Atskaite-LV-3 ceturksnis

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Atskaite-LV-3 ceturksnis"

Transkripts

1 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis

2 Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu rezultāti Peļņas vai zaudējumu aprēķins Bilances pārskats Darbības rādītāji Regulējošās prasības un rādītāji Finanšu rādītāji Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats Likviditātes seguma rādītāja aprēķins / 13 / 14 Risku vadība Pielikums

3 / 3 Vispārīga informācija Misija piedāvā kvalitatīvus un profesionālus finanšu pakalpojumus dinamiski augošiem uzņēmumiem un turīgām privātpersonām Latvijā, NVS, Eiropā un citu pasaules reģionu valstīs. tiecas nodrošināt augstākās kvalitātes apkalpošanu, sadzirdēt un saprast katru klientu, viņa vajadzības un specifiku un piedāvāt saviem klientiem tieši viņiem piemērotākos un efektīvākos risinājumus. Vīzija i jānostiprina vadošās pozīcijas kapitāla pārvaldīšanas un korporatīvo klientu apkalpošanas sfērā Latvijā reģionālā līmenī. plāno paaugstināt efektivitātes rādītājus un nostiprināt tās pozīcijas tirgū ar mērķi nodrošināt stabilu peļņu. tiecas uz stabilu izaugsmi, izmantojot efektīvu iekšējo tehnoloģiju un administratīvās infrastruktūras atbalstu. AS Rietumu darbības stratēģija Mērķu sasniegšanai banka izstrādā un īsteno stratēģiju, kuras galvenā prioritāte ir: / / / / sadarbība ar klientiem, kas strādā starptautiskā līmenī, un klientiem, kam pieder ražošanas uzņēmumi, izplatītāju tīkli, mazumtirdzniecības tīkli, transporta uzņēmumi, celtniecības uzņēmumi, importa un eksporta uzņēmumi, kā arī klienti ar pārrobežu komercdarbības prasībām utt.; aktīvu un kapitāla pārvaldīšana, brokeru pakalpojumi fondu biržā, investīciju un korporatīvo finanšu jomas, juridisko personu kreditēšana, starpbanku kreditēšana un investīcijas vērtspapīros, starpbanku kredītu piesaistīšana, juridisko un fizisko personu noguldījumu piesaistīšana u.c.; klientu apkalpošanas kvalitātes celšana, uzlabojot esošos produktus un piedāvājot jaunus produktus, kas piemēroti šā brīža tirgus situācijai un bankas tehnoloģiskām iespējām; iekšējo procesu un informācijas sistēmu uzlabošana kompleksu tehnoloģisko modernizāciju pasākumu ietvaros. plāno turpināt pilnveidot kontroles un riska vadības sistēmas, personāla apmācību un visu darbinieku profesionālo izaugsmi. Rietumu ir sociāli atbildīga Latvijas banka, tā sniedz palīdzību un atbalstu, izmantojot speciāli šim mērķim radītu Rietumu Labdarības fondu. s birojs un pārstāvniecības Ar informāciju par Rietumu s biroju un pārstāvniecībām iespējams iepazīties interneta mājas lapas sadaļā s Biroji

4 / 4 AS Rietumu struktūra Risku vadības pārvalde Padome Iekšējā audita dienests / Risku direktors Valde Prezidents Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis / Biznesa tehnoloģiju pārvalde / Informācijas tehnoloģiju pārvalde / IS drošība / Grāmatvedības pārvalde / Finanšu kontroles un budžeta nodaļa / Finanšu analīzes nodaļa / Finanšu iestāžu sadarbības pārvalde / Vērtspapīru un finanšu tirgu pārvalde / Kapitālieguldījumu vadības pārvalde / Saimniecības pārvalde / Iekšejās drošības dienests / Pārdošanas un reģionālās attīstības pārvalde / Korporatīvo finanšu un investīciju pārvalde / Darbības atbilstības kontroles pārvalde / s operāciju pārvalde / Korespondentattiecību un maksājumu pārvalde / Juridiskā nodaļa darbam ar valsts institūcijām / Klientu depozītu nodaļa / Juridisko un finanšu konsultāciju pārvalde / Sekretariāts / Personāla nodaļa / Lietvedības un klientu datu administrēsanas pārvalde / Maksājumu karšu pārvalde / Iekšējās kontroles pārvalde / Resursu pārvalde / Juridiskā pārvalde / Klientu vadības pārvalde / Kredītu pārvalde / Kreditēšanas juridiskā nodaļa / Klientu kontaktu centrs / Mārketinga nodaļa / Sabiedrisko attiecību un reklāmas pārvalde

5 / 5 s akcionāri s akcionāri Balsstiesīgo akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība EUR Apmaksātais pamatkapitāls % no balsstiesīgā akciju kapitāla Uzņēmumi nerezidenti, kopā Boswell (International) Consulting Limited Uzņēmumi rezidenti, kopā SIA "Esterkin Family Investments" (Latvija) SIA "Suharenko Family Investments" (Latvija) Citi Akcijas ar balsstiesībām, kopā Akcijas bez balsstiesībām % 33.11% 50.45% 33.12% 17.34% 16.44%.00% Pamatkapitāls kopā s padomes sastāvs Vārds, uzvārds Amats Iecelšanas datums un periods Leonids Esterkins Arkādijs Suharenko Brendan Thomas Murphy Dermot Fachtna Desmond Alexander Gafin Valentīns Bļugers Padomes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis 25/09/97(04/04/1804/04/21) 25/09/97(04/04/1804/04/21) 07/09/05(04/04/1804/04/21) 07/09/05(04/04/1804/04/21) 25/03/10(04/04/1804/04/21) 25/03/11(04/04/1804/04/21) s valdes sastāvs Vārds, uzvārds Amats Iecelšanas datums un periods Aleksandrs Pankovs Ruslans Stecjuks Rolf Paul Fuls Iļja Suharenko Jevgēņijs Djugajevs Nataļja Perhova Jeļena Buraja Aleksandrs Vološins Natālija Ignatjeva Valdes priekšsēdētājs, prezidents Valdes loceklis, Pirmais viceprezidents Valdes loceklis, Pirmais viceprezidents Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis, Pirmais viceprezidents Valdes loceklis, Vecākais viceprezidents Valdes locekle, Vecākā viceprezidente Valdes locekle, Vecākā viceprezidente Valdes loceklis, Vecākais viceprezidents Valdes locekle, Vecākā viceprezidente 04/07/06(05/10/1624/04/18) 18/10/10(05/10/1604/10/19) 26/11/10(05/10/1604/10/19) no 24/04/18 18/10/10(05/10/1604/10/19) 18/10/10(05/10/1613/04/18) 05/10/16(05/10/1624/04/18) 05/10/16(05/10/1604/10/19) 05/10/16(05/10/1624/04/18) 17/05/17(17/05/1717/05/20)

6 / 6 Konsolidācijas grupas sastāvs Šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā konsolidācijas grupas (turpmāk koncerns) sastāvs ir noteikts atbilstoši Finanšu kapitāla un tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi. AS "Rietumu " ir koncerna mātes uzņēmums. 1/2 Nr. p.k. Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas numurs Reģistrācijas vietas kods Registrācijas adrese Komercsabiedrības veids* Daļa pamatkapitālā (%) Balsstiesību daļa komercsabiedrībā (%) Pamatojums iekļaušanai grupā** 1. AS "Rietumu " BNK MT 2. SIA "RB Investments" CFI 3. SIA "Aleksandra muiža" Latvija, Rīga, Brīvības iela 9123 M 4. SIA "KI Zeme" M 5. SIA "KI Nekustamie īpašumi" M 6. SIA "Lilijas 28" M 7. SIA "M322" M 8. SIA "Aristīda Briāna 9" Latvija, Rīga, Aristīda Briāna iela 9 M 9. SIA "HBlok" M 10. SIA "Deviņdesmit seši" Latvija, Jūrmala, Jūras iela 56 M 11. SIA "Ventio" Latvija, Jūrmala, Jūras iela 56 M 12. SIA "Route 96" Latvija, Mārupes novads, Zīlītes iela 1 M 13. SIA "Vangažu Nekustamie īpašumi" Latvija, Inčukalna novads, Vangaži, Gaujas iela 24/34 M 14. SIA "D 47" M 15. SIA "Vesetas 7" Rietumu leasing OOO BY Baltkrievija, Minska, Odojevskogo iela 117, 6.st., 9.kab. LIZ 17. SIA InCREDIT GROUP Latvija, Rīga, Kr.Barona iela 130 CFI SIA "Vangažu Nekustamie īpašumi2" M 19. SIA "Multi Pluss" M 20. SIA "TC Gaiļezers" M * BNK kredītiestāde; ENI elektroniskās naudas institūcija; IBS ieguldījumu brokeru sabiedrība; IPS ieguldījumu pārvaldes sabiedrība; PFO pensiju fonds; LIZ līzinga kompānija; CFI cita finanšu iestāde; palīgpakalpojumu uzņēmums; FPS finanšu pārvaldītājsabiedrība; JFPS jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība. ** meitas sabiedrība; M meitas sabiedrības meitas sabiedrība; MT mātes sabiedrība; MTM mātes sabiedrības meitas sabiedrība; CT cita sabiedrība.

7 / 7 Konsolidācijas grupas sastāvs 2/2 Nr. p.k. Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas numurs Reģistrācijas vietas kods Registrācijas adrese Komercsabiedrības veids* Daļa pamatkapitālā (%) Balsstiesību daļa komercsabiedrībā (%) Pamatojums iekļaušanai grupā** 21. SIA "KI135" Latvija, Rīga, Brīvības iela 109 M 22. SIA "U10" Latvija, Rīga, Garozes iela M 23. SIA "KINI LAND" M 24. SIA "ESP European Steel Production" Latvija, Olaine, Rūpnīcu iela 4 M 25. SIA "Penrox Petroleum" M 26. SIA "Ekoagro" M 27. SIA "Hotel Jūrnieks" Latvija, Rīga, Sofijas iela 8 M 28. SIA "Bērzaunes 13" Latvija, Rīga, Sofijas iela 8 M 29. SIA "SBD" SIA "Langervaldes 2" AS Rietumu Asset Management IPS CFI 32. SIA "Overseas Estates" Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 3A 33. KI Invest OOO RU Krievija, Maskava, Nauchnij pr RAM Cash Reserve FundUSD /148 CFI CT 35. RAM Global Equity USD /166 CFI CT 36. SIA "Euro Textile Group" Latvija, Rīga, Ganību dambis SIA "KI FUND" M * BNK kredītiestāde; ENI elektroniskās naudas institūcija; IBS ieguldījumu brokeru sabiedrība; IPS ieguldījumu pārvaldes sabiedrība; PFO pensiju fonds; LIZ līzinga kompānija; CFI cita finanšu iestāde; palīgpakalpojumu uzņēmums; FPS finanšu pārvaldītājsabiedrība; JFPS jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība. ** meitas sabiedrība; M meitas sabiedrības meitas sabiedrība; MT mātes sabiedrība; MTM mātes sabiedrības meitas sabiedrība; CT cita sabiedrība.

8 / 8 Finanšu rezultāti Peļņas vai zaudējumu aprēķins 000'EUR Procentu ienākumi Procentu izdevumi Dividenžu ienākumi Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas Pārējie darbības ienākumi Pārējie darbības izdevumi Administratīvie izdevumi Nolietojums Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata perioda peļņa/zaudējumi Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi

9 / 9 Finanšu rezultāti Bilances pārskats 000'EUR AKTĪVI Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos** Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā Kredīti un debitoru parādi, neto t.sk. kredīti, bruto paredzamo kredītzaudējumu apmērs kopā*** posms 1 posms 2 posms 3 Parāda vērtspapīri, neto t.sk. parāda vērtspapīri, bruto paredzamo kredītzaudējumu apmērs kopā posms 1 Reverse repo darījumi Materiālie aktīvi pamatlīdzekļi ieguldījumu īpašums Nemateriālie aktīvi Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās Nodokļu aktīvi Citi aktīvi Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas Kopā aktīvi SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES Saistības pret centrālajām bankām Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā Nodokļu saistības Uzkrājumi Citas saistības Kopā saistības Kapitāls un rezerves t.sk. apmaksātais pamatkapitāls akciju emisijas uzcenojums rezerves kapitāls iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ zaudējumi pārskata gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve patiesajā vertībā vertēto finanšu aktīvu pārvertēšanas rezerve**** valūtas pārvērtēšanas rezerve nekontrolējošā līdzdalība Kopā kapitāls, rezerves un saistības Iespējamās saistības, neto t.sk. Ārpusbilances saistības pret klientiem, neto t.sk. iespējamās saistības, bruto paredzamo kredītzaudējumu apmērs kopā posms 1 posms 2 ārpusbilances saistības pret klientiem, bruto paredzamo kredītzaudējumu apmērs kopā posms 1 posms 2 posms *Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami auditētajā pārskatā uz 2017.gada 31.decembri. ** gadā "Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi" saskaņā ar IAS 39 *** gadā "Speciālie uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās" saskaņā ar IAS 39 **** gadā "Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve" saskaņā ar IAS 39

10 / 10 Finanšu rezultāti Darbības rādītāji 1 ROE 2 ROA 3 Efektivitātes koeficients 13.58% 2.35% 41.33% 13.76% 2.44% 47.41% 7.02% 1.03% 55.97% 6.89% 1.03% 44.31% Regulējošās prasības un rādītāji Kapitāla pietiekamības rādītājs Piezīme: min. saskaņā ar FKTK prasībām 31.35% 12.10% 31.11% 12.10% 24.36% 12.10% 24.08% 12.10% Finanšu rādītāji Pašu kapitāla attiecība pret kredītportfeli Kredītportfeļa attiecība pret kopējiem aktīviem Pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem Noguldījumu attiecība pret kredītiem 56.68% 38.42% 21.78% % 64.19% 34.46% 22.12% % 50.12% 30.58% 15.33% % 56.73% 27.77% 15.75% % 1 Anualizētas pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējo kapitālu un rezervēm 2 Anualizētas pārskata perioda peļņas/zaudējumu attiecība pret vidējiem aktīviem 3 Izdevumu attiecība pret ienākumiem = (administratīvie izdevumi + nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana)/(tīrie procentu ienākumi +dividenžu ienākumi + neto komisijas naudas + finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu)* *Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami auditētajā pārskatā uz 2017.gada 31.decembri.

11 / 11 Finanšu rezultāti Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats Nr. p.k. Pozīcijas nosaukums 000 EUR 000 EUR 1 Pašu kapitāls ( ) 1.1. Pirmā līmeņa kapitāls ( ) Pirmā līmeņa pamata kapitāls Pirmā līmeņa papildu kapitāls 1.2. Otrā līmeņa kapitāls 2 Kopējā riska darījumu vērtība ( ) 2.1. Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam 2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei 2.3. Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam 2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 2.6. Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī 2.7. Citas riska darījumu vērtības 3 Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi 3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*) 3.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts () ( *4.5%) 3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*) 3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts () (1.1.2.*6%) 3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*) 3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts () (1.2.*8%) 4 Kopējo kapitāla rezervju prasība ( ) 4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve 4.2 Saglabāšanas rezerve saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku 4.3 Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve 4.4 Sistēmiskā riska kapitāla rezerve 4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve 5 Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas 5.1. Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots prudenciālajiem mērķiem 5.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru 5.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru 5.4. Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru % 24.78% 31.35% % 24.75% 31.11%

12 / 12 Finanšu rezultāti Informācija par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītājiem, ja kredītiestāde piemēro pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz pašu kapitālu Nr. p.k. Pozīcijas nosaukums 000 EUR 000 EUR 1.A Pašu kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 1.1.A Pirmā līmeņa kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots A Pirmā līmeņa pamata kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 2.A Kopējā riska darījumu vērtība, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 3.1.A Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 3.3.A Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 3.5.A Kopējais kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots % 24.42% 31.02% % 24.42% 30.81% Likviditātes seguma rādītāja aprēķins Nr. p.k. Pozīcijas nosaukums 000 EUR 000 EUR 1 Likviditātes rezerve 2 Izejošās neto naudas plūsmas 3 Likviditātes seguma rādītājs (%) % %

13 / 13 Risku vadība Ar informāciju par risku vadību iespējams iepazīties pēdējā publicētajā gada pārskatā:

14 / 14 1.Pielikums s vērtspapīru portfeļa koncentrācijas analīze s vērtspapīru portfeļa apjoma atspoguļojums valstu griezumā tām valstīm, kuru pārstāvju emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no s pašu kapitāla: 000'EUR Emitents Finanšu instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos Finanšu instrumenti, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā KOPĀ: % pret pašu kapitālu* Itālija Centrālā valdība Ieguldījumu fondi Finanšu institūcijas Privātuzņēmumi Kopā: % Pārējo valstu vērtspapīri % Vērtspapīru porfelis kopā: Pārskata perioda beigās kopējais s investīciju apjoms vērtspapīru portfelī sastādīja milj. EUR. No tā lielākā daļa milj. EUR tika investēti Eiropas, ASV un Krievijas valdību un kompāniju vērtspapīros % no investīcijām tika veiktas vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu. Vislielākā investīciju koncentrācija valstu līmenī pārskata perioda beigās bija Itālijas vērtspapīros, t.i % no pašu kapitāla. s ieguldījumi Itālijas centrālo valdību vērtspapīros pārsniedza 10% no bankas pašu kapitāla un sastādīja 11.41%. * Vienas valsts emitentu kopējais atlikums procentuāli no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķina vajadzībām. Koncerna vērtspapīru portfeļa koncentrācijas analīze Koncerna vērtspapīru portfeļa apjoma atspoguļojums valstu griezumā tām valstīm, kuru pārstāvju emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no Koncerna pašu kapitāla: 000'EUR Emitents Finanšu instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Finanšu instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos Finanšu instrumenti, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā KOPĀ: % pret pašu kapitālu Itālija Centrālā valdība Ieguldījumu fondi Finanšu institūcijas Privātuzņēmumi Kopā: % Pārējo valstu vērtspapīri % Vērtspapīru porfelis kopā:

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati

Citadele publiskie ceturkšņa pārskati 2018. gada 4. ceturkšņa Publiskais pārskats Pārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri

ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembris ABLV Bank, AS publiskais ceturkšņa pārskats gada janvāris - decembri 2013. gada janvāris - decembris 2016. gada janvāris decembris Bankas vadības ziņojums 1 Dāmas un kungi, godātie akcionāri! 2016. gadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu attīstība. Mums izdevās

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x 1 VADĪBAS VĒSTULE Finanšu rādītāji 2016. gada 1. ceturksnī AS Citadele banka koncerns 2016. gada 1. ceturksnī strādāja ar 7.67 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. gada attiecīgajā

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc Informācijas atklāšanas paziņojums par 2015.gadu 2016.gada 31.martā 1 PIEMĒROŠANAS JOMA Informācijas atklāšanas pārskats tiek sniegts konsolidācijas grupas līmenī. AS NORVIK BANKA (turpmāk tekstā banka)

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018.gadu 2019.gada 19.jūlijā 1 SATURS Informācija par pārvaldības pasākumiem... 5 Risku pārvaldīšana... 7 Risku pārvaldīšanas struktūra... 7 Ziņošanas kārtība...

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

NOT_163_p_09_02_lat

NOT_163_p_09_02_lat ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401 juridiskā adrese: interneta adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija www.ablv.com tālrunis: + 371 6777 5222 Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk