ieslēgtu nejaušu ierakstu atskaņošanas secības funkciju jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotājos. Kad displejā ir redzams RANDOM, jānospiež GO, lai to izdarītu. RECLOCK (ieraksta bloķēšana) Vēlākai izmantošanai. RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* vai DVD2/V.TAPE2* atskaņošana) Jāpievieno, ja videosistēmai ir pieslēgts otrs videomagnetofons. Sāk ierakstīšanu otrajā Bang & Olufsen audio vai video magnetofonā. Divas reizes jānospiež GO, lai sāktu ierakstīšanu. REMOVE? Parādās, sasniedzot Beo4 iestatīšanas režīmu. Ļauj noņemt papildu pogas no tālvadības pults Beo4 displeja. Jāpiekļūst Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc REMOVE?, jānospiež GO un jāsāk rādīt pogas. Jānospiež GO, lai noņemtu ekrānā redzamo pogu. REPEAT (atkārtota atskaņošana) Lai ieslēgtu ieraksta atkārtotas atskaņošanas funkciju jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotājos. Kad displejā ir redzamam REPEAT, jānospiež GO, lai to izdarītu. RESET Attēla atiestatīšanai vai skaņas noregulēšanai saskaņā ar iepriekš iestatītajiem līmeņiem. Lai to izdarītu, jānospiež GO. RETURN (ieraksta atgriešana) Lai vadītu ieraksta atgriešanas funkciju atsevišķos Bang & Olufsen magnetofonos. Lai atgrieztos ierakstīšanas sākuma pozīcijā, jānospiež GO. REVEAL (teleteksta rādīšana) Lai parādītu paslēpto teleteksta informāciju Bang & Olufsen televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež GO. S SAT* (satelīts) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu SAT*. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen satelītprogrammu numurus. SELECT Izmanto, lai ieprogrammētu iekārtā BeoSound 9000 atskaņojamo kompaktdisku secību. SETUP Lai iestatītu LC 2 apgaismojuma regulēšanu. SHIFT Lai vadītu atsevišķas funkcijas, kas attiecas uz set-top box darbību pievienotajā telpā. Dažām citām funkcijām, iespējams, tāpat jānodrošina, lai vispirms tiktu parādīts SHIFT. SP.DEMO (demo skaļrunis) Lai nodrošinātu skaļruņa demonstrēšanu konkrētajā sistēmā. Lai to izdarītu, jānospiež GO. SOUND (mono/stereo skaņa/runa) Lai pārslēgtu starp skaņas tipiem (mono/stereo/runa), kas ir pieejami radio, TV vai digitālā televizora programmā; vai pārslēgšanai starp skaņas ierakstiem videolentē. Lai to izdarītu, atkārtoti jāspiež GO. SPEAKER (skaļruņi) Lai izvēlētos vēlamo skaļruņu skaitu Bang & Olufsen telpiskā skanējumā sistēmā. Lai to izdarītu, jānospiež 1 5. Kamēr displejā ir redzams SPEAKER, spiežot,, vai, jānoregulē skaļruņa līdzsvars. SRC.OPT (avota opcija) Vēlākai izmantošanai. S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas noregulēšanas iestatījumu saglabāšanai. Opcija S.STORE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots V.SETUP vai A.SETUP. STAND Atsevišķu Bang & Olufsen videosistēmu pagriešanai uz to motorizētajiem paliktņiem. Jānospiež vai, lai to izdarītu; vai jāievada iepriekš iestatīta paliktņa pozīcija. STORE TV programmu/attēla noregulēšanas iestatījumu (sk. V.SETUP) un iecienītāko teleteksta lapu (atmiņas lapu) saglabāšanai. Lai saglabātu Bang & Olufsen apgaismojuma iestatījumus (sk. LIGHT). Lai to izdarītu, jānospiež GO, jāievada attiecīgais numurs, un pēc tam vēlreiz jānospiež GO. SUBCODE (teleteksta apakškods) Lai vadītu teleteksta apakšlapas funkciju atsevišķos Bang & Olufsen televizoros. T TEXT (teleteksts) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu TEXT. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs teleteksta funkciju (ja teleteksts ir pieejams) konkrētajā brīdī ieslēgtajā TV programmā. TRACK Lai izvēlētos atsevišķus kompaktdiska ieraksta celiņus iekārtā BeoSound TRACKNG (izsekošana) Skatāmās videolentes tūlītējai izsekošanas noregulēšanai. TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Opcija TREBLE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots A.SETUP vai V.SETUP. Jānospiež vai, lai noregulētu saskaņā ar prasībām. Sk. S.STORE (skaņas saglabāšana), ja vēlaties saglabāt savu noregulējumu. TUNE (noregulēšana stacijā) Noregulēšanai stacijās atsevišķos Bang & Olufsen televizoros. Opcija TUNE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots V.SETUP. TURN Lentes apgriešanai atsevišķos Bang & Olufsen magnetofonos, lai atskaņotu otru pusi. Atsevišķos Bang & Olufsen videomagnetofonos tāpat izmanto TURN, lai ievadītu videomagnetofona (kameras) atlasi ieraksta apturēšanas režīmā. Lai to izdarītu, jānospiež GO. TV Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu TV. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen televizoru. U UPDATE (teleteksta atjaunināšana) Lai vadītu teleteksta atjaunināšanas funkciju Bang & Olufsen televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Jāatkārto darbība, lai skatītu lapu pēc atjaunināšanas. V V.AUX (video papildavots) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota papildu aprīkojuma ieslēgšanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO. V.AUX2 (otrais video papildavots) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota un kā V.AUX2 reģistrēta papildu aprīkojuma ieslēgšanai. VIDEO? Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami izstrādājumu iestatījumi VIDEO1, VIDEO2 un VIDEO3. VIDEO1 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO1 atbalsta, piem., BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 ar 32 collu ekrānu, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 un agrākos BeoVision MX modeļus. VIDEO2 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO2 atbalsta, piem., BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link un BeoCenter 1. VIDEO3 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO3 atbalsta, piem., video izstrādājumus Amerikas un Taivānas tirgum. V.MEM (V.TAPE*) (videomagnetofons) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga V MEM (V TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen videomagnetofonu.

5 5 V.OPT (video opcija) Video izstrādājumu sistēmas iestatījumu programmēšanai. Plašāku informāciju sk. OPTION?. V.SETUP (video iestatīšana) Nodrošina piekļuvi atsevišķu Bang & Olufsen video izstrādājumu iestatīšanai nepieciešamo papildu pogu sarakstam: TUNE Izmanto regulēšanai stacijās, papildinformāciju sk. TUNE. PICTURE Izmanto attēla noregulēšanai, papildinformāciju sk. PICTURE. STORE Noregulējuma vai iepriekš iestatītas vērtības saglabāšanai, papildinformāciju sk. STORE. CLEAR (dzēš programmu numurus) Lai dzēstu programmu numuru, papildinformāciju sk. CLEAR. BASS Basa toņu skaņas noregulēšana, papildinformāciju sk. BASS. TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai, papildinformāciju sk. TREBLE. LOUDNSS (skaļums) Skaņas noregulēšana skaļuma funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana, papildinformāciju sk. LOUDNSS. S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas noregulējumu saglabāšanai, papildinformāciju sk. S.STORE. V.TAPE2* (videomagnetofons 2) Lai ieslēgtu Bang & Olufsen videosistēmai pievienoto otro videomagnetofonu. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

6 Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. 0710

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas DVB-T2 Tuner 7 620 320 031 lv Lietošanas instrukcijas 2 1 2 8 7 3 6 4 5 7 620 320 031 06.2019 Robert Bosch Car Multimedia GmbH Vadīklas lv 3 1 Gatavības režīma poga Pārslēdz starp normālas darbības un

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

02NewOrleansMP58_LV.indd

02NewOrleansMP58_LV.indd www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA New Orleans MP58 7 648 009 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

Microsoft Word - HS-3709.doc

Microsoft Word - HS-3709.doc HS-3709 Krāsu Televizors Darbības Instrukcija GALVENĀS FUNKCIJAS I2 Cmaģistrāles kontrole Spēle Kalendārs 100 saglabājamas programmas AV ieejas un AV izejas termināli Vairāku attēlu režīmu izvēle Programmu

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu.

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Saturs Svarīgi...1 TV izmantošana...2 Tālvadības pults...2 Paziņojumi, funkcijas un piederumi...3 Energoefektivitāte...3 TV ritināšanas

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

02MilSRemMCarlMP28_LV.indd

02MilSRemMCarlMP28_LV.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

AVR-1911_LV.xls

AVR-1911_LV.xls Bāzes vērsija Šajā nodaļā mēs stāstīsim par savienojumiem un pamat-operācijām priekš šīs iekārtas. Savienojumi - skaties lpp.13 Atskaņošana (Pamatoperācija) - skaties lpp.20 Izvēloties klausīšanas režīmu

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu. Sadaļu, satura

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Multivide Lietotāja rokasgrāmata

Multivide Lietotāja rokasgrāmata Multivide Lietotāja rokasgrāmata Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ir ASV reģistrēta Microsoft korporācijas preču zīme. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja

Sīkāk

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric [[ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek atjaunināta

Sīkāk

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt Piesardzības pasākumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet Drošības norādījumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa izmantošanu.

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģij CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LED spuldzes Apgaismojuma revolūcija Dzīvot ar LED spuldzēm ir viegli, skaisti un ekonomiski. Tās patērē daudz mazāk elektroenerģijas, tām ir izcils dizains un laba gaismas kvalitāte,

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Apple TV Lietotāja instrukcija

Apple TV Lietotāja instrukcija Apple TV Lietotāja instrukcija Saturs 5 Darba sākšana 5 Pārskats 6 Siri Remote 6 Iestatīt Apple TV 8 Iestatiet kontus 10 Pamati 10 Naviģēt Apple TV: 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas 12 Vadiet to,

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

TomTom GO PROFESSIONAL

TomTom GO PROFESSIONAL TomTom GO PROFESSIONAL Lietošanas pamācība 17.1 Saturs Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom! 7 Darba sākšana 8 Uzstādīšana automašīnā... 8 Ierīces novietošana... 8 Ieslēgšana un izslēgšana... 8 Drošības

Sīkāk

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA LV9052 Augusts 2014 Pirmais izdevums 2 Satura rādītājs Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi...9 Apkope un drošība... 10 Vadlīnijas...10 Pareiza utilizācija...11 1.

Sīkāk

ipod nano Iestatīšanas pamācība

ipod nano Iestatīšanas pamācība ipod nano Iestatīšanas pamācība 2 Satura rādītājs 1. sadaļa 4 ipod nano pamatinformācija 5 ipod nano no pirmā acu uzmetiena 5 ipod nano kontrolierīču izmantošana 8 ipod nano kontrolierīču bloķēšana 9 ipod

Sīkāk

DEH-X5700BT_5800BT.pdf

DEH-X5700BT_5800BT.pdf Lietošanas pamācība Augstas izejas jaudas CD disku atskaņotājs RDS radio uztvērējs DEH-X5700BT DEH-X5800BT Pirms Jūs sākat Ja vēlaties šo iekārtu izmest, atceraties, ka to nevajadzētu darīt kopējā atkritumu

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai

Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai Gudrās mājas sistēmas ceļvedis Mūsdienu risinājumi māju un ēku projektēšanai www.dominuss.lv www.jameramajas.lv inels prezentācija Jūs turat rokās gudrās mājas sistēmu pasaules ceļvedi. Mēs ceram, ka mūsu

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

Kiox-Online_lv

Kiox-Online_lv Kiox Online-Version (BUI330) lv Oriģinālā lietošanas pamācība Latviešu 1 Drošības noteikumi... 3 Par datu drošību... 4 Sirsnīgi apsveicam!... 5 Izstrādājuma un tā funkciju apraksts... 5 Pielietojums...

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt.

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt. Lietotāja rokasgrāmata SATURS 1-Pamatinformācija... 4 1-Pamatfunkcijas... 4 Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana... 4 SIM kartes... 4 Uzlāde... 4 2-Telesakari... 5 1-Tālrunis... 5 Zvanu veikšana... 5 Ienākošie

Sīkāk

WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION

WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Ekrāna teksts un simboli Notikums pie nākamā vadības punkta Attālums līdz nākamajam vadības punktam Nākamā ceļa/ielas nosaukums Iestāde/objekts (POI) Plānotā maršruta pēdējais

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4 1 Mobilais telefons NG4 Lietošanas instrukcija Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./40 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV8233 Pirmais izdevums Jūnijs 2013 Autortiesību atruna Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

TomTom

TomTom TomTom XL 1. Kas ir iekļauts komplektācijā Kas ir iekļauts komplektācijā TomTom XL EasyPort TM turētājs Automašīnas lādētājs RDS-TMC satiksmes uztvērējs* Dokumentācijas paka USB kabelis * Nav iekļauts

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr /34

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr /34 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 24.oktobrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./34 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā

Sīkāk

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc 1 Autortiesības 1993-2008 ROUTE 66. Visas tiesības aizsargātas. ROUTE 66 un ROUTE 66 logotips ir reģistrētas preču zīmes. Datu autortiesības NAVTEQ B.V. SVARĪGA PIEBILDE: Neviena daļa no šī izdevuma nedrīkst

Sīkāk

HP Photosmart C6200 All-in-One series

HP Photosmart C6200 All-in-One series HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība Saturs 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība...3 2 Ierīces HP All-in-One pārskats Īss ierīces HP All-in-One apraksts...5 Vispārīga informācija

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

Microsoft Word - kaspars redig.doc

Microsoft Word - kaspars redig.doc CORRIGO E Apkures sistēma Pārstrādātais izdevums A CORRIGO E Lietošanas pamācība Apkures sistēmas kontrole CORRIGO E apkures sistēmas kontroles Lietošanas pamācība 3 1. Par CORRIGO E 3 2. Uzstādīšana un

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g Cenu lapa KIA ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena Atlaižu cenas 2,2 CRDI 4x4 Dīzelis 8AT 6,5 170 44 490 39 990 2,2 CRDI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru

PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru Satura rādītājs Jūsu Z6 Vadības elementi 54 Svarīga informācija 56 Pareiza lietošana...56 Jūsu drošībai...56 1 Sagatavošana un pirmā lietošanas

Sīkāk

PUMA ELI R / PUMA ELI A R Tark LV INGLESE

PUMA ELI R / PUMA ELI A R Tark LV INGLESE PUMA ELI R / PUMA ELI A R 97050755 Tark. 04 06.2016 LV INGLESE Rādītājs 1. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI... 4 1.1. SYMBOLIT...4 1.2. KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖTAPA...5 1.2.1. KLASIFICĒŠANAS UN ATSAUCES STANDARTI...5

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

KGBA INTEGO LV.book

KGBA INTEGO LV.book CAD/CAM ITĒMA INTRUMENTI HIGIĒNA ITĒMA ZOBĀRTNIECĪBA IEKĀRTA ATTĒLVEIDOŠANA ITĒMA ĪĀ LIETOŠANA INTRUKCIJA fkqbdl=l=fkqbdl=éêç Godātais klient! Šajā īsajā lietošanas instrukcijā varat ātri uzzināt par zobārstniecības

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

SPECIFIKĀCIJAS

SPECIFIKĀCIJAS SPECIFIKĀCIJAS Komplektācijas nosaukums Dzinējs 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Pārnesumkārba CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT Dzinējs Degviela Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0 Pirmo reizi publicēts: February 24, 2010 Pēdējo reizi modificēts: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

Untitled

Untitled nüvi 55/56/65/66 Īpašnieka rokasgrāmata 2014 gada Janvāris 190-00000-00 Drukāts Taivānā Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez

Sīkāk

book

book Operatora rokasgrāmata TM Nellcor Gulošu pacientu SpO 2 uzraudzības sistēma 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN ar logotipu, Covidien logotips un Nellcor ir ASV un starptautiski reģistrētas preču zīmes,

Sīkāk

LD51, LD51A, LD51U Digitālais asins spiediena mērītājs Lietošanas instrukcija LAT

LD51, LD51A, LD51U Digitālais asins spiediena mērītājs Lietošanas instrukcija LAT LD51, LD51A, LD51U Digitālais asins spiediena mērītājs Lietošanas instrukcija LAT SATURS 2 DAĻAS UN SASTĀVDAĻAS 1. Elektroniskā ierīce. 2. LCD. 3. Manšetes kontaktligzda. 4. Gaisa caurules spraudnis. 5.

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk