AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu"

Transkripts

1 Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

2 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Koncerna konsolidētais un s atsevišķais peļņas vai zaudējumu pārskats 9 Koncerna konsolidētais un s atsevišķais pārējo visaptverošo ienākumu pārskats 10 Koncerna konsolidētais un s atsevišķais pārskats par finanšu stāvokli Koncerna konsolidētais un s atsevišķais naudas plūsmas pārskats 13 Koncerna konsolidētais un s atsevišķais pašu kapitāla izmaiņu pārskats Koncerna konsolidētā un s atsevišķā finanšu pārskata pielikumi Neatkarīgu revidentu ziņojums

3 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU VADĪBAS ZIŅOJUMS Godājamie akcionāri, klienti un partneri! AS PrivatBank (reģistrācijas adrese: Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija; reģistrācijas numurs ; s licences Nr /219, izsniegta gada 31. jūlijā) (turpmāk ) un tās meitas uzņēmumi (turpmāk ) gads bija sarežģīts gads AS PrivatBank un Latvijas bankām kopumā. Tomēr tas bija gads, kura laikā mēs apliecinājām savu spēju pārvarēt grūtības un, neraugoties uz izaicinājumiem, ar kuriem nācās saskarties, ieviesām Bankā pozitīvas pārmaiņas gada nogalē vienu no mūsu galvenajiem akcionāriem - PAS komercbanka PrivatBank (Ukraina) - nacionalizēja, un Ukrainas valdība kļuva par mūsu lielāko akcionāru. Saskaroties ar būtisku nenoteiktību, kas neizbēgami rodas pēkšņas akcionāru maiņas rezultātā, mēs galveno uzmanību pievērsām svarīgākajam uzdevumam noteikt, kā mūsu stratēģija un uzņēmējdarbības modelis varētu attīstīties pēc šī notikuma. s valde rūpīgi izvērtēja dažādas iespējas un nolēma turpināt kontrolētas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības ceļu sākot no 2018.gada, vienlaikus gadā sakārtojot s un Koncerna bilanci un risinot problēmas, kuras radušās un uzkrājušās finanšu krīzes laikā. Mēs esam ievērojami mainījuši s biznesa modeli, turpinot riskanto klientu samazināšanu starptautisko klientu portfelī, pārskatot s nekustamo īpašumu kompānijas SIA AMBER REAL stratēģiju un uzsākot bezcerīgo parādu portfeļa restrukturizāciju. Īstenojot gadā pieņemto lēmumu ievērojami samazināt risku mūsu starptautisko klientu portfelī, mēs esam samazinājājuši šī portfeļa riskanto daļu, t.i. nerezidentu (ārpus ES) juridisko personu portfeli kopš tā laika par 91%, t.i. no 1,772 klientiem uz 2016.gada sākumu, - līdz tikai 159 klientiem uz 2017.gada beigām. Kopumā, tikai nedaudz vairāk kā gada laikā, starptautisko klientu juridisko personu portfelī esam pārtraukuši sadarbību ar vairāk nekā klientu - no klientiem 2016.gada vidū līdz 589 klientiem gada septembrī. Lēmums īstenot risku mazināšanas pasākumus šai portfeļa daļai ir nostiprinājis mūsu klientu bāzes kvalitāti, atbilstoši mūsu NILLTFN stratēģijai un ļāvis mums pilnībā koncentrēties uz esošajiem klientiem, sniedzot viņiem augstvērtīgus finanšu pakalpojumus, kā arī sākt meklēt iespēju paplašināt šo portfeli, papildinot to ar vairākiem augstas kvalitātes klientiem, lai atbilstoši mūsu stratēģijai uzturētu lēnu un kontrolētu izaugsmi. Pēdējos gados Latvijas finanšu tirgus uzraudzība kļūst stingrāka. Paša tirgus specifika un samērā lielais banku skaits tajā nozīmēja, ka turpmākajai virzībai mums neizbēgami bija jāpielāgo mūsu izmaksu bāze stratēģiskajiem mērķiem, lai realizētu mūsu potenciālu un nodrošinātu stabilu peļņu mūsu akcionāriem. Tāpēc, neskatoties uz ievērojamiem ieguldījumiem s speciālistos un sistēmās, kuri ir svarīgs elements s stratēģisko mērķu sasniegšanai, pērn samazināja savas izmaksas par 14%. Kaut arī turpmākā izmaksu samazināšana ir neizbēgama, stratēģijas mērķos, līdztekus izdevumu samazināšanai, izvirzīta arī ieņēmumu palielināšana. Mūsu fizisko un juridisko personu apkalpošanas departamenti izmantos Latvijas uzņēmējdarbības sektora atjaunošanos, ko veicinās spēcīgs valsts IKP pieaugums, un, palielinot šķērspārdošanas apjomus ciešāk integrēta biznesa ietvaros, kā arī veicot mērķtiecīgus, izaugsmi veicinošus ieguldījumus, atraisīs ieņēmumu sinerģijas. 3

4 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU VADĪBAS ZIŅOJUMS Bilances stabilitāte Stabila kapitāla bāze ir s stratēģijas panākumu būtiska sastāvdaļa un tā ļauj i efektīvi izmantot izaugsmes iespējas. Tāpēc mēs esam veiksmīgi saglabājuši vienu no labākajiem kapitāla pietiekamības rādītājiem Latvijas banku nozarē, kas gada beigās bija 32,43% (normatīva prasība ir 11,3%). Šis kapitāla pietiekamības rādītāja līmenis neapšaubāmi kliedē jebkādas šaubas par mūsu kapitāla stiprumu un darbības ilgtspējību, tostarp finansēšanas izmaksu līmeni. Turklāt uztur ļoti augstu likviditātes rādītāju, kurš pagājušā gada beigās bija 106,63% (minimālā normatīvā prasība ir 40%), kas vēl vairāk palielina mūsu bilances stabilitāti un spēju aktīvi konkurēt tirgū. Visbeidzot, aizvadītā gada finanšu rezultāti atspoguļo gan problēmas, ar kurām mēs saskārāmies pirms tam aprakstīto notikumu dēļ, gan arī iepriekšējo periodu problēmas, kuras mums izdevies atrisināt pērn. s neto zaudējumi bija tūkstotis EUR, bet Koncerna zaudējumi tūkstoši EUR, pretstatā gada rezultātiem, kad s un Koncerna peļņa sasniedza tūkstoti EUR un tūkstošus EUR attiecīgi gada zaudējumi iekļāva izmaksas, kas saistītas ar zaudējumiem no vērtības samazināšanas, juridiskām nodevām, paātrinātu ar pamatdarbību nesaistīto aktīvu samazinājumu, kredītportfeļa pārstrukturēšanu un atlaišanas izmaksām, kuru priekšrocības būs redzamas šogad un nākamajos gados. Neskatoties uz iepriekšminētajām izmaksām, mēs spējām būtiski samazināt administratīvos izdevumus par gandrīz tūkstošiem EUR jeb par 12,9% (samazinot tos no tūkstošiem EUR gadā līdz tūkstošiem EUR gadā Koncerna līmenī). Sasniegumi Pagājušā gada laikā mēs guvām ievērojamus panākumus, veidojot spēcīgāku AS PrivatBank ar mazāk sarežģītu un labāk pārvaldāmu struktūru. Šobrīd mēs īstenojam s meitas uzņēmuma SIA PrivatConsulting likvidēšanas procesu ar nolūku racionalizēt un labāk pārvaldīt Koncerna darbības izmaksas. Turklāt mēs esam ieguldījuši ievērojamus resursus SIA AMBER REAL un, pēc uzkrājumu palielināšanas šim darbības virzienam gada beigās, esam restrukturizējuši šī meitas uzņēmuma veco nekustamo īpašumu portfeli, kas šobrīd atspoguļo patieso SIA AMBER REAL situāciju. Turklāt, mēs īstenojam jaunu stratēģiju, kas ļaus mums efektīvi pārvaldīt un realizēt atlikušos šī portfeļa aktīvus, kurus ir ieguvusi gada finanšu krīzes rezultātā. Vēlos izmantot šo iespēju, lai izceltu, ka mēs esam lūguši s valdes locekli Unu Jansoni vadīt šo meitas uzņēmumu, ieceļot viņu par SIA AMBER REAL valdes priekšsēdētāju. Tas vēlreiz apliecina mūsu apņemšanos paaugstināt amatā profesionālus cilvēkus Koncerna ietvaros un jo īpaši veicināt sieviešu īpatsvaru vadošos amatos mūsu uzņēmumā. Mēs turpinājām veikt bilances risku samazināšanas pasākumus un esam panākuši progresu mūsu ārvalstu filiāļu slēgšanas programmas īstenošanā. Mēs veiksmīgi slēdzām Itālijas filiāles darbību gada decembrī, un šobrīd izskatām potenciālu filiāļu pārstrukturēšanas programmu Latvijā, kur pašlaik darbojas 13 filiāles, lai vēl vairāk samazinātu izmaksas. Mūsu darbība starptautiskajā līmenī turpina mainīties, pastiprinoties NILLTFN prasībām un reaģējot uz vispārējo situāciju Latvijas banku nozarē. Ātrums, ar kuru mēs turpinājām starptautiskās darbības samazinājumu, ir nepieredzēts ne tikai Latvijā, bet, iespējams, arī jebkur citur pasaulē; ļoti īsā laika period, kopš 2016.gada mēs esam spējuši samazinājāt starptautisko klientu portfeli par 91%. Šī tendence turpinājās arī gadā, kura laikā mēs samazinājām klientu skaitu nerezidentu (ārpus ES) juridisko personu portfelī līdz 159 klientiem. Nerezidentu īpatsvars mūsu klientu portfelī šobrīd veido tikai 9,1%. Mūsu starptautisko klientu apkalpošanas departaments šobrīd koncentrējas uz vairākiem svarīgiem klientiem, kurus mēs labi zinām, un tas padara mūsu darbību mazāk sarežģītu un riskantu. Mēs turpinām modernizēt tehnoloģijas un ieguldīt līdzekļus mūsu sistēmās un darbiniekos. Pēdējo gadu laikā mēs esam veikuši ievērojamus ieguldījumus NILLTFN sistēmās un darīsim to arī 4

5 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU VADĪBAS ZIŅOJUMS turpmāk, vienlaikus neaizmirstot arī par mūsu bankas pamatsistēmām gadā mēs iegādājāmies banku sistēmu T-24 no Temenos, kuru izmanto vairāk nekā 3000 uzņēmumu visā pasaulē, tostarp 41 no 50 lielākajām bankām. plāno pabeigt pakāpenisku sistēmas ieviešanu līdz šī gada beigām. Pagājušā gada laikā ir kļuvusi arvien digitālāka. Lai nodrošinātu augstu interneta pirkumu un maksājumu drošības līmeni internetbankā, gadā mēs ieviesām 3D Secure autentifikāciju gada jūlijā sāka izsniegt bezkontakta maksājumu kartes, kuras var izmantot visā pasaulē un kuras nodrošina ātrākus, ērtākus un drošus norēķinus par nelieliem pirkumiem. Par spītu tirgus sarežģītajiem apstākļiem, šie panākumi sniedz priekšstatu par dažiem svarīgiem s sasniegumiem gadā. Šis progress rūpīgi pārvaldītā veidā stimulē labu pamatu mūsu s izaugsmei nākamajos gados. Nākamais gads Mēs dzīvojam laikā, kad banku nozare piedzīvo dinamiskas pārmaiņas. Lai aktīvi konkurētu tirgū, jebkurai bankai ir nepieciešams attīstīt savas digitālās tehnoloģijas un savu pakalpojumu klāstu sniegt klientiem ātrāk, ērtāk un izdevīgāk. Tāpēc investēs jaunu tehnoloģiju izstrādē arī gadā, jo šobrīd mēs atjaunojam un izstrādājam jaunus sakaru kanālus, ieviešam jaunas tehnoloģijas un jauninājumus, kā arī uzlabojam mobilos risinājumus un attālinātu piekļuvi, pilnveidojot lietotājiem 24 stundas diennaktī pieejamos elektroniskos kanālus. Jauna un mūsdienīga s mājas lapa tiks prezentēta gada otrajā ceturksnī, un tā klientiem piedāvās jaunas attālinātās saziņas ar Banku iespējas, padarot mūsu pakalpojumus pieejamākus, ātrākus un kopumā efektīvākus. Skatoties uz nākamo gadu, mēs saskatām labāku ieņēmumu perspektīvu, kuru veicinās spēcīga Latvijas tautsaimniecības izaugsme. Tiek prognozēts, ka gadā tā būs viena no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropā ar gaidāmo IKP pieaugumu 4,7% apmērā gads būs s turpmākās konsolidācijas gads un mēs sagaidām, ka šajā periodā mūsu izmaksas samazināsies, pateicoties gadā ieviestajām izmaiņām. Nenoliedzami, mūsu progress būs labāk saskatāms tad, kad tiks atrisināta nenoteiktība saistībā ar s akcionāriem un tiks pabeigts mūsu tehnoloģiju modernizācijas process. Mūsu šobrīd ir labāka nekā pirms gada, pateicoties gan mūsu s speciālistu smagajam darbam un apņēmībai, gan mūsu klientu lojalitātei, kuriem mēs turpinām piedāvāt ātrus un inovatīvus bankas produktus. Mēs esam apņēmušies turpināt apkalpot savus klientus, vienlaikus nodrošinot, ka mūsu biznesa modelis ir ilgtspējīgs, efektīvs un atbilst mūsu akcionāru vēlmēm. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic gada 17.maijā 5

6 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU BANKAS PADOMES UN VALDES SASTĀVS Valdes locekļu ievēlēšana, kā arī izmaiņas valdes sastāvā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu, un tas ir AS PrivatBank padomes kompetencē. Atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu efektīvu valdes darbu AS PrivatBank darbības vadīšanā un organizēšanā un noteiktu konkrētu tās darbības pārraudzības sfēru katram valdes loceklim, kas sekmētu kompetentu un kvalificētu valdes lēmumu sagatavošanu, pieņemšanu, kā arī izpildes nodrošināšanu, valde ar savu lēmumu un padomes piekrišanu nodala un nosaka s darbības pārraudzības jomu sadalījumu starp valdes locekļiem. AS PrivatBank padomes locekļi tiek izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši LR Komerclikumam, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā. Savu funkciju efektīvai izpildei AS PrivatBank padome ar savu lēmumu ir noteikusi konkrētu s darbības pārraudzības sfēru katram padomes loceklim. AS PrivatBank statūtu grozīšana tiek veikta, ievērojot Komerclikuma noteikumus gada 31. decembrī s padomes sastāvs bija šāds: Padome Vārds Ieņemamais amats Atkārtotas iecelšanas Reģistrēts datums Uzņēmumu reģistrā Dmytro Gladkov Padomes priekšsēdētājs Aleksandar Krunic Padomes priekšsēdētāja vietnieks Stephen John Nelson Padomes loceklis Pamatojoties uz s akcionāra PAO KB "PRIVATBANK" (Ukraina), kuram 46, % no s pamatkapitāla, iesniegumu par nepieciešamību stiprināt koorporatīvo pārvaldību un uzraudzību pār Banku un tās meitas uzņēmumiem, plānots palielināt s Padomes locekļu skaitu līdz 5 (pieciem) padomes locekļiem. Šī jautājuma izskatīšanai s Valde pieņēma lēmumu par s ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Līdz s jaunā padomes sastāva ievēlēšanai un tā saskaņošanai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju darbu turpina s Padome iepriekšējā sastāvā. 6

7 GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU BANKAS PADOMES UN VALDES SASTĀVS gada 31. decembrī s valdes sastāvs ir šāds: Valde Vārds, uzvārds Aleksandar Kukic Ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs Iecelšanas datums Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā Inga Rumba Valdes locekle Una Jansone Valdes locekle Robert Christian Schoepf Valdes loceklis Kristīna Matvejeva Valdes locekle Paraksta / pārstāvības tiesības * Tiesības pārstāvēt atsevišķi Tiesības pārstāvēt atsevišķi Tiesības pārstāvēt kopā ar vismaz vienu valdes locekli Tiesības pārstāvēt kopā ar vismaz vienu valdes locekli Tiesības pārstāvēt kopā ar vismaz vienu valdes locekli Izmaiņas s Valdes sastāvā 2017.gadā: par s valdes locekli ieceltais Sandijs Vectēvs tika atbrīvots no amata pēc paša vēlēšanās; s Padome iecēla Kristīnu Matvejevu s valdes locekļa amatā Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņoja Kristīnu Matvejevu s valdes locekļa amatam. Pārskata gada laikā nav notikušas citas izmaiņas Padomes un Valdes sastāvā. s vadības vārdā, Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov gada 17.maijā 7

8 AS PRIVATBANK GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR GADU PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU AS PrivatBank (turpmāk tekstā ) vadība ir atbildīga par s un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā ) konsolidēto finanšu pārskatu, kā arī par s atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanu. Koncerna konsolidētie un s atsevišķie finanšu pārskati, kas ietverti no 9. līdz 111. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli gada 31. decembrī, tā gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu, kā arī par s finansiālo stāvokli gada 31. decembrī, tās gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Iepriekš minētie konsolidētie un s atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši pamatoti. AS PrivatBank un Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna un s aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā un Bankā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir arī atbildīga par Kredītiestāžu likuma, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu, uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi. s vadības vārdā, Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov gada 17.maijā 8

9 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS Piezīme Procentu ienākumi Procentu izdevumi 4 (2 986) (2 986) (4 562) (4 562) Neto procentu ienākumi Komisijas ienākumi Komisijas izdevumi 5 (1 152) (1 120) (1 776) (1 745) Neto komisijas naudas ienākumi Neto peļņa no finanšu instrumentiem 6a Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto ienākumi 6b Citi ienākumi Citi izdevumi 7 (2 995) (301) (3 606) (766) Pamatdarbības ienākumi Guvumi/(zaudējumi) no vērtības samazināšanās (1 127) (7 675) (7 914) Administratīvie izdevumi 9 (14 937) (14 567) (17 153) (16 793) Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (5 321) (6 477) Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 10 (57) (56) (199) (194) Pārskata gada peļņa/(zaudējumi) (5 378) (6 533) Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 9

10 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PĀRĒJO VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS Piezīme Pārskata gada peļņa/(zaudējumi) (5 378) (6 533) Pārējie apvienoto ienākumu posteņi, kuri ir vai var tikt pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu: Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi neto izmaiņas patiesajā vērtībā Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi reklasifikācija uz peļņu vai zaudējumiem Visaptverošie ienākumi/(zaudējumi) pārskata gadā kopā 6a (7 364) (7 364) (4 937) (6 092) (2 240) (2 434) Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 10

11 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Piezīme AKTĪVI Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku Finanšu instrumenti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Prasības pret kredītiestādēm Kredīti un debitoru parādi Pārdošanai pieejami aktīvi Līdz termiņa beigām turēti aktīvi Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā Pamatlīdzekļi Nemateriālie aktīvi Ieguldījumu īpašums Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārējie aktīvi Kopā aktīvi Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 11

12 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES Piezīme Patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Saistības pret kredītiestādēm Klientu noguldījumi un norēķinu konti Uzkrājumi Pakārtotie noguldījumi Pārējās saistības Kopā saistības Pamatkapitāls Pārējās rezerves Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve Uzkrātie zaudējumi (49 337) (46 315) (43 959) (39 782) Kopā kapitāls un rezerves Kopā pasīvi Līdzekļi uzticības pārvaldīšanā Paredzamās un iespējamās saistības Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 12

13 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Piezīme NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (5 321) (6 477) Nemateriālo ieguldījumu amortizācija, ieguldījumu īpašumu un 18, 19, pamatlīdzekļu nolietojums Zaudējumi/(peļņa) no vērtības samazināšanās (pieauguma) 8 (6 060) (3 705) Ārvalstu valūtas kursa svārstības (tīrās) (1 990) (1 990) Citas aktīvu izmaiņas (1) - (2) - Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pirms izmaiņām (10 879) (9 694) aktīvos un saistībās no pamatdarbības Kredītu un debitoru parādu no kredītiestādēm samazinājums Kredītu un debitoru parādu samazinājums Pieaugums/(samazinājums) pārdošanai pieejamos aktīvos Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu instrumentu ar atspoguļojumu (76) (76) peļņas vai zaudējumu aprēķinā aktīva atlikuma pieaugums Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) 406 (1 752) 281 (512) Uzkrājumu palielinājums/(samazinājums) (365) (325) Saistību pret kredītiestādēm samazinājums (125) (125) Klientu noguldījumu pieaugums/(samazinājums) (40 661) (41 189) ( ) ( ) Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu instrumentu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā pasīva atlikuma pieaugums/(samazinājums) (25) (25) Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums) (2 481) (2 578) (10 559) (10 583) Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (25 245) (25 247) ( ) ( ) Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (40) (37) (281) (275) Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā (25 285) (25 284) ( ) ( ) NAUDAS PLŪSMA IEGULDĪJUMU DARBĪBAS REZULTĀTĀ Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 18, 19 (2 883) (2 862) (792) (767) Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas Līdz termiņa beigām turēto aktīvu iegāde Līdz termiņa beigām turēto aktīvu atmaksa Naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu darbības rezultātā NAUDAS PLŪSMA FINANSĒŠANAS DARBĪBAS REZULTĀTĀ Akciju emisija Pakārtoto noguldījumu pieaugums 25 (1 010) (1 010) (600) (600) Naudas un tās ekvivalentu palielinājums finansēšanas darbības rezultātā (1 010) (1 010) Neto naudas plūsma pārskata gadā (23 322) (23 322) ( ) ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākuma Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 13

14 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Pamatkapitāls Attiecināma uz Koncerna akciju turētājiem Pārējās rezerves Pārdošanai pieejamu aktīvu pārvērtēšanas rezerve Uzkrātie zaudējumi Pašu kapitāls kopā Uzskaites vērtība gada 1. janvārī (47 154) Visaptverošie ienākumi kopā Pārskata gada neto peļņa Pārējie visaptverošie ienākumi Citi visaptverošie zaudējumi - - (5 435) - (5 435) Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā Pārējo rezervju samazinājums - (2) - - (2) Pamatkapitāla palielinājums* Uzskaites vērtība gada 31. decembrī (43 959) Visaptverošie ienākumi kopā Pārskata gada neto zaudējumi (5 378) (5 378) Pārējie visaptverošie ienākumi Pārdošanai pieejamo aktīvu pārvērtēšanas rezerve Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā Pārējo rezervju samazinājums - (1) - - (1) Atlikums gada 31. decembrī (49 337) * Informācija par pamatkapitāla palielinājumu ir sniegta piezīmē Nr.27 Pamatkapitāls un pašu kapitāls Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 14

15 KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS Pamatkapitāls Attiecināma uz s akciju turētājiem Pārējās rezerves Pārdošanai pieejamu aktīvu pārvērtēšanas rezerve Uzkrātie zaudējumi Pašu kapitāls kopā Uzskaites vērtība gada 1. janvārī (42 783) Visaptverošie ienākumi kopā Pārskata gada peļņa Pārējie visaptverošie ienākumi Citi visaptverošie ienākumi - - (5 435) - (5 435) Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā Pamatkapitāla palielinājums Uzskaites vērtība gada 31. decembrī Visaptverošie ienākumi kopā (39 782) Pārskata gada zaudējumi (6 533) (6 533) Pārējie visaptverošie ienākumi Pārdošanai pieejamo aktīvu pārvērtēšanas rezerve Atlikums gada 31. decembrī (46 315) * Informācija par pamatkapitāla palielinājumu ir sniegta piezīmē Nr.27 Pamatkapitāls un pašu kapitāls Pielikums no 16. līdz 111. lapai ir šo Koncerna konsolidēto un s atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. s Padome un Valde apstiprināja Koncerna konsolidētos un s atsevišķos finanšu pārskatus no 9. līdz 111. lappusei izsniegšanai gada 17. maijā. Valdes priekšsēdētājs Aleksandar Kukic Padomes priekšsēdētājs Dmytro Gladkov 15

16 1 Ievads Darbības veids AS PrivatBank ( ) ir Latvijas Republikā dibināta akciju sabiedrība, kura saņēma licenci banku darbībai gada 31. jūlijā (pārreģistrēta gada 17. septembrī). s galvenie darbības virzieni ir noguldījumu pieņemšana, klientu kontu apkalpošana, kreditēšana un garantiju sniegšana, skaidras naudas un norēķinu operācijas, kā arī darījumi ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu maiņa. s darbību regulē Latvijas un Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ( FKTK ). i ir 13 filiāles Latvijā. s centrālā biroja juridiskā adrese ir Muitas iela 1, Rīga, Latvija. Lielākā daļa s aktīvu un saistību atrodas Latvijā. Vidējais Bankā nodarbināto skaits pārskata gadā bija 234 (2016. gadā: 253). gatavo atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus (kopā saukti finanšu pārskati ). Konsolidētie finanšu pārskati iekļauj s un tās meitas sabiedrību (kopā saukti ) finanšu pārskatus. s meitas sabiedrības ir šādas: Ieguldījums % Nosaukums Reģistrācijas valsts Darbības veids SIA PrivatLīzings Latvija Finanšu un operatīvā noma SIA PrivatConsulting Latvija Dažādu konsultāciju pakalpojumi SIA Amber Real Latvija Nekustamā īpašuma uzņēmums SIA PrivatInvestment Latvija s nekustamā īpašuma uzturēšana un apkalpošana Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats Atbilstības paziņojums Koncerna un s finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (SGSP) pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem, kas ir spēkā gada 31. decembrī. Valde apstiprināja šos finanšu pārskatus izsniegšanai gada 17. maijā. Akcionāriem ir tiesības noraidīt vadības sagatavotos un iesniegtos finanšu pārskatus un pieprasīt jaunu finanšu pārskatu sagatavošanu. Novērtēšanas pamats Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības principu, izņemot sekojošo: - patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīti patiesajā vērtībā; - pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi ir uzrādīti patiesajā vērtībā, izņemot tos, kuru patiesā vērtība nav precīzi nosakāma. Funkcionālā un finanšu pārskatu valūta Visas summas šajos konsolidētajos finanšu pārskatos ir uzrādītas tūkstošos eiro (EUR 000), izņemot, ja norādīts savādāk. Koncerna visu meitas sabiedrību funkcionālās valūtas ir EUR. 16

17 Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas Finanšu pārskatu sagatavošanā tika pielietotas šādas grāmatvedības politikas. Grāmatvedības politikas ir tikušas piemērotas konsekventi visos periodos, kas uzrādīti šajos finanšu pārskatos. Konsolidācijas pamats (i) Meitas sabiedrības Meitas sabiedrības ir sabiedrības, kuras kontrolē. Koncernam ir kontrole pār sabiedrību tad, kad tas saņem vai tam ir tiesības saņemt mainīgu peļņu no ieguldījuma attiecīgajā sabiedrībā un tas spēj ietekmēt šīs peļņas apmēru, izmantojot savu varu pār šo sabiedrību. Meitas sabiedrību finanšu pārskati ir ietverti konsolidētajā finanšu pārskatā, sākot ar datumu, kad kontrole sākās, līdz datumam, kad tā beidzās. (ii) Konsolidācijā izslēgtie darījumi Sagatavojot šos konsolidētos finanšu pārskatus, ir izslēgti Koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem Koncerna uzņēmumu starpā. (iii) Ārvalstu valūtu konvertācija Darījumi ārzemju valūtās tiek konvertēti Koncerna sabiedrību funkcionālajā valūtā valūtas kursa darījuma dienā. Ārvalstu valūtās nominētie monetārie aktīvi un saistības pārskata perioda beigu datumā tiek konvertēti uz attiecīgo funkcionālo valūtu, izmantojot tās dienas ārvalstu valūtas kursu. Ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi no monetārajiem posteņiem ir starpība starp funkcionālās valūtas amortizēto pašizmaksu perioda sākumā, kas koriģēta par procentu ieņēmumiem pēc efektīvās procentu likmes un maksājumiem perioda laikā, un ārvalstu valūtas amortizēto pašizmaksu, kas konvertēta pēc valūtas kursa perioda beigās. Nemonetārie aktīvi un saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā, tiek konvertētas funkcionālajā valūtā, izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to patiesā vērtība. Pielietotie ārvalstu valūtu kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija šādi (EUR pret 1 ārvalstu valūtas vienību): Valūta Pārskata datums USD CHF GBP RUB

18 Finanšu instrumenti (i) Klasifikācija Finanšu instrumenti tiek klasificēti sekojošās kategorijās: Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tādi finanšu aktīvi un saistības, kas ir iegādāti vai iegūti tirdzniecības vai atpirkšanas nolūkā tuvākajā nākotnē; vai kuri ietilpst vienā portfelī ar finanšu instrumentiem, kuri tiek pārvaldīti kopīgi un attiecībā uz kuriem ir pierādījumi par īstermiņa peļņas gūšanu nesenā pagātnē; vai kuri ir atvasināti finanšu instrumenti (izņemot, ja tie tiek izmantoti riska ierobežošanai); vai kuri pēc sākotnējās atzīšanas ir novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā. Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, attiecībā uz kuriem i ir pozitīva apņemšanās un spēja tos turēt līdz termiņa beigām un kuri nav klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pārdošanai pieejamie aktīvi vai kredīti un debitoru parādi. Pārdošanai pieejamie aktīvi ir tie finanšu aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai pieejami un tādi, kas nav klasificēti kā kredīti un debitoru parādi, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi vai patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kuri netiek kotēti aktīvā tirgū, izņemot (a) finanšu aktīvus, kurus ir paredzējusi pārdot nekavējoties vai tuvākajā laikā, (b) finanšu aktīvus, kurus sākotnēji novērtē patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai kā pārdošanai pieejamus finanšu aktīvus; vai (c) tādus aktīvus, attiecībā uz kuriem to turētājs būtībā nevar atgūt visu savu ieguldījumu vērtību tādu iemeslu dēļ, kas nav kredīta vērtības samazināšanās. Kredīti un debitoru parādi ietver prasības pret kredītiestādēm, klientiem izsniegtos kredītus un citus finanšu aktīvus, kas atbilst šīs klasificēšanas kritērijiem. Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības ietver saistības pret kredītiestādēm un noguldījumus bankās, klientu noguldījumus, emitētās hipotekārās ķīlu zīmes un pakārtotās saistības. Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, atskaitot tiešās darījuma izmaksas, un pēc tām tiek novērtētas amortizētajā pašizmaksā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Subordinēto noguldījumu fiksētais termiņš ir vismaz pieci gadi to izveidošanas brīdī, un tie jāatmaksā pirms termiņa beigām tikai s darbības pārtraukšanas vai bankrota gadījumā, kad tie ierindojas pirms akcionāru prasībām. Tāpat emitētie pakārtotie parāda vērtspapīri jāatmaksā pirms termiņa beigām tikai s darbības pārtraukšanas vai bankrota gadījumā, kad tie ierindojas pirms akcionāru prasībām. (ii) Atzīšana Kredītus, noguldījumus, emitētos parāda vērtspapīrus un pakārtotās saistības un sākotnēji atzīst datumā, kad tās radušās. Pārējie finanšu aktīvi un saistības tiek atzītas norēķinu datumā, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši saistoši Koncernam vai i. Ieguldījumu vērtspapīru pirkšana un pārdošana tiek uzskaitīta norēķinu datumā, kas ir datums, kad aktīvi tiek piegādāti. (iii) Novērtēšana finanšu aktīviem un saistībām Finanšu aktīvs vai saistības ir sākotnēji novērtēti patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši saistītas ar finanšu aktīva vai saistību iegādi, ja finanšu aktīvs vai saistības nav novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 18

19 Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīvi tiek novērtēti patiesajā vērtībā, neatskaitot darījuma izmaksas, kas varētu rasties pārdošanas vai izslēgšanas gadījumā, izņemot: līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi un kredīti un debitoru parādi tiek novērtēti amortizētā pašizmaksā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi; un ieguldījumi kapitāla instrumentos, par kuriem nav pieejamas aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas un kuru patiesā vērtība nevar tikt ticami novērtēta, tiek novērtēti iegādes izmaksās. Visas finanšu saistības tiek novērtētas amortizētajā pašizmaksā, izņemot patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un tādas finanšu saistības, kuras rodas brīdī, kad ar patiesajā vērtībā novērtēta finanšu aktīva nodošanu netiek izpildīti šī aktīva atzīšanas pārtraukšanas kritēriji. Amortizētā pašizmaksa tiek aprēķināta, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Prēmijas un diskonti, iekļaujot sākotnējās darījuma izmaksas, tiek iekļauti saistītā finanšu instrumenta uzskaites vērtībā un amortizēti, pamatojoties uz finanšu instrumenta efektīvo procentu likmi. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē finanšu instrumenta nākotnes naudas plūsmu finanšu aktīva vai saistības paredzētajā lietošanas laikā. Aprēķinot efektīvo procentu likmi, un aplēš nākotnes naudas plūsmas, ņemot vērā visus finanšu instrumenta līgumā noteiktos termiņus, izņemot nākotnes kredītu zaudējumus. (iv) Turpmākās novērtēšanas peļņa un zaudējumi Finanšu aktīvu vai saistību patiesās vērtības maiņu rezultātā radušos peļņu vai zaudējumus atzīst šādi: (v) peļņu vai zaudējumus no finanšu instrumenta, kas klasificēts kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atzīst peļņā vai zaudējumos; peļņu vai zaudējumus no pārdošanai pieejama finanšu aktīva atzīst pārējos visaptverošajos ienākumos (izņemot zaudējumus no vērtības samazināšanās, kā arī peļņu un zaudējumus no ārvalstu valūtu maiņas), līdz finanšu aktīva atzīšanas pārtraukšanai, kad iepriekš pašu kapitālā atzīto peļņu vai zaudējumus atzīst peļņā vai zaudējumos. Procentus, kas saistīti ar pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu, atzīst peļņā vai zaudējumos to rašanās brīdī, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. amortizētajā pašizmaksā uzrādīto finanšu aktīvu un saistību peļņu vai zaudējumus atzīst peļņā vai zaudējumos brīdī, kad finanšu aktīva vai saistību atzīšana tiek pārtraukta vai to vērtība ir samazinājusies, to amortizējot. Atzīšanas pārtraukšana Finanšu aktīva atzīšanu pārtrauc brīdī, kad līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu instrumenta ir beigušās vai kad vai ir nodevusi visus ar attiecīgo finanšu aktīvu saistītos riskus un atlīdzības. Jebkuras tiesības vai saistības, kas radušās vai tiek saglabātas nodošanas rezultātā, atzīst atsevišķi kā aktīvus vai saistības. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, tās dzēšot. un pārtrauc arī konkrētu aktīvu atzīšanu, kad tie noraksta atlikumus, kas attiecas uz aktīviem, kas tiek uzskatīti par neatgūstamiem. (vi) Ieskaitīšana Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto summu uzrāda pārskatā par finanšu stāvokli, ja pastāv juridiskas tiesības to darīt, un i ir nolūks veikt neto norēķinus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi. (vii) Atpirkšanas un atpakaļatpirkšanas līgumi Vērtspapīri, kas pārdoti saskaņā ar atpirkšanas ( repo ) līgumiem, tiek uzskaitīti kā nodrošinātie finansēšanas darījumi, vērtspapīrus uzrādot pārskatā par finanšu stāvokli un izrietošās saistības uzrādot kā saistības no atpirkšanas ( repo ) darījumiem. Starpība starp pārdošanas un atpirkšanas cenu 19

20 atspoguļo procentu izdevumus un tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā atpirkšanas līguma periodā, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi. Vērtspapīri, kas iegādāti saskaņā ar atkārtotas pārdošanas līgumiem ( reverse repo ), tiek uzskaitīti kā debitoru parādi no atpakaļatpirkšanas darījumiem. Atšķirības starp iegādes un atpārdošanas cenām tiek uzskaitītas kā procentu ienākumi un uzkrāti atpārdošanas līguma periodā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Ja aktīvi, kas iegādāti saskaņā ar atkārtotas pārdošanas līgumiem, tiek pārdoti trešajām pusēm, pienākums atgriezt vērtspapīrus tiek uzskaitīts kā tirdzniecības saistības un novērtēts patiesajā vērtībā. (viii) Atvasinātie finanšu instrumenti Atvasinātos finanšu instrumentus, ieskaitot ārvalstu valūtas maiņas līgumus, valūtas un procentu mijmaiņas darījumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus sākotnēji atzīst pārskatā par finanšu stāvokli to patiesajā vērtībā. Piemērojamās darījumu cenas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tās radušās. Patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām un diskontētās naudas plūsmas modeļiem. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek atspoguļoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, vai kā pasīvi, ja to patiesā vērtība ir negatīva. un neizmanto riska ierobežošanas uzskaiti. Nefinanšu aktīvi (i) Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu posteņi uzrādīti pašizmaksā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Pašizmaksa ietver izdevumus, kas ir tieši saistīti ar aktīva iegādi un tā uzlabojumiem. Ja atsevišķu pamatlīdzekļu būtisku sastāvdaļu lietderīgās izmantošanas laiki atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā atsevišķi pamatlīdzekļi. Nolietojums ir uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pielietojot lineāro metodi, balstoties uz aplēsto atsevišķo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku. Nolietojuma aprēķināšanu uzsāk iegādes datumā, kad aktīvu sāk lietot, vai attiecībā uz iekšēji izveidotajiem aktīviem no laika, kad tie ir pabeigti un gatavi lietošanai. Nolietojuma aprēķina metodes, lietderīgas izmantošanas laiks un atlikušās vērtības tiek pārskatītas katru gadu. Gada nolietojuma likmes ir šādas: Kategorija Gada likme (vidējā) Ēkas 2% Datori un iekārtas 20% Gaisa kuģis 5%* Datoru tīkla iekārtas un serveri 19,7% Mēbeles 16,67% Transportlīdzekļi 14,39% *gaisa kuģis tiek nolietots līdz atgūstamai vērtībai 15% apmērā no iegādes vērtības (ii) Ieguldījuma īpašumi Ieguldījumu īpašums ir zeme, ēka vai to daļa, ko un tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks finanšu līzinga līguma ietvaros), lai to izīrētu un nopelnītu nomas maksu vai sagaidītu tā vērtības celšanos, vai abos nolūkos. Ieguldījuma īpašums netiek turēts ar mērķi to izmantot administratīviem nolūkiem vai pārdot s ikdienišķo darbību ietvaros. Ieguldījuma īpašumu sākotnēji novērtē to iegādes izmaksu vērtībā. Vēlāk ieguldījumu īpašumu uzrāda pašizmaksā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ieguldījumu īpašuma lietderīgās lietošanas laiks ir 50 gadu, un gada nolietojuma likme ir 2%. 20

21 (iii) Nemateriālie aktīvi Nemateriālie aktīvi, ko vai iegādājas, tiek uzrādīti pašizmaksā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās. Iegādātās programmatūras licences tiek kapitalizētas, pamatojoties uz izdevumiem, kas radās tās iegādājoties un piemērojot tās lietošanai. Amortizācija ir uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pielietojot lineāro metodi, balstoties uz aplēsto nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku. Aplēstais aktīvu lietderīgās lietošanas laiks ir no 2 līdz 10 gadiem. (iv) Ķīlu atsavināšana Parastās saimnieciskās darbības gaitā un dažreiz pārņem savā valdījumā īpašumu, kas sākotnēji bija ieķīlāts kā kredīta nodrošinājums. Gadījumos, kad vai šādā veidā iegādājas īpašumu (t.i., iegūst pilnas īpašumtiesības uz īpašumu) un atzīst tos finanšu stāvokļa pārskatā, šī īpašuma klasifikācija ir atkarīga no Koncerna vai s nodomiem attiecībā uz īpašuma izmantošanu. Ja Koncernam vai i nav noteiktu nodomu attiecībā uz savā valdījumā pārņemto īpašumu, tas tiek klasificēts kā ieguldījumu īpašums. Citi ķīlu veidi tiek klasificēti kā pārējie aktīvi. Viena no s meitas sabiedrībām ir dibināta ar mērķi pārvaldīt un tirgot s pārņemtos nekustamos īpašumus, kas iepriekš kalpojuši par kredītsaistību nodrošinājumu. Meitas sabiedrība iegādājas nekustamo īpašumu, t.i., zemi un komercīpašumus, dzīvokļus un dzīvojamās mājas (dažās no kurām joprojām mīt īrnieki), piedaloties izsolēs. Nekustamais īpašums, t.i., zeme un ēkas, ir klasificēts kā apgrozāmie pārējie aktīvi, jo un plāno šos īpašumus pārdot īstermiņā. Īpašumu turēšanas periods (īstermiņa) tiek apskatīts biznesa modeļa kontekstā, nevis kā noteikts termiņš. Vadība uzskata, ka minētie īpašumi ir jāklasificē kā atsavinātās ķīlas un pārējie aktīvi, nevis kā ieguldījumu īpašums, jo tie netiek turēti, lai gūtu peļņu no kapitāla pieauguma, bet ir paredzēti tirdzniecībai, kā arī tie nav pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi, jo pēc definīcijas neatbilst kritērijiem, kas attiecas uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa aktīviem. (v) Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā Ieguldījumi meitas sabiedrībās s atsevišķajos finanšu pārskatos ir uzrādīti iegādes izmaksās, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. atzīst ieņēmumus no ieguldījuma vienīgi tādā apmērā, par cik ir saņēmusi meitas sabiedrības uzkrātās peļņas daļu pēc iegādes datuma. Ienākumu un izdevumu uzskaite Visas būtiskākās ienākumu un izdevumu kategorijas tiek atzītas, izmantojot uzkrāšanas principu. Procentu ienākumus atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā to uzkrāšanās brīdī, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Procentu ieņēmumi un izdevumi ietver jebkuras atlaides vai prēmijas amortizāciju vai citas starpības starp procentus pelnoša finanšu instrumenta sākotnējo uzskaites vērtību un tā atmaksas summu termiņa beigās, kuru aprēķina pēc efektīvās procentu likmes metodes. Gadījumā, ja tiek konstatēta procentus nesošu aktīvu vērtības samazināšanās, procentu uzkrāšana tiek turpināta, par pamatu izmantojot neto uzskaites vērtību saskaņā ar efektīvās procentu likmes metodi. No klientiem saņemtās komisijas naudas (izņemot kredītkomisijas par ilgtermiņa kredītu izsniegšanu) tiek ieskaitītas ienākumos darījumu veikšanas dienā. Ienākumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Aizdevuma organizācijas komisijas un citas komisijas, kas tiek uzskatīti par neatņemamu kopējā aizdevuma ienesīguma daļu kopā ar tiešajām izmaksām, tiek atzītas atlikto ieņēmumu sastāvā un amortizētas procentu ienākumos visā finanšu instrumenta lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. 21

22 Patiesās vērtības noteikšanas principi Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu parastā darījumā, kas novērtēšanas datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamata tirgū vai, ja tāda nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Koncernam un i ir pieeja šajā datumā. Saistību patiesā vērtība atspoguļo saistību neizpildes risku. Saskaņā ar vairākām Koncerna un s grāmatvedības politikām un informācijas atklāšanas prasībām patiesā vērtība ir jānovērtē gan finanšu, gan nefinanšu aktīviem un saistībām. Patiesās vērtības noteikšanai ir izmantotas turpmāk aprakstītās metodes. Sākotnējās atzīšanā vislabākais finanšu instrumenta patiesās vērtības pierādījums ir darījuma cena, t. i., dotās vai saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, ja vien par šā instrumenta patieso vērtību neliecina salīdzinājums ar citiem pašreizējiem tirgus darījumiem, kas veikti ar šo pašu instrumentu (t. i., bez modifikācijām vai pārstrukturizācijas) vai, kas balstās uz vērtēšanas paņēmienu, kura mainīgie faktori ietver tikai tirgus datus. Kad sākotnējā atzīšanā darījuma cena ir vislabākais patiesās vērtības pierādījums, finanšu instruments tiek sākotnēji atzīts darījuma cenā un atšķirība starp šo cenu un vērtību, kas sākotnēji iegūta no vērtēšanas modeļa, tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā atkarībā no darījuma individuālajiem faktiem un apstākļiem, bet ne vēlāk kā tad, kad vērtību pamato tirgus dati vai darījums ir pabeigts. Kad iespējams, un novērtē finanšu instrumenta patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās finanšu instrumenta cenas. Tirgus tiek uzskatīts par aktīvu, ja cenas tajā ir viegli un regulāri pieejamas un atspoguļo patiesos un regulāros tirgus darījumus, kas veikti saskaņā ar brīvā tirgus principiem. Ja finanšu instrumenta tirgus nav aktīvs, un nosaka patieso vērtību, izmantojot kādu no vērtēšanas paņēmieniem. Vērtēšanas paņēmieni ietver aktuālāko informāciju par darījumiem tirgū un to nosacījumiem starp informētām, ieinteresētām pusēm (ja tāda ir pieejama), salīdzināšanu ar citu pēc būtības līdzīgu finanšu instrumentu, diskontētu naudas plūsmu analīzes un iespējamo cenu noteikšanas modeļu izmantošanu. Izvēlētajā vērtēšanas paņēmienā tiek pēc iespējas vairāk izmantoti tirgus dati, pēc iespējas mazāka paļāvība uz s specifiskajiem datiem, tiek ietverti visi faktori, ko tirgus dalībnieki apsvērtu, nosakot cenu, un kas atbilst pieņemtajai finanšu instrumentu cenas noteikšanas ekonomiskajai metodikai. Vērtēšanā izmantotie dati patiesi atspoguļo tirgus prognozes un finanšu instrumentam piemītošā riska atdeves faktoru novērtējumu. periodiski pārskata vērtēšanas paņēmienus un pārbauda to derīgumu, izmantojot cenas pēdējos tirgus darījumos ar tādiem pašiem finanšu instrumentiem vai pamatojoties uz citiem pieejamiem tirgus datiem. Ja patiesās vērtības novērtēšanā tiek izmantota trešo pušu informācija, piemēram, brokeru noteiktās cenas vai novērtēšanas pakalpojumi, un izvērtē un dokumentē no trešajām personām iegūtos pierādījumus, lai pamatotu, ka šādas vērtēšanas atbilst SFPS prasībām. Tas ietver: - pārbaudi, vai un ir apstiprinājuši brokeri vai novērtēšanas pakalpojumu attiecīgā veida finanšu instrumentu vērtības noteikšanai; - izpratni par to, kā iegūta patiesā vērtība, un apmēru, kādā tā atspoguļo faktiskos darījumus tirgū; - ja patiesās vērtības novērtēšanai tiek izmantotas līdzīgu instrumentu cenas, tad kā šīs cenas ir tikušas koriģētas, lai atspoguļotu vērtējamo instrumentu pazīmes. Novērtējot aktīva vai saistību patieso vērtību, un pēc iespējas lielākā apmērā izmanto novērojamus tirgus datus. Patiesā vērtība tiek klasificēta dažādos līmeņos patiesās vērtības hierarhijā, balstoties uz vērtēšanas metodēs izmantotajiem datiem: - 1. līmenis: identisku aktīvu vai saistību aktīvos tirgos kotētās cenas (nekoriģētas) līmenis: ievades dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, kas ir novērojami par aktīvu vai saistībām vai nu tieši (t.i., kā cenas) vai netieši (t.i., atvasināti no cenām) līmenis: ievades dati par aktīvu vai saistībām, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojami dati). 22

23 Ja aktīva vai saistību patiesās vērtības novērtēšanā izmantotie ievades dati var tikt kategorizēti atšķirīgos patiesās vērtības hierarhijas līmeņos, patiesās vērtības novērtēšana tiek kopumā kategorizēta tajā patiesās vērtības hierarhijas līmenī, kuram pieder viszemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski visam novērtējumam. Pārklasifikāciju starp patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem atzīst tā pārskata perioda beigās, kurā tā ir veikta. un ir ieviesuši patiesās vērtības novērtēšanas kontroles struktūru. Šīs struktūras ietvaros darbojas vērtēšanas komanda, kurai ir vispārēja atbildība par visu būtiskāko patieso vērtību novērtēšanu, ieskaitot 3. līmeņa patiesās vērtības, un tā atskaitās tieši Risku kontroles departamenta vadītājam un Risku direktoram. un atzīst izmaiņu patiesās vērtības hierarhijas līmenī instrumentiem tā pārskata perioda beigās, kurā notikušas izmaiņas. Turpmāku patiesās vērtības pamatojuma analīzi finanšu instrumentiem skatīt 33. piezīmē. Nefinanšu aktīvu novērtēšanas pamatprincipi ir atspoguļoti 20. piezīmē. Zaudējumi no vērtības samazināšanās (i) Finanšu aktīvi Katrā pārskata perioda beigu datumā un novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā nenovērtētajiem finanšu aktīviem nav mazinājusies vērtība. Finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka pēc sākotnējās aktīva uzrādīšanas ir iestājies zaudējumus nesošs gadījums un ka zaudējumus nesošs gadījums atstāj iespaidu uz aktīva naudas plūsmu nākotnē, ko var ticami aplēst. Objektīvi pierādījumi finanšu aktīva (tai skaitā kapitāla vērtspapīru) vērtības samazinājumam ietver aizņēmēja veicamo maksājumu kavēšanos, kredīta vai avansa pārstrukturēšanu ar nosacījumiem, kādus un citos apstākļos neapsvērtu, norādes, ka aizņēmējs vai emitents sāk maksātnespējas procesu, aktīva tirgus zudums vērtspapīriem vai citas acīmredzamas norādes, kas attiecas uz aktīvu grupām, piemēram, negatīvas izmaiņas aizņēmēju vai emitentu grupas maksātspējā vai arī ekonomiskie apstākļi, kas saistīti ar saistību nepildīšanu grupā. Kredīts ir uzskatāms par pārstrukturētu no šīs abpusējās vienošanās datuma līdz datumam, kad vismaz divi gadi ir pagājuši bez līgumsaistību maksājumu kavējumiem virs 30 dienām, vai ja ir iestājies kāds no zaudējumu notikumiem. Peļņu nenesošie kredīti ir kredīti ar maksājumu kavējumiem virs 90 dienām, kredīti ar vērtību samazinošām pazīmēm vai kredīti, kurus paredzēts nodot parādu piedziņai ar piespiedu nodrošinājuma atsavināšanu, un kredīti, kuriem ir atsavināts nodrošinājums. Ja peļņu nenesošs kredīts tiek pārstrukturēts (mainās līguma nosacījumi), tas saglabā peļņu nenesošā kredīta statusu vismaz 12 mēnešus pēc līguma nosacījumu izmaiņu dienas. Ieguldījumam kapitāla vērtspapīros nozīmīga un ilgstoša patiesās vērtības lejupslīde zem tā izmaksām ir objektīvs vērtības samazināšanās pierādījums. un novērtē pierādījumus par kredītu un debitoru parādu un līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru vērtības samazināšanos noteiktiem aktīviem, t.i., tiek novērtēta specifiskā vērtības samazināšanās. Zaudējumus no vērtības samazināšanās aktīviem, kas uzrādīti amortizētajā pašizmaksā, novērtē kā starpību starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas diskontēta ar aktīva sākotnējo efektīvo procentu likmi. Kad ir sagaidāms, ka nākotnes naudas plūsma tiks saņemta no ķīlas realizācijas, ķīlas vērtība tiek noteikta izmantojot šādas divas vispāratzītas vērtēšanas metodes: ienākumu metode, izmantojot diskontētās naudas plūsmas modeļa vērtēšanas paņēmienu, un tirgus pieeja, izmantojot tirgus salīdzināmo datu vērtēšanas metodi. Zaudējumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā un uzrāda uzkrājumos aktīviem, kas samazina kredītus un debitoru parādus. Procentus par aktīvu ar pazeminājušos vērtību turpina atzīt, atceļot 23

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Financial statements

Financial statements Starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu līdz 2019. gada 30. jūnijam Īsumā par Koncernu Galvenie finanšu rādītāji Citadele turpināja attīstīt digitālos pakalpojumus klientiem Baltijā, veicot uzlabojumus

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR 1998. GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk