Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016"

Transkripts

1 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016

2 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2.lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp. C. Soda punkti par pārkāpumiem... 3.lpp. III- Sacensību organizators... 3.lpp. IV- Sacensību tabulas... 4.lpp. V- Reitings... 5.lpp. A. Nosacījumi... 5.lpp. B. Punktu aprēķins... 5.lpp. VI- Sacensību kalendārs... 5.lpp. VII- Sacensību kategorijas... 6.lpp. VIII- Sacensību nolikumi.(vispārīgi)... 6.lpp. 1. Latvijas Klubu komandu čempionāts... 6.lpp. 2. LTS Kauss jauniešiem... 6.lpp. 1

3 IEVADS Latvijas Tenisa savienība (LTS) ir tenisa spēles pārvaldes institūcija Latvijā un tās pienākumos un kompetencē ietilpst arī sacensību noteikumu un to kārtības izstrādāšana. Tenisa sacensības Latvijā notiek ievērojot ITF (International Tennis Federation,) TE (Tennis Europe) un LTS sacensību noteikumus. LTS noteikumos iekļauti galvenokārt tie sacensību noteikumi, kuri nosaka vispārējo kārtību. Pārējie noteikumi, kuri nav atrunāti šeit, neskaidrību gadījumos, meklējami ITF Rules of Tennis LTS sacensību noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un Jūsu pienākums, kā sacensību organizatoriem, vecākiem, treneriem u.c. tenisa interesentiem ir regulāri ar tiem iepazīties. I - SACENSĪBU NOSACĪJUMI 1. LTS sacensības organizē klubi, kuri ir reģistrēti LTS un nomaksājuši gadskārtējo LTS klubu biedru maksu Eur 150 (info t ) līdz 2016.g , pretējā gadījumā sacensības tiek izņemtas no sacensību kalendāra. 2. LR čempionātus un LTS kausa sacensības organizē LTS, kura izvēlas klubu ar atbilstošu tenisa bāzi. 3. Sacensības drīkst notikt, uz speciāli ierīkotiem, ITF noteikta izmēra, seguma un aprīkojuma laukumiem un ar ITF sertificētām bumbām. (skat. ITF Rules of Tennis). 4. Sacensības var notikt vienā laika periodā vienai vecuma grupai vai vairākām vecuma grupām. 5. Sacensības notiek sekojošās vecuma grupās: U10-teniss, pēc U10 noteikumiem (skat. Jauniešiem - U12, U14, U16, U18 (meitenes un/vai zēni), Pieaugušiem - sievietes un/vai vīrieši. 6. Vienspēļu pamatsacensības notiek ar vai bez kvalifikācijas sacensībām: o līdz 1 zaudējumam (tad ar gandarījuma sacensībām); o līdz 2 zaudējumiem; Kvalifikācijas un gandarījuma sacensības notiek līdz vienam zaudējumam. Spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7. Izņēmuma gadījumā, tikai neparedzētu laika apstākļu dēļ, spēles par 5.,7.,9. un zemākām vietām, var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie rezultāta 4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7. U12 vecuma grupai spēles no 1.kārtas līdz 1.vietai un par 3.vietu notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7. Spēles par 5.,7.,9. un zemākām vietām, var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie rezultāta 4/4 izspēlē Tiebreak līdz Dubultspēļu sacensības notiek līdz vienam zaudējumam par 1. un 3.vietu, vienlaicīgi ar vienspēlēm. Spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, līdz 6 geimiem setā pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7, pie rezultāta 40/40 izspēlē izšķirošo punktu (No Ad), bet 3.setu izspēlē kā Tiebreak līdz 10; II - SACENSĪBU DALĪBNIEKI A. SASTĀVS 1. LTS sacensībās drīkst piedalīties LR vai ārzemju dalībnieki tikai tad, ja ir saņemta vai pagarināta LTS licence. 2. LTS čempionātos drīkst piedalīties tikai LR iedzīvotāji. 3. LTS licenci var saņemt reģistrējoties LTS mājas lapā caur savu e-pastu pa posmiem kā tas norādīts pie reģistrācijas. Aizpildot aili, kurā jāuzrāda KLUBS, jāņem vērā, ka kluba maiņa var notikt tikai 1 reizi kalendārā gadā, par to informējot LTS. 4. Dalībniekam ir jāzina un jāievēro Tenisa sacensību noteikumi, LTS sacensību noteikumi un Tenisa uzvedības noteikumi. 5. Sacensībām var pieteikties atbilstoši dzimšanas gadam (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā) sekojošās vecuma grupās: U12 - no 10 līdz 12 gadu vecumam; ja U10 Green līmenī ir uzvarētas 30 spēles, skat. U14 - no 11 līdz 14 gadu vecumam; U16 - no 13 līdz 16 gadu vecumam; U18 - no 13 līdz 18 gadu vecumam; Pieaugušie - no 14 gadu vecuma. 5. Sacensībām var pieteikties LTS mājas lapā tikai caur savu e-pastu. B. NOSACĪJUMI 1. Kalendārā gada laikā sacensību skaits ir limitēts sekojošiem dalībniekiem: 9 gadus veciem - 6 reitinga sacensības (spēlējot pie U12); U12 vecuma grupai (t.sk.10 gadīgiem) 22 reitinga sacensības (t.sk. spēlējot arī pie U14). 2. Dalībnieks nedrīkst piedalīties sacensībās pēc limita sasniegšanas. Sacensības, kuras pārsniedz limitu, tiek anulētas. 2

4 3. Dalībnieks drīkst piedalīties 1(vienā) vecuma grupā, ja sacensības notiek vienā laika periodā vairākām vecuma grupām. 4. Dalībnieks vienā sacensību dienā drīkst piedalīties ne vairāk kā 2 vienspēlēs (izņemot, ja notiek gandarījuma sacensības) un 1 dubultspēlē, vai 1 vienspēlē un 2 dubultspēlēs. 5. Dalībnieks nedrīkst piedalīties vienlaicīgi (datumi-no/līdz) vairākās LTS sacensībās Latvijā, izņemot gadījumus: 5.1. Ja spēlētājam tiek piedāvāts pārstāvēt valsti starptautiskajās/vietējās komandu sacensībās; 5.2. Ja spēlētājam augstākas kategorijas sacensībās (ITF, TE, LR čempionātos, Latvijas pilsētu čempionātos) tiek piešķirta Wild Card Ja LTS ir nominējusi spēlētāju starptautiskām sacensībām; 5.4. Ja spēlētājam jāturpina iepriekšējās sacensības, kuras tika pārtrauktas neparedzētu laika apstākļu dēļ. 6. Dalībniekam, kurš nav iekļuvis sacensību pamatsastāvā, bet atrodas vai nu alternatīvajā sarakstā vai kvalifikācijā kā LL (Lucky Loser), iespējas gadījumā lai iekļūtu pamatsastāvā, 15 min. pirms sacensību sākuma jāierodas sacensību vietā un jāpierakstās pie sacensību galvenā tiesneša. 7. Ja dalībnieks sacensību laikā gūst traumu, vai kāda cita medicīniska iemesla dēļ nevar turpināt sacensības, par to tajā pašā dienā sacensību vietā jāsastāda protokols, kuru paraksta sertificēts mediķis, galvenais tiesnesis un dalībnieks. Šajā gadījumā netiek piešķirti soda punkti. Pārējos gadījumos soda punkti tiek piešķirti. 8. Dalībnieks var pieteikties sacensībām līdz pl.14.oo trīs dienas pirms sacensību sākuma, pēc tam pieteikšanās beidzas. 9. Dalībnieks var atteikties no sacensībām, informējot galveno tiesnesi, bez soda punktiem: 9.1. līdz pl.14.oo 1 dienu pirms sacensību sākuma; 9.2. pēc pl.14.oo 1 dienu pirms sacensību sākuma līdz izlozei, ne vairāk kā 3 reizes kalendārā gada laikā. C. SODA PUNKTI PAR PĀRKĀPUMIEM SACENSĪBĀS 1. Soda punkti, kurus piešķir dalībniekam un uzskaita kalendārā gada laikā: 2 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām vairāk par 3 reizēm pēc pl.14.oo vienu(1) dienu pirms sacensību sākuma līdz izlozei; 2. Soda punkti, kurus piešķir dalībniekam un uzskaita pēdējo 12 mēnešu laikā: 4 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām pēc izlozes, bet līdz savai 1.spēlei; 5 soda punkti - ja dalībnieks neierodas uz spēli (WO); 6 soda punkti - ja dalībnieks vienlaicīgi piedalās vairākās sacensībās Latvijā (datumi - no/līdz); 3. Soda punkti, kurus dalībniekam piešķir galvenais tiesnesis par pārkāpumiem sacensību laikā un uzskaita pēdējo 12 mēnešu laikā: 1 soda punkts - par brīdinājumu; 2 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu; 3 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu + geima noņemšanu; 4 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu + otra geima noņemšanu; 1 soda punkts - par katra nākamā geima noņemšanu; 1 soda punkts - par diskvalifikāciju par vienu no iepriekšējām pozīcijām; 5 soda punkti - par diskvalifikāciju par neprecizitāti, ja spēle nokavēta vairāk kā 15 min. 6 soda punkti - par diskvalifikāciju no sacensībām, par pārkāpumiem ārpus kortiem; Pēc sacensībām galvenais tiesnesis sacensību pārkāpumu veidlapā norāda konkrētās situācijas, par kurām spēlētājam piešķirti soda punkti un nosūta to LTS. Galvenajam tiesnesim ir tiesības neziņot par vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums ir bijis nebūtisks. 4. Ja dalībnieks sakrājis 10 soda punktus pēdējo 12 mēnešu laikā, viņu diskvalificē uz vienu(1) mēnesi, sākot ar nākošo dienu kad saņemti pēdējie soda punkti. 5. Nosacījumi diskvalifikācijas laikā: 5.1. dalībnieks nedrīkst piedalīties LTS sacensībās, 5.2. ārzemju sacensību rezultāti netiek ieskaitīti LTS reitingā; 5.3. netiek nominēts starptautiskām sacensībām. 6. Ja dalībnieks sakrājis vairāk kā 10 soda punktus, pēc diskvalifikācijas mēneša beigām dzēšas 10 soda punkti, bet pārējie saglabājas uz nākošo periodu. 7. Jebkuram spēlētājam, kam sacensībās ir piešķirti soda punkti, ir tiesības rakstiski griezties pie Latvijas tenisa tiesnešu apvienības (LTTA) un lūgt atcelt piešķirto sodu. Apelācijas sūdzībai jābūt iesniegtai rakstiski un nosūtītai uz e-pastu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc soda piešķiršanas. Pie apelācijas sūdzības jāpievieno spēlētāja konkrēto apstākļu redzējums (izklāsts) kā arī jebkuras liecības, kuras spēlētājs var iesniegt. Pēc šādas apelācijas sūdzības saņemšanas, LTTA izanalizē konkrētās lietas apstākļus un nolemj par sacensību galvenā tiesneša lēmuma atstāšanu spēkā, daļēju vai pilnīgu atcelšanu. Gadījumā, ja lēmums tiek pilnībā vai daļēji atcelts, soda punkti tiek dzēsti arī no spēlētāja profila. 8. Informāciju par soda punktiem uzrāda dalībnieka profilā. Šī informācija ir zināma tikai pašam dalībniekam. III - SACENSĪBU ORGANIZATORS 1. Aizpilda sacensību nolikumu ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi pirms sacensību sākuma, kurā noteikti jābūt uzrādītam sacensību galvenajam tiesnesim, pretējā gadījumā LTS patur sev tiesības sacensības izslēgt no sacensību kalendāra. 3

5 2. Izvēlas sacensībām JEBKURAS kategorijas galveno tiesnesi no Latvijas tenisa tiesnešu apvienības (LTTA) tiesnešu datu bāzes, saskaņo to ar konkrēti izvēlēto tiesnesi, un saņem apstiprinājumu no LTTA, sekojoši: PIEAUGUŠIEM - 2.,3.,4.kategorijas sacensībām; JAUNIEŠIEM - 3.,4. kategorijas sacensībām. 3. Nosaka jauniešu 2., 3. un 4.kategorijas sacensībām dalības maksu, kas nepārsniedz atklātos laukumos Eur 22, slēgtos laukumos Eur Atbild par kārtību sacensību laikā, atrodas sacensību vietā vai nozīmē citu personu, kura viņu aizvieto, un sadarbojas ar sacensību galveno tiesnesi. 5. Stingri ievēro LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu (skat. LTS mājas lapas sadaļu> Sacensības> Tenisa noteikumi). 6. Cenšas nodrošināt sacensību vietā mediķi, kuru var ieteikt LTS. Ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu traumu gadījumos. 7. Nodrošina jaunas bumbas 1.un 2.kategorijas sacensībām no 1.kārtas līdz 1.vietai un par 3.vietu. 8. Nodrošina sacensību nolikumā uzrādīto laukumu skaitu un sacensību sākuma laiku uz visiem laukumiem un uz visām sacensību dienām. 9. Ir atbildīgs, ka spēļu sākums notiek ne vēlāk par pl. 21.oo un ne agrāk par pl.9.oo. Gadījumā, ja organizators vēlas sākt sacensības agrāk vai vēlāk, tad par to jāvienojas individuāli ar katru spēlētāju. 10. Var piešķirt dalībniekiem Wild Card (piedalīšanās karte): ja pamatsacensībās ir - 8 dalībnieki 1 WC; 16 dalībnieki 2 WC, 24 dalībnieki 3 WC; 32 dalībnieki 4 WC; ja kvalifikācijas sacensībās ir - 8 dalībnieki 2 WC, 16 dalībnieki 4 WC, 24 dalībnieki 5 WC, 32 dalībnieki 6 WC; ja dubultspēļu sacensībās ir - 8 pāri 2 WC, 12 pāri 3 WC, 16 pāri 4 WC. 11. Ja organizators nav izpildījis kādu no augstāk minētiem noteikumiem, vai ja LTS ir saņēmusi sūdzību par sacensību organizāciju, vai ja nav ievēroti LTS sacensību noteikumi, LTS patur sev tiesības lemt par organizatora nākošo tuvāko sacensību atcelšanu. IV - SACENSĪBU TABULAS 1. Vienspēļu pamatsacensību, kvalifikācijas un gandarījuma sacensību tabulās spēlētājus izliek pēc reitinga ar izlozi (to veic elektroniski) atkarībā no dalībnieku skaita, sekojoši: 8 dalībniekus 1.un 2.izliek, 3.līdz 8.lozē; 16 dalībniekus 1.un 2.izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 16.lozē; 32 dalībniekus 1.un 2. Izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 8 lozē, 9.līdz 32.lozē. Ja sacensībās ir 2 dalībnieki no viena kluba, viņus izliek atbilstoši reitingam tabulas pretējās pusēs, ja 3 un vairāk, tad tabulas pretējās ceturtdaļās. 2. No kvalifikācijas pamatsacensībās iekļūst: 2 dalībnieki, ja pamatsacensībās 8 dalībnieki; 4 dalībnieki, ja pamatsacensībās 16 dalībnieki; 8 dalībnieki, ja pamatsacensībās 32 dalībnieki. 3. Ja sacensībām pieteikušies mazāk par 8 dalībniekiem: ja ir 7 dalībnieki, izmanto tabulu ar 8 dalībniekiem; ja ir 6 dalībnieki, izmanto Riņķa sistēmas tabulu ar 2 apakšgrupām, katrā pa 3 dalībniekiem, kurus izliek sekojoši: A- apakšgrupā B- apakšgrupā Nr.1- izliek 1.pēc reitinga Nr.1 - izliek 2.pēc reitinga Nr.2 < lozē 3. / 4. pēc reitinga > Nr.2 Nr.3 < lozē 5. / 6. pēc reitinga > Nr.3 Kam seko spēles par 1.vietu - A.gr.1v. ar B.gr.1.v., par 3.vietu - A.gr.2.v. ar B.gr.2.v., par 5.vietu - A.gr.3.v. ar B.gr.3.v. ja ir 4 vai 5 dalībnieki, izmanto Riņķa sistēmas tabulu ar 1 apakšgrupu; ja ir mazāk par 4 dalībniekiem sacensības nenotiek. 4. Dubultspēļu sacensību tabulās pārus izliek sekojoši: ja ir 8 pāri 1.un 2.izliek, 3.līdz 8.lozē; ja ir 16 pāri 1.un 2.izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 16.lozē; Pāru numuru nosaka pēc abu dalībnieku attiecīgās sacensību vecuma grupas reitinga vietu summas sekojošā kārtībā: 1. abiem dalībniekam ir reitings, 2. vienam dalībniekam ir reitings, 3. abiem dalībniekiem nav reitinga. 4

6 V- REITINGS LTS reitings ir izstrādāts Latvijas tenisa savienībā, ņemot vērā WTA, ATP, ITF un TE punktu aprēķina sistēmas, atšķirībā no starptautiskiem reitingiem, tas apvieno vienā sistēmā starptautiskos reitingus ar LTS reitingu un dod iespēju spēlēt jebkurā pieļaujamā vecuma grupā (skat. II-A.5.p.) un tajās gūt punktus. LTS reitingu publicē katra mēneša 1.datumā. A. NOSACĪJUMI 1. Reitingā ieskaita: Jauniešiem - pēdējo 24 mēnešu 12 labāko sacensību punktus. Pieaugušiem - pēdējo 24 mēnešu 5 labāko sacensību punktus. Katrai jauniešu vecuma grupai ir sava punktu vērtība, kura no jaunākās grupas pieaug līdz vecākai. 2. LTS reitingā ieskaita arī: a) ITF un TE jauniešu sacensības, pielietojot atbilstošas punktu tabulas katrai vecuma grupai; b) ATP, WTA sacensības atbilstoši saņemtiem ATP, WTA punktiem, kas reizināti ar k=600; c) LKKČ rezultātus. 3. LTS reitingā neieskaita: a) ārzemju dalībnieku rezultātus; b) ārzemju sacensības jauniešiem, ja tās nerīko ITF vai TE, izņemot Orange Bowl, Eddie Herr, American Cup; c) ITF vai TE gandarījuma sacensības; d) ITF vai TE kvalifikācijas sacensības, ja nav uzvaras; 4. Par piedalīšanos ārzemju sacensībās, dalībnieks personīgi informē LTS, nosūtot e-pastu uz kurā jāuzrāda: sacensību nosaukums, valsts, pilsēta, datums, vecuma grupa. B. PUNKTU APRĒĶINS 1. Spēlētājs saņem punktus par ieņemto vietu pēc attiecīgās vecuma grupas punktu tabulas. Pamatsacensības un kvalifikācija ir vienas sacensības. Ja sacensībās ir kvalifikācija, bet dalībnieks nav iekļuvis pamatsacensībās, tad saņem punktus par vietu, kas atbilst vienai kārtai zemāk par pamatsacensību1. kārtu. Ja spēlētājs no kvalifikācijas iekļūst pamatsacensībās, tad saņem punktus par ieņemto vietu pamatsacensībās. 2. Spēlējot savā vecuma grupā, punktus ieskaita šajā, un tādus pašus punktus vecākā grupā. 3. Spēlējot vecākā grupā, punktus ieskaita šajā un 50% no tiem savā vecuma grupā. 4. Punkti reitingā palielinās līdz tiek sasniegts reitinga sacensību noteiktais skaits jauniešiem 12 sacensības, pieaugušiem 5 sacensības. 5. Sākot ar 13.sacensību jauniešiem un sākot ar 6.sacensību pieaugušiem, jauno sacensību punktus salīdzina ar iepriekšējo sacensību punktiem. Tas nozīmē, ja jaunām sacensībam ir lielāki punkti, tie tiek nomainīti ar sacensību mazākiem punktiem, kuri līdz tam bija ieskaitīti reitingā un šo punktu starpību ieskaita nākošā mēneša reitingā. Piemēram, pieaugušiem: Ir ieskaitītas - 5 labākās sacensības / 104 / 69 / 98 / 204 / 159 / punkti Jaunas - 2 sacensības / 65 / 109 / punkti Apmaina /69/ ar /109/ = 40 punkti, kurus ieskaita reitingā. Sacensības ar /65/ punktiem netiek ieskaitītas reitingā. Tas pats princips attiecas uz jauniešu reitingu, kurā ir ieskaitītas 12 labākās sacensības. 6. Punkti reitingā nemainās vai samazinās, ja nav jaunas sacensības un jaunas sacensības ar lielākiem punktiem. Ja dalībnieks nav piedalījies sacensībās pēdējos 24 mēnešus, reitinga punkti dzēšas. 7. Sākot ar 13.mēnesi (skaitot atpakaļ no esošā mēneša), visām sacensībām atskaita 4% punktus: par katru 13.mēneša sacensību - 4% par katru 14.mēneša sacensību - 8% par katru 15.mēneša sacensību - 12% u.t.t. Piezīme: LTS reitinga punktu tabulas skatīt LTS mājas lapā sadaļā > Reitingi VI - SACENSĪBU KALENDĀRS 1. Sacensību organizators uz noteiktas veidlapas iesniedz LTS plānoto sacensību sarakstu nākošajam gadam pa e- pastu 4 posmos : līdz esošā gada 15.novembrim par nākošā gada janvāri, februāri un martu; līdz 15.janvārim - par aprīli, maiju, jūniju; līdz 15.aprīlim - par jūliju, augustu, septembri; līdz 15.jūlijam - par oktobri, novembri, decembri. 2. Sacensību kalendāru sastāda, ņemot vērā sekojošas prioritātes: ITF un TE sacensības Baltijā, LR čempionāti, LTS kausa sacensības, Pārējās LTS sacensības laikā, kad nenotiek augstāk minētās sacensības. 3. Datumu izvēlē priekšroka ir augstākas kategorijas sacensībām. 5

7 4. Sacensību kalendārā var notikt izmaiņas, kuras publicē 1 (vienu) mēnesi pirms izmaiņas stājas spēkā. 5. Ja sacensības tiek atceltas, sacensību organizatoram jāiesniedz LTS rakstisks skaidrojums par atcelšanas iemesliem ne vēlāk, kā 1(vienu) mēnesi pirms sacensību sākuma. 6. Ja sacensības ir atceltas, tās netiek atjaunotas šajā kalendārajā gadā. VII - SACENSĪBU KATEGORIJAS 1. LTS jauniešu un pieaugušo sacensībām ir četras (4) kategorijas. 2. LR-1.kategorija ir Pieaugušo čempionātam un jauniešu meistarsacīkstēm. 3. LR-2.kategorija jauniešiem - sacensībām, kuras notiek klubos, kuros ir vismaz trīs (3) slēgtie vai četri (4) atklātie vienāda seguma laukumi; LR-2.kategorija pieaugušajiem vismaz divi (2) slēgtie vai trīs (3) atklātie vienāda seguma laukumi. 4. LR-3.kategorija ir pārējam LTS sacensībām, kuras ir notikušas iepriekšējā gadā. 5. LR-4. kategorija ir jaunām sacensībām, kuras nav bijušas iepriekšējā gadā un jauniešu sacensībām, ja tās meitenēm un zēniem nenotiek vienlaicīgi. VIII - SACENSĪBU NOLIKUMI (vispārīgi) 1. Latvijas Klubu komandu čempionāts Latvijas klubu komandu čempionātu (LKKČ) organizē Latvijas tenisa savienība (LTS). Tā mērķis ir noskaidrot labākās klubu komandas katrā kategorijā un labāko LKKČ klubu kopvērtējumā. Sieviešu un vīriešu komandu 1.vietas ieguvējiem A līgās ir iespēja nākošajā gadā pārstāvēt Latviju Eiropas klubu komandu čempionātos. LKKČ var piedalīties klubs, kas ir reģistrēts LTS un nomaksājis kolektīvo biedru maksu Eur 150 par kalendāro gadu. Sacensības var notikt klubā, kurā ir, vismaz, 2 ITF noteikumiem atbilstoši, vienāda seguma atklātie laukumi. Komandā drīkst pieteikt LR iedzīvotājus un ārzemniekus, kuriem ir LTS licence kalendāram gadam. Komandas tiekas izbraukumos pēc iepriekš sagatavota grafika laika posmā no jūnija līdz jūlijam. LKKČ notiek sieviešu un vīriešu komandām 4 kategorijās: Open (Atklātā), 35+, 45+, 55+. Katras kategorijas komandas dala līgās augstākā līga (AL) - 8 komandas un 1.līga (1.L) - 8 komandas. Līgas 8 komandas dala 2 grupās: A grupā un B grupā, katrā pa 4 komandām. Sacensības notiek pa kārtām: 1.kārtā noskaidro vietu A un B grupās pēc riņķa sistēmas 3 posmos, kur komandas tiekas katra ar katru. 2.kārtā noskaidro vietas A Līgā un 1.Līgā. Sieviešu komandas izspēlē 2 vienspēles un1 dubultspēli. Vīriešu komandas izspēlē 4 vienspēles un 2 dubultspēles. VIENSPĒLES Open komandām notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, setā pie rezultāta 6:6 izspēlē Tiebreak līdz , 45+, 55+ komandām notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, setā pie rezultāta 6:6 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet trešo setu izspēlē kā Tiebreak līdz 10. DUBULTSPĒLES notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, pēc No-Ad sistēmas, setā pie rezultāta 6:6 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet trešo setu izspēlē kā Tiebreak līdz 10. LKKČ KLUBU KAUSU izcīna klubs, kurš iegūst lielāku punktu summu par katras komandas ieņemto vietu jebkurā vecuma grupā, bet ieskaita ne vairāk kā vienu komandu katrā vecuma grupā. Izvērstu LKKČ nolikumu skatīt LTS mājas lapā > Sacensības > LKKČ. 2. LTS Kauss jauniešiem LTS Kausu jauniešiem organizē Latvijas tenisa savienība (LTS), kura izvēlas klubu-organizatoru. Sacensību mērķis ir noskaidrot labākos dalībniekus pa posmiem un labākos finālā Master. Sacensības notiek 8 posmos. Finālsacensībās Masters piedalās 8 labākie dalībnieki pēc 8 posmu kopvērtējuma katrā vecuma grupā. Sacensības organizē klubs, kuram ir vismaz 3 laukumi ziemas sezonā un vismaz 4 laukumi vasaras sezonā, ar segumu, kas atbilst ITF noteikumiem. Sacensību vietu un laiku nosaka sacensību posma organizators, ko apstiprina LTS. Sacensībās piedalās U12, U14,U18 vecuma grupu meitenes un zēni. Tās ir vienspēļu sacensības un notiek līdz 1 zaudējumam par 1.un par 3.vietu un ar gandarījuma sacensībām. Izvērstu LTS kausa nolikumu skatīt LTS mājas lapā > Sacensības > LTS kauss. Noteikumus sagatavoja LTS Sacensību komisija t

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2.lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi...

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācija Spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu septītā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Apstiprinu: I

Apstiprinu: I SASKAŅOTS: Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja J.Zarakovska APSTIPRINU: Daugavpils novada sporta skolas direktors J. Skrinda I Mērķis un uzdevumi Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2 ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, 2019. GADA 28.-30. JŪNIJS 2019. gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2019. gada Latvijas individuālais čempionāts un klubu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā Noskaidrot gada La

2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā Noskaidrot gada La 2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā. 1.2. Noskaidrot 2019. gada Latvijas kausa ieguvēju, kurš izcīna tiesības piedalīties

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

nolikums 53 sporta speles.cdr

nolikums  53 sporta speles.cdr LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU SENIORU 53. SPORTA SPĒLES (06. gads) NOLIKUMS . 3. Satura rādītājs Vispārīgie noteikumi...3 Mērķis un uzdevumi...3 Vadība...4 Dalībnieki...4 Sacensību vieta, laiks un

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

nolikums 52 sporta speles.cdr

nolikums  52 sporta speles.cdr LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU SENIORU 5. SPORTA SPĒLES (05. gads) NOLIKUMS . 3. Satura rādītājs Vispārīgie noteikumi...3 Mērķis un uzdevumi...3 Vadība...4 Dalībnieki...4 Sacensību vieta, laiks un

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs 2013. gada 10. - 11. augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. Līdz 9:00 9:15 Kapteiņu sapulce Dalībnieku ierašanās

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Latvijas Kērlinga asociācija (LKA) Reģ.Nr , Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021 VALDES SĒDES PROTOKOLS gada 15. janvārī Nr. 1/

Latvijas Kērlinga asociācija (LKA) Reģ.Nr , Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021 VALDES SĒDES PROTOKOLS gada 15. janvārī Nr. 1/ Latvijas Kērlinga asociācija (LKA) Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021 VALDES SĒDES PROTOKOLS 2018. gada 15. janvārī Nr. 1/2018-1 Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k. Sēdē piedalās:

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

klienta statusa noteikšanas politika

klienta statusa noteikšanas politika AKCEPTĒTS Rigensis Bank AS Valdes priekšsēdētājs Ņikita Monahovs 2014.gada 12.jūnija valdes sēdes protokols Nr.07/22 APSTIPRINĀTS Rigensis Bank AS Padomes 2014.gada 12. jūnija sēdē Protokols Nr.9 KLIENTA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_ST35_4_redakcijaP

Microsoft Word - Noteikumi_ST35_4_redakcijaP Apstiprināti 2012.gada 24.aprīlī Latvijas Šaušanas federācijas valdes sēdē Sacensību noteikumi šaušanas disciplīnā stāvošs mērķis 35m (ST- 35) 2 1. SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA UN SACENSĪBU DALĪBNIEKI 1.1. Sacensību

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

"IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA "DAISENA LATVIA" Reģ

IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA DAISENA LATVIA Reģ "IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA "DAISENA LATVIA" Reģ.nr.: 40003766195 Jur. adrese: Biksēres iela 6, Rīgā,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES /9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES /9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2018 8/9/10 jūnijs USMAS LEJASTIEZUMI NOLIKUMS KOMANDU SPORTA VEIDU TURNĪRI 1. FUTBOLS Dalībnieku skaits: pieci (5) dalībnieki - tikai vīrieši (ieteicams!), divi (2) rezervisti tikai

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

LATVIJAS TAekWon-do (itf) asociācija

LATVIJAS TAekWon-do (itf) asociācija LATVIJAS TAEKWON-DO ITF ASOCIĀCIJA VI LATVIAN TAEKWON-DO ITF CUP 16-17.02.2019, Riga-Salaspils TAEKWON-DO 2019 LATVIA OPEN XII LATVIAN TAEKWON-DO ITF BEGINNER CUP 16-17.02.2019, Riga-Salaspils Atklātais

Sīkāk

Microsoft Word - PATRIA_RACE_seriĆls_2019_nolikums_īstais_26.03(1)

Microsoft Word - PATRIA_RACE_seriĆls_2019_nolikums_Ä«stais_26.03(1) PATRIA RACE šķēršļu sacensību seriāls 2019 NOLIKUMS 1. Mērķi; 2. Organizatori; 3. Sacensību kalendārs; 4. Dalībnieku grupas un starti; 5. Sacensību programma un trases shēma; 6. Pieteikšanās sacensībām;

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

SVK_NOLIKUMS_Celojosais_kauss_2016_2017_visam_klasem_1.pdf

SVK_NOLIKUMS_Celojosais_kauss_2016_2017_visam_klasem_1.pdf Apstiprināts Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 2017. gada 10. janvāra sēdes Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr. 1 LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS Projekta SPORTO VISA KLASE CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS N O L

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk