Pielikums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pielikums"

Transkripts

1 Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Talsu novada bāriņtiesa Pasta adrese Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV 3201 Bāriņtiesas priekšsēdētājs Vineta Irbe (vārds, uzvārds) Tālruņa numurs Faksa numurs Epasts

2 1. PĀRSKATS PAR LIETĀM PAR BĒRNA AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANU UN PĀRTRAUKTO AIZGĀDĪBAS TIESĪBU ATJAUNOŠANU VECĀKIEM 1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju Ģimeņu skaits kopā Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados): 195 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 32 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā: 27 no tā mātēm 13 tēviem Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā: no tā personu skaits, par kurām bāriņtiesa pārskata gadā, pārtraucot bērna aizgādības tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): 11 tajā skaitā par mātēm 6 tajā skaitā par tēviem Personu skaits, par kurām pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanās tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā: tajā skaitā par mātēm tajā skaitā par tēviem tajā skaitā par citiem tuviem radiniekiem tajā skaitā par citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā: 25 2

3 no tā mātēm 14 tēviem Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (vecums gados) Bērnu skaits kopā: 30 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 3 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādnības tiesības (vecums gados) Bērnu skaits kopā: 28 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 1 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā: 22 no tā mātēm 9 tēviem Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā: 30 no tā mātēm 15 tēviem Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā (vecums gados): 27 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 4 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 8 3

4 13 17 (ieskaitot) Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā: no tā mātēm tēviem Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā: no tā mātēm tēviem Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā (vecums gados): tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 4

5 2. PĀRSKATS PAR BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠO BĒRNU ĀRPUSĢIMENES APRŪPI 2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī (vecums gados) Bērnu skaits kopā: no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 28 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 4 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 78 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 19 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk aprūpes un rehabilitācijas institūcija): 23 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 4 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, aprūpes un rehabilitācijas institūcijā) Adoptējamo bērnu skaits kopā (vecums gados): no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār: 4 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 5

6 13 17 (ieskaitot) 2 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai: Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, institūcija) aprūpi (vecums gados) Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā: no tā bērnu skaits, kuru vecāki miruši vai izsludināti par mirušiem no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta dēļ būtiskām domstarpībām bērna un vecāku attiecībās no tā bērnu skaits, kuru vecāki pazuduši un izsludināti meklēšanā no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 9 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 1 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 11 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 5 6

7 13 17 (ieskaitot) 3 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu skaits, kuri ievietoti institūcijā: 10 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 1 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas skaits, kopā: no tā adoptēto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē citā audžuģimenē nodoto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē institūcijā ievietoto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 7

8 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: 1 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) 8

9 13 17 (ieskaitot) no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas: 1 tajā skaitā zēni tajā skaitā meitenes Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas skaits, kopā: no tā adoptēto bērnu skaits: 1 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē audžuģimenē nodoto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits: 2 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpē institūcijā ievietoto bērnu skaits: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna

10 aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 1 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) 3 17 (ieskaitot) no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas: 7 tajā skaitā zēni 4 tajā skaitā meitenes Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam,

11 kopā: no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 38 tajā skaitā sievietes 37 tajā skaitā vīrieši no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 20 tajā skaitā sievietes 18 tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 12 tajā skaitā sievietes 12 tajā skaitā vīrieši 2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja aizbildnība nodibināta pirmreizēji, kopā: no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 4 tajā skaitā sievietes 4 tajā skaitā vīrieši no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 6 tajā skaitā sievietes 5 tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 1 tajā skaitā sievietes 1 tajā skaitā vīrieši Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā: no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizbildņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 11 11

12 tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā (vecums gados): tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 3 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks: 4 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks: 6 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 2 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot)

13 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu skaits, kuriem aizbildnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizbildnības lietas pārņemšanu, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā (vecums gados): tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, 13

14 māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā (vecums gados) Bērnu skaits kopā: no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem: 2 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem: 3 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 2 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 14

15 3. PĀRSKATS PAR VECĀKU APRŪPĒ UN ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ ESOŠA BĒRNA NODOŠANU CITAS PERSONAS APRŪPĒ LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS 3.1. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī pārskata gadā Bērnu skaits kopā: no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) 2 tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 3.2. Aizbildņa ģimenē un audžuģimenē ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā pārskata gadā Bērnu skaits kopā: no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 17 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā 15

16 atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 3.3. Aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī pārskata gadā Bērnu skaits kopā: no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 16

17 13 17 (ieskaitot) Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts, kopā Viesģimeņu skaits pārskata gadā Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā piešķirts viesģimenes statuss, kopā 3 17

18 4. PĀRSKATS PAR AUDŽUĢIMEŅU LIETĀM 4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā: no tā audžuģimeņu skaits, kurās nav ievietoti bērni no tā audžuģimeņu skaits, kurās pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt bērnus, par ko rakstiski informēta bāriņtiesa 4.2. Audžuģimeņu skaits pārskata gadā Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atņemts audžuģimenes statuss, kopā Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu izbeigts audžuģimenes statuss, kopā no tā audžuģimeņu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot audžuģimenes pienākumus, bāriņtiesa pārskata gadā informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru)

19 5. PĀRSKATS PAR ADOPCIJAS LIETĀM 5.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem Personu skaits kopā: no tā personu (aizbildņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt aizbildnībā esošo bērnu: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā personu (audžuģimeņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt audžuģimenē esošo bērnu: tajā skaitā sievietes 1 tajā skaitā vīrieši no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt otra laulātā bērnu: 3 tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi vai atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm (vecums gados) Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā: no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 2 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā: 3 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 3 19

20 13 17 (ieskaitot) Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 5.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs (vecums gados) Bērnu skaits kopā: no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 1 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā: 6 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) no tā bērnu skaits, kurus vēlējās adoptēt otrs laulātais: 3 20

21 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) 5.4. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu (vecums gados) Bērnu skaits, kuri nodoti adoptētāja aprūpē, kopā: 6 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) (ieskaitot) Bērnu skaits, kuru uzturēšanās adoptētāja aprūpē izbeigta, kopā: 1 tajā skaitā zēni: 0 3 (ieskaitot) 4 12 (ieskaitot) (ieskaitot) tajā skaitā meitenes: 0 3 (ieskaitot) (ieskaitot) 21

22 6. PĀRSKATS PAR AIZGĀDNĪBAS LIETĀM 6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā: Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: tajā skaitā sievietes 40 tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: tajā skaitā sievietes 46 tajā skaitā vīrieši Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā 6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti pārskata gadā, kopā Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: 6 tajā skaitā sievietes 5 tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: tajā skaitā sievietes 2 tajā skaitā vīrieši Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā: Aizgādņu skaits, kuri pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atcelti no pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā: no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju:

23 tajā skaitā sievietes tajā skaitā vīrieši no tā aizgādņi mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizgādņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) Personu skaits, kurām aizgādnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizgādnības lietas pārņemšanu, kopā: 23

24 7. PĀRSKATS PAR CITĀM BĀRIŅTIESĀ IZSKATĪTAJĀM LIETĀM UN PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM PĀRSKATA GADĀ Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, uzvārda vai tautības ierakstu, kopā: 7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 7.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 7.4. Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā: tajā skaitā zēni tajā skaitā meitenes 7.5. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā 7.6. Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, kopā 7.7. Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā

25 8. ZIŅAS PAR BĀRIŅTIESAS LĒMUMU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS PĀRSŪDZĒŠANU PĀRSKATA GADĀ Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā, kopā: no tiem lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumu skaits par aizbildņa iecelšanu: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumu skaits par aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumu skaits par bērna mantas pārvaldīšanu: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu personai: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam: atstāti spēkā atcelti no tiem lēmumi citos jautājumos: 1 atstāti spēkā 1 atcelti 8.2. Bāriņtiesas faktiskās rīcības pārsūdzības gadījumi kopā: no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai labvēlīgs tiesas spriedums no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai nelabvēlīgs tiesas spriedums 25

26 Bāriņtiesas priekšsēdētājs Paraksts* Datums* Vineta Irbe (vārds, uzvārds) Tālrunis , Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 26

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

Microsoft Word - ęrgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbības pĆrskats

Microsoft Word - Ä™rgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbÄ«bas pĆrskats Apstiprināts Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 28. februārī, domes sēdes protokols Nr. 5, 3 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR 2018. GADU Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļu bāriņtiesa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA Reģ.Nr Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301, tālrunis/fakss , e-pasts: ba

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA Reģ.Nr Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301, tālrunis/fakss , e-pasts: ba LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA Reģ.Nr.90001249814 Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301, tālrunis/fakss 64323129, e-pasts: barintiesa@aluksne.lv 02.02.2016. Nr.BAR/1-14/16/133

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bērnu un ģimeņu politika Latvijā: prioritātes, aktualitātes un izaicinājumi Līga Āboliņa (Dr.demogr.) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece 2017.gada 29.maijs BĒRNU UN ĢIMENES POLITIKA: starpdisciplināra

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko ir runa, vai par somu zādzību, smagu miesas bojājumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad

LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV Reģ.Nr , Tālr ; fakss ; e-pasts novad LATVIJAS REPUBLIKA JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731; e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv Jēkabpilī 2010.gada 26.augustā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS Nodibinājums FONDS GRAŠU BĒRNU CIEMATS REORGANIZĀCIJAS PLĀNS Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde projekta Vidzeme iekļa

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS Nodibinājums FONDS GRAŠU BĒRNU CIEMATS REORGANIZĀCIJAS PLĀNS Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde projekta Vidzeme iekļa VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS Nodibinājums FONDS GRAŠU BĒRNU CIEMATS REORGANIZĀCIJAS PLĀNS Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde projekta Vidzeme iekļauj (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros Rīga,

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 30.se

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 30.se Lietas Nr. A420444413 Lietas arhīva Nr. A42-04444-13 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 30.septembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU

LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRU LATVIJAS REPUBLIKA ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, E-PASTS: dome@aluksne.lv

Sīkāk

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss , e-pasts: mazs MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, Tālr./fakss 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē Šis pētījuma ziņojums Jauniešu drošumspējas

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420350213 A03502-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

iin NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS Nr SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLA PĀRRĒĶINS JAUNA TRANSPORTA IEGĀDE ES TERITORIJĀ PĀRSKATU IESNIEGŠANAS UN NODOKĻU SAMAKS

iin NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS Nr SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLA PĀRRĒĶINS JAUNA TRANSPORTA IEGĀDE ES TERITORIJĀ PĀRSKATU IESNIEGŠANAS UN NODOKĻU SAMAKS iin NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS Nr.7 2014 SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLA PĀRRĒĶINS JAUNA TRANSPORTA IEGĀDE ES TERITORIJĀ PĀRSKATU IESNIEGŠANAS UN NODOKĻU SAMAKSAS KĀRTĪBA VIETA JŪSU REKLĀMAI! SATURS komentāri 3

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

EMNSynthesisReport

EMNSynthesisReport TREŠO VALSTU PILSOŅU ĢIMENES ATKALAPVIENOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ: Rīga, 2016. gada decembris Ar Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 14.maija lēmumu Nr.2008/381/EK izveidots Eiropas migrācijas tīkls, kura

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partnera vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta:

Sīkāk

Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.g

Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.g Lielvārdes novada sociālā dienesta publiskais pārskats par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes administratīvajās teritorijās veikto sociālo darbu 2014.gadā Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

PIELIKUMS

PIELIKUMS PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 8.marta lēmumam (prot. Nr.5,6. ) Grozījumi: 10.10.2013, prot.nr.16, 37. 2012.gada 8.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvos Nr.8/2012 PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word - I dala - esosas situacijas analize.doc

Microsoft Word - I dala - esosas situacijas analize.doc Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas I daļa 2011. - 2018.gadam Esošās situācijas un SVID analīze Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 1 Saturs

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr 1.pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.2 20. gada. Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. Personas vārds, uzvārds: Personas kods: Dzimums: vīrietis sieviete Dzīvesvietas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Seminārs CEĻO DROŠI! Sandra Salmiņa-Šuke Konsulārais departaments Konsulārās palīdzības nodaļa Rīgā, 2016. gada 15. jūnijs KAS MĒS ESAM? DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS 37 vēstniecības jaunākās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

1

1 31.10.2002. Immigration Law, the Official Journal 169 (2744), 20.11.2002 with subsequent amendments (consolidated version for 24.11.2011.) 31.10.2002. likums "Imigrācijas likums" ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.;

Sīkāk

SASKAŅOTS:

SASKAŅOTS: SASKAŅOTS: 27.09.2005 Valsts policijas priekšnieks J.Zaščirinskis. APSTIPRINĀTS Ogres novada domes 20.10.2005. sēdē, protokols Nr.22, 2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS N O L I K U M S Šis nolikums

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90002201904 Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis 7810722, fakss 7810722, e-pasts r88vs@riga.lv Rīgā APSTIPRINĀTS ar Rīgas 88.vidusskolas direktora Rīkojumu Nr.64 2012.

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

Valmieras novada fonda statūti

Valmieras novada fonda statūti Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 201.gada. ar Nr. 40008093066 N o d i b i n ā j u m a «V A L M I E R A S N O V A D A F O N D S» s t a t ū t i Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk