SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS"

Transkripts

1 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO

2 SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS BILANCE PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS GADA PĀRSKATA PIELIKUMS REVIDENTA ZIŅOJUMS... 40

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Adrese LDZ CARGO Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā Reģistrācijas datums komercreģistrā Reģistrācijas vieta Komersanta reģistrācijas apliecības izdošanas datums Pamatdarbības veidi (NACE kodi) Pārvaldes institūcija Rīga Kravu dzelzceļa transports Pasažieru dzelzceļa transports Sabiedrības valde Vadītājs (amats) Guntis Mačs Valdes priekšsēdētājs (no ) Mātes sabiedrība VAS Latvijas dzelzceļš Vienotais reģ. Nr Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 SIA LDZ CARGO 100 % kapitāla daļu īpašnieks Valde Guntis Mačs valdes priekšsēdētājs (no ) Vladimirs Grjaznovs valdes loceklis (no ) Inese Kleinberga valdes locekle (no ) Andris Reķis valdes loceklis (no ) Kaspars Gerhards valdes loceklis (no līdz ) Meitas sabiedrība Pārskata gads Revidents SIA LDZ Cargo Loģistika Vienotais reģ. Nr Dzirnavu ielā 147, k-2, Rīgā, LV % kapitāla daļu īpašnieks - SIA LDZ CARGO Pārskata gads gada 1.janvāris 2014.gada 31.decembris Komandītsabiedrība S.Vilcānes audits vienotais reģ. Nr , LZRA komercsabiedrības licence Nr.88 Atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne Sertifikāts Nr.30 Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010, Latvija 3

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS par sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO saimniecisko darbību 2014.gadā 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO raksturojums SIA LDZ CARGO (turpmāk tekstā - LDZ CARGO vai Sabiedrība) ir VAS Latvijas dzelzceļš dibināts meitasuzņēmums, kura pamatnodarbošanās ir dzelzceļa kravu un starptautisko pasažieru pārvadājumu nodrošināšana. LDZ CARGO meitas uzņēmums SIA LDZ Cargo Loģistika sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus. LDZ CARGO ir lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs. Sabiedrība pārvadā konteinerus, naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskās u.c. veidu kravas. LDZ CARGO darbojas SMGS un CIM dzelzceļa tiesiskajā vidē un kravu pārvadāšanai izmanto Austrumu- Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu transporta koridorus. LDZ CARGO nodrošina dzelzceļa starptautiskos pasažieru pārvadājumus maršrutos Rīga- Maskava-Rīga, Rīga-Sanktpēterburga-Rīga un Rīga-Minska-Rīga, kā arī nodrošina starptautiskā pasažieru vilciena Viļņa-Sanktpēterburga kustību posmā Kurcums-Kārsava. LDZ CARGO ir izveidojusi interneta vietni kurā sniegta visaptveroša un aktuāla informācija par starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. 2. Darbības rezultāti LDZ CARGO pašu kapitāla apjoms 2014.gada 31.decembrī ir tūkst. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par tūkst. EUR. Sabiedrības pašu kapitāls veido 66,3% no kopējo aktīvu vērtības. Sabiedrības pamatkapitāls ir denominēts no latiem uz euro un, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2014.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.6-12/42853/1, tika reģistrēts pamatkapitāla palielinājums no EUR līdz EUR Pamatkapitāla palielinājums saistīts ar VAS Latvijas dzelzceļš kā vienīgā meitas uzņēmuma SIA LDZ CARGO dalībnieka 2014.gada 10.februārī dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu palielināt SIA LDZ CARGO pamatkapitālu par EUR , veicot naudas ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā. Pārskata gadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir tūkst. EUR, kas ir par 3919 tūkst. EUR vai 1.08% vairāk nekā 2013.gadā. Ieņēmumu palielinājums 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, galvenokārt saistīts ar kopējo pārvadāto kravu apjoma palielinājumu. Neto apgrozījuma struktūra 2014.gadā ir parādīta 1.attēlā. 4

5 1.attēls Kravu pārvadājumi Nozīmīgākā, valstiski un starptautiski novērtētākā LDZ CARGO darbības sfēra ir starptautiskie kravu pārvadājumi. Kopumā kravu pārvadājumu apjoms pa Latvijas dzelzceļu 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājies. Tā 2014.gadā tika pārvadāts tūkst. tonnas kravu, kas ir par 1208 tūkst. tonnām jeb 2.2% vairāk nekā 2013.gadā. 2.attēls LDZ CARGO kravu pārvadājumu virzienus 2014.gadā raksturo šādi rādītāji (salīdzinot ar 2013.gadu): importa pārvadājumi tūkst. tonnas (+3.6%); eksporta pārvadājumi 4521 tūkst. tonnas (+3.8%); sauszemes tranzīts 1853 tūkst. tonnas (-29.5%); iekšzemes pārvadājumi 1257 tūkst. tonnas (+6.7%). 5

6 3.attēls 2014.gadā visvairāk ir pārvadāta nafta un naftas produkti tūkst. tonnas jeb 37.4% un akmeņogles tūkst. tonnas jeb 35.4%. 4.attēls Lielākā daļa no pārvadāto kravu apjoma ir no Krievijas 80.9%. Pārējo valstu īpatsvars pārvadāto kravu apjomā ir sekojošs: Baltkrievija 12.1%, Kazahstāna 2.7%, Lietuva 2.8%, Ukraina 0.7% un Igaunija 0.4%, Uzbekistāna 0.1% un citas 0.3%. 6

7 5.attēls 6.attēls 2014.gadā turpina darboties trīs konteinervilcienu maršruti: Baltika-Tranzīts nodrošina pārvadājumus maršrutā Baltijas valstis - Kazahstāna un Centrālās Āzijas valstis, Rīgas ekspresis kursē starp Rīgu un Maskavu, bet konteinervilciens ZUBR veic pārvadājumus maršrutā Latvija - Baltkrievija - Ukraina, Melnā jūra. Konteinervilciena priekšrocība ir iespēja, kravu nepārkraujot, pārvadāt un pārcelt konteineros uz citu transportlīdzekli no vilciena uz kuģi, kravas auto vai lidmašīnu. Konteinerpārvadājumos 2014 gadā ir samazinājums, tomēr uzņēmums turpina veikt aktīvas darbības, lai nodrošinātu stabilus, drošus un uzticamus konteinerkravu pārvadājumus, nodrošinot regulārus konteinervilcienus. LDZ CARGO pārvadātie konteineri pēdējos gados: 2012.gadā TEU konteineru vienības (+9.9% pret 2011.); 2013.gadā TEU konteineru vienības (-12.1% pret 2012); 2014.gadā TEU konteineru vienības (-0.7% pret 2013). 7

8 Starptautiskie pasažieru pārvadājumi Līdztekus kravu pārvadājumiem LDZ CARGO nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Pārvadājumi tiek veikti trīs maršrutos uz Sanktpēterburgu, Maskavu un Minsku. Tradicionāli vispieprasītākais ir maršruts uz Maskavu. Vilcienos Rīga Maskava tiek pārvadāts vislielākais skaits pasažieru gadā politisku un Krievijas rubļa valūtas kursa svārstību dēļ, īpaši 2014.gada nogalē, ievērojami samazinājies pārvadāto pasažieru skaits starptautiskajos pasažieru vilcienos, sasniedzot pārvadāto pasažieru, kas, salīdzinot ar 2013.gada pārvadāto pasažieru skaitu , ir samazinājies par 19%. 7.attēls Pārvadāto pasažieru skaits 2014.gadā turpinājās cieša sadarbība ar Krievijas pasažieru pārvadātāju AO Federaļnaja Pasažirskaja Kompaņija dažādu ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem saistītu jautājumu risināšanā. Svarīgākie no tiem: - pievienošanās Krievijas dzelzceļu pasažieru lojalitātes programmai RŽD Bonuss ; - projekta uzsākšana par vilciena Nr.79/80 Kaļiņingrada Sanktpēterburga maršruta maiņu caur Latvijas teritoriju. Tāpat 2014.gadā starptautiskā pasažieru vilciena Nr.2/1 Rīga Maskava kopējā kustības laika samazināšanas projekta ietvaros tika īstenots pilotprojekts par pasažieru datu nosūtīšanu Latvijas kontrolējošiem dienestiem (robežsardzei un muitai) vilcienam atrodoties kustībā. Pēc pilotprojekta noslēgšanās, tika pieņemts lēmums par atkārtota pilotprojekta veikšanu 2015.gadā, pēc atklāto trūkumu novēršanas gadā turpinājās darbs pie dažādu marketinga akciju pilnveidošanas, tajā skaitā dažādu atlaižu piemērošanas gadā turpinājies darbs pie interneta vietnes attīstīšanas un pilnveidošanas, lai visiem interesentiem sniegtu visaptverošu informāciju gan par starptautisko pasažieru pārvadājumu organizāciju, gan plašu informāciju tūrisma jomā par apskates vietām un ievērības cienīgiem notikumiem mūsu vilcienu galamērķu pilsētās, kā arī citu pasažieriem noderīgu informāciju. Interneta vietnē klienti, nemaksājot komisijas nodevu par braukšanas dokumentu noformēšanu, kas iekasējama biļešu kasēs, var iegādāties braukšanas dokumentus uz visiem vilcienu maršrutiem, kā arī veikt brauciena elektronisko reģistrāciju. 8

9 Sabiedrības darbības rezultāti gadā Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem 1702 tūkst. EUR, kas ir par 2991 tūkst. EUR mazāk nekā 2013.gadā gadā Sabiedrības īstermiņa saistības pilnībā var finansēt no apgrozāmiem līdzekļiem, uz ko norāda likviditātes koeficients 1,12 (2013.gadā 0,8). Uzskatām, ka Sabiedrība ir finansiāli stabila, un arī turpmāk varēs segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt investīciju plāna izpildi. Sabiedrības naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājies, un spēja samaksāt īstermiņa saistības ir saglabājusies. Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza tūkst. EUR, kas ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē. Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti un palielinātu kravu pārvadājumu apjomus, 2014.gadā LDZ CARGO iegādājās 200 jaunus kravas vagonus un veica vagonu galvenos remontus gadā tiek turpināta automatizētās vilcienu un vagonu komercapskates sistēmas ievešana Rēzeknes kravu terminālī gadā LDZ CARGO vidējais darbinieku skaits ir 2797 darbinieki. Darbinieki tiek nodarbināti visdažādākajās profesijās, piemēram, dīzeļlokomotīvju vadītāji (mašīnisti) un dīzeļlokomotīvju vadītāju (mašīnistu) palīgi, vilcienu sastādītāji, preču kasieri, vilcienu un kravu pieņēmēji, uzskaites operatori, kravu vilcienu konduktori, ekspluatācijas cehu dežuranti, grāmatveži, uzskaitveži, inženieri, loģistikas un mārketinga speciālisti u.c. LDZ CARGO saviem darbiniekiem piedāvā tālākas izaugsmes iespējas, virzot darbinieku karjeru gan horizontālā, gan vertikālā izaugsmē. Tādā veidā darbinieki tiek motivēti veikt savu darbu ar augstu atbildības sajūtu, profesionāli un uzcītīgi. Dzelzceļnieku kompetences uzturēšanai un kvalifikācijas pilnveidošanai LDZ CARGO darbinieki pilnveido savas zināšanas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Sabiedrība nodarbina 53,5% darbiniekus ar vidējo profesionālo izglītību un 24,5% darbiniekus ar augstāko izglītību. LDZ CARGO valde, lai saglabātu savas kravas pārvadātāja līdera pozīcijas Baltijas valstu starpā, izmanto un ievieš Sabiedrības ikdienas darbā jaunus tehnoloģiskos risinājumus, optimizē kravas un pasažieru maršrutus, plaši izmanto elektroniskās ierīces un programmas, kā arī uzlabo Sabiedrības organizatorisko struktūru. Mērķi un turpmākā attīstība LDZ CARGO ir būtiski saglabāt un nostiprināt esošās pozīcijas beramkravu un lejamkravu sektoros un īpašu uzmanību pievērst jaunu kravu piesaistei no jauniem tirgiem. Vērtējot esošo situāciju ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem starp Baltijas un Melnās jūras reģionu, LDZ CARGO cer aktivizēt darbu pie konteinerpārvadājumu attīstīšanas Austrumu Rietumu, kā arī Ziemeļu Dienvidu virzienā. Arvien vairāk kravas tiek pārvadātas konteineros, un tās pamatā ir kravas ar augstu pievienoto vērtību. Lai palielinātu konteinerpārvadājumus, nepieciešams maksimāli harmonizēt kravu pārvadājumu nosacījumus un pilnveidot starptautisko līgumtiesisko bāzi, lai panāktu laika un finansiālo līdzekļu ekonomiju, aktīvi strādāt pie elektroniskās informācijas apmaiņas par vilcienu sastāviem un pārvadātajām kravām, kā arī nākotnē sākt izmantot elektronisko parakstu muitas dokumentiem. Tikpat svarīgi LDZ CARGO ir ieņemt vadošās pozīcijas loģistikas centru izveidē Baltijas valstu vidū. Līdztekus transporta attīstības tendencēm Eiropas Savienībā, jāizveido pievilcīga kombinētā transporta sistēma. Tas ir saistīts gan ar likumdošanu, gan arī ar infrastruktūru. Esam sākuši aktīvu sadarbību ar Austrumu valstīm ar mērķi piesaistīt tranzīta kravas Latvijas ostām, notiek sadarbība ar Ķīnas kolēģiem par konteinervilciena Baltika Tranzit pagarināšanu līdz Ķīnai. Starptautiskās augsta līmeņa sarunās ir vērtēta tranzītkoridoru attīstība starp Baltijas un Melno jūru, nolemjot veidot speciālu konteinervilciena ZUBR koordinējošo vadības centru. Lielākā daļa dzelzceļa kravu pārvadājumu Latvijas Republikā ir vērsti uz Latvijas trīs lielākajām ostām - Rīgu, Ventspili un Liepāju caur Latvijas austrumdaļas lielajiem dzelzceļa mezgliem Daugavpilī un Rēzeknē. Kravu pārvadājumos dominē Ventspils Jelgavas Krustpils 9

10

11

12 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi BILANCE A K T Ī V S Piezīmes Nr. uz uz Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. tml. tiesības Nemateriālie ieguldījumi nepabeigtos objektos Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem II. Pamatlīdzekļi I KOPĀ Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi II KOPĀ Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā III KOPĀ I E D A Ļ A S K O P S U M M A APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. Krājumi 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Avansa maksājumi par precēm II. Debitori I KOPĀ Pircēju un pasūtītāju parādi Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas II KOPĀ III. Nauda III KOPĀ I E D A Ļ A S K O P S U M M A B I L A N C E Pielikumi no 16. līdz 39. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 12

13

14

15

16 GADA PĀRSKATA PIELIKUMS 1. Gada pārskata sagatavošanas pamatnostādnes Gada pārskats atspoguļo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO finanšu stāvokli uz 2014.gada 31.decembri. Saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto gada pārskatu likumu, SIA LDZ CARGO un tās meitas uzņēmuma SIA LDZ Cargo Loģistika finanšu rādītāji ir iekļauti Latvijas dzelzceļa koncerna konsolidētajā gada pārskatā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO 2014.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par grāmatvedību un Gada pārskatu likumu un citiem grāmatvedību reglamentējošiem LR tiesību aktiem. Gada pārskatā tiek lietota naudas vienība euro. Gada pārskats aptver laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim un to apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO valde pēc revidenta ziņojuma saņemšanas. Gada pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto grāmatvedības kontu plānu, kas ir detalizēts atbilstoši Sabiedrības saimnieciskās darbības specifikai. Grāmatvedības sintētiskās uzskaites reģistrs ir Galvenā grāmata, kurā saimnieciskos darījumus reģistrē atbilstošos grāmatvedības kontos naudas izteiksmē. Analītiskās uzskaites reģistros saimnieciskos darījumus grāmato naudas izteiksmē, bet pamatlīdzekļu un krājumu uzskaites vienības atbilstoši pēc fakta esošās mērvienībās. Gada pārskata bilances posteņu atlikumu inventarizācija veikta saskaņā ar g. Ministru kabineta noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju un SIA LDZ CARGO 2010.gada 23.septembra Inventarizāciju veikšanas noteikumu prasībām, ievērojot SIA LDZ CARGO 2014.gada 12.septembra rīkojumā Nr.K-1.-5./127 noteiktos termiņus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. Iepriekšējos pārskata periodos Naudas plūsmas pārskats tika gatavots pēc tiešās metodes. Saskaņā ar izmaiņām Latvijas dzelzceļš koncerna Finanšu vadības politikā 2014.gadā mainīta Naudas plūsmas pārskata sagatavošanas metode uz netiešo. Salīdzinošie rādītāji par 2013.gadu arī sagatavoti pēc netiešās metodes. Pārējās lietotās grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas. 2. Gada pārskata posteņu novērtēšanas pamatprincipi Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem pamatprincipiem: 2.1. Darbības turpināšanas princips Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu. Vadībai nav plānu un nolūku, kā arī ārējie apstākļi neizraisa nepieciešamību Sabiedrību likvidēt vai pārtraukt tās darbību Uzkrāšanas princips Sabiedrības gada pārskats, izņemot naudas plūsmas pārskatu, ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas principu. Atbilstoši šim principam darījumi un notikumi tiek atzīti periodā, kad tie notiek, neatkarīgi no tā, kad tiek veikti norēķini Uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvences princips Gada pārskata posteņu uzrādīšanas un klasifikācijas veids pārskata perioda laikā ir saglabājies nemainīgs un ir tāds pats kā salīdzināmajos pārskata periodos. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma 16

17 datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos Būtiskuma princips Gada pārskatā ir norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Netiek norādīti nenozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskata raksturu, bet padara to daudz detalizētāku. Nenozīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir apvienoti, bet to detalizēta uzskaite parādīta pielikumos. 3. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi 3.1. Funkcionālā un ārvalstu valūta Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir euro. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Ja Eiropas Centrālā banka nav publicējusi konkrētas ārvalstu valūtas euro atsauces kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai euro tiek izmantots pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja Financial Times interneta resursā publicētais valūtas kurss attiecībā pret euro. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā pārskata gada pēdējā dienā gada pārskatā tiek norādīti, tos pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pēc Eiropas Centrālās bankas vai Financial Times publicētā valūtas kursa, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji 2013.gada 31.decembrī pārrēķināti no latiem uz euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu 1 EUR = LVL un Euro ieviešanas kārtības likuma 16.pantā noteiktās prasības un 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Darījumi ārvalstu valūtās līdz 2013.gada 31.decembrim tika pārrēķināti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa. Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi ārvalstu valūtās tika pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa kalendārā gada pēdējā dienā gada 31. decembrī. Euro ieviešanas dienā gada 1. janvārī visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti euro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus. Norēķinu par ārvalstu valūtā veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtā nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ārvalstu valūta Ārvalstu valūtas kursi Vērtība uz pēc ECB kursa * 1 ) Vērtība uz pēc ECB kursa* 1 ) 17 Vērtība uz pēc LB kursa* 1 ) Vērtība uz pēc LB kursa* 2 ) USD CHF RUB * 1 ) Valūtas vienības par 1 EUR * 2 ) Euro par 1 valūtas vienību 3.2. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos tiek uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi ir ilgāki par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, tiek uzrādītas īstermiņa posteņos.

18 3.3. Nemateriālie ieguldījumi Licences un tamlīdzīgas tiesības, ja tās iegūtas par samaksu, tiek uzskaitītas iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Licencēm un tamlīdzīgām tiesībām nolietojuma aprēķins veikts pēc lineārās metodes proporcionāli to kalpošanas laikam. Ja licence vai tamlīdzīgas tiesības ir beztermiņa, to vērtība tiek norakstīta piecu gadu laikā Pamatlīdzekļu uzskaite Pamatlīdzekļi bilancē tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un jebkuru uzkrāto vērtību samazinājumu. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanā lietota ģeometriski degresīvā metode, izņemot sociālās infrastruktūras pamatlīdzekļus, kuriem nolietojuma aprēķināšanā lietota lineārā metode. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi vai izveidošanu. Sabiedrības pamatlīdzekļiem pārskata perioda nolietojuma summa aprēķināta no katra pamatlīdzekļa atlikušās vērtības, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto nolietojuma likmi: Pamatlīdzekļi Nolietojuma likme Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 10% Vagoni tehnoloģiskām vajadzībām 10% Lokomotīves un tehnoloģiskās iekārtas 20% Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, t.sk. drukāšanas ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 50% Pārējie pamatlīdzekļi 40% Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu par visu periodu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un izslēgšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem vai izmaksām un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Pamatlīdzekļu daudzums gada beigās tiek pārbaudīts, veicot inventarizāciju. Sabiedrības kravas vagoni tūkst. EUR vērtībā ieķīlāti par labu A/S Swedbanka un A/S DNB Banka ritošā sastāva iegādes kredīta nodrošināšanai Nomas līgumi Nomas darījumi, kuri pēc savas būtības nodod nomas ņēmējam visus riskus un atlīdzību, kas raksturīgi īpašumtiesībām uz aktīvu objektu, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Nomas darījumi, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgā riska un atlīdzības, tiek klasificēti kā operatīvā noma. Finanšu pārskatos ieņēmumi no pamatlīdzekļu nomas tiek iekļauti atbilstošā nomas perioda laikā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumiem, tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā atbilstošā nomas līgumu periodā. 18

19 3.6. Krājumi Krājumi tiek novērtēti pēc zemākās iegādes izmaksas vai pēc aplēstās neto pārdošanas vērtības. Neto pārdošanas vērtība ir Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena. Iegādes vērtība tiek noteikta, izmantojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi naftas produktiem un FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) metodi pārējām izejvielām un materiāliem. Krājumu apjoms gada beigās tiek pārbaudīts, veicot inventarizāciju. Inventarizācijas gaitā tiek veikta arī krājumu pārskatīšana, identificējot morāli un fiziski nolietojušos krājumus. Nepieciešamības gadījumā novecojušu, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta Finanšu aktīvi Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti ieguldījumi radniecīgās (meitas) sabiedrības kapitālā, debitoru parādi, nauda, tās ekvivalenti un izsniegtie aizdevumi. Ieguldījumi radniecīgās (meitas) sabiedrības kapitālā tiek uzrādīti to iegādes vērtībā. Ieņēmumi tiek atzīti brīdī, kad Sabiedrībai rodas likumīgas tiesības saņemt dividendes no radniecīgās sabiedrības. Debitoru parādi un izsniegtie aizdevumi, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, tiek uzrādīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Debitoru parādi tiek atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti, kad pilnas parāda summas atgūšana vairs nav ticama un debitoru parāds nav samaksāts 6 mēnešu laikā pēc maksāšanas termiņa. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti 100% apmērā no nedrošo parādu summas, un to palielinājums vai samazinājums tiek iekļauts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Nauda un naudas ekvivalenti ir nauda kasēs, naudas atlikumi banku kontos un nauda ceļā Finanšu saistības Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti atlikušajā vērtībā. Saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem atspoguļo no piegādātājiem saņemto, bet pārskata perioda beigās nesamaksāto, rēķinu summas atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros. Uzkrātās izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms pārskata periodā ir skaidri zināms, bet par kurām vēl nav saņemti rēķini no piegādātājiem, tiek iekļautas postenī uzkrātās saistības. Ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem (īstermiņa) vai uz periodu pēc 12 mēnešiem (ilgtermiņa), ir iekļauti nākamo periodu ienākumos un bilancē tiek uzrādīti kā īstermiņa vai ilgtermiņa kreditori Saistītās puses Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieks, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme Uzkrājumi Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās juridiskas vai prakses radītas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūšana, un ir iespējams ticami aplēst šo saistību apjomu. Gada pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama. 19

20 3.11. Nodokļi LDZ CARGO maksā attiecīgajā budžetā šādus nodokļus un nodevas: uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, dabas resursu nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, muitas nodokli, valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, kā arī citus Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā taksācijas periodā gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā. Atliktās uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās īslaicīgās atšķirības izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām lietotajām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm un no atsevišķiem nodokļu vajadzībām neatskaitāmiem uzkrājumiem. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu starpībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību Ieņēmumu atzīšana Ieņēmumi tiek novērtēti saņemtās vai saņemamās atlīdzības patiesajā vērtībā un attiecas uz naudas līdzekļiem, kas saņemami par sniegtajiem pakalpojumiem, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Sabiedrība atzīst ieņēmumus, kad to apmērs var tikt ticami aplēsts, kad nākotnes ekonomisko labumu ieplūšana Sabiedrībā ir ticama, kā arī, ievērojot specifiskus kritērijus, kas attiecas uz katru no Sabiedrības darbībām. Procentu ienākumi Procentu ienākumi tiek atzīti pēc uzkrājumu metodes, pielietojot efektīvo procentu likmi. Procentu ieņēmumi no naudas un naudas ekvivalentiem tiek klasificēti kā finanšu ienākumi. 20

21 4. Paskaidrojumi par peļņas vai zaudējuma posteņiem 1. piezīme Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: Darbības veidi Kravu pārvadājumi iekšzemes, Latvijā tranzīta eksporta importa principāla pakalpojumi papildpakalpojumi t.sk.: kravas vagonu izmantošana ārzemēs konteineru izmantošana lokomotīvju darbs ārzemēs staciju vietējie ienākumi vagonu dīkstāve vagonu padošana citi ieņēmumi Starptautiskie pasažieru pārvadājumi Vilces nodrošināšanas pakalpojumi Nomas pakalpojumi Pārējie pamatdarbības pakalpojumi Kopā Kravu pārvadājumi Kravu pārvadājumi ir galvenais LDZ CARGO pamatdarbības veids, un tā īpatsvars 2014.gada neto apgrozījumā ir 89.2 %. Kravu pārvadājumi tiek veikti: no nosūtīšanas stacijas līdz saņemšanas stacijai (Latvijas teritorijā) iekšzemes pārvadājumos; no robežstacijas līdz pieostas stacijai vai sauszemes robežstacijai tranzīta pārvadājumos; no robežstacijas līdz saņēmējstacijai vai pretējā virzienā (importa un eksporta pārvadājumiem). Ieņēmumi par sniedzamajiem kravu pārvadājumu pakalpojumiem sastāv no tarifa maksas, kā arī papildus samaksas, kas nav iekļauta tarifā un tiek noteikta pēc līguma. Maksa par kravu pārvadājumiem tiek noteikta saskaņā ar pārvadājuma tarifu likmju sistēmu, kas ietver informāciju par pārvadājumu attālumiem, maksas aprēķināšanas kārtību un pārvadājumu maksu, kas sastāv no pārvadāšanas maksas, maksas par papildu operācijām un citiem ar pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem. Starptautiskie pasažieru pārvadājumi LDZ CARGO nodrošina pasažieru pārvadājumus starptautiskajā satiksmē noteiktos maršrutos: Rīga-Maskava; 21

22 Rīga- Sanktpēterburga; Rīga Minska; Viļņa Sanktpēterburga (tranzītvilciens). Starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu īpatsvars neto apgrozījumā 2014.gadā ir 3.8%. Vilces nodrošināšanas pakalpojumi LDZ CARGO sniedz lokomotīvju un lokomotīvju brigāžu pakalpojumus VAS Latvijas dzelzceļš, Latvijas dzelzceļš atkarīgajām sabiedrībām, citiem kravu pārvadātājiem un citiem ārējiem klientiem to saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pakalpojumu īpatsvars neto apgrozījumā 2014.gadā ir 4.8 %. Nomas pakalpojumi Sabiedrības vagonu parks tiek izmantots kravu pārvadāšanai starptautiskajiem un iekšzemes pārvadājumiem. Lai efektīvi nodrošinātu vagonu parka izmantošanu, daļa vagonu tiek iznomāta citiem klientiem. Nomas maksas īpatsvars neto apgrozījumā 2014.gadā ir 1.7%. Pārējie pamatdarbības pakalpojumi Sabiedrība sniedz menedžmenta pakalpojumus SIA LDZ Cargo Loģistika, vilcienu komercapskates pakalpojumus, tehnoloģisko centru un nodošanas punktu darbības nodrošināšanas pakalpojumus, mašīnistu atpūtas namu izmantošanas pakalpojumus citiem pārvadātajiem, savstarpējos vilces pakalpojumus kravas vilcienu pārvadāšanai atsevišķiem pārvadātājiem. Šo pakalpojumu īpatsvars neto apgrozījumā nepārsniedz 0.5% gadā Sabiedrības neto ieņēmumi, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājušies par 1.1%. Ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar kravu pārvadājumu apjoma pieaugumu. 2. piezīme Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu elementi Darba samaksa Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Materiāli Kurināmais un degviela Elektroenerģija Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pārējās izmaksas * 1) * 1) no tiem: Komandītsabiedrības S.Vilcānes audits sniegtie pakalpojumi par finanšu pārskata revīziju Kopā Maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu

23 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gada datiem ir samazinājušās par 0.1%. 3. piezīme Administrācijas izmaksas Iekļautas personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar administrācijas uzturēšanu saistītās izmaksas. Administrācijas izmaksu elementi Darba samaksa Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Materiāli Kurināmais un degviela Elektroenerģija Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Pārējās izmaksas Kopā piezīme Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un izmaksas Posteņos Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi un Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas iekļauti sabiedrības ieņēmumi un izdevumi, kas nav parādīti citos peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistīti, vai izriet tieši no tās. Ieņēmumi Izmaksas Krājumu pārdošana Pamatlīdzekļu pārdošana Pamatlīdzekļu likvidācija no tās likvidēto pamatlīdzekļu neamortizētās daļas norakstīšana - no tās iegrāmatotas materiālas vērtības no pamatlīdzekļu likvidācijas Citā veidā izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība Valūtas kursu svārstības un valūtas pārvērtēšana Valūtas konvertācija Soda nauda: no tās norēķinos ar budžetu par nodokļiem

24 Ieņēmumi Izmaksas Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītas izmaksas * 1) "Dzelzceļu konteineru tranzīts Baltijā" Marko Polo II MPO/08/014/SI projekta ietvaros saņemtais finansējums Uzkrājumi nedrošiem parādiem (skat. 18.piezīmi) Uzkrājumi atvaļinājumiem (skat. 25.piezīmi) Uzkrājumi LDZ vagona avārijas Kazahstānas dzelzceļā zaudējumu atlīdzībai (skat. 25.piezīmi) Uzkrājumi vilces līdzekļu drošas ekspluatācijas obligāto tehnisko prasību nodrošināšanas izdevumiem (skat. 25.piezīmi) Uzkrājumi kravas vagonu drošas ekspluatācijas obligāto tehnisko prasību nodrošināšanas izdevumiem Uzkrājumi varbūtējiem zaudējumiem no tiesvedības (skat. 25.piezīmi) Uzkrājumi pabalstam līdz pensijas tiesību rašanās laikam (skat. 24.piezīmi) Citi ieņēmumi un izmaksas * 1) no tiem: Kopā Izmaksu veids Ziedojumi piezīme Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto sabiedrību kapitālos Saņemtās dividendes no meitas sabiedrības SIA LDZ Cargo Loģistika Ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 24

25 6. piezīme Procentu ieņēmumi un maksājumi Bankas procenti par kontu atlikumiem Ieņēmumi Izmaksas Īstermiņa kredīta procenti Ilgtermiņa kredīta procenti Kopā piezīme Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Atliktā nodokļa saistību summas saskaņā ar likuma Gada pārskatu likums pantu bilancē norādītas Ilgtermiņa kreditoru sastāvā Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis ( ) Atliktā nodokļa izmaksas saistītas ar atliktā nodokļa saistību izmaiņām (saskaņā ar aprēķinu piezīmē Nr.27). 5. Paskaidrojumi par bilances posteņiem 8. piezīme Nemateriālie ieguldījumi Sākotnējā vērtība Pārējās tiesības Nemateriālie ieguldījumi, kopā Iegādāts 2014.gadā - - Izslēgts 2014.gadā Nolietojums Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu Izslēgts 2014.gadā Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz

26 9. piezīme Nemateriālie ieguldījumi nepabeigtos objektos Nemateriālie ieguldījumi nepabeigtos objektos * 1) * 1) 2014.gadā tika veikti darbi, saistīti ar travel.ldz.lv portāla modernizāciju. 10. piezīme Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem piezīme Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība Uzkrātais nolietojums ( ) ( ) Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība tajā skaitā izmantoti: - ražošanā sociālajā infrastruktūrā Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Kopā Visi bilancē norādītie aktīvi ir sabiedrības īpašums. Sabiedrības kravas vagoni tūkst. EUR vērtībā ieķīlāti par labu A/S Swedbanka un A/S DNB Banka ritošā sastāva iegādes kredīta nodrošināšanai. 26

27 Pamatlīdzekļu kustības pārskats Ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi Dzelzceļa transporta tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas un ritošais sastāvs Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Sākotnējā vērtība uz Kapitālieguldījumu apjoms izpildīts Avansa maksājumi Saņemtie pamatlīdzekļi un pakalpojumi pēc avansa maksājumiem Pavisam ( ) ( ) Objektu nodošana un iekārtu iegāde ( ) - ( ) Iegādāti un pabeigti kapitāldarbi, un veikta iekārtu iegāde Citu pamatlīdzekļu saņemšana Likvidēts (305) ( ) (94 146) (32 172) ( ) - - ( ) Pārklasificēts (pārvietots) - (996) Pārdoti citām sabiedrībām - - (3 043) ( ) ( ) - - ( ) Pārdoti Latvijas dzelzceļš koncerna sabiedrībām (832) (832) - - (832) Izslēgti no pamatlīdzekļiem - (18 526) - - (18 526) (2 846) - (21 372) Sākotnējā vērtība uz Nolietojums uz Aprēķinātais nolietojums Pārklasificēts (pārvietots) - (603) Izslēgts sakarā ar likvidāciju (156) ( ) (89 944) (30 835) ( ) - - ( ) Izslēgts sakarā ar pārdošanu - - (2 805) ( ) ( ) - - ( ) Izslēgts sakarā ar pārdošanu koncerna sabiedrībām (801) (801) - - (801) Izslēgti no pamatlīdzekļiem - (2 686) - - (2 686) - - (2 686) Nolietojums uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz

28 Pamatlīdzekļu kustības paskaidrojums Pabeigti kapitāldarbi un veikta iekārtu iegāde Citu pamatlīdzekļu saņemšana uzskaites vērtībā Likvidēti pamatlīdzekļi sākotnējā vērtībā, no tiem: krājumos iegrāmatotas materiālās vērtības aprēķināts nolietojums Pārdoti pamatlīdzekļi citām sabiedrībām sākotnējā vērtībā aprēķināts nolietojums Pārdoti Latvijas dzelzceļa koncerna sabiedrībām sākotnējā vērtībā aprēķināts nolietojums Izslēgti no pamatlīdzekļiem sākotnējā vērtībā, no tiem: pamatlīdzekļu zādzības, kas attiecinātas uz zaudējumiem % % % % % % aprēķināts nolietojums 14.5% % Pārskata gadā aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums Uz pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām un administrācijas izmaksām attiecinātais kopējais pamatlīdzekļu nolietojums no tiem: nolietojums sociālās infrastruktūras objektiem piezīme Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas piezīme Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā uz pārskata perioda beigām ir EUR Meitas sabiedrība Piederošo daļu skaits, % g. ieguldījumi SIA LDZ Cargo Loģistika Kopā X

29 Meitas sabiedrības 2014.gada rādītāji Meitas sabiedrība SIA LDZ Cargo Loģistika CARGO daļas, % Meitas sabiedrības 2014.g. peļņa Meitas sabiedrības 2013.g. peļņa Meitas sabiedrības pašu kapitāls Kopā X piezīme Krājumi Krājumu apjoms ir EUR Salīdzinot ar gada sākumu, krājumi ir palielinājušies par 16.8%. Izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu īpatsvars krājumos ir 92.9% vai EUR Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Kurināmais un degviela Materiāli un tara Rezerves daļas Kopā piezīme Avansa maksājumi Par materiāliem un rezerves daļām Par pakalpojumiem piezīme Pircēju un pasūtītāju parādi Kopā Debitoru parādi tiek novērtēti uz pārskata perioda beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzinājuma aktu ar debitoru datiem. Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā. Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība * 1) * 1) no tiem 2014.gada decembra mēnesī izveidojušies 98.4% vai EUR Parādu sadalījums pa termiņiem: Nenokavētie parādi Līdz 30 dienām No 30 līdz 60 dienām No 60 līdz 90 dienām Virs 90 dienām Kopā

30 No kopējās pircēju un pasūtītāju parādu summas samaksas termiņš ir kavēts parādiem 2.4% apmērā, un no nokavētiem parādiem 45.5% samaksas termiņa kavējums nepārsniedz 30 dienas. Parādu sadalījums pa valūtām: valūta EUR valūta EUR EUR x x USD CHF piezīme Radniecīgo sabiedrību parādi Kopā x x Radniecīgo sabiedrību parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Radniecīgo sabiedrību parādi tiek novērtēti uz pārskata perioda beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzinājuma aktu ar radniecīgo sabiedrību datiem. VAS Latvijas dzelzceļš SIA LDZ apsardze SIA LDZ infrastruktūra SIA LDZ ritošā sastāva serviss SIA LDZ Cargo Loģistika Kopā Radniecīgo sabiedrību parādi palielinājušies par EUR Nav parādu, kam kavēts samaksas termiņš. 18. piezīme Citi debitori Debitoru parādi tiek novērtēti uz pārskata perioda beigām saskaņā ar uzskaites datiem un salīdzinājuma aktu ar debitoru datiem. Debitoru parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem. Citu debitoru parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ( ) ( ) Bilances vērtība * 1) * 1) Citu debitoru bilances vērtība: Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa EUR Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa EUR Nākamo periodu atvaļinājumu izmaksas EUR Pārējie debitori EUR

31 Šaubīgie debitori Pircēju, pasūtītāju parādi un citi debitori Šaubīgie debitori uz Neatgūstamo debitoru parādu norakstīšana no uzkrājumiem Debitoru parādu samaksātā summa Atzīti kā šaubīgi debitori 2014.gadā Šaubīgie debitori uz Uz gada sākumu nedrošo debitoru parādu summa EUR Pārskata gada laikā par nedrošiem atzīti debitoru parādi EUR vērtībā. Nedrošo debitoru parādi uz ir EUR Citu debitoru parādu sadalījums pa valūtām valūta EUR valūta EUR EUR x x piezīme Nākamo periodu izmaksas Uzrādītas izmaksas, kas veiktas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu. Izdevumi par periodisko izdevumu abonēšanu Pamatlīdzekļu apdrošināšana Apdrošināšana nelaimes gadījumiem Pārējie Kopā piezīme Naudas līdzekļi Naudas līdzekļi euro un ārvalstu valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas kursa uz ir EUR , tajā skaitā: Naudas līdzekļi norēķinu kontos, t.sk.: Nordea Bank AB Latvijas filiāle AS DNB Banka AS Swedbank AS Danske Bank filiāle Latvijā Nauda ceļā Kopā

32 21. piezīme Pamatkapitāls Sabiedrības dibinātājs un 100% daļu turētājs Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2014.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.6-12/42853/1, tika reģistrēts pamatkapitāla palielinājums no EUR līdz EUR Pamatkapitāla palielinājums saistīts ar VAS Latvijas dzelzceļš kā vienīgā meitas uzņēmuma SIA LDZ CARGO dalībnieka 2014.gada 10.februārī dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu palielināt SIA LDZ CARGO pamatkapitālu par EUR , veicot naudas ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā gadā Sabiedrības pamatkapitāls uz gada beigām ir EUR , kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts. Daļu skaits Daļu nominālā vērtība Uz kopā kapitāla daļas Pamatkapitāla palielinājums 2014.gadā Uz kopā kapitāla daļas piezīme Pārējās rezerves Pārējās rezerves piezīme Nesadalītā peļņa Nesadalītā peļņa uz t.sk. nesadalītā peļņa par 2013.gadu Nodotas dividendes no 2013.gada peļņas ( ) * 1) Pārskata gada peļņa Nesadalītā peļņa uz t.sk. pārskata gada nesadalītā peļņa iepriekšējā gada peļņa * 1 ) Saskaņā ar kārtējās dalībnieku sapulces protokolu Nr.4 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību LDZ CARGO 2013.gada pārskata peļņa tika sadalīta: peļņas daļa 15% apmērā, t.i. EUR , izmaksāta dividendēs vienīgajam dalībniekam VAS Latvijas dzelzceļš. 24. piezīme Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām 32 Uzkrājumi pabalstam līdz pensijas tiesību rašanās laikam

33 Uzkrājumi pensijām tiek aprēķināti saskaņā ar Sabiedrības Darba koplīgumu un paredzēti darba uzteikumu pabalsta piešķiršanai un izmaksai gadā uzkrājumu pārrēķina summa EUR apjomā tika novirzīta uz pārējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. 25. piezīme Citi uzkrājumi Uzkrājumi atvaļinājumiem Uzkrājumi LDZ vagona avārijas Kazahstānas dzelzceļā zaudējumu atlīdzībai Uzkrājumi varbūtējiem zaudējumiem no tiesvedības Uzkrājumi vilces līdzekļu drošas ekspluatācijas obligāto tehnisko prasību nodrošināšanas izdevumiem Kopā Uzkrājumi izveidoti saskaņā ar g. Ministru kabineta noteikumu Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi prasībām. Uzkrājumi atvaļinājumiem veikti saskaņā ar VAS Latvijas dzelzceļš Nolikumu par uzkrājumu veidošanu darbinieku atvaļinājuma rezervei, kas apstiprināts ar VAS Latvijas dzelzceļš valdes 2003.gada 26.septembra protokola Nr.24 p.3. Uzkrājums atvaļinājumiem aprēķināts, summējot darbinieku vidējo izpeļņu un atbilstošās darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas un dalot ar vidējo dienu skaitu mēnesī 30 dienām, un reizinot ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu pēc stāvokļa uz Aprēķinātie uzkrājumi atvaļinājumiem ir palielinājušies par EUR un par EUR 761 saskaņā ar uzkrājumu izmaiņām atbilstoši Noteikumiem par darbinieku pāreju Latvijas dzelzceļš koncerna ietvaros. Uzkrājumi vilces līdzekļu drošas ekspluatācijas obligāto tehnisko prasību nodrošināšanas izdevumiem aprēķināti saskaņā ar SIA LDZ CARGO Nolikumu par uzkrājumu veidošanu vilces līdzekļu un kravas vagonu drošas ekspluatācijas obligāto tehnisko prasību nodrošināšanas izdevumiem, kas apstiprināts ar SIA LDZ CARGO valdes 2011.gada 22.decembra protokola Nr.55 p.5, kas balstīts uz obligātu Sabiedrības pienākumu uzturēt vilces līdzekļus un kravas vagonus darba kārtībā atbilstoši esošajiem tehniskiem standartiem, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju visās starptautiskās dzelzceļa sadarbības organizācijā (DZSO) ietilpstošo valstu teritorijās gadā tika izveidoti uzkrājumi EUR apmērā varbūtējiem zaudējumiem no tiesvedības, kas sastāv no summām saskaņā ar LR Valsts robežsardzes sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par Imigrācijas likuma 21.panta prasību neizpildīšanu un attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem par naudas sodu piemērošanu SIA LDZ CARGO. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288.pantu SIA LDZ CARGO ir pārsūdzējusi tiesā Valsts robežsardzes pieņemtos lēmumus par naudas sodu piemērošanu gadā tika izveidoti uzkrājumi EUR apmērā LDZ vagona avārijas Kazahstānas dzelzceļā zaudējumu atlīdzībai. Saskaņā ar apstiprinātās g. 50.DzTP Padomes sēdē Instrukcijas par NVS valstu, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas kopīgu darbību kustības drošības pārkāpumu izmeklēšanas vilcienu kustības un manevru darbā 4.5.punktu Kazahstānas dzelzceļam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības zaudējumu atlīdzību. 33

34 26. piezīme Aizņēmumi no kredītiestādēm gadā ritošā sastāva atjaunošanai un papildināšanai tika saņemti kredīti no AS DNB Banka EUR saskaņā ar līgumu Nr.15/09K23 ar atmaksas termiņu līdz 2013.gada 14.jūnijam un EUR , saskaņā ar līgumu Nr.35/09K23 ar atmaksas termiņu līdz 2013.gada 06.decembrim, no AS Swedbank USD saskaņā ar līgumu Nr IN ar atmaksas termiņu līdz gada 20.jūnijam un USD , saskaņā ar līgumu Nr IN ar atmaksas termiņu līdz gada 30.septembrim gadā tika noslēgti AS DNB Banka kredītu līgumu Nr.15/09K23 un Nr.35/09K23 grozījumi par kredītu atmaksas termiņu pagarinājumu līdz 2019.gada14.jūnijam un 2019.gada 06.decembrim gadā tika noslēgti AS Swedbank kredītu līgumu Nr IN un Nr IN grozījumi par kredītu atmaksas termiņu pagarinājumu, attiecīgi līdz 2019.gada 20.jūlijam un 2019.gada 30.septembrim. Saskaņā ar līgumu nosacījumiem aizdevumu atmaksas summas sastādīs attiecīgi: 2014.g. periodā - EUR un USD , g. periodā EUR un USD Saskaņā ar noslēgtiem līgumiem procentu maksājumi tiek veikti pēc grafikiem, un papildus pievienotām likmēm tiek piemērotas aģentūras REUTER ziņu lapā norādītās attiecīgās Euribor vai Libor indeksa apmēra bāzes likmes ik pēc sešiem mēnešiem. Sabiedrības kravas vagoni tūkst. EUR vērtībā ieķīlāti par labu A/S Swedbanka un A/S DNB Banka kredīta nodrošināšanai. Aizņēmums no AS DNB Banka t.sk. ilgtermiņa daļa īstermiņa daļa Aizņēmums no AS Swedbanka t.sk. ilgtermiņa daļa īstermiņa daļa Kopā t.sk. ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Aizņēmumu no kredītiestādēm sadalījums pa valūtām: Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm no tiem: - parādi, kas maksājami ilgāk kā pēc pieciem gadiem pēc pārskata perioda beigām valūta EUR valūta EUR x x - x t.sk. USD x EUR x - x

35 - parādi, kuru maksāšanas termiņš ir ilgāk kā pēc gada, bet ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem pēc pārskata perioda beigām valūta EUR valūta EUR x x t.sk. USD EUR x x Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm x x t.sk. USD EUR x x Kopā aizņēmumi no kredītiestādēm x t.sk. USD EUR x x piezīme Atliktā nodokļa saistības Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības, galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām un no aprēķinātājām atvaļinājumu un citiem uzkrājumiem. Kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts ir atliktā nodokļa saistības, kuras, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājušās par EUR , norādot to atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa izdevumos. Atliktā nodokļa saistības Nr. p.k. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību aprēķins Nosaukums Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu uzskaitē Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļiem Pagaidu atšķirības (1.-2.rinda) Atskaites gada uzkrājumi atvaļinājumiem Citi uzkrājumi Pagaidu atšķirības ( rinda) Atliktā nodokļa saistību aprēķins 15% Iepriekšēja gada atliktā UIN saistības Starpība ( 7.-8.rinda), kas 2014.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā tika atzīta kā izmaksas

36 28. piezīme Citi aizņēmumi Īstermiņa overdrafts Latvijas dzelzceļš grupas iekšējo kontu ietvaros valūta EUR valūta EUR x - x gadā tika atmaksāts īstermiņa overdrafts Latvijas dzelzceļš grupas iekšējo kontu ietvaros paredzētā termiņā. Saskaņā ar noslēgto līgumu tika veikti procentu maksājumi, papildus pievienotai likmei piemērojot EONIA (bāzes likme) + 0,3% gadā (saistību maksa). 29. piezīme No pircējiem saņemtie avansi No pircējiem saņemtie avansi t.sk. par pārvadājumiem drošības nauda pārējie Saņemto avansu sadalījums pa valūtām: valūta EUR valūta EUR EUR x x USD Kopā x x piezīme Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem t.sk. norēķini ar citu valstu dzelzceļiem par manevru lokomotīvju pakalpojumiem par iekārtu iegādi par pārējiem pakalpojumiem un precēm Parādu sadalījums pa valūtām: valūta EUR valūta EUR EUR x x USD CHF RUB Kopā x x

37 Kreditoru saistības parasti tiek samaksātas paredzētajos termiņos. Kavējumu iemesls ir piegādātāju nesavlaicīgi iesniegti rēķini. Nav parādu, kam kavēts samaksas termiņš. 31. piezīme Parādi radniecīgajām sabiedrībām VAS Latvijas dzelzceļš SIA LDZ apsardze SIA LDZ ritošā sastāva serviss Kopā *1) * 1) no tiem 2014.gada decembra mēnesī izveidojušies 100% vai EUR Nav parādu, kam kavēts samaksas termiņš. 32. piezīme Parādi par nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Uzņēmumu riska valsts nodeva Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis Kopā Aprēķinātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzņēmumu ienākuma nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis ( ) ( ) Ievedmuitas nodoklis Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis Pavisam nodokļu maksājumi ( ) ( ) bez tam uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

38 Nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kustība pārskata periodā Nodokļa veids Uzņēmumu ienākuma nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis kavējuma nauda Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Nodokļu pārmaksa (-) saistības (+) uz Aprēķināts par 2014.g. Samaksāts par 2014.g. Ieskaitīts no citiem nodokļiem Nodokļu pārrēķins Nodokļu atmaksa Nodokļu pārmaksa (-) saistības (+) uz ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (463) ( ) ( ) (308) ( ) 53 (7 957) (53) ( ) (13 497) (12 128) Ievedmuitas nodoklis - 57 (57) Kopā, t.sk. ( ) ( ) ( ) ( ) - nodokļu pārmaksa ( ) ( ) nodokļu saistības LDZ CARGO uz nav kavētu maksājumu budžetā. 33. piezīme Pārējie kreditori valūta EUR valūta EUR EUR x x no tiem: kārtējie darba algas maksājumi strādājošajiem x piezīme Uzkrātās saistības Pārējie Iekļauj uzkrātās izmaksas saskaņā ar līgumiem: par 2014.gada finanšu pārskata revīziju EUR Kopā

39

40

41

42

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir o 29.11.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) REGULAS KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2008

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk