MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3"

Transkripts

1 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā Anketa) zemāk norādīto informāciju, lai AS PNB Banka (turpmāk tekstā Banka) varētu lemt par noteikta klienta statusa piešķiršanu Klientam un varētu izvērtēt darījumu ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem piemērotību Klientam vai tā pārstāvim, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ar tiem saistītos ieguldījumu blakuspakalpojumus. I daļa 1. Vispārīgā informācija par Klientu Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums Klienta kods 20. gada. Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)/ Reģistrācijas numurs Dzimšanas vieta (valsts)/ Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums un reģistrācijas datums Tālrunis Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)) Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējiestāde Klienta pārstāvis rīkojas uz statūtu pilnvaras pamata Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums Vai Jūs esat iekļauts kāda emitenta, kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos, iekšējās informācijas turētāju sarakstā? Apstiprinošas atbildes gadījumā lūdzam norādīt attiecīgos finanšu instrumentu emitentus. Jā Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta statuss kādā no Eiropas Savienības valstīm vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm? Apstiprinošas atbildes gadījumā lūdzam norādīt valsti un iestādi, kas Jums ir piešķīrusi profesionāla klienta statusu, kā arī statusa piešķiršanas datumu. Jā Nav informācijas par savu statusu 2. Informācija par finanšu instrumentu kontu (lūdzam izvēlēties vienu no variantiem) Apstiprinu, ka es (Klients) būšu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks. Apstiprinu, ka finanšu instrumentu kontā esošie finanšu instrumenti nepiederēs man, bet būs manā turējumā. Finanšu instrumentu konts tiks klasificēts kā nominālais konts Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē. 3. Klienta juridiskā forma (aizpilda tikai juridiskās personas, norādot sev atbilstošāko variantu) Valsts un pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka vai cita starptautiskā finanšu institūcija. Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta un uzraudzīta iestāde: kredītiestāde cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība alternatīvo ieguldījumu fonds un šāda fonda pārvaldnieks ieguldījumu brokeru sabiedrība pensiju fonds apdrošinātājs preču dīleris sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādas sabiedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros. Lūdzu norādiet valsti un iestādi, kas izsniegusi attiecīgo licenci: Persona, kura citā valstī atzīta par profesionālu klientu saskaņā ar procedūru, kas līdzvērtīga Latvijas Republikā noteiktajām procedūrām. Lūdzu norādiet valsti un iestādi, kas Jūs atzinusi par profesionālu klientu: Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība nav saistīta ar ieguldījumu veikšanu un kuras: pašu kapitāls: mazāks par 2 miljoniem euro 2 miljoni euro vai vairāk neto apgrozījums: mazāks par 40 miljoniem euro 40 miljoni euro vai vairāk bilances vērtība: mazāka par 20 miljoniem euro 20 miljoni euro vai vairāk Neviens no piedāvātajiem variantiem Lpp. 1/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ / spēkā ar

2 II daļa 4. Klienta pieredze un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem * * Ja šajā Anketā ir norādīts Klienta pārstāvis, tad Anketas 4. sadaļā tiek sniegta informācija par Klienta pārstāvja pieredzi un zināšanām Pieredze un zināšanas attiecībā uz sarežģītajām akcijām, kas netiek tirgotas regulētajā tirgū Kāds risks var piemist sarežģītām akcijām, kas tiek tirgotas ārpus regulētā tirgus (OTC) (tajā skaitā pink sheets)? Periods, kura laikā Jūs esat Zema likviditāte Plašs spreds starp bid/ask Kas notiek ar sarežģīto akciju cenu, kas tiek tirgotas ārpus regulētā tirgus (OTC), dienā, pēc dividenžu deklarēšanas (ex-date)? Šis notikums neietekmē akciju cenu Akcijas cena samazinās par dividenžu summu Akcijas cena pieaug par dividenžu summu 4.2. Pieredze un zināšanas attiecībā uz strukturētiem ETF (exchange traded funds) Kādus finanšu instrumentus iekļauj strukturētie ETF? Periods, kura laikā Jūs esat Akcijas, obligācijas un citi vienkārši FI Jaunattīstības valstu un to pašvaldības FI Vienkārši, sarežģīti FI, tajā skaitā atvasinātie FI un citi instrumenti, kurus emitēja neregulētie subjekti Ieguldījumu riski strukturētos ETF ir: Būtiski lielāki nekā ieguldījumu riski vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumu riski vienkāršos ETF) Vienādi ieguldījumiem vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumi vienkāršos ETF) Zemāki nekā investīcijas vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumi vienkāršos ETF) Pieredze un zināšanas attiecībā uz sarežģītajām obligācijām (t.sk. subordinētajām, beztermiņa) Kuras obligācijas turētajā tiesības ir primāras emitenta Periods, kura laikā Jūs esat likvidācijas gadījumā? Vienkāršo obligāciju turētāju tiesības Nodrošināto obligāciju turētāju tiesības Subordinēto obligāciju turētāju tiesības Kādi FI var būt daļa no strukturētam obligācijām? Opcijas Akcijas 4.4. Pieredze un zināšanas attiecībā uz biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Noslēgtā Nākotnes līguma (futures) darījuma cena ir: Cena, kas kalpo peļņas/zaudējumu aprēķinam attiecībā pret pašreizējo nākotnes līguma (futures) cenu Bāzes aktīva cena noteiktā nākotnes datumā, kas norādīta līgumā Bankas prognozējama bāzes aktīva cena norēķinu datumā Vai ir iespējams pārtraukt nākotnes līgumu (futures) līdz tā termiņa beigām?, jo līgumsaistības pastāv līdz dzēšanas termiņa beigām Jā, samaksājot iepriekš saskaņoto līguma izbeigšanas maksu Jā, noslēdzot darījumu pretējā virzienā Periods, kura laikā Jūs esat 4.5. Pieredze un zināšanas attiecībā uz iespēju līgumiem (opcijas) No kā ir atkarīgs opcijas iegādes prēmijas lielums? Periods, kura laikā Jūs esat No opcijas izpildes cenas "Strike price" No līguma termiņa Klients iegādājās CALL opciju nākotnes līgumam (futures). Kurā gadījumā opcijas vērtība samazinās? Gadījumā, ja nākotnes līgumu (futures) cena pieaug Gadījumā, ja nākotnes līgumu (futures) cena samazinās Lpp. 2/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

3 4.6. Pieredze un zināšanas attiecībā uz FI īso pārdošanu (short selling) Vai gadījumā, ja klientam ir īso pozīciju akcijas, vai viņš Periods, kura laikā Jūs esat saņem dividendes? Jā Jā, saņem, bet dividenžu summu jānovirza garo pozīciju turētājiem Klients atver "īsās pozīcijas pārdošanu" pozīciju 100 akciju apmērā 50 USD par katru akciju, slēdz pozīciju 100 akciju apmērā 45 USD par katru akciju. Kāda būs klienta peļņa / zaudējumi pirms komisijas maksas samaksas? 500 USD USD 50 USD 4.7. Pieredze un zināšanas attiecībā uz Repo и Reverse Repo Kādus vērtspapīrus var izmantot, slēdzot Repo un Periods, kura laikā Jūs esat Reverse Repo darījumu? Akcijas Obligācijas Kurš no šiem terminiem vislabāk raksturo Klienta piedalīšanās daļu Reverse Repo? Initial Margin Margin call Haircut Fiksēta naudas summa, kura vienmēr tiek atgriezta tirdzniecības beigās Naudas summa, kura samazinās, ja klienta pozīcija rada zaudējumus, un tā varbūt pilnīgi zaudēta Naudas summa, kura samazinās, ja klienta pozīcija rada zaudējumus, bet puse no tās vienmēr ir izmaksājamā tirdzniecības beigās Ar klienta pašu kapitālu USD apmērā un pieejamo 4: 1 kredītpleca apjomu, kāda ir klienta maržinālajiem darījumiem pieejamā kopējā summa? 4.8. Pieredze un zināšanas attiecībā uz maržinālajiem darījumiem, t.i. izmantojot kredītplecu Drošības depozīta apjoms maržinālajā tirdzniecībā (tirdzniecībā ar kredītplecu) ir: Periods, kura laikā Jūs esat USD USD USD Kādēļ ieteicams izmantot stop-loss veida rīkojumu: Šādi rīkojumi ļauj samazināt valūtu svārstību ietekmi uz peļņu stop-loss rīkojums tiek izmantots tikai maksimālā pleca līmeņa noteikšanai stop-loss rīkojumus ir ieteicams izmantot, jo tādējādi var ierobežot maksimālos zaudējumus 4.9. Pieredze un zināšanas attiecībā uz valūtas mijmaiņas (SWAP) darījumiem Darījums "carry trade" nozīmē, ka klients: Vienlaicīgi atver pozīcijas pretējos virzienos divās dažādās valūtās Pārdod valūtu ar zemāku procentu likmi un pērk citu valūtu ar augstāku likmi Vēlas nopelnīt uz valūtas kursa svārstībām, izvairoties no procentu likmju ietekmes Pieņemot, ka EUR/USD valūtu pārim procentu likme bāzes valūtai ir augstāka nekā otrai, tad forward pips būs: pozitīvi vai negatīvi Procentu likmes neietekmē forward kāju swap darījuma Abi varianti ir nepareizi Kādam mērķim tiek izmantots "swap" darījums? Valūtas iegādei, izmantojot citu valūtu Atvērtās valūtas pozīcijas pārnešanai uz citu dienu nākotnē Periods, kura laikā Jūs esat Lpp. 3/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

4 4.10. Pieredze un zināšanas attiecībā uz valūtas maiņas nākotnes darījumiem (Forward) Nākotnes darījums (forward) norunātais kurss ir: Periods, kura laikā Jūs esat Bankas prognozētais bāzes aktīva kurss nākotnes darījuma (forward) izpildes datumā Kurss, pēc kura tiks apmainīti naudas līdzekļi dažādās valūtās Kurss, pēc kura Klientam ir tiesības apmainīt naudas līdzekļus dažādās valūtās Vai ir iespējams izbeigt nākotnes darījumu (Forward) pirms tā termiņa beigām? Jā, piezvanot Bankai un samaksājot izbeigšanas komisiju, saskaņā ar Tarifiem; Var noslēgt pretējo nākotnes darījumu (forward) uz izbeidzamā nākotnes darījuma (forward) atlikušo termiņu ar tādām pašām darījuma summām un valūtām. Gadījumā, ja dienas Bankas oficiālais kurss ir izdevīgāks nekā valūtas kurss nākotnes darījumam (forward), tad nākotnes darījums (forward) izbeidzas automātiski Veicot savstarpēju ieskaitu (netting) ar diviem Forward darījumiem (piem., EUR/USD pirkšana un EUR/USD pārdošana) ar vienādiem nosacījumiem: Savstarpējā norēķinu summa nekad nevar būt negatīva Savstarpējā norēķinu summa var būt gan pozitīva, gan negatīva Savstarpējā norēķinu summa ir jau iepriekš atrunāta Tarifos Iepriekš ar sarežģītiem FI veiktie darījumi Sarežģīto finanšu instrumentu darījumu apjoms gadā (ja : mazāk par EUR EUR EUR vairāk par EUR Tipiska valūtas maržinālo darījumu lote bāzes valūtā (ja darījumi veikti): mazāk par EUR EUR EUR vairāk par EUR Iepriekš veikto sarežģīto finanšu instrumentu darījumu raksturs (ja darījumu ir veikti): stabils kapitāla pieaugums 1 spekulatīvie darījumi 2 Atzīmējiet, ja esat būtiska apmēra ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem vismaz 10 norādītos ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā: ar akcijām vai ieguldījumu fondiem, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz EUR* ; ar uzņēmumu vai valsts obligācijām, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz EUR*; ar atvasinātiem instrumentiem 3, kur viena darījuma nosacītā vērtība sasniedza vismaz EUR*; valūtas maržinālās tirdzniecības, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz EUR*. Banka var pieprasīt iesniegt konta izrakstu, kā apliecinājumu veiktajiem darījumiem. * vai ekvivalents ASV dolāros (USD), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP) vai Šveices frankos (CHF) Lēmumu par visiem veiktajiem darījumiem pieņemšana: patstāvīgi pieņēmu lēmumus par visiem maniem veiktajiem darījumiem; visus lēmumus par veiktajiem darījumiem pieņēma portfeļa pārvaldnieks, nevis es pats; patstāvīgi pieņēmu lēmumus tikai par daļu no veiktajiem darījumiem: (norādiet precīzāk) Vai Jūsu sarežģīto finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz EUR? (Ja šajā Anketā kā Klients ir norādīta juridiskā persona, tad šajā jautājumā sniedz atbildi par šīs juridiskās personas finanšu instrumentu portfeļa vērtību.) Jā Informācija par Klienta izglītību Izglītība: augstākā izglītība, kas nav saistīta ar ekonomiku vai finansēm augstākā izglītība, kas ir saistīta ar ekonomiku vai finansēm vidējā izglītība pamatizglītība cits variants Lpp. 4/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

5 4.13. Informācija par Klienta darba pieredzi Darba pieredze: (gados) ar finanšu sektoru saistīts amats, kurā ir nepieciešamas zināšanas par finanšu tirgus darījumiem un pakalpojumiem brokeris/ dīleris/ treideris portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldnieks, investīciju stratēģis finanšu tirgus analītiķis ieguldījumu konsultants ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts cits amats, kura ietvaros veicamie pienākumi pēc būtības atbilst iepriekš minēto amatu ietvaros veicamajiem ienākumiem: Darba ilgums konkrētajā amatā: ar finanšu sektoru nesaistīts amats: 5. Informācija par Klienta ieguldījuma mērķi un attieksmi pret risku Plānotais ieguldījuma periods: līdz 1 mēnesim no 1 līdz 6 mēnešiem no 1 gada līdz 3 gadiem vairāk par 3 gadiem Attieksme pret riska uzņemšanos: cenšos izvairīties no riska operācijām esmu gatavs minimālajam riska līmenim dažreiz veicu investīcijas riska instrumentos esmu gatavs uzņemties augstu riska līmeni Gatavība portfeļa vērtības samazinājumam: neesmu gatavs uzņemties nekādu portfeļa vērtības samazinājumu ne vairāk par 5% ne vairāk par 10% ne vairāk par 15% ne vairāk par 25% ne vairāk par 50% 50% un vairāk Mērķi, kurus plānots sasniegt, pieņemot investīciju lēmumus: vecuma pensijas uzkrājums brīvo naudas līdzekļu ieguldījums stabils kapitāla pieaugums 1 spekulatīvie darījumi 2 Klientam un tā pārstāvim ir tiesības atteikties sniegt Anketas II daļā pieprasīto informāciju, apliecinot to ar savu parakstu. Banka brīdina Klientu un Klients saprot un piekrīt, ka, nesniedzot Anketas II daļā pieprasīto informāciju, Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai nevar precīzi izvērtēt, vai Klienta rīkojumā norādītais darījums ar finanšu instrumentiem ir piemērots Klientam vai tā pārstāvim un vai Klientam vai tā pārstāvim ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem saistītos riskus; tāpat Banka brīdina, ka Anketas II daļā pieprasītās informācijas nesniegšanas gadījumā vai tās nepilnīgas aizpildīšanas gadījumā vai gadījumā, kad tā satur nepilnīgas ziņas vai nesatur pēdējās izmaiņas, Banka nevar izvērtēt, vai Bankas produkts vai Klienta pieteiktais darījums atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība; visos augstāk minētajos gadījumos Banka nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt iepriekš norādītās Klienta darbības. Ņemot vērā norādīto, šajā sakarā Klients apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas. Apstiprinu, ka es atsakos no Anketas II daļā pieprasītās informācijas sniegšanas un apliecinu, ka esmu saņēmis no Bankas brīdinājumu par norādītās informācijas nesniegšanas sekām. (Paraksts) (Vārds, uzvārds) Z.v. (Datums) III daļa 6. Brīdinājums Klientam 6.1. Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta vai tā pārstāvja zināšanas un pieredze ir nepietiekamas, lai izprastu riskus darījumiem ar finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem Klients vai tā pārstāvis nav atzīts kā profesionālais klients un tāpēc šie darījumi var būt nepiemēroti Klientam vai tā pārstāvim. Klientam (tā pārstāvim) ir tiesības veikt ar finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem Klients vai tā pārstāvis nav atzīts kā profesionālais klients, un kuri pēc Bankas profesionālā viedokļa nav Klientam vai tā pārstāvim piemēroti. Banka brīdina Klientu, ka pēc Bankas profesionālā viedokļa: Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti darījumi ar finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem Klients vai tā pārstāvis atzīmējis šajā Anketā ka tos nepārzina vai nesaprot ar tiem saistītos riskus; Klientam vai tā pārstāvim var būt nepiemēroti maržinālie darījumi un citi darījumi ar papildu finansējuma izmantošanu, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem šajā Anketā Klients ir atzīmējis, ka Klientam vai tā pārstāvim nav pieredzes šāda veida darījumu veikšanā ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem; Lpp. 5/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

6 6.1.3.Klientam vai tā pārstāvim var būt nepiemēroti maržinālie darījumi un citi darījumi ar papildu finansējuma izmantošanu, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja atbilstoši šajā Anketā Klienta vai tā pārstāvja atzīmētajam laika posms, kurā Klients vai tā pārstāvis ir minētos, ir īsāks, vai šādu darījumu skaits gadā nepārsniedza desmit, vai Klients vai tā pārstāvis agrāk nav spekulatīvus 3 ar finanšu instrumentiem Ja Klients, neņemot vērā Bankas brīdinājumu, iesniedz rīkojumu darījuma veikšanai, ko Banka uzskata par Klientam vai tā pārstāvim nepiemērotu, Klientam ir jāapzinās, ka viņš pakļauj sevi riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai Klientam vai tā pārstāvim nav pietiekamu zināšanu un pieredzes, un Banka šajā gadījumā nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt norādītās Klienta darbības. 7. Klienta apliecinājums Parakstot šo Anketu, Klients apliecina, ka: 7.1. klientam ir pieeja Bankas automatizētai sistēmai attālinātajai piekļuvei kontam PNB Internetbanka ; 7.2. Anketā sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza un Klients apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām sniegtajā informācijā. Ja Klients neievēro sniegto apliecinājumu vai ja Anketā norādītā Klienta vai tā pārstāvja informācija nav pilnīga un patiesa vai ir neprecīza, Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai nevar precīzi izvērtēt, vai Klienta rīkojumā norādītais darījums ar finanšu instrumentiem ir piemērots Klientam vai tā pārstāvim un vai Klientam vai tā pārstāvim ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem saistītos riskus, un tā nevar brīdināt Klientu par gadījumiem, kad pieteiktais darījums ir Klientam vai tā pārstāvim nepiemērots, kā arī nevar izvērtēt, vai tas atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība un Banka nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt iepriekš norādītās Klienta darbības. Ņemot vērā norādīto, šajā sakarā Klients apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas; 7.3. piekrīt, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījusi Klienta nepilnīgas, neprecīzas vai nepatiesas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā; Klienta pārstāvja izmaiņu gadījumā Klients apņemas nekavējoties paziņot par to Bankai, nodrošinot, lai Bankā tiktu iesniegti šī pārstāvja pilnvaru apliecinošie dokumenti un lai šis pārstāvis aizpildītu Anketu; 7.4. piekrīt, ka Bankai ir tiesības, ņemot vērā un izvērtējot Klienta Anketā sniegto informāciju un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas piemērotību Klienta interesēm un mērķiem, rīkojoties Klienta interesēs atteikt noslēgt Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu vai Līgumu par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos un atteikt piešķirt Klientam klienta statusu, nepaskaidrojot atteikšanas iemeslus; 7.5. piekrīt, ka Banka pēc šajā Anketā norādītās informācijas par Klientu izvērtēšanas paziņo Klientam piešķirto klienta statusu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem Bankas automatizētā sistēmā attālinātajai piekļuvei kontam PNB Internetbanka". Banka uzskata, ka Klients ir piekritis viņam piešķirtajam statusam, ja 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā no Klienta netiek saņemti iebildumi vai Klients iesniedz Bankai rīkojumu par operācijas ar finanšu instrumentiem veikšanu; 7.6. ir iepazinies ar Bankas brīdinājumu Klientam šīs Anketas 5. un 6. sadaļā, kurā Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu, ka, atbilstoši Bankas profesionālajam viedoklim, darījumi, attiecībā uz kuriem Klientam vai tā pārstāvim nav piešķirts profesionālā klienta statuss (par to nav parakstīta attiecīgā vienošanās) Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, ņemot vērā Klienta vai tā pārstāvja zināšanu un pieredzes līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem. Klients saprot un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras var izraisīt Klienta vai tā pārstāvja veiktie darījumi ar finanšu instrumentu(-iem), kuri Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, tajā skaitā par jebkuriem iespējamiem Klienta finansiāliem zaudējumiem; 7.7. pirms Anketas aizpildīšanas ir iepazinies ar šādiem Bankas normatīvajiem un citiem dokumentiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tajos norādītos noteikumus par sev piemērotiem un izdevīgiem: Līgums par brokeru pakalpojumu sniegšanu ; Klients apliecina, ka īpašu uzmanību ir pievērsis visiem Bankas izteiktajiem brīdinājumiem, Klienta un Bankas atbildības apmēram, noteikumiem par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu starpnieksabiedrībās un izmantošanu; līgums par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu, ko veido Pieteikums maržinālo kontu atvēršanai un AS PNB Banka Vispārējie darījumu noteikumi, gadījumos, ja Klients plāno veikt valūtas maržinālās tirdzniecības ; Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politika ; Interešu konfliktu novēršanas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, Politika ; Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu apraksts ; Klients apliecina, ka īpašu uzmanību ir pievērsis darījumu izpildes vietu sarakstam, sniegtajai informācijai par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu un riskiem, kas ir saistīti ar Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu starpnieksabiedrībās; Klientu klasifikāciju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Politika ; Klienta apliecinājums (Brokeru pakalpojuma saņemšanai); Klienta apliecinājums, gadījumos, ja Klients plāno veikt valūtas maržinālās tirdzniecības Informatīvie piemēri komisiju aprēķiniem. KLIENTS Datums (Paraksts) Z.v. 20. gada. (Vārds, uzvārds) 1 Zema un vidēja riska ieguldījumi ar mērķi sasniegt stabilu kapitāla pieaugumu 2 Augsta riska ieguldījumi ar mērķi sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu, ieskaitot papildu finansējuma izmantošanu darījumos ar finanšu instrumentiem 3 Atvasinātie instrumenti saskaņā ar Bankas Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstu ir nākotnes līgumi (futures), iespēju līgumi (opcijas), finanšu līgumi par starpību (contracts for difference), strukturētie vērtspapīri un indeksu vērtspapīri Lpp. 6/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

7 8. Aizpilda Bankas darbinieks Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Banka piešķir Klientam šādu klienta statusu: Privāts klients attiecībā uz: Profesionāls klients attiecībā uz: Tiesīgais darījumu partneris visiem ieguldījumu pakalpojumiem un visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem ieguldījumu blakuspakalpojumiem šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem: visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem: visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem sarežģītas akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū sarežģītas akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū (OTC) strukturētie ETF (exchange traded funds) sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.) biržā tirgotie nākotnes līgumi (Futures) strukturētie ETF (exchange traded funds) sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.) biržā tirgotie nākotnes līgumi (Futures) iespēju līgumi (Opcijas) iespēju līgumi (Opcijas) Atteikt profesionālā klienta / finanšu instrumentu īsā pārdošana finanšu instrumentu īsā pārdošana tiesīgā darījumu partnera statusa piešķiršanu Repo un Reverse Repo darījumi Repo un Reverse Repo darījumi Forex darījumi (maržinālie) darījumi, izmantojot kredītplecu valūtas mijmaiņas (SWAP) darījumi Forex darījumi (maržinālie) darījumi, izmantojot kredītplecu valūtas mijmaiņas (SWAP) darījumi valūtas maiņas nākotnes darījumi (Forward) valūtas maiņas nākotnes darījumi (Forward) 20. gada. (Vārds, uzvārds) (Paraksts) (Datums) (Amats) Lpp. 7/7 Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai MX/05/02025/1.3/ /spēkā ar

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund akcionāri tiek informēti,

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk